Partneri-RSS

Upozornenie: Rodičovský príspevok na školský rok 2017-2018

Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2018 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2017.

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

 

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- /polrok/ zaslali na číslo účtu:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa. (nie rodiča)

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

 

Ďakujeme

 

Kategórie: Partneri

Januárové podujatie pre deti Copy

V mesiaci január sme si pre deti pripravili podujatie:

 • 23. 01. 2018 (utorok)

    ČERT a KAČA – marionetové divadlo09:00  mladšie deti  Mačiatka, Myšky, Kuriatka, Včielky 
  10:00  staršie deti Veveričky, Žabky, Ježkovia, Lienky

 

 

 

Kategórie: Partneri

Karneval Copy


Milé deti,

 

dňa 8. februára sa bude konať v škôlke Karneval!!!!!

Pani učiteľky sa už teraz tešia na princezné, spidermanov, červené čiapočky,  kovbojov, víly, šašov a mnoho dalších rozprávkových bytostí/masiek.

Termíny spoločného programu su nasledovné:

o 9:15 Mačiatka, Lienky, Kuriatka, Včielky,

o 10:00 Veveričky, Žabky, Ježkovia, Myšky.

O program sa postará doc. Zamišková.

Kategórie: Partneri

Decembrové podujatia pre deti Copy

V mesiaci december sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 • 06. 12. 2017 9:00
    Ako Mikuláš svetom cestoval (Divadlo Dúha – Všetky deti 160,- €)
 • 11. 12. 2017 9:00
  Janko Hraško (Divadlo pod hríbikom – 170,- €) 

  9:00  mladšie deti  Mačiatka, Myšky, Kuriatka, Včielky 
  10:00  staršie deti Veveričky, Žabky, Ježkovia, Lienky

 

 

 

Kategórie: Partneri

Testy školskej zrelosti

Termíny testov školskej zrelosti u detí – predškolákov.Testy školskej zrelosti budú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu realizované v materskej škole.

Termíny testov:
15. 1. 2018 – Ježkovia
17. 1. 2018 – Žabky 
18. 1. 2018 – Veveričky

Konzultácie:
budú v dňoch 22. a 24.1.2018 v čase od 14:00hod. Na konzultácie bude pripravený harmonogram v triedach, kde sa rodičia zapíšu. Chceli by sme poprosiť rodičov o spoluprácu najmä v čase konzultácií vzhľadom k tomu, že predškolákov máme tento rok veľa.

Kategórie: Partneri

Fotogaléria: Kurz korčuľovania Happy Kids

Od 27.11. – 4.12. 2017 sa uskutočnil kurz korčuľovania pre predškolákov. Na zimnom štadióne HC Petržalka v Ovsišti.

Fotogaléria Škola korčuľovania 2017

 

Kategórie: Partneri

Vianočná besiedka v škôlke

Milí rodičia, deti a priatelia škôlky, srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku do našej škôlky.

Myšky            12.12.o 14,35 hod. (tvorivé dielne)
Veveričky     
12.12. o 15,15 hod.
Mačiatka
        13.12. o 14,45 hod.
Kuriatka         13.12. 0 15,00 hod.
Lienky            13.12. o 15,30 hod.
Včielky           14.12. o 15,00 hod.
Ježkovia        14.12. o 15,30 hod
Žabky             19.12. o 15,30 hod.

Kategórie: Partneri

Dochádzka detí počas vianočných prázdnin 2017

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mestskej časti Bratislava-Petržalka, dovoľujem si touto cestou dať Vám na vedomie informáciu ohľadom organizačného zabezpečenia materských škôl v čase vianočných prázdnin 
od 27.12.2017  do 05.01.2018 

 

V čase vianočných prázdnin bude v prevádzke: 
MŠ Lachova v dňoch 27.12. – 29.12.2017 (streda, štvrtok, piatok) a 
MŠ Turnianska  v dňoch 02.01.2018 -05.01.2018 (utorok-piatok).  

 

Prosíme rodičov, aby svoj záujem navštevovať náhradnú materskú školu nahlásili vo svojich triedach triednym učiteľkám najneskôr do 23.11.2017.

MŠ Ševčenkova bude mať prerušenú prevádzku.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

Kategórie: Partneri

INFORMÁCIE PRE RODIČOV. Kurz korčuľovania HAPPY KIDS (predškoláci) Copy

 

Kurz korčuľovania

Korčuľovanie je nielen základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – ľadový hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jedným z elementárnych pohybov, ktoré by deti mali zvládnuť v predškolskom veku. Korčuľovanie je vhodný šport na  podporu imunitného systému, stimuluje dýchací aparát, priaznivo pôsobí pri respiračných problémoch a alergiách a zároveň podporuje správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily a pohyblivosť. Pri samotnom kurze korčuľovania sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každého tréningu. Úplní začiatočníci sa hravou formou naučia padať a vstávať, šmýkať sa po ľade, bežať a kĺzať a tiež jazdiť na oboch nohách. Pokročilí korčuliari sa venujú zdokonaľovaniu nadobudnutých prvkov ako aj zložitejšej korčuliarskej technike.

KTO SA BUDE DEŤOM VENOVAŤ:
Tréneri organizácie Happy Kids, ktorí pomáhajú aj s obúvaním a prezúvaním korčúľ, s organizovaným presunom z autobusu a späť. V skupine je 5 detí na trénera.

ČO POTREBUJETE: športové nepremokavé oblečenie, korčule, prilbu, hrubé rukavice.

KDE: štadión HC Petržalka, Ovsište
KEDY: 27.11. – 1.12.2017, v doobedných hodinách
PRE KOHO: od 3 do 6 rokov
CENA KURZU: 45€/dieťa (35€ kurz + 10€/doprava)  Platba v hotovosti triednym ucitelkam do 23.11.2017

POŽIČOVŇA KORČÚĽ: cena požičania korčúľ 3€/deň, prilba 3€/deň (treba nahlásiť vopred!)

STORNO PODMIENKY:
– v prípade, že dieťa na kurz z rôznych dôvodov nenastúpi, poplatok za kurz sa neuhrádza, avšak uhrádza sa poplatok za dopravu v plnej výške.
– v prípade, že dieťa nastúpi na kurz a následne sa ho z rôznych dôvodov nezúčastní – kurz ako aj doprava sa uhrádza v plnej výške.

TEŠÍME SA NA VÁS!
HAPPY KIDS o. z.
0917 303 658
info@happykids.sk

 

Kategórie: Partneri

Novembrové podujatia pre deti Copy

V mesiaci november sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 • 3.11. 2017  10:00
  Pochod detí z MŠ pri príležitosti  „Medzinárodného dňa MŠ“
 • 9.11.2017
  Ako sa komár stal kráľom (Divadlo Teatro Bratislava)
  8:50  mladšie deti  Mačiatka, Myšky, Kuriatka, Včielky 
  9:50  staršie deti Veveričky, Žabky, Ježkovia, Lienky ( 140,- €)
 • 16.11.2017 9.00
  V komore je myš  (Divadlo na traky) Všetky deti    (130,- €)
 • 27.11. – 1.12.2017 
  Kurz korčuľovania (Happy Kids) prihlásení predškoláci

 

Kategórie: Partneri

Novembrové podujatia pre deti

 

V mesiaci november sú pre deti zorganizované tieto podujatia:


 • 3.11. 2017  10:00
  Pochod detí z MŠ pri príležitosti  „Medzinárodného dňa MŠ“
 • 9.11.2017
  Ako sa komár stal kráľom (Divadlo Teatro Bratislava)
  8:50  mladšie deti  Mačiatka, Myšky, Kuriatka, Včielky 
  9:50  staršie deti Veveričky, Žabky, Ježkovia, Lienky ( 140,- €)
 • 16.11.2017 9.00
  V komore je myš  (Divadlo na traky) Všetky deti    (130,- €)
 • 27.11. – 1.12.2017 
  Kurz korčuľovania (Happy Kids) prihlásení predškoláci

 

Kategórie: Partneri

Plavanie Happy Kids 2017

[cvg-gallery galleryid=1 mode=showcase limit=5]

Kategórie: Partneri

Zmena rodičovského príspevku Copy

Dňa 13.9.2016 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia takmer jednohlasne odhlasovali zmenu príspevku rodičovskému združeniu.

Pôvodný poplatok 40€ na pol rok sa týmto zvyšuje na 50€ na pol rok.

Za tento návrh hlasovalo za 99 rodičov a zdržal sa 1 rodič.

V týchto dňoch prebieha distribúcia poštových poukazov triednymi učiteľkami na úhradu poplatku pre aktuálny polrok. Účet, na ktorý sa poukazujú poplatky, je v tvare IBAN SK3111000000002662250112. Uhradiť poplatok môžete aj pomocou QR kódu:

Týmto by sme Vás chceli požiadať o poukázanie prostriedkov do 31.10.2016, nakoľko prostriedky budú použité na odsúhlasený investičný zámer (nákup ležadiel).

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

Výkonný výbor v týchto dňoch vyhodnocuje ponuky na obstaranie nových ležadiel do všetkých tried.

Vzhľadom na finančnú náročnosť investičného zámeru, chceli by sme požiadať rodičov o úhradu príspevku vo výške 100€ a predplatiť si tým aj druhý polrok. Tento ústretový krok nám umožní bezodkladne objednať a uhradiť ležadlá v požadovanom množstve.

Kategórie: Partneri

Októbrové podujatia pre deti

V mesiaci okóber sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 • 5.10. 2017  9:00                                V komore je myš – Divadlo na traky

                                                                        Všetky deti    130,-€

 • 9.10-13.10. 2017 10:15 -11:15         Plavecký výcvik

                                                                       Prihlásení predškoláci

 • 19.10. 2017 9:00 a 10:00               Tajomstvo stromov – Sférické kino

                                                                      Ježkovia, Žabky, Veveričky

 • 26.10. 2017 9:00                             Strašiak Tomáš – Divadlo na hojdačke

                                                                      Všetky deti    160,-€

 

 

Kategórie: Partneri

Prvá plenárna schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2017 – 2018

Dovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2017 o 16:00 v priestoroch spoločenskej miestnosti.

Program:

 • Školská dokumentácia (Školský poriadok, Školský vzdelávací program).
 • Poplatky + odsúhlasenie výšky poplatku do Rodičovského združenia.
 • Voľba a hlasovanie členov výkonného výboru rodičovského združenia.
 • Rôzne.
 • Diskusia.
 • Záver a prijaté úlohy.

Účasť na plenárnom zasadnutí je pre každého jedného rodiča povinná, z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si Vaše pracovné povinnosti zabezpečili tak, aby ste sa mohli stretnutia zúčastniť.

Ďakujeme za porozumenie,

riaditeľka škôlky a členovia výboru RZMŠ.

Kategórie: Partneri

Júnové podujatia pre deti Copy

V mesiaci jún sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

01. 06. 2017 Športová olympiáda

od 09:00 hod. – všetky deti

 

02.06.2017 Detská diskotéka

od 10:00 hod. – všetky deti

 

05.06.2017 divadelné predstavenie Puf a Muf

od 10:00 hod. – všetky deti

 

06.06.2017 Exkurzia ovocných sadov – Dobré jablká Dunajská lužná – „Zbierame jahody

od 09:00 hod. – predškoláci

 

08.06.2017 Sokoliari – ukážka dravcov

od 09:30 hod. – Mačiatka, Včielky, Lienky, Kuriatka

od 10:30 hod. – Myšky, Ježkovia, Veveričky, Žabky

 

13.06.2017 Exkurzia – jaskyňa Driny

odchod 8:15 hod. – predškoláci

 

14.6.2017 Triedne fotenie

od 09:00 hod. – všetky deti

 

15.6.2017 Celoškolský výlet „Loďou po Dunaji

od 09:00 hod. – všetky deti

 

20.06.2017 Sférické kino – „Zázračný korálový svet

od 09:00 hod. – predškoláci

 

22.06.2017 Divadelné predstavenie v Bibiane – „Osmijankove rozprávky

od 10:00 hod. – predškoláci

Kategórie: Partneri

Novinky na web stránke

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o významných zmenách na webstránke, ktoré nadobúdaju platnosť k 1.9.2017:

 • zmena mailovej adresy škôlky z mssevcenkova@stonline na mssevcenkova35@gmail.com,
 • aktualizovaný zoznam detí a triednych učiteliek v jednotlivých triedach pre školský rok 2017 – 2018,
 • stavebné úpravy vo vchode pavilónu „B“ (Mačiatka, Veveričky, Žabky).

Ing. Miroslav Gendeš, predseda Výkonného výboru Rodičovského združenia pri MŠ

Kategórie: Partneri

Júnové podujatia pre deti

V mesiaci jún sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

03. 05. 2017 divadelné predstavenie Žabí princ v nasledujúcich časoch:

od 9,00 hod. Včielky, Mačiatka, Kuriatka, Lienky

od 10,00 hod. Žabky, Veveričky, Ježkovia, Myšky

Cena: 185,-€

17. 05. 2017 hudobno divadelné predstavenie Fidlikanti

od 9,30 hod. všetky deti

Cena: 120,-€

30. 05. 2017 divadelné predstavenie Guľko Bombuľko

od 9,30 hod. všetky deti

Kategórie: Partneri

Májové podujatia pre deti

V mesiaci jáj sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

3.05. 2017 divadelné predstavenie Žabí princ v nasledujúcich časoch:

od 9,00 hod. Včielky, Mačiatka, Kuriatka, Lienky

od 10,00 hod. Žabky, Veveričky, Ježkovia, Myšky

Cena: 185,-€

17. 05. 2017 hudobno divadelné predstavenie Fidlikanti

od 9,30 hod. všetky deti

Cena: 120,-€

 

30. 05. 2017 divadelné predstavenie Guľko Bombuľko

od 9,30 hod. všetky deti

 

Kategórie: Partneri

Marcové podujatia pre deti Copy

V mesiaci marec sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

6.3.2017  Interaktívne rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku a O troch prasiatkach – Divadlo TUŠ, pre všetky deti. Cena predstavenia je 130€.

Kategórie: Partneri

Stránky