Podporujeme-RSS

Nové technológie nám neustále prinášajú nový potenciál

ITAPA - 16. október 2018
Dnes je už viac než isté, že technológie ako umelá inteligencia, či blockchain výrazne ovplyvnia fungovanie ekonomiky, štátu aj spoločnosti. Vyspel...
Kategórie: Podporujeme

Uzávierka súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2018 sa blíži

PRservis.sk - 16. október 2018

BRATISLAVA 16. októbra 2018 - Súťaž HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2018 má už len 2 týždne do uzávierky. Marketéri môžu prihlásiť svoje komunikačné projekty do 31. októbra 2018.

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA ako jediný hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom v SR. Cieľom súťaže je každoročne ohodnotiť zaujímavé komunikačné projekty a oceniť spoločnosti, ktoré najlepšie komunikujú so zákazníkom.

Prihlásené projekty súťažia v 7 hodnotených kategóriách:

Krízová komunikácia
Starostlivosť o klienta
Najlepší interiér predajného priestoru
Najefektívnejšie využitie nových médií
Inovatívny marketingový prístup
Interná komunikácia
Spoločenská zodpovednosť

Najlepšie komunikujúce spoločnosti a víťazné projekty budú predstavené na slávnostnom vyhlásení výsledkov Hermes Komunikátor roka 2018. Odovzdávanie cien sa uskutoční 20. novembra 2018 v Bratislave.

Podrobnejšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na www.cenyhermes.sk.

Prihlásiť projekt môžete do 31.októbra 2018 TU.

Kategórie: Podporujeme

MAGNA ročne vylieči viac ako 10 tisíc podvyživených detí

PRservis.sk - 16. október 2018

BRATISLAVA 16. októbra 2018 - Akútna podvýživa je najčastejšou príčinou úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov. V dôsledku nedostatočnej výživy zomrie ročne vo svete približne 3,5 milióna detí. Toto číslo každý rok znižuje aj slovenská humanitárna organizácia MAGNA, ktorá sa liečbe a prevencii podvýživy vo svete venuje už viac ako 17 rokov. Najväčšie programy na liečbu podvýživy prevádzkuje v Južnom Sudáne, Kongu a Kambodži.

Októbra si každý rok pripomíname Svetový deň výživy, ktorý sa venuje boju proti globálnemu hladu. Dlhotrvajúce ozbrojené konflikty, ktoré spôsobujú časté presídľovanie obyvateľov, alebo naopak uväznenie obyvateľstva uprostred vojnových konfliktov a klimatické zmeny sú v súčasnosti najčastejšími príčinami potravinových kríz. Po období úspešného znižovania hladu vo svete sme opäť svedkami jeho zvyšovania. Momentálne trpí chronickou podvýživou - nedostatkom potravín s potrebnou výživovou hodnotou viac ako 820 miliónov ľudí na celom svete.

Kým pred 2 rokmi trpelo akútnym hladom 80 miliónov ľudí, dnes sa toto číslo zvýšilo na 124 miliónov, čo má samozrejme vplyv aj na mladú generáciu. Nedostatočný príjem potravín s aspoň nutnou výživou hodnotou spôsobuje u detí zakrpatenie a chradnutie. Akútna podvýživa má tak vplyv nie len na ich fyzický ale aj mentálny vývoj. Zároveň oslabuje ich imunitný systém a pri nedostatočnej alebo neskorej liečbe má až fatálne následky. Celosvetovo je akútna podvýživa príčinou úmrtí u viac ako polovice detí mladších ako 5 rokov, čo znamená, že každý rok zomrie na podvýživu približne 3,5 milióna detí.

MAGNA sa liečbe a prevencii podvýživy vo svete venuje v rámci všetkých svojich medicínskych projektov už viac ako 17 rokov. Najväčšie programy na liečbu podvýživy prevádzkuje v Južnom Sudáne, Kongu a Kambodži. "Sústreďujeme sa na ťažko dostupné a odľahlé oblasti, kde je prístup k zdravotnej starostlivosti obmedzený alebo žiadny. Cieľom je podchytenie podvýživy už v počiatočnom štádiu priamo v komunitách. Zameriavame sa nielen na deti, ale aj tehotné a dojčiace ženy, čím predchádzame podvýžive u novorodencov. Včasnou identifikáciou a nastavením na liečbu  terapeutickou stravou predchádzame závažným zdravotným komplikáciám (ako hnačky, zápal pľúc), vtedy je už u pacienta nutná hospitalizácia", hovorí operačná riaditeľka Denisa Augustínová.

"Ročne na projektoch liečime 10 tisíc podvyživených detí. Celkové čísla sú však stále alarmujúce", dopĺňa Denisa Augustínová. Každodenné boje a násilie spôsobujú vysídľovanie a hlad aj v predtým stabilných regiónoch ako je napríklad Kasai (Konžská demokratická republika). Z celkového počtu skoro 8 miliónov ľudí, ktorí v Kongu trpia nedostatkom potravy žije takmer polovica práve tu. Aj preto MAGNA tento rok otvorila novú misiu práve v Kasai a takisto v oblasti Equator.

Kategórie: Podporujeme

Ako spracovať prírodné suroviny a ich odpady

SAV.sk - 16. október 2018
Najnovšími trendmi využitia aplikovanej mikrobiológie a biotechnológií pri úprave a spracovaní prírodných surovín a ich odpadov sa zaoberala medzinárodná konferencia Biotechnológie a kovy 2018 v Košiciach. Piaty ročník medzinárodnej konferencie, ktorá sa koná každé dva roky, zorganizovali Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ústavom geotechniky SAV. Zúčastnilo sa na nej takmer pol stovky odborníkov z piatich krajín (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Taliansko). Počas dvoch dní ...
Kategórie: Podporujeme

Škody, ktoré spôsobia susedia. Aké poistenie je najlepšie využiť? 1. časť

PRservis.sk - 16. október 2018

BRATISLAVA 16. októbra 2018 - Poistenie zodpovednosti, alebo poistenie nehnuteľnosti? Ak vám nastane škoda vinou vášho suseda, je logické sa zamyslieť, či je lepšie využiť prvý alebo druhý variant. V nasledujúcom článku sa Poistovne.sk  pozreli práve na to.

Poznáte to. V takejto situácii stojíte pred otázkou, či je výhodnejšie obrátiť sa na svoju poisťovňu a nárokovať si úhradu škody z poistenia nehnuteľnosti/domácnosti. Samozrejme, vychádzame z predpokladu, že túto poistku máte. Alebo je lepšie ísť za susedom a chcieť, aby to preplatila jeho poisťovňa z jeho poistky zodpovednosti za škodu? Oslovili sme zopár odborníkov a prinášame vám ich reakcie. Ak sa v článku nedozviete čo vás zaujíma, môžete využiť odbornú poradňu na tému poistenie domácnosti a nehnuteľnosti.

Rozhodnutie je na poškodenom. Čo vyplýva z praxe?

V prípade, ak škodu spôsobí sused a obaja, aj poškodený, aj sused, sú poistení, je možné kryť škodu z jednej z poistiek. "Záleží iba na poškodenom, či sa rozhodne požiadať o krytie škôd zo svojej poistky alebo z poistky suseda. Nárok na poistné plnenie spôsobenej škody má však poškodený iba z jednej poistky,"vysvetľuje Katarína Kukurová, špecialista externej a internej komunikácie poisťovne Generali. "Z našej poistnej praxe vyplýva, že najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou pre poškodeného je vyplatenie škôd z jeho vlastného poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti," hovorí ďalej s tým, že susedské vzťahy sú rôzne a dohodnúť sa so susedom môže byť občas zdĺhavé. Naviac z vlastného majetkového poistenia by mal poškodený škodu uhradenú v nových cenách, na rozdiel od plnenia zo susedovho poistenia zodpovednosti, kde by mu bola preplatená skutočná výška škody. "Ak má ale poškodený v poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť, bola by mu z poistného plnenia odpočítaná. Spoluúčasť sa však vo väčšine prípadov pohybuje približne okolo 30 eur," dodáva.

 

Čo je nutným predpokladom poskytnutia poistného plnenia z vlastného poistenia?

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, možno vo všeobecnosti povedať, že riešiť vzniknutú škodu je spravidla istejšie, jednoduchšie a v závislosti od typu poistenia a z toho vyplývajúcich poistných podmienok často aj výhodnejšie z vlastného poistenia, ako z poistenia zodpovednosti škodcu-suseda. "Samozrejme nutným predpokladom poskytnutia poistného plnenia z vlastného poistenia je, že škoda vznikne na predmete poistenia niektorým z poistených rizík, ktoré sú kryté "mojím" poistením a súčasne nevstupujú do hry nejaké limity a obmedzenia dojednané v poistnej zmluve," vysvetľuje s tým, že v závislosti od konkrétnych poistných podmienok môže hlavný rozdiel, a teda aj výhodnosť, byť v tom, že z poistenia zodpovednosti škodcu poisťovňa v zmysle Občianskeho zákonníka spravidla vypláca takzvanú skutočnú škodu – teda pri určení výšky škody sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia. "To znamená, že sa prihliada na pokles nadobúdacej ceny veci v dôsledku jej veku a používania. Z vlastného poistenia môže byť poskytnuté plnenie v určitých prípadoch aj v novej cene, čiže v plnej výške hodnoty veci." Tiež podľa nej nemusí byť vždy jednoznačné, či poistený za škodu jednoznačne zodpovedá v zmysle Občianskeho zákonníka. Môže nastať situácia, že údajný škodca nemusí za škodu zodpovedať, jeho poisťovňa môže z poistenia zodpovednosti odmietnuť plniť a pritom z majetkového poistenia poškodeného je škoda likvidná.

Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB poisťovne, tvrdí, že je vždy výhodnejšie mať svoje poistenie a obrátiť sa na svoju poisťovňu. "Ona vyplatí klientovi poistné plnenie a finančnú škodu následne vymáha od vinníka." 

Aj podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie poisťovne Allianz, je výhodnejšie uplatniť si škodu z vlastného poistenia nehnuteľnosti, keďže klientovi je uhradená škoda v nových cenách. "To znamená, že ak mu voda zničí 10-ročnú skriňu, poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie na nákup novej skrine v aktuálnych trhových cenách. Naopak, pri uplatnení škody zo zodpovednostného poistenia vinníka je poškodenému hradená skutočná škoda, z ktorej je odpočítaná amortizácia, respektíve opotrebenie."

V nasledujúcom článku sa pozrieme na skutočné modelové situácie.

Portál POISTOVNE.sk sa špecializuje na oblasť poisťovníctva a denne prináša aktuálne správy z poisťovacieho diania doma i v zahraničí. Uľahčuje čitateľom orientáciu v poistných produktoch a pomáha im pri správnom výbere. Súčasťou portálu je aj odborné poradenstvo na aktuálne témy, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac o riešení svojich praktických otázok z oblasti poistenia. 

Kategórie: Podporujeme

Prievidza inšpiruje inovatívnym parkovacím systémom

PRservis.sk - 16. október 2018

PRIEVIDZA 16. októbra 2018 - V Prievidzi môžu vodiči od 15.10.2018 zaplatiť za parkovanie lacnejšie a pohodlnejšie vďaka mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots. ParkDots prinesie novú možnosť úhrady parkovného napríklad pre zahraničných návštevníkov mesta, ktorí nemôžu využívať platby cez SMS, a zefektívni kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania. Pri kontrole stačí mobilom odfotiť evidenčné číslo vozidla a systém okamžite informuje o tom, či je parkovné uhradené.

Prievidza spustením platieb za parkovanie cez ParkDots popri súčasnom platení cez SMS prinesie nové možnosti vodičom a ešte lacnejšie parkovné za prvú hodinu. "Veríme, že výhodnejšia cena bude pre návštevníkov mesta motiváciou, aby novú formu úhrady parkovného čo najskôr vyskúšali. Platba vo výške 25 centov za prvú hodinu potvrdzuje, že cieľom mesta dlhodobo nie je dosahovať čo najvyššie výnosy z parkovného, ale regulovať statickú dopravu v centrálnej mestskej parkovacej zóne," hovorí primátorka Prievidze, Katarína Macháčková.

Obyvatelia a návštevníci môžu pohodlne platiť parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots. Bez problémov zaplatia aj majitelia služobných telefónov alebo zahraniční návštevníci, ktorí nemôžu využívať platby cez SMS. O konci trvania ich parkovacieho lístka ich informuje notifikácia a parkovné si pohodlne predĺžia na diaľku odkiaľkoľvek. Jednoduchú aplikáciu zvládne bez problémov obsluhovať každý používateľ smart telefónu.

Mesto Prievidza si od ParkDots sľubuje efektívnejší výber platieb, ktoré plánuje ďalej investovať do zlepšenia statickej dopravy v meste. Výhodou riešenia je aj mobilná aplikácia na kontrolu ParkDots Enforcement s možnosťou "skenovania" EČV a integráciou všetkých platobných kanálov umožní efektívnu kontrolu oprávnenosti parkovania.

Jednoduché rozhodnutie pre mesto

"ParkDots sme si vybrali najmä preto, lebo je moderný, jednoduchý na obsluhu pre vodičov aj pre mesto. Ponúka nám výhodný obchodný model a veľmi dôležitú integráciu na existujúce systémy. Je možné ďalej ho rozvíjať a rozširovať funkčnosť o ďalšie moduly. To sú benefity, od ktorých si sľubujeme zlepšenie situácie s parkovaním v meste," povedal o rozhodnutí pre ParkDots, Roman Bartoš, vedúci odboru parkovania Technických služieb mesta Prievidza. "ParkDots má vyriešenú kontrola parkovania. Stačí mobilom odfotiť evidenčné číslo vozidla a hneď vieme, či parkovné bolo uhradené. Od toho si sľubujeme podstatné zrýchlenie kontroly a zlepšenie disciplíny, čo pomôže mestu aj ostatným vodičom", doplnil.

Potenciál na zlepšenie parkovania

"Som rád, že sa nám na mapu ParkDots podarilo dostať mesto Prievidza. Spomedzi slovenských miest je unikátne v tom, že nemá parkovacie automaty a takmer 100% parkovacích lístkov je vo forme SMS. Ľudia teda nakupujú cez mobily a vidíme tu veľký potenciál pre náš systém", hovorí Martin Budaj, produktový manažér ParkDots. "Platba cez ParkDots je pohodlná a pre mesto ekonomicky výhodná s možnosťou pridávať ďalšie prvky inteligentného parkovania."

O ParkDots

ParkDots je oficiálne smart parking riešenie skupiny Deutsche Telekom, ktoré vyvíja spoločnosť PosAm. Kľúčovými prvkami parkovacej platformy sú mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci systém umiestnený v cloude. Ten môže byť doplnený o nenápadné senzory vo vozovke, ktoré v reálnom čase odosielajú informácie o obsadenosti konkrétneho miesta alebo o mobilnú aplikáciu na kontrolu ParkDots Enforcement s možnosťou skenovania EČV pre kontrolu oprávnenosti parkovania.

"Sme presvedčení, že riešenia v oblasti Smart City majú veľký potenciál, čo vnímajú rovnako aj v skupine Deutsche Telekom, do ktorej PosAm patrí. Veríme, že spoločne dokážeme slovenský produkt ParkDots etablovať v rámci celej Európy", hovorí o ambíciách ParkDots Michal Bróska, Riaditeľ produktového rozvoja v PosAm.

Aplikácia ParkDots je bezplatne dostupná pre smartfóny s OS Android aj iOS. Kľúčové funkcie sú okrem toho k dispozícii aj v plne responzívnej webovej aplikácii na adrese https://map.parkdots.com.

Kategórie: Podporujeme

Začal sa šiesty ročník Petržalskej super školy

SAV.sk - 16. október 2018
Projekt Petržalská super škola je výnimočný. Doteraz sa ho zúčastnilo asi desaťtisíc žiakov druhého stupňa základných škôl tejto bratislavskej mestskej časti. Spoznávali vedu inak ako z učebníc. Zblízka. Projekt je dokonca taký výnimočný, že si ho všimli v parížskej centrále UNESCO. Dnes ju pomyselným zlatým kľúčom odomkli v petržalskom Zrkadlovom háji predseda SAV Pavol Šajgalík a starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan. Asistoval im prvý prednášajúci, prof. Milan Kováč, mayológ, účastník ...
Kategórie: Podporujeme

Umelá inteligencia už nie je sci-fi

ITAPA - 16. október 2018
Tajomná „entita“. Všimli ste si ako na nás dýcha z každého kúta? Stretávame sa s ňou už vlastne na každom kroku – doma nám niekto „sám“ rozsvieti b...
Kategórie: Podporujeme

Segafredo Zanetti SR predstavuje dve nové kávy pre slovenský trh

PRservis.sk - 16. október 2018

BRATISLAVA 16. októbra 2018 - Po vlaňajšom úspešnom uvedení BIO kávy Segafredo Organic v prémiovej kvalite pre segment HOREKA spoločnosť Segafredo Zanetti SR v tomto roku uvádza na slovenský trh hneď dve nové zrnkové kávy v kilovom balení, tentokrát určené pre retail.

Prvá kávová zmes zŕn arabiky a robusty z novej ponuky nesie názov Selezione Organica a vyznačuje sa intenzívnou vôňou, čokoládovým tónom a karamelovou cremou. Navyše, vďaka ekologickému prístupu pri jej spracovaní a pestovaní v bio kvalite, prináša pôžitok s čistým svedomím. Dodržiavaním podmienok ekologického poľnohospodárstva spoločnosť Segafredo Zanetti predchádza poškodzovaniu prírody intenzívnym pestovaním kávy. Ekologické poľnohospodárstvo na ochranu rastlín nepoužíva žiadne syntetické prostriedky a ani ľahko rozpustné minerálne hnojivá.

Druhou novinkou s názvom Selezione Arabica je stopercentná arabika z oblasti Strednej a Južnej Ameriky s lahodnou čokoládovou chuťou s orieškovým dozvukom, ovocno-kvetinovou arómou a zamatovou cremou.

"Sme veľmi radi, že káva Segafredo Organic v bio kvalite bola v minulom roku našimi gastronomickými partnermi veľmi dobre prijatá a dúfame, že i naše dve retailové novinky si nájdu svoje miesto v ponuke obchodných reťazcov. Spoločnosť Segafredo Zanetti kladie dôraz na dodržovanie zásad obnoviteľného a ekologického hospodárstva, preto sme radi, že máme v sortimente ďalší produkt, ktorý tieto postoje reprezentuje v plnej miere," hovorí Petra Knapová, marketing manager Segafredo Zanetti CR a SR.

Kategórie: Podporujeme

Fin.Techsummit 2018: V Bratislave sa opäť chystá interakcia sveta financií, IT a startupov

PRservis.sk - 16. október 2018

BRATISLAVA 16. októbra 2018 - Už o necelý mesiac sa v hlavnom meste Slovenska uskutoční druhý ročník konferencie Fin.Techsummit, zameranej na technologické inovácie vo finančnom sektore. Podujatie predstavuje pre záujemcov cennú príležitosť zapojiť sa do veľmi otvorených a živých diskusií o budúcnosti finančníctva, ktoré dnes podstatne ovplyvňujú nové technológie a digitalizácia. Reč je tu o fintech segmente, ktorý úzko prepája uvedené oblasti a významnú úlohu v ňom hrajú aj vysoko inovatívne, rýchlo rastúce technologické startupy.

Špičkovú medzinárodnú úroveň a prestíž, ktorú si projekt Fin.Techsummit vydobyl už svojím prvým ročníkom a sesterskými podujatiami, potvrdzuje aj účasť popredných zahraničných odborníkov. Jedným z nich je Maxim Lyadvinsky, "anjelský investor" a zakladateľ crowdfundingovej platformy Bloomio sídliacej vo Švajčiarsku. Svojich poslucháčov chce presvedčiť, že investovať do startupov, sledovať ich rast a poberať z nich vysoké zisky nemusia len milionári, ale tiež tí, ktorí sú ochotní zariskovať aj menej ako 100 dolárov.

"Redizajnujeme oblasť rizikového kapitálu tak, že umožníme prakticky každému nakupovať akcie startupov a obchodovať s nimi, pričom bude mať prístup k profesionálnym hodnoteniam a nestrannej due diligence. Toto je sociálna zmena," povedal Max Lyadvinsky v rozhovore pre portál Crowdfund Insider. Jeho nový model rizikového (venture) investovania zároveň využíva technológiu blockchainu.

Na konferencii Fin.Techsummit 2018 vystúpi aj Thomas Oberlechner, svetovo uznávaný expert na psychológiu investovania, ktorý pôsobil na viacerých amerických a európskych univerzitách vrátane Harvardu a MIT, založil konzultačnú spoločnosť FinPsy a je o. i. autorom oceňovanej publikácie The Psychology of the Foreign Exchange Market.

"Dobrý fintech zahŕňa behaviorálnu vedu, vďaka ktorej rozpozná, kto sú používatelia – napríklad preto, aby ich motivoval urobiť transakciu, ktorá má pre nich zmysel. Správanie a skúsenosť ľudí nie je iba o technológiách a financiách, je o psychológii," vysvetlil Thomas Oberlechner pre stránku s2econsulting.biz. "Behaviorálny fintech má podľa mňa veľkú budúcnosť – ako technológia, ktorá ľuďom prináša férové jednanie. Zohľadní, aký ste človek, podporí rozhodnutia, ktoré chcete urobiť vy sami, a umožní vám zmysluplné a príjemné využívanie produktu," dodal.

V tomto roku je partnerom konferencie aj veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva, vďaka čomu bude jedným zo spíkrov Rory O'Kane, nezávislý expert pracujúci pre britské ministerstvo medzinárodného obchodu. Ako člen tímu pre obchod a investície v oblasti fintechu sa podieľa na vyhľadávaní a budovaní exportných možností britských firiem z tohto segmentu najmä na európskych trhoch. Do Bratislavy sa príde podeliť o svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo fintech sektore najmä v Londýne, ktorý patrí medzi najväčšie a aj historicky prvé centrá jeho rozvoja.

Pripomeňme, že druhý ročník konferencie Fin.Techsummit sa uskutoční 14. novembra v hoteli Park Inn by Radisson Danube v Bratislave. Bude prebiehať v dvoch streamoch, ktorými budú Automatizácia finančného trhu a Regulátori budúcnosti vs. inovácie. Súčasťou podujatia bude aj hackathon so zaujímavou výhrou a B2B matching. Organizátori predpokladajú účasť podobného počtu návštevníkov ako v prvom ročníku, na ktorý ich prišlo takmer 300 z 10 krajín.

Účastníci na tomto podujatí oceňujú najmä otvorený charakter odborných diskusií a networking spájajúci špecialistov z rozličných oblastí celého spektra aktivít jednak v segmente financií, jednak v informačných technológiách.

"Ako pri každom našom podujatí, aj pri Fin.Techsummite platí, že najhlavnejším cieľom je umožniť priamu komunikáciu všetkých zainteresovaných strán a prepojiť konzervatívny svet tradičných finančných inštitúcií a fintech start-upov. Myslíme si, že banky a iné podobné korporácie budú čoraz viac outsourcovať mnohé služby práve od nových dynamických spoločností a preto je potrebné ich čo najskôr prepojiť," uviedol k tomu Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Fin.Techsummit organizuje.

Kategórie: Podporujeme

Chcete si v priebehu jedného dňa na jednom mieste s istotou vopred dohodnutých obchodných rokovaní nájsť nových obchodných partnerov?

PRservis.sk - 16. október 2018

BRATISLAVA 16. októbra 2018 - Rezervujte si dátum 13. novembra 2018 a registrujte sa už dnes na Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2018. Desiatky slovenských a zahraničných firiem sú pripravené rokovať!

Slovenskú kooperačnú burzu organizuje už 12 rokov pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Podujatie poskytne slovenským a zahraničným firmám možnosť počas jedného dňa absolvovať viac ako 10 vopred vybraných obchodných rokovaní, na mieste si dohodnúť ďalšie pričom celý deň budú mať účastníci priestor pre neformálny networking.

Relevantného partnera na rokovanie si firmy vyberajú podľa kooperačných profilov, ktoré vypĺňa každá firma (sektor, oblasť, v ktorej ponúka alebo hľadá spoluprácu) priamo pri registrácii na registračnom portáli, pričom profily všetkých registrovaných firiem sa automaticky zverejňujú v elektronickom katalógu. Po potvrdení stretnutia oboma stranami a spárovaní dostane každý účastník ešte pred podujatím svoj individuálny harmonogram rokovaní a vie si naplánovať svoj program na podujatí ako je napríklad účasť v panelovej diskusii. Sprievodná odborná konferencia bude tento rok v znamení inovácií, elektromobility a automatizácie v rámci panelov "Ako udržať vplyv regiónu V4, keď skončí boom" a "Čo menia technológie vo firmách - v doprave aj produkcii".

Slovenská kooperačná burza je určené odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie na strojársky, elektrotechnický a automobilový priemysel, elektromobilitu, energetiku, informačné technológie, smart industry, robotizáciu a inovácie. Účastníkom navyše ponúka príležitosť zapojiť sa do dodávateľských reťazcov etablovaných investorov, inovačný workshop, odborné konzultácie ohľadom prezentácie na veľtrhoch v zahraničí, služieb SARIO, financovania exportu, super odpočtu na vedu a výskum ako i možnosť zvýšiť svoju vizibilitu prostredníctvom partnerstva. Zároveň všetkým účastníkom predstaví zaujímavé projekty a inovatívne prototypy slovenských firiem.

Tento rok účastníkom predstaví firma Photoneo svoje najpokročilejšie 3D vision systémy a autonómne mobilné roboty; svlastným radom 3D tlačiarní, z ktorých najväčšia má objem 1m³ a používa špeciálny karbónový materiál pre 3D tlač ocenený v súťaži Inovatívny čin roka 2017 ako aj  s unikátnym ramenom na stavbu reálnych budov technológiou 3D tlače príde firma 3Dimension rovnako i mnoho iných partnerov s ďalšími inováciami.

Generálnym partnerom podujatia je už tradične Československá obchodná banka so svojou ponukou prevádzkového, investičného a exportno-importného financovania a ďalších nástrojov. Pre účastníkov pripravila príjemné posedenie pri káve v Smart kaviarni, v ktorej si budú môcť vyskúšať rolu investora a otestovať investičnú hru.

Slovenská kooperačná burza pomohla za 12 rokov spojiť výrobný a obchodný potenciál viac ako 2 200 účastníkom z 38 krajín sveta, pričom absolvovali viac ako 5 500 obchodných stretnutí.

Viac informácií o podujatí

Dátum: 13. november 2018, registrácia otvorená do 26. októbra 2018!

Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava

Kontakt: matchmaking@sario.sk

Kategórie: Podporujeme

Tip: Kreslo BELEK - 159.00

Zlacnene.sk - 16. október 2018
Kategórie: Podporujeme

Rokoval Snem SAV

SAV.sk - 15. október 2018
Aktuálna situácia SAV, ale najmä prerokovanie vecného zámeru novely Zákona o Slovenskej akadémii vied boli na programe zasadnutia Snemu SAV, ktorý sa konal v pondelok 15. októbra v Aule SAV v Bratislave na Patrónke. Na zasadnutie bola pozvaná aj ministerka školstva Martina Lubyová, ktorú vzhľadom na je skôr plánovaný program zastupoval Andrej Rusnák, odborný radca rezortu pri transformácii SAV. V krátkom zhodnotení aktuálnej situácie predseda SAV Pavol Šajgalík uviedol, že najdôležitejšou udalosťou týchto dní je, ...
Kategórie: Podporujeme

Max Reinhardt a Bratislava / Pressburg

SAV.sk - 15. október 2018
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu o významnom divadelnom režisérovi, hercovi a podnikateľovi Maxovi Reinhardtovi (1873 – 1943). Podujatie sa koná 24. októbra 2018. Reinhardtove rodinné korene siahajú do Stupavy a on sám v mladom veku vystupoval počas letnej sezóny 1893 v bratislavskom divadle Aréna na petržalskej strane Dunaja. Neskôr v jeho viedenskej hereckej škole (Seminári Maxa Reinhardta) študovali viacerí poslucháči zo Slovenska, napr. známa herečka ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí študenti sa môžu učiť vo virtuálnom laboratóriu

PRservis.sk - 15. október 2018

TRNAVA 15. októbra 2018 - Žiaci zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave mali možnosť vyskúšať špeciálnu učebňu vďaka ktorej sa ocitli priamo vo virtuálnej dielni, kde zo súčiastok mali možnosť vytvárať podľa schémy elektrické obvody a dokázali  ich skúmať a merať ako v reálnom svete. Virtuálne laboratórium trnavskí študenti testovali  v rámci projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu výučby prírodovedeckých a technických predmetov.

Elektrofyzika cez okuliare

"Moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a školstvo nemôže zostať pozadu," hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. "Inovácie ako virtuálna realita umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú," hovorí.

S pomocou okuliarov na virtuálnu realitu môžu žiaci skúmať nielen rôzne komponenty, ku ktorým by sa pre ich nedostupnosť či cenu v škole bežne nedostali, ale vedia interaktívne vytvárať obvody podľa pripravených schém. Výsledok si môžu nielen pozrieť – zapojená schéma odráža reálne správanie, takže na nej možno namerať hodnoty rôznych veličín ako pri práci so skutočnými súčiastkami.

Európsky projekt

Technológie a digitálny obsah pre projekt pripravuje spoločnosť Atos IT Solutions and Services (Atos), ktorá je jedným z členov Konzorcia medzinárodného projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020). "Medzinárodný projekt je zameraný práve na využitie najmodernejších technológií na zlepšenie kvality výučby prírodovedných, technických predmetov a matematiky. Dal nám možnosť vytvoriť prostredie, v ktorom cez virtuálnu realitu môžu deti v rámci sekundárneho vzdelávania pracovať na fyzike, chémii a matematike," hovorí Barbora. Kamrlová z Atosu, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.

Atos pripravil aj virtuálne laboratóriá, v ktorých sa pre študentov mení priestorová geometria rotačných telies z abstraktných rovníc a dvojrozmerných náčrtov na živú vedu. Priestorové geometrické objekty si môžu nielen obzerať zo všetkých strán, ale pri práci s parametrami rovníc priamo pred sebou v okuliaroch na virtuálnu realitu vidia, ako zmeny vplývajú na výsledný tvar. Tento modul sa zatiaľ testuje v Taliansku, no v budúcnosti sa môže uplatniť aj na školách na Slovensku či iných európskych krajinách.

Aj v priemysle

Atos v projekte zužitkováva aj svoje skúsenosti a expertízu z tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu pre priemyselné podniky. Táto platforma sa totiž ukazuje ako veľmi výhodné riešenie vzdelávania zamestnancov. Umožňuje lacnejším a bezpečnejším spôsobom zaškoľovať zamestnancov napríklad pre montáž či demontáž výrobkov alebo cvičiť na zariadeniach, ktoré sú trebárs pre nepretržitú prevádzku bežne nedostupné.

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box