Podporujeme-RSS

Tip: Stroj Dolce Gusto - 65.90

Zlacnene.sk - 21. december 2012
Kategórie: Podporujeme

Protimonopolný úrad povolil vstup Medirex a.s. do HPL

PRservis.sk - 21. december 2012

BRATISLAVA 21. decembra – Protimonopolný úrad SR povolil transakciu v rámci ktorej Medirex a.s. nadobudol polovičný podiel v spoločnosti HPL, ktorá sa špecializuje na klinickú mikrobiológiu. Týmto prepojením vznikla najsilnejšia slovenská skupina pôsobiaca v oblasti laboratórnej diagnostiky s kompletným portfóliom služieb.

„Pravdou je, že Medirex sa zaujímal aj o možnú akvizíciu laboratórií Alpha Medical, ktorú nedávno predávala finančná skupina Penta. Nakoniec sme sa však rozhodli pre spojenie s partnerom, ktorý tak isto ako my, vyrástol na odbornom základe a má v pláne dlhodobo podnikať v obore“, povedal generálny manažér Medirex Group MUDr. Radoslav Bardún a dodal, že firemná kultúra oboch firiem sa líši od kultúry finančných skupín podnikajúcich v zdravotníctve. „Nerobíme biznis za účelom výhodného predaja, ale naším cieľom je dlhodobý rozvoj a inovácie“, povedal Bardún a dodal, že vstup jeho firmy do HPL dáva logiku aj z hľadiska kompletizácie produktového portfólia Medirex Group.

Spojenie oboch firiem víta aj konateľ a spolumajiteľ HPL s.r.o. MUDr. Juraj Hanzen, ktorý povedal, že vytvorenie najsilnejšej slovenskej skupiny v oblasti laboratórnej diagnostiky dáva aj spoločnosti HPL veľké možnosti pre ďalší rozvoj.

„HPL sme budovali ako priekopníka a trvalého lídra v oblasti klinickej mikrobiológie. Spojením s Medirex Group získavame na sile a Medirex Group získava špičku v oblasti mikrobiológie, ktorú doteraz nepokrýval. Preto je to veľmi výhodné“, povedal Juraj Hanzen.

Bardún a Hanzen sa zhodujú aj v názore, že veľkou výhodou spojenia je fakt, že v majiteľskej štruktúre sú rozhodujúci lekári s odborným zázemím, čo poskytuje firme ideálny prehľad o stave a potrebách trhu.

„Laboratórna diagnostika je trochu špecifický obor medicíny. Náš lekár spravidla neprichádza do styku s pacientom, ale kolegom – iným lekárom. Ako lekári teda poskytujeme služby lekárom“, skonštatoval Hanzen.

Medirex Group a HPL aj v minulosti patrili medzi lídrov v oblastiach inovácie, výskumu a zavádzania najnovších metód do praxe. HPL tak bola napríklad vôbec prvou slovenskou firmou, ktorá získala akreditácie pre laboratóriá klinickej mikrobiológie. Dnes používa viac ako 120 akreditovaných metód a neustále ich počet rozširuje. Medirex Group okrem komerčných aktivít dlhodobo podporuje projekt Medirex Group Academy a úzko spolupracuje s akademickou sférou na vývoji nových metód laboratórnej diagnostiky. Iba v tomto roku napríklad firma uviedla na trh novú metódu skúmania Dedičných metabolických porúch, alebo účinnejšiu metódu zisťovania rakoviny krčka maternice Liquid base cytology.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Slovenská republika odopiera výhody spoločnosti EuroGas, Inc.

PRservis.sk - 21. december 2012

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) –
Link s tlačovou správou MF SR: Slovenská republika odopiera výhody spoločnosti EuroGas, Inc.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=581

tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

mo

Kategórie: Podporujeme

SSE: Ceny elektriny pre rok 2013

PRservis.sk - 21. december 2012

BRATISLAVA 21. decembra – Dňa 18.12.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len “URSO”) cenovým rozhodnutím č. 0067/2013/E určil tarifu za prevádzkovanie systému a tarifu za systémové služby, ktoré predstavovali posledné otvorené pozície, ktoré vstupujú do koncových cien pre odberateľov elektriny.

V tejto súvislosti spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (ďalej len “SSE”) vydáva nasledovnú tlačovú správu:

Vývoj koncových cien elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
Priemerná koncová cena elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti medziročne klesne o 1,1%, a to v dôsledku priaznivého vývoja ceny komodity na veľkoobchodnom trhu pre rok 2013, pričom v najrozšírenejších sadzbách SSE DD1 a DD2 priemerná koncová cena elektriny vrátane daní klesne v priemere až o 3,5 %.

Spoločnosť SSE poznamenáva, že celková miera medziročného poklesu koncových cien elektriny pre odberateľov v segmente domácnosti je ovplyvnená výškou jednotlivých regulovaných sadzieb nasledovne:

• poklesom sadzieb SSE za dodávku, ktorý ovplyvnil vývoj cien komodity na veľkoobchodnom trhu pre rok 2013, čo pre zákazníka v domácnosti predstavuje v medziročnom porovnaní priemerne pokles o 7,5% v cenách dodávky pre domácnosti,

• neutrálnou zmenou sadzieb distribúcie, ktoré zahŕňajú aj prenos, pričom pre domácnosti priemerné ceny za distribúciu ostávajú aj pre rok 2013 na rovnakej úrovni alebo zaznamenajú len marginálne zmeny v jednotlivých tarifách. Pokles cien elektriny na veľkoobchodnom trhu pritom vplýva aj na náklady prevádzkovateľov sústav na krytie strát, takže tieto položky zaznamenávajú takisto mierny medziročný pokles,

• nárastom ďalších sieťových taríf, ako je tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby, ktoré vstupujú do koncovej ceny, ovplyvnil v konečnom dôsledku výšku medziročného poklesu koncových cien pre domácnosti, čo prakticky znamená, že došlo k zachovaniu úrovne cien minulého roku, prípadne k miernemu poklesu, ktorý je závislý aj od výšky spotreby elektriny.

Regulácia cien pre odberateľov elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou do 30 MWh
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., touto cestou tiež upozorňuje na skutočnosť, že ÚRSO opätovne prehodnotil rozsah cenovej regulácie v dodávke elektriny a po roku deregulácie pristúpil s účinnosťou od 1. 1. 2013 k opätovnej regulácii odberateľov elektriny mimo domácností so spotrebou do 30 MWh, t.j. malých podnikov, ktorí tak opätovne budú odoberať elektrinu za cenu stanovenú rozhodnutím ÚRSO.

SSE bude v najbližších dňoch informovať svojich zákazníkov na internetovej adrese www.sse.sk o detailnom zložení jednotlivých sadzieb pre dodávku elektriny pre domácnosti, ako aj pre malé podniky.

Okrem medziročnej úspory zo zníženia ceny dodávky elektriny bude Stredoslovenská energetika, a. s. aj v roku 2013 aktívne podporovať svojich odberateľov pri úsporách na strane spotreby energií. Zákazníci môžu využiť poradenstvo nášho špecializovaného tímu zákazníckych služieb.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Shell otvára novú čerpaciu stanicu v Ružomberku

PRservis.sk - 21. december 2012

BRATISLAVA 21. decembra – Spoločnosť SHELL Slovakia s.r.o. oficiálne otvára svoju 74. čerpaciu stanicu na Slovensku a zároveň druhú v Ružomberku. Nachádza sa na Bystrickej ceste 55, dôležitom dopravnom koridore smerom na Donovaly. Pri tejto príležitosti ponúkne v piatok 21. decembra 2012 jedinečnú zľavu. Ak natankujete akékoľvek palivo značky Shell, ušetríte až 10 centov na liter paliva.

„Sme radi, že v Ružomberku otvárame už svoju druhú čerpaciu stanicu, ktorá sa nachádza na jednom z hlavných mestských ťahov. Verím, že obľubu si získa nie len u domácich, ale kvalitné palivá a služby prilákajú lyžiarov, turistov a obyvateľov širšieho regiónu,“ vraví Igor Janok, riaditeľ prevádzky čerpacích staníc Shell na Slovensku a Českej republike.

Nová ružomberská stanica bola otvorená v skúšobnej prevádzke od 1. novembra 2012. Stanica disponuje troma stojanmi s celým produktovým radom výkonných palív Shell V-Power Nitro+ a úspornými palivami Shell FuelSave. Plynulý prevádzkový chod kamiónov zabezpečuje samostatný stojan s prietokovou rýchlosťou až 130 litrov za minútu.

Celková kapacita nádrží je vyše 100 000 litrov paliva. Zákazníci môžu využívať 24-hodinový servis a štandardné doplnkové služby, ako napríklad kompresor pre napúšťanie pneumatík či vysávač. V predajni okrem bežného sortimentu možno kúpiť kávu aj občerstvenie z radu deli2go.

Stanica v Ružomberku ponúkne v piatok 21. decembra 2012 výnimočnú akciu. Celý deň môžu motoristi tankovať všetky druhy paliva o 10 centov lacnejšie a hrať o atraktívne darčeky.

Shell Slovakia
Spoločnosť Shell Slovakia s.r.o. reprezentuje v Slovenskej republike záujmy materskej spoločnosti Royal Dutch Shell plc. Prevádzkuje rozsiahlu sieť čerpacích staníc po celom území Slovenska, ponúka medzinárodné palivové karty euroShell a predáva motorové oleje a mazivá Shell. Divízia Shell Aviation dodáva letecké palivo pre medzinárodné letisko v Bratislave a prostredníctvom divízie Shell Energy Europe zabezpečuje dodávky zemného plynu širokému spektru zákazníkov z oblasti priemyslu a služieb. Viac informácii ponúka www.shell.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Buduje vysielače a opakovače pre slabo pokryté časti Slovenska

PRservis.sk - 21. december 2012

BRATISLAVA 21. decembra – Diváci v Holíči, Hriňovej, Nálepkove, Starej Ľubovni, Toryse, Ždiari a v okolí dostanú ešte pár dní pred Vianocami darček v podobe kvalitného DVB-T signálu. RTVS v spolupráci so spoločnosťou Towercom naštartovala sériu budovania digitálnych vysielačov a opakovačov pre doteraz slabo pokryté časti Slovenska.
Prvá časť budovania opakovačov sa podarila zrealizovať pred niekoľkými dňami. V súčasnom ekonomicky náročnom období sa usilujeme skvalitniť a ešte viac zjednodušiť dostupnosť televízneho signálu. Kvalitné programy RTVS prostredníctvom kvalitného média ešte pred Vianocami. Nič nie je jednoduchšie a lacnejšie, ako prijímať terestriálne digitálne vysielanie.
Proces dokrývania a zlepšovania kvality príjmu verejnoprávneho multiplexu bol spustený začiatkom decembra. Vďaka technologickým úpravám na anténovom systéme a DVB-T vysielačoch na Kamzíku sme dosiahli skvalitnenie príjmu v Bratislave, čím sa podstatne zvýšil komfort príjmu televíznych programov v interiéri. Nespornou výhodou týchto úprav pre individuálnych divákov v domácnostiach je použitie izbových, prípadne menších, vzhľadnejších vonkajších prijímacích antén a možnosť mobilného príjmu, čo ocenia ľudia v neustálom pohybe.
Diváci v Bratislave a okolí, ale aj niektoré doteraz slabo pokryté lokality západného, stredného a východného Slovenska budú môcť sledovať už vianočné programy v digitálnej kvalite a prirodzene rozšíria divácku obec s digitálnym terestriálnym príjmom.
Technické informácie o konkrétnych opakovačoch sú k dispozícii na stránke www.dvbt.towercom.sk. Okrem technických parametrov sú na stránke uverejnené aj mapky pokrytia pre jednotlivé lokality. Tieto doplnkové informácie umožnia divákom lepšiu orientáciu v pokrytí opakovača v lokalite, kde sa nachádzajú a zjednoduší to smerovanie antény a nastavenie DVB-T settopboxu. Súčasťou vysielaných televíznych programov je aj programový sprievodca, ktorý zvýši komfort sledovania televízie.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

VLÁDA: Reakcia na dnešnú akciu zástupcov učiteľov na Úrade vlády SR

PRservis.sk - 21. december 2012

BRATISLAVA 21. decembra – Predseda vlády SR Robert Fico želá učiteľom krásne sviatky a teší sa, že sa i napriek komplikovanej finančnej situácii podarilo pedagógom zvýšiť platy a odštartovať odbornú diskusiu o systémových zmenách v školstve.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

Nová knižnica a internet pre deti sirotinca Safe Haven

Zelenarchitektura.sk - 21. december 2012
V januári 2009 pozvali architekti z kancelárie TYIN 15 nórskych študentov architektúry na účasť na workshope zaoberajúcim sa budovou sirotinca v Thajsku s názvom Safe Haven [...]
Kategórie: Podporujeme

leták Euronics

Letakove-akcie.sk - 21. december 2012
Prohlédněte si nový leták leták Euronics. Platnost letáku 8. 12. - 24. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

akčný leták Euronics

Letakove-akcie.sk - 21. december 2012
Prohlédněte si nový leták akčný leták Euronics. Platnost letáku 15. 12. - 24. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

aktuálny Euronics leták

Letakove-akcie.sk - 21. december 2012
Prohlédněte si nový leták aktuálny Euronics leták. Platnost letáku 15. 12. - 24. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

Vianočný leták COOP Jednota

Letakove-akcie.sk - 21. december 2012
Prohlédněte si nový leták Vianočný leták COOP Jednota. Platnost letáku 20. 12. - 31. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka COOP

Letakove-akcie.sk - 21. december 2012
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka COOP. Platnost letáku 20. 12. - 31. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka TEMPO

Letakove-akcie.sk - 21. december 2012
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka TEMPO. Platnost letáku 20. 12. - 31. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

RTVS: Na Jednotke odvysiela dokument ČT o Róbertovi Bezákovi

PRservis.sk - 20. december 2012

BRATISLAVA 20. decembra – RTVS dnes v hlavnom vysielacom čase o 20.10 na Jednotke odvysiela dokument Českej televízie o Róbertovi Bezákovi Arcibiskup s ľudskou tvárou. Dokument hovorí o živote bývalého trnavského arcibiskupa ešte predtým, ako bol v lete odvolaný.
Keďže RTVS nechce byť len vysielateľom, ale aj nezávislým priestorom na diskusiu o celospoločenských otázkach, spravodajstvo a publicistika pripravili hneď po skončení dokumentu na Dvojke o 21.00 špeciálne vydanie Správ a komentárov. Hostia budú diskutovať o situácii v cirkvi po odvolaní arcibiskupa Bezáka a najnovších mediálnych výstupoch všetkých zainteresovaných.

O Róbertovi Bezákovi
Za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy bol Róbert Bezák menovaný 18. apríla 2009 vo veku 49 rokov a stal sa najmladším biskupom Slovenska. Úrad prevzal po Jánovi Sokolovi. Počas svojho pôsobenia sa nový arcibiskup chcel viac priblížiť k ľuďom a spustil niekoľko projektov na otvorenie diecézy verejnosti ako napr. zapojenie sa do Noci kostolov, vytvorenie a sprístupnenie umeleckej reštaurácie Galéria v priestoroch jedálne biskupského paláca alebo organizovaním koncertov. Veriaci si ho obľúbili vďaka bezprostrednému a neformálnemu správaniu sa. Jeho náhle a nečakané odvolanie pápežom Benediktom XVI. 2. júla 2012 vyvolalo množstvo otázok, na ktoré arcibiskup nenachádza odpoveď.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box