Podporujeme-RSS

akčná ponuka TERNO

Letakove-akcie.sk - 3. máj 2013
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka TERNO. Platnost letáku 2. 5. - 8. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

aktuálny leták dm drogerie

Letakove-akcie.sk - 3. máj 2013
Prohlédněte si nový leták aktuálny leták dm drogerie. Platnost letáku 1. 5. - 15. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

mimoriadná ponuka Decodom

Letakove-akcie.sk - 3. máj 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadná ponuka Decodom. Platnost letáku 1. 5. - 31. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Ďalší medzinárodný projekt v Ústave orientalistiky SAV

SAV.sk - 2. máj 2013
Od začiatku januára tohto roku sa Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied stal nositeľom medzinárodného interdisciplinárneho projektu v oblasti egyptologického výskumu. Ide o terénny výskum vo východnej časti nílskej delty v oblasti Wádí Tumilát na lokalite Tell er-Retaba. Výskum sa realizuje v rámci priorít medzinárodného egyptologického kongresu a medzinárodnej vedeckej spolupráce medzi zúčastnenými partnermi, ktorými sú  egyptská Najvyššia rada pre pamiatky (SCA), poľská Varšavská univerzita a slovenská Nadácia Aigyptos. Vedúcim slovenskej časti výskumného tímu je orientalista, egyptológ a archeológ dr. Jozef Hudec.
Kategórie: Podporujeme

Projekty na podporu seniorov môžu získať finančný grant

PRservis.sk - 2. máj 2013

BRATISLAVA 2. mája – Projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a začlenenia do spoločnosti, majú teraz možnosť získať finančný grant z Fondu GSK. Organizácie z celého Slovenska môžu svoje žiadosti zasielať do 20. mája. Zdravotné problémy, osamelosť, pocity beznádeje a nepotrebnosti, nízka kvalita života, žiadna možnosť sebarealizácie… Aj takto niekedy vyzerá život seniorov. Tvoria veľkú skupinu obyvateľstva a každý z nás bude medzi nich raz patriť, no napriek tomu stoja na okraji záujmu. Život sa však nekončí dosiahnutím dôchodkového veku a aktívne starnutie, zdravie seniorov a zaobchádzanie s nimi predstavuje veľké výzvy dnešnej spoločnosti, čo potvrdzuje vyhlásenie roku 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Krajiny na celom svete čelia demografickým zmenám a starnutiu populácie, ktoré majú mnohé ekonomické, zdravotné a spoločenské dopady. Okrem zdravia seniorov je závažným celospoločenským problémom zlé zaobchádzanie so seniormi, ktoré je prítomné vo všetkých krajinách.

Podľa odhadov sa každý rok stávajú obeťami nevhodného zaobchádzania viac ako 4 milióny seniorov v Európe, čo má ďalekosiahle následky na ich duševné i fyzické zdravie a môže viesť k ich predčasnej smrti. Veľká časť staroby pritom môže byť šťastným a zdravým obdobím, pokiaľ majú seniori dostatočnú podporu svojich najbližších a spoločnosti.

Podpora seniorov a zlepšenie kvality ich života je aj cieľom Fondu GSK, ktorý tento rok opäť udeľuje finančné granty projektom neziskových organizácií z celého Slovenska a práve teraz vyhlasuje Jarnú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu. Projekty, ktoré sa budú o grant uchádzať, by mali byť najmä inovatívne, dlhodobo udržateľné a mať merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti. Samotní seniori na základe prieskumov očakávajú od činností, ktorým sa chcú venovať najmä motiváciu a satisfakciu, sebarealizáciu, stimuláciu k ďalšej práci, možnosť vykonávať činnosť vo vlastnom tempe, možnosti budovať vzťahy a možnosť venovať sa aktivitám v primeranej vzdialenosti od svojho bydliska. Neziskové organizácie sa môžu vo svojich projektoch zamerať na prevenciu telesného a duševného úpadku seniorov, vytváranie hodnotných možností pre prácu seniorov – dobrovoľníkov, či podporu medzigeneračnej solidarity a spájania generácii s cieľom začleniť seniorov do aktívneho života. Môže ísť o rôzne kurzy, umelecké a ručné práce, pohybové a spoločenské aktivity, výlety, vzdelávacie projekty a iné činnosti, ktoré pomôžu naplniť život seniorov radosťou a pocitom užitočnosti.

Žiadosti o grant bude hodnotiť nezávislá výberová komisia zložená z odborníkov z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora, médií a spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorá rozhodne o počte podporených projektov aj výške grantov.

O finančnú podporu Fondu GSK môžu organizácie požiadať vyplnením elektronickej žiadosti na www.fondgsk.sk najneskôr do 22. mája 2013. Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do 7. júna 2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Kaufland opäť partnerom projektu Kvalita z našich regiónov

PRservis.sk - 2. máj 2013

BRATISLAVA 2. mája – Tento rok sa uskutoční už tretí ročník projektu spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa a spolupráci všetkých účastníkov trhu „Kvalita z našich regiónov“, do ktorého sa opäť zapojila aj spoločnosť Kaufland. Považujeme sa za súčasť každodenného života Slovákov, preto našou snahou je podporovať domácu produkciu, podieľať sa na vzdelávaní občanov na získanie ekonomických znalostí a taktiež prostredníctvom tohto projektu im vysvetliť, prečo je pre nich výhodné nakupovať výrobky, ktoré boli dopestované alebo vyrobené na Slovensku. Naším cieľom je aj ovplyvniť, resp. zmeniť spotrebiteľské návyky v prospech regionálnych výrobkov a národného trhu.

Slovenské výrobky, ktoré sú v Kauflande zastúpené vo veľkom počte, budú počas trvania projektu opäť označené neprehliadnuteľným modrým logom. Na projekt budú zákazníkov upozorňovať v predajni aj plagáty a prinesieme aj špeciálne akcie, ktoré zákazníci nájdu v reklamných novinách Kaufland, i na našom webe www.kaufland.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Výstava v Galérii SPP – MAĽBA

PRservis.sk - 2. máj 2013

BRATISLAVA 2. mája – Slovenský výtvarník Ľubomír Hnátovič dnes predstaví svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom MAĽBA potrvá do 17. mája 2013.

„Ľubomír Hnátovič je umelec, ktorý si ctí dejiny výtvarného umenia, kontinuitu výtvarných tradícií. Jeho individuálny štýl sa bytostne utváral v dialogickom kontakte s velikánmi dejín výtvarného umenia. Prvým umelcom, ktorého stopy nachádzame v Hnátovičovom štýle je Diegode Silva y Velázque. Od neho sa naučil dávať veľký dôraz na kompozíciu. Akcent na kompozíciu môže najlepším spôsobom dokázať cyklus obrazov, ktoré z hľadiska žánrovej príslušnosti považujeme za zátišia. Najfrekventovanejšou rekvizitou na týchto obrazoch je ľudská lebka, tradične chápaná ako reprezentácia našej pominuteľnosti.

V spomínaných zátišiach je ľudská lebka umiestňovaná do susedstva vecí, ktoré majú presne opačný význam – rôzne druhy ovocia, zelené listy, farebné kvety a tie symbolizujú mladosť, sviežosť, život. Druhým maliarom, ktorý ovplyvnil autora, bol Francisco Goya. Najlepšie to môže dokázať cyklus portrétov duševne chorých ľudí, o ktoré sa pokúsil Hnátovič. Každý z jeho portrétov je pokusom zachytiť prirodzenú emóciu vo svojom prirodzenom výraze. Posledným dialogickým partnerom je Francis Bacon, ktorý metaforicky povedané, Hnátoviča naučil odvahe. Nebál sa meniť intenciu v procese tvorby, napríklad vtedy, keď mu náhoda ukázala iné možné smerovanie maľovania, a to bolo oveľa zaujímavejšie, než to pôvodné. Niečo podobné prezrádzajú obrazy ľudských figúr. Sú to obrazy mužského estetizovaného tela, ktoré púta pozornosť na seba samého.

Autor sa vo svojej tvorbe prikláňa ku kontinuite, tradícii, oživuje silu určitých žánrov, čo možno chápať ako novátorské gesto. Ako gesto, ktoré si zaslúži náš obdiv,“ charakterizuje tvorbu Ľubomíra Hnátoviča, profesor Peter Michalovič z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kurátorom výstavy je Marian Andraščik.

Ľubomír Hnátovič sa narodil v roku 1957 v Brodskom na Slovensku. Krátky čas navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Bratislave a neskôr, po emigrácii začiatkom osemdesiatych rokov, triedu kreslenia na Akadémii úžitkového umenia vo Viedni. Avšak odhliadnuc od týchto dvoch „výletov” do akademických vzdelávacích zariadení je samouk. Svojich majstrov si hľadal sám. Veľkí maliari ako Goya, Velasquez, Ribera a v mladších rokoch Francis Bacon oslovili v jeho duši niečo, čo on postupne rozvinul do svojho celkom osobného štýlu. Renovuje byty, dokonca celé zámky. Rôzni jeho zamestnávatelia sú zároveň tými prvými, ktorí objavujú a začínajú zbierať jeho obrazy vzniknuté popri jeho zamestnaniach. Dnes žije a pracuje vo Viedni takmer výlučne zo svojho umenia a preň.

Galéria SPP bola otvorená v roku 2000 na Drevenej ulici v Bratislave. Od roku 2009 sídli na Mlynských nivách v priestoroch SPP. Za uplynulú dekádu sa v nej uskutočnilo viac ako 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike, či textile. Medzi najúspešnejšie výstavy patrila výstava Andyho Warhola, Rudolfa Filu, či Jozefa Jankoviča. Galéria SPP na ulici Mlynské nivy 44/c je otvorená denne pondelok až piatok (okrem víkendu) od 11.00 do 17.00 h.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku SR: 51 % a Slovak Gas Holding B.V. (Energetický a průmyslový holding, a.s.): 49 %.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Analýzy dát zlepšujú konkurenčnú schopnosť a inovatívnosť firiem

PRservis.sk - 2. máj 2013

BRATISLAVA 2. mája – 67 percent vrcholových manažérov z rôznych odvetví tvrdí, že vďaka analýzam dát získavajú ich podniky konkurenčnú výhodu. Je to o 80 percent viac ako v roku 2010, kedy vplyv analytiky na konkurencieschopnosť pripúšťalo iba 37 percent respondentov. Vyplýva to z pravidelného spoločného prieskumu softvérovej a poradenskej firmy SAS a MIT Sloan Management Review, ktorého sa zúčastnilo 2,5 tisíc vedúcich pracovníkov z vyše dvoch desiatok odvetví z celého sveta.

Výskum From Value to Vision: Reimagining the Possible with Data Analytics, identifikoval charakteristické vlastnosti skupiny podnikov, ktoré sa na analytiku spoliehajú nielen pri získavaní konkurenčnej výhody, ale aj pri inováciách. Títo takzvaní analytickí inovátori pochádzajú z rôznych odvetví, majú rôznu veľkosť a spoliehajú sa na rozličné biznis modely. Niekoľko vecí však majú spoločných.

1. Pomocou dát a ich analýz robia nielen bežné prevádzkové, ale aj strategické rozhodnutia.

2. Vo všeobecnosti považujú dáta za kľúčové firemné aktívum, vďaka ktorému sa dá zefektívniť prevádzka firmy, zlepšiť služby zákazníkom, marketing aj firemná stratégia.

3. Snažia sa dáta využívať čo najviac a čo najefektívnejšie s cieľom dosiahnuť rýchlejšie výsledky.

4. Analytika má vo firme podporu senior manažérov, ktorí sa neobávajú nových nápadov a sú ochotní zveriť právomoci a zdroje tým, ktorí robia rozhodnutia na základe faktov vyplývajúcich z dát.

Analytickí inovátori tiež uvádzajú zdanlivo nepatrnú zmenu, ktorá môže zásadne ovplyvniť firemný život – právomoci sa presúvajú do rúk tých, ktorí v podnikoch dáta využívajú pre argumentáciu a podporu rozhodovania na základe faktov. Takéto zmeny vo firemnej kultúre môžu mať značný vplyv napríklad na budúce obsadzovanie manažérskych stoličiek.
„Dáta neraz spochybňujú skúsenosti a intuíciu, ktorú manažéri nadobúdali roky. Tí, čo vedia ako zužitkovať dáta a využiť pri rozhodovaní analytiku, sú dnes vo výhode,“ uviedol David Kiron z MIT Sloan Management Review.

Štúdia SAS-u a MIT Sloan Management Review prináša tiež niekoľko tipov, ako sa k pokrokovému využívaniu analytiky môžu dopracovať podniky, ktoré s analýzami dát iba začínajú. Po prvé, mali by začať s analýzami iba na úrovni jedného či dvoch oddelení, nie ihneď v celej organizácii. Druhá dôležitá vec je budovať vzťahy, vymieňať si informácie a diskutovať o analytike naprieč rozličnými podnikovými oddeleniami. Tretia rada znie – vypracovať pre top manažment plán, vrátane vyčíslenia návratnosti investícií a odporúčaných krokov, s cieľom získať pre rozšírenie analytickej kultúry vo firme podporu vrcholového vedenia.

O SAS-e
SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 60 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na; www.sas.com/slovakia.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

mimoriadná ponuka Pet Center

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadná ponuka Pet Center. Platnost letáku 1. 5. - 31. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták Okay - Žilina

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták leták Okay - Žilina. Platnost letáku 29. 4. - 5. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka Electro World

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka Electro World. Platnost letáku 1. 5. - 7. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

ponuka 101 Drogerie

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka 101 Drogerie. Platnost letáku 1. 5. - 14. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

ponuka Merkury Merket

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka Merkury Merket. Platnost letáku 1. 5. - 31. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

aktuálny leták Merkury Market

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták aktuálny leták Merkury Market. Platnost letáku 1. 5. - 31. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták Billa predajny

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták leták Billa predajny. Platnost letáku 1. 5. - 7. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták Billa

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták leták Billa. Platnost letáku 1. 5. - 7. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Jysk nábytok - Košice

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták Jysk nábytok - Košice. Platnost letáku 1. 5. - 15. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

ponuka HORNBACH - Bratislava

Letakove-akcie.sk - 2. máj 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka HORNBACH - Bratislava. Platnost letáku 3. 5. - 30. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box