Podporujeme-RSS

Školy môžu využiť bezplatnú podporu a naštartovať systém e-learningu

PRservis.sk - 1. apríl 2020

1.4.2020 - V súvislosti s rozsiahlymi preventívnymi opatreniami, ktoré sa výrazne dotýkajú aj školstva, sa rozbieha technická platforma umožňujúca online výuku detí v domácnosti priamo ich učiteľmi. Z iniciatívy slovenského poskytovateľa inovatívnych IT riešení, firmy Datapac, môžu základné a stredné školy teraz požiadať o kompletnú technickú podporu pri implementácii e-learningovej aplikácie od spoločnosti Microsoft. Školy tak majú príležitosť uviesť veľmi rýchlo do praxe systém e-learningu, v rámci ktorého môžu so svojimi učiteľmi pokračovať vo výučbovom režime a byť tak na diaľku v dennodennom kontakte so žiakmi. Projekt prebieha aktuálne v pilotnej prevádzke na vybraných školách a je pripravený rozšíriť sa na stovky škôl po celom Slovensku.

Bezplatné licencie na využívanie e-learningovej aplikácie Teams ponúka softvérový producent Microsoft slovenským školám už dlhší čas. Aplikácia je veľmi intuitívna a jednoduchá na prevádzku. Doterajšia prax však ukazuje, že školy ju nevyužívajú dostatočne a mnohé o jej licenciu ani nepožiadali. "V dnešnej veľmi neštandardnej situácii, kedy sa stávajú pravdepodobne na dlhší čas realitou zatvorené školy, domáca výučba alebo kontakt s učiteľmi cez menej prehľadné formy, sme sa rozhodli konať a pomôcť slovenskému školstvu. Chceme byť aktívni a nápomocní v oblasti, ktorej rozumieme. Nástroj Microsoft Teams sme identifikovali ako jedno z najlepších riešení na trhu, ktoré môže opätovne a rýchlo obnoviť komunikáciu medzi školami a rodinami s deťmi. Rozhodli sme sa chopiť úlohy prostredníka a bezplatne venovať naše kapacity na to, aby sme poskytli školám maximálnu podporu pri uvedení tohto riešenia do života,"  hovorí Juraj Saktor, majiteľ firmy Datapac.

Datapac v spolupráci so spoločnosťou Microsoft pomôže školám zaregistrovať ich žiadosť o licenciu, poskytne podporu pri jej inštalácii na diaľku, taktiež pomôže s aktiváciou všetkých účtov a ich inštaláciou do potrebných zariadení jednotlivých učiteľov. Školy dostanú k inštalácii taktiež návod na správu a používanie, a odkaz na už prebiehajúce webináre partnerov a online zaškolenie. "Zriadili sme telefonickú linku aj e-mail kontakt pre školy, ktoré majú o túto e-learningovú formu záujem," vysvetľuje Juraj Saktor a dodáva: "Touto iniciatívou školám nie len umožníme e-learning rozbehnúť, ale aj výrazne pomôžeme skrátiť čas a zjednodušíme proces získania takéhoto nástroja behom pár dní. Ďalšou pridanou hodnotu je, že po rozbehnutí budeme zabezpečovať pre školy na nevyhnutné obdobie aj technickú podporu počas prevádzky. A to všetko bezplatne."

Možnosti aplikácie Microsoft Teams

Aplikácia Teams dokáže zo strany školy zlúčiť na jednom mieste všetky online konverzácie s kolegami aj rodičmi, ponúka prehľadný systém zadávania domácich úloh či aktivít zameraných na spoluprácu v triedach. A v aktuálnej prináša aj najvýraznejší benefit – už nakonfigurované scenáre na výučbu ako aj možnosť organizovať online stretnutia medzi konkrétnymi učiteľmi a žiakmi z domácností, ktoré dokážu aspoň čiastočne nahradiť vyučovacie hodiny.

"Aplikácia Microsoft Teams a iné riešenia spoločnosti Microsoft využiteľné vo vzdelávaní dovoľujú študentom učiť sa voľne, vlastným tempom a na diaľku. K vzdelávaciemu obsahu a zadaným úlohám je možné pristupovať online, študenti a učitelia môžu interagovať pomocou online nástrojov a môžu spolupracovať pri skupinovej práci alebo na zadaných úlohách," hovorí Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť vzdelávania, Microsoft Česká republika a Slovensko a dodáva: "Microsoft Teams ponúkame vzdelávacím inštitúciám bezplatne prostredníctvom ponuky Office 365 A1. Taktiež sme pripravili pre učiteľov praktické príručky, ponúkame pomoc s profesionálnym rozvojom a informáciami o postupoch, ktoré im pomôžu udržať pozornosť a motiváciu študentov a zapojiť ich do vzdelávania."

Jednou z prvých škôl, ktoré začali s riešením v pilotnej prevádzke poskytovania technickej podpory pracovať, bolo Súkromné gymnázium MERCURY a Súkromná základná škola na Zadunajskej ulici  v Bratislave. "V súvislosti so šírením nového koronavírusu sme prerušili vyučovanie už 10. marca. Následne, keď sa ukázalo, že mimoriadna situácia bude trvať dlhšie, sme pristúpili k hľadaniu možností, ako spustiť vyučovanie na diaľku. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Datapac, ktorá všetky potrebné technické náležitosti vyriešila, a tak sme mohli našu MERCURY ONLINE SCHOOL spustiť celoplošne vo všetkých triedach už 25. marca," hovorí riaditeľ Denis Barna a dopĺňa:  "Od prvých momentov prebieha online vyučovanie nad naše očakávania, čo potvrdzujú okamžité pozitívne reakcie zo strany žiakov, rodičov i učiteľov. Touto cestou by sme zároveň chceli spoločnosti Datapac poďakovať za rýchly a profesionálny prístup. Veríme, že tieto ťažké časy spoločnými silami zvládneme a napokon nás posunú ďalej. Je isté, že nadobudnuté skúsenosti s online vyučovaním budeme využívať aj počas klasického fungovania školy."

Základné a stredné školy, ktoré majú záujem tento hotový nástroj implementovať do praxe, môžu v zastúpení vedenia školy alebo IT administrátora požiadať o bezplatnú technickú podporu od Datapacu prostredníctvom e-mail adresy Hotline.Teams@datapac.sk alebo nonstop linky +421 907 766 893 v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond vstupuje na slovenský trh investícií

PRservis.sk - 1. apríl 2020

1.4.2020 - INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (ďalej len "fond"), ktorý je tretím najväčším retailovým realitným fondom v Českej republike, rozširuje svoje pôsobenie a mieri aj na slovenský finančný trh. Fond investuje do kvalitných komerčných nehnuteľností, ktoré sú dlhodobo prenajaté bonitným nájomcom. Príjmy z prenájmov nehnuteľností prinášajú stabilné výnosy vo forme nájmov.

Fond, ktorého správcom a administrátorom je INVESTIKA, investiční společnost, a.s., vstúpil na český trh v roku 2015 a svojím zameraním sa radí medzi konzervatívne investície. Ročné výnosy fondu za posledné štyri kalendárne roky stabilne presiahli hranicu 5 %. Majetok fondu prekročil ku koncu februára 2020 5,9 mld. Kč (viac než 230 mil. eur) a počet investorov do fondu presiahol 35-tisíc. Fond je určený širokej verejnosti a je možné doň investovať v českých korunách aj eurách.

Fond vlastní, prostredníctvom realitných spoločností, v Českej republike celkovo 23 nehnuteľností a plánuje rozširovať svoje portfólio nehnuteľností aj na území Slovenska, kde momentálne aktívne vyhľadáva investičné príležitosti.

"V oblasti investícií vidíme z pohľadu fondu na slovenskom trhu veľký potenciál. Výnosy z komerčných nehnuteľností sú aktuálne vyššie než v Česku a financovanie v eurách je lacnejšie," okomentoval vstup na slovenský trh Milan Růžička, podpredseda predstavenstva INVESTIKA, investiční společnosti, a.s. "Aktuálna ponuka retailových realitných fondov je na slovenskom trhu obmedzená, a preto ponukou investície do nášho realitného fondu chceme dať investorom zaujímavú príležitosť na diverzifikáciu ich investičného portfólia," dodal Milan Růžička.

Fond bude distribuovaný na Slovensku prostredníctvom profesionálnych externých partnerov. Prvým distribútorom fondu na Slovensku je spoločnosť Broker Consulting, a.s.

Táto tlačová správa je reklamným dokumentom v zmysle príslušných právnych predpisov.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

ÚK SAV v boji s pandémiou COVID-19 ponúka ďalšie voľné online prístupy

SAV.sk - 31. marec 2020
Vydavateľská spoločnosť "https:/ ccucoms.com/" Accucoms úzko spolupracuje s niekoľkými vydavateľmi, ktorí podpísali spoločnú iniciatívu s názvom "https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak" Wellcome Trust-coordinated Initiative . Jej cieľom je pomoc v boji s pandémiou COVID-19 umožnením voľného prístupu k svojmu vedeckému obsahu k danej téme. Zoznam voľne dostupných informačných zdrojov je možné nájsť "https:/ ccucoms.com/covid-19-resources/" TU . p ...
Kategórie: Podporujeme

Ako môžu európske akadémie podporovať zápas s COVID-19

SAV.sk - 31. marec 2020
ALLEA (Európska federácia prírodných a spoločenských vied) združujúca okolo 50 akadémií v 40 krajinách Európy sa listom svojho prezidenta prof. Antonia Lopriena obrátila na všetkých predsedov akadémií so žiadosťou o súčinnosť pri pandémii COVID-19. Organizácia pripravila európsku webovú stránku  "http://www.allea.org/coronavirus" www.allea.org/coronavirus  ako platformu pre kľúčové výsledky výskumu všetkých členských akadémií. ...
Kategórie: Podporujeme

Skupina Chiesi zvyšuje podporné opatrenia a oznamuje nové fondy pre zamestnancov, pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odozve na pandémiu COVID-19

PRservis.sk - 31. marec 2020

31.3.2020 -
Skupina Chiesi venuje 3 milióny eur na podporu prebiehajúcej krízovej situácie vTaliansku.
Skupina potvrdila pretrvávajúce úsilie zamerané na zabezpečenie kontinuity dodávateľského reťazca a výroby napriek zvýšeným obmedzeniam, ktoré boli zavedené v Taliansku a po celom svete.
Skupina Chiesi tiež oznamuje investíciu vo výške 1 milión eur do nových opatrení na ochranu zdravia a prosperity zamestnancov vrátane dodatočných kompenzačných a podporných služieb pre členov tímu spoločnosti Chiesi, ktorí zotrvávajú v pracovnom nasadení na svojom pracovisku.

Chiesi Farmaceutici S.p.A., medzinárodná farmaceutická spoločnosť so zameraním na výskum (skupina Chiesi), dnes oznámila radu nových opatrení na podporu zamestnancov, pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v reakcii na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Opatrenia zahŕňajú fond v hodnote 3 miliónov eur na podporu situácie spojenej s koronavírusom v Taliansku. Tímy pre riadenie krízových situácií skupiny Chiesi na korporátnej úrovni a vo všetkých pobočkách naďalej podrobne monitorujú všetky vývojové trendy pandémie COVID-19, tak ako ich sledovali od momentu, keď bol výskyt vírusu ohlásený. Zaviedli niekoľko pohotovostných opatrení na zabezpečenie nepretržitých dodávok našich liekov do všetkých krajín, do ktorých sa distribuujú, ako aj opatrenia na podporu zdravia zamestnancov, pacientov a partnerov.

Výroba a dodávka liekov

Po vydaní vyhlášky talianskej vlády z 22. marca, ktorou sa v Taliansku zastavuje výroba všetkých nepodstatných výrobkov, skupina Chiesi potvrdila, že výroba všetkých liekov spoločnosti bude pokračovať bez prerušenia v lokalitách v Taliansku a v zahraničí a že vo výrobe bude pokračovať podľa rovnakých vysokokvalitných štandardov. Od dnešného dátumu vo výrobe pokračujeme bez prerušenia a dokážeme lieky dodať v dostatočnom množstve a v rámci bežných distribučných kanálov zo všetkých našich výrobných závodov v Taliansku, Brazílii a Francúzsku, pričom naše globálne aktivity v oblasti výskumu a vývoja aj naďalej napredujú.

Starostlivosť o našich zamestnancov a partnerov

V reakcii na pandémiu krízové tímy skupiny Chiesi zavádzajú vo všetkých svojich pobočkách opatrenia na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov na základe usmernenia inštitúcií a Svetovej zdravotníckej organizácie. Tieto opatrenia sa zameriavajú na štyri hlavné oblasti činnosti: ochrana, zdieľanie, informovanie a školenie. Spoločnosť identifikovala nevyhnutnú pracovnú silu, u ktorej nie je možné oddeliť jej fyzickú prítomnosť na pracovisku na udržanie kontinuity prevádzky danej lokality a zabezpečila technologickú podporu a vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie práce na diaľku u všetkých ostatných členov tímu spoločnosti Chiesi, spolu s účinnými pracovnými koncepciami, ktoré sa momentálne rozšírili na všetky obchodné funkcie.

U všetkých zamestnancov, ktorí naďalej pracujú na pracoviskách, sme zaviedli prísne procesy na ochranu ich zdravia vrátane usmernení ohľadom sociálneho odstupu a nových protokolov k osobnej hygiene, ktoré sa pripájajú k už zavedeným rutinným postupom v oblasti bezpečnosti a ochrany. Na zabezpečenie ďalšej podpory pre talianskych kolegov, ktorí zohrávajú ústrednú rolu na zaistenie bežného výkonu všetkých činností spoločnosti Chiesi na území Talianska, spoločnosť oznámila 25 % navýšenie mzdy pre všetkých zamestnancov, ktorí zotrvávajú na svojich pracoviskách počas trvania krízy ako uznanie ich denného nasadenia a úsilia. Skupina Chiesi navyše aktivovala dodatočnú poistnú zmluvu k už jestvujúcemu krytiu, ktorá je určená k pokrytiu liečebných nákladov a na poskytnutie dodatočných úrovní podpory v nepravdepodobnom prípade nákazy vírusom COVID-19. Spoločnosť Chiesi ponúka tiež výhradnú linku na zaistenie prístupu k odborníkom v oblasti psychológie 24 hodín denne pre každého člena tímu spoločnosti Chiesi, ktorý pociťuje potrebu podpory a poradenstva. Tieto dodatočné opatrenia na podporu psychickej pohody a zdravia zamestnancov predstavujú k dnešnému dňu investíciu vo výške asi 1 milión eur. Pobočky pracujú na podobných opatreniach, a to podľa miestnych scenárov a potrieb.

Náš záväzok k podpore globálnej reakcie

Ako verejnoprospešná korporácia, skupina Chiesi je odhodlaná vyvíjať pozitívny vplyv na spoločnosť. Dodatočne k opatreniam, ktoré skupina Chiesi a jej globálne pobočky doteraz prijali na podporu pacientov, inštitúcií a zdravotníkov počas tejto pandémie, skupina dnes oznámila nový fond v hodnote 3 miliónov eur na podporu úsilia vynaloženého na zvládnutie krízy v Taliansku. Daný fond podporí sériu opatrení vrátane darovania osobných ochranných prostriedkov, ventilátorov a dezinfekčného gélu v rámci odozvy na požiadavky nemocníc a ostatných inštitúcií zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť poskytla tiež priame dary liekov pre respiračné ochorenia pre nemocnice v Číne a Taliansku. Chiesi zároveň zriadila proces darovania "virtuálnych" odpracovaných hodín zo strany členov tímu v Taliansku pre asociáciu dobrovoľníkov v Parme na podporu krízovej situácie. Spoločnosť premenila darované odpracované hodiny na peňažný dar, ktorý následne skupina Chiesi zdvojnásobila. Za dva týždne sa vyzbieralo takmer 70 000 eur.

"V reakcii na túto bezprecedentnú globálnu zdravotnú krízu spoločnosť Chiesi zotrváva vo svojom odhodlaní zlepšovať kvalitu života našich pacientov, zamestnancov a spolupracovníkov, pričom chráni zdravie našich zamestnancov, pacientov a partnerov. Táto otázka je jadrom všetkých rozhodnutí, ktoré vo vzťahu k tejto pandémii prijímame," pripomína Ugo Di Francesco, generálny riaditeľ skupiny Chiesi. "Veľmi nás teší, že sme mohli zaistiť nepretržitú výrobu a dodávku našich liekov pre nemocnice, lekárov, pacientov, ktorí od našich liekov závisia. Ako farmaceutická spoločnosť tiež využívame naše odborné znalosti, zdroje a materiály pre zdravotníkov na celom svete a hľadáme spôsoby, ako zvýšiť vlastné kapacity podľa rastúcej potreby. Aj naďalej spolupracujeme so všetkými našimi partnermi a miestnymi, národnými resp. regionálnymi orgánmi po celom svete na zabezpečenie toho, aby sme im mohli poskytnúť podporu podľa našich najlepších schopností."

 "Máme tú česť, že v reakcii na túto krízu, ktorá vznikla v dôsledku pandémie, sme schopní priložiť ruku k dielu a pomáhať. V Taliansku čelíme niečomu, čo je možné opísať ako celonárodný núdzový stav. Pri zvyšovaní iniciatív na ochranu našich zamestnancov a pacientov, ich bezpečnosť zostáva našou prioritou číslo jeden," uvádza Alberto Chiesi, prezident skupiny Chiesi. "Som nesmierne hrdý na nasadenie, ktoré preukazujú všetci naši zamestnanci v týchto ťažkých časoch a rád by som im všetkých osobne poďakoval."

K dnešnému dňu podpora skupina Chiesi zahŕňa:

Dar 50 000 jednotiek dezinfekčného gélu na ruky pre prevádzkovateľov verejnej dopravy a osobné ochranné prostriedky pre nemocnice.
Spoluprácu s asociáciami všeobecných lekárov v oblasti poradenstva a usmernení, poskytovania podpory pri nákupe respirátorov pre nemocnice, ktoré podporujú pacientov s ochorením COVID-19.
Partnerstvo s miestnymi asociáciami dobrovoľníkov s ponukou finančných a materiálnych darov a záväzok trvalej podpory pri identifikácii nových oblastí intervencie, s ktorými by sa spoločnosť mohla zaoberať.
Viac informácií na https://www.chiesi.com/en/coronavirus/

O skupine Chiesi

Chiesi Farmaceutici so sídlom v talianskej Parme je medzinárodnou farmaceutickou skupinou so zameraním na výskum, ktorá pôsobí vo farmaceutickou priemysle už takmer 85 rokov a je zastúpená v 29 krajinách sveta. Chiesi sa zameriava na výskum, vývoj a uvádza na trh inovatívne lieky v oblasti respiračnej medicíny, špecializovanej medicíny a liečby zriedkavých chorôb. Jej výskumno-vývojová organizácia má ústredie v Parme (Taliansko) a v súčinnosti s ďalšími kľúčovými skupinami pre výskum a vývoj vo Francúzsku, USA, Spojenom kráľovstve a Švédsku realizuje predklinické, klinické a registračné programy Chiesi. Chiesi zamestnáva takmer 6 000 pracovníkov. Skupina je držiteľom certifikácie B Corp. Ďalšie informácie nájdete na www.chiesi.com.

Kontaktné osoby pre médiá

Slovensko
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD, MSc
General Manager Chiesi Slovakia s.r.o.
m.visnansky@chiesi.com
Mobil: 00421-907-880-953
Tel.: 00421-2-59-30-00-60

International
Kontakt pre média:
Valentina Biagini
Senior Group Communication Manager
Tel.č.: +39 348 7693 623
E-mail: v.biagini@chiesi.com

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Techniky zvládania stresu počas globálnej pandémie

SAV.sk - 31. marec 2020
Každý reaguje na stresujúce situácie odlišne. To, ako stres zvládame, závisí od množstva stresorov, teda zaťažujúcich podnetov, a tiež od nášho vnímania závažnosti týchto podnetov. V bežných stresových situáciách väčšinou závažnosť stresoru určujeme podľa našej minulej skúsenosti s daným zaťažujúcim podnetom. Ak sa ocitáme v situácii, ktorú podľa nás dokážeme ovplyvniť, teda máme nad ňou kontrolu, volíme stratégie zvládania, ktoré nám v minulosti ...
Kategórie: Podporujeme

Pandémia COVID-19 je krytá v životnom poistení, klienti majú k dispozícii aj psychologickú poradňu

PRservis.sk - 31. marec 2020

31.3.2020 - UNIQA nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu alebo epidémiu. Znamená to, že v rámci životného poistenia  v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti kryté všetky dôležité riziká. Klienti inovovaného životného poistenia UNIQÁT majú tiež k dispozícii aplikáciu, ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií v prípade psychických problémov. Vzhľadom na aktuálne opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu pristúpila UNIQA pri životnom poistení k niektorým zmenám, ktoré uľahčia klientom prístup k plneniu či poisteniu.

Neskoré nahlásenie bez sankcií a posunutie termínu na dodanie lekárskych správ

Ak klient ochorel na koronavírus a chcel by požiadať poisťovňu o finančné plnenie zo životného poistenia, môže sa spoľahnúť, že jeho životná poistka mu kryje všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosť, hospitalizáciu či chirurgický zákrok.

"V rámci pripoistenia dávok pri práceneschopnosti (PN) nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti, nakoľko diagnóza koronavírusu (COVID-19) je považovaná za závažný dôvod nesplnenia povinností zo strany klienta. Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle všeobecných poistných podmienok považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba," hovorí riaditeľ poistenia osôb UNIQA Roman Holček.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu mať v súčasnosti občania obmedzené možnosti získať lekársku dokumentáciu či absolvovať lekársku prehliadku. Pri vstupe do poistenia preto UNIQA posunula dodanie nutnej lekárskej dokumentácie do 31.8.2020. "Ak sa poisťovňa na základe údajov v dotazníkoch rozhodne, že klienta poistí za podmienok v návrhu, bude klient spolu s poistkou upozornený na nutnosť dodania lekárskej správy do 31.8.2020,"  hovorí Roman Holček z UNIQA. Predĺžený termín platí aj pre prípady, ak bude zmluva po dohode s klientom uzatvorená so zmenami v oblasti krytia alebo výšky poistného. Ak klient dodá lekársku správu v predĺženom termíne do 31.8.2020, poisťovňa na základe informácií z nej potvrdí, zníži alebo zvýši poistné, alebo prehodnotí uplatnené obmedzenia rozsahu poistného krytia. V prípade, že klient lekárske správy poisťovni neposkytne do stanoveného termínu, poisťovňa mu môže navýšiť poistné.

"V prípadoch, keď je požadovaný výpis zo zdravotnej karty z dôvodu vyplnenia zdravotného dotazníka a klient trpí viacerými ochoreniami,  bude poisťovňa  akceptovať kópie lekárskych správ z odborných vyšetrení, nemali by však byť staršie ako 1,5 roka," uzatvára R. Holček.

Bezplatná psychologická poradňa pomôže počas karantény

Celá situácia okolo šírenia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia silno dopadajú aj na psychiku ľudí. Odborníci upozorňujú, že evidujú nárast úzkostných stavov, paniky či pocitov samoty. "V snahe pomôcť ľuďom zvládnuť psychické problémy počas karantény majú klienti životného poistenia UNIQÁT 2019 zdarma k dispozícii aplikáciu, ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií v prípade psychických problémov," pripomína R. Holček z UNIQA. Infolinku "Diagnose.me" prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom koronavírusu". Klienti, ktorí sa na stránke Diagnose.me zaregistrovali, môžu v prípade potreby volať na číslo: 02/ 26 22 60 08.

Životné poistenie bude možné uzatvoriť aj bezkontaktne

Správne nastavené životné poistenie dokáže pokryť výpadok príjmu v rodine v prípade mimoriadnej udalosti akou je invalidita, dlhodobá hospitalizácia, PN, vážne ochorenie alebo dokonca smrť poisteného. Životné poistenie si môžu ľudia uzatvoriť aj teraz bezkontaktne cez svojho sprostredkovateľa poistenia. Stačí, keď sa na neho obrátia telefonicky alebo mailom. Ten bez toho, aby sa s klientom fyzicky stretol, pripraví návrh poistnej zmluvy a po rozhodnutí o prijateľnosti klienta do poistenia mu návrh zašle mailom. Klient si návrh zmluvy vytlačí, podpíše a sken alebo kvalitnú fotografiu návrhu zmluvy pošle naspäť sprostredkovateľovi spolu s naskenovaným alebo odfoteným občianskym preukazom. Sprostredkovateľ po kontrole zaslaných dokumentov od klienta návrh poistnej zmluvy zašle poisťovni, ktorá zmluvu uzavrie. Pripomíname, že do stanoveného termínu musí byť poisťovni doručený aj originál podpísanej zmluvy.

"Aktuálne pracujeme na tom, aby v najbližších dňoch bolo možné uzatvoriť rizikové životné poistenie s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta. Poistenie bude môcť byť takto uzatvorené iba v prípade, že poistník bude aj poistenou osobou. V poistnej zmluve bude môcť byť uzatvorené aj poistenie detí, ak je poistník ich zákonným zástupcom," hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA R. Holček.

Analytici UNIQA na záver upozorňujú, že vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčajú klientom vypovedať zmluvy investičného životného poistenia, alebo vybrať svoje úspory so stratou. Klientom naopak odporúčajú vyčkať, nakoľko sa predpokladá, že po uplynutí krízy finančné trhy (a tým aj hodnoty zmlúv investičného poistenia) opäť porastú.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Odovzdanie prihlášok L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede sa posúva na neurčito

SAV.sk - 30. marec 2020
Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia, ktoré platia v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa organizátor súťaže L´Oréal Slovensko spolu s partnermi projektu L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede rozhodol odovzdanie prihlášok posunúť na neurčito. Svoje projekty tak môžu vedkyne aj naďalej prihlasovať pomocou platformy  span id="OBJ_PREFIX_DWT453_com_zimbra_url" role="link" "http://www.forwomeninscience.com/" span id="OBJ_PREFIX_DWT435_com_zimbra_url" role="link" www.forwomeninscience.com .  Termín ...
Kategórie: Podporujeme

K pomoci nemocniciam sa pridáva aj Kooperativa – doručuje im ochranné rúška

PRservis.sk - 30. marec 2020

30.3.2020 - Spolu 3 000 certifikovaných zdravotníckych rúšok putuje v týchto dňoch z iniciatívy poisťovne KOOPERATIVA do nemocníc v 5 mestách Slovenska. Poisťovňa pristúpila k tomuto kroku v rámci balíka opatrení, ktorými chce zmierniť situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Okrem rúšok pre zdravotníkov pracujúcich v prvej línii vybavila týmto stále najžiadanejším nástrojom prevencie rovnako aj všetkých svojich zamestnancov. To všetko s cieľom urobiť maximum pre ochranu ich samotných, ich rodín ako aj klientov poisťovne.

Detské kardiocentrum Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a Klinika infektolólie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Roosveltova nemocnica v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, Univerzitná nemocnica v Martine a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach si môžu doplniť zásoby ochranného materiálu v boji proti koronavírusu o stovky viacnásobne využiteľných rúšok. Tie im v týchto dňoch doručuje poisťovňa KOOPERATIVA na vlastné náklady priamo do ich prevádzok. Ide o certifikované, dvojvrstvové rúška z materiálu Perlan, vhodného aj na pranie, ktoré boli vyvinuté špeciálne na používanie v zdravotníctve.

"Ochranné rúško sa stalo akýmsi symbolom zjednotenia a spoločného boja proti vírusu. Je úžasné sledovať, ako pomáha so zabezpečovaním rúšok, ich vlastnoručným šitím alebo nákupom, každý, kto môže. Naša poisťovňa sa chce k tejto myšlienke pridať a pomôcť. Pretože naše zdravotnícke zariadenia potrebujú a budú potrebovať, spoločne s našou morálnou podporou a disciplínou, stále viac a viac materiálu tohto druhu na jeho okamžité využitie," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Vladimír Bakeš.

KOOPERATIVA spojila nákup rúšok pre nemocnice zároveň s ochrannými opatreniami a starostlivosťou o svojich zamestnancov a klientov. Rovnakým materiálom vybavila všetkých svojich kolegov, na centrále, na pobočkách či obchodných miestach.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť Diageo sa zaviazala poskytnúť viac ako 8 miliónov fliaš dezinfekčných prostriedkov pre zdravotnícky personál v prvej línii

PRservis.sk - 30. marec 2020

30.3.2020 - Najväčší producent liehovín na svete reaguje na globálnu situáciu vo svojich výrobných závodoch vo Veľkej Británii, Írsku, Taliansku, USA, Brazílii, Keni, Indii a Austrálii.

Spoločnosť Diageo, výrobca liehovín ako whisky Johnnie Walker či vodky Smirnoff, sa zaviazala poskytnúť prostriedky na výrobu 8 miliónov fliaš dezinfekčných prostriedkov na ruky a to v objeme 2 miliónov litrov liehu pre výrobných partnerov, aby pomohla chrániť zdravotnícky personál pracujúci v prvej línii v boji proti ochoreniu COVID-19.

Vedúci svetový producent liehovín poskytne obilný neutrálny lieh (GNS), čo je 96% etylalkohol, ktorý sa používa predovšetkým na výrobu vodky a ginu, a dodá ho bezplatne výrobcom dezinfekčných prostriedkov vo viacerých krajinách, aby pomohol prekonať nedostatok dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach. Tento dar umožní výrobu viac než 8 miliónov 250 ml fliaš dezinfekčných prostriedkov na ruky.

Diageo spolupracuje s národnými vládami ako aj miestnymi samosprávami v mnohých krajinách, v ktorých má spoločnosť hlavné výrobné prevádzky. Lieh sa sprístupní v dodávateľských reťazcoch na základe miestnych okolností, v spolupráci s príslušnými úradmi a výrobcami dezinfekčných prostriedkov na ruky. Tým sa zabezpečí, že sa lieh využije s maximálnym možným dosahom na ochranu zdravotníckeho personálu a pacientov a že sa dezinfekčné prostriedky dostanú k zdravotníkom v prvej línii čo najrýchlejšie.

Plán zahŕňa:

Spojené kráľovstvo a Írsko: 500 000 litrov liehu (GNS) sa sprístupní národnému systému zdravotnej starostlivosti a pracovníkom v Spojenom kráľovstve a Írsku.
Taliansko: 100 000 litrov liehu (GNS) sa poskytne na podporu systému zdravotnej starostlivosti a iných národných potrieb
USA: 500 000 litrov liehu (GNS) sa dodá miestnym komunitám na naplnenie ich potrieb
Brazília: Závod Ypioca v Diageu vyrobí 50 000 litrov liehu pre miestny systém zdravotnej starostlivosti v spolupráci s miestnou vládou v brazílskom štáte Ceará.
Keňa: East Africa Breweries Ltd., ktorého materskou spoločnosťou je Diageo, zabezpečí výrobu 135 000 litrov dezinfekčných prostriedkov, pri distribúcii uprednostní zraniteľné a rizikové skupiny.
India: 500 000 litrov alkoholu poskytne výrobcom dezinfekčných prostriedkov v 25 štátoch s následným využitím v rámci národných systémov zdravotnej starostlivosti a medzi spotrebiteľmi.
Austrália: Bundaberg Distilling Co., ktorého vlastníkom je Diageo Australia, vyrobí 100 000 litrov etanolu pre vládu v štáte Queensland, ktorý bude poskytnutý výrobcom dezinfekčných prostriedkov na ruky.

"Zdravotníci ako aj zdravotnícky personál bojujú proti tejto pandémii v prvej línii a my sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich ochránili," povedal Ivan Menezes, CEO a výkonný riaditeľ spoločnosti Diageo. "Je to najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako uspokojiť rastúci dopyt po dezinfekčných prostriedkoch na ruky na celom svete."

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Šéf slovenských audítorov M. Mozolák: “Pomoc podnikateľom musí byť adresná a transparentná. Pomôcť by mohol “KORONA REGISTER”.

PRservis.sk - 30. marec 2020

30.3.2020 - Audítorská profesia sa podobá novinárskej. Audítori sú tiež akýmisi "strážnymi psami”, čo sa týka udržania férového prostredia v ekonomike. V období nastupujúcej hlbokej krízy hospodárstva ponúkajú štátu svoju pomocnú ruku. Viac v rozhovore s prezidentom Slovenskej komory audítorov (ďalej SKAU) Ing. Milanom Mozolákom.

Tvrdíte, že ekonomické dopady koronavírusu je potrebné mapovať doslova na úrovni jednotlivých podnikateľských subjektov. Ako je to možné v súčasnej situácii, keď väčšina firiem, ale aj úradov "stojí” a štát ide len na nevyhnutné minimum?

Oslovili sme našich členov, aby sme spoločne zmapovali aktuálne prostredie a vypracovali návrhy ako pomôcť. Určite sa s našimi poznatkami a návrhmi podelíme, takto chceme podať pomocnú ruku vláde ale aj ostatným autoritám.

My audítori sme už pred vyhlásením mimoriadnej situácie (pred 13.marcom 2020) mali prehľad o kondícii a správaní firiem, v ktorých pôsobíme.

Čo by sa z vášho pohľadu malo nasledujúce dni, prípadne týždne robiť?

Prvý krok je zmapovať a vyčísliť škody, doslova na úrovni jednotlivých subjektov. Nielen podnikateľských, ale napríklad aj miest a obcí. Najjednoduchšia cesta ako to dosiahnuť, je cesta zdola. Sme v digitálnej online dobe, preto elektronický formulár, cez ktorý by sa zisťovala nielen aktuálna situácia, ale celková ekonomická kondícia každého, kto bol zasiahnutý, by vytvoril takpovediac zdola ekonomický register pomoci, ako som ho pracovne nazval KORONA REGISTER. Obsahoval by kompletné údaje o vplyve súčasnej situácie na podnikateľské, ale aj celkové ekonomické prostredie na Slovensku.

Následne je možné vyčísliť dopady a aj adresne nasmerovať podporu. Umožní to vláde rozhodnúť sa, čo všetko a v akom rozsahu vie sanovať.

Vláda premiéra Matoviča uvažuje o injekcii pre hospodárstvo v rozsahu približne 4 miliárd eur. Z historickej skúsenosti vieme, že kontrolné mechanizmy štátu veľakrát zlyhali a finančná pomoc sa nedostala k tým, čo ju potrebovali ale k špekulantom…

Túto oblasť bude nevyhnutné dôsledne kontrolovať. My audítori z vlastných skúseností vieme, čo všetko  môže byť zneužité a bohužiaľ aj bude zneužité. Kontrola a vykazovanie sanácie ktorá sa dotkne všetkých firiem cez jednotný systém evidencie by práve preto mohlo byť zaujímavá pre ústredné orgány.

Podľa môjho názoru, opatrenia a pohľad len "zhora” nebudú stačiť, potrebná bude rýchla spätná väzba, či sú prijaté zmeny zákonov a opatrenia účinné, či trafili koho mali a v rozsahu, ktorý sa uvažoval. Tu je práve priestor pre spätnú väzbu aj od nás audítorov.

Dôležitý princíp pri takomto masívnom rozsahu pomoci je transparentnosť. Určite by nemala sanovať ušlé zisky, ale len vzniknuté škody. Ako motivácia by určite mnohým pomohlo aj pravidlo kto si pomôže sám, bez pomoci štátu, bude zvýhodnený oproti tým, ktorí dostanú konkrétnu finančnú dotáciu. Tu mi napadá paralela slovám: "Pomôž si sám, aj pán Boh Ti pomôže" s miernou modifikáciou "Pomôž si sám, aj štát Ti pomôže".

Vráťme sa ešte k myšlienke vytvorenia ekonomického registra pomoci - KORONAREGISTRU. Upresnite ako by mal fungovať.

Register by mohol fungovať dlhodobo, kým neodznejú všetky negatívne vplyvy súčasnej situácie okolo koronavírusu.

V prvej etape by jednoduchým vyplnením formulára každý zadal svoje údaje, identifikoval by sa podľa oblasti pôsobnosti (podnikania), vedel by zadať identifikáciu škôd a negatívnych dopadov v štrukturovanej podobe, samozrejme korektne vyčíslenú.

Skrátka online nebyrokratickým spôsobom by všetky údaje prišli na jedno miesto ako zdroj informácií. Samozrejme nie u každého pôjde o jednorazový dopad, preto by každý mohol zadávať údaje aj opakovane, napr. mesačne, za kvartál a pod.

Následne je možné takéto dáta vyhodnotiť. A údaje by napr. bolo možné označiť už pri prvom spracovaní, či ich už pokrylo vládne opatrenie alebo zákon a pod.

Z celkových údajov by sa dalo presne vyčísliť koľko, kde a komu treba pomôcť. A koľko a v akom pomere sme schopní pomôcť. KORONAREGISTER by poskytol veľmi rýchlu spätnú väzbu.

V ďalšej etape rozdeľovania konkrétnej pomoci  by už nastúpili aj kontrolné mechanizmy - dôveruj, ale preveruj.  Najprv overiť údaje a následne prideliť pomoc. Tu je priestor aj pre novinárov. Takýto register by mohol byť verejne prístupný, a preto by bola možná aj verejná kontrola.

Profesionáli v oblasti auditu, daní a účtovníctva boli aj za "mierových čias” konfrontovaní častými zmenami legislatívy. K tomu čoskoro príbudnú ďalšie zmeny zákonov zameraných na zmierňovanie dopadov epidémie. Myslí na to KORONAREGISTER?

Domnievam sa, že práve KORONAREGISTER by mohol byť platformou na získavanie overených a pravidelne aktualizovaných informácií pre žiadateľov o kompenzácie.

Potencionálny žiadateľ by zadaním údajov kto je a v akej oblasti podniká, dostal on-line odpoveď, ktoré opatrenia sa ho týkajú a o aký typ pomoci môže požiadať.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

SIH antikorona záruka pomôže malým a stredným podnikom

PRservis.sk - 30. marec 2020

30.3.2020 - Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem.

SIH zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja "SIH antikorona záruka". Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR, sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.

SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. Prejavenie záujmu a dokladanie splnenia kritérií finančnými inštitúciami sa očakáva v priebehu apríla.

Všetky relevantné informácie a dokumenty k tejto výzve sa nachádzajú na www.sih.sk (Výzva pre finančné inštitúcie na Vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja SIH antikorona záruka, Dohoda o záručnom nástroji SIH antikorona záruka).

O Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych Štrukturálnych a Investičných Fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzn. návratnou formou a nie grantovým spôsobom.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nová séria náučného seriálu pomáha deťom poznať riziká

PRservis.sk - 30. marec 2020

30.3.2020 - Už po tretíkrát pripravilo občianske združenie Spoločný záujem detský seriál Jojko Záchranár, ktorý hravou formou sprostredkúva deťom, najmä predškolákom a školákom z prvého stupňa riziká, ktoré na nich striehnu. Okrem toho sa dozvedia o tom, čo robí na Slovensku polícia, záchranári a hasiči.

Nový seriál Jojko záchranár v piatich dieloch predstaví detským divákom aké nástrahy na nich číhajú a ako sa na nich pripraviť a brániť sa. Celý projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR, ktoré pomohlo navrhnúť aj vhodné témy. Pri tretej sérii padla voľba na problematiku týrania zvierat, nenávistných prejavov, sexuálneho obťažovania, šikany a dezinformácií.

Deti aj rodičia si už zvykli na seriál ZáchrnáRIK, ktorý dve sezóny patril medzi najobľúbenejšie programy detskej stanice RIK. Pri príprave tretej série však prišla zmena. "Stanica RIK sa od januára 2020 premenovala na JOJKO a my sme museli rýchlo vymyslieť, ako sa zmení náš hlavný hrdina RIK," hovorí o nečakanom probléme generálna sekretárka občianskeho združenia Spoločný záujem Lucia Gašpieriková. "Takto vznikol nový hrdina Jojko záchranár, ktorý je dôstojným nástupcom," dopĺňa Gašpieriková. Seriál dostal aj novú vizuálnu formu, kde sa spája 2d animácia s hranou sekvenciou moderátorky – sprievodkyne programom.

Už tretí rok po sebe našiel tento náučný detský seriál svoje miesto na televízii z portfólia JOJ Group. "Aj po tretíkrát sme radi tento seriál privítali na našom kanáli, pretože aj osveta patrí medzi naše priority. Navyše sme radi, že tvorcovia dokázali rýchlo reflektovať na zmenu názvu stanice," hovorí obchodný riaditeľ JOJ Group Martin Heržo. Predchádzajúce dva ročníky si našli svojich divákov a patrili medzi TOP 10 programov, ktoré vysielal RIK. "Verím, že aj v inovovanej forme sa bude páčiť nový Jojko záchranár a už teraz sa teším na ďalšie diely o rok," dodal Heržo.

V rámci dotačnej schémy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci prevencie kriminality vzniklo päť dielov vhodných pre televízne vysielanie a na internet budú umiestnené predĺžené verzie, ktoré budú k dispozícii aj pre pedagógov, ktorí ich môžu využiť aj v pedagogickom procese.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nariadením vlády SR je vo vlakoch ZSSK dočasne zrušená bezplatná preprava pre žiakov a študentov

PRservis.sk - 30. marec 2020

30.3.2020 - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že vláda SR prijala na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 27. 3. 2020, rozhodnutie, na základe ktorého od 1. 4. 2020 až do odvolania ruší bezplatnú prepravu pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov. Bezplatná preprava pre túto časť obyvateľstva nebude poskytovaná počas celého času, kedy budú zatvorené všetky typy škôl.

Žiaci a študenti, pre ktorých vláda SR dočasne ruší možnosť bezplatného cestovania, budú môcť aj naďalej využívať vlaky ZSSK, avšak od 1. 4. 2020 budú vo vlakoch národného dopravcu* cestovať za zľavnené cestovné (50 % obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede).

ZSSK zároveň oznamuje, že dočasne je až do odvolania pozastavená aj registrácia na bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov od 6 do 16 rokov, ako aj vybavovanie skupinových bezplatných prepráv pre všetky typy cestujúcich, ktorí mali alebo majú nárok na bezplatnú prepravu.

* Zľavnené cestovné sa vzťahuje na všetky vlaky, ktoré sú prevádzkované na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Vlaky, ktoré sú vedené v komerčnom režime (vlaky InterCity a vlaky R 420 Rozewie a R 421 Rozewie), v súčasnosti až do odvolania nejazdia – medzištátna doprava je zastavená od 13. 3. 2020, vlaky InterCity nepremávajú od 18. 3. 2020.

Opatrenia ZSSK v súvislosti s novým koronavírusom:

od 3. 3. 2020 je realizovaná zvýšená frekvencia dezinfekcie všetkých železničných vozidiel nad rámec bežného čistenia (okrem bežnej dezinfekcie toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.)
od 6. 3. 2020 sa vykonáva dezinfekcia rušňov
od 9. 3. 2020 sa robí úplná dezinfekcia interiéru vozidiel ozónom a chlórom
od 12. 3. 2020 majú cestujúci možnosť vrátiť vnútroštátne cestovné doklady bez sankcie: https://www.zssk.sk/slusnevlakom/vratenie-cd/
Od 13. 3. 2020 je zastavená medzištátna vlaková preprava: https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/ a cestujúci majú možnosť vrátiť medzinárodné cestovné doklady bez sankcie: https://www.zssk.sk/slusnevlakom/vratenie-cd/
Od 14. 3. 2020 je obmedzená vnútroštátna doprava: https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/
Od 15. 3. 2020 sú z prevádzky vyradené všetky reštauračné vozne: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-od-zajtra-vyraduje-z-vlakov-restauracne-vozne/
od 16. 3. 2020 je cestujúci povinný mať počas cesty vlakom zakryté ústa a nos ochranným rúškom (šálom/šatkou), inak môže byť vylúčený z prepravy, zatvorili sa všetky zákaznícke centrá: https://www.zssk.sk/zakaznicke-centra/, rezervačné pracovisko pre osobné vybavovanie: https://www.zssk.sk/predaj-a-rezervacia-cestovnych-d/,  vybrané predajné miesta: https://www.zssk.sk/otvaracie-hodiny/, pozastavila sa preprava zásielok KURIÉR a prijímanie batožín do úschovne, bol vydaný zákaz na zasielanie a výdaj vecí nájdených vo vlaku
od 17. 3. 2020 nie sú vedené autovoznena trase Košice – Bratislava a Humenné – Bratislava, je obmedzené radenie lôžkových a ležadlových vozňov, realizuje sa úplná dezinfekcia interiéru vozidiel polymérovými prípravkami s dlhotrvajúcim účinkom
od 18. 3. 2020 sú zrušené všetky IC vlaky až do odvolania: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pre-koronavirus-pozastavuje-prevadzku-ic-vlakov-nebudu-premavat-ani-autovozne-zakaznicke-centra-sa-az-do-odvolania-zatvoria/
Od 20. 3. 2020 je zrušený predaj miesteniek na sedenie, pre bicykle a batožiny, vo vozňoch 1. vozňovej triedy nebude zabezpečená distribúcia novín: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pozastavuje-predaj-miesteniek/

Cestujúcich tiež prosíme, aby na nákup cestovných dokladov využívali predovšetkým bezkontaktné predajné kanály ZSSK:

internetový obchod: https://predaj.zssk.sk/search
lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich: https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava
SMS lístok: https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/sms-listok-na-vlak/
mobilná aplikácia Ideme vlakom: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk

V prípade nákupu cestovných dokladov v osobných pokladniciach je povinnosťou cestujúceho mať ústa a nos zakryté ochranným prvkom (rúško, šál, šatka). Zároveň cestujúcu verejnosť vyzývame, aby pri osobnom styku uprednostnili platby prostredníctvom platobných kariet.

Národný dopravca zároveň upozorňuje, že je povinnosťou všetkých cestujúcich mať vo vlaku na tvári ochranné rúška, prípadne si ústa a nos prekryť šatkou či šálom. V prípade, že tak neurobia, môžeme ich vylúčiť z prepravy.

Podrobné informácie o všetkých zavedených opatreniach ZSSK, ktorých cieľom je minimalizovať šírenie nového koronavírusu nájdete tu: https://www.zssk.sk/slusnevlakom/koronavirus.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky