Podporujeme-RSS

Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá!

PRservis.sk - 14. október 2019

14.10.2019 - Na Slovensku sa za posledných 15 rokov strojnásobil počet pacientov, liečiacich sa na depresívnu poruchu. Okrem samotnej depresívnej nálady, je ďalším hlavným príznakom depresie tzv. anhedónia - neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky, teda neschopnosť tešiť sa zo života každý deň. Ďalšími symptómami depresie sú aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a dennými aktivitami. Ľudia trpiaci depresiou preto nezvládajú ich bežné rutinné aktivity. Súčasná moderná liečba však vie pacientom veľmi dobre pomôcť a pokryť všetky spomínané symptómy.

Svetový deň duševného zdravia (10. október), ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o duševných poruchách, sa tento rok zameriava na prevenciu samovrážd. Väčšina z nich súvisí so psychickými poruchami. Lekári a ďalší odborníci vyzývajú širokú verejnosť a najmä tých, ktorí by mohli byť ohrození depresívnymi stavmi, aby sa nebáli zveriť do rúk odborníkov.

Depresia narúša bežné fungovanie človeka

Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie avšak výskyt tohto ochorenia sa posúva už aj do nižších ročníkov. Hoci sa ochorenie môže opakovať, je dobre liečiteľné. Mnohí ľudia napriek prežívanému utrpeniu, ktoré depresia do ich života prináša, nevyhľadajú odbornú pomoc. Napriek tomu, že existujú dostupné oficiálne štatistiky, je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii depresiou skutočne trpí. Depresia často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jej pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Toto časté psychické ochorenie narúša každodenné fungovanie človeka v rodinnej, pracovnej a sociálnej sfére. Jedným z dvoch základných príznakov je okrem depresívnej, skľúčenej nálady aj spomínaná anhedónia.

Anhedónia je neschopnosť tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí, ako aj znížený záujem o tieto udalosti. Tento symptóm depresie je často podceňovaný a pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. Anhedónia je významnou najmä vtedy, ak ju liečba nedokáže úplne odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal byť "v poriadku".

Nebuďme ľahostajní k ľuďom s depresiou

V súčasnosti dokáže moderná medicína depresiu, vrátane anhedónie, účinne liečiť. Pacientom však v priebehu diagnostiky a liečby často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach z predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami, žiaľ, vo veľkej miere spájajú. Stigmatizácia alebo aj odcudzovanie ľudí so psychickými ochoreniami je častým dôvodom, pre ktorý je pravdepodobnosť účinnej a rýchlej liečby, znížená.

Ďalším úskalím pre ľudí, ktorí trpia depresiou, je strach zo samotnej liečby. Pacienti sa boja nežiaducich účinkov antidepresív, majú strach, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, každodennú aktivitu, spôsobí interakcie s inou liečbou, či nebodaj bude mať negatívny dopad na iné funkcie organizmu. Hoci tieto obavy boli v minulosti opodstatnené, dnes je situácia iná. K dispozícii sú moderné lieky, ktoré sú účinné a nespôsobujú z dlhodobého hľadiska neprimerané vedľajšie účinky. Pacienti sa nemusia obávať, že ich bude liečba obmedzovať, naopak, môže im pomôcť vrátiť sa späť do normálneho života.

Kvalitný spánok je dôležitou súčasťou terapie

Tí, ktorí trpia depresiou sa veľmi často nevedia zbaviť problémov so spánkom. Nedostatok kvalitného spánku môže z dlhodobého hľadiska negatívne vplývať na samotnú liečbu depresie. Dlhé bezsenné noci a následná únava, umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť. Moderná liečba, ktorá je dnes dostupná, obnovuje cirkadiánne rytmy u pacientov s depresiou, čo vedie nielen k celkovému zlepšeniu kvality spánku a samotného zaspávania, ale aj k zlepšeniu celkových denných aktivít, a to vrátane ranného vstávania a ostatných sociálnych a pracovných činností počas dňa.

Navyše psychiatri v porovnaní s minulosťou dnes vo väčšej miere participujú pri výbere liečby s pacientami. Je pre nich dôležité, aby aj pacient pochopil význam a spôsob liečby a zároveň, aby vyjadril svoje očakávania od liečby. V minulosti sa od úspešnej liečby očakávalo najmä zmiernenie či odstránenie príznakov depresie ako takej. K tomuto cieľu sa v súčasnosti pridružil aj ďalší zámer, a to dosiahnutie toho, aby pacienti boli schopní vrátiť sa späť do svojho rodinného, pracovného a sociálneho života, a to najmä aby pacienti prestali svoj život len prežívať a začali ho opäť naplno žiť bez obmedzujúcich príznakov depresívnej poruchy.

Zistite viac o duševnom zdraví

Liga za duševné zdravie a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom navštíviť v určených termínoch vybrané psychiatrické ambulancie. Priamo od odborníkov sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch a liečebných postupoch. Počas týchto stretnutí budú môcť prekonzultovať svoj stav, či prísť spolu s blízkymi, ktorí potrebujú radu lekára. K dispozícii budú aj informačné brožúry o príznakoch depresie, možnostiach liečby, správnom životnom štýle a potrebnej podpore okolia. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk.

Z dôvodu stigmatizácie a strachu, pre ktorý sa boja pacienti navštíviť psychiatra, je dôležité upriamiť pozornosť aj na obnovenú Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566). Dôležité je nezabudnúť, že Linka pomáha tým, ktorí trpia. Poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie. Linku prevádzkuje Liga za duševné zdravie, s odbornou garanciou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, môže využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.

Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

MENO A PRIEZVISKO LEKÁRA
ADRESA  AMBULANCIE
TELEFÓNNE ČÍSLO
DÁTUM A ČAS

MUDr. Renáta Papšová
Rusovecká cesta 19, 851 01 Bratislava V
02/44635471
16.10.2019; 8:00 - 12:30

MUDr. Katarína Gallová
Mierové námestie 6, 903 01 Senec
02/45927946
18.10.2019; 8:00 - 13:00

MUDr. Barbora Vašečková
Nám. SNP 10, 811 01 Bratislava
02/57887251
31.10.2019; 13:00- 16:00

MUDr. Viera Lysová
Námestie sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec
0907/129 903
16.10.2019; 9:00 - 13:00

MUDr. Lucia Žlnayová
Mickiewiczova 13, vchod E, 813 01 Bratislava I
02/57290346
14:10.2019; 9:00 - 13:00

MUDr. Ľubica Ondrisová
Rekreačná 2, 921 01 Piešťany
033/7981692
16.10.2019; 10:00 - 14:00

MUDr. Elena Podolánová
Dolný Šianec 10, 911 01 Trenčín
032/6523140
21.10.2019; 8:00 - 14:00

MUDr. Magdaléna Čaplárová
Saratovská 24, 841 02 Bratislava IV
02/64367630
18.10.2019; 8:00 - 12:00

MUDr. Róbert Olvedy
Legionárska 5265/1C, 901 01 Malacky
034/7726768
17.10.2019; 10:00 - 17:00

MUDr. Ivana Kováčová
Kubačova 7568/19, 831 06 Rača
02/44884988
10.10.2019; 9:00 - 14:00

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
Istrijská 8/B, 841 07 Bratislava IV
Osobne
28.10.2019; 8:30 - 12:30 - osobne

MUDr. Anna Glamošová
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
041/4333419
10.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Helena Žiačiková
Továrenská ulica 304, 017 01 Považská Bystrica
042/4323124
14.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Martina Hanzelová
Vojtecha Spanyola 43, Psychiatrické oddelenie 3.poschodie, 012 07 Žilina
041/5110838
21.10.2019; 8.00 - 10.00 a od 12.30 - 15.00

MUDr. Lenka Kuchárová
Vojtecha Spanyola 8685, 010 01 Žilina
041/5166534
18.10.2019; 7.00 -12.00

MUDr. Ján Bernát
Andovská 6, 940 52 Nové Zámky
0905/490551
10.10.2019; 7:00 - 16:00

MUDr. Maroš Uhrín
Krásna 18, 924 01 Galanta
031/7805114
15.10.2019; 8:00 - 12:00

MUDr. László Sárkozy
Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda
0907/767862
16.10.2019; 8:00 - 12:00

MUDr. Alica Gašparová
Veľkoblahovská 45, 929 01 Dunajská Streda
031/5515868
18.10.2019; 10:00 - 17:00

MUDr. Miroslav Čerňan
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
031/7833473
15.10.2019; 8:00 - 16:00

MUDr. Darina Hrabovská
Janka Kráľa 15, 972 01 Bojnice
0948/254058
22.10.2019; od 8.00 - 13.00

MUDr. Janka Dúbravská
Hviezdoslavova trieda 1, 949 11 Nitra
037/7730380
24.10.2019; od 10.00 - 15.00

MUDr. Alexandra Priščáková
Námestie hrdinov 13, 934 01 Levice
036/6313316
25.10.2019; od 8:00 - 12:00

MUDr. Mária Majzlanová
Hrnčírikova 6, 958 01 Partizánske
038/7493644
24.10.2019; od 10.00 - 14.00

MUDr. Iveta Mikulášová
Masarykova 28/338, 984 01 Lučenec
047/4331510
30.10.2019; 11:00 - 14:00

MUDr. Libor Moravčík
Bystrický rad 81, 960 01 Zvolen
045/3214470
24.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Martina Kminiaková
J. G. Tajovského 5, 962 12 Detva
045/5459079
23.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Beata Gašparová
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
045/3219954
15.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Jana Bahledová
P. O. Hviezdoslava 1, 960 01 Zvolen
045/5326890
10.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Yveta Kubovová
1. mája 4500/30, 058 01 Poprad
052/7723473
15.10.2019; 8:00 - 13:00

MUDr. Ladislav Lauko
Štúrova 6, 053 42 Krompachy
053/4451233
10.10.2019; 11:00 - 14:00

MUDr. Erika Gernathová
Psychiatrická amb.v NsP, Probstnerova cesta2, 054 01 Levoča
053/4512651
22.10.2019; 12:00 - 15:00

MUDr. Ivan Karbula
Psychiatrické odd. FN Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
033/5938414
16.10.2019; 9:00 - 13:00

MUDr. Magdaléna Mattová
Rastislavova 43, 040 01 Košice
055/6152724, 055/6152734
15.10.2019; 9:00 - 11:00

MUDr. Ruslana Hvizdošová
Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov
051/7582675
23.10.2019; 9:00 - 12:00

MUDr. Miriam Faklová
Vstupný areál U. S. Steel 1, 044 54 Košice
055/7234737, 055/7234738
16.10.2019; 8:00 - 15:30

MUDr. Jana Grešková
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771264
21.10.2019; 8:00 - 15:30

MUDr. Kvetoslav Moravčík
Hlavná 60, 080 01 Prešov
051/7700101
11.10.2019; 10:00 - 12:00

MUDr. Štefan Ander
Gemerská 233, 049 11 Plešivec
058/7921156, 058/7921157
25.10.2019; 10:00 - 12:00

MUDr. Mariana Ondilová
Psychiatrická nemocnica Stráñany - Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
056/6818519
16.10.2019; 11:00 - 14:00

MUDr. Pavol Nálešník
Centrum pre psychické funkcie, M.R.Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou
057/4880251
14.10.2019; 9:00 - 13:00

MUDr. Jitka Janusová
Psych. ambulancia - INTEGRA Združenie pre duševné zdravie, Hollého 60, 071 01 Michalovce
056/6420271
15.10.2019; 13:00 - 16:00

MUDr. Niké Makarová
Psychiatrická ambulancia, Strojárska 607, 069 01 Snina
0905/444422
17.10.2019; 10:00 - 14:00

MUDr. Zuzana Krajňáková
Psychiatrická amb., Nemocnica Trebišov, ul. SNP1079/76, 075 01 Trebišov
056/6660174
14.10.2019; 10:00 - 14:00

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

DELTA Slovakia has changed its seat and presented the benefits of digitalization in the implementation of construction projects

PRservis.sk - 14. október 2019

14.10.2019 - A solemn gathering at the occasion of opening the new headquarters of the Slovak DELTA took place in the new Westend Plazza building on Thursday, October 10. DELTA Slovakia is part of the international DELTA group of companies operating, besides Slovakia, also in the Czech Republic, Austria and Ukraine. The main theme which accompanied the gathering was digitalization of construction projects in practice.

The participants could view practical examples of construction projects modelled in the Revit programme, in which DELTA prepared the designs and studies of projects in 3D and the BIM Standard, using QR code displayed in 3D glasses. The reality of the display with its faithfulness and its similarity to the actuality caused considerable surprise and emotions of the invited clients and partners.

The whole event was opened by Erik Štefanovič, Managing Director of DELTA Slovakia, who gave a warm welcome to about 60 guests both in Slovak and in German. Wolfgang Kradischnig, CEO and main spokesperson of the whole DELTA Group, then took the floor to introduce the DELTA Company as a whole, as well as its main milestones from its foundation in 1977 in Wels, Austria. To conclude, Adam Cifra, proxy holder and head of the DELTA Slovakia team, gave a speech to present actual activities of DELTA Slovakia on the Slovak and Czech market, its most successful projects and the considerable number of awards for architecture won by DELTA.

After the official part, the guests had the opportunity of trying individually all functions and advantages of virtual reality display both in the interior and outside, including a virtual walk through the rooms, using 3D glasses to view the Erber Group project, for which DELTA designed their new headquarters, a shop floor and a warehouse.

Architects and designers of DELTA were proud to show the tools they use and offer to investors to display the buildings even before the construction work begins, and explained with patience the benefits of digitalization for the projects due to mode effective cooperation in the project as early as in the designing phase.

At the end of the event, the participants had a personal tour of the new premises and received 3D glasses with QR code containing virtual reality of the new offices of DELTA Slovakia as a gift and souvenir of a company that has been actively supporting not only technical innovations but also the sustainable construction principle in the construction industry for fourteen years.

Advertisement

Kategórie: Podporujeme

Milovaná Whitney Houston na jedinú noc opäť ožije!

PRservis.sk - 14. október 2019

14.10.2019 - 21. marca 2020 v bratislavskej Inchebe vďaka unikátnemu hologramovému koncertu

Fanúšikovia najmilovanejšej speváčky všetkých čias Whitney Houston majú obrovský dôvod na radosť. Koncert uznávanej umelkyne, ktorá nás predčasne tragicky opustila pred siedmymi rokmi, sa dočkal unikátneho hologramového spracovania. Vysoko-technologická megašou, vďaka ktorej bohatý umelecký odkaz Whitney Houston na jedinú noc opäť ožíva, zavíta 21. marca 2020 aj do bratislavskej Incheba Expo Arény!

Bratislava súčasťou celosvetového The Whitney Houston Hologram Tour

Hologramová šou "Večer s Whitney" je dielom americkej technologickej spoločnosti BASE Hologram, ktorá prevádzkuje unikátne hologramové koncerty. V minulosti sa tejto spoločnosti podarilo zrealizovať hologramové koncerty Marie Callas či Roy Orbisona a ďalších nesmrteľných legiend. Po oficiálnom udelení súhlasu pozostalých a bývalého manažmentu Whitney Houston prichádza spoločnosť so svojím najnovším koncertom.

Hologramová šou Whitney Houston pocestuje po celom svete. Svetové turné sa začne vo februári 2020 vo Veľkej Británii, následne navštívi Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Nórsko a Švédsko. Oznámené sú už aj koncerty v Mexiku a USA. 21. marca 2020 zakotví unikátna šou v bratislavskej Inchebe.

Nebude chýbať svetelná šou, live kapela, speváci, tanečníci a najmä kultové I Will Always Love You

Návštevníci koncertu zažijú ikonickú a dychberúcu šou, ktorej hlavným zámerom je oslava života, práce a večného dedičstva a diela najuznávanejšej umelkyne všetkých čias, ktorá si získala srdcia miliónov fanúšikov na celom svete. Nebudú chýbať speváčkine najikonickejšie hity "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, "I´m Every Woman”, "Greatest Love of All”, "Higher Love” či najobľúbenejší kultový soundtrack filmu Osobný strážca "I Will Always Love You”.

Jedinečný holografický zážitok spojí publikum s milovanou kráľovnou popu pomocou najmodernejších technológií a digitálne upravených aranžmánov jej klasických hitov. Pre dosiahnutie maximálne autentického koncertného zážitku nebude na javisku chýbať hudobný sprievod živej kapely, speváci a tanečníci – všetko obklopené veľkolepou scénou a osvetlením.

Program a dramaturgia výnimočného večera vznikla pod taktovkou uznávanej choreografky Fatimy Robinson, ktorú preslávili mnohonásobné profesionálne ocenenia i spolupráce s umelcami ako Rihanna, Kanye West či Mary J- Blige. "Som naozaj poctená, že som dostala príležitosť pomôcť vystavať túto šou na počesť Whitney. Vždy som si užívala, keď som mohla sledovať túto neskutočnú ženu na javisku a počúvať jej hlas. Som šťastná, že som súčasťou tímu, ktorý chce tento zážitok zrekonštruovať a priniesť tú istú emóciu jej fanúšikom," vyjadrila sa na margo projektu.

"Hoci Whitney už nie je medzi nami, jej hudba tu bude s nami navždy," hovorí Pat Houston, bývalý manažér Whitney Houston a prezident spoločnosti The Estate of Whitney E. Houston, spravujúcej  umelecké dedičstvo legendárnej speváčky. "Whitney zo seba vždy dávala len to najlepšie a presne to si zaslúžia aj jej fanúšikovia. Spoločnosť BASE Hologram rozumie, aké dôležité je, vytvoriť naozaj dokonalý hologram. Zároveň vedia, že ak oživia a sprostredkujú fanúšikom Whitney skutočne autentický zážitok, zarezonuje to naozaj celosvetovo, kvôli jej statusu ikony, ktorý dokázala za tri dekády svojho života vytvoriť," dodáva Pat Houston.

The Whitney Houston Hologram Tour: An Evening with Whitney prinesie do Bratislavy festival CITY SOUNDS, ktorý pravidelne organizuje na Slovensku koncerty hviezd ako Macy Gray, Gregory Porter, Marcus Miller, José James, Jamie Woon, Neneh Cherry či Dianne Reeves a iných. Unikátna hologramová šou a technológia bude mať práve vďaka marcovému koncertu The Whitney Houston Hologram Tour svoju exkluzívnu premiéru v rámci Strednej a Východnej Európy. Organizátori zároveň  sprostredkujú nezabudnuteľný zážitok všetkým slovenským fanúšikom, ktorí svoju obľúbenú speváčku  nestihli zažiť, keďže Whitney Houston sa na Slovensko so svojou koncertnou šou nikdy nedostala.

"Tento koncert bude špecifický tiež v tom, že kapacita Incheby bude obmedzená na polovicu," prezrádzajú organizátori bratislavskej šou. "Dôvodom sú veľmi špecifické technické parametre, ktoré si hologramový koncert vyžaduje. V záujme zabezpečenia komfortu a čo najlepšieho výhľadu pre všetkých návštevníkov sme preto museli pristúpiť k prispôsobeniu kapacity," vysvetľujú. Ako zároveň dodávajú, výhodou bratislavského koncertu bude nižšia cena vstupeniek než v Stadhalle v susednej Viedni, kde bude mať turné taktiež jednu zo svojich európskych zastávok.

Hudobné úspechy a ocenenia Whitney Houston v číslach

Jediný umelec, ktorý sa zapísal 7-krát po sebe #1 hitmi v rebríčku BillboardHot 100
Prvá umelkyňa, ktorá vstúpila do rebríčka Billboard200 Albums chart hneď na prvú priečku
Jediný umelec s 8 po sebe idúcimi multi-platinovými albumami
Zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako "najoceňovanejšia umelkyňa všetkých čias”
Držiteľka viac ako 400 ocenení, vrátane 6tich cien GRAMMY, 22 cien American Music Awards, 16 cien Billboard Music Awards, 1 ceny Emmy a 2 nominácií na cenu Emmy
Zabodovala aj vo filmovom svete - v snímkach Osobný strážca (The Bodyguard, 1992),  Až si vydýchnem (Waiting To Exhale, 1995)a Kazateľova žena (The Preacher’s Wife, 1996)

Predaj vstupeniek na podujatie bude spustený v najbližších dňoch TU:
https://citysounds.sk/whitney-houston/

I Will Always Love You (official video):

Prezentačné video The Whitney Houston Hologram Tour: An Evening with Whitney:

Hologramové vystúpenie Christiny Aguilera a Whitney Houston:

Hologramový koncert Marie Callas:

Viac info:  https://citysounds.sk/whitney-houston/ www.facebook.com/events/2800360806650120/

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

V hlavnej úlohe bunky

SAV.sk - 14. október 2019
Živé bunky „tancovali“ na obrazovke monitora svoj vlastný tanec. Boli v pohybe, vibrovali, prinášali život. O pár minút neskôr vyhasnuté, či presnejšie mŕtve, pripomínali statickú fotografiu. Ústav merania SAV prispel do programu Európskej noci výskumníkov v Bratislave svojou prezentáciou v kontexte sloganu – Život ako ho nepoznáme - meraním chovania buniek a vplyvu elektromagnetických polí na ich život. „Hlavná otázka znie, ktoré frekvencie polí stimulujú životné prejavy buniek, ich rast, metabolizmus,“ ...
Kategórie: Podporujeme

Penový hliník a iné fajnovosti

SAV.sk - 14. október 2019
Oči neveľkej skupinky chlapcov boli prilepené k svetelnému mikroskopu, akoby tam akčný filmový hrdina Bruce Willis zachraňoval celý svet. Netušili sme, že aj kovové vzorky a rôzne štruktúry materiálov môžu byť pre tínedžerov atraktívne. Aj Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV dokázal pritiahnuť pozornosť malých, väčších aj najväčších v rámci popularizácie svojej činnosti na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. „Ukazujeme rôzne materiály, napríklad náš „vychytený“ ...
Kategórie: Podporujeme

Jeden z posledných koncertov na Slovensku odohral Karel Gott v Ružomberku

PRservis.sk - 12. október 2019

12.10.2019 - Športová hala Koniareň v Ružomberku sa koncom minulého roka premenila na okúzľujúce miesto s atmosférou zimnej rozprávky. Najväčšia hviezda česko-slovenskej populárnej hudby Karel Gott prijal vtedy pozvanie svojho priateľa Milana Fiľa a pre Ružomberčanov zaspieval dvanásť známych skladieb. Noční král, Zvonky štěstí či Být stále mlád si spoločne s maestrom Gottom spievalo počas dvoch koncertov viac ako sedem tisíc ľudí.

Správa o úmrtí Karla Gotta podnikateľa a filantropa Milana Fiľa mimoriadne zasiahla. "Maestro Gott bol úžasný človek, mimoriadny priateľ a geniálny umelec minimálne európskeho významu. Vždy som k nemu choval úctu a vrelý vzťah. Bol nesmierne pokorný a pracovitý. Obdivoval som ho, bude tu veľmi chýbať,” povedal zarmútený podnikateľ po skončení pohrebu v Chráme svätého Víta na Pražskom hrade. Na pohrebe sa zúčastnil na pozvanie najbližšej rodiny Karla Gotta spolu s ďalšími osobnosťami kultúrneho, spoločenského a politického života.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Archeologická sezóna na Tell el-Retábí odkryla viaceré objavy

SAV.sk - 11. október 2019
Slovenská časť poľsko-slovenskej archeologickej misie sa koncom septembra 2019 vrátila z výskumu v Egypte. Na lokalite Tell el-Retábí urobili slovenskí egyptológovia z Ústavu orientalistiky SAV a OREA ÖAW, podporení Nadáciou Aigyptos, viacero nových objavov. Odkryli "https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8404" zásobovaciu cestu staviteľov pevnosti faraóna Ramesseho III, ktorý vládol cca v rokoch 1186/7 – 1155/6 pred Kristom a časť hradby. Preskúmali ďalší úsek priekopy patriacej k pevnosti z 13. ...
Kategórie: Podporujeme

Darcovia krvi zo SAV znova v „akcii“

SAV.sk - 11. október 2019
Parazitologička Dana Miklisová a Martina Miterpáková, psychológovia Denisa Fedáková a Michal Kentoš, fyzik Matúš Mihálik, historička Mária Ďurkovská, materiálová výskumníčka Alexandra Kovalčíková a ďalší zamestnanci ústavov SAV v Košiciach pravidelne na jar a na jeseň čakajú, kedy sa im v mailovej pošte objaví pozvánka na mobilný odber krvi SAV v Košiciach. Odosielateľ je už dvanásť rokov ten istý – Ján Gálik z Neurobiologického ústavu BMC SAV.   Inak ...
Kategórie: Podporujeme

Hokejový tím Univerzity Karlovej v Prahe získal bronzovú medailu na Student Hockey Challenge 2019

PRservis.sk - 11. október 2019

11.10.2019 - Od 1. do 6. októbra sa v ruskom meste Barnaul uskutočnil ďalší ročník úspešného medzinárodného študentského hokejového turnaja pod názvom Student Hockey Challenge 2019.

Ďalší ročník tohto turnaj sa uskutočnil najmä vďaka jedinečnosti spoločného konceptu o spolupráci medzi troma študentskými hokejovými asociáciami. Tieto asociácie zabezpečujú univerzitným klubom exkluzivitu účasti na tomto turnaji.  Týmito asociáciami sú: Európska Univerzitná Hokejová Liga (EUHL.eu), ktorá zastrešuje Asociaci Českého Univerzitního Hokeje (ACUH) a Slovenskú Univerzitnú Hokejovú Asociáciu (SUHA),  American Collegiate Hockey Association (ACHAhockey.org), ktorá združuje približne 500 univerzitných tímov v USA a samozrejme usporiadateľská Študentská univerzitná liga (SHLru.ru) zastrešujúca okolo 120 univerzitných hokejových tímov z Ruska.

Turnaja sa zúčastnilo osem tímov, pričom EUHL reprezentovali dva tímy.  Prví z nich – tím Karlovej univerzity "UK PRAHA" bol jediným zástupcom z Českej republiky.  Druhým reprezentantom EUHL bol víťaz Sekeráš Trophy (už šesť rokov udeľovaná víťazovi EUHL) z minulej sezóny, tím Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici "UMB Hockey Team", ktorý reprezentoval slovenské hokejové univerzitné celky.

V turnaji, ktorý hralo celkovo osem družstiev v dvoch základných skupinách sa spomedzi tímov reprezentujúcich EUHL viac darilo hráčom z Karlovej univerzity.  V zápase o tretie miesto v tvrdom boji hokejisti z českého hlavného mesta porazili univerzitný hokejový tím "Polytechnická štátna univerzita na južnom Urale"  výsledkom 5:3.

Tím Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dosiahol na siedme miesto. Vo svojom poslednom zápase turnaja proti tímu  "Power - Tambovská štátna univerzita G.R. Derzhavina" Bystričania vyrovnali päť sekúnd pred koncom riadneho času a zápas dotiaholi do víťazného konca v nájazdovom rozstrele v pomere 3:2.

Pred plným zimným štadiónom Arény Titov v Barnaul sa vo finále turnaja stretli domáci tím "Dynamo – Altajský Univerzitný tím" a "Štátna univerzita Nižného Novgorodu N.I. Lobachevského".  Na radosť domáceho publika zvíťazil domáci tím v pomere 4:2 a po roku obhájil prvenstvo na tomto medzinárodnom turnaji. Európska univerzitná hokejová asociácia ďakuje obom tímom reprezentujúcim nielen EUHL, ale taktiež svoje mestá a najmä univerzity za predvedenú hokejovú kvalitu.  EUHA zvlášť  ďakuje zúčastneným zástupcom oboch univerzít za ich výbornú prezentáciu a spoluprácu pred a počas turnaja.  Obom tímom želáme úspešnú sezónu EUHL 2019/20.

Podrobnejšie informácie k turnaju "Student Hockey Challenge 2019":
https://www.euhl.eu/student-hockey-challenge-2019-2/

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Natáčanie filmu o M. R. Štefánikovi je v plnom prúde, BILLA pri tom nechýba

PRservis.sk - 11. október 2019

11.10.2019 - Natáčanie celovečerného filmu o jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je v plnom prúde. Minulý týždeň filmársky tím natáčal ďalšiu z dôležitých scén filmu – očakávaný príchod Štefánika z Talianska do rodnej vlasti, momenty tragického pádu lietadla a zábery na zdrvenú prítomnú rodinu. Film pod názvom "Generál" rozpráva o kontroverznosti jeho povahy, víťazstvách, ale i pokleskoch. "Vyberám si a natáčam filmy, ktoré nielen pritiahnu ľudí do kín, ale aj mne osobne prinesú pocit zadosťučinenia, že tu raz po sebe zanechám diela, ktoré vyvolajú diskusiu a zanechajú v ľuďoch hlbokú emóciu," hovorí Milan Stráňava, producent filmu zo spoločnosti JMB Film & TV Production.

Spoločnosť BILLA je hrdým produktovým partnerom natáčania a jej zástupcovia priebežne aj osobne podporujú štáb. "Viacerí zamestnanci BILLA prišli cez víkend na natáčanie privítania M. R. Štefánika do vojenských lesov pri Malackách, ktoré sa v minúte zvrtlo sa nárek, krik a plač. Naši zamestnanci si zároveň mali možnosť vyskúšať, ako sa cítia herci. Obliekli si dobové oblečenie a zahrali si v komparze," hovorí Jana Gregorovičová, senior CSR špecialista spoločnosti BILLA. Ako ďalej dodáva, BILLA ako nadnárodná spoločnosť si váži hodnoty a tradície v krajine v ktorej podniká a podpora nielen tohto filmu je toho dôkazom.

Prvá klapka padla v lete minulého roku a dnes je natočená jedna tretina filmu. Napriek tomu, že ako to pri natáčaní filmov býva a štáb sa borí s množstvom, producent nestráca optimizmus a verí, že všetko dobre dopadne. Filmový štáb čaká ešte natáčanie v Maroku, vo Francúzsku a v Českej republike, ktoré by mala prebehnúť od novembra do konca januára.

Film Generál bude dvojhodinovou sondou do života najväčšieho Slováka, ako o ňom rozhodli hlasujúci v rovnomennej celonárodnej ankete nadpolovičnou väčšinou. Slávnostnú premiéru tvorcovia plánujú uviesť na prestížnom filmovom festivale v Cannes, nasledovať bude uvedenie do slovenských kín a jeho trojdielne spracovanie v mini sérii budú môcť vidieť aj slovenskí televízni diváci na jeseň budúceho roku. Film má pod palcom uznávaný francúzsky režisér Jérôme Cornuau a postavy v ňom stvárňujú herci priamo z krajín, v ktorých Štefánik žil a pôsobil.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

V hlavnej úlohe viola

PRservis.sk - 11. október 2019

11.10.2019 - Violista Peter Zwiebel a klavirista Ladislav Fančovič sa v utorok 15. októbra predstavia v bratislavských Klariskách.

Violový recitál Petra Zwiebela, prvého violistu SKO, prominentného komorného hráča a často obsadzovaného sólistu odhaľuje krásy nástroja, ktorý sa na koncertných pódiách len sporadicky objavuje v sólovej úlohe. Suitu zo slávneho Prokofievovho baletu a zásadné sonátové dielo od Johannesa Brahmsa doplní sólová kompozícia súčasného slovenského skladateľa Pavla Malovca. Atraktívny repertoár odznie v klavírnej spolupráci Ladislava Fančoviča v pôsobivej akustike Koncertnej siene Klarisky.

Peter Zwiebel patrí k žiadaným slovenským komorným hráčom a na pódiách sa objavuje aj ako sólista. Je zakladajúcim členom Zwiebelovho kvarteta, 8 rokov bol členom Quasars Ensemble, v súčasnosti pôsobí vo Varga Quartet, Trio Serioso a je prvým violistom v Slovenskom komornom orchestri. Intenzívne sa venuje súčasnej hudbe a hudbe 20. storočia. Ako sólista sa predstavil so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice (premiéra violového koncertu Jozefa Podprockého), so Slovenským komorným orchestrom a s Quasars Ensemblom. Spolupracoval so súborom súčasnej hudby Ostravská banda. Účinkoval na Bratislavských hudobných slávnostiach, na festivaloch: Melos Étos, Konvergencie, Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, Festival súčasnej hudby v Košiciach, Ostravské dni, Musica Viva (Lisabon), Gaida festival (Vilnius), Varšavská jeseň či Varna Summer. Vystúpil v mnohých európskych krajinách, v Japonsku, Južnej Kórei a v USA.

Ladislav Fančovič študoval klavír na Konzervatóriu v Bratislave v triede P. Čermana, na Akadémii múzických umení v Prahe v triede M. Lapšanského, neskôr na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u W. Watzingera. R. 2010 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU u M. Lapšanského. Je finalistom a laureátom mnohých domácich a medzinárodných súťaží: Chopinovej súťaže v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, Piano Bratislava, Hummelovej súťaže či súťaže Talent roka. Predstavil sa ako sólista so slovenskými a českými orchestrami, ale aj s Filharmóniou Zielona Góra, Solistes Europeéns Luxembourg či s Bruno Walter Festival Orchestra. Je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Malajzii, USA a na Cypre. Pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records nahral viac než 20 titulov.

Program:
S. Prokofiev (1891-1953)
Výber z baletu Rómeo a Júlia pre violu a klavír (úprava V. Borisovskij)
P. Malovec (1957)
Hudba pre violu sólo
J. Brahms (1833-1897)
Sonáta f mol op. 120 č. 1 pre violu a klavír

Koncertná sieň Klarisky
15. 10. 2019
19.00

Vstupné: 5,- EUR
Predaj hodinu pred koncertom na mieste.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia. Hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z.
Kontakt: 0905397306

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Tip: ÚZKE NOHAVICE - 6.99

Zlacnene.sk - 11. október 2019
Kategórie: Podporujeme

Tip: Jogobella jogurt - 0.27

Zlacnene.sk - 11. október 2019
Kategórie: Podporujeme

Vráťme geológiu do škôl

SAV.sk - 11. október 2019
Maketa dymiacej sopky nemôže chýbať. Rovnako ako tím zanietených propagátorov. Už sú každoročne „inventárom“ prezentácií Ústavu vied o Zemi SAV na Európskej noci výskumníkov. Nie náhodou sú ich stánky každoročne najobliehanejšie. „Tento rok sme veru trochu rozpínaví,“ usmieva sa RNDr. Ján Madarás, PhD., riaditeľ ústavu, ktorý sa rozložil v bratislavskej Starej tržnici až v piatich stánkoch. „Ďalší máme v Banskej Bystrici. Okrem iného ...
Kategórie: Podporujeme

Slováci jedia vajcia pomerne často, najradšej si z nich pripravujú praženicu

PRservis.sk - 11. október 2019

11.10.2019 -
Svetový deň vajec pripadá tento rok na 11.10., pripomína sa každoročne druhý októbrový piatok a má za cieľ vyzdvihnúť túto výživnú potravinu, ktorá má zároveň nízku kalorickú hodnotu.
BILLA ponúka široký sortiment kvalitných a čerstvých vajec čisto slovenského pôvodu.
Až 81 % Slovákov v prieskume tvrdí, že im záleží na podmienkach chovu sliepok, dôležité je však aj zdravotné hľadisko.

Vajcia sú kvalitnou potravinou bohatou na bielkoviny a v jedálničku Slovákov sa objavujú pomerne často. Viac ako tretina ľudí konzumuje vajíčka aspoň každý druhý deň a takmer polovica ich zaraďuje do stravy raz až dvakrát týždenne. Až šesť z desiatich ľudí uprednostňuje pri kúpe vajcia slovenského pôvodu. "Spoločnosť BILLA predáva na pultoch svojich predajní 100 % slovenských vajec. Našim cieľom je ponúkať čo najviac tovaru od slovenských dodávateľov a so slovenským pôvodom, pokiaľ to slovenská produkcia dokáže pokryť," uvádza hovorkyňa BILLA Kvetoslava Kirchnerová. A ako si Slováci vajcia najradšej pripravujú? Najobľúbenejším jedlom z vajec je praženica, najradšej ju má až takmer tretina opýtaných. V prvej trojici spôsobu prípravy je omeleta a volské oko. Len zhruba 1 % ľudí si pripravuje benediktínske vajcia.

Vajcia obsahujú množstvo živín, sú zdravé a zaženú hlad. "Vajcia patria skutočne medzi zdravé potraviny, ak sú konzumované v rozumnom množstve, napr. adekvátnom ku športovej aktivite. Jedno vajce obsahuje priemerne 6-8 g bielkovín a obdobné množstvo tuku, pričom takmer žiadne sacharidy. Mojím tipom na výborné raňajky s vajíčkami je preto skúsiť  vymeniť klasický chlieb alebo pečivo, za bielkovinový chlieb - tým sa bude rešpektovať pomer sacharidov, tukov a bielkovín vo vajci a zároveň sa zvýši množstvo vlákniny v strave. Jedlo bude mať aj nižší glykemický index, čo je vhodné pre náš organizmus," uviedol výživový poradca MUDr. Boris Bajer.

Vajíčka sa nachádzajú v nákupných košíkoch veľmi často. Pri výbere vajec dbajú spotrebitelia hlavne na čerstvosť, kvalitu a krajinu pôvodu, nasledovne prihliadajú na cenu a podmienky chovu nosníc. "Tri pätiny ľudí zvykne nakupovať vajíčka v supermarketoch, 15 % ich nakupuje v menších lokálnych potravinách a až 12 % ma prístup k domácim vajíčkam od známych," dodáva Michal Vyšinský z agentúry 2muse, ktorá robila prieskum o vajciach pre BILLA v prvej polovici tohto roka. "V našich predajniach si príde každý na svoje. Okrem vajec z klietkového chovu, ktorých predaj ukončíme do roku 2025, ponúkame široký sortiment vajec z podstielkového chovu, voľného výbehu, ale aj vajcia cereálne, BIO a omega. Šírkou kvalitného sortimentu chceme zákazníkom dokázať, že sa v potravinách vyznáme," hovorí Kvetoslava Kirchnerová.

Svetový deň vajec, ktorý pripadá na 11. októbra, chce BILLA osláviť špeciálnou akciou na vybrané druhy vajíčok, ktorá trvá celý týždeň. Rovnako poukazuje na rozdiely chovu nosníc, od ktorých vajíčka pochádzajú. Klietkový chov sa vyznačuje obmedzeným priestorom ohraničeným klietkou. V podstielkovom chove sa životný priestor sliepok zdvojnásobí, podstielka je tvorená slamou a mreže klietok sú odstránené. Podmienky vo voľnom chove, sú pre nosnice najideálnejšie. Tie majú väčší priestor a možnosť voľného výbehu. Chov v ekologickom hospodárstve sa vyznačuje voľným výbehom a navyše ekologickým krmivom.

Život nosníc Slovákom nie je ľahostajný

Až 81 % Slovákov tvrdí, že im záleží na podmienkach chovu sliepok, ktorých vajíčka neskôr v supermarketoch nakupujú. Toto tvrdenie potvrdzuje aj rastúci predaj vajec z podstielkového a voľného  chovu. "V posledných rokoch pociťujeme nárast záujmu zákazníkov o vajcia pochádzajúce z lepších životných podmienok nosníc. Okrem toho, že im záleží na podmienkach života, vnímajú tieto vajcia ako kvalitnejšie," potvrdzuje Kvetoslava Kirchnerová. Skupina REWE, do ktorej patrí aj BILLA s.r.o., sa zaviazala, že ukončí predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025 a nahradí ich vajcami z podstielkového chovu, z voľného výbehu a biochovu.

"Okrem etických dôvodov je tento trend podstatný aj z tých zdravotných. Napríklad z hľadiska zloženia tukov vo vajíčkach, konkrétne pomer omega 3 a omega 6 mastných kyselín. Viaceré štúdie poukazujú na fakt, že čím viac sú sliepky kŕmené voľne na tráve vo výbehu, tak ich vajcia majú viac omega 3 mastných kyselín. Naopak pri sliepkach kŕmených v klietkach sa vo vajciach znižuje množstvo tzv. funkčných lipidových komponentov (omega 3 a CLA) a tým sa zhoršuje pomer omega 6 ku omega 3 mastným kyselinám z ideálneho na nevhodný," vysvetľuje B. Bajer.

Spotrebiteľ sa môže dozvedieť o podmienkach chovu nosníc a pôvode vajec z pečiatky na obale, ale aj na škrupine každého vajíčka. Oba údaje sa zhodujú. Prvé číslo označuje spôsob chovu (0 – ekologická poľnohospodárska výroba, 1 – chov vo voľnom výbehu, 2 – chov na podstielke, 3 – chov v klietkach) nasleduje kód krajiny, v prípade Slovenskej republiky je to SK. Posledná informácia zobrazená na obale je identifikačné číslo prevádzky.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky