Podporujeme-RSS

Kanada je pre Slovensko inšpiráciou

PRservis.sk - 1. február 2019

OTTAVA 1. februára 2019 - Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír pokračuje v pracovnej ceste v kanadskej Ottave, kde sa stretol s vysokými predstaviteľmi kanadskej vlády. Počas rokovaní sa venovali predsedníctvu Slovenska v OECD, možnej spolupráci v oblasti inovácií vo finančných službách (FinTech, blockchain) ako aj témam protekcionizmu, globálnemu voľnému obchodu a férovému zdaňovaniu multinárodných korporácií.

Moderné technológie sú stále viac každodennou súčasťou života. "Kanada môže byť pre Slovensko inšpiráciou v tom ako sa veci dajú robiť, obzvlášť v oblasti inovácií a digitalizácie ekonomiky," povedal na záver návštevy minister financií Peter Kažimír.

"Rozhodli sme sa preto prehĺbiť spoluprácu práve v oblasti fintech a blockchain. Kanada je koniec koncov v prvej svetovej päťke krajín najlepšie pripravených na digitálnu revolúciu," dodal Kažimír.

Stretnutie s ministrom diverzifikácie medzinárodného obchodu Jamesom Gordonom Carrom bolo venované príprave májového Ministerského stretnutia MCM OECD v Paríži, na ktorom bude minister Carr predsedať panelu venovanému práve digitalizácii.

Minister Kažimír sa stretol aj s námestníkom ministra financií zodpovedného za agendu G7 a G20, Robom Stewartom. Spoločne sa venovali téme férového zdaňovania multinárodných korporácií, situácii globálnej migrácie pracovnej sily, regulácie finančných technológií ale aj zbieraniu dát verejnými inštitúciami za účelom lepšej a adresnejšej regulácie bankového sektora.

V rámci návštevy sa minister Kažimír stretol aj s Michelle Remper, poslankyňou kanadského parlamentu a predsedníčkou parlamentnej skupiny kanadsko-slovenského priateľstva.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť ELTA Systems odmieta zavádzajúce vyhlásenia o nekompatibilite izraelských obranných systémov so štandardmi NATO

PRservis.sk - 1. február 2019

BRATISLAVA 1. februára 2019 - NATO nevydalo smernicu o nevhodnosti pripojenia izraelských radarov do systému NATO. Po tom, ako český Národný bezpečnostný úrad vydal pozitívne stanovisko, zmluva s Českou republikou by mala byť podpísaná do polovice roku 2019.

Zdroj z izraelskej spoločnosti ELTA Systems uviedol, že je potrebné opraviť mylné informácie publikované v článku TREND "Veľké armádne nákupy sa začínajú SNS rozpadať pod rukami" (https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-4/velke-armadne-nakupy-sa-zacinaju-sns-rozpadat-pod-rukami.html) uverejnenom 30. januára 2019. Izraelské radarové systémy sú kompatibilné s obrannými štandardmi NATO a boli krajinami NATO viackrát otestované v praxi.

Podľa uvedeného článku visí nad účasťou Izraela v obstarávaní Ministerstva obrany SR na nákup nových 3D radarov otáznik, pretože Izrael nie je členom NATO a údajne výbor NATO ASAB (Air and Missile Defense Command and Control Security Accreditation Board) vydal minulý rok vyhlásenie, ktoré vylúčilo začlenenie radarov s pôvodom mimo členských štátov NATO do systému protivzdušnej obrany Aliancie. Navyše, ELTA údajne podobný problém rieši v Českej republike, kde sa nákup ôsmich mobilných radarov typu MADR zastavil tesne pred podpisom zmluvy.

Zdroj blízky ELTA Systems zdôraznil, že NATO nevydalo smernicu o zákaze pripojenia radaru ELM-2084 MMR do systému NATO, ale iba o tom, že takéto záležitosti, ktoré sú bežné vo viacerých členských štátoch, si vyžadujú primerané postupy, tak ako sa to deje v každom taktomto prípade. To bolo potvrdené aj vo vysvetľujúcom stanovisku, ktoré NATO vydalo 30. júla 2018 v poprednom obrannom týždenníkuJane’s. V ňom jasne uviedlo, že ELM-2084 môže byť integrovaný do systému protivzdušnej obrany NATO, pokiaľ sú splnené určité podmienky na interoperabilitu a bezpečnosť. "Viacero spojencov prevádzkuje protivzdušnú obrannú techniku, ktorá bola vyrobená mimo NATO," uviedol pre Jane’s predstaviteľ NATO. "Čo je pre NATO dôležité je to, že technika spojencov je interoperabilná, bezpečná pri prevádzke a bezpečná na použitie v rámci NATO."

Čo sa týka verejnej súťaže v Českej republike, NATO potvrdilo preJane‘s, že výbor ASAB "rokoval s českými orgánmi o plánovanom zakúpení radarového systému vyrobeného v Izraeli a identifikoval ako prvý krok aplikovateľné bezpečnostné politiky, predpisy a procesy NATO. NATO má prísne bezpečnostné požiadavky, ktoré je potrebné splniť predtým, než môže byť akýkoľvek systém - bez ohľadu na to, kde bol vyrobený - pripojený do systému NATO. Komunikačná a informačná agentúra NATO bude naďalej spolupracovať s českými orgánmi na možnej integrácii tohto systému do sietí NATO." Vzhľadom na to, že český Národný bezpečnostný úrad je presvedčený, že radary môžu byť úspešne integrované do siete NATO, obstarávanie ELM-2084 MMR radarov pokračuje úspešne a plánuje sa podpísať do polovice roka 2019.

Spoločnosť ELTA poskytla radary s konektivitou vhodnou pre NATO pre viacero projektov v minulosti, ako napríklad špeciálne lietadloConformal Airborne Early Warning (CAEW), ktoré je úspešne spojené so systémom velenia a riadenia NATO v Taliansku, či izraelské radarové systémy ELM-2084 MMR, ktoré vykonávajú úlohy leteckého dozoru a protivzdušnej obrany a sú prepojené so systémami USA a používané aj v Kanade. Ako dôkaz uznania pokrokových technologických spôsobilostí Izraela bola tento rok podpísaná dohoda medzi Izraelom a Agentúrou NATO pre Podporu (NSPA - Nato Support Agency), aby sa izraelské spoločnosti mohli zúčastňovať na tendroch vydaných NATO.

S cieľom prispôsobiť produkty zákazníkom NATO a národným požiadavkám ELTA pracuje v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí majú príslušnú NATO klasifikáciu. ELTA bude aj naďalej úzko spolupracovať so zákazníkmi a partnermi a poskytovať najlepšie a najpokročilejšie obranné systémy v súlade so všetkými platnými národnými normami a normami NATO.

ELTA Systems Ltd., dcérska spoločnosť štátnej firmy Israel Aerospace Industries, je jednou z popredných izraelských spoločností v sektore obrannej elektrotechniky a svetovým lídrom v oblasti ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), včasného varovania a riadenia, vnútornej bezpečnosti, obrany, palebnej kontroly, kybernetickej obrany a spravodajstva.

Kategórie: Podporujeme

EXIMBANKA SR spoločne s Európskou investičnou bankou (EIB) predstavili nové formy podpory pre exportérov

PRservis.sk - 1. február 2019

BRATISLAVA 1. februára 2019 - Workshop pod názvom: Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom EIB a pripravované produktové novinky EXIMBANKY SR na rok 2019 sa konal 31. januára v bratislavskom hoteli Devín a zaznamenal silnú a aktívnu účasť zo strany exportérov z celého Slovenska. Účastníci sa dozvedeli viac o formách čerpania úverov EXIMBANKY SR z úverovej linky EIB prostredníctvom konkrétnych produktov a o pripravovaných novinkách EXIMBANKY SR, ktoré exportérom pomôžu lepšie sa presadiť na zahraničných trhoch.

"Tento workshop vychádza zo spolupráce s EIB, s ktorou sme podpísali úverovú  zmluvu v objeme 50 mil. €. Táto spolupráca sa zreálnila v podobe úverových produktov z úverovej linky EIB s výhodnými podmienkami pre exportérov. Vieme tak lepšie podporiť exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k zvýhodneným podmienkam financovania", uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.

EIB je najväčšou svetovou medzinárodnou finančnou inštitúciou a ako organizácia sa nezameriava na zisk. Tým vie poskytnúť výhodné podmienky financovania aj prostredníctvom EXIMBANKY SR. Každoročne podporí približne 450 projektov vo viac ako 160 krajinách.

Prostredníctvom úverovej linky EIB je možné využiť hneď niekoľko produktov EXIMBANKY SR. Jedným z nich je napríklad Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov, ktorý je možné využiť na financovanie prevádzkových potrieb - materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou zahraničného kontraktu. Exportér môže prostredníctvom úverovej linky z EIB taktiež využiť Priamy úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry  či Priamy úver na financovanie investície v zahraničí.

V tomto roku pripravila EXIMBANKA SR niekoľko noviniek, kde sa snaží zjednodušiť prístup exportérov k  produktom. Pri financovaní odloženej splatnosti, ktorú predstavuje jeden z najvyužívanejších produktov - Priamy úver na pohľadávky z vývozu, EXIMBANKA SR znížila administratívnu záťaž. Taktiež úvery a bankové záruky do 250 tisíc EUR majú zrýchlený schvaľovací proces a požaduje menej podkladov k žiadosti. EXIMBANKA SR pripravuje aj elektronizáciu vybraných služieb, kedy bude zabezpečená komunikácia s klientom prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu bez nutnosti fyzickej prítomnosti.

EXIMBANKA SR je aktuálne v procese získania štatútu oprávnenej inštitúcie Európskej komisie, ktorý bude oprávňovať EXIMBANKU SR priamo čerpať zdroje EU určené na rozvojové financovanie. Táto spolupráca umožní slovenským exportérom po prvýkrát získať prístup k prostriedkom EU určeným na financovanie projektov v rozvojových krajinách. Tieto prostriedky budú môcť v kombinácii s poistnými, bankovými a záručnými produktmi z portfólia EXIMBANKY SR využiť na realizáciu podnikateľských aktivít s rozvojovým aspektom v oprávnených  krajinách za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja týchto krajín. EXIMBANKA SR tak bude vedieť ešte lepšie podporiť exportérov pri ich vstupe do rozvojových krajín s projektmi, ktoré by sa za komerčných podmienok inak nerealizovali. Rozvojové projekty môžu smerovať do oprávnených krajín v susedstve EÚ (región Severnej Afriky, Blízkeho Východu, Zakaukazské štáty resp. Ukrajina, Bielorusko alebo Moldavsko) a v sub-saharskej Afrike. Ambíciou EÚ je len do roku 2020 využiť takmer 4,1 mld. EUR prostriedkov určených zmiešané financovanie v rámci rozvojovej spolupráce na mobilizáciu dodatočných 44 mld. EUR zdrojov v podobe investícii súkromného sektora.

 "Segment MSP tvorí na Slovensku až 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov a poskytuje pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily v podnikovej ekonomike. Je našou úlohou tieto subjekty podporovať a pomôcť im pri vstupe na zahraničné teritóriá. Som veľmi rada, že môžeme takéto workshopy organizovať a ukázať tak exportérom, že sa nemusia báť ani vstupu na rizikové teritóriá ak majú po boku dobrého obchodného partnera", zdôraznila generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.

Kategórie: Podporujeme

Zákazníci aj obchodníci vsádzajú na elektronické nákupné poukážky stále viac

PRservis.sk - 1. február 2019

BRATISLAVA 1. februára 2018 - Nákupné poukážky sú medzi Slovákmi používané a obľúbené. Nedávna novinka na slovenskom trhu v podobe ich elektronickej verzie ukázala, že zákazníci aj obchodníci na Slovensku dôverujú novým technológiám. Dôkazom je aj postupne rozširujúca sa komunita obchodníkov, ktorí vo svojich predajniach elektronické nákupné poukážky akceptujú.

"Pod názvom eVoucher ponúkame už aj zákazníkom na Slovensku možnosť zakúpiť si elektronické nákupné poukážky. Okrem toho, že sú plnohodnotným ekvivalentom tradičných nákupných poukážok, zákazníkom poskytujú aj ďalšie benefity navyše," hovorí Laura Bertoldová, Head of Marketing myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World na Slovensku.

Tradičné nákupné poukážky v obvyklej papierovej či plastovej forme sa dajú použiť nielen pre vlastnú potrebu, ale je možné ich aj podarovať. Nevýhodou takýchto poukážok však je, že každý predajca vydáva vlastné, ktoré platia iba u neho. Zadovážiť si ich zákazníci musia u každého zvlášť.

Oproti tomu eVoucher od Cashback World je možné zakúpiť na jednom mieste a platí u viacerých predajcov, ktorých počet postupne rastie. Momentálne eVoucher akceptujú v predajniach ZOOT, Martinus, Panta Rhei, Terno, Kraj, Decathlon, Bata, v kinách Cinema City a u online predajcov MALL a CEWE. Znamená to, že slovenskí zákazníci si tak môžu prostredníctvom eVouchera zakúpiť prakticky akýkoľvek druh tovaru podľa potreby.

Aj zakúpenie eVouchera je veľmi jednoduché. Pre zákazníkov na Slovensku je dostupný ako funkcia v mobilnej aplikácii The Cashback App od nákupného spoločenstva Cashback World. "V Cashback App alebo prostredníctvom webovej stránky www.cashbackworld.com si ho môže každý, kto je členom Cashback World zakúpiť, zaplatiť a ihneď použiť na nákup, alebo ho poslať ďalej ako darček. Celý proces zaberie len pár sekúnd."

Ďalšou veľkou výhodou je, že za každý takto zakúpený eVoucher zákazník dostáva tzv. Cashback, teda časť zaplatenej sumy sa mu vráti späť. Ďalej získava aj tzv. Shopping Points, za ktoré získa ďalšie výhodné zľavy. Pre využívanie všetkých výhod, ktoré nový eVoucher ponúka je potrebné, aby bol zákazník zaregistrovaný v nákupnom spoločenstve Cashback World. Registrácia je bezplatná a členstvo v Cashback World môžete získať online a taktiež osobne v jednej z partnerských predajní.

O Cashback World

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v celom svete použitím Cashback nákupnej karty v kamennej predajni alebo online. Okrem toho Cashback World ponúka firmám jednoduchý a inovatívny vernostný program, cez ktorý sa môžu stať členom nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 11 miliónov jeho súčasných členov si užíva nákupné výhody u 120 000 obchodných partnerov na celom svete. Viac informácií je dostupných na www.cashbackworld.com.

Kategórie: Podporujeme

Hráči Dukly Trenčín sa postavia v benefičnom zápase proti vysokoškolským Gladiátorom

PRservis.sk - 1. február 2019

TRENČÍN 1. februára 2019 - Trenčiansky univerzitný hokejový tím Gladiators Trenčín sa rozhodol v rámci dlhoročnej spolupráce s HK Dukla Trenčín usporiadať zápas, v ktorom sa proti sebe postavia spomínaní Gladiátori a A-tím Dukly. Toto hokejové stretnutie bude mať navyše benefičný charakter, nakoľko celý výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný Domovu sociálnych služieb Demy v Trenčíne.

Pôjde o historicky prvý zápas, v rámci ktorého proti sebe nastúpi tím z Tipsport ligy a univerzitné mužstvo z EUHL (Európska univerzitná hokejová liga). "Samotný nápad má základ na spolupráci, ktorá funguje medzi Gladiátormi a Duklou už niekoľko rokov. Nakoľko sa odohrá v čase, kedy hráči Dukly budú mať reprezentačnú prestávku a Gladiátori pred sebou posledné zápasy základnej časti, toto stretnutie oba celky môže udržať v zápasovej kondícii. Každý zápas je lepší ako tréning," vyslovil Roman Moravec, športový riaditeľ Gladiators Trenčín.

"Rozhodne pôjde o skvelú  formu propagácie univerzitného hokeja – nielen Gladiátorov, ale ligy EUHL ako takej. Myslím, že tento zápas nám môže byť zrkadlom, vďaka ktorému zistíme na akej úrovni sa momentálne náš tím nachádza. Je mi jasné, že budeme ťahať za kratší koniec, ale svoju kožu nedáme lacno," pokračoval Moravec. V kádri univerzitného tímu navyše figurujú hráči, ktorí ešte prednedávnom pôsobili aj v najvyššej slovenskej lige či v prvej lige, ako napríklad Miroslav Habšuda, Peter Kopecký, Jozef Huňa, Matúš Trenčan či Dominik Hegyi, a hlavným trénerom je Braňo Jánoš.

Samotný zápas bude mať benefičný charakter – celý výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný deťom z Domova sociálnych služieb Demy v Trenčíne. Organizátori dokonca plánujú pripraviť i tombolu o hokejové suveníry, pričom aj tento výťažok bude venovaný deťom. "Ak má človek možnosť pomôcť, nie je nad čím premýšľať. Pevne verím, že príde čo najviac ľudí a spoločne sa zabavíme a pomôžeme dobrej veci," dodal na záver Moravec.

Zápas medzi HK Dukla Trenčín a Gladiators Trenčín sa uskutoční 10. februára 2019 o 17.00 hod. na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.

Kategórie: Podporujeme

Slovenská sporiteľňa je najväčšia digitálna banka na Slovensku. Vyše 720 000 ľudí aktívne bankuje s Georgeom

PRservis.sk - 1. február 2019

BRATISLAVA 1. februára 2019 - Slovenská sporiteľňa je lídrom* v digitálnom bankovníctve. Jej modernú digitálnu platformu George už aktívne používa viac ako 720 tisíc ľudí. Navyše, viac ako štvrť milióna z nich už pohodlne bankuje aj vďaka užitočnej mobilnej aplikácii. Tá sa dlhodobo drží na popredných priečkach s počtom stiahnutí aj v hodnotení používateľov v obchodoch Google Play a v AppStore. V najbližšom období pribudne do aplikácie aj prihlasovanie prostredníctvom biometrie. Pre iOS zariadenia bude k dispozícii Touch ID a Face ID, pre Androidy prihlasovanie pomocou odtlačku prsta.

"Počet používateľov Georgea atakuje hranicu trištvrte milióna klientov, vďaka čomu Slovenská sporiteľňa  určuje trendy v digitálnom bankovníctve na Slovensku. Rovnako sa nám vďaka Georgeovi podarilo za rok zdvojnásobiť počet ľudí bankujúcich cez mobilnú aplikáciu, ktorá patrí medzi najlepšie hodnotené bankové aplikácie na trhu. Tiež sme vlani v rámci rozvoja digitálnych služieb spustili aj mobilné platby cez Google Pay. V neposlednom rade sú digitálne silné aj naše pobočky. Poradcovia klientom poskytujú profesionálne poradenstvo a obsluhu na našich pobočkových tabletoch," povedal Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Slovenskej sporiteľne.  

Počet používateľov mobilnej aplikácie sa zvýšil zo 120-tisíc koncom roka 2017 na takmer 260-tisíc koncom roka 2018. Navyše, v decembri minulého roka sa každý používateľ prihlásil do aplikácie v priemere 16-krát mesačne, pričom v starej verzii bol priemer len 1,7-krát za mesiac. V aplikácie je dnes možné okrem pohodlného platenia tiež požiadať napríklad o Štedrú kartu či spotrebný úver. V priebehu najbližších týždňov do aplikácie pribudne aj prihlasovanie prostredníctvom biometrie.

* Aktuálne ma zriadený prístup do elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne 1 063 595 retailových klientov. Drvivá väčšina z nich už bankuje cez Georgea. Aktívne používa Georgea takmer trištvrte milióna ľudí.

Čo je George?

George umožňuje jednoducho manažovať rodinné financie v online prostredí. Užitočný internetbanking je oproti svojmu  predchodcovi modernejší, jednoduchší na vyhľadávanie či správu financií a používateľsky prijateľný pre všetky generácie. George je zároveň digitálna platforma, ktorá neustále prináša nové služby a vylepšenia. Slovenská sporiteľňa súčasne priniesla aj novú mobilnú aplikáciu George. Tá nahradila doterajšie aplikácie Účty a Platby. S novou digitálnou platformou George budú môcť v budúcnosti bankovať všetci klienti skupiny Erste, ktorej súčasťou je aj Slovenská sporiteľňa, teda takmer 16 miliónov klientov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

Aké sú výhody Georgea?

George je prehľadný ̶  prináša dokonalý prehľad o vašom finančnom živote. Po prihlásení vidíte svoje karty, úvery či sporenia prehľadne usporiadané a vizuálne rozlíšené. George je responzívny a preto sa ľahko používa v počítači alebo na tablete.George je jednoduchý ̶ pomáha vytvárať adresár z vašich platieb. Vďaka tomu sa v nich jednoducho zorientujete. Namiesto množstva čísel vidíte mená a zadávanie platieb je oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie.George vyhľadáva ̶  vo svojich účtoch teraz môžete jednoducho vyhľadávať. Do vyhľadávacieho políčka stačí napísať napr. sumu, príjemcu platby alebo slovo, ktoré ste si uviedli do poznámky.George je osobný ̶ bankovanie je veselšie a pestrejšie. George vám pomôže bankovanie personalizovať, pridať si fotky k menám účtov, zmeniť farby či pozadie, popremiestňovať jednotlivé položky. Každý z vás je unikátny a taký je aj váš George.George pomáha ̶  ponúka interaktívne návody, ktoré môžete kedykoľvek spustiť. Je vaším sprievodcom, rád vám všetko vysvetlí a názorne ukáže. Stačí len kliknúť na otáznik v pravej spodnej časti obrazovky a návod sa vám jednoducho zobrazí.

Prečo sme bankovanie pomenovali George?

Inšpiroval nás silný príbeh letca Lawrencea Sperryho, ktorý pred 100 rokmi vynašiel prvého autopilota a pomenoval ho George. Veta "Nechaj to na Georgea" v letectve zľudovela. George je teda niečo ako autopilot, ktorý vás bezpečne prevedie elektronickým bankovaním. Vaše narábanie s peniazmi bude odteraz prehľadnejšie.

Viac info na www.george.sk

Kategórie: Podporujeme

Košické vedecké kaviarne pokračujú aj v novom roku

SAV.sk - 1. február 2019
V Košiciach sa v poslednú januárovú stredu uskutočnila prvá tohtoročná vedecká kaviareň. Tento rok bude pre košické vedecké kaviarne jubilejným, bude to už 10 rokov ich existencie v Košiciach. Za tento čas sa stali integrálnou súčasťou kultúrneho života v meste a tiež inšpiráciou pre viaceré podobné projekty. Januárová vedecká kaviareň sa venovala životu pod našimi nohami, živočíchom žijúcim v pôde. Sprievodcom po tomto skrytom svete plnom života bol milovník roztočov a krtonôžok RNDr. Peter Ľuptáčik PhD., z Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Periodická tabuľka mladých chemikov

SAV.sk - 31. január 2019
Od júla 2018 do júla 2019 sú nominovaní, vyberaní a napokon aj titulom ’Young Chemist Element’ ocenení 118 vynikajúci mladí chemici/čky z celého sveta. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť Periodickú tabuľku s menami a profilmi mladých chemikov a poukázať tak na široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a v neposlednom rade aj odhodlania mladých potenciálnych lídrov v celosvetovej chemickej komunite pre aktuálne storočie. Tvorba IUPAC Periodickej ...
Kategórie: Podporujeme

IUPAC – 100 ročný a Periodická tabuľka – 150 ročná.

SAV.sk - 31. január 2019
Rok 2019 sa pre IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a všetkých chemikov nesie v znamení dvoch výročí: 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a formulovania Periodického zákona a Periodickej tabuľky chemických prvkov. IUPAC bol založený v roku 1919 chemikmi z priemyselnej a akademickej sféry, ktorí si už vtedy uvedomovali potreby medzinárodnej štandardizácie v chémii. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov pred 150 rokmi ...
Kategórie: Podporujeme

SAVinci: Daniel Nagaj rád vysvetľuje nemožné

SAV.sk - 31. január 2019
Daniel Nagaj je mladý, ambiciózny vedec, ktorý o fyzike hovorí rád. A ešte radšej o kvantovej fyzike a o veciach, o ktorých vieme, že nevieme. Aj preto bol prvým prednášajúcim, ktorý sa predstavil v obnovenom projekte vedeckej kaviarne SAVinci. Konala sa v klasickom termíne – poslednú stredu v mesiaci v novom priestore, u suseda areálu SAV na bratislavskej Patrónke – vo Westend biznis zóne. „Nie som ani mladý, ani ambiciózny, ale veľmi rád prednášam,“ začal s úsmevom a veľmi energicky ...
Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku sa bude oslavovať Čínsky Nový rok

PRservis.sk - 31. január 2019

BRATISLAVA 31. januára 2019 - Podľa čínskej kultúry a prichádzajúcich sviatkov jari sa aj na Slovensku pripravujú oslavy Čínskeho Nového roka. Čínski remeselníci a umelci zoznámia návštevníkov osláv s tradičnými zvykmi, ktoré sa v Číne dodržujú už celé stáročia.

Čínsky nový rok oficiálne začína 5. februára 2019. Podľa čínskeho horoskopu rok 2019 bude rokom prasaťa a prinesie nám nové príležitosti ako investovať peniaze. Predpovedá vlnu šťastia, radosti a bohatstva a tiež lásku pre všetky znamenia čínskeho zverokruhu.

Cieľom čínskej komunity, ktorá pripravuje oslavy Čínskeho Nového roka na Slovensku, je spojiť ľudí a 2 kultúry. Čínska kultúra je najstaršou civilizovanou kultúrou na svete a Čínsky nový rok (alebo Jarný festival) je v Ázii najvýznamnejšou udalosťou v roku. Na počesť prichádzajúcich sviatkov jari nás preto čínski remeselníci a umelci zoznámia s ich tradičnými zvykmi.

Diváci sa môžu tešiť na hudobné aj tanečné predstavenia, akým je dračí a leví tanec, či na ukážky bojového umenia. Krásna Čína sa predstaví aj svojim známym umením kaligrafie a tradičným umením vystrihovania z papiera. Pripravená je aj módna prehliadka tradičného čínskeho ženského odevu qipao a čajový rituál. Návštevníkov čaká aj exhibícia čínskeho kulinárskeho umenia, čínske špeciality, vešanie symbolov šťastia fu a párových nápisov a mnoho ďalších sprievodných atrakcií.

Nádherný program bude prebiehať 3. februára od 14:00 v Bory Mall. Oslavy organizuje Zväz čínskych podnikateľov na Slovensku a Asociácia čínskych študentov a škôlkárov na Slovensku za účasti významných čínskych predstaviteľov, akým je napríklad čínsky veľvyslanec, pán Lin Lin. Návštevníci podujatia zažijú tradičné oslavy Nového Čínskeho roku 2019 pre nás tak vzdialenej čínskej kultúry a vychutnajú si ju na vlastnej koži.

Kategórie: Podporujeme

Toto je najzaujímavejší večer v plesovej sezóne

PRservis.sk - 31. január 2019

BRATISLAVA 31. januára 2019 - Vášeň, ženskosť, extravagancia. Hlavný slogan najzaujímavejšieho večera v plesovej sezóne, ktorým je Bratislavský Burlesque Bál. Celkom sa líši od všetkých klasických plesov a svojim charakterom je naozaj unikátny. Vrátite sa totiž do 20’rokoch burlesky, kabaretu a nespútanej zábavy.

9. februára 2019 v hoteli Carlton ožije duch burlesky, kde nebudú chýbať nádherné swingové, kabaretné róby, pierka, čelenky a burlesque zvodné kostýmy. Na tomto tajomnom večeri, zažijete tak trochu erotický podtón. Organizátori zvolili pestrý program, ktorý sa síce bude niesť v štýle burlesque, ale bude tiež pospájaný z ďalších štýlov pre ešte lepšie prežitie veselej atmosféry.

Burleska bola pôvodne divadelné umenie s nádychom satiry a frašky, ktoré malo poukazovať na danú dobu. Avšak v 19. a 20. storočí nastal prerod a stal sa z toho divadelný erotický tanec pre dospelých. Na bále uvidíte spojenie pôvodnej ale aj novodobej burlesky. Bál sa odlišuje svojím charakterom od každej zábavy, zavedie Vás do sveta kde máte povolené ukázať svoje vlastné JA, so všetkým čo k tomu patrí.

Celý večer Vás budú sprevádzať v tej pravej atmosfére moderátori rádia VIVA: Madam Kika a jej poskok Luky, ktorý jej bude vždy nápomocný. Najväčšou hviezdou tohoto kabaretu bude sám veľký Michal David. Uvidíte aký je život v kabarete, zapoja Vás do tohoto divadla, v ktorom si samozrejme hlavnú rolu zahráte vy. Ak ste si ešte nestihli rezervovať vstupenky na tento jedinečný večer, ponáhľajte sa. Posledné nájdete tu:

https://vefashion.sk/produkt/vstupenka-burlesque-bal/

Kategórie: Podporujeme

Mafia a jej brutálne zločiny

PRservis.sk - 31. január 2019

BRATISLAVA 31. januára 2019 - Na vlastnej koži zažil balkánske vojny, spoznal zákulisie nevďačného a náročného boja proti organizovanému zločinu, podarilo sa mu urobiť rozhovor s brazílskym hackerom, kanadským pašerákom marihuany aj japonským nájomným zabijakom.
Značnú časť knihy McMafia. Dokonale organizovaný zločin venuje skúsený reportér Misha Glenny ponovembrovému vývoju vo východnom bloku a neobchádza ani kauzy politického vplyvu ruskej mafie či ľahkých vykurovacích olejov, známe aj u nás.
Súčasne predkladá ohromujúce fakty napríklad o tom, že za sto rokov sa počet slonov v Afrike znížil z dvadsiatich miliónov na tristopäťdesiattisíc.
Ako je to možné a kto je za to zodpovedný?

Všetko sa dozviete v tomto strhujúco vykreslenom obraze súčasného sveta, priam nabitom informáciami, z pera naslovovzatého odborníka.
"Hlavným zdrojom materiálu na vznik tejto knihy bolo takmer tristo rozhovorov, ktoré som urobil od mája 2004 do apríla 2007. No okrem rozhovorov som čerpal aj z nespočítateľného množstva článkov, štúdií a dôležitých kníh," približuje autor vznik knihy.

Mafia v biznise a politike

"Keď som zbieral materiál na knihu McMafia. Dokonale organizovaný zločin, rýchlo som pochopil, že organizovaný zločin vie využívať množstvo nástrojov, s ktorými narábajú ľudia v legitímnej ekonomike, nevraviac už o ľuďoch samotných," vysvetľuje Misha Glenny. "Ak to bolo možné, vedúci predstavitelia zločineckých syndikátov vždy pestovali vzťahy s politikmi, podnikateľmi, právnikmi, novinármi, štátnymi úradníkmi a zástupcami iných dôležitých profesií, ktorí z takého alebo onakého dôvodu prejavujú ochotu spolupracovať, dať sa podplatiť, prípadne zastrašiť."

Glenny dodáva, že mizerné platy štátnych úradníkov sú neoceniteľnou pomôckou organizovaného zločinu. Výnosy organizovaného zločinu sa miešajú s peniazmi poctivých podnikateľov a osôb predovšetkým v mútnych vodách offshorového bankovníctva a práčok peňazí, kam prúdia zisky z korupcie, krátenia daní, pyramídových podvodov a kriminálnej činnosti, ďaleko od všetkých finančných úradov a trestných orgánov.

Vypočujte si AUDIO úryvok.
Z knihy číta Boris Farkaš:

Misha Glenny je uznávaný investigatívny novinár a historik. Ako stredoeurópsky korešpondent novín Guardian a neskôr stanice BBC zaznamenával pád komunizmu a priebeh vojny na území bývalej Juhoslávie. Za svoju prácu získal niekoľko významných ocenení, okrem iných aj Sony Gold Award za mimoriadny prínos v spravodajstve. Je aj autorom piatich kníh vrátane úspešných titulov McMafia a DarkMarket.

Prelomová kniha Mishu Glennyho o organizovanom zločine sa stala predlohou osemdielneho krimiseriálu spoločnosti BBC v hlavných úlohách s Jameson Nortonom, Juliet Rylanceovou a Davidom Strathairnom.

Začítajte sa do novinky McMafia. Dokonale organizovaný zločin:

Pád komunizmu
Smrť Američana

Vyzváňalo sa pätnásť minút bez prerušenia, keď niesli rakvu do Katedrály svätej Nedele. Na čele sprievodu šiel patriarcha Maxim, hlava bulharskej pravoslávnej cirkvi, a za ním niekoľko tisíc trúchliacich. Zdalo sa, akoby celá Sofia prišla v ten mrazivý piatok v marci 2003 vzdať úctu Iľovi Pavlovovi, mužovi, ktorý bol pre nich zosobnením deväťdesiatych rokov.
Po skončení obradu tridsiati bratia zosnulého zo slobodomurárskej lóže Starého a prijatého škótskeho rítu zavreli dvere katedrály. V uhľovočiernych oblekoch a s kyticami bielych kvetov v rukách muži vykonali tajný rituál, aby vypravili brata Pavlova na "Večný východ". Jeho zástera, rukavice a symbol lóže potom "odprevadili brata Pavlova na ceste za Veľkým architektom vesmíru".
Minister vlády priniesol správu od premiéra Simeona Sasko-cobursko-gothajského. Ako bývalý bulharský cár sa štíhly a elegantný Simeon vzdal nároku na trón, aby mohol vyviesť svoju krajinu a jej vládu z bahna deväťdesiatych rokov, keď jeho politická strana zaznamenala drvivé víťazstvo vo voľbách v roku 2000. "Budeme si pamätať Iľu Pavlova," písalo sa v telegrame od cára, "lebo dal prácu mnohým rodinám v ťažkých časoch nášho národa. Budeme si ho pamätať pre jeho podnikateľského ducha a nevyčerpateľnú energiu."
Poslanci, umelci, riaditelia najväčších ropných spoločností a bánk, dve bývalé Miss Bulharska, celý futbalový tím CSKA (pre Bulharov niečo ako kríženec Manchestru United s newyorskými Yankees) sa pripojili k smútiacej rodine. A prišli aj členovia inej prominentnej skupiny jeho blízkych, bulharskej verejnosti známi skôr pod svojimi prezývkami: Lebka, Zobák, Rus Dimi a Doktor.
Z tých, čo na pohrebe chýbali, bola najnápadnejšia neprítomnosť amerického veľvyslanca v Bulharsku Jima Pardewa. O týždeň skôr, 7. marca, spôsobila na veľvyslanectve rozruch informácia, že o štvrť na osem večer skolil Iľu Pavlova jediný zásah z pušky ostreľovača, keď telefonoval pred vchodom do sídla svojej megakorporácie Multigroup. Smrť takého významného a bohatého amerického občana na cudzej pôde, prirodzene, znepokojila Spojené štáty a ich predstaviteľov.
Pavlov by to nikdy nedotiahol do Bieleho domu, lebo sa nenarodil v Amerike. Bol však hrdým pešiakom mocnej armády naturalizovaných prisťahovalcov. Jedinou nezvyčajnosťou na Pavlovovej túžbe získať americké občianstvo bolo to, že dvaja za sebou slúžiaci veľvyslanci USA v Sofii sa postavili ostro proti. Obaja diplomati osobne pricestovali do Washingtonu, aby zabránili Pavlovovi nieže získať americké občianstvo, ale vôbec vstúpiť do krajiny. No Pavlov mal v Štátoch aj svojich zástancov. A napriek tomu, že FBI prešetrovala jeho minulosť a že po útokoch z jedenásteho septembra sa zaviedli zvýšené bezpečnostné opatrenia, napokon Pavlovovi vydali americký pas.

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bolo komunistické Bulharsko, vari len s výnimkou Rumunska a Albánska, najskľučujúcejším miestom na život v Európe. Pamätám sa, ako som blúdil hmlistými ulicami Sofie a chodil z jedného odtieňa sivej do druhého v márnom úsilí nájsť reštauráciu alebo kaviareň, aby som sa nejako rozptýlil. Ako cudzincovi a novinárovi mi v rámci uvítacieho balíčka pridelili dvoch príslušníkov DS (bulharskej obdoby štátnej bezpečnosti KGB), ktorí sledovali každý môj krok. Ich prítomnosť bola zárukou, že ak sa mi aj podarilo nadviazať rozhovor s radovými občanmi, čo sa stávalo vzácne, v najlepšom prípade som sa dozvedel, aké máme dnes počasie.
Pomaly som však začínal chápať, že pod touto umŕtvujúcou konformitou pulzujú spodné rieky aktivity, mnohé z nich veľmi vitálne, ktoré sú rezervoárom zaujímavejších životných osudov – nie bolestivého martýrstva intelektuálov a disidentov, ktorí odvážne bojujú proti komunistickej nespravodlivosti, ale tých, čo vďaka šťastnej náhode alebo priazni osudu prišli na to, ako ohnúť systém tak, aby slúžil v ich prospech.
Mladý Iľa Pavlov mal v sedemdesiatych rokoch, v čase svojho dospievania, jednu vlastnosť, ktorou sa odlišoval od rovesníkov – bol úspešným zápasníkom, dokonca majstrom Bulharska vo svojej hmotnostnej kategórii. Keby bol príliš inteligentný alebo mal nadanie rockového gitaristu, zrejme by si narobil problémy, lebo tieto schopnosti zväčša viedli mladých ľudí k životu poznačenému rebéliou a neposlušnosťou. Vo vtedajšom Bulharsku však neboli najväčšími hviezdami futbalisti alebo tenisti, boli to svalovci. Pred pádom komunizmu dominovali vo vzpieraní, v zápasení a boxe reprezentanti štátov východného bloku, ktoré bežne pumpovali do svojich športovcov a športovkýň steroidy, aby si ukradli kus olympijskej slávy.
Úspešný zápasník, hoci sa nemohol nazývať profesionálom, mal všetky výhody profesionálneho športovca od obdivu verejnosti (k čomu patril napríklad sex na požiadanie), cez dostatok peňazí až k autu a vlastnému bytu (k posledným dvom menovaným mala prístup iba úzka špička spomedzi mladých). Pavlov to určite dobre vedel, keď ho prijali do Ústavu telesnej zdatnosti v Sofii, elitnom výcvikovom centre pre budúcich bulharských olympionikov.
Iľa mal ešte jednu výhodu, lebo jeho otec vlastnil reštauráciu a bar v Sofii, kde mladý zocelený muž pracoval. "V tom čase znamenala barmanská alebo čašnícka pozícia zásadný postup v spoločenskom rebríčku," vysvetlil mi Emil Kjulev, absolvent policajnej akadémie a Pavlovov rovesník. "Stýkal sa s tvrdými chlapmi a ľudia mali pred ním rešpekt. Tak sa zoznámil aj s príslušníkmi bezpečnostnej služby."
Pre nevzdelaného mladého bujaka ako Pavlov nebola DS orwellovským nástrojom útlaku, ako ju vnímali na Západe. Pre niektorých Bulharov znamenala cestu k lepšiemu a vplyvnejšiemu postaveniu. Ak je pravda, ako mnohí tvrdia, že Pavlov bol informátorom DS, mohol na tom iba získať. Najdôležitejšia z týchto odmien prišla v podobe krásnej mladej ženy Toni Čergeľanovovej, ktorá prijala jeho žiadosť o ruku v roku 1982. Ešte lepším úlovkom než ona bol jej otec Petur Čergeľanov, zamestnanec Štátnej bezpečnosti. Iľa sa priženil do najvyššej kasty štátnej polície.
Spoľahlivosť a efektivita boli hlavnými tromfami bulharskej tajnej služby, ktorú vysoko oceňovalo aj sovietske velenie. Držali sa v ústraní, no ak predsa upútali pozornosť verejnosti, nikdy nesklamali – DS zosnovala atentát na bulharského disidenta Georgiho Markova, pracujúceho pre BBC v Londýne, ktorého v roku 1978 bodli na moste Waterloo dáždnikom s otráveným hrotom.
Likvidácia nepriateľov štátu v štýle románov od Le Carrého bola však iba čerešničkou na torte. Hlavnou a najvýnosnejšou činnosťou bulharskej tajnej služby bolo pašeráctvo – drogy, zbrane, technika. "Pašovanie je naším národným dedičstvom," povedal mi Ivan Krastev, popredný bulharský politológ. "Oddávna ležíme na rozhraní dvoch veľkých ideológií, medzi pravoslávím a rímskym katolicizmom, medzi islamom a kresťanstvom, medzi kapitalizmom a komunizmom. Sú to vždy dve ríše prechovávajúce voči sebe podozrievavosť a nenávisť, ale zároveň sú domovom množstva ľudí, ktorí chcú obchodovať cez zakázané hranice. My na Balkáne vieme, ako tie hranice vymazať. Dokážeme prejsť cez najrozbúrenejšie moria a najvyššie vrchy. Poznáme každý tajný priesmyk, a keby aj nie, tak určite poznáme cenu každého colníka."
DS podporená totalitným režimom sa v plnej miere prihlásila k tejto romantickej tradícii. Už v šesťdesiatych rokoch založila spoločnosť Kintex, ktorá mala monopol na vývoz zbraní z Bulharska a hľadala odbytiská v miestach konfliktov ako Stredný východ a Afrika. Na konci sedemdesiatych rokov DS rozšírila aktivity Kintexu založením "direktoriátu tajnej prepravy". Jeho hlavnou úlohou bolo pašovať zbrane povstalcom do Afriky, ale čoskoro sa prepravné trasy začali využívať aj na nelegálny prevoz osôb, drog a dokonca na pašovanie umeleckých diel a starožitností.
Iné spoločnosti sa špecializovali na predaj originálneho bulharského amfetamínu Kaptagon na Stredný východ, kde sa tešil veľkej obľube ako údajne účinné afrodiziakum. Opačným smerom prúdilo z Turecka cez Bulharsko zhruba osemdesiat percent heroínu určeného na západoeurópsky trh, ktorý putoval z priechodu Kapitan Andrejevo rovno do rúk DS. Nielenže na tom Bulharsko skvelo zarobilo, ale aj poškodilo kapitalistickej západnej Európe tým, že ju zaplavilo lacným heroínom.
Vďaka DS zohrávali Bulhari kľúčovú rolu v distribúcii nelegálneho tovaru a služieb medzi Európou, Stredným východom a Strednou Áziou. Tajná služba však mala veľmi zásadový postoj, ak jej chcel niekto ujedať z krajca. Bulharská pohraničná stráž bola nemilosrdná a tvrdé postihy čakali každého, koho prichytili, ako bez povolenia preváža drogy alebo zbrane. Nevyplývalo to z horlivosti presadzovať dodržiavanie zákona (to by bolo v priamom rozpore s fungovaním tajnej služby), ale z túžby potvrdiť ekonomický monopol DS.
Podľa nariadení Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, neohrabanej hospodárskej organizácie štátov sovietskeho bloku, ktorá určovala "medzinárodnú socialistickú deľbu práce", malo byť Bulharsko srdcom elektronického priemyslu, kým napríklad Československu stanovila Moskva orientáciu na výrobu turbín do elektrární a Poľsku výrobu hnojív.
Vďaka tomu sa na konci sedemdesiatych rokov dosť nečakane stalo z Bulharska (najrurálnejšej zo všetkých ekonomík východnej Európy) stredisko výroby počítačov a magnetických diskov. Tak vznikol PRAVEC, prvé európske socialistické PC, ktoré montovali v rovnomennom mestečku asi tridsať kilometrov na severovýchod od Sofie, kde sa (nie náhodou) narodil dlhoročný bulharský diktátor Todor Živkov.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Lucia Súkeníková a jej najlepšie fit jedlá

PRservis.sk - 31. január 2019

BRATISLAVA 31. januára 2019 - "Cítiť sa fit, cítiť sa po jedle dobre – to je poslaním mojej knihy. Ľudia, ktorí trpia rôznymi stravovacími problémami (ťažoba na žalúdku po dojedení, plynatosť, nadváha, neustály vlčí hlad, atď.), dnes hľadajú možnosti, ako sa vďaka strave cítiť lepšie," vysvetľuje obľúbená foodblogerka Lucia Súkeníková.
Vynikajúca kuchárka a experimentátorka, autorka úspešných kuchárskych kníh Moje skvelé jedlo, Moje skvelé koláčiky, teraz prichádza s úžasnou novinkou Moje najlepšie fit jedlá.

Viac ako 140 receptov na zmenu stravovacích návykov a pre zdravší život.
V knihe nájdete recepty na celý deň, od raňajok až po večere.
Sú vhodné pre celú rodinu, ich prednosťou je

  • rýchlosť a jednoduchosť prípravy
  • dostupnosť použitých surovín
  • lokálnosť a sezónnosť surovín.

 "Ak vám chýba inšpirácia na každý deň, táto kniha je ňou doslova nabitá. Ak vám chýba chuť, táto kniha plná autentických fotografií vám ju dodá a spolu s receptmi a tipmi na obmenu. Pri mnohých receptoch vám pomôže vyčariť nielen dobré jedlo, výnimočný chuťový zážitok, spokojné bruško, ale i úsmev na perách," približuje foodblogerka Lucia Súkeníková svoju novú knihu.

Kniha Moje najlepšie fit jedlá je určená pre všetkých, ktorí sa chcú cítiť fit. Je určená pre ľudí, ktorí sa chcú stravovať zdravšie a pritom z bežne dostupných surovín.
Je vhodná pre ľudí, ktorí žijú hekticky, ale popritom sa nechcú stravovať v rýchlom občerstvení či v reštauráciách, pre športovcov, ľudí s intoleranciami, tehotné ženy i ženy po pôrode.
Recepty z knihy sú vhodné pre celú rodinu, sú zamerané na rýchlosť, jednoduchosť, dostupnosť, lokálnosť a sezónnosť.

V knihe tiež nájdete inšpiráciu na to, ako zmeniť svoje staré stravovacie návyky a osvojiť si nové, zdravšie varenie. Recepty tradičné, prezlečené do zdravších šiat, no i nové, ktoré sa tradičnými ešte len stanú.

RECEPT na French toast mafiny s jogurtom

Občas sa mi stáva, že upečiem viac, ako stihneme zjesť. Nerada vyhadzujem, podporujem myšlienku zero waste, preto som si vymyslela tieto mafiny na spôsob french toast z vianočky. Sú také dobré, že odvtedy vianočku pečiem práve preto, aby som mohla deťom dopriať na raňajky tieto sladučké mafiny.

Potrebujeme:
  • ½ šálky mlieka
  • 2 celé vajcia
  • štipku soli
  • štipku vanilky
  • 1 lyžicu cukru
  • ½ vianočky (recept na strane XX) alebo toastového chleba

Vianočku nakrájame na kocky. V miske zmiešame mlieko, vajcia, pridáme štipku soli, vanilky a za lyžicu cukru. Nakrájanú vianočku pridáme do zmesi a dobre ju v nej poobaľujeme a necháme nasiaknuť. Potom lyžicou naporciujeme do vymasteného mafinového plechu, prilejeme zostávajúcu zmes a dáme piecť do rúry na 180 stupňov Celzia asi na 15 – 20 minút. Potom ozdobíme jogurtom, ovocím a podávame.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Ako správne vybrať strednú školu pre vaše dieťa?

PRservis.sk - 31. január 2019

BRATISLAVA 31. januára 2019 - Máte doma pubertiaka, ktorého už čoskoro čaká nástup na strednú školu? Nemusíte mať stres z toho, či sa správne rozhodne. Existuje viacero možností. Treba však dôsledne zvážiť, akým smerom sa vaša ratolesť chce uberať.

Mnohí už v mladom veku vedia presne, čím by sa chceli živiť a pri výbere strednej školy neváhajú. Ak si vaše dieťa nie je isté, skúste ho správne nasmerovať. Výber strednej školy je veľmi dôležitý. Práve stredoškolské obdobie nás formuje a vo veľkej miere určuje smer, ktorým sa v živote budeme uberať. Preto treba precízne zvážiť možnosti, aké nám školský systém ponúka.

Umenie položiť si správne otázky

Skôr ako začnete riešiť konkrétne možnosti, malo by sa vaše dieťa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami: Aké mám schopnosti a predpoklady? Mám na niečo talent? Aké sú moje silné stránky? Robím rád/-a niečo praktické alebo mám radšej knihy a teoretické vedomosti? Čím by som sa chcel/-a v budúcnosti živiť? Chcem po skončení strednej školy študovať na univerzite?

Doprajte svojim deťom slobodu výberu a verte ich schopnostiam. Štúdium na vysokej škole nie je predsa zárukou úspešného a spokojného života, či vysokého zárobku. Preto, ak vaše dieťa nemá záujem stať sa vysokoškolákom, nemajte obavy. Odpovede vašich tínedžerov vás isto nasmerujú na vhodný výber strednej školy.

Aké školy sú v ponuke?

Po absolvovaní základnej školy sa žiaci môžu rozhodnúť, či budú pokračovať v štúdiu na gymnáziu, strednej odbornej škole alebo konzervatóriu, ktoré rozvíja umelecký talent.

Ak vo vašich deťoch vidíte istý talent alebo zručnosť v nejakom odbore, je na mieste zamyslieť sa nad štúdiom na strednej odbornej škole. Prehĺbi ich vedomosti a zdokonalí ich potenciál, vďaka čomu budú pripravené do praxe. Stredná odborná škola pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe. Tie sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, hotelierstve, kultúre, a mnohých iných. Na rozdiel od gymnázia, odborná škola poskytuje žiakom aj praktické vyučovanie, vďaka čomu získavajú veľkú výhodu oproti ostatným uchádzačom (bez odborného vzdelania) o pracovnú pozíciu.

Bohatú tradíciu vo vzdelávaní žiakov má napríklad Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu , a to v odboroch zameraných na oblasť spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu. Žiaci získavajú zručnosti v renomovaných hoteloch, reštauráciách, cestovných kanceláriách a obchodných reťazcoch. Škola zvýšila svoje kvality aj tým, že kladie dôraz na jazykovú prípravu žiakov, ako aj bohaté možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Preto sú jej absolventi hneď po škole pripravení okamžite samostatne pracovať v danej sfére.

Gymnázium poskytne vašim deťom všeobecné vzdelanie v štvorročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe. Je zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, a tiež vedie žiakov k znalosti aspoň dvoch cudzích jazykov. Preto ak je vaše dieťa študijný typ či zarytý športovec túžiaci po vysokoškolskom vzdelaní, všeobecné, bilingválne alebo športové gymnázium je tou správnou voľbou. A keďže sa často stáva, že žiaci základných škôl presne nevedia akému odboru sa chcú venovať, gymnázium je dobrá voľba. Poskytne im dostatok času aby sa mohli rozhodnúť a ďalej profilovať.

Zamestnajú ma aj keď nemám vysokú školu?

V posledných rokoch sa často stretávame s názorom, že je najlepšie dať deti na všeobecnú strednú školu, aby mohli pokračovať na univerzite a "dobre zarábať”. Je to však mýtus, kvôli ktorému stredné odborné školy trpia nedostatkom žiakov. Čo je však ešte horšie, v mnohých prípadoch hrozí aj zaniknutie výučby niektorých dôležitých profesií, pretože žiaci alebo ich rodičia jednoducho nemajú záujem o tieto študijné odbory. Pritom na našom trhu sú odborné pozície veľmi žiadané, a paradoxne sú neobsadené lebo chýba vzdelaný a kvalifikovaný uchádzač.

Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. A nehovorí sa to len tak. Dokonca, v dnešnej modernej pokrokovej dobe to platí dvojnásobne. Mnohí odborníci nám prizvukujú, že situácia na trhu je taká zúfalá, že onedlho nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni. Mladí už v posledných rokoch nejavia záujem o remeselnú prácu, a preto nezamestnanosť v tejto oblasti rýchlo stúpa. Absolventov vysokých škôl máme neúrekom, ale odborné činnosti nemá kto robiť. Na trhu tak chýbajú mäsiari, pekári, tesári, klampiari, záhradníci a mnohé iné potrebné odborné profesie. Sami to iste dobre poznáte, neraz ste sa pri hľadaní šikovného remeselníka dostali do úzkych.

Kategórie: Podporujeme

Investícia s tradíciou: Modré zafíry do klenotov osadzovali aj králi

PRservis.sk - 31. január 2019

BRATISLAVA 31. januára 2019 - Tradícia rodinných šperkov s drahými kameňmi siaha na európskom kontinente hlboko do histórie. Diamanty, rubíny, smaragdy a zafíry osadené v klenotoch so sebou v priebehu rokov nesú stále sa zvyšujúcu hodnotu. Najmä zafíry vďaka svojej "farbe kráľov" dodnes zdobia korunovačné klenoty. Vzácny modrý zafír našiel svoje miesto aj v slávnom zásnubnom prsteni princeznej Diany.

Zafírom dala z hebrejčiny názov ich intenzívna modrá farba. Existujú ale taktiež v odtieňoch žltej, bielej, purpurovej, fialovej, zelenej a dokonca aj čiernej. "K najcennejším patria prírodné modré, vedľa nich sú veľmi hodnotné aj zafíry lososových odtieňov. Čo sa týka tvrdosti, zafíry sa dokonca radia hneď za diamanty," uvádza Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ klenotníctva ALO diamonds. Najmä modré zafíry vďaka svojej noblese vynikajú v investičných šperkoch, zásnubných prsteňoch a tradične v korunovačných klenotoch.

Výnimočný dar aj investícia

Hodnotu zafírov postupom času zvyšuje nie len ich vzácnosť, ale aj charakteristika jednotlivých kameňov. "Tie najcennejšie zafíry majú tmavú, krémovo modrú farbu a svojim povrchom pripomínajú jemný hodváb. Za jedinečným rozptylom svetla, pripomínajúcim ligot hviezd, stoja ihličkové inklúzie vo vnútri kameňa," vysvetľuje Alojz Ryšavý. Vďaka svojim vlastnostiam zafíry slúžia ako jedinečný doplnok, dar, alebo ako skvelá investícia. Iba behom posledných desať rokov vzrástla ich hodnota skoro o 40 %.

Ozdoba korunovačných klenotov

Modrými zafírmi sa pýšia mnohé korunovačné klenoty. Napríklad na českom kráľovskom jablku sa trblieta 8 zafírov, na korune celkom 19. Dvoma zafírmi na kráľovskej korune sa pýšia aj korunovačné klenoty z Britských ostrovov. Britskej kráľovskej rodine patrí aj pravdepodobne najslávnejší zafír súčasnosti, osadený v zásnubnom prsteni, ktorý pôvodne patril princeznej Diane.

Kategórie: Podporujeme

Na plátne Nostalgie Caravaggio aj Impresionisti

PRservis.sk - 30. január 2019

BRATISLAVA 30. januára 2019 - Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila vo februári pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý februárový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Februárová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu filmu IMPRESIONISTI A MUŽ, KTORÝ ICH STVORIL z cyklu Exhibition On Screen. Film odhaľuje nevšedný príbeh umenia najväčších revolucionárov, ktorí nám otvorili nový pohľad na svet okolo nás: Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pissarro sú jedni zo svetovo najpopulárnejších umelcov. Ale kto boli naozaj? Prečo a ako presne maľovali? Jedinečný film sprostredkuje divákom prístup k veľkej výstave so zameraním na mužov, ktorým je prisudzovaný vynález impresionizmu z pohľadu parížskeho zberateľa umenia Paula Durand-Ruela – muža, ktorý ich stvoril. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na mimoriadne predstavenie snímky CARAVAGGIO – DUŠA A KRV o živote barokového búrliváka Michelangela Merisiho, majstra svetla a temnoty, ktorý si podmanil umelecký svet pod menom Caravaggio. Intenzívny film prináša divákom jedinečnú možnosť preskúmať zblízka zvodnú krásu Caravaggiových slávnych obrazov rovnako ako nahliadnuť medzi svetlo a temnotu jeho vnútorného sveta.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. Vo februári sa môžu tešiť na premiéru pokračovania francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI?, mrazivý severský príbeh ZLOŽKA 64, v ktorom špeciálne kriminálne Oddelenie Q rieši dávny prípad násilného väznenia žien na dánskom ostrove Sprogo, taliansku mysterióznu drámu MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB o záhadnom mužovi, ktorý je pripravený splniť akékoľvek prianie ôsmich návštevníkov reštaurácie The Place, čiernohumornú historickú drámu FAVORITKA odhaľujúcu šialené intrigy a rivalitu žien na dvore anglickej kráľovnej Anny Stuartovej, francúzsku komédiu DO PLAVIEK! o partii sympatických stroskotancov, horkú dánsku komédiu SVIATKY POKOJA A MIERU i šťavnatú islandskú komediálnu drámu WOMAN AT WAR.

Februárový program Nostalgie ponúkne aj premiéru nového slovenského filmu OSTRÝM NOŽOM režiséra Teodora Kuhna. Príbeh otca, ktorému neonacisti zavraždia syna a on sa v prehnitom systéme nedokáže dovolať pravdy, vychádza zo skutočných udalostí nevyriešenej vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Mrazivý mysteriózny thriller TRHLINA o jednej z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč – nakrútil režisér Peter Bebjak podľa románu Jozefa Kariku. V programe nebudú chýbať ani novinky českého filmu: komediálne road movie o dvoch dospievajúcich tínedžeroch VŠETKO BUDE, príbeh o stretnutí starnúceho profesora a mladého vietnamského chlapca NA STRECHE či romantická komédia s Jaromírom Hanzlíkom LETO S GENTLEMANOM.

Vo februárovom programe Nostalgie nebude chýbať ani životopisná dráma BOHEMIAN RHAPSODY o legendárnej rockovej skupine Queen či mysteriózny thriller "majstra napätia" M. Night Shyamalana GLASS. Priaznivci filmovej klasiky sa môžu tešiť na legendárny film Stevena Spielberga SCHINDLEROV ZOZNAM ocenený siedmimi Oscarmi. Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu pokračovania úspešných animovaných filmov LEGO PRÍBEH 2 a AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3, ktoré Nostalgia uvedie v 2D i 3D verzii, či ďalšie dobrodružstvo veselej dvojice Asterixa a Obelixa ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie v januári animovanú rozprávku ĽADOVÝ MEDVEDÍK a pre seniorov francúzsku komédiu SRDEČNE VÁS VÍTAME.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.02.   PI 18:00   ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA, Alexandre Astier, Louis Clichy, Fr., 2018 (PRE DETI)
01.02.   PI 19:45   SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU Steven Knight, USA, 2018
02.02.   SO 16:15   VŠETKO BUDE Olmo Omerzu, ČR/SR, 2018
02.02.   SO 18:00   CARAVAGGIO – DUŠA A KRV Jesus Garces Lambert, Tal., 2018 (ART ON SCREEN)
02.02.   SO 19:45   BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018
06.02.   ST 19:30   TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018
07.02.   ŠT 19:30   SVIATKY POKOJA A MIERU Paprika Steen, Dán., 2018
08.02.   PI 18:00   LEGO PRÍBEH 2 3D Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)
08.02.   PI 20:00   DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018
09.02.   SO 16:30   SCHINDLEROV ZOZNAM Steven Spielberg, USA, 1993/2018
09.02.   SO 20:00   GLASS M. Night Shyamalan, USA, 2019
13.02.   ST 19:30   FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018
14.02.   ŠT 19:30   ZLOŽKA 64 Christoffer Boe, Dán., 2018
15.02.   PI 18:00   LEGO PRÍBEH 2 Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)
15.02.   PI 20:00   TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018
16.02.   SO 16:00   Ružinovské detské kino: ĽADOVÝ MEDVEDÍK Nem., 2005
16.02.   SO 18:00   IMPRESIONISTI A MUŽ, KTORÝ ICH STVORIL, Phil Grabsky, Brit., 2015  (EXHIBITION ON SCREEN)
16.02.   SO 19:45   NA STRECHE Jiří Mádl, ČR/SR, 2019
18.02.   PO 14:00   Ružinovské kino pre seniorov: SRDEČNE VÁS VÍTAME Fr./Belg., 2017
20.02.   ST 19:30   MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017
21.02.   ŠT 19:30   OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018 (PREMIÉRA)
22.02.   PI 18:00   AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 3D Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)
22.02.   PI 20:00   LETO S GENTLEMANOM Jiří Adamec, ČR, 2019
27.02.   ST 19:30   WOMAN AT WAR Benedikt Erlingsson, Island/Fr., 2018
28.02.   ŠT 19:30   ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019 (PREMIÉRA)

V marci uvedieme:
01.03.   PI 18:00   AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)
01.03.   PI 20:00   FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018
02.03.   SO 16:15   OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018
02.03.   SO 18:00   DIEVČA S PERLOU A ĎALŠIE POKLADY MÚZEA MAURITSHUIS, David Bickerstaff, Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)
02.03.   SO 19:45   ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk.

Kategórie: Podporujeme

Stránky