Podporujeme-RSS

Cyntoryn zvieratiek

PRservis.sk - 8. apríl 2019

BRATISLAVA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Keď sa hráte so smrťou, môžete sa veľmi ľahko aj spáliť. Niekedy je lepšie ak mŕtvi zostanú mŕtvymi. Cyntoryn zvieratiek je adaptáciou rovnomenného slávneho hororu Stephena Kinga. Ten o tejto svojej knihe prehlásil, že ju považuje za svoj najdesivejší román. Pre fanúšikov hororov nemôže existovať lepšie odporúčanie.

Doktor Louis Creed (Jason Clarke) sa so svojou manželkou a dvoma deťmi presťahoval z veľkomesta na vidiek, do veľkého domu na okraji lesa, v ktorom sa ukrýva cintorín domácich zvierat. Na ten miestne deti už od nepamäti pochovávajú svoje domáce zvieratká, ktoré zomreli buď prirodzenou smrťou alebo sa stali obeťami rušne cesty, ktorá pretína mestečko. Zatiaľ čo otec a lekár Louis sa k smrti stavia pragmaticky ako k definitívnemu koncu života, jeho žena Rachel (Amy Seimetz) má po hrôzostrašných zážitkoch z detstva s témou smrti obrovské problémy a je pre ňu veľmi dôležité pred "vedomým konečnosti" ochrániť svoje dve deti. Keď sused, Jud Crandall (John Lithgow), nájde ležať pri ceste mŕtvu mačku ich dcéry Ellie, rodičia zrazu nevedia, ako to dcére vysvetliť. Je to práve Jud, kto Louisovi poradí, že keď mačku čo najskôr pochovajú na zvieracom cintoríne, nebudú jej musieť povedať vôbec nič. Mačka sa však jedného dňa vráti, trochu viac divokejšia, trochu nebezpečnejšia, trochu iná.

Jej návrat spustí lavínu desivých udalostí, ktoré Louisovi a jeho blízkym totálne zmení život. Smrť mačky totiž nebola ani zďaleka posledným úmrtím. Louis sa nakoniec chytá zúfalej nádeje, ktorú mu ponúka cintorín zvierat. Aj keď je pred ním varovaný desivými snami, napriek tomu sa Louis rozhodne ešte raz vyskúšať jeho silu. Nemôže totiž inak.

"Tradičným hororom sa skôr vyhýbam, mám rád tie psychologické, čo je presne prípad tejto adaptácie", hovorí producent Lorenzo DiBonaventura. "Je to príbeh, ktorý sa len snaží odpovedať na otázku: Ako ďaleko ste ochotní zájsť, aby ste ochránili svoje deti? Aj preto ho King tri roky schovával v šuflíku, než sa ho rozhodol vydať. Tak veľmi sa ho bál," dodáva.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Inovatívny vzdelávací projekt košických kozmických fyzikov

SAV.sk - 6. apríl 2019
Vesmír je silným magnetom pre odborníkov i nadšencov rôzneho veku. Tím oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach využil túto skutočnosť, inicioval a vypracoval projekt SPACE::LAB. Inovatívny vzdelávací projekt podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý financuje vláda SR. S predstavovaním vesmírneho výskumu i kozmického inžinierstva začal projektový tím oficiálne 4. apríla 2019. Záujemcov z radov študentov ...
Kategórie: Podporujeme

Kalamitu v lesoch zvládneme, ak budeme postupovať v súlade s vedeckými poznatkami

PRservis.sk - 5. apríl 2019

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Spolu 150 odborníkov, lesníkov, klimatológov a zástupcov štátnej správy, vrátane Slovenska, sa stretlo 4. apríla v Prahe na medzinárodnom diskusnom fóre ThinkForest, aby spoločne hľadali spôsoby riešenia narastajúcej hrozby kalamity v lesoch Európy.

Poškodenie lesov v dôsledku zmeny klímy je závažným problémom z európskeho aj celosvetového hľadiska a čoraz intenzívnejšie sa dotýka aj Slovenska. Opakujúce sa lesné požiare, veterné kalamity, extrémne suchá, zvýšená aktivita škodcov, vrátane podkôrneho hmyzu (lykožrúta), zásadne ovplyvňujú kvalitu a zdravie lesov. Za posledných 10 rokov sa v Európe objavilo 18 nepôvodných druhov škodcov, ktoré ohrozujú rad druhov drevín, vrátane duba a buka. A pribúdajú nové hrozby, napríklad riziko rozširovania nových invazívnych druhov húb a plesní. Ochrana lesov a ich udržateľné obhospodarovanie tak čelí čoraz náročnejším výzvam.

Za posledných 40 rokov sa výskyt lesných požiarov v Európe zvýšil o 230 %, lykožrúta o 600 % a víchric o 130 %. "Poškodeniu lesa dochádzalo aj pred tisíckami rokov a príroda sa s tým dokázala vysporiadať, avšak negatívny vplyv človeka nebol taký výrazný na globálne otepľovanie ako je dnes. Čím dlhšie sa riešenie problémov bude odsúvať, tým sa situácia bude zhoršovať. Každý rok sa počíta," zdôraznil Stefan Rahmstorf, profesor postdamského Inštitútu výskumu v oblasti klímy. Je dôležité konať s súlade s Parížskou klimatickou dohodou a začať uplatňovať princípy prírode blízkeho pestovania lesa. "Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch má potenciál prispôsobiť lesy meniacej sa klíme a dopady klimatickej zmeny zmierňovať. Produkty z dreva dokážu zmierňovať dopady zhoršovania životného prostredia," dodal Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Významným krokom v tomto smere je aj novela Zákona o lesoch, ktorú MPRV SR predložilo 5. apríla 2019 Hospodárskej a sociálnej rade SR. "Novela Zákona o lesoch je pre slovenské lesy prelomová. Prvý raz sa podarilo legislatívny proces prispôsobiť lesným ekosystémom, definovať prírode blízke hospodárenia ako jednu z možností formovania štruktúr lesov. Predkladaná novela vytvára predpoklady využitia prirodzených lesných ekosystémov, ktorých máme takmer 80 percent," zdôraznil Peter Kicko.

Ďalšou iniciatívou je dohoda Slovenska s Českou republikou na zriadení kalamitného fondu na riešenie disturbancií v lesoch na európskej úrovni. Slovensko rieši problémy s kalamitou už od roku 2004, keď veterná smršť Alžbeta vyvrátila viac než 10 000 hektárov lesa v Národnom parku Vysoké Tatry a výrazne poškodila aj lesy v ďalších pohoriach. "Od tejto doby, aj kvôli klimatickej zmene, aj kvôli rozdielnym názorom lesníkov a ochrancov prírody ako sa vysporiadať s takto zásadnou katastrofou v chránených územiach, bol objem náhodných ťažieb na Slovensku takmer nepretržite veľmi vysoký. Podkôrny hmyz sa postupne šíri do ďalších a ďalších oblastí," upozorňuje Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Poškodzované sú nielen smrekové porasty, ktoré sú na Slovensku zastúpené 20%, ale aj porasty borovice lesnej. Sucho a nárast mníšky veľkohlavej značne ohrozujú dubové porasty, ktoré tvoria 10% z výmery našich lesov. "Pri opakovanom ohrození dubových porastoch by mohlo dôjsť k  odumretiu 30-40% stromov v nich. V roku 2019 predpokladáme podiel náhodnej ťažby z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu podľa programov starostlivosti o les  až 55-60%,"  zdôraznil Jaroslav Regec.

Šíreniu škodcov môže zabrániť premyslená skladba rôznych lesných typov. Je potrebné zvýšiť druhovú rozmanitosť lesov (v každom poraste najmenej 3 až 4 dreviny), zaviesť efektívny monitoring výskytu škodlivých činiteľov a rýchlo reagovať na vzniknutej kalamitnej situácie. MPRV SR v  roku 2018 vydalo rozhodnutie, ktorým upravuje presné pravidlá ako sa vysporiadať s podkôrnym hmyzom. "Súčasnú krízu je nutné využiť na vytvorenie efektívnych a rýchlo dostupných nástrojov k ich zvládanie. S tým, že riešenie musí vždy vychádzať z objektívnych a vedecky podložených informácií," dodal Jaroslav Regec.

Celoeurópskym problémom, na ktorý upozornilo diskusné fórum ThinkForest organizované Forest Europe, je nedostatok kvalifikovaného personálu. Treba sa zamerať na podporu lesníckeho školstva a celoživotného vzdelávania.

"Máme pred sebou novu situáciu, už nemôžeme čakať. Musíme s tým okamžite začať niečo robiť. Sám som vlastníkom lesa a vždy som bol lojálny k systému a legislatíve a tento systém fungoval. Musíme sa držať lesníckych činností vychádzajúcich z vedeckých poznatkov. Musíme vzdelávať a školiť lesníkov," uzavrel pražské stretnutie Göran Persson,  odchádzajúci prezident ThinkForest a bývalý švédsky premiér.

Nadchádzajúca ministerská konferencia Forest Europe sa bude konať v roku 2020 v Bratislave a jej témou bude posilnenie medzinárodnej spolupráce v monitoringu škodlivých činiteľov, vo forme výmeny expertov a skúseností a tiež príprava postupov pre prípad kalamitných situácií.

Závery:

zvýšiť druhovú rozmanitosť lesov (v každom poraste najmenej 3 až 4 dreviny),
zaviesť efektívny monitoring výskytu škodlivých činiteľov,
zamerať na podporu lesníckeho školstva a celoživotného vzdelávania,
na zníženie dostupnosti smrekového dreva v najbližších desaťročiach bude musieť zareagovať drevospracujúci priemysel zmenou technológií a vývojom nových výrobkov z dreva,

Posilnenie medzinárodnej spolupráce v monitoringu škodlivých činiteľov, vo forme výmeny expertov a skúseností či pri príprave postupov pre prípad kalamitných situácií.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Lidl má na Slovensku novú predajňu v Bojniciach, na Slovensku ich už má celkovo 135

PRservis.sk - 5. apríl 2019

BOJNICE 5. apríla (WebNoviny.sk) - V poradí 135. predajňu na Slovensku otvoril Lidl vo štvrtok 4. apríla v Bojniciach

Sieť diskontného reťazca Lidl sa vo štvrtok 4. apríla rozrástla o novú predajňu v Bojniciach. Ide v poradí o 135. predajňu na Slovensku. Spoločnosť Lidl naďalej nielen expanduje, ale pokračuje aj v modernizácii už existujúcich predajní.

Najnovšia predajňa Lidl na Slovensku má rozlohu predajnej plochy 1400 m2  a nachádza sa na Nemocničnej ulici. Pre zákazníkov je k dispozícii  128 parkovacích miest, z toho je 6 vyhradebných pre telesne znevýhodnených a 2 pre rodiny s deťmi.  Predajňa ponúka aj vlastnú pekáreň, ktorá bude zákazníkom viackrát denne ponúkať chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece. Lidl pri všetkých svojich aktivitách berie ohľad na životné prostredie a trvalú udržateľnosť. Bojnická predajňa je preto okrem štandardne používanými LED technológiami pri osvetlení vybavená aj tými pokročilými, ako napr. spätné získavanie tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení.

"Veľmi nás teší, že našim zákazníkom môžeme ponúkať produkty vysokej kvality za nízke ceny v tejto novej a modernej predajni, kde svoje uplatnenie nájde 23 zamestnancov. Tak ako sme jednotkou v čerstvosti, chceme byť aj jednotkou v odmeňovaní našich zamestnancov. Pretože všetko čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí," uviedol Filip Dvořák, obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. Slávnostného otvorenia predajne sa zúčastnil aj primátor mesta Bojnice, František Tám, ktorý dodal: "Vítame otvorenie novej predajne Lidl v Bojniciach. Už počas výstavby sme evidovali pozitívne ohlasy od obyvateľov nášho mesta Moderný dizajn a použité materiály pri stavbe predajne zodpovedajú umiestneniu predajne na hlavnom vstupe do nášho mesta. Spolupráca so spoločnosťou Lidl bola výborná a môžeme ju dávať za vzor aj ostatným investorom a stavebníkom."

Súčasťou otvorenia novej predajne je podpora žiakov neďalekej základnej školy na Školskej ulici v rámci projektu "Váš nákup = veľká pomoc". Za každý nákup v hodnote aspoň 10 € v prvý deň predaja venuje Lidl 1 Euro na športové a pedagogické pomôcky pre viac ako 400 žiakov navštevujúcich bojnickú školu. "Vďaka tomuto projektu a podpore zákazníkov Lidla bude mať naša škola šancu získať moderné a vysokokvalitné športové potreby, ktoré sú zároveň bezpečné a využiteľné pre rozvoj športovej zdatnosti našich detí," uviedla Eva Rybárová, riaditeľka podporenej školy.

Lidl na Slovensku v 135 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Nárast platov o viac ako o tridsaťpäť percent od jesene 2016, o takmer pätinu vyšší priemerný mesačný plat než je trhový priemer v odvetví na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Priemerný mesačný plat na spomenutých pozíciách je aktuálne bezmála 900 €. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. Lidl je trojnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už päťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Trabantem tam a zase zpátky. Veľká predpremiéra za účasti tvorcov!

PRservis.sk - 5. apríl 2019

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk)

ARTKINO ZA ZRKADLOM / DK ZRKADLOVÝ HÁJ
6.4.2019 o 15:00 h

Predstavujeme vám poslednú výpravu Žltého cirkusu.

Film Trabantem tam a zase zpátky stvárňuje dojemný a humorný koniec poslednej veľkej cesty naprieč kontinentmi.

Adventúra, ktorá publikum udrží v napätí, pretože títo hrdinovia zdolajú Himaláje, zvládnu diktatúry aj výškové rekordy, dokonca, aj akčné prchanie pred políciou.

Táto posádka nikdy nesklame, ničoho sa nebojí a s poriadnou dávkou čierneho humoru a sebairónie pokoria všemožné nástrahy.

Ich výpravy jednoznačne dokazujú, že na poriadne dobrodružstvo a cestovanie naprieč kontinentami stačia trabanty a skupina skvele nenormálnych ľudí.

Práve, preto sa veľmi tešíme, že 6.4.2019 zavíta Žltý cirkus k nám do Artkina za zrkadlom. Zažijeme úžasnú predpremiéru ich posledného filmu Trabantem tam a zase zpátky, a to za účasti tvorcov!

Vtiahnutie do atmosféry výpravy bola zaručená a sme presvedčení, že nejeden divák by chcel zažiť podobný cirkus.

Ako sami o sebe hovoria, ich zostava je čisto nenormálna. Tu je zopár pekných slov na záver, vďaka ktorým rýchlo prídete na to, že Žltý cirkus proste musíte vidieť a spoznať bližšie.

"Protože vítězné mužstvo se nestřídá, vyrážíme opět v mezinárodní česko-polsko-slovenské sestavě. Z australské výpravy je to Dan Přibáň, autor celé koncepce, kameraman Zdeněk Krátký a fotograf Vojta Duchoslav, kteří dali seriálu a filmu špičkovou vizuální podobu. Nesmrtelný slovenský motocyklista a optimista Marek Slobodník.

Marek Duranský, náhradník, který na minulou výpravu neplánovaně přijel, předčil všechna naše očekávání a zůstal.  Nechybí ani největší pankáč polák Radek Jona, který dokáže opravit cokoli, ale také stále ztrácet pas.  Jako pojistku, aby to vůbec přežil, se stal kapitánem malucha Honza Setvín, hasič a záchranář. Jako poslední nováček týmu vstoupil na palubu Lukáš Venclík, který poté, co nás přesvědčil, že je skvělý kandidát, přiznal, že nemá řidičák. To nás přesvědčilo definitivně, že není normální a přidal se ke žlutému cirkusu!"

Posádka ako sa patrí, čo poviete?

INFORMÁCIE:
Trabantem tam a zase zpátky
06.04.2019 o 15:00 h/ Artkino za zrkadlom – DK Zrkadlový háj

VSTUPENKY:
Predpredaj ticketportal:
https://www.ticketportal.sk/event/Predpremiera-Trabantem-tam-a-zase-zpatky
Pokladne KZP - Dom kultúry Zrkadlový háj
http://kzp.sk/vstupenky

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Dni vtákov aj s najmenším európskym vtáčikom, králikom zlatohlavým

SAV.sk - 5. apríl 2019
Prvé dni apríla očakávali organizátori akcie vítania vtáčích poslov jari v areáli v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene s nemalým napätím. Vyjde počasie? Optimálne je mierne oblačno. Vtedy spevavce lietajú najviac a očakáva sa, že sa do rozložených sietí chytia v čo najväčšom počte jedincov a druhov. Zvládnu nápor návštevníkov? Bude možné venovať sa všetkým? Popritom uspokojiť aj zástupcov médií? Prvého apríla, keď pracovníci Ústavu ekológie lesa ...
Kategórie: Podporujeme

Pozývame médiá: Súd pustí nahrávky, ktoré ukážu, že František Oravec bol súčasťou prípravy zločinu

PRservis.sk - 5. apríl 2019

KOŠICE 5. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Esin Group a.s. pozýva všetky médiá, aby prišli v pondelok 8. apríla o 12.30 na Košický súd do miestnosti číslo 127. Súd, ktorý rieši podozrenie z násilného trestného činu, ktorý mal spáchať obvinený Marcel Horváth tentoraz umožní prehratie zaistených zvukových a obrazových dokumentov. Tie podľa Esin Group a.s. potvrdia, že súčasťou príprav na násilné trestné činy, ktoré boli pripravované voči spoločníkom a zamestnancom Esin Group, a.s. bol aj bratranec Marcela Horvátha a líder Iniciatívy poľnohospodárov František Oravec. Okrem dokumentov, ktoré sa na súde majú zverejniť to podľa Esin Group potvrdzuje aj výpoveď kľúčového svedka Mariána S. Esin vedie s Oravcom dlhoročný spor o pozemky.

"Veríme, že sa konečne podarí preukázať, kto v skutočnosti František Oravec je. Podľa nás je to pozemkový špekulant a vydierač, ktorý zneužíva svoje kontakty a znalosti na to, aby vydieral a zastrašoval normálne hospodáriace firmy – vrátane našej spoločnosti na východnom Slovensku", uviedla dnes firma Esin Group vo svojom stanovisku.

Firma zároveň potvrdila, že ona bola iniciátorom vzniku Iniciatívy slušných poľnohospodárov a ona založila pre túto iniciatívu aj rovnomenný facebookový profil a internetovú stránku. "Máme veľa ohlasov od množstva poľnohospodárov, ktorí potvrdili metódy a praktiky pána Oravca. Slušní ľudia veľmi dobre vedia, čo je on zač", uvádza stanovisko firmy Esin Group a.s, ktorá tiež tvrdí, že médiá si obľúbili Františka Oravca ako domnelého lídra slušných poľnohospodárov a uverili mu všetko, čo kedy tvrdil a tvrdí.

Marcel Horváth bol zadržaný políciou v roku 2017 pri pokuse o nelegálny nákup výbušnín. Pri následnej domovej prehliadke u neho polícia objavila nelegálne držané zbrane, fotografie majiteľov Esin Group a niektorých jej zamestnancov, fotografie áut, bytov, domov a chát, satelitné snímky, poštové schránky a presné GPS súradnice ich adries.

Polícia vtedy zadržala aj seriál fotografií za obdobie dvoch mesiacov dozadu, kde bol fotený dom matky pani Csupkovej, pričom na tento dom už 30.novembra 2016 neznámy páchateľ hodil zápalné fľaše. Na fotografiách boli aj iné domy a objekty roiny pani Csupkovej, ktorej samej pritom 14.februára 2017 zhorelo auto v obci Ždaňa a 27.marca 2017 zhorelo tiež odfotené auto jej druha pred jeho apartmánom vo Veľkej Lomnici. Aj adresa tohto apartmánu aj toto auto sa pritom nachádzalo v zadržanom "fotoarchíve" obvineného Marcela Horvátha.

"František Oravec našu firmu systematicky a dlhodobo vydiera a ničí. Vedieme s ním mnoho sporov, ale potom, ako sa ukázalo, že neváha siahnuť ani ku násilným riešeniam sme sa rozhodli, že celú vec budeme medializovať a budeme sa aktívne brániť", uviedla na záver firma Esin Group a.s..

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

V Kauflande odteraz nájdete 100 % slovenské bravčové mäso. Čo to presne znamená?

PRservis.sk - 5. apríl 2019

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Kaufland zaradila do svojej ponuky 100 % slovenské bravčové mäso. Ide o mäso zo zvierat, ktorých pôvod, chov, spracovanie a distribúcia spadajú výhradne na územie Slovenska. Týmto krokom spoločnosť pokračuje v rozširovaní ponuky mäsa od slovenských producentov.

Kaufland len nedávno uviedol na pulty svojich predajní 100 % slovenské hovädzie mäso. Pod slovným spojením "100 % slovenské" pritom rozumieme mäso zo zvieraťa, ktoré bolo narodené, chované, porazené, spracované, zabalené a distribuované na území Slovenska. V rozširovaní ponuky slovenských výrobkov pokračuje Kaufland predajom 100 % slovenského bravčového. "Podpora slovenských dodávateľov a farmárov je jedným z dôležitých bodov spoločenskej zodpovednosti, ktorá pre nás zohráva významnú rolu. Som rád, že ako obchodný reťazec Kaufland, môžeme k tejto podpore prispieť a ponúknuť spotrebiteľovi 100 % slovenské bravčové mäso," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Paul Pauls.

"Od začiatku apríla bude Kaufland schopný dodávať produkty zo 100 % slovenského bravčového mäsa na pulty 11 predajní. V prvej fáze ponúkneme podľa možností dodávateľa do 1 tony bravčového mäsa denne," dodáva Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovensko. Predajom slovenského bravčového mäsa chce Kaufland zároveň podporiť slovenských dodávateľov a farmárov.

V rámci tlačovej konferencie, ktorú Kaufland pripravil pri uvedení projektu 100 % slovenské bravčové mäso, si spoločnosť na zhodnotenie svojho kroku a aktuálnej situácie na trhu, prizvala i nezávislú odborníčku. Inžinierka Martina Gondeková z Výskumného ústavu živočíšnej výroby na margo projektu povedala: "Teším sa, že práve obchodný reťazec sa snaží dostať na svoje pulty po kvalitnej slovenskej hovädzine aj kvalitné slovenské bravčové mäso a dúfam, že ho bude čo najviac.  Verím tomu, že slovenský spotrebiteľ ocení tento krok, bude vyhľadávať slovenskú bravčovinu, a že spoločne s Kauflandom zároveň pomôže aj slovenským chovateľom ošípaných. Keď bude dopyt po slovenskom mäse, nebudeme ho musieť vyvážať a zároveň dovážať zahraničné."  Dodáva, že slovenská bravčovina je kvalitatívne na vysokej úrovni a svojím charakterom vyhovuje slovenskému spotrebiteľovi po všetkých stránkach.

Momentálna situácia so spracovaním mäsa slovenských ošípaných nahráva skôr zahraničiu. Kým pred 17 rokmi sme mali na Slovensku 1,5 mil. ošípaných, dnes ich je menej ako polovica (620tis.). Rapídny pokles nastal po vstupe Slovenska do EÚ, kedy sa k nám začalo dovážať lacnejšie bravčové mäso a naši chovatelia im neboli schopní konkurovať. "Podľa situačnej a výhľadovej správy NPPC – Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a údajov od Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku pre rok 2017 vyplýva, že v chove ošípaných sme sebestační na 35-40%, čiže aktuálne stavy ošípaných nepokryjú našu spotrebu", dodáva Gondeková. Slovenská bravčovina je podľa Gondekovej kvalitatívne na vysokej úrovni, či už sa berú do úvahy senzorické vlastnosti, kde sa hodnotí farba, vôňa, chuť, nutričné alebo fyzikálno-technologické ukazovatele. Bravčové mäso je dôležitou zložkou stravy bohatou na bielkoviny, vitamín B, železo, magnézium i zinok.

Projekt 100 % slovenské mäso je pre spoločnosť Kaufland záväzok, v ktorom chce pokračovať. Aktuálne je projekt vo svojej úvodnej fáze a víziou spoločnosti je naďalej rozširovať ponuku slovenského bravčového i hovädzieho mäsa podľa možností dodávateľov.

Spoločnosť Kaufland

Spoločnosť  Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy  Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

SAV štartuje ďalší projekt boja proti odlivu mozgov

SAV.sk - 5. apríl 2019
Ukončený program SASPRO priniesol za uplynulých 5 rokov na akadémiu 38 vedcov zo zahraničia, z ktorých sa mnohí rozhodli zostať v krajine aj po jeho ukončení. Akadémia v ňom chcela pokračovať v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, no v Bruseli sa projektu nepodarilo dostať medzi tie financované, hoci získal pozitívne hodnotenia. Akadémia sa po zapracovaní pripomienok hodnotiteľov bude naďalej uchádzať o spolufinancovanie projektu SASPRO 2 z európskych fondov v nasledujúcej výzve. Kým ...
Kategórie: Podporujeme

Štátne lesy vysadia 12 miliónov stromčekov

PRservis.sk - 5. apríl 2019

BANSKÁ BYSTRICA 5. apríla (WebNoviny.sk)

Štátne lesy pokračujú v každoročnom vysádzaní nových stromčekov, túto jar to bude viac ako 12,5 mil. stromčekov
Za každý vyrúbaný strom sa posadia dva nové
Sadí sa aj tam, kde boli kalamity (vietor alebo podkôrnikový hmyz zničil stromy)
Najväčšie zastúpenie bude mať buk, smrek, borovica, jedľa, dub, smrekovec a javor.

Hoci sú vrcholky našich najvyšších kopcov ešte pokryté snehom, v teplejších oblastiach už od začiatku marca prebieha intenzívna výsadba novej generácie lesa.

 "Doposiaľ sme vysadili 2,5 milióna stromčekov najmä v južnejších okresoch a na južných svahoch, kde začína rozvoj vegetácie skôr. Túto jar máme plánovaných vysadiť ich až 12 miliónov a preto pred nami stojí v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov ešte kopec práce. Postupne sa v priebehu apríla a mája začnú zalesňovať aj chladnejších oblasti stredného a severného Slovenska, kde nám aktuálne výsadbu komplikuje sneh a zamrznutá pôda v porastoch a lesných škôlkach na ktorých sú pestované sadenice" povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

Zalesňovanie sa koncentruje najviac na obnovu borovicových porastov na Záhorí a taktiež na obnovu plôch po podkôrnikovej kalamite v Nízkych Tatrách, Slovenskom Rudohorí, na Kysuciach a Turci.

Podiel ihličnatých a listnatých drevín je z celkového počtu plánovanej výsadby takmer vyrovnaný. Viac ako tretinu všetkých sadeníc predstavuje naša najzastúpenejšia drevina buk – 4,7 milióna kusov. Z ďalších listnatých drevín to bude viac ako milión kusov duba a viac ako štvrť milióna sadeníc javora. Z ihličnatých drevín majú najväčšie zastúpenie sadenice smreka – 2,3 milióna kusov, borovice – 1,8 milióna a takmer 1,1 milióna sadeníc jedle.

Sadenice využívané na obnovu lesa sú pestované na lesných škôlkach rozmiestnených po Slovensku. Pochádzajú zo semien nazbieraných z najkvalitnejších zdrojov v blízkych regiónoch, čo zabezpečuje rast pôvodných, miestnym pomerom prispôsobeným stromom. Zo zeme vybrané sadenice sa pobalia do zväzkov a prevezú do tzv. snehových jám na jednotlivých obvodoch, kde na vrstve snehu zasypané pilinami prečkajú do času, kedy rozmrzne zem a bude ich možné vysadiť do pôdy.

Umelá výsadba sadeníc stanovište pôvodných drevín sa realizuje najmä na plochách po vykonanej ťažbe, resp. na plochách, kde predchádzajúce zalesňovanie nebolo úspešné z dôvodov neskorých mrazov,  letného sucha alebo ohryzu sadeníc zverou. Nie všetky plochy sa však po vykonanej ťažbe musia umelo zalesňovať. Postupným uplatňovaním cielených činností podporujúcich vývoj dosplého porastu ešte pred jeho vyťažením môže dôjsť k tvorbe semien a následne nového porastu z prirodzeného zmladenia. Takýmto spôsobom je v rámci spravovaného územia LESMI SR obnovovaných takmer až polovica plochy.

Štátny podnik LESY SR obhospodaruje 490 hektárov lesných pozemkov (štátom vlastnené pozemky predstavujú 704.240 ha) – údaje k 31.12.2018
Od roku 2007 vysadili LESY SR viac ako 218 mil. sadeníc lesných drevín. V priemere je až 42% plôch obnovovaných prostredníctvom prirodzeného zmladenia.
LESY SR sú držitelia osvedčenia v systému PEFC, a to na celej výmere spravovaného lesa a osvedčenia v systéme FSC na desatine územia (86 tis ha OZ Prešov a Trenčín). Uvedené certifikáty sú dokladom, že LESY SR v lesoch hospodária v súlade so schválenými štandardami trvalo udržateľného hospodárenia.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

O historických organoch v Revúcej

SAV.sk - 4. apríl 2019
V piatok 5. apríla zrealizujú v Revúcej ďalšiu vedeckú kaviareň. Organizuje ju v rámci otváracieho koncertu obnoveného festivalu vážnej hudby RAK Mestské kultúrne stredisko a Ústav hudobnej vedy SAV. Od 18.00 hod. v Múzeu PSG sa návštevníci vedeckej kaviarne môžu stretnúť s autormi najnovšej odbornej publikácie - Základné determinanty organologického výskumu historických organov. Drevené organové registre. The Basic Determinants of Organological Research of Historical Pipe Organs. Wooden organ stops  ...
Kategórie: Podporujeme

Charizmatický sudca Ti v ďalšom príbehu

PRservis.sk - 4. apríl 2019

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Čínske bludisko je detektívka, v ktorej je Robert van Gulik na vrchole svojich tvorivých síl. Mimoriadne kreatívny, so skvelým štýlom a výbornou zápletkou. Detektívka, ktorej čítanie neomrzí ani po rokoch a dá sa k nej vracať opäť a znova...

Od prvých chvíľ na novom pôsobisku v okresnom meste Lan-fang má sudca Ti plné ruky práce. Zamestnáva ho predovšetkým nevyhnutnosť zabezpečiť administratívne územie pred nájazdmi barbarov spojených s tyranom a samozvaným vládcom.

Jeho situáciu nezľahčujú ani tri zložité kriminálne prípady, ktoré majú korene v hlbokej minulosti. Vražda sudcovho predchodcu Pana, nadväzujúca na prípad bývalého guvernéra Jua, záhadné úmrtie bývalého generála cisárskej armády a únos staršej dcéry kováča Fanga si vyžadujú nielen sudcov čas, ale aj všetok jeho dôvtip a um.

Aj keď odhalí tajomstvo guvernérovho bludiska, nájde pravý testament, odhalí perverzného vraha a oslobodí nevinných, musí riešiť vlastnú dilemu súvisiacu s krutým, aj keď spravodlivým trestom pre vinníkov.

Hlavnými postavami knihy Čínske bludisko je nielen Ti Žen-ťie, čiže sudca v meste Lang-fang na severozápade Čínskej ríše. Tiež skrátene sudca Ti.
Ale aj Chung Liang, seržant, dôverník a poradca sudcu Tiho. V príbehu sa vyskytujú aj postavy z Prípadu vraždy v uzavretej miestnosti, z Prípadu skrytého testamentu, či z Prípadu dievčaťa s odseknutou hlavou.

Aj tento príbeh nám opäť približuje úžasné dejiny Čínskej ríše. Dozvedáme sa, že úlohu detektíva tam vždy zastával hlavný administrátor okresu. Ten mal okrem vyšetrovania množstvo iných povinností ako vyberanie daní, záznamy o narodeniach, úmrtiach a ďalších udalostiach. Ale aj udržiavanie poriadku. Takže v Číne bol takýto administrátor "najdôležitejším úradníkom".

 "Sudca Ti je jeden z najväčších starovekých čínskych detektívov," tvrdí autor Robert van Gulik. "Je to skutočná historická postava, známy štátnik, ktorý žil počas vlády dynastie Tchang. Jeho celé meno je Ti Žen-Ťie a žil od roku 630 do roku 700 n. I. V neskorších rokoch sa stal predsedom Cisárskeho súdneho dvora a svojimi múdrymi radami pozitívne ovplyvňoval vývoj štátu. Hrdinom príbehov tradovaných v Číne (ktoré majú často len veľmi málo spoločného s historickými faktmi) sa stal najmä vďaka svojej povesti získanej v čase, keď ešte odhaľoval zločiny ako okresný sudca."

Začítajte sa do knihy Čínske bludisko:

ZVLÁŠTNE STRETNUTIE NA LOTOSOVOM JAZERE.
SUDCU TIHO PREPADNÚ NA CESTE DO LAN-FANGU.

Nebesá stvorili nemenný vzor na stotisíc liet, určili pravidlá Slnku a hviezdam hore, dolu zas horám a riekam;

A starí mudrci zvolili posvätný model pre naše zvyky: Nebeské právo si vzali za osnovu a ľudské zákony za útok.

Čestný a rozvážny sudca je nesporným nástrojom Nebies, otcom a matkou pre ľud, súcitný, no i prísny. Ubitým jeho súd odčiní všetky krivdy, zločinec mu však neujde, hoci sa klamstvom oháňa a lžou.

Počas vlády súčasnej osvietenej dynastie Ming v období Jung-lo žije naša ríša v mieri, úrody sú bohaté, nevyskytujú sa suchá ani záplavy, ľuďom sa darí a sú spokojní. Za tento šťastný stav krajiny patrí výlučná vďaka jeho vznešenému a ctihodnému cisárskemu veličenstvu. Prirodzene, v požehnaných mierových časoch sa pácha málo trestných činov, a tak súčasnosť poskytuje len skromný študijný materiál tým, čo sa ich chcú naučiť odhaľovať. V prípade záujmu o záhadné zločiny a ich dôvtipné riešenie bystrými sudcami sa treba obrátiť do minulosti.
Pretože mám dosť voľného času, aby som sa mohol venovať svojej záľube, s veľkou chuťou hľadám v zaprášených archívoch a pátram po starých záznamoch o slávnych kriminálnych činoch histórie, na stretnutiach v čajovni pozorne počúvam priateľov a známych, keď začnú debatovať o ohromujúcich prípadoch, ktoré v minulosti vyriešili uznávaní sudcovia.
Nedávno som sa popoludní prechádzal v Západnom parku a obdivoval naplno rozkvitnuté lotosy. Po vytesanom Mramorovom moste som prešiel na ostrov uprostred lotosového jazera a usadil sa k voľnému rohovému stolu na otvorenej terase tamojšej reštaurácie.
Popíjal som čaj, lúskal sušené melónové jadierka a tešil sa z nádherného výhľadu na záplavu lotosových kvetov na hladine. Pozoroval som okoloidúcich, a pritom sa ako zvyčajne zabával tým, že som sa z výzoru niektorých usiloval určiť, kto sú a aké majú osudy.
Všimol som si dve neobyčajne krásne dievčatá, kráčajúce ruka v ruke. Podľa toho, ako veľmi sa na seba ponášali, boli jednoznačne sestry. Očividne však s rozdielnymi povahami.
Mladšia, veselá a plná života, celý čas štebotala. Staršia sa, naopak, správala zdržanlivo až hanblivo a sotva druhej odpovedala. Výraz jej tváre prezrádzal hlboký zármutok. Vycítil som, že jej život musela v minulosti poznačiť ťažká tragédia.
Len čo sa mi sestry stratili z dohľadu, všimol som si, že ich sleduje staršia žena. Mierne krívala, pri chôdzi sa podopierala paličkou a prejavovala o slečny náramný záujem.
Pochopil som, že je to ich gardedáma. Keď však prechádzala popri terase, zbadal som v jej tvári takú zlobu a škodoradosť, že som čo najrýchlejšie sústredil pozornosť na príťažlivú mladú dvojicu.
Mládenec mal na hlave čiapku kandidáta literárnych vied, dievča bolo oblečené skromne, ako žena v domácnosti.
Kráčali každý zvlášť, no z ich vzájomných nežných pohľadov sa dalo vyčítať, že patria k sebe. Podľa tajnostkárskej atmosféry vznášajúcej sa okolo nich som usudzoval na zakázaný ľúbostný pomer. Práve keď prechádzali popri mne, dievča sa pokúsilo vziať chlapca za ruku, no rýchlo sa vyvliekol a zamračene pokrútil hlavou.
Preletel som pohľadom po hosťoch na terase, pričom ma upútal bucľatý, elegantne oblečený pán s príjemnou okrúhlou tvárou, sediaci rovnako ako ja sám. Odhadoval som ho na príslušníka vidieckej šľachty. Keďže sa zdalo, že je zhovorčivý typ, radšej som rýchlo pozrel inde, aby si omylom nevysvetlil môj upretý pohľad ako výzvu na nadviazanie známosti. Uprednostňoval som samotu, ktorá umožňuje ponoriť sa do vlastných myšlienok, o to väčšmi, že záblesk v jeho očiach ma nútil byť opatrný. Uvedomil som si, že človek s podobným chladným a vypočítavým pohľadom, ktorý je v príkrom rozpore s priateľským výrazom tváre, dokáže ľahko spáchať akýkoľvek temný, vopred premyslený diabolský skutok.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Horšie ako si vedeli predstaviť!

PRservis.sk - 4. apríl 2019

Ak sa prebudí je napínavý krimiromán o tajomstvách, ktoré pred nami majú naši najbližší. Príbeh o priateľkách, ktoré spadli do špirály klamstiev, manipulácie a prázdnych sľubov. Príbeh o precitnutí, pravde a o tom, že takmer nikdy nie je nič také, ako si myslíme...

Rachel objaví na Twitteri správu, ktorá naznačuje, že ju manžel podvádza, a rozhodne sa ho sledovať. Stane sa však svedkom niečoho omnoho horšieho – manželovo auto chladnokrvne zrazí bezbranného chodca a zmizne z miesta činu.

Rachelina najlepšia priateľka a obchodná partnerka Suzie si robí starosti o svojho snúbenca, ktorý sa už niekoľko dní neozval. Nato sa dozvie o obrovských dlhoch na svoje meno. Zľakne sa, že ju oklamal a ušiel. Potom však Suzie dostane výhražný telefonát a vytuší, že sa stalo niečo zlé.
Rachel aj Suzie sa tak dozvedia o milovaných mužoch zarážajúce skutočnosti. Horšie, než by si kedy predstavili...

Zoe Leová pracovala ako učiteľka, fotografka a novinárka na voľnej nohe. Cez deň píše, v noci číta. A je neuveriteľné, akú napínavú detektívku napísala. Ak sa prebudí vás chytí už pri prvej kapitole a nebudete chcieť prestať. Budete prehŕňať stránky, aby ste získali odpovede, ktoré sa však stávajú čoraz temnejšími a hrozivejšími.

Začítajte sa do novinky Ak sa prebudí:

Rachel

Môj život sa rozpadol jedného studeného, daždivého rána v novembri. Bolo to v utorok.
Nevydala som ani hláska, keď sa to stalo. Stála som pred nejakým lacným hotelom, dosť blízko na to, aby som všetko videla, ale predsa len nie dosť blízko. Snažila som sa získať naňho trocha lepší výhľad, naťahovala som krk a preklínala dlhý rad áut predo mnou. Nikdy predtým som svojho muža nesledovala a nebola som zvyknutá na takúto schovávačku.
Stratila som ho z očí, keď sme vošli medzi obchody v nákupnom stredisku. Odbočila som doprava a zasekla sa v prúde vozidiel vychádzajúcich z hotela. Zaradila som sa spolu s ostatnými pred výjazd a hľadela na jeho auto, ako prešlo k reštaurácii s rýchlym občerstvením asi päťdesiat metrov odo mňa.
A vtedy sa to stalo – náraz a útek.
Niekoľko sekúnd a hotovo. Keby som nestála na mieste a nenapínala tak úporne zrak, určite by som to zmeškala.
Auto, ktoré zrazu prudko vyštartovalo.
Telo, ktoré preletelo cez predné sklo a pristálo na zemi v jednej pokrčenej kôpke.
Zakvílenie motora, keď auto nechalo masakru za sebou a zmizlo na výjazde k dvojprúdovej vozovke.
V šoku som nabrala a zadržala dych. Civela som na toho človeka na zemi, ktorý teraz pripomínal skôr odhodenú handrovú bábiku, a pýtala sa samej seba, čo sa vlastne stalo. Naozaj som to videla?
Predné stierače sa sucho zadŕhali o sklo pred mojimi očami a ja som sa v hrôze prizerala, čo sa dialo potom. Ľudia v bezprostrednej blízkosti okamžite pustili tašky s nákupmi a rozbehli sa miesto činu. Niekto klesol na kolená, položil dlane na telo a začal poskytovať prvú pomoc. Ďalší ľudia vybiehali z reštaurácie a potom zasa utekali späť. Rastúci dav rýchlo obklopil scénu a zakryl mi výhľad. Zamestnanci v červených čiapkach a zásterách pobehovali okolo, občas niečo zavolali, vykríkli. Lopatky stieračov mi ešte stále vŕzgavo križovali výjav, horúci vzduch z klimatizácie bol zrazu príliš ťažký a ja som sa nemohla nadýchnuť. Potrebovala som na vzduch.
Ľudia okolo mňa už vyliezali z áut a ja som sa tiež chystala vystúpiť. Odopla som si bezpečnostný pás a obrátila sa k dverám, ale zabudla som, že mám stále zaradenú rýchlosť a motor zapnutý. Kým jedna moja noha uvoľnila spojku, druhá zachytila plyn a auto zrazu šialene vyrazilo dopredu, rovno do kufra strieborného Mini.
Hruďou som tvrdo narazila do volantu, čím sa spustil klaksón, a hlavou som vletela do niečoho ostrého, ale ak som zvrieskla od bolesti, bolo to kvôli nohe. O pedál sa mi zlomil podpätok topánky a zároveň niečo puklo v mojom členku.
Nejaký muž v pokrčenom obleku, s pohľadom stále upretým na rozruch na druhej strane pred reštauráciou, otvoril dvere môjho auta na mieste spolujazdca.
"Dopekla," povedal, keď ma odtiahol od volantu a uvoľnil stlačený klaksón, "ste v poriadku?"
Zatiahol ručnú brzdu a očami skĺzol k môjmu členku.
"Preboha!" zvolal a otočil sa. "Potrebujeme sanitku!"
Chcela som mu povedať, že to určite nebude treba, ale namiesto toho som kompletne ovracala sedadlo spolujazdca.

Vďaka nešťastiu, ktoré sa odohralo chvíľu predtým, venovali všetci mojej malej nehode omnoho väčšiu pozornosť, než si zaslúžila.
Muž v obleku štekal rozkazy ostatným vodičom zoradeným pred výjazdom. Autá sa pomaly posúvali. Mladej žene, do ktorej auta som zozadu vrazila, musel niekto skontrolovať krk. Ktosi informoval zamestnancov hotela, takže priniesli teplý čaj a úplne zbytočný kufrík s prvou pomocou.
Dosť sa debatovalo o tom, či by so mnou mali vôbec hýbať, než dorazí sanitka. Keď som začala z auta vyliezať sama, všetci pohotovo vyskočili.
Trvala som na tom, aby ma vzali do hotela. Potrebovala som sa dostať preč od svojho auta a toho smradu vývratkov, a čo najďalej od toho hrozného incidentu a všetkého, čo nasledovalo po ňom. Ľudia sa prizerali, akoby to bola nejaká šou, triasli sa vonku v zime a bez najmenších zábran vyvaľovali oči.
Odniesol ma muž v koženom motorkárskom oblečení, ktoré zreteľne zavŕzgalo pri každom kroku. V hale pri recepcii ma položil do prúteného kresla a rýchlo priniesol druhé, aby som si naň mohla vyložiť zranený členok. Keď mi chytili nohu, aby ju zdvihli na kreslo, vykríkla som od bolesti.
Pri recepčnom pulte sa práve zapisoval starší pár a celý čas na mňa obaja uprene hľadeli. Z výrazu ich tvárí som pochopila, že asi vyzerám dosť zle. Vývratky na brade aj na blúzke, mejkap roztečený po celej tvári, semišové nohavice vytiahnuté na jednej nohe až ku kolenu a pochrámaný členok, celý krvavý, dotlčený a neprirodzene ohnutý. Utrela som si tvár a pokúsila sa aspoň o kúsok nohavicu stiahnuť, schovať svoju holú nohu, ale bolo to márne. Príliš som sa triasla, aby som bola schopná čokoľvek urobiť.
Niektorí zamestnanci hotela trvali na tom, že pri mne zostanú až do príchodu sanitky – jedna staršia pani a ešte taký holobriadok. Hľadeli na mňa s veľkým súcitom, ponúkali mi čaj, kávu, vodu. Potriasala som hlavou. Už len pomyslenie na nejaké nápoje, alebo na čokoľvek iné, bolo úplne smiešne. Sotva som vládala rozprávať a bolo mi zima. Pri náhlivom odchode z domu som si zabudla vziať kabát. Ale to som im nemohla povedať, nedokázala som sformulovať do slov jedinú súvislú myšlienku.
Tá staršia pani, ktorá sa držala pri mne, napokon odišla postarať sa o rastúcu skupinku turistov, ktorí sa zhromaždili pred pultom recepcie, a ja som bola iba rada. Chcela som byť sama. Modlila som sa, aby zmizol aj ten chlapec. Počula som, ako pani všetkých informovala, že ak sa potrebujú dostať k svojmu autu, zrejme budú musieť chvíľu počkať. Niekto sa spýtal, či už k tomu zranenému človeku pred reštauráciou dorazila sanitka. Ďalší chcel vedieť, či vinník z miesta nehody ušiel. Niekto sa zaujímal, či zranený zomrel, a mne na celom tele vyrazil studený pot, roztriasla som sa ešte viac. Azda som práve bola svedkom niečej smrti?
"Vy ste to zrejme videli, však," poznamenal chlapec, keď sa turisti z recepcie vytratili. "Preto ste vrazili do auta pred sebou. Všetko ste to videli."
Hľadel cez sklené dvere na dav ľudí pred reštauráciou. Začal si obhrýzať necht na palci. Mňa zatiaľ úplne premohla panika.
"Nič som nevidela." Hlas zo mňa vyrážal útržkovito a mne samej znel cudzo. "Práve som sa nedívala."
Prestal si obhrýzať prst a zahľadel sa na mňa.
"Vylaďovala som rádio," povedala som mu. "Hlavu som mala sklonenú."
"Nič ste nevideli?" zamračil sa. "Takže neviete, čo sa stalo?"
Skúsila som sa od neho odvrátiť, zmeniť polohu, ale vtom mi do členka vystrelila ostrá bolesť. Zastonala som, no zároveň som za tú bolesť, za to rozptýlenie bola vďačná.
"A čo sa stalo?"
Žena, do ktorej som narazila, bola mladá. Krásna. Tvár mala dokonale nalíčenú, vlasy vyčesané, akoby bola práve na ceste do filmového štúdia, keď som do nej vletela. Od nehody mala stále pri uchu mobil a na mňa sa zhora dívala trocha znechutene, trocha s ľútosťou. Mala som štrnásťročnú dcéru, ktorá sa na mňa neraz dívala presne takto, celý čas pohadzovala vlasmi a prevracala oči. Myšlienka na dcéru, na Katie, vyvolala čerstvú vlnu adrenalínu, ktorá mi udrela do žalúdka a prevalila sa mi hore cez hruď. Na sekundu som si myslela, že omdliem.
"Niekto tam zrazil človeka a zdrhol," povedal chlapec, kým ja som sa usilovala trochu ovládnuť. "Tak ona to nevidela."
Žena sa na mňa pozrela a ja som sa zhlboka nadýchla. Hrudník sa mi zachvel.
"Mrzí ma to," povedala som potichu. "Veľmi, veľmi ma to mrzí."
Obaja sa na mňa na chvíľu mlčky zadívali, potom žena pokrčila plecami.
"Tiež by som asi do niekoho nabúrala, keby som videla čosi také," povedala. "To si nevyčítajte."
"Ja som nič nevidela!" Môj výbuch nás všetkých prekvapil a ja som v šoku iba nadvihla ruky. "Prepáčte," povedala som. "Prepáčte." Nato som vládu nad svojimi emóciami stratila úplne a rozplakala som sa. "Mrzí ma to, ale naozaj som nič nevidela. Práve som sa nedívala. Len som sa snažila dostať domov."
Šklbala som za nohavicu, chcela som schovať svoj členok, ktorý pomaly menil tvar. Za ten čas, čo som tu sedela, akoby narástol, z jednej strany úplne opuchol. Vyzeral ako členok niekoho iného, nemohol patriť mne. A ja som nepatrila na recepciu nejakého hotela, nemala by som tu byť. Mala by som byť doma vo svojej teplej kuchyni, počúvať rádio a dávať variť vodu na čaj. Toto bolo celé zle.
Mladá žena mi položila ruku na plece a ja som sa pri tom dotyku mykla.
"Aj tak je to auto mojej sestry," povedala mäkkým hlasom, "a jej to bude aj tak jedno, teraz je na Tenerife."
Zdvihla som zrak k tej tvári plnej súcitu. Venovala mi chabý úsmev a silno žmurkla, akoby namiesto objatia, a potom sa znova vrátila k svojmu mobilu. Sledovala som, ako zručne ho ovláda, ako behá prstom po displeji a ťuká, a dlaňou som si prešla po mokrých lícach.
"Mohli by ste mi ho požičať?" spýtala som sa. "Len by som potrebovala zavolať domov. Nemám pri sebe svoj telefón a musím sa im ozvať."

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky