Podporujeme-RSS

Výsledky prieskumu ukázali, ako sú Slováci pripravení na sprísnené podmienky poskytovania úverov

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018 - Podľa nových pravidiel zavedených v júli tohto roka sa pre mnohých ľudí stáva vlastné bývanie čoraz menej dostupným. Pri žiadosti o hypotéku banky svojim klientom už neposkytnú 100% z ceny nehnuteľnosti. Z výsledkov prieskumu realizovaného spoločnosťou TOWER FINANCE vyplynulo, že Slováci si tieto zmeny uvedomujú a pri financovaní bývania počítajú aj s vlastnou hotovosťou. Zároveň, pri žiadosti o hypotéku je pre nich vlastná hotovosť až na poslednom mieste. V praxi to znamená, že väčšina Slovákov bude potrebovať k hypotéke ďaľší úver na dofinancovanie, ktorý im môže výrazne zvýšiť mesačné náklady na bývanie a viesť k väčšiemu preplateniu úveru.

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu je pri žiadosti o hypotéku dostatočná hotovosť na dofinancovanie úveru dôležitá len pre 8% opýtaných. Najväčšie nároky na kúpu nehnuteľnosti majú pritom mladí ľudia, ktorí majú zároveň najmenej času nasporiť si dostatočnú hotovosť na jej kúpu. "Zatiaľ čo mladí ľudia si potrebujú požičať v priemere až 90 000 €, staršie vekové skupiny si potrebujú požičať v priemere o 20 000 € menej. Ak si uvedomíme, že banky postupne nebudú poskytovať viac ako 80% z ceny nehnuteľnosti, ľudia, ktorí nebudú mať pripravenú dostatočnú hotovosť budú musieť využiť iné formy dofinancovania v podobe medziúverov alebo iných bankových produktov určených na dofinancovanie, " upozorňuje Ondrej Broska, partner spoločnosti TOWER FINANCE.

V podmienkach týkajúcich sa poskytovania úverov sa odráža aj situácia na realitnom trhu. Keďže ešte stále dopyt prevyšuje ponuku, ceny nehnuteľností sú na maxime a momentálne neklesajú. O vlastné bývanie majú záujem najmä mladí ľudia, ktorí premýšľajú o kúpe svojej prvej nehnuteľnosti. Práve oni najviac pocítia zmeny súvisiace s reguláciou hypoték. Ondrej Broska dodáva, " okrem už dobre známych zmien týkajúcich sa regulácie hypoték nás čaká zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré v uplynulých dňoch oznámila Európska centrálna banka. Toto zvyšovanie sa samozrejme prejaví v zdražovaní úverov.”

Na bývanie si sporí len 21% Slovákov, no až 80% vie, že pri financovaní bývania bude potrebovať aj hotovosť. Podľa výsledkov prieskumu si Slováci dokážu odložiť v priemere 1 831 €  ročne, čo je 152,6 € mesačne. Najčastejší účel na ktorý si Slováci odkladajú, je rezerva do budúcnosti 71%. Najviac si pritom dokáže ušetriť staršia veková kategória a opýtaní na západnom Slovensku. " Neexistuje správna odpoveď na otázku, kedy je vhodný čas začať sa pripravovať na vlastné bývanie. Každý, kto chce mať v budúcnosti vlastné bývanie by sa na to mal začať pripravovať ihneď. Pretože mať k dispozícii 10 000 či 20 000 € z mesiaca na mesiac nebude jednoduché, " doplnil Mário Markech, partner spoločnosti TOWER FINANCE

Až viac ako polovica Slovákov sa oberá o možnosť výberu najvýhodnejšej hypotéky tým, že sa neradí s nezávislým odborníkom. Prieskum ukázal, že v otázke financovania bývania sa radí odbornými radami nezávislého finančného poradcu 43% opýtaných, no až 33% opýtaných dôveruje len poradcovi svojej banky a pomerne veľká časť sa radí aj s rodinou a známymi, až 24%. To v konečnom dôsledku môže viesť k nevýhodným rozhodnutiam spôsobenými neodbornými radami."Treba si uvedomiť to, že finančný poradca dokáže nie len porovnať ponuky všetkých bánk na trhu, ale hlavne vie vhodne skombinovať produkty (hypotéka + úver na dofinancovanie) tak, aby klient dostal najvýhodnejšiu kombináciu a ušetril tak nie len na mesačnej splátke, ale aj na celkovom preplatení úverov. V ideálnom prípade vie naplánovať financovanie bývania tak, aby klient vôbec nemusel hypotéku dofinancovávať inými úvermi, " uzavrel Ondrej Broska

Prieskum formou dotazníkovej metódy realizovala spoločnosť TOWER FINANCE medzi obyvateľmi SR vo všetkých krajských mestách vo veku od 18 rokov, na vzorke 1 200 respondentov. Realizácia prebehla v októbri 2018.

Kategórie: Podporujeme

Technológie môžu byť nenahraditeľným pomocníkom pre pacientov

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018 - Digitálne technológie môžu pomôcť pacientom s chronickým ochorením pri manažovaní ich ochorenia, ako aj pri vzdelávaní. Zhodli sa na tom účastníci Európskeho summitu o inováciách pre pacientov (European Patients Innovation Summit, EPIS) 2018, ktorý zorganizovala spoločnosť Novartis. Do virtuálnej diskusie sa zapojili zástupcovia  pacientskych združení z 15 krajín Európy, vrátane pacientov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa zišli v Bratislave.

Pacienti na samite hovorili o tom, ktoré technológie majú najväčší potenciál zlepšiť život chronicky chorých pacientov. Pomôcť im môžu zdieľané informácie lekármi v rámci elektronického zdravotníctva, či aplikácie zaznamenávajúce zdravotný stav pacienta. Privítali by aj platformu, kde by pacienti mohli online komunikovať s lekármi alebo zariadenia, ktoré by im umožnili viesť samostatnejší život. Na Slovensku i v Čechách by pacienti uvítali aplikáciu, ktorá by im podľa vyhodnotenia ich zdravotného stavu, konkrétnych hodnôt, navrhovala úpravu životného štýlu, pripomenula im, kedy si majú vziať tabletku, alebo hravou formou edukovala o ich chorobe.

O tom, ako technológie už dnes ovplyvňujú život pacientom, ale aj o tom, čo sa ešte len pripravuje prednášal v slovensko-českom hube doc. RNDr. Pavol Vitovič PhD, prednosta Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty UK. "Inovatívne technológie sú dnes nenahraditeľným pomocníkom v zdravotníctve, a to počnúc vzdelávaním budúcich lekárov, tréningom ich medicínskych, ale aj komunikačných zručností, až po inovácie zamerané na zlepšenie života samotných pacientov," zhrnul doc. Vitovič.  Pacientom o. i. priblížil, ako môže napríklad 3D medicínska tlač zlepšiť predoperačné plánovanie alebo ako tlač polymérnych matríc pomôže v prípade regeneratívnej medicíny.

Predstavitelia pacientskych organizácií v rámci slovensko-českého hubu diskutovali aj o najdôležitejších krokoch, ktorými môžu pacientske skupiny podporiť rozšírenie digitálnych technológií.  Za kľúčové aktivity považujú vzdelávanie zdravotníkov v oblasti chápania potrieb pacientov, online hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pacientmi, ako aj  zlepšenie digitálnych zručností pacientskych organizácií.

European Patient Innovation Summit (EPIS)

EPIS je platformou, vďaka ktorej sa môžu virtuálne spájať zástupcovia pacientskych združení z rôznych európskych krajín: z Francúzska, Írska, Talianska, Portugalska, Španielska, Nemecka, Švajčiarska, Srbska, Rakúska, Bulharska, Česka a Slovenska, Maďarska, Nórska a Slovinska. Každoročne ho organizuje spoločnosť Novartis. Hlavnou témou tohtoročného summitu bolo Využitie sily a potenciálu digitálnych technológií na zlepšenie kvality života pacientov s chronickými ochoreniami.

Kategórie: Podporujeme

Choroba, ktorá berie dych

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018 - Chronická obštrukčná choroba pľúc je 4. najčastejšou príčinou smrti a každoročne zabíja viac ľudí, ako rakovina pľúc a prsníka dohromady. Dá sa jej účinne predchádzať a aj ju liečiť, no poškodenie, ktoré už na pľúcach spôsobí, je nezvratné. Kľúčová je preto včasná diagnostika a spolupráca pacienta pri liečbe. Zvýšiť povedomie o tomto ochorení je cieľom Svetového dňa CHOCHP, ktorý tento rok pripadá na 21. november.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) začína nenápadne a v počiatočných štádiách má podobné príznaky ako bežné prechladnutie či zápal priedušiek. Na rozdiel od infarktu či mozgovej príhody nezabíja náhle, ale vyvíja sa počas mnohých rokov. Je to progresívne pľúcne ochorenie, pri ktorom dochádza k zúženiu dýchacích ciest a obmedzeniu prietoku vzduchu. Bez správnej liečby postupuje a spôsobuje nezvratné zmeny na pľúcach. Počiatočné prejavy bývajú mierne a pacient si na ne spočiatku zvykne, preto nevyhľadá lekára. Dýchavicu "rieši" obmedzením aktivity, chronický kašeľ a produkciu hlienov pripisuje bežnému fajčiarskemu kašľu. Výrazné problémy sa objavujú až v neskorších štádiách, kedy sú už pľúca nenávratne poškodené a človek sa často dostane k odborníkovi až v závažnom zdravotnom stave. Viac ako polovica pacientov má už v čase stanovenia diagnózy stredne ťažkú formu ochorenia a ich pľúca sú výkonné na menej ako 60%. Vtedy sú už pre človeka mimoriadne náročné aj bežné každodenné činnosti, najmä ráno – ustielanie postele, obliekanie, obúvanie ponožiek a topánok, nehovoriac o chôdzi po schodoch. Zápasí najmä s dýchavicou, plytkým dýchaním, kašľom, hlienmi, môže mať sipot či pískanie na hrudníku, v postupom ochorenia ho trápi stále intenzívnejšia únava či modranie koncových častí tela. "Ako dôsledok pretrvávajúceho zápalu v organizme sa nezriedka pridružia aj sprievodné ochorenia ako srdcovocievne problémy, cukrovka, osteoporóza, anémia, ale aj depresia, ktorou trpí viac ako 40% ľudí s CHOCHP," upozorňuje MUDr. Marta Hájková, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftiziológiu.

Kým v roku 1990 bola CHOCHP celosvetovo šiestou najčastejšou príčinou úmrtia, v súčasnosti je už na 4.mieste a v roku 2020 jej už zrejme bude patriť 3. priečka. Je to jediná choroba spomedzi hlavných príčin úmrtí, ktorej výskyt vo vyspelých krajinách neustále rastie. Na Slovensku sa na CHOCHP lieči takmer 80 000 pacientov. Spomedzi krajov má najvyšší výskyt CHOCHP Prešovský (15 800) a Košický kraj (11 400), naopak najmenej ľudí sa lieči v Bratislavskom kraji. Pozitívne je, že od roku 2015 počet ľudí s diagnózou CHOCHP na Slovensku pomaly klesá.

CHOCHP postihuje najmä ľudí po štyridsiatke a viac ako polovica pacientov (54%) je mladších ako 65 rokov. Kým v minulosti sa týkala najmä mužov, v súčasnosti sa už výskyt u oboch pohlaví vyrovnáva. "Vplyv má na to jednak stúpajúci počet žien – fajčiarok, ako aj to, že dýchacie cesty u žien sú na škodlivé účinky dymu citlivejšie," vysvetľuje pneumologička MUDr. Helena Leščišinová. Dodáva, že podľa odhadov o svojom ochorení  30-70% pacientov vôbec nevie a teda sa ani nelieči.

Okrem každodenných príznakov choroby sú pre pacientov s CHOCHP mimoriadne zaťažujúce a nebezpečné tzv. exacerbácie – náhle, intenzívne záchvaty prepuknutia príznakov, ktoré môžu byť život ohrozujúce a často si vyžadujú hospitalizáciu.

Aj keď sa CHOCHP nedá vyliečiť, včasná diagnostika, individuálny prístup a užívanie správnej liečby môžu pacientovi priniesť veľa rokov kvalitného života. Škody, ktoré už v dýchacích cestách vznikli, sa však liečbou nedajú zvrátiť a "napraviť", preto čím skôr sa pacient dostane do starostlivosti odborníka, tým lepšie sú jeho prognózy. "Cieľom liečby CHOCHP je zmiernenie príznakov, zlepšenie záťažovej tolerancie a zlepšenie zdravotného stavu pacienta, ako aj zníženie rizika exacerbácií, spomalenie progresie ochorenia a tiež zníženie úmrtnosti," vysvetľuje MUDr. Marta Hájková. Príčinou, prečo na túto chorobu zomiera toľko ľudí, teda nie je nedostupnosť liečby, ale skôr neskorá diagnostika a nespolupráca pacientov. Lekári vedia, že by pacientom mohli pomôcť, no sú bezmocní, pokiaľ za nimi pacient nepríde alebo keď predpísanú liečbu neužíva. "Včasná diagnostika a správna liečba ochorenia môžu zabrániť komplikáciám, uľaviť od príznakov, znížiť počet exacerbácií a pozitívne ovplyvniť celý priebeh ochorenia," dodáva doktorka Hájková.

Väčšina liekov na CHOCHP sa užíva vdychovaním pomocou inhalačného systému. V súčasnosti už existujú rôzne typy inhalátorov, vďaka ktorým je užívanie liekov jednoduchšie a presnejšie. Základom liečby sú tzv. bronchodilatanciá, teda lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo dýchacích ciest a rozširujú ich. Môžu sa užívať v kombinácii s ďalšími liekmi, čo zvyšuje účinnosť liečby a znižuje riziko nežiaducich účinkov. Medzi najmodernejšie možnosti liečby patria kombinované preparáty, ktoré spájajú dve látky s rôznym mechanizmom účinku v jednom lieku. Najnovší liek dokonca prináša fixnú trojkombináciu, teda až tri účinné látky v jednom inhalátore. Kombinované lieky sa užívajú len 1-krát za 24 hodín, čo pacientom uľahčuje správne a pravidelné užívanie lieku. Majú rýchly nástup účinku a výraznejšie znižujú príznaky ochorenia a riziko exacerbácií. Bronchodilatačnú liečbu môžu v závažnejších prípadoch dopĺňať protizápalové lieky, ktoré znižujú riziko prepuknutia akútnych exacerbácií. Štúdie tiež naznačujú, že by mohli spomaľovať dlhodobý pokles pľúcnych funkcií a znížiť riziko celkovej úmrtnosti.

Až 80% prípadov CHOCHP spôsobuje fajčenie. Závislosť od tabaku považuje WHO za globálnu pandémiu - až tretina svetovej populácie nad 15 rokov totiž fajčí a až 9 z 10 fajčiarov začne fajčiť pred 18. rokom života. To je zároveň príčinou, prečo výskyt ochorenia rastie u čoraz mladších ľudí. "Ak mladí ľudia začnú fajčiť v skorom veku, zdravotné následky môžu byť katastrofálne. Hrozí predčasná smrť, srdcový infarkt, rakovina pľúc i ostatných orgánov, ateroskleróza, a to omnoho skôr ako u dospelých fajčiarov," upozorňuje MUDr. Lečšišinová.

CHOCHP nemá vplyv len na zdravie pacienta, ale negatívne ovplyvňuje aj jeho každodenný život, jeho rodinu i blízkych. Toto ochorenie si vyžaduje viac dní práceneschopnosti, ako akékoľvek iné a náhle príhody zhoršenia CHOCHP sú jednou z najčastejších príčin hospitalizácie. No i keď sa CHOCHP nedá vyliečiť, včasná diagnostika a liečba môžu pacientovi priniesť veľa rokov plnohodnotného života, pokiaľ s lekárom spolupracuje a liečbu dodržiava.

Kategórie: Podporujeme

Aké hrozby číhajú na používateľov v online svete

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018 - Virtuálna kukla chráni používateľov pred neviditeľnými online nebezpečenstvami

Niet pochýb o tom, že naše internetové návyky sa neustále menia. Dospievame, starneme, niektoré záujmy opúšťame, nachádzame nové a pod. Trendy digitálnych životov sú pod drobnohľadom útočníkov, ktorí neustále hľadajú nové cesty, ako vyťažiť z objavených slabín. Pre používateľov je dôležité, aby zmeny v online svete sledovali rovnako pozorne a boli tak pred kyberzločinami o krok vpred. V druhej časti nášho kyperbezpečnostného seriálu, ktorý je mimochodom inšpirovaný životom priadky morušovej, sa pozrieme na hrozby, ktoré na nás v online svete číhajú.

Zatiaľ čo v roku 1994 bolo za deň objavených niečo cez 20 nových vírusov, momentálne je detekovaných až alarmujúcich 360 tisíc nových hrozieb každý deň. Vedeli ste napríklad, že až jednému zo siedmych ľudí už hackli webkameru? V posledných rokoch sa ukázalo, že údaje súkromných používateľov sa stávajú veľmi cennou komoditou, a to najmä vďaka nekonečným možnostiam ich využitia kyberzločincami – od sofistikovanej digitálnej profilácie obetí až po predikcie trhového správania používateľov. Zatiaľ čo spotrebiteľská paranoja ohľadom zneužívania osobných údajov rastie a svoju pozornosť sústredí najmä na online platformy a rôzne metódy zberu údajov, existujú aj mnohé ďalšie kanály, ktoré sú v ohrození a zostávajú nechránené.

Hrozby, ktoré na nás číhajú

Najdôležitejšie je mať na pamäti, že vždy, keď používate váš počítač, tablet alebo mobil… ste vystavení riziku. Existuje obrovské množstvo spôsobov, ako môžu digitálne hrozby zaútočiť na používateľov: e-maily môžu obsahovať nebezpečné linky alebo škodlivé prílohy, falošné webstránky môžu kradnúť osobné údaje alebo peniaze, ohrozená bezpečnosť otvára dvere podvodníkom – keď nakupujete online alebo využívate internetbanking, Wi-Fi pripojenie môže byť zneužité, čoho dôsledkom môžu byť odcudzené údaje alebo heslá, krádež alebo strata jedného z vašich mobilných zariadení môže poskytnúť priamy prístup k vašim citlivým informáciám neautorizovaným používateľom a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Čo teda ohrozuje používateľov v kybersvete? Phishingové emaily & webstránky

Pokúšajú sa ukradnúť vaše osobné údaje… a vaše peniaze. Kedykoľvek ste online, môžu sa či už ľudia alebo stroje pokúšať sledovať vaše aktivity. Napríklad len v druhom štvrťroku, anti-phisingové technológie Kaspersky Lab zabránili viac ako 107 miliónom pokusov navštíviť phisingovú webstránku, pričom až 35,7 % z nich súviselo s finančnými službami. Útočníci cielili na zákazníkov vytváraním falošných webov ponúkajúcich bankové, platobné alebo nákupné služby, kde zbierajú citlivé informácie od nič netušiacich obetí – môže ísť napríklad o ich mená, heslá, e-mailové adresy, telefónne čísla, čísla kreditných kariet či PIN kódy.

Malvér

Až 92 % súborov klasifikovaných ako "nebezpečné" patrí do kategórie malvér. Zvyšok tvorí reklamný softvér, ktorý síce nemusí byť okamžite klasifikovaný ako nebezpečný, ale v mnohých prípadoch môže viesť k úniku osobných údajov alebo k iným rizikám. A tu sa opäť vraciame k financiám – jedným z najznámejších typov malvéru sú trójske kone útočiace na mobilné bankovníctvo, sú určené na kradnutie peňazí priamo z bankových účtov mobilných používateľov. Počet škodlivých inštalačných balíkov zameraných na mobilné bankovníctvo – modifikácie, ktoré pomáhajú útočníkom vyhnúť sa detekcii bezpečnostnými riešeniami a rozširovať ich arzenál – vrcholil v 2. štvrťroku 2018 na úrovni viac ako 61 tisíc.

Zariadenia internetu vecí (IoT)

Hrozbám sa nevyhneme ani pri tých menej nápadných zariadeniach. Zoberte si napríklad také smart hodinky. Aj tie sa môžu stať nástrojmi na špionáž svojich majiteľov. Dokážu zhromažďovať tiché signály akcelerometra a gyroskopov, ktoré sa po analýze môžu zmeniť na súbory údajov jedinečné pre vlastníka inteligentných hodiniek. V prípade hacknutia umožňujú tieto súbory údajov monitorovať aktivity používateľa, vrátane zadávania citlivých informácií.

Na zariadenia internetu vecí útočilo za prvých 6 mesiacov tohto roka viac ako 120 tisíc rôznych modifikácií malvéru! Podľa štatistík je stále najobľúbenejšou metódou distribúcie malvéru (93 %) miereného na tieto zariadenia násilné prelomenie hesla – čiže opakujúce sa pokusy rôznych kombinácií hesiel. Pri zvyšných útokoch bol vo väčšine prípadov zabezpečený prístup k IoT zariadeniu prostredníctvom známej zraniteľnosti.

Spôsoby, ako sa môžeme chrániť

Žiaľ, všetky tieto hrozby sú súčasťou nášho online života a len tak nezmiznú. Preto by sme mali mať neustále otvorené oči a byť v online svete obozretní. Vytvorme si preto vlastnú neviditeľnú kuklu, ktorá nás bude chrániť pred nástrahami kybersveta.

Rovnako ako priadka morušová vo svojej druhej vývojovej fáze produkuje vzácny hodváb, Kaspersky Lab prináša nenahraditeľné produkty, ktoré nás chránia pred kyberhrozbami.

Čo teda môžeme urobiť pre našu online bezpečnosť?

Používajte zložité heslá, to znamená, že obsahujú malé aj veľké písmená, čísla a symboly
Vždy zmeňte predinštalované heslá
Neklikajte na linky v spamoch
Vždy skontrolujte hypertextové prepojenie a e-mailovú adresu odosielateľa predtým, ako na čokoľvek kliknete
Inštalujte aplikácie iba z overených zdrojov, ideálne z oficiálneho obchodu s aplikáciami a od známych developerov
Skontrolujte povolenia, ktoré od vás požaduje aplikácia – ak nezodpovedajú funkcii aplikácie (napríklad požiada o prístup k vašim správam a hovorom), môže to byť znakom podvodnej aplikácie
Nikdy nezdieľajte citlivé údaje, ako napríklad prístupové údaje a heslá, údaje o platobnej karte a pod. s tretími stranami; seriózne spoločnosti nikdy nežiadajú o takéto údaje prostredníctvom e-mailu
Reštartujte zariadenie hneď, ako spozorujete, že sa správa zvláštne. Môže vám to pomôcť zbaviť sa existujúceho malvéru, avšak toto opatrenie neznižuje riziko ďalšej infekcie
Na ochranu v kyberpriestore používajte spoľahlivé bezpečnostné riešenie, ako napríklad Kaspersky Total Security

Pre viac informácií navštívte stránku Kaspersky Lab alebo expertný blog Securelist.com.

Kategórie: Podporujeme

HOVORY S TGM

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018

ČR - 2018

Dĺžka: 80 minút

Premiéra: 3. 1. 2019

Žáner: dráma

Réžia: Jakub Červenka

Kamera: Jan Malíř

Hrajú: Martin Huba, Jan Budař

Jan Budař ako Karel Čapek a Martin Huba ako T. G. Masaryk excelujú v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov našej histórie. Filmové "Hovory s TGM" prinášajú na plátna kín nečakané napätie, emócie a stret dvoch významných mužov.

V ten deň na jeseň v roku 1928 sú dva symboly československej demokracie na vrchole, rovnako ako celé Československo. Ich kniha, ktorá vznikala celý rok, je konečne hotová. Karel Čapek preto vyhľadá v zámockej záhrade prezidenta Masaryka a chce mu ponúknuť časť honoráru za knihu ich rozhovorov, ktorá vzniká k 10. výročiu stále mladej republiky. Prezident ale nie je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž zakázala knihu vydať. Toto stretnutie nebude ľahké.

Čapek nemôže nechať celú situáciu bez odozvy a necháva sa zatiahnuť do vzrušujúcej a dramatickej debaty. Debaty o svete, o politike i politikoch, o Čechoch, i do osobnej debaty o láske, o ženách a zradách. Masaryk ukazuje, že nie je iba otec zakladateľ a chladná ikona z učebníc, ale muž z mäsa a kostí. Vedľa svojich dejotvorných myšlienok odhaľuje schopnosť intríg a hovorí aj o svojom mileneckom pomere a znovuobjavenej sexualite.

Stret dvoch velikánov z rôznych generácií má výbušný potenciál, hoci ich jedinou zbraňou sú vychádzkové palice a slová.

Režisérom filmu je Jakub Červenka, scenár pripravil Pavel Kosatík, ako kameraman film natočil Jan Malíř. "Je to film o dvoch mimoriadnych mužoch, a tiež o tom, že emócie môžu byť niekedy silnejšie ako myšlienka. Dokonca aj u tak výnimočných ľudí," hovorí režisér Jakub Červenka. Pavel Kosatík vychádzal pri písaní scenára zo samotnej knihy, ale aj z doteraz nezverejnených Masarykových listov. "Masaryk a Čapek sú možno tým najlepším, čo sme počas sto rokov mali. Do ich príbehu v priamom prenose sme chceli vložiť celý ich život a dynamiku,"  dodáva Kosatík k samotnému filmu.

Film vznikol nielen k 100. výročiu vzniku Československa, v tomto roku navyše uplynie 80 rokov od smrti Karla Čapka. Samotnému natáčaniu predchádzali rešerše dobových materiálov aj dôkladné herecké skúšky. Natáčalo sa na prelome apríla a mája tohto roku v autentickom prostredí Topolčianskeho zámku, kde dvaja velikáni českej demokracie svoje debaty kedysi viedli.

Odporúčaná prístupnosť: bez obmedzenia                                                       

Farebný, český jazyk, 2D DCP

Kategórie: Podporujeme

Najlepšie komunikujúcou spoločnosťou na Slovensku je stále Lidl

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018 - V doterajších piatich ročníkoch súťaže Hermes získal diskontný reťazec dvadsať ocenení

Ocenení je veľa, no najlepší môže byť iba jeden a v oblasti komunikácie to je na Slovensku dlhodobo Lidl. V novembri sa uskutočnilo vyhlásenie piateho ročníka ankety Hermes Komunikátor roka, jediného ocenenia zameriavajúceho sa na komunikáciu inštitúcii so zákazníkmi. Rovnako ako v predošlých štyroch ročníkoch zvíťazil Lidl vo svojej kategórií podľa dlhodobého prieskumu verejnej mienky, na základe hlasovania verejnosti medzi obchodnými reťazcami a odniesol si tiež absolútnu cenu verejnosti. Diskont vyhral aj Cenu agentúry 2018 v kategórii Najefektívnejšie využitie nových médií. Celkovo získal Lidl už dvadsať ocenení Hermes.

"V Lidli veríme, že cestou k úspechu je vysoká kvalita a neustále zlepšovanie sa, a to vo všetkých ohľadoch, vrátane komunikácie. Vážime si dôveru zákazníkov, ktorú nám opäť vyjadrili v prieskume a tiež v hlasovaní. Ocenenia Hermes vnímame ako záväzok aj naďalej komunikovať so zákazníkmi otvorene a reagovať na ich podnety. Aby mala komunikácia zmysel, musí byť obojstranná, uveriteľná a úprimná," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.

Súťaž Hermes Komunikátor roka prebieha v troch etapách. Prvou je reprezentatívny kvantitatívny prieskum realizovaný prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK. Z dopytovania, ktoré prebiehalo počas prvých deviatich mesiacov roka 2018 na vzorke minimálne 9000 respondentov, vzišlo trojčlenné poradie v jednotlivých kategóriách. Medzi obchodnými reťazcami opäť vyhral Lidl, na pomyselnej striebornej pozícii sa umiestnila Coop Jednota Slovensko, tretí bol Kaufland.

Druhou časťou projektu bolo hlasovanie verejnosti na základe skúseností s konkrétnou inštitúciou v oblasti komunikácie. Verejnosť odovzdala v internetovej ankete počas štyroch týždňov celkovo 43 613 hlasov. Lidl po piatykrát získal Cenu verejnosti v kategórií obchodné reťazce a tiež Absolútnu cenu verejnosti.

Odborná porota oceňovala prihlásené projekty v oblasti komunikácie. Lidl uspel s konceptom komunikácie módnej kolekcie Esmara by Heidi Klum v online prostredí.

O projekte Hermes Komunikátor roka

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ, MEDIAN SK, s.r.o. Projekt organizuje agentúra 2lovebrands. Viac info na www.cenyhermes.sk.

Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko

Instagram: https://instagram.com/lidlsk/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-

Kategórie: Podporujeme

Vianočné zvyky a tradície na Slovensku

PRservis.sk - 27. november 2018

BRATISLAVA 27. novembra 2018 - Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.

Advent

Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza. U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky v očkách každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku.

Sviatok sv. Mikuláša

(6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých darčekov. Tie si však musia pripraviť už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené do obloka, aby si v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U nás je Mikuláš známy ako bielovlasý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú rozdávať darčeky či "čertovské" odmeny.

Sviatok Lucie

13. december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie patrí do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja(30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša(6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala.

Štedrý deň

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj "vilija” alebo "vigilija”, odvodený od latinského "vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláčemajú už napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň "Tichá noc, svätá noc". 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov.

Portál Vianoce.sk je sezónny portál, ktorý sa špecializuje na rôzne oblasti spojené s Vianocami. Prináša informácie o zvykoch a tradíciach, tipy na vianočné darčeky, ponúka vianočné recepty, nájdete tu vianočné koledy či vinše. Špecialitou je List Ježiškovi, v ktorom môžu deti vyjadriť svoje túžby a predstavy o tom, čo by radi našli pod vianočným stromčekom.

Kategórie: Podporujeme

Spermie – olympijskí plavci v kríze

SAV.sk - 27. november 2018
Ako titulok pre našu pozvánku sme použili názov prednášky, ktorá odznie v novembrovej Vedeckej kaviarni v Košiciach 28. novembra 2018 o 18.00 hodine v kinosále Kulturfabrik Tabačka na Gorkého ulici 2.   Hlavný organizátor vedeckých kaviarní v Košiciach RNDr. Ján Gálik, CSc. hľadal, hľadal, až našiel prednášajúcu, ktorej termín – posledná novembrová streda – vyhovoval. Z Nitry, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,  pricestuje do Košíc ...
Kategórie: Podporujeme

Kúzlo Vianoc každý deň

PRservis.sk - 26. november 2018

BRATISLAVA 26. novembra 2018 - Jeseni už odzvonilo a nastal čas prichystať sa na blížiaci sa advent. Zima klope na dvere a s ňou obdobie radosti a tých najjemnejších momentov v kruhu našich blízkych. Všetci sa tešia na vianočné pečenie, zdobenie vianočného stromčeka, rozbaľovanie darčekov alebo na bozk pod rozkvitnutým imelom. Spríjemnite si predvianočný čas s veselým adventným kalendárom a ďalšími čokoládovými pochúťkami Milka, ktorými potešíte nielen seba, ale aj svojich najbližších.

Bez adventného kalendára by neboli Vianoce. Dnes už je jednou z neodmysliteľných vianočných tradícií rovnako ako vianočný stromček alebo betlehem. Prvé takéto kalendáre vznikali už pred necelými dvoma storočiami. Vyrábali sa ručne a boli unikátnymi umeleckými dielami. Doprajte si tie najjemnejšie predvianočné chvíle s hravými kalendármi Milka, v ktorých sa skrýva 24 figúrok z pravého alpského mlieka s krémovou mliečnou náplňou.

Dostupné v 200 g balení. Odporúčaná cena 5,99 Eur.

Snehové radovánky

Aj v zime môžete zažiť kopec zábavy. Postavte s rodinou alebo kamarátmi snehuliaka, či usporiadajte poriadnu snehovú guľovačku. Keď budete mať od snehu zmrznuté ruky, vymeňte snehové gule za Milka Snowballs Oreo. Čokoláda v tvare snehových gúľ plnená jemnou mliečnou náplňou a kúskami sušienok Oreo Vás určite zahreje.

Dostupné v 112 g balení.  Odporúčaná cena 3,19 Eur.

Sladká odmena

Čokoládové figúrky k Vianociam jednoducho patria. S malými figúrkami zdobíme stromček a tie veľké nám rozdeľuje Svätý Mikuláš. Potešte v adventnom čase seba a svojich blízkych figúrkami Milka z tej najjemnejšej čokolády a alpského mlieka. Rozprávkový design Santu alebo snehuliaka spríjemní chladné zimné večery.

Santa dostupný v 100 g balení. Odporúčaná cena 2,29 Eur.

Snehuliak dostupný v 50 g balení. Cena 1,19 Eur.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Kúzlo Vianoc každý deň

Kategórie: Podporujeme

Zmenky Stroden Management Limited voči SPP sú a vždy boli platné a legálne

PRservis.sk - 26. november 2018

BRATISLAVA 26. novembra 2018 - Žiadny súd nemôže poprieť platnosť piatich zmeniek v hodnote 350 miliónov českých korún (cca.5x2,6 milióna eur), ktoré sú vo vlastníctve Stroden Management Limited a ktoré firma uplatňuje voči SPP. Akcionári Stroden Management Limited získali tieto zmenky v roku 2004 v rámci konkurzu skrachovanej Union banky, ktorá ich ešte pred tým odkúpila od pôvodného majiteľa zmeniek, spoločnosti Sezoos Group. Je preukázané a nikdy nespochybnené, že SPP za vystavenie týchto 5-tich zmeniek prijal od Sezoos Group prevodom na bankový účet sumu 350 miliónov českých korún (cca.2,6 milióna eur). Rozhodnutie Najvyššieho súdu považuje Stroden Management Limited v konečnom dôsledku za potvrdenie niekoľkých dávnejších verdiktov Krajského súdu, ktoré tiež dali za pravdu Stroden Management Limited.

"Naše zmenky preukázateľne slúžili ako záruka za požičanú sumu, ktorá reálne skončila na účte SPP a ktorú SPP použil a v stanovenej lehote nevrátil. Tým sa zásadne odlišujú od mnohých iných zmeniek, ktoré si vyslúžili povesť takzvaných "Duckého zmeniek. A to dlhodobo slúži na neodôvodnené mediálne a politické spochybňovanie zákonného nároku" , uvádza v stanovisku Stroden Management Limited, ktorá sa takto dištancuje od vyjadrení predstaviteľov SPP, ktorý rozhodnutie Najvyššieho súdu spochybňujú. Firma zároveň zdôraznila, že procesy, ktoré sa odohrali pred tým, ako zmenky nadobudla sa jej nikdy nijakým spôsobom netýkali a netýkajú.

Spoločnosť ďalej uviedla, že nie je zodpovedná za súčasnú hodnotu zmeniek, ktorá siaha ku 30 miliónom eur, pretože táto suma je výsledkom hromadiacich sa úrokov ku nepreplateným zmenkám.

"Bez ohľadu na akékoľvek iné zmenky, ktoré sú známe pod označením "Duckého zmenky", mala byť naša záležitosť s legálne vystavenými a legálne uplatnenými zmenkami už dávno vysporiadaná za oveľa nižšiu cenu, než o akú ide dnes. A to nie je zodpovednosť Stroden Management Limited ani jej akcionárov", konštatuje sa ďalej v stanovisku Stroden Management Limited.

Kategórie: Podporujeme

Legendárny Scooter oslávi na jar v Bratislave dvadsaťpäťku

PRservis.sk - 26. november 2018

BRATISLAVA 26. novembra 2018 - 25 rokov je ten najlepší vek! A tiež najvyšší čas, vydať sa do Bratislavy na poriadnu párty! Behom svojej 100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED Tour sa legendárna kapela po prvý raz zastaví v bratislavskej Hant Aréne, aby 23. marca 2019 so svojimi slovenskými fanúšikmi oslávila dvadsaťpäťku. Scooter to rozbalí na plný plyn a počas dychberúcej show budú halou znieť všetky zásadné hity, ktoré charizmatický shouter H. P. Baxxter a jeho dvaja spoluhráči nekompromisne nasadia do uší a nôh svojich nadšených fanúšikov. Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) alebo Move Your Ass! budú spievať spolu so všetkými, ktorí sa radi bavia už celé štvrťstoročie s jednou z najúspešnejších európskych kapiel, aká sa kedy na tanečnej a eletronickej scéne objavili.

"Som nadšený z toho, že sa môžeme po tak dlhej dobe vybrať do Bratislavy,” hovorí frontman H.P. Baxxter a dodáva s úsmevom: "Na Slovensku bude určite Hyper Hyper Wicked a verím, že to poriadne rozbalime! Naposledy sme v Bratislave vystúpili koncom 90tych rokov a bolo to skvelé. O to viac sa tešíme na ďalšiu veľkú samostatnú show, kde spoločne s fanušíkmi oslávime naše 25te výročie. Scooter je v silnej forme a na koncerte prejdeme celú našu kariéru, a určite zahráme všetky najväčšie hity."

Od vydania albumu ACE, s ktorým sa v Čechách objavili pred dvomi rokmi, Scooter nezaháľal. Minulý rok vyšiel dvojalbum Scooter Forever, a pred Vianocami prekvapila originálnou úpravou scooterovských hitoviek na albume 100% Scooter Piano Only jedna z najzaujímavejších nemeckých klasických pianistiek mladej generácie - Olga Scheps.

24 hitov v top ten, 30 miliónov predaných nosičov a 90 zlatých a platinových albumov za predaj. Tisíce koncertov po celom svete, desaťtisíce fanúšikov, neustála energia i prepracovaná show s využitím najmodernejšej techniky.  V neposlednom rade tiež humor a nadhľad, schopnosť sebairónie, tým všetkým baví Scooter celý svet už štvrťstoročie.

POZOR! Koncert kapely v rámci turné 100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED sa presúva do NTC Arény Bratislava z dôvodu vysokého záujmu fanušíkov! Dátum ostáva nemenný, sobota 23. marca 2019 so začiatkom o 19.00 hod. Ako predskokan ľudí zahreje špeciálny hosť, slovenský DJ Mark VOSS, ktorý najnovšie ovládol talentovú súťaž v rámci svetového hudobného vydavateľstva. Brány sa otvárajú už o 18.00!

Predpredaj vstupeniek: https://www.ticketlive.sk/sk/event/scooter-tour-2019-bratislava-ntc

Scooter vznikli na základoch synthpopovej kapely Celebrate the Nun, v ktorej sa v roku 1986 v Hannoveri zišli  H.P. Baxxter (vlastným menom Hans Peter Geerdes) a Rick J. Jordan. V roku 1989 sa stretávajú v Hamburgu s manažérom Jensom Thelom, s ktorým najskôr vytvorili remixovú skupinu Loop, a potom v roku 1993 vzniká Scooter. Dobre produkovaný a po všetkých stránkach dotiahnutý projekt mixuje prvky happy hardcore a hard trance a stavia na prepracovanej pódiovej show s radom svetelných a pyrotechnických efektov a samozrejme na charizme a prejave frontmana H. P. Baxxtera. Typickým sa pre staršie nahrávky Scooteru tiež stalo používanie zmutovaného frekvenčne skresleného hlasu.

Prvým veľkým hitom bol track Hyper Hyper, nasledovali Move Your Ass!Friends alebo Endless Summer. V roku 1998 vznikol možno najväčší hit kapely How Much Is the Fish?, ktorý sa v Nemecku vyšplhal na 3. priečku a dosiahol predaj 250 000 nosičov. V 21. storočí potom bodujú skladby ako Nessaja, Ramp! (The Logical Song), Maria (I Like It Loud) alebo The Question Is What Is the Question?

V zostave kapely sa v roku 2006 často striedaný post druhého pianistu stabilizuje s príchodom Michaela Simona.

www.ticketlive.cz / www.ticketlive.sk

100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED TOUR 2018 (Trailer)

Aktuálne videoklipy:

100% Scooter Piano Only by Olga Sheps

http://scootertechno.com/

https://www.youtube.com/scooter

Kategórie: Podporujeme

Cashback World prináša skvelú novinku v oblasti online nákupov

PRservis.sk - 26. november 2018

BRATISLAVA 26. novembra 2018 - Medzinárodné nákupné spoločenstvo, Cashback World prináša pre svojich 11 miliónov zákazníkov v 47 krajinách po celom svete užitočnú novinku. "Cashback Helper" je nový doplnok internetových prehliadačov, vďaka ktorému zákazníci nákupného spoločenstva už nikdy nezmeškajú výhodné Cashback ponuky či iné výhody obchodných partnerov.

Výhodou členstva v nákupnom spoločenstve Cashback World je, že každý zákazník, ktorý nakúpi tovar v niektorom zo 120 000 partnerských obchodov či e-shopov, získava na svoj účet peniaze späť, a to až do 5%. Okrem toho pri každom nákupe zbiera aj tzv. Shopping Points, ktoré môže neskôr využiť na iné lákavé ponuky od obchodných partnerov. Cashback Helper je nová užitočná funkcia internetových prehliadačov (Firefox, Chrome, Safari), ktorá všetkým online zákazníkom umožňuje ešte jednoduchšie využívať všetky výhody nákupného spoločenstva.

Ako Cashback Helper funguje?

Nový doplnok internetových prehliadačov, Cashback Helper, jednoducho oznamuje online nakupujúcim, že hľadaná firma je jedným z obchodných partnerov nákupného spoločenstva Cashback World. Okrem toho v informačnej lište zobrazuje aj výšku Cashbacku, teda sumy, ktorá sa zákazníkovi vracia späť. Zobrazuje tiež, koľko Shopping Points zákazník za nákup získava a taktiež či má konkrétny obchodný partner aktuálne aj iné výhodné ponuky. Ak daný predajca zákazníka zaujme, stačí už len kliknúť na "Aktivovať Cashback" a následne už len využívať výhody nakupovania cez Casback World. Nie je teda potrebné hľadať obchodných partnerov cez cashbackworld.com, postačí, ak zákazník bude na danom internetovom prehliadači prihlásený vo funkcii Cashbak Helper.

Dizajn nového internetového doplnku je minimalistický a prehľadný. Vďaka tomu zákazník nájde všetky dôležité informácie celkom jednoducho. V rýchlom zorientovaní mu pomôže aj zobrazenie top partnerov či aktuálnych akcií. V prípade, že chce vyhľadať aj iných online či offline obchodných partnerov, stačí ak klikne na symbol lupy vpravo hore, pomocou ktorého vyhľadá požadovaný obchod. Tešiť sa môžu aj všetci fanúšikovia AS Rím, pretekov Moto GP či iných renomovaných športových partnerov Cashback Worldu. Novinku Cashback Helper si totiž môžu stiahnuť v dizajne svojho obľúbeného klubu.

Viac informácií o inštalácii Cashback Helper nájdete na www.cashbackworld.com/helper.

Kategórie: Podporujeme

Literárna kronika 1. republiky – spoločné dielo literárnych historikov

SAV.sk - 26. november 2018
Výpravnú publikáciu Literární kronika první republiky, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých inštitúcií, predstavili 22. novembra spoločne v priestoroch Ústavu slovenskej literatúry SAV editori a autori z Ústavu pre českú literatúru AV ČR v Prahe (Pavel Janáček, Petr Šámal) a Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave (Vladimír Barborík). Kroniku tvorí 21 kapitol zodpovedajúcich 21 rokom existencie prvej ČSR. Každá kapitola sa skladá z troch častí: udalosti, dielo, súvislosti. Takéto ...
Kategórie: Podporujeme

Tip: Drevené vence - 8.49

Zlacnene.sk - 26. november 2018
Kategórie: Podporujeme

Znásilnenie alebo smrť

PRservis.sk - 23. november 2018

BRATISLAVA 23. novembra 2018 - Fotografia Martina Bandžáka, zakladateľa a riaditeľa humanitárnej zdravotníckej organizácie MAGNA, s týmto brutálnym názvom bola nominovaná na tohtoročnú cenu Czech Press Photo. Dievča na obrázku je Sylvie z Konga. Jej príbeh je bežná realita v oblasti konfliktov.

Na dátum 25. 11. pripadá Medzinárodný deň proti násiliu páchanom na ženách. Aj v dnešnej dobe čelia milióny žien po celom svete rôznemu druhu násilia. Znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia sú jedným z nich. Často sú rozšírené v konfliktných prostrediach, kde môžu byť použité ako nástroj ponižovania, trestu, kontroly, vyvolávania strachu, ale aj ako nástroj ničenia komunít. Často sa páchajú aj v stabilných oblastiach a páchateľmi sú známe osoby alebo dokonca rodinní príslušníci.

Humanitárna zdravotnícka organizácia MAGNA, ktorú fotograf Martin Bandžák založil a riadi s Denisou Augustínovou, lieči a tým mierni následky znásilnenia spáchanom  na ženách a deťoch v oblastiach, kde neexistuje základná lekárska starostlivosť a bez ich pomoci by boli následky fatálne. Pomáhajú v mnohých krajinách sveta, Kongo je jednou z nich.

MAGNA má vlastné terénne tímy lekárov a dobrovoľníkov priamo v oblastiach s vyšším výskytom sexuálneho násilia. Zameriava sa na liečbu detí a žien v tých najohrozenejších častiach sveta. Informuje komunity v utečeneckých a vysídleneckých táboroch o tomto probléme, o možnostiach využitia ich starostlivosti a šíri sociálnu a psychosociálnu podporu. V MAGNA nemocniciach v Kongu poskytuje zdravotnú starostlivosť obetiam sexuálneho násilia takmer denne.

"O probléme sexuálneho násilia vydáva OSN mnoho odporúčaní a vedie celosvetové štatistiky, ale v krajinách tretieho sveta, kde je práve násilie na ženách úplne bežnou realitou, je ťažké zavádzať akúkoľvek prevenciu. Naša organizácia lieči stovky žien a detí a zmierňuje tak následky znásilnenia. Poskytujeme prevenciu infekcie HIV formou post-kontaktnej profylaxie a tiež okamžite podávame antikoncepciu. Obetiam znásilnení tiež podávame antibiotiká ako prevenciu pohlavne prenosných chorôb a očkujeme ich proti tetanu a žltačke. Taktiež liečime fyzické zranenia a poskytujeme psychologickú podporu", uvádza zakladateľka a koordinátorka projektov organizácie MAGNA Denisa Augustínová, čo je súčasťou liečby a starostlivosti o obete znásilnenia.

Medzinárodný deň proti násiliu páchanom na ženách vyhlásilo valné zhromaždenie OSN oficiálne v roku 1999. Neoficiálne sa tento deň oslavuje už od roku 1981, kedy bol takto ustanovený ženskými organizáciami v Kolumbii. Bolo to na pamiatku sestier Patrie, Minervy a Marie Teresy Mirabalových, politických aktivistiek z Dominikánskej republiky, ktoré boli zavraždené roku 1960 na pokyn dominikánskeho diktátora Rafaela Trujilla. Každý rok organizujú vlády jednotlivých krajín, neziskové organizácie a spolky v tento deň aktivity na zvýšenie povedomia o tomto probléme.

Viac informácií o humanitárnej zdravotníckej organizácii MAGNA nájdete na www.magna.sk.

Liečime vďaka Vám

Kategórie: Podporujeme

Asymetria kultúrneho transferu

SAV.sk - 23. november 2018
V Ústave svetovej literatúry SAV predniesol prof. András Kappanyos z Literarárnovedného ústavu Centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied dňa 14. novembra 2018 prednášku s názvom The Asymmetry of Cultural Transfer. Kultúrny transfer je oblasť, ktorá analyzuje činitele a charakter prenosu kultúrnych javov, produktov a inšpirácií z jednej kultúry do druhej, a patrí do nej aj výskum umeleckého prekladu. Prenos literárneho diela do iného jazyka a iného kultúrneho priestoru totiž neznamená iba preklad z jedného ...
Kategórie: Podporujeme

Ján Riapoš získal čestný doktorát

PRservis.sk - 22. november 2018

BRATISLAVA 22. novembra 2018 - Predseda Slovenského paralympijského zväzu Ján Riapoš získal titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) v pondelok 19. novembra 2018 v Aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Čestný doktorát prevzal z rúk rektora vysokej školy prof. Vladimíra Krčméryho.

Pri príležitosti životného jubilea Jána Riapoša, mu vedecká rada školy udelila čestný doktorát v odbore sociálna práca za reprezentáciu Slovenska v zahraničí a 25 ročnú prácu s telesne znevýhodnenými športovcami. "Pán Riapoš vytvoril systém integrácie ťažko zdravotne postihnutých v športovej i vzdelávacej oblasti. Od roku 1993 reprezentuje Slovensko v stolnom tenise, je tiež štatutárom v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov a založil stolnotenisovú ligu pre hendikepovaných i zdravých hráčov. Vychováva a motivuje ďalších hendikepovaných športovcov a reprezentantov slovenskej republiky," povedala v slávnostnom laudáciu prof. Alžbeta Mrázova.

Počas slávnostného ceremoniálu na VŠZaSP sv. Alžbety si prevzali imatrikulačné listy a diplomy študenti odborov ošetrovateľstvo, sociálna práca, psychológia a misijná a charitatívna práca. Na záver ocenení poďakovali rektorovi a zároveň zakladateľovi VŠZaSP sv. Alžbety prof. Krčmérymu za 15 rokov fungovania školy a rozvoj sociálnej práce na Slovensku.

"Získanie titulu doctor honoris causa považujem za nesmiernu česť a veľmi si vážim rozhodnutie vedeckej rady školy a pán rektora. Je pre mňa povzbudením do ďalšej práce v prospech hendikepovaných športovcov a v podpore slovenských paralympionikov. Zároveň verím, že nám svoju priazeň zachovajú naši priatelia a podporovatelia aj naďalej," uviedol Ján Riapoš.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je prof. Vladimír Krčméry, ktorý je aj jej rektorom. Škola sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky. Vysokú školu, rovnako ako Slovenský paralympijský výbor dlhé roky podporuje prezident ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Kategórie: Podporujeme

Stránky