Štátna správa

Slovensko opäť lídrom vo V4

Ministerstvo financií SR - 9. november 2017

Európska komisia zverejnila svoju pravidelnú jesennú prognózu, na základe ktorej bude hodnotený aj návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky. Zverejnené čísla potvrdzujú odhady Ministerstva financií SR, ktoré v tomto roku počíta, rovnako ako EK s ekonomickým rastom Slovenska na úrovni 3,3%.

Kategórie: Štátna správa

V októbri boli rozpočtové príjmy aj výdavky nižšie ako vlani

Ministerstvo financií SR - 2. november 2017

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2017 schodok vo výške 751,7 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu nižšie. Príjmy o 376,8 mil. eur a výdavky o 45,7 mil. eur. Schodok sa medziročne zvýšil o 331,1 mil. eur.

Kategórie: Štátna správa

Najväčší úspech na finančných trhoch

Ministerstvo financií SR - 11. október 2017

Slovensko opäť prepisuje históriu. Tento krát je to na finančných trhoch. Slovenská republika v utorok dosiahla historický míľnik a po prvýkrát predala 30- ročné dlhopisy.

Kategórie: Štátna správa

Zákon roka je hotový

Ministerstvo financií SR - 4. október 2017

Ministerstvo financií SR dokončilo návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý napĺňa ciele programového vyhlásenia vlády a je v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z nášho členstva v eurozóne.

Kategórie: Štátna správa

Štátny rozpočet v septembri so schodkom 1,087 mld. eur

Ministerstvo financií SR - 2. október 2017

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 616,9 mil. eur. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 173,3 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu septembra 2017 schodok vo výške 1 087,8 mil. eur...

Kategórie: Štátna správa

Zatepľovanie budov podľa nových pravidiel

Ministerstvo financií SR - 21. september 2017

Investície do zatepľovania budov už nebudú zaťažovať verejné financie. Je to výsledok viac ako trojročnej diskusie a snáh Ministerstva financií SR, ktoré počas uplynulých rokov intenzívne komunikovalo o tejto téme s EK, Eurostatom, a ostatnými členskými krajinami EÚ.

Kategórie: Štátna správa

Obce sa učia správne odhadnúť, aký bude výsledok ich hospodárenia

Ministerstvo financií SR - 12. september 2017
Ministerstvo financií SR spolu so Združením miest a obcí Slovenska štartuje sériu odborných seminárov, ktoré sa budú konať v šiestich krajských mestách. Počas stretnutí s primátormi a starostami miest a obcí budú odborníci z MF SR riešiť problematiku správneho určenia vývoja hospodárenia samospráv v danom rozpočtovom roku.
Kategórie: Štátna správa

Stránky