Samospráva

Stredisko kultúry Vajnorská hľadá pracovníkov na štyri pozície

Banm.sk - 16. november 2017
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej č. 21 prijme:   -          prevádzkového pra...
Kategórie: Samospráva

Park Jama bude 15.-16. novembra kvôli stavebným prácam uzavretý

Banm.sk - 15. november 2017
OZNAM PRE VEREJNOSŤ Prosíme návštevníkov PARKU JAMA o trpezlivost. Pre prebiehajúce stavebné práce bude park v dňoch 15. - 16. novembra 2017 uzavretý...
Kategórie: Samospráva

Výzva pána poslanca NRSR Martina Fecka občanom

Zlatabana.sk - 14. november 2017

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem

Kategórie: Samospráva

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Jakubany.sk - 14. november 2017
OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555 vyhlasuje výberové konanie na: • 5 pracovných miest - členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 11. 2017 o 09.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Pozvánka

Jakubany.sk - 14. november 2017
Pozvánka na koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať dňa 4. 12. 2017 o 18:00 hod. v Avalon Palace v Starej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Výmena električkových koľají na Vajnorskej ulici - čiastočná uzávierka v križovatke Vajnorskej, Jarošovej a Bajkalskej

Banm.sk - 14. november 2017
Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku v križovatke miestnych komunikácií Vajnorská ul., Jarošova ul. a Bajkalská ul. v ter...
Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk

Zlatabana.sk - 13. november 2017

Názov zákazky: „Modernizácia a stavebné úpravy komunitného materského centra Zlatá Baňa“

 

Výzva na predkladanie ponúk - Materské komunitné centrum

Kategórie: Samospráva

Matričný úrad - oznam

StaraLubovna.sk - 13. november 2017
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA DO DIVADLA

Cachtice.sk - 13. november 2017
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek – I. etapa

StaraLubovna.sk - 13. november 2017
Projekt finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva

Banm.sk - 13. november 2017
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade   § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení neskorší...
Kategórie: Samospráva

Stránky