Samospráva

Zelené ihrisko

StaraLubovna.sk - 22. august 2019
Kategórie: Samospráva

<p>V piatok 19. júla prijal primátor

Humenne.sk - 19. júl 2019

V piatok 19. júla prijal primátor mesta Humenné Miloš Meričko na pôde Mestského úradu bývalého novinára a spisovateľa Jozefa Hrubovčáka, ktorý pochádza síce z Brekova, ale aktívne pôsobil v našom meste niekoľko rokov.

Kategórie: Samospráva

<p>Vo štvrtok 11. júla sa v priestoroch

Humenne.sk - 18. júl 2019

Vo štvrtok 11. júla sa v priestoroch humenského amfiteátra uskutočnila ďalšia zo série tvorivých dielničiek Kreatívneho leta pre deti. Tentokrát boli pre šikovné rúčky pripravené vystrihovačky srdiečok a vtáčikov, ktoré neskôr deti ozdobili.

Kategórie: Samospráva

Kultúrne leto Vislanka-Ďurková 2019

Jakubany.sk - 18. júl 2019
Pozvánka na kultúrne podujatie Kultúrne leto v obci Vislanka, ktoré sa uskutoční dňa 21. 07. 2019 (t.j. nedeľa) od 14:30 hod. Pripravený je bohatý kultúrny program.
Kategórie: Samospráva

Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ - lokalita Nad Krivuľou

StaraLubovna.sk - 17. júl 2019
Zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2, ods. 1, písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu.
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy - lokalita Priemyselný park

StaraLubovna.sk - 17. júl 2019
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Kategórie: Samospráva

Štatistici budú zisťovať od júla do decembra informácie o zdraví

Banm.sk - 17. júl 2019
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktoré prebieha vo všetkých čle...
Kategórie: Samospráva

Oznam

Jakubany.sk - 16. júl 2019
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov 17. 07. 2019 (t. j. streda) tvorená len od 07:30 hod. do 11:30 hod.
Kategórie: Samospráva

Slovenský festival

Jakubany.sk - 15. júl 2019
Pozvánka na Slovenský festival, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 21. júl 2019 (piatok až sobota) pred Okresným úradom v Starej Ľubovni Vstup je zdarma.
Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania

Banm.sk - 15. júl 2019
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu: odborný referent v oblasti územného plánova...
Kategórie: Samospráva

Obec Plaveč - Oslavy 750. výročia obce

Jakubany.sk - 12. júl 2019
Pozvánka na oslavy 750. výročia obce Plaveč, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. - 14. júla 2019 (t.j. piatok - nedeľa) v obci Plaveč. Dňa 12. 07. 2019 (t.j. piatok) od 21:00 hod. sa uskutoční Nočná hasičská súťaž o pohár starostu obce, kde sa zúčastní aj náš ženský oddiel DHZ Jakubany.
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box