Samospráva

<p>Pokles podielových daní v humenskom

Humenne.sk - pred 3 hod 16 min

Pokles podielových daní v humenskom poňatí znamená 2,2 až 3,8 mil. eur.

Kategórie: Samospráva

<p>Kam patria tégliky z jogurtov? Kam

Humenne.sk - pred 8 hod 26 min

Kam patria tégliky z jogurtov? Kam dať ich viečka? – Tégliky do plastov (bez hrubých zvyškov jedla). Viečka oddeľte a vyhoďte spolu s kovmi.

Kategórie: Samospráva

Zostane tu Covid-19 s nami? Je možné, že sa ho nepodarí vykoreniť úplne, hovorí špecialista na pľúcne lekárstvo

Banm.sk - pred 18 hod 46 min
Prečo sa nový korona vírus rozšíril podstatne ďalej a rýchlejšie ako jeho predchodcovia? Aké sú naše zbrane proti nemu? Majú prijaté opatrenia opod...
Kategórie: Samospráva

Do 29. mája môže verejnosť pripomienkovať návrh Zadania Územného plánu zóny Zátišie-Hattalova

Banm.sk - pred 18 hod 46 min
Oddnes až do 29. mája môže odborná aj laická posielať samospráve bratislavského Nového Mesta pripomienky a podnety v rámci vyhláseného prerokovania...
Kategórie: Samospráva

Vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je kvôli dočasnému zrušeniu stránkových hodín prerušené

Banm.sk - pred 18 hod 46 min
Dôležitý oznam vo veci jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa: Keďže vybavovanie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťať...
Kategórie: Samospráva

Cyklodoprava

StaraLubovna.sk - 27. marec 2020
Kategórie: Samospráva

<p>V uplynulých ťažkých dňoch sa do

Humenne.sk - 27. marec 2020

V uplynulých ťažkých dňoch sa do boja s ochorením COVID-19 zapojilo v plnej miere aj Komunitné centrum Humenné (KC). Aktívnou činnosťou sa podarilo zhromaždiť hygienické potreby a ochranné pomôcky.

Kategórie: Samospráva

COOP Jednota - oznam

Jakubany.sk - 27. marec 2020
Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zákazníkom, že dňa 30. 03. 2020 (t.j. pondelok) bude prevádzka v našej obci opäť otvorená podľa otváracích hodín.
Kategórie: Samospráva

<p>Investičná akcia väčšieho významu

Humenne.sk - 27. marec 2020

Investičná akcia väčšieho významu prebieha aj v lokalite Dubník, konkrétne v Zariadení pre seniorov v Humennom, kde je čulý stavebný ruch.

Kategórie: Samospráva

<p>Štvrtkový kontrolný deň (26.3.)

Humenne.sk - 26. marec 2020

Štvrtkový kontrolný deň (26.3.) investičných akcií mesta sa začal Materskou školou v lokalite Podskalka, kde sa už dokončili vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, ako aj montáž kontaktného zatepľovacieho systému.

Kategórie: Samospráva

OZNAM (15. zasadnutie OZ)

Jakubany.sk - 26. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

Jakubany.sk - 26. marec 2020
Dňa 30. 03. 2020 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Prosíme všetkých obyvateľov obce, aby v termíne od dnes (t.j. štvrtok) do 28. 03. (t.j. sobota) všetok veľkoobjemový a nebezpečný odpad priviezli na Zberný dvor, aby nedochádzalo k jeho roznášaniu po obci. Zberný dvor je otvorený od 8 do 17hodiny.
Kategórie: Samospráva

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

StaraLubovna.sk - 26. marec 2020
Cieľom projektu je je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.
Kategórie: Samospráva

Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol. - oznam

Jakubany.sk - 26. marec 2020
Správna rada Urbárskej spoločnosti obce Jakubany, pozemkové spoločenstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25.03.2020 z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých Úradom vlády SR, Ústredným krízovým štábom SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, platných na celom území SR a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, prijala Uznesenie o ZRUŠENÍ Zhromaždenia podielníkov Urbárskej spoločnosti, ktoré sa malo konať 29.03.2020 (t.j. nedeľa) o 14:00 hod. a teda zhromaždenie sa z dôvodu týchto opatrení v nedeľu NEUSKUTOČNÍ!
Kategórie: Samospráva

Aktuálne informácie - zhrnutie

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Nové opatrenia vlády Slovenskej republiky a zhrnutie k 25. 03. 2020
Kategórie: Samospráva

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu koronavírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.
Kategórie: Samospráva

Nové opatrenia Vlády SR (zo dňa 24.03.2020 )

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Aktuálne informácie o ochorení koronavírus COVID-19 a nové opatrenieo vlády Slovenskej republiky. Viď príloha
Kategórie: Samospráva

ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Od pondelka 30. 03. 2020 až do odvolania sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 na celom území Slovenskej republiky prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch. Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená.
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova

Banm.sk - 25. marec 2020
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 o...
Kategórie: Samospráva

Stránky