Samospráva

<p>„Vaša škola je na európskej úrovni a

Humenne.sk - 22. marec 2019

„Vaša škola je na európskej úrovni a môžete byť na seba pyšní…“ zneli slová Ing. Kataríny Hrbáňovej, PhD. z Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite eTwinning helpdesk pre učiteľov.

Kategórie: Samospráva

Lanovka Železná studnička - Kamzík z technických príčin nepremáva

Banm.sk - 22. marec 2019
Sedačková lanovka Železná studnička - Kamzík nebude v najbližších dňoch z technických príčin premávať. Dôvodom je potreba nevyhnutnej údržby. Mimo ...
Kategórie: Samospráva

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

Jakubany.sk - 21. marec 2019
MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že dňa 27. 03. 2019 (streda) sa v ambulancii nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne prípady (nie predpis liekov) zastupuje: MUDr. Mária Hovanová, Budovateľská 487/20, St. Ľubovňa
Kategórie: Samospráva

Oznam

Jakubany.sk - 21. marec 2019
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 26. 03. 2019 (utorok) celý deň zatvorená.
Kategórie: Samospráva

Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni

Jakubany.sk - 21. marec 2019
Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 07.04.2019 (nedeľa) o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Informácia o význame značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadom

Cachtice.sk - 21. marec 2019
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Označovanie obalov
Kategórie: Samospráva

Prijímanie detí do materských škôl v Novom Meste sa uskutoční od 8. do 17. apríla

Banm.sk - 21. marec 2019
Prijímanie detí do materských školách v Novom Meste pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 8. apríla do 17. apríla 2019. Do materskej ...
Kategórie: Samospráva

Život v Novom Meste. Zapojte sa do súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu

Banm.sk - 21. marec 2019
Baví vás fotografovanie? Čo máte v Novom Meste najradšej? Podeľte sa s nami o svoje zaujímavé zábery na tému ŽIVOT V NOVOM MESTE. Zapojiť sa môžu o...
Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Banm.sk - 21. marec 2019
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariad...
Kategórie: Samospráva

Stránky