StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 28 s

Doplnenie kamerového systému

pred 3 hod 36 min
Zákazka pozostáva z vybudovania kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa a jeho sfunkčnenie a kompatibilitu s už existujúcou kamerovou a zaznamenávacou infraštruktúrou
Kategórie: Samospráva

Doplnenie kamerového systému

pred 3 hod 36 min
Kategórie: Samospráva

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

pred 5 hod 57 min
Financované z Operačného programu ,,Integrovaný regionálny operačný program“. Zákazka pozostáva z obnovy priestorov ZŠ Komenského v Starej Ľubovni a to konkrétne stavebných prác a stavebných úprav v priestoroch dielne, PC učebne a učebne fyziky pre žiakov školy .
Kategórie: Samospráva

Oznam PD Nová Ľubovňa

29. september 2020
Kategórie: Samospráva

Oznam o odstávke vody 23.9.2020

23. september 2020
Kategórie: Samospráva

80 rokov volejbalu Stará Ľubovňa

23. september 2020
Kategórie: Samospráva

Oznam o úprave hrádze na rieke Poprad

22. september 2020
Kategórie: Samospráva

Zápisnica z rokovania MsZ 10.09.2020

21. september 2020
Kategórie: Samospráva

Plynoinštalácia a vykurovanie objektu č.24 - Opakované

16. september 2020
Predmetom zákazky je plynoinštalácia a rekonštrukcia vykurovania ...
Kategórie: Samospráva

Prepojenie miestnej komunikácie na Vansovej ulici s miestnymi komunikáciami na Tehelnej a Štúrovej ulici v meste Stará Ľubovňa.

16. september 2020
Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru – prepojenia ulíc Vansová, Tehelná a Štúrová v Starej Ľubovni. Navrhované riešenie musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky, ktorým je prepojenie miestnych komunikácií vrátane chodníka, verejného osvetlenia a pri Tehelnej ulici aj inžinierskych sieti – kanalizácia, vodovod, elektrina, plynovod.
Kategórie: Samospráva

Plynoinštalácia a vykurovanie objektu č.24 - Opakované

16. september 2020
Predmetom zákazky je plynoinštalácia a rekonštrukcia vykurovania v objekte č. 24 nachádzajúcich sa na námestí sv. Mikuláša v meste Stará Ľubovňa. Objekt č. 24 – národná kultúrna pamiatka je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a súčasne sa nachádza v pamiatkovom území – Pamiatková zóna v meste Stará Ľubovňa.
Kategórie: Samospráva

Zber veľkoobjemových a nebezpečných odpadov

16. september 2020
Mesto Stará Ľubovňa a spoločnosť Ekos, spol. s r. o., Popradská 24, Stará Ľubovňa organizujú pre obyvateľov mesta triedený zber veľkoobjemových odpadov a zber nebezpečných odpadov v dňoch 18.09.2020 a 19.09.2020. K zberným nádobám, ktoré používate na ukladanie bežných komunálnych odpadov vyložte nepotrebné koberce, skrine, stoly, stoličky linoleá, dvere, rámy.... .žiarivky, akumulátory, batérie, televízory, obrazovky, opotrebované ropné oleje. Staré pneumatiky je možné odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, predajni pneumatík bez viazanosti na kúpu novej pneumatiky.
Kategórie: Samospráva

Stránky