StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 6 min 26 s

Cyklodoprava

27. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

26. marec 2020
Cieľom projektu je je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - oznámenie

24. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Verejná výhlaška - rozhodnutie

24. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

16. marec 2020
Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 78,00 m2
Ostatná plocha: 58,57 m2

Telefónny kontakt: +421 911 624 834 (Mgr. Štefan Žid)
Kategórie: Samospráva

Ponuka Mesta pre seniorov

16. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Oznam PD Nová Ľubovňa

12. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o preskúšaní sirén

12. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Orálna vakcinácia líšok

12. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Stránky