StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 18 min 44 s

Výberové konanie

19. jún 2017
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška č. 65/2017

19. jún 2017
Kategórie: Samospráva

Beh za zdravé mesto 2017

16. jún 2017
Kategórie: Samospráva

Oceňovali darcov krvi

16. jún 2017
Kategórie: Samospráva

Staviame-jazdíme-spoznávame

16. jún 2017
Výzva na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na stavebné práce na zákazku s názvom „Staviame-jazdíme-spoznávame“, v rámci projektu „Staviame-jazdíme-spoznávame – INT/ET/PO/1/I/B/0084 pre Mesto Stará Ľubovňa.
Kategórie: Samospráva

Zošliapnem, vytriedim!

13. jún 2017
Kategórie: Samospráva

Dizajn vizualizácie výstavnej expozície

13. jún 2017
Návrh vizualizácie výstavnej expozície pre plánované výstavy na podporu rozvoja cestovného ruchu zameraného na singletraily v prírodnom prostredí v rámci mikroprojektu „Staviame-jazdíme-spoznávame“. Výstavy sa budú konať v Hradci Králové, v Katowiciach a v Lodzi. Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle spracovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 500 € vrátene DPH. Maximálna rozloha výstavnej expozície, ktorá je predmetom vizualizácie je 50 m2, výška max 3 m. Návrh musí obsahovať: • elektrické pripojenie 220 V vrátane umiestnenia TV, projektora a mobilu, • umiestnenie trojrozmernej makety, ktorej súčasťou je: cyklistická trasa modelovaná ako horský terén – koberec (imitácia trávy), 2 pevne ukotvené stojany na horské bicykle, na ktorých bude možné na mieste bicyklovať, prírodné prvky – stromy, kríky, kvety v kvetináčoch, vodná plocha, imitácia lesnej zveri z oblasti karpatskej fauny... • umiestnenie pultov na uloženie propagačných materiálov vrátane 8 stoličiek pre obsluhu, • umiestnenie 2 krát sedenia (stôl, 4 kreslá) na diskusiu s návštevníkmi, • zázemie oddelené od priestoru prístupného pre návštevníkov, v ktorom obstarávateľ bude mať uložené zásoby a osobné veci, • umiestnenie bannera v rozmeroch 3 m výška a 2 m šírka, • návrh nápisov musí byť trojjazyčný – slovensko-poľsko-anglický, • doplnky návrhu: návrh kostýmov pre obsluhu, návrh dizajnu občerstvenia, umiestnenie osvetlenia, • expozícia musí byť zložiteľná z dôvodu jej prepravy na objem cca skriňová AVIA, systém skladania musí byť navrhnutý tak, aby vydržal minimálne po dobu 5 rokov, pričom sa počíta, že sa bude rozkladať 4 krát ročne, Vyhotovenie návrhu: • 4 krát vo farebne tlačenej forme, v 3D vizualizácii, rozmer min. A3, • 1 krát v elektronickej verzii (CD, USB)
Kategórie: Samospráva

Stránky