StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 9 min 31 s

Výberové konanie - asistent odborného pracovníka Komunitného centra

14. november 2019
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent odborného pracovníka Komunitného centra.
Kategórie: Samospráva

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

13. november 2019
Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 78,00 m2
Ostatná plocha: 58,57 m2


Obhliadku nebytových priestorov je možné vykonať v pracovných dňoch od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 14.00 h.
(tel. kontakt: Mgr. Štefan Žid: 0911 624 834).
Kategórie: Samospráva

Zápisnica z rokovania MsZ 30.10.2019

11. november 2019
Kategórie: Samospráva

Stránky