Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 19 min 6 s

Malé ihrisko

17. jún 2018

Kategórie: Samospráva

Žiadosť o výplatu príspevku rodičom školopovinných detí

8. jún 2018

 

V zmysle uznesenia č.37/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schválilo poskytnutie finančného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenie v uplynulom školskom roku.

Podmienky na poskytnutie plnenia  nájdete v nižšie uvedenom uznesení

 Uznesenie č.37 

Stiahnite si a vyplňte toto tlačivo, ktoré je doatupné aj v kancelárii obecného úradu. Vyplnené tlačivo v papierovej forme doručte v termíne uvedenom v uznesení na obecný úrad do podateľne, alebo ho zašlite v elektronickej forme na adresu obec@zlatabana.sk, pričom si žiadosť zašifrujte vhodným spôsobom, vzhľadom na citlivosť osobných údajov uvedených v žiadosti, šifru potom zašlite znova na tú istú e-mailovú adresu osobitným e-mailom, teda nie spolu so žiadosťou.

Žiadosť o príspevok na dieťa, ktoré navštevuje MŠ

Kategórie: Samospráva

Ako narábať s odpadom?

9. máj 2018

Kategórie: Samospráva

Odstavky Elektriny v obci 11. mája 2018

7. máj 2018

 

 

Kategórie: Samospráva

Uop

4. máj 2018

Kategórie: Samospráva

Beh mieru 2018

30. apríl 2018

Kategórie: Samospráva

Dôležitý oznam

6. apríl 2018

Kategórie: Samospráva

Cerpanie dovolenky na Ocú

28. marec 2018

Kategórie: Samospráva

Oznam

26. marec 2018

Kategórie: Samospráva

Stránky