Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 2 min 22 s

Dôležitý oznam

6. apríl 2018

Kategórie: Samospráva

Cerpanie dovolenky na Ocú

28. marec 2018

Kategórie: Samospráva

Oznam

26. marec 2018

Kategórie: Samospráva

Zlatobanská stopa II. ročník

15. február 2018

Obec Zlatá Baňa v spolupráci s občianskym združením Zlatá Baňa pre všetkých a s Lesmi SR, š.p. OZ Prešov 

Vás všetkých sdrečne pozývajú 

na bežecké podujatie Zlatobanská stopa - 2. ročník

 

Kategórie: Samospráva

Vianoce 2017

23. december 2017

                      Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Zlatá Baňa občanom

Kategórie: Samospráva

Vianoce 2018

23. december 2017

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na Štefánsky punč a Sivestrovskú zábavu

21. december 2017

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Zlatá Baňa Vás srdečne pozývajú

                                                           na

Kategórie: Samospráva

Mikulas 2017

28. november 2017

Kategórie: Samospráva

Vianočné trhy Budapešt 2017

26. november 2017

 

Obec Zlatá Baňa organizuje pre občanov Zlatej Bane návštevu Budapeštianskych vianočných trhov so sprievodkyňou.

Dátum podujatia: 16. december 2017 odchod o 7.00 autobusom z obce od obecného úradu

Svoj záujem zúčastniť sa akcie oznámte pani

Márii Semanovej, č. domu 143

- osobne

- telefonicky na číslo 0903606298

alebo

- e-mailom: mariasemanova62@gmail.com

Kapacita autobusu je 45 cestujúcich

Vaša prihláška sa stane záväznou zaplatením účťastnického poplatku vo výške 3,- Eur/osoba, poplatok zaplaťte do štvrtku 30.11.2017 do 20.00 hod u pani Semanovej, od ktorej obdržíte potvrdenie o zaplatení.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na sprievodcu a autobus, obec uhrádza 90% nákladov na prepravu osob autobusom.

Záujemcovia, ktorí nie su občanmi Zlatej Bane,  zaplatia poplatok vo výške 10,- Eur a ich účasť je možná v prípade nenaplnenia kapacity autobusu občanmi Zlatej Bane

Predpokladaný návrat do Zlatej Bane je 16.12.2017 do 23.59 hod

Tešíme sa na Vašu účasť, Váš obecný úrad

 

Kategórie: Samospráva

Výzva pána poslanca NRSR Martina Fecka občanom

14. november 2017

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem

Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk

13. november 2017

Názov zákazky: „Modernizácia a stavebné úpravy komunitného materského centra Zlatá Baňa“

 

Výzva na predkladanie ponúk - Materské komunitné centrum

Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box