Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 9 min 36 s

Výsledky komunálnych volieb 2018

11. november 2018

Kategórie: Samospráva

Pietna spomienka na výročie vypálenia obce

9. september 2018

Obec Zlatá Baňa zastúpená starostom obce v súčinnosti s Obecným zastupiteľstvom Obce Zlatá Baňa pripravujú pietnu spomienku na smutné 74. výročie vypálenia obce Zlatá Baňa.

Viac informácií o podujatí a spoluorganizátoroch nájdete na priloženej pozvánke.

Kategórie: Samospráva

Oznam k voľbám do orgánov samosprávy

3. september 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Iveta Hirkalová

Obec Zlatá Baňa

OcÚ Zlatá Baňa č. 71, 082 52 Kokošovce

Tel. kontakt: 051/779 82 25

obec@zlatabana.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

 

obec@zlatabana.sk

Kategórie: Samospráva

Oznam k voľbám do orgánov samosprávy

3. september 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Iveta Hirkalová

Obec Zlatá Baňa

OcÚ Zlatá Baňa č. 71, 082 52 Kokošovce

Tel. kontakt: 051/779 82 25

obec@zlatabana.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

 

obec@zlatabana.sk

Kategórie: Samospráva

Ako správne narábať s odpadom?

31. august 2018

 

Kategórie: Samospráva

Ako správne narábať s odpadom?

31. august 2018

 

Kategórie: Samospráva

Deň otvorených dverí základnej umeleckej školy

22. august 2018

Pozývame Vás s Vaše deti na Ďeň otvorených dverí Súkromnej základnej umeleckej školy

Kategórie: Samospráva

Nový cestovný poriadok SAD Prešov

22. august 2018

 Cestovný poriadok linky 707401 platný od 1.9.2018. 

 

 

Kategórie: Samospráva

Informácie k voľbám do orgánov miestnej samosprávy - 2018

9. august 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 6. júla 2018 rozhodnutím č. 203 vyhláseným dňa 10. júla 2018 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Zlatá Baňa ku konaniu volieb do orgánov samosprávy v roku 2018

Informácie pre voličov k voľbám

 

Kategórie: Samospráva

Informácie k voľbám do orgánov miestnej samosprávy - 2018

9. august 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 6. júla 2018 rozhodnutím č. 203 vyhláseným dňa 10. júla 2018 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. 

 

Kategórie: Samospráva

Malé ihrisko

17. jún 2018

Kategórie: Samospráva

Žiadosť o výplatu príspevku rodičom školopovinných detí

8. jún 2018

 

V zmysle uznesenia č.37/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schválilo poskytnutie finančného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenie v uplynulom školskom roku.

Podmienky na poskytnutie plnenia  nájdete v nižšie uvedenom uznesení

 Uznesenie č.37 

Stiahnite si a vyplňte toto tlačivo, ktoré je doatupné aj v kancelárii obecného úradu. Vyplnené tlačivo v papierovej forme doručte v termíne uvedenom v uznesení na obecný úrad do podateľne, alebo ho zašlite v elektronickej forme na adresu obec@zlatabana.sk, pričom si žiadosť zašifrujte vhodným spôsobom, vzhľadom na citlivosť osobných údajov uvedených v žiadosti, šifru potom zašlite znova na tú istú e-mailovú adresu osobitným e-mailom, teda nie spolu so žiadosťou.

Žiadosť o príspevok na dieťa, ktoré navštevuje MŠ

Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box