Cachtice.sk

Subscribe to kanál správ Cachtice.sk
Oficiálna stránka obce Čachtice
Aktualizácie: pred 19 min 14 s

Poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach

19. jún 2018
Poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach Kód žiadosti o NFP NFP302020K153 Názov projektu Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach Kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kategórie: Samospráva

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OZ

18. jún 2018
P O Z V Á N K A Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov                                                               […]
Kategórie: Samospráva

Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa s.r.o.!

12. jún 2018
Vážení spoluobčania, ak ste v poštovej schránke obdržali “OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonanie odborného servisu plynového kotla” na žltom papieri, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE úradným oznámením! Autorom je AA Správa s.r.o. Ide o reklamu a uvedená reklama bola Radou pre reklamu posudzovaná už v máji 2017 […]
Kategórie: Samospráva

Nový turistický sprievodca v predaji

11. jún 2018
Obec Čachtice Vám ponúka na predaj nového turistického sprievodcu obcou Čachtice, ktorý si môžete zakúpiť na Čachtickom hrade alebo na obecnom úrade počas stránkových dní v cene 2,00 €/kus.
Kategórie: Samospráva

Hradné slávnosti – pri príležitosti 4. výročia otvorenia hradu

5. jún 2018
16.6.2018, 10.00 – 00.00 Pochutnáte si na: Cigánskej od Alžbetky, pražených orieškoch v karameli, koláčoch, ovocných vínach od Ovocinára zo Skalice, Kráľovskej čokoláde, kávičke, konopnom čajíku. Môžete si posedieť v Čajovni u Bludičky, zastrieľať si z luku, alebo si  nechať pomaľovať tvár. Možno príde aj Bathoryčka z Čachtického podzemia Po zotmení sa hradom rozozvučí hudba […]
Kategórie: Samospráva

Obec Čachtice hľadá dodávateľa stravy pre Zariadenie opatrovateľskej služby

1. jún 2018
Obec Čachtice, hľadá pre Zariadenie opatrovateľskej služby v Čachticiach dodávateľa stravy. Predmetom je dodávanie stravy na základe objednávky zo strany objednávateľa. Dodávkou stravy sa rozumie dodanie raňajok, polievky + hlavné jedlo a večere. Jedná sa denne o 16 klientov vrátane sobôt, nediel i sviatkov od 01.07.2018. Ponuky zasielajte na sekretariát obce Čachtice. Bližšie informácie poskytne vedúca ZOS Čachtice Mgr. […]
Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie

30. máj 2018
Kategórie: Samospráva

Oznam

24. máj 2018
Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na zariadení, z ktorého sa hlásia oznamy do miestneho rozhlasu sa oznamy nezverejňujú hlásením. Ďakujeme za pochopenie
Kategórie: Samospráva

SAMI – SEBE 19. ročník – TV Pohoda

18. máj 2018
Ďakujeme TV Pohoda, že aj tento rok prišli s kamerou medzi nás, osobitne Lucke Porubanovej, ktorá si našla čas a zúčastnila sa aj jednej z našich skúšok. Priatelia, ak máte záujem, ešte stále sú vstupenky v predaji a my sa tešíme, na dve predstavenia dnes a posledné v nedeľu.
Kategórie: Samospráva

Stredoveký deň detí na Čachtickom hrade

15. máj 2018
10.6.2018 od 10:00 – 18:00. Vstup deti do 15 rokov zdarma Na čo sa môžete tešiť? Rytierska dráha, pasovanie za rytierov a dvorné dámy, verbovanie do kráľovskej armády, lukostreľba, streľba z kuše, atrakcie pre deti, maľovanie na tvár a prehliadky hradu so sprievodcom. A na čom si pochutnáte ? Ovocné vínka, kráľovská čokoláda, káva, pražené oriešky […]
Kategórie: Samospráva

Pozvánka na 25. riadne zasadnutie poslancov OZ

15. máj 2018
P O Z V Á N K A Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m dvadsiatepiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 22.05.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) […]
Kategórie: Samospráva

Stavebný úrad dňa 15.5.2018 neúraduje

15. máj 2018
Stavebný úrad dnes 15.5.2018 neúraduje. Úradné dni stavebného úradu budú v tomto týždni streda, štvrtok a piatok.
Kategórie: Samospráva

PRIANIE KU DŇU MATIEK

11. máj 2018
Kategórie: Samospráva

Stlač odpad – ušetríš miesto v kontajneri

9. máj 2018
Stlač odpad, ušetríš-1
Kategórie: Samospráva

POCHOD VĎAKY

4. máj 2018
Obec Čachtice v spolupráci so ZO SZPB , Základnou školou IV. Sednice Tatrína, Dobrovoľným hasičským zborom a Miestnym kultúrnym strediskom Vás pozýva na Pochod vďaky k pomníku padlých bojovníkov – pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny , ktorý sa uskutoční v pondelok 7. mája 2018 o 19.00 hodine od Obecného úradu v Čachticiach.
Kategórie: Samospráva

OZNAM – MATRIČNÝ ÚRAD ČACHTICE

2. máj 2018
Matričný úrad Čachtice oznamuje občanom, že z dôvodu účasti pracovníčok na školení v Bratislave sa na matričnom úrade nebude    v piatok 4.5.2018 úradovať. Radi vás vybavíme vo štvrtok 3.5.2018 počas nestránkového dňa.
Kategórie: Samospráva

SAMI – SEBE 19. ročník

30. apríl 2018
Miestne kultúrne stredisko v Čachticiach Vás pozýva na 19. ročník hudobno – zábavného programu SAMI – SEBE. Predstavenia sa uskutočnia: 11.5.2018 v piatok o 16:30 a 20:00 13.5.2018 v nedeľu o 15:00 18.5.2018 v piatok o 16:30 a 20:00 20.5.2018 v nedeľu o 15:00 Vstupné: 5€ a bal´kón 4€ Predaj vstupeniek od 2.5.2018 v Obecnej […]
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA

25. apríl 2018
Kategórie: Samospráva

25. riadne zasadnutie poslancov OZ Čachtice

24. apríl 2018
Na základe zákona 369/1990 Zb a par. 12 ods. 7 starosta obce konštatoval, že OZ Čachtice zvolané na deň 24.4.18 nie je spôsobilé rokovať z dôvodu nesplnenia požiadavky prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov. prezenčná listina: prítomní: Ing. J. Vido, p. T. Dendisová, Ing. J. Fraňo, p. M. Lacovič a Mgr. P. Súčanský ospravedlnení: Mgr. M. Bumbál, p. Ľ. Gogolová, […]
Kategórie: Samospráva

Stránky