Cachtice.sk

Subscribe to kanál správ Cachtice.sk
Oficiálna stránka obce Čachtice
Aktualizácie: pred 10 min 56 s

POZVÁNKA NA BESEDU O OCHRANE PRÁV SPOTREBITEĽOV

11. apríl 2019
Pozývame Vás na besedu s p. Helenou Mezenskou  dňa 15. 04.2014 o 16.30hod v priestoroch Klubu dôchodcov  o ochrane práv zraniteľných spotrebiteľov starších a slabších občanov, ktorí sa ľahko pri svojej dôverčivosti stávajú obeťami rôznych podvodov, manipulácií a nekalých obchodných praktík špekulantov. Rozoberie všetky možnosti obrany spotrebiteľa a mimosúdneho postupu pri riešení reklamačných sporov.
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU O KOMPOSTOVANÍ

9. apríl 2019
Pozývame všetkých občanov na prednášku o kompostovaní biologického odpadu z domácností s p. Branislavom Moňokom OZ Priatelia Zeme s názornou ukážkou ako správne kompostovať. Prijmite naše pozvanie a dozvite sa niečo viac..Prednáška sa koná dňa 11.4.2019 o 17:00 v kultúrnom dome v Čachticiach.
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA

8. apríl 2019
Občianske združenie KRAJINA KARPATY vás pozýva v sobotu 13. apríla  na 15.ročník akcie  „ ČISTENIE ČACHTICKEJ DOLINY“. Stretnutie účastníkov je o 9.30 pri soche Bátoričky. Zameriame sa na zber odpadkov od Čachtíc  po železničný most pred Višňovým. Popoludní na vás čaká občerstvenie a oddychový program pre deti i dospelých.
Kategórie: Samospráva

Zmena vo Fakturácii stočného

29. marec 2019
Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. /ČKS/ oznamuje občanom, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených odpisov vodomerov od obyvateľov upúšťame od plánovaného fakturovania stočného v štvrťročných intervaloch a prechádzame na polročný interval v termínoch odpočtov ako  spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín.
Kategórie: Samospráva

Zápis detí do 1. ročníka

26. marec 2019
Zapis detí Oznam
Kategórie: Samospráva

V obci sa našli 2 psíkovia

25. marec 2019
V obci sa našli 2 psíkovia. Na krku majú obojky so zvončekmi. Toho času sú umiestnení vo voliére na obecnom úrade, kde si ich môže majiteľ vyzdvihnúť. V prípade, že sa nenájde majiteľ, budú ponúknutí na adopciu.
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA

25. marec 2019
Kategórie: Samospráva

Informácia o význame značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadom

21. marec 2019
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Označovanie obalov
Kategórie: Samospráva

V obci sa našiel psík

19. marec 2019
Dňa 18.3.2019 sa v obci našiel dlhosrstý jazvečík. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Kategórie: Samospráva

Prosíme Vás o nahlásenie stavu Vášho vodomeru

18. marec 2019
Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. Vás prosí  o pomoc pri odpisoch vodomerov  v marcovom termíne, kedy odpisy vodomerov nevykonáva spoločnosť TVK a,s, Trenčín. Z tohto dôvodu prosíme domácnosti napojené na verejnú kanalizáciu o nahlásenie aktuálneho stavu vodomerov  do pondelka   25.03.2019. Odpísaný stav je možné nahlásiť denne na telefónne čísla 0918 667 016, 032/74 010 12 alebo  […]
Kategórie: Samospráva

„Zdravie v núdzi n.f.“ pri NsP Nové Mesto n/V prosí o Vaše 2% z daní

18. marec 2019
Neinvestičný fond „Zdravie v núdzi n.f.“ pri NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Vás žiada o poskytnutie 2% z odvedených daní. Získané finančné prostriedky budú použité pri účelovom združení finančných prostriedkov na financovanie rádiodiagnostického digitálneho prístroja. Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní: IČO: 36119351 Právna forma: Neinvestičný fond Obch. meno: Zdravie v núdzi n.f. […]
Kategórie: Samospráva

Výsledky hlasovania vo voľbách za prezidenta SR v našej obci

18. marec 2019
Výsledky hlasovania pre voľby prezidenta SR v obci Čachtice Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3006 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1521 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1520 Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1512 Účasť vo voľbách: 50,60% Zuzana Čaputová, Mgr.- 549 hlasov Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.- 342 hlasov Štefan Harabin, […]
Kategórie: Samospráva

Obec Čachtice vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

15. marec 2019
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Kategórie: Samospráva

Obec Čachtice vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

15. marec 2019
vzhlásenie zbierky-1
Kategórie: Samospráva

Hľadáme nového majiteľ pre psíka

12. marec 2019
Hľadáme nového majiteľa pre tohoto opusteného psíka, ktorý je dočasne umiestnený v našom koterci na obecnom úrade v Čachticiach..Ak máte o adopciu psíka záujem, kontaktujte nás prosím na tel č. 0905 227 829 alebo 032/74 010 17. Ďakujeme
Kategórie: Samospráva

Stránky