Roznava.sk

Subscribe to kanál správ Roznava.sk
Aktualizácie: pred 10 min 6 s

Čaro nádvoria

28. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Nová webová stránka mesta Rožňava

28. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Prerušenie dodávky elektrickej energie

27. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o voľnom prac. mieste

27. november 2014
prac. pozícia: Samostatný odborný referent stavebného úradu
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o voľnom prac. mieste

27. november 2014
prac. pozícia: Referent kultúry a zahraničných vzťahov na odbore školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Kategórie: Samospráva

Oslavy životných jubileí v Dennom centre v Rožňave

27. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Mikuláš 2014

27. november 2014
Kategórie: Samospráva

Vianočný trh 2014

26. november 2014
- informácia -
Kategórie: Samospráva

Galaprogram DFS Haviarik a FS Dubina

25. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Odchytený pes

25. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Prijímanie sťažností, podnetov, návrhov v mesiaci December 2014

25. november 2014
Sťažnosti, podnety, návrhy je možné podávať ústne v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave...
Kategórie: Samospráva

Týždeň vedy a techniky

25. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Oslavy životných jubileí v zariadení Subsídium

24. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

24. november 2014
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Podmo na tanec...

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Odchytený pes

24. november 2014
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2014

24. november 2014
Kategórie: Samospráva

Stránky