PRservis.sk

Subscribe to kanál správ PRservis.sk
tlačové správy, vyhlásenia a oznamy
Aktualizácie: pred 13 min 21 s

Šalenu náladu na oslavách 4. narodenín Bory Mall spôsobili Kandráčovci

16. november 2018

Že sa východniari vedia zabávať sa ukázalo v najzápadnejšom nákupnom centre na Slovensku. Bory Mall sa z nováčika stalo po 4 rokoch už tradičným nákupno-zábavným centrom. Na narodeninovú oslavu sa prišli zabaviť desaťtisíce ľudí. Koncert Kandráčovcov strhol davy, ľudia spievali aj tancovali.

Štvrté výročie oslávilo lamačské centrum už tradične veľkou narodeninovou tortou, skvelým programom a žiariacim ohňostrojom. Podávalo sa dokonca aj vychladené pivko netradičných remeselných pivovarov a návštevníci si mali možnosť pochutiť aj na mäsových dobrôtkach. Pripravená bola ako vždy aj zábava pre deti.

"Tešíme sa z roka na rok stúpajúcej návštevnosti. No najviac nás motivujú pozitívne ohlasy a spätné väzby od našich návštevníkov. Snaha prinášať užitočné służby, nové značky, inšpiratívne podujatia je zúročená stále živšou a rozrastajúcou sa zónou. Chceme naďalej prinášať okrem atraktívnych nákupov aj možnosti príjemného a užitočného trávenia času pre celú rodinu”, dodal marketingový manažér Bory Mall Marian Hornyák.

Návštevníci obľúbeného centra sa stretli na oslavách aj s hercami z TV JOJ a šikovné deti z folklórnych súborov predviedli svoje tanečné a hudobné vystúpenia. Asi najviac sa ľudia potešili dlhým koncertom s ľudovou hudbou "šalenych” Kandráčovcov. Ich hity ako Nečakaj ma, milá alebo Šaleny východ a ďalšie sa ozývali naprieč priestrannými chodbami Bory Mall, ktoré boli plné zabávajúcich sa ľudí.

Kategórie: Podporujeme

Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce. Dá sa  však ovplyvniť modernou liečbou. Diabetikov usmerní Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál

16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál, ktoré pacientom priblížia nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu v súvislosti s ochorením. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje aj kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Celosvetovo dnes žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 400-tisíc a ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života, ktorá sa u diabetika výrazne skracuje. Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovocievne ochorenia a ľuďom s diabetom hrozia 5-krát častejšie, ako zdravým dospelým. Cukrovka totiž poškodzuje tepny, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k ich zúženiu alebo aj "upchatiu". Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, najmä ak postihne tepny srdca, mozgu, tepny dolných končatín alebo aortu. Môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu.

Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Riziko srdcového zlyhávania je u diabetikov trikrát vyššie a častejšie im hrozí aj srdcový infarkt. Podľa WHO správy až 65 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov, súvisí práve s poškodením srdca.

"Srdcové zlyhávanie je v posledných rokoch najčastejšou príčinou hospitalizácii na interných oddeleniach v SR. Počet týchto hospitalizácií stále narastá. Máme tiež signály toho, že výskyt srdcového zlyhávania je v skutočnosti ešte vyšší, pretože nie je včas diagnostikované. Nie je vylúčené, že na týchto trendoch sa podieľa narastajúci počet diabetikov", upozorňuje prim. doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Na Slovensku bola nedávno ukončená a vyhodnotená štúdia NEFRITI, ktorá pomohla určiť aj také parametre ako úmrtnosť, príčinu úmrtí, výskyt kardiovaskulárnych ochorení a využívanie modernej liečby diabetes, ktorá podľa iných veľkých štúdií významne zlepšuje prognózu pacientov. Získané a porovnávané boli výsledky počas štvorročného obdobia a to na začiatku a po štyroch rokoch od 1301 pacientov s diabetom 2. typu. Počas tohto obdobia zomrelo 79 pacientov, čo predstavovalo priemernú úmrtnosť 15 úmrtí /1000 pacientov za rok. Hlavnou príčinou úmrtí  boli kardiovaskulárne ochorenia a príhody. Obzvlášť zlá prognóza bola u pacientov so srdcovým zlyhávaním, u ktorých bola úmrtnosť až 5x vyššia (22% za 4 roky) než u pacientov  bez srdcového zlyhávania (4,5%).

V porovnaní s výsledkami z iných európskych krajín štúdia ukázala že srdcové zlyhávanie je  u diabetikov na Slovensku poddiagnostikované a pravdepodobne nepoznáme viac ako polovicu  ďalších takýchto pacientov, v dôsledku čoho nie sú ani adekvátne liečení. Jednou z príčin môže byť aj skutočnosť, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie Ekg, pretože mu ho poisťovne nepreplatia.   "Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keďže priemerné prežívanie s týmto ochorením sú štyri roky," upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a  primár Národného diabetologického centra NEDU Ľubochňa.

Dobrou správou, ktorá vyplynula z veľkých celosvetových štúdií je, že pomocou moderných antidiabetík,  ktoré máme k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny a to až o 38% a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35%. Na Slovensku takúto liečbu však dostáva menej než 17% pacientov, ktorí by ju potrebovali, čo je veľmi  málo. Hlavnou príčinou, ktorá limituje dostupnosť modernej liečby  je znenie indikačných obmedzení pre liečbu hradenú poisťovňou, ktoré už nevyhovuje aktuálnym názorom. Naviac,  aktuálne sú snahy zo strany ZP k vytváraniu úhradových skupín liekov takým spôsobom, ktorý by viedol k významnej redukcii dostupnosti modernej liečby pre pacientov z dôvodu navýšenia doplatkov. Slovenská diabetologická asociácia preto vyzvala ministerku, aby neprijala kroky smerujúce k takémuto vývoju.

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovnia. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári  a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA realizuje ciele svojho poslania komunikáciou a spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami a zdravotnými poisťovňami. Jednou z kľúčových foriem činnosti SDiA je  poskytovanie vzdelávania, edukácie a tvorba vzdelávacích projektov pre pacientov aj lekárov. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni. Významnú úlohu zohráva medializácia problematiky diabetes mellitus s cieľom zvyšovania povedomia o tomto ochorení.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií, či možnostiach modernej liečby. "Pre pacientov preto vytvárame komplexnú edukačnú stránku, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok týkajúcu sa základných vedomostí ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňu, odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva či športu," približuje prim. doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Na portáli nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Alarmujúci je aj každoročne vzrastajúci počet novodiagnostikovaných pacientov. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí, a o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

Kategórie: Podporujeme

Babij jar Dmitrija Šostakoviča pod taktovkou Juraja Valčuhu

16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - Vo štvrtok a piatok  22.23. novembra uvedie Slovenská filharmónia, mužská časť Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/a ruský bas Petr Migunov pod taktovkou medzinárodne uznávaného  a renomovaného umelca Juraja Valčuhu nie tak často uvádzané dielo Dmitrija Šostakoviča Symfóniu č. 13 b mol Babij jar op. 113. Rozsiahla päťčasťová vokálna symfónia zhudobňuje text  ruského básnika prozaika, filmára a publicistu J. A. Jevtušenka. Septembrové udalosti v Kyjeve roku 1941 na básnika zapôsobili natoľko, že napísal báseň začínajúcu strofou "Nad Babim Jarom pamjatnikov net." Kyjevská roklina Babij jar sa stala miestom masakra. Počas dvoch dní tu popravili 33 771 Židov. Šostakovičova symfónia je dialógom sólového spevu /bas/ a mužského zboru s doprovodom symfonického orchestra. Premiéra diela zaznela roku v 1962  vo Veľkej sále moskovského konzervatória.  V prvej časti koncertu je na programe. Symfónia č. 4 B dur, op. 60 Ludwiga van Beethovena.

Slovenský dirigent svetového renomé Juraj Valčuha,  hudobný riaditeľ  Teatro San Carlo v Neapole,  patrí k pravidelným  hosťom posledných sezón Slovenskej filharmónie a  Bratislavských hudobných slávností. Pod jeho taktovkou zazneli v bratislavskej Redute náročné projekty, medzi ktoré patrí napríklad koncertné uvedenie Straussovej opery Elektra v roku 2017. Na tohtoročnom 54. ročníku  BHS uviedol spolu so Slovenskou filharmóniou koncertné predvedenie 1. dejstva Wagnerovej opery Valkýra.

Po piatkovom koncerte, 23. novembra, vás  pozývame na stretnutie s dirigentom a sólistom koncertu, ktoré sa uskutoční 10 minút po koncerte vo foyeri Slovenskej filharmónie.

PETR MIGUNOV

Pochádza z Leningradu a je absolventom Petrohradskej Štátnej vysokej zborovej školy so zameraním na zborové dirigovanie. Spev študoval na Petrohradskom konzervatóriu, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium pod vedením prof. Nikolaja Ochotnikova.

Je sólistom Štátneho akademického speváckeho zboru Capella v Petrohrade,

Kde spieval sóla vo Verdiho a Mozartovom Rekviem, Beethovenovej Symfónii č. 9, Bachovej Omši h mol, Rachmaninovovej zborovej symfónii Zvony, Stravinského Svadbe a v ďalších kantátach a oratóriách.

Účinkoval aj v opere a balete Divadla Štátneho konzervatória N. Rimského-Korsakova v Petrohrade, kde stvárnil role ako Mefisto (Gounod – Faust), Kráľ René (Čajkovskij – Jolanta), Gremin (Čajkovskij – Eugen Onegin), Sobakin (Rimskij-Korsakov – Cárova nevesta), Aleko (Rachmaninov – Aleko), Bartolo (Mozart – Figarova svadba), Basilio (Rossini – Barbier zo Sevilly), Don Iñigo (Ravel – Španielska hodinka), Mendoza (Prokofiev – Zásnuby v kláštore).

V roku 2003 debutoval v Boľšom teatri (Veľkom divadle), kde stvárnil viac ako 20 sólových postáv, okrem iného Pimena (Musorgskij – Boris Godunov), Sarasta (Mozart – Čarovná flauta), Sobakina (Rimskij-Korsakov – Cárova nevesta), Deda Mráza (Rimskij-Korsakov – Snehulienka), Kuchárku (Prokofiev – Láska k trom pomarančom), Timura (Puccini – Turandot), Johanna Fausta (Prokofiev – Ohnivý anjel), Collina (Puccini – Bohéma). Pravidelne účinkuje v premiérových predstaveniach Boľšovo teatra, vrátane Verdiho Falstaffa (Pistola), opery Rosenthalove deti Leonida Desiatnikova (svetová premiéra, Rosenthal), Korsakovovej Legendy o neviditeľnom meste Kiteži a panne Fevronii (Princ Jurij), Musorgského Borisa Godunova (Ragnoni), Mozartovho Dona Giovanniho (Leporello), Bergovho Vojcka (Doktor), Verdiho La Traviaty (Doktor Grenvil), Belliniho Námesačnej (Gróf Rodolfo), Borodinovho Princa Igora (Princ Igor), Verdiho Dona Carlosa (Veľký inkvizítor). Zúčastnil sa aj na koncertnom uvedení Debussyho opery Pelleas a Melisanda (Kráľ Arkel) v Čajkovského sále v Moskve.

Spolupracoval s dirigentmi ako Valerij Gergiev, Genadij Roždestvenskij, Michail Pletnev, Jurij Temirkanov, Vladimir Jurowski, Michail Jurowski, Yehudi Menuhin, Vladislav Černušenko, Alexander Vedernikov a s režisérmi ako Jurij Ľjubimov, Eimuntas Nekrošius, Alexander Sokurov, Dmitrij Černiakov, Graham Vick, Francesca Zambello, Pier Luigi Pizzi.

Migunov vystupoval v USA, Holandsku, Belgicku, Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Grécku, Južnej Kórei a Japonsku. V roku 2003 debutoval v Carnegie Hall a v Lincoln Center v New Yorku a v roku 2004 v Concertgebouw v Amsterdame.

Úspešne sa zúčastnil na mnohých medzinárodných súťažiach, vrátane Medzinárodnej súťaže mladých umelcov v Tokiu (1. cena), Medzinárodnej súťaže G. V. Sviridova v komornom speve (1. cena), 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže M. I. Glinku (2. cena a špeciálna cena), Medzinárodnej súťaže W. A. Mozarta v Salzburgu (špeciálna cena). Ocenenia získal aj na súťažiach v Krakove, Medzinárodnej súťaži Voci Verdiane Città di Busseto a Medzinárodnej súťaži E. Obrazcovovej pre mladých operných spevákov (špeciálna cena).

Kategórie: Podporujeme

Desiaty ročník ONE DAY JAZZ Festivalu štartuje o dva dni!

16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - O dva dni sa začína jazzový festival najznámejšieho bubeníka na Slovensku Martina Valihoru ONE DAY JAZZ. Tešiť sa môžete ako vždy na jedinečný výber medzinárodných hudobníkov. Oskar Rózsa príde s veľkým 7-členným orchestrom, Valihora zahrá so Šebanom aj s Rószom. Unikátnych hudobných spojení bude na ONE DAY JAZZ Festivale veľa, spoločné vystúpenia medzinárodných hviezd sú jeho podstatou. Štartujeme 18. novembra v Košiciach!

Organizátor festivalu sa snaží integrovať našu slovenskú hudobnú scénu do sveta a hudobný festival je jedna z ciest, ako spájať hudobníkov aj divákov. Martin Valihora je ovplyvnený najlepšími európskymi aj americkými muzikantmi a ide mu o to, aby aj naša scéna žila, aby sme sa prepájali s inými hudobnými názormi a aby sa aj naša slovenská hudba vyvíjala.

"Špeciálne pre náš festival vznikajú nové hudobné formácie, jedinečné spojenia. Preto sme s vynikajúcim českým muzikantom Robertom Balzarom v triu, aby sme vytvorili nový zvuk hudbe Andreja Šebana. Robert Balzar je virtuózny kontrabasista a hráč na basgitaru. Svojou otvorenou mysľou, krásnou intímnou formou dotvára zvuk kompozícií gitaristu Andreja Šebana, ktorá je inšpirovaná tentokrát aj slovenským folklórom," hovorí slávny bubeník a organizátor festivalu Martin Valihora.

ONE DAZ JAZZ Festival tento rok oslavuje okrúhle 10. výročie a ako vždy prinesie program na svetovej úrovni. Začína sa už v nedeľu 18. novembra koncertom Andreja Šebana, Roberta Balzara a Martina Valihoru. Zahrajú v nedeľu v Košiciach v kultúrnom centre Fuga a v pondelok v Novom Meste nad Váhom v jazzovom klube Blue Note. Jazzové hviezdy Omer Avital, Seamus Blake a Oskar Rózsa zahrajú 25. novembra bratislavskom Ateliéri Babylon. Oskar Rósza v duchu festivalu a unikátnych prepájaní zahrá so 7-členným zoskupením, ktorého členovia sú zárukou kvality.

"Oskar Rózsa Partnership Unlimited je príležitostné zoskupenie, ktoré hrá moje skladby. Je to pre nás zážitok, keď na pódiu sedem výrazných osobností dostane priestor pre improvizáciu. Hráme len párkrát za rok, je to vzácnosť," teší sa na festival dirigent, skladateľ a multiinštrumentalista Oscar Rósza.

Jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu, ktorá originálnymi fúziami prepája našu a svetovú jazzovú scénu sa bude konať tentokrát v štyroch mestách, najskôr v Košiciach, potom v Novom Meste nad Váhom, 27. novembra v Žiline, no a v nedeľu  25. a v stredu 28. novembra v Bratislave. V Ateliéri Babylon v Bratislave ochutnáme aktuálnu newyorskú scénu v podaní tenorsaxafonistu a skladateľa Seamusa Blaka, ktorý si zahrá s francúzskymi kolegami, basgitaristom  Florentom Nissom a pianistom Tony Tixierom. Seamus Blake je jeden z najuznávanejších súčasných jazzových muzikantov, je to priekopník moderného jazzu.

"Teším sa na talentovaného 7-ročného basgitaristu Arona Hodeka, ktorý má už za sebou medzinárodné koncerty.  Od staršieho brata, ktorý hrá na bicie, pochytil ako trojročný prvé muzikantské návyky. Spolupracoval dokonca s Brunom Marsom. Ďalšou výraznou osobnosťou je kontrabasista, virtuózny muzikant  Omer Avital, ktorý prichádza so svojim quintetom do Bratislavy 25. novembra," dopĺňa organizátor a duša festivalu Martin Valihora.

Izraelský kontrabasista Omer Avital je invenčný a originálny muzikant, bassgitarista a vizionársky skladateľ, ktorý posúva hranice jazzového výrazu.  Avitalove kompozície siahajú od funky, grooves, dlhé veľké formy až po orchestrálne aranžmány, spája jazz s hudbou Blízkeho východu.

Desiaty ročník festivalu ONE DAY JAZZ hostí svetové aj domáce hviezdy. Hlavným cieľom je spájať výnimočných muzikantov a nechať ich navzájom sa ovplyvňovať. Tým sa podľa organizátora môže aj slovenská jazzová scéna integrovať do sveta. Prichádzajúci hudobníci prinášajú svoje názory a spoločné hranie so slovenskými umelcami je prínosom pre vývoj jazzovej hudby. Vstupenky na ONE DAY JAZZ Festival si môžete kúpiť v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/Event/One_Day_Jazz_Festival_2018-94246?idp=168983 Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk.

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2018 JESEŇ

18.11. 2018    Košice, Fuga:  Seban,Balzar,Valihora Trio  SK/CZ

19.11. 2018    Nové mesto nad Váhom, Blue Note: Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZ

25.11.2018    Bratislava, Ateliér Babylon:  

Oskar Rozsa Partnership Unlimited /SK/CZ/
Seamus Blake and The French Connection  /USA/
Omer Avital Qantar  /IL/

27.11.2018   Žilina, Mestské Divadlo: 

Šeban, Vitous, Valihora  /SK/
Richard Bona   /USA/

28.11.2018   Bratislava, Istropolis:  

Šeban, Vitous, Valihora  /SK/CZ/
Kurt Rosenwinkel Trio feat. Dario Deidda a Gregory Hutchinson  /USA/
Richard Bona  /USA/

 

Kategórie: Podporujeme

Program Slovenskej národnej galérie December 2018

16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Počas vianočných sviatkov 24. – 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 sú expozície SNG Bratislava zatvorené!

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy Osmičky

2. – 31. 12. 2018
Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) ju pripravila Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá "galerijná nástenka", na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického "nástenkárstva", ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Osmičky: Október 1918

10. – 31. 12. 2018
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom bude prezentované netradičným spôsobom.

Užitočná fotografia
Fotografia v súčasnom slovenskom umení

11. 2018 – 17. 2. 2019
Otvorenie výstavy: 8. 11. 2018 o 18.00

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava priblíži fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, "dokument doby", ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média.

Výstavný súbor sa sústredí na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadní aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Sprievodné programy Sunday, December 2 | 16.00
Sunday Rest: Useful Photography. Photography in Contemporary Slovak Art

Photography is frequently used as an instrument for a wide spectrum of contemporary art utterances. This lecture will present selected artists working with photography and a wide range of artistic strategies in contemporary Slovak art in the past 10 – 15 years. It will also touch on the impact of internships and stays abroad on the work of Slovak artists.

Esterházy Palace, 3rd floor
Free admission

Pondelok 3. 12. | 19.00
Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Utorok 4. 12. ǀ 19.00
Kompozičné laboratórium: Ladislav Kupkovič

Štvrtá časť z cyklu o slovenských hudobných skladateľoch je venovaná tvorbe Ladislava Kupkoviča (1936  ̶  2016). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Hosť v diskusii  ̶  dirigent a skladateľ Marián Lejava. Projekcia dokumentárneho filmu Ladislav Kupkovič (réžia György Kristóf, 2015, 26 min., produkcia Sentimentalfilm). Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou SNG.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo kompozičných postupov mimo akademickej pôdy. Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg, rozširovať poznatky o hudbe pre poučených poslucháčov aj pre širokú verejnosť. www.komplab.sk

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Streda 5. 12. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Chytadlo

Keď sa nám niečo páči, radi by sme si to uchovali. Spolu vytvoríme chytadlo na všetko, čo je nám vzácne, a možno sa nám podarí zachytiť aj prchavú atmosféru príjemného dopoludnia.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 8. 12. | 15.00– 18.00 | Rodina
Mikuláš v SNG

Vianočný čas je plný tajomstiev a čarovných momentov, na ktoré sa už dlho tešíme. Dá sa však čarovná chvíľa zachytiť? A ostane nám po nej niečo, keď pominie? Príďte opäť zažiť kúzelnú predvianočnú atmosféru a netradičné stretnutie s Mikulášom.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie + Berlinka
Vstupné: 5 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 9. 12. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na jednom z poschodí výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Streda 12. 12. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Chytadlo

Keď sa nám niečo páči, radi by sme si to uchovali. Spolu vytvoríme chytadlo na všetko, čo je nám vzácne, a možno sa nám podarí zachytiť aj prchavú atmosféru príjemného dopoludnia.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 12. 12. | 18.00
Hudba dneška v SNG #31 | "Electro-News from Czecho-Slovakia"
Účinkujú: Vojtěch Šembera (CZ), barytón & Daniel Matej (SK), laptop

Program: Marek Andrýsek, Ink Midget, Daniel Matej, Martin Ožvold, Pjoni, Natalie Pleváková a i.

Tridsiaty prvý koncert cyklu Hudba dneška v SNG prináša "selektívnu správu" o aktuálnom dianí v oblasti elektronickej hudby na Slovensku a v Čechách. Electro-News from Czecho-Slovakia je voľným pokračovaním projektu, ktorý bol vytvorený na objednávku medzinárodného festivalu Muzički bienale Zagreb a premiérovo na tomto podujatí 24. apríla 2017 aj uvedený.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s InMusic, o. z., a so Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Posledný koncert sezóny 2018 sa opäť uskutoční v priestoroch SNG, tentokrát na výstave Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 16. 12. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na jednom z poschodí výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Utorok 18. 12. | 19.00
Just Playin'

Just Playin' je formát komornej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, o procesoch vzniku hudby, ale aj o prirodzených ľudských emóciách.

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Generálny partner SNG: Tatra banka

Kategórie: Podporujeme

ITAPA 2018: Prichádza rok zúčtovania. Štát chce, aby technológie začali fungovať, informatizácia je ale podľa odborníkov neefektívna

16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - Slovensko na informatizáciu verejnej správy vynaložilo nemalé prostriedky, čas zúčtovania sa blíži. A to ako na strane štátu, tak aj verejnosti. Ľudia by tiež po novom mali vždy vedieť, aké dáta o nich štát má, ako s nimi pracuje i kde ich používa. Bezproblémovo viditeľná musí byť aj naša história interakcií so štátom, zobrazovať by sa mohla tak, ako sa ukazujú zrealizované transakcie v internetbankingu. Tieto vyjadrenia vyhlásil na medzinárodnom kongrese ITAPA: Hacking the Future Jaroslav Kmeť. A keďže ide o nového šéfa Sekcie informačných technológií verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, sú o to zásadnejšie. "Sme pripravení na štát bez papierov. Hovoriť začneme nielen o tom, koľko nás informatizácia stála a stojí, ale aj o tom, koľko financií šetrí a prináša."

Podľa odborníkov a ľudí z IT biznisu je však riadenie informatizácie neefektívne. Zhodli sa na tom hostia záverečnej diskusie na jesennom kongrese, pričom svoj názor zdôvodnili tým, čo sa dialo v predchádzajúcom období. "Úsilie i všetky finančné zdroje sa vložili najmä do vybudovania individuálnych, robustných informačných systémov na ministerstvách, no len veľmi málo úsilia bolo venovaného spoločným modulom a prepojeniam týchto systémov," upresnil Pavol Frič, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti DITEC. Zdôraznil, že hoci v minulosti informatizáciu riadila len jedna sekcia na rezorte financií a dnes je na to celý úrad, na výsledku to nie je priveľmi vidieť.

Rovnako kritický bol aj Emil FitošIT Asociácie Slovenska. Podľa neho sa pri realizácii projektov neriešili potrebné organizačné opatrenia a legislatíva, čo znamená, že sa funkcionalita nemohla využívať i prejaviť naplno.

Otáznik aktuálne visí nad tým, či sa situácia nezopakuje. V krátkom čase sa totiž muselo zrealizovať veľké množstvo nedobre pripravených projektov, čo môže znamenať, že následné verejné obstarávanie neprebiehalo efektívne. "No a keďže to sa podpísalo na dodávke riešení, postupnosť projektov nemusí byť v súlade so skutočnými prioritami. Dopadne to tak, že ten, kto vysúťaží, ten realizuje," objasnil generálny riaditeľ spoločnosti Atos pre SR a ČR Martin Sůra. Podľa Jaroslava Kmeťa to tak ale nefunguje: "Všetky projekty sú posudzované s cieľmi operačného programu, referenčnou architektúrou, či národnou koncepciou."

Ku kritikom sa počas diskusie pridal aj Milan Ftáčnik zo Slovenskej informatickej spoločnosti. Aj on negatívne vníma zabezpečenie skutočných priorít. "Proces riadenia by mal byť "top-down", avšak prax je opačná." Inak povedané, v súčasnosti to podľa odborníkov funguje tak, že Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je vo vleku diania, nedefinuje čo chce a skôr pasívne vyhodnocuje, kto mu čo prinesie na stôl.

Obavy má aj Ján Hargaš zo Slovensko.Digital, ktorý vidí konflikt medzi potrebou rýchleho čerpania europeňazí a dodávkou kvalitných projektov. "Bije sa priorita obsahu a čerpania. Tlak na čo najrýchlejšie vyčerpanie eurofondov bude zákonite viesť k zlým a narýchlo robeným riešeniam," dodal.

Na čo by sa teda informatizácia mala sústrediť? Na zlepšenie jej riadenia, ľudských zdrojov i kľúčových riešení. Emil Fitoš a Pavol Frič sa na kongrese ITAPA spoločne zasadili o doriešenie spoločných zdieľaných modulov a referenčných registrov, vďaka ktorým sa dá dosiahnuť cieľ odbyrokratizovania aparátu a rýchleho dokončenia pravidla Jedenkrát a dosť.

IT sféru už dlhodobo trápi nedostatok ľudských zdrojov, na ITAPA sa však tentokrát hovorilo predovšetkým o ich nedostatku na strane zákazníkov. Chýba totiž kvalifikovaný zákazník, ktorý dá jasné usmernenie tak pri zadávaní, ako aj prijímaní riešenia. A tento problém uznal aj Jaroslav Kmeť. "Dlhodobo sa nám nedarí zabezpečiť pre úrad dostatok kvalitných ľudí. Konkurencia súkromného sektoru je veľká," povedal.

Zdá sa, že ľudský kapitál je začarovaným kruhom. Podľa Pavla Friča platí, že opatrenia, ktoré sa robia v tomto smere, v súčasnosti nič nevyriešia, lebo kroky, ktoré začneme robiť teraz, sa prejavia až o päť rokov.

Pokiaľ si myslíte, že ide len o problém štátu či súkromnej sféry, mýlite sa. Prejaví sa totiž aj v samosprávach – je to len otázkou času a zároveň práve tu sa najvýraznejšie prejaví (ne)-schopnosť starostov a primátorov uchopiť koncept inteligentných miest, teda smart cities. "Starostovia ešte stále nechápu, ako dokážu zlepšiť život svojich občanov prostredníctvom nových technológií," vyhlásil Milan Ftáčnik. Ako doplnil Jaroslav Kmeť, personálne obsadenie v samospráve je prvým problémom, druhým je stále nízka informovanosť a osveta.

Je podľa vás verejná správa konzervatívna pri nasadzovaní moderných riešení, akými sú napríklad umelá inteligencia, či blockchain? Diskutujúci to tak nevideli. Podľa Martina Sůru treba nové technológie vždy nasadzovať s rozumom a s ohľadom na bezpečnosť. Milan Ftáčnik tvrdí, že "verejná správa je konzervatívna z dôvodu, že je tak nastavené celé prostredie. A pravidlá hovoria jasne: úrad môže robiť len to, čo mu ukladá zákon."  

Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia, sa vyjadril, že "kým štát nemá vyriešené elementárnejšie problémy a základné piliere eGovernmentu, svoje kapacity a zdroje by mal venovať ich doriešeniu."

Kategórie: Podporujeme

TOP MOMENTY ITAPA 2018: Technológie nám majú zlepšovať život, no ak chce Európa konkurovať Číne, musí konať spoločne a rýchlo

15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Moderné technológie sú prostriedkom, vďaka ktorému budeme žiť lepší život. Ten verejný, lebo odstraňujú byrokraciu a z miest budujú mestá s vlastným rozumom, ale aj súkromný, lebo nás inteligentne liečia. Avšak, keďže pracujú s našimi dátami, musíme byť obozretní a ochrane venovať čoraz väčšiu pozornosť. Zneužitie dát by totiž mohlo viesť ku kolapsu systému. Na týchto tvrdeniach sa zhodli desiatky domácich a zahraničných odborníkov zo sveta informatizácie a digitalizácie, ktorí vystúpili na dvojdňovom medzinárodnom kongrese ITAPA 2018. Tento rok mal podtitul Hacking the Future.

Pozrite si, aké najzásadnejšie momenty v oblasti umelej inteligencie a big data, kyberbezpečnosti i budovania inteligentných miest na ITAPA odzneli.

UMELÁ INTELIGENCIA: Európa musí konať spoločne a rýchlo

Európa si musí nájsť svoju cestu v tom, ako bude rozvíjať umelú inteligenciu. V silnej konkurencii Spojených štátov a Číny sa musí zamerať na ľudí, etickosť, bezpečnosť a vernosť základným hodnotám. "Potrebujeme koordinovanú stratégiu založenú na našich silných stránkach. Tie zahŕňajú excelentný výskum, vedúce postavenie v automobilovom a robotickom priemysle, dlhú tradíciu pri ochrane práv jednotlivcov a spoločenských záujmov a bohatej kultúrnej rozmanitosti na regionálnej i subregionálnej úrovni," vyhlásil na ITAPA: Hacking the Future Alessandro Annoni zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Zdôraznil, že umelá inteligencia bude napredovať len vtedy, ak bude podporená robustnou výpočtovou infraštruktúrou a kvalitnými údajmi. "Dnes vieme veľmi málo o tom, aký bude mať umelá inteligencia vplyv na spôsob, akým myslíme, rozhodujeme sa a ako to ovplyvní našu prácu. Musíme konať spoločne a rýchlo," dodáva Alessandro Annoni.

BIG DATA: Dáta v medicíne už vieme vyhodnotiť za pár sekúnd

To, že big data majú obrovský potenciál, si dnes uvedomuje takmer každý. Je to najmä z dôvodu enormne rastúceho množstva dát, ktoré dokážeme o sebe zdieľať. Aktuálne sa čoraz intenzívnejšie hovorí o ich systematickom využívaní vo viacerých oblastiach, pričom ich spracúvanie spôsobuje vysoké nároky na energetickú efektívnosť. Odvetvím, kde jeho prínos vidíme najviac, je napríklad medicína. "Pred desiatimi rokmi trvalo vyhodnocovanie obrovských objemov dát sedem dní, dnes to trvá 22 minút a s našou novou technológiou môžeme procesy skrátiť na 13 sekúnd," uviedol na medzinárodnom kongrese ITAPA Hartmut Schultze zo spoločnosti HPE. Takto podľa jeho slov postupujú vpred vo výskume technológie akéhosi superpočítača, ktorý využíva na svoje fungovanie svetlo, a nie elektróny ako dnes. Práve takýto typ počítača by mal byť v budúcnosti schopný analyzovať obrovské objemy dát potrebné k  výskumu Alzheimerovej choroby. Výskum je podľa Harmuta Schultzeho naplánovaný na 30 rokov a zbierajú v ňom dáta od 30-tisíc pacientov, pričom potenciál spočíva aj v tom, že touto technológiou dokážu znížiť energetickú náročnosť až o 60 percent.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ: Ochrane sa musíme venovať systematickejšie

Slovenská vláda, ako aj firmy si myšlienku kybernetickej ochrany osvojujú až v poslednom období. A systematickejšie sa jej rozhodol venovať aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Akými princípmi by sa mali riadiť bezpečnostné návrhy riešení? "Zvažovaním bezpečnostných oblastí už pri návrhu architektúry, zavádzaním jasných pravidiel a obmedzením možností pre bezpečnostné incidenty. Tretím princípom je oboznamovanie sa s informáciami len v nevyhnutnom rozsahu, no a posledným, štvrtým, je trvalý monitoring, údržba a neustále zlepšovanie siete," vyhlásil na kongrese Jan MajtanÚradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Faktom je, že niekedy trvá takmer jeden rok, kým si firma či štátna organizácia zanalyzuje svoju bezpečnosť vo virtuálnom svete. A pritom k tejto kontrole dochádza až vtedy, keď sa o nejakom útoku či úniku citlivých dát dozvie. Tieto časy treba skrátiť. "Sofistikovaní útočníci sa bežne pohybujú v technologickej infraštruktúre nepozorovane – zbierajú dáta a dokážu po sebe zahladzovať stopy. Mnohým organizáciám chýba viditeľnosť do toho, čo sa v počítačových sieťach deje," približuje Roman Čupka, riaditeľ spoločnosti Flowmon Network. Ako ďalej dodáva, je preto "extrémne dôležité, aby v inštitúciách fungovala neustála kontrola a detekcia. Je to možné zabezpečiť aj automatizovane, pokiaľ má firma správne pripravené a klasifikované dáta."

Vzorom v tom, ako pristupovať a rozvíjať kyberbezpečnosť, by nám mohol byť práve Izrael. Právom sa považuje za jednu z krajín, ktorá má najlepšie rozvinutú kybernetickú ochranu na svete. Dôvodom je, že od svojho vzniku je Izrael obklopený potenciálnymi nepriateľmi a uvedomuje si, že s nástupom hybridného vedenia vojen je to nevyhnutnosť pre prežitie. "Vybudovali sme celý bezpečnostný ekosystém Israel Cyber Directorate, ktorý je vzájomne prepojený. Umožňuje nám spolupracovať v špičkových a efektívnych medziodborových tímoch, a tak riešiť rôznorodé úlohy. Úloha Israel Cyber Directorate je prioritne ochrana civilného priestoru, budovanie kapacít a medzinárodné vzťahy, na operatívnej úrovni prevádzkujeme národné jednotky CERT pre jednotlivé oblasti verejnej správy – od energetiku cez financie až po vnútornú bezpečnosť. A plánujeme aj vznik ďalších – CERT pre vzdelávanie i životné prostredie," vysvetlili Avi GlanzDavid GrauMinisterstva energetiky Izraela – Energy CERT.

SMART CITIES: Ako budú mestá chytré a čo na to voda?

Aké mestá dnes môžeme považovať za smart? Ktoré technológie to sú, ktoré dávajú punc inteligentného mesta? Podľa Heliodora Macka, generálneho riaditeľa SEAK a zakladajúceho člena ChcemSmartMesto.sk nie je smart, keď sa naimplementuje desať izolovaných systémov v meste. "Smart je spojiť všetky technológie do jednej otvorenej platformy a celé toto financovať z úspor inteligentného verejného osvetlenia," objasnil Heliodor Macko.

Budovať zo slovenských miest smart cities je úlohou vlády, ale tiež samospráv. Podľa Miriam LetašiovejMinisterstva hospodárstva SR je pri vytváraní politiky, nástrojov, či legislatívy v oblasti smart cities potrebná diskusia a spätná väzba zo samosprávy. "Rezort hospodárstva chce byť partnerom pre súkromný a tretí sektor. Je však potrebné robiť dobré rozhodnutia. Všetko stojí a padá na financiách," hovorí Miriam Letašiová. Okrem finančného mechanizmu zo štátneho rozpočtu prinieslo ministerstvo pre malé a stredné podniky financie aj z operačného programu Výskum a inovácie. "Tu bola implementovaná výzva zameraná práve na inteligentný priemysel a technológie, s alokáciou 30 miliónov eur a súčasne bude opätovne rozšírená na ďalších 50 miliónov eur," dopĺňa Miriam Letašiová.

Mimochodom, čo si myslíte pijeme už aj smart vodu? Túto otázku na ITAPA položil Milan Hutkai zo spoločnosti Infra Services, ktorá je dcérskou spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Odpoveď vás možno prekvapí, lebo áno, pijeme. Celý proces jej kolobehu od výroby, cez dopravu, použitie, čistenie a znova vrátenia do prírody totiž zastrešuje smart riešenie. "Pri vývoji sme si stanovili päť atribútov – riešenie muselo byť smart, konkrétne, akceptovateľné, reálne a časovo merateľné," vysvetľuje Milan Hutkai a dodáva, žekvalitné dáta a malá integrácia sa dnes už stávajú štandardom. Systémové riešenie Infra Services postavili na báze SAP. Dôvod bol jednoduchý - na základe svetového merita prevažuje a ponúka výhody aktualizácie na ročnej báze spolu so skúsenosťami pri riešení z celého sveta. "Aktualizácia sa síce premieta do nákladov firmy, no lokálne riešenie nevníma rozvoj celosvetovo," dodáva Hutkai.

Kategórie: Podporujeme

EUHA podpísala memorandum o spolupráci s ČSHL

15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Po minuloročnom podpísaní memoranda EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia) so Slovenským zväzom ľadového hokeja, je tu ďalší veľkolepý míľnik v rozvoji univerzitného hokeja v Európe. Tento raz sa vyššie spomínaná asociácia dohodla na spolupráci s ČSLH Českým svazem ledního hokeje.

Tak ako slovenské, tak i české tímy stáli pred 6 rokmi pri zrode Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), ktorej riadiacim orgánom je práve EUHA. Po minuloročnom podpísaní memoranda so Slovenským zväzom sa tento raz  spomínaná asociácia dohodla na vzájomnej spolupráci s Českým zväzom. "Pre rozvoj univerzitného hokeja v Európe ide opäť o veľmi dôležitý krok vpred. Spolupráca so zväzom je významným míľnikom. Univerzitný hokej totiž vytvára prepojenie medzi juniorským a seniorským hokejom, a teda hráč sa môže rozhodnúť ako ďalej; či sa vydá na cestu profesionálneho hokeja, alebo sa zaradí do života ako človek s univerzitným vzdelaním," vyslovil prezident EUHA Jaroslav Straka.

"Spolupráci s EUHA vítáme, protože sledujeme společný cíl – propojení studia s ledním hokejem," uvedl v této souvislosti generální sekretář Českého hokeje Martin Urban. "Projekt navazuje na vysokoškolské úrovni na aktivity, které uskutečňujeme v rámci Akademií Českého hokeje. Věříme, že uspěje a hráčům umožní, aby v průběhu studií pokračovali v obou kariérách – na ledě i v univerzitních učebnách." 

Stranami tohto Memoranda sú vo vzájomných právach a povinnostiach rovnocenné subjekty, pričom primárnym cieľom Memoranda je vytvoriť základný rámec pre vzájomnú spoluprácu a podporu spoločných aktivít v rámci hokejového hnutia, najmä s akcentom na  prepojenie vzdelania a ľadového hokeja v Českej republike.

EUHA sa v ostatnom období dohodla na spolupráci nielen so spomínaným českým zväzom, ale podpísala tiež trojstranné Memorandum. Išlo o unikátny moment, kedy sa za jedným stolom stretli zástupcovia univerzitného hokeja z Európy (EUHA), z Ruska (SHL) a Ameriky (ACHA). Podpísaním tohto Memoranda sa EUHA stala jedinou akceptovanou asociáciou, ktorá sa podieľa na rozvoji univerzitného hokeja v Európe. "Je našou veľkou snahou, aby sme spolupracovali so zväzom v každej európskej krajine, nakoľko spoločnými silami môžeme posunúť univerzitný hokej, resp. hokejistov – vysokoškolákov ďalej," vyjadril sa Ľubomír Sekeráš, viceprezident EUHA, ktorý stojí za univerzitnou súťažou v Európe.

Kategórie: Podporujeme

Nový právnický triler Bar U kohúta

15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Preslávili ho trilery, v ktorých malí bojujú proti veľkým. David s Goliášom.
Z jeho kníh sa predalo ďaleko cez 300 miliónov výtlačkov a preložili ich do 42 jazykov.
John Grisham.
A teraz prichádza jeho novinka Bar U kohúta. Neskúsení študenti práva stoja proti ostrieľanému podvodníkovi...

Traja kamaráti Mark, Todd a Zola študujú na treťotriednej súkromnej právnickej škole, čaká ich posledný semester, promócia, potom advokátska skúška. Doteraz verili, že im škola zaručí dobre platenú prácu, aby rýchlo splatili horibilné študentské pôžičky.

Po tragickej udalosti sú však nútení zamyslieť sa. Žiadna významná právnická firma nemá záujem o absolventov ich školy. Situácia na trhu práce je beznádejná. Keď sa trojica dozvie, že sa stali obeťami grandiózneho podvodu, zrodí sa v ich hlave plán, ale ak ho chcú uskutočniť, musia odísť zo školy. Šialenstvo? Možno.

Trojica priateľov sa púšťa do zdanlivo nerovného boja s miliardárom Hindsom Rackleym. Ako sa skončí súboj Dávida s Goliášom?
Podarí sa trom neskúseným študentom podviesť ostrieľaného podvodníka?

Bar U kohúta je klasický právnický triler, ktoré máme od Johna Grishama tak radi. "Čítal som článok zo septembra 2014 v The Atlantic s názvom Podvod s právnickými školami, výsledok skvelej investigatívnej práce Paula Camposa. Keď som ho dočítal, vedel som, že mám inšpiráciu pre ďalší román," spomína John Grisham na zrod nového trileru a pokračuje:
"Ako vždy, aj tentoraz som sa pohral s realitou, najmä pokiaľ ide o právnické záležitosti. Zákony, súdne budovy, postupy, nariadenia, firmy, sudcovia a ich súdne siene, právnici a ich zvyky, to všetko som prispôsobil príbehu."

Mark Twain povedal, že presúval celé štáty a mestá, ak to považoval za potrebné. Románopiscom je taká licencia povolená, alebo si ju jednoducho prisvoja. John Grisham to dokonale využil.
A ako vždy, všetko si poctivo naštudoval – nechal sa sprevádzať po washingtonských uliciach, rukopis mu posudzoval špecialista na odškodné s encyklopedickými vedomosťami o práve. Zasvätili ho do tajov študentských pôžičiek...

John Grisham

Je americký spisovateľ, autor mimoriadne úspešných trilerov z právnického a zo športového prostredia. Vyštudoval právo na Mississippskej univerzite, potom sa venoval advokátskej praxi a istý čas aj politike. Dve volebné obdobia bol členom mississippskej Snemovne reprezentantov.
Právnická a politická prax mu poskytla množstvo tém na literárnu tvorbu. Jeho romány preložili do 42 jazykov, viaceré z nich sa stali základom pre filmové spracovanie. Vďaka vyše tristo miliónom predaných výtlačkov po celom svete patrí azda k najčítanejším a najúspešnejším spisovateľom súčasnosti.

Začítajte sa do novinky Bar U kohúta:

Koniec roka priniesol zvyčajné sviatočné radovánky, aj keď v dome Frazierovcov nemali veľa dôvodov na radosť. Pani Frazierová ozdobila vianočný stromček, zabalila zopár lacných darčekov a upiekla koláčiky, o ktoré v skutočnosti nikto nestál, v kuchyni si ako vždy púšťala Luskáčika a pohmkávala, ako keby Vianoce boli veselé.
Veselé však nebolo nič. Pán Frazier sa pred tromi rokmi odsťahoval, nikomu nechýbal a všetci ho nenávideli. Zakrátko sa nasťahoval k svojej mladej sekretárke, ako sa ukázalo neskôr, bola už tehotná. Pani Frazierová, odvrhnutá, ponížená, bez peňazí a v depresii robila, čo mohla.
Jej mladší syn Louie mal domáce väzenie, prepustili ho na kauciu, čakal ho ťažký rok, lebo ho obvinili z obchodovania s drogami. Ani sa nepokúsil kúpiť mame darček. Vyhovoril sa, že nemôže odísť z domu, lebo má na členku súdom nariadený monitorovací náramok. Aj tak nikto nečakal, že by sa Louie unúval nákupom darčekov. Vlani a predvlani mal členky voľné, ale nikomu nič nekúpil.
Starší syn Mark, študent práva, prišiel domov na sviatky, a hoci bol ešte chudobnejší ako jeho brat, kúpil matke parfum. V máji ho čakala promócia, v júli advokátske skúšky a do washingtonskej firmy mal nastúpiť od septembra, v mesiaci, na ktorý zhodou okolností naplánovali Louieho proces. Ten sa však nemohol konať z dvoch dôvodov. Po prvé, tajní z protidrogového ho prichytili pri predaji desiatich dávok cracku – mali to aj na videu – a po druhé, ani Louie, ani jeho matka si nemohli dovoliť slušného právnika, ktorý by sa ujal prípadu. A tak Louie a pani Frazierová celé sviatky trúsili poznámky, že by mal Mark dobrovoľne obhajovať svojho brata. Nebolo by jednoduchšie naťahovať celú záležitosť ešte pol roka, keď Marka prijmú do advokátskej komory – jednou nohou už je tam –, a len čo získa licenciu, bude preňho hračka nájsť nejakú procedurálnu chybu, o akých sa stále píše, a dosiahnuť stiahnutie obvinenia, či nie?
Ich fantazmagórie boli dosť deravé, no Mark odmietol akúkoľvek debatu. Keď pochopil, že Louie má v pláne na Nový rok obsadiť pohovku najmenej na desať hodín a pozerať sedem pohárových zápasov za radom, Mark sa potichu vytratil a vybral sa ku kamarátovi. Vrátil sa v noci, a hoci mal v hlave, rozhodol sa ujsť. Vráti sa do Washingtonu a bude zabíjať čas v právnickej firme, kde sa čoskoro zamestná. Prednášky sa začnú až o dva týždne, ale po desiatich dňoch Louieho ustavičného šomrania a nariekania nad vlastnou neutešenou situáciou,  nehovoriac o Luskáčikovi, mal všetkého po krk a tešil sa na posledný semester v škole.
Nastavil si budík na ôsmu a ráno pri káve vysvetlil mame, že ho potrebujú vo Washingtone. Prepáč, že odchádzam skôr, nerád ťa tu nechávam samu s tvojím zlým chlapcom, ale musím. Nie je na mne, aby som ho vychovával. Mám dosť vlastných problémov.
Najväčší predstavovalo auto, staručké Bronco, na ktorom jazdil už od strednej. Počítadlo najazdených kilometrov už dávno zamrzlo na čísle 299 200. Prvé v dlhom zozname súčiastok, čo treba súrne vymeniť, bolo palivové čerpadlo. Posledné dva roky sa mu darilo udržiavať v chode motor, prevodovku aj brzdy s pomocou pásky a kancelárskych sponiek,  ale s čerpadlom nemal také šťastie. Zatiaľ ako-tak fungovalo, lenže maximálna rýchlosť, ktorú Bronco dosiahlo, neprekročila sedemdesiatosem kilometrov za hodinu. Mark musel ísť po bočných cestách, aby ho na diaľnici nezmietli kamióny. Dvojhodinová jazda z Doveru do centra Washingtonu mu trvala dvakrát dlhšie.
Aspoň mal viac času na rozmýšľanie o ostatných problémoch. Najmä o ťaživom dlhu. Prvú vysokú školu dokončil vďaka pôžičke šesťdesiattisíc dolárov. Otec, vtedy znova šťastne ženatý, bol takisto zadlžený a varoval ho pred ďalším štúdiom. "Dofrasa, chlapče, štyri roky vzdelávania, a máš na krku šesťdesiattisícovú dlžobu. Vykašli sa na to, skôr než sa to zhorší."  Mark si myslel, že by bolo hlúpe dať na otcove finančné rady, a tak niekoľko rokov pracoval raz tu, raz tam, obsluhoval za barom, rozvážal pizzu, handrkoval sa s veriteľmi. Teraz si už nebol istý, kedy sa zrodil nápad ísť študovať právo, ale pamätal si rozhovor dvoch členov študentského bratstva, ktorí dumali o vážnych veciach a statočne popíjali. Mark bol vtedy za barom, podnik poloprázdny, a tí dvaja po štvrtej vodke s brusnicovým džúsom rozprávali dosť nahlas, takže ich počul aj ten, kto nechcel. Mark si z mnohých zaujímavých vecí, čo povedali, zapamätal dve: "Veľké právnické firmy vo Washingtone zamestnávajú ako na bežiacom páse," a "Nástupný plat je stopäťdesiattisíc ročne."
Zakrátko stretol priateľa, ktorý bol v prvom ročníku Právnickej školy Foggy Bottom vo Washingtone, ten nadšene rozprával o svojich plánoch – čo najrýchlejšie skončiť školu a zamestnať sa vo veľkej firme za dobrý plat. Federáli priam zasypávajú študentov pôžičkami, každý má na ňu nárok, jasné, po promócii mu zostane na krku obrovský dlh, ale nič, čo by nedokázal splatiť do piatich rokov. Priateľ považoval za správne "investovať do seba", ak bude vďaka dlhu slušne zarábať.
Mark skočil na návnadu a začal sa pripravovať na prijímací test. Získal iba 146 bodov, ale prijímaciu komisiu Právnickej školy Foggy Bottom to vonkoncom nevzrušovalo. Ani jeho nie práve najpôsobivejší priemerný prospech z predchádzajúcich škôl. PŠFB ho prijala s otvoreným náručím. Žiadosť o študentskú pôžičku mu schválili promptne. Každý rok previedli z ministerstva školstva šesťdesiatpäťtisíc dolárov do Foggy Bottom. A teraz, keď mu zostával iba jeden semester, Mark čelil nepríjemnej skutočnosti, že bude promovať s dlhom dvestošesťdesiatšesťtisíc dolárov vrátane úrokov.
Ďalší problém: zamestnanie. Ukázalo sa, že trh práce nie je taký čulý, ako sa povrávalo. Ani živý, ako tvrdili náborové brožúrky PŠFB a ich takmer podvodnícke webové stránky. Absolventi prestížnych právnických fakúlt ešte vždy nachádzali prácu za závideniahodné platy. Lenže Právnická škola Foggy Bottom nepatrila medzi najprestížnejšie. Markovi sa podarilo votrieť do stredne veľkej právnickej firmy, ktorá sa špecializovala na "vzťahy s vládou", presnejšie lobovanie. Nástupný plat mu ešte neurčili, vedenie firmy sa malo stretnúť začiatkom januára, aby rokovalo o ziskoch za uplynulý rok a upravilo platové podmienky. O niekoľko mesiacov Marka čakal vážny rozhovor s "finančným poradcom" o reštrukturalizácii svojho študentského dlhu a spôsobe splácania. Poradca už vyjadril isté znepokojenie, keďže Mark netušil, koľko bude zarábať. Aj Marka to trápilo, nehovoriac o skutočnosti, že nedôveroval ani jednému človeku z tej právnickej firmy. Snažil sa oklamať sám seba, no v hĺbke duše vedel, že nemá nič isté.
A bola tu ešte advokátska skúška. Vzhľadom na veľký záujem bola washingtonská verzia prijímacieho testu jedna z najnáročnejších v Amerike a absolventi PŠFB v ňom prepadávali v znepokojujúcich počtoch. Na rozdiel od absolventov prestížnych škôl. Vlani prešlo deväťdesiatjeden percent absolventov Georgetownskej univerzity a osemdesiatdeväť percent z Univerzity Georgea Washingtona, zatiaľ čo PŠFB sa mohla pochváliť iba úbohými päťdesiatimi šiestimi percentami. Mark vedel, že ak chce uspieť, musí sa začať pripravovať už teraz, začiatkom januára, a ležať v knihách šesť mesiacov bez prestávky.
Ibaže na to nemal dosť energie, najmä v studenom, pochmúrnom a depresívnom zimnom období. Občas vnímal svoj dlh ako betónový kváder, čo nosí na chrbte. Chôdza ho  namáhala. Usmievať sa bolo nad jeho sily. Žil v chudobe a jeho budúcnosť, aj keby sa zamestnal, nevyzerala ružovo. A to patril k tým šťastnejším. Väčšina spolužiakov mala pôžičky, ale žiadnu nádej na prácu. Spomenul si, že už v prvom ročníku počul šomranie, s každým semestrom nálada na škole klesala a podozrenia narastali. Situácia na trhu práce sa zhoršovala. Všetci sa hanbili za výsledky advokátskych skúšok. Pôžičky sa kopili. Teraz, v treťom záverečnom ročníku, nebolo nezvyčajné počuť študentov, ako sa hádajú s profesormi. Dekan nevystrčil nos z kancelárie. Blogeri húfne útočili na školu nepríjemnými otázkami: "Ide o podvod?" "Naleteli sme?" "Kam sa podeli peniaze?"
Takmer každý, koho Mark poznal, bol presvedčený, že PŠFB je (1) podradná právnická škola, lebo (2) priveľa sľubuje, (3) žiada priveľa peňazí, (4) podporuje zadlženosť a súčasne (5) prijíma veľa priemerných študentov, ktorí do sa nehodia na štúdium práva, a (6) buď nie sú dostatočne pripravení na advokátsku skúšku, alebo (7) sú príliš hlúpi, aby ju úspešne zložili.
Povrávalo sa, že počet prihlášok na PŠFB klesol o polovicu. Bez štátnej podpory a súkromných dotácií to nevyhnutne vyvolá bolestivé znižovanie nákladov a zlá právnická fakulta bude ešte horšia. Marka Fraziera a jeho kamarátov to netrápilo. Vydržia ešte štyri mesiace, s radosťou vypadnú a už nikdy sa tam nevrátia.

Mark býval v osemdesiatročnom päťpodlažnom bytovom dome, ktorý očividne pustol, ale nízke nájomné stále priťahovalo študentov z Univerzity Georgea Washingtona aj z PŠFB. Kedysi ho volali Cooperov dom, no po troch desaťročiach bujarého študentského života sa ustálila prezývka Coop. Keďže výťahy skoro nikdy nefungovali, Mark vyšiel pešo na druhé poschodie a vstúpil do svojho skromne zariadeného bytu s rozlohou štyridsaťšesť metrov štvorcových, čo ho stál osemsto dolárov mesačne. Po poslednej skúške pred sviatkami ktovie prečo upratal, a keď teraz zapálil svetlo, potešilo ho, že je tam poriadok. Prečo by nebol? Majiteľ do bytu nikdy nechodil. Mark sa vybalil. Zrazu ho zarazilo ticho. V dome s tenkými stenami plnom študentov býval vždy pekelný rámus. Rádiá, televízory, hádky, kanadské žartíky, partie pokeru, bitky, gitary, dokonca aj trombón, na ktorom hral blázon z tretieho, až sa budova otriasala v základoch. Dnes nie. Všetci boli doma, užívali si sviatky, na chodbách vládlo hrobové ticho.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Historická romanca Ideálny pár

15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Od Jane Featherovej už vyšli knihy Ideálna nevesta, Ideálny starý mládenec a Záhadný vikomt. Teraz je tu očarujúca historická romanca Ideálny pár.

Sestry Duncanové vydávajú nezávislé noviny The Mayfair Lady, v ktorých presadzujú práva žien a zároveň vedú tajnú zoznamovaciu službu pre londýnsku smotánku. Jedným z ich klientov sa stane aj doktor Farrell a Chastity, ktorá je ako posledná zo sestier ešte slobodná, mu ochotne začne hľadať vhodnú partnerku.

Príťažlivý lekár má však nečakanú požiadavku: potrebuje bohatú manželku s vyšším spoločenským postavením. Chastity je jeho postojom pobúrená, no platiaceho zákazníka neodmietne. Postupne vyjde najavo, že motivácia doktora Farrella je celkom iná: chce liečiť chudobných z najnižších vrstiev a na to potrebuje peniaze. Na ich získanie je ochotný obetovať i svoju slobodu…

Ideálny pár je ďalší očarujúci príbeh o nenapodobiteľných sestrách Duncanových a ich nelegálnom dohadzovaní. Sú podnikavé, ambiciózne a emancipované. V každej časti série sledujeme inú sestru, tentoraz Chastity a je skvelé, že každá má rovnaký priestor, čím celá séria získava na atraktivite.

Začítajte sa do novinky Ideálny pár:

Muž stojaci na vrchole schodov vedúcich do národnej galérie si pozorne premeriaval milovníkov umenia, ktorí zostupovali dolu k veľkým dverám umeleckého múzea. V rukách držal neslávne známy výtlačok novín The Mayfair Lady. Premýšľal, ako bude vyzerať vydavateľ alebo niekto, kto do novín prispieva.
Po námestí sa ponáhľala akási postava, ktorá cestou sypala omrvinky kŕdľu holubov na Trafalgar Square. Prešla cez ulicu pred múzeom a zastala pod schodmi. Pokrčila papierové vrecko, čo držala v ruke, a pozrela nahor. Vo voľnej dlani zvierala zvinuté noviny. Muž nenápadne kývol svojimi novinami a postava hodila pokrčené vrecko do odpadkového koša. Potom vykročila hore schodmi k nemu.
Tá osoba bola malá. Určite to bola žena a muži si ju veľmi nevšímali. Mala na sebe voľný plášť z alpaky, aký nosili ženy, keď sa vozili v autách, aby im nebolo zima, klobúk so širokou strieškou a tvár zakrytú opálovým šifónovým závojom.
"Bonjour, m’sieur," pozdravila ho. "Myslím si, že sa máme stretnúť, n’est-ce pas?" Mávla výtlačkom novín The Mayfair Lady. "Vy ste doktor Douglas Farrell, pravda?"
"Presne tak, madam," pritakal a trochu sa uklonil. "A vy ste…"
"Som z novín Mayfair Lady," oznámila a pri každom nádychu sa jej pohol závoj.
Má ten najfalošnejší francúzsky prízvuk, aký som kedy počul, uvedomil si pobavene doktor Farrell, ale rozhodol sa zatiaľ jej nič nepovedať. "Dáma z Mayfair Lady osobne?" zatiahol zvedavo.
"Zástupkyňa verejnosti, m’sieur," poznamenala prísne.
"Aha," prikývol. "Aj rubriky Medzi nami?"
"Presne tak, pane," váhavo sa uklonila. "Ako som pochopila, práve tú rubriku by ste chceli využiť, pane. Teda našu zoznamku." Pri tom prekliatom francúzskom prízvuku mi je vždy do smiechu, uvedomila si Chastity Duncanová. Či už ho používala ona, alebo jej sestry, zhodli sa na tom, že znejú ako francúzske slúžky vo Feydeauovej fraške. Bol to však veľmi účinný nástroj na zmenenie hlasu.
"Očakával som, že sa stretneme v nejakej kancelárii," pokračoval doktor a obzeral sa okolo seba. Bol už december a na námestí predúval studený vietor, čechrajúc holubom perie.
"Naša kancelária nie je otvorená pre verejnosť," odvetila jednoducho. "Navrhujem, aby sme šli do múzea, aj tam je veľa miest, kde sa môžeme pokojne porozprávať." Vykročila k dverám, zatiaľ čo jej spoločník sa ponáhľal otvoriť jej ich. Pri vchádzaní do átria sa ho dotkla okrajom svojho alpakového plášťa.
"Pôjdeme do Rubensovej sály, ak dovolíte," navrhla a ukázala novinami na schody. "Je tam okrúhla pohovka, kde sa môžeme porozprávať bez toho, aby sme zbytočne pútali na seba pozornosť." Autoritatívne vykročila ku schodisku v strede haly. Doktor Farrell ju poslušne nasledoval. Jej vystupovanie ho zaujalo a zároveň pobavilo.
Na podeste v polovici schodiska sa obrátila a vykročila popri miestnostiach s masívnymi renesančnými plátnami s trpiacimi martýrmi, pietami a obrazmi ukrižovania. Nevenovala im veľkú pozornosť, zastala len vtedy, keď vošli do kruhovej miestnosti, uprostred ktorej naozaj stála kruhová pohovka.
V miestnosti viselo Rubensovo plátno Paridov súd. Sestry Duncanové si práve toto miesto vybrali na svoje stretnutia s perspektívnymi klientmi zoznamky Medzi nami. Tri kypré ženy, Venuša, Juno a Minerva, medzi ktorými sa na plátne rozhodovalo, sa im zdali celkom vhodnou kulisou pri ich činnosti.
"Je tu ticho a budeme tu mať dosť súkromia," povedala a sadla si na pohovku. Nadvihla si sukne, aby mu pri sebe urobila dosť miesta.
Douglas sa so záujmom poobzeral okolo seba. Uvedomil si, že tu nie je až tak veľa súkromia. Po miestnosti chodili od plátna k plátnu ľudia a pološeptom sa zhovárali, ale okrúhla pohovka, hoci stála na verejnosti, vytvárala akúsi oázu, kde si mohli dvaja ľudia posedieť a porozprávať sa bez toho, aby na seba priťahovali priveľa pozornosti. Douglas si uvedomil jej parfum, jemnú kvetinovú vôňu, ktorá akoby vychádzala spod závoja.
Chastity sa k nemu obrátila. Získala pred doktorom Douglasom Farrellom tú výhodu, že ho už videla, keď raz vošiel do obchodu pani Beedlovej na rohu, aby si kúpil výtlačok The Mayfair Lady. Chastity ho vtedy fascinovane pozorovala, zatiaľ čo on ju nevidel. Bol vysoký, širokoplecí, urastený a na takého muža sa tak ľahko nezabúda. Svaly má ako športovec, boxer alebo zápasník, uvedomila si Chastity. Okrem toho si všimla hrču na jeho nose, asi niekedy zlomenom, čo ju len utvrdzovalo v jej teórii. Charakterizovali ho výrazné a nesúmerné črty, trochu priširoké ústa a hranatá čeľusť. Oči pod čiernym obočím mu žiarili ako uhlíky. Mal čierne, mierne vlnité nakrátko ostrihané vlasy a pôsobil trochu ako obchodník. Všetko na ňom naznačovalo, že mu až tak nezáleží na tom, ako vyzerá. Obyčajný hrubý kabát si zapol až pod krk, šál a rukavice si nechal a obyčajný mäkký plstený klobúk si položil do lona.
Chastity si zrazu uvedomila, ako dlho mlčí, kým si ho prezerala, a poponáhľala sa: "Ako presne vám môže pomôcť naša zoznamka, m’sieur?"
Znovu sa poobzeral po galérii. "Takže toto je kancelária The Mayfair Lady?"
Rozpoznala v jeho hlase nevýrazný škótsky prízvuk, ktorý si všimla už vtedy, keď ho prvý raz pozorovala u pani Beedlovej. "Nie, ale v našej kancelárii sa s klientmi nestretávame," odvetila rozhodne. Nechala si pre seba dodatok, že kanceláriu mali buď v kaviarni u Fortnuma a Masona, alebo na poschodí v salóne rodičovského domu, ktorý bol kedysi svätyňou ich matky. Ani jeden z týchto priestorov sa však nehodil na stretnutie s potenciálnymi klientmi.
"Prečo?" opýtal sa.
"Je dôležité, aby sme zostali v anonymite," odvetila. "Môžeme pokračovať v rokovaní, pane?"
"Áno, pravdaže. Musím sa však priznať, madam z novín The Mayfair Lady, že som trochu zaskočený. Prečo je vaša anonymita taká dôležitá?"
Chastity vzdychla. "Čítali ste naše noviny, pane?"
"Pravdaže. Inak by som nevyhľadal služby zoznamky Medzi nami."
"Môžete čítať len oznamy a články si nevšímať," zdôraznila a na chvíľu zabudla na svoj francúzsky prízvuk.
"Čítal som aj články."
Pokrčila plecami ako pravá Francúzka. "Takže určite viete, že názory na ne sa rozchádzajú. Preto chcú vydavatelia zostať v anonymite."
"Chápem." Myslel si, že tomu naozaj rozumie. "Pravdaže, trocha tajomnosti pridá na žiadostivosti."
"To je pravda," súhlasila.
Doktor prikývol. "Ak si spomínam, pred niekoľkými mesiacmi ste čelili žalobe z nactiutŕhania. Tuším…" Zamračil sa, potom sa mu čelo vyjasnilo. "Tuším s grófom Barclaym."
"Tú žalobu zamietli," vyhlásila rázne Chastity.
"Áno," prikývol. "Spomínam si. Vybavujem si aj to, že noviny pri svedeckom pulte zastupovala nejaká neznáma žena. Bolo to tak?"
"Presne tak."
"Zaujímavé," prehodil znovu. "Som si istý, že po tom súde predaj vašich novín závratne stúpol."
"Možno," prikývla neurčito. "Ale nie preto sme sa rozhodli skrývať svoju identitu. Prejdime radšej k vašej veci, pane."
Douglas bol aj naďalej fascinovaný a zvedavý, ale prijal skutočnosť, že čas na otázky vypršal. "Ako som vysvetlil v liste, potrebujem manželku."
Chastity vytiahla z kabelky spomínaný list. "Toto je všetko, čo ste v ňom napísali. Potrebujeme viac podrobností o vašej situácii aj o žene, akú hľadáte, aby sme sa vedeli rozhodnúť, či vám dokážeme pomôcť alebo nie."
"Pravdaže," prikývol. "Vlastne požadujem od ženy len dve dôležité vlastnosti." Pri reči si stiahol rukavice a strčil si ich do vrecka. "Dúfam, že vo vašom zozname sa nájde nejaká, ktorá mi bude vyhovovať. Okrem dvoch spomínaných vlastností mi na ostatnom až tak nezáleží." Hovoril odmerane a vecne a pritom si ťukal palcom do dlane, akoby vyratúval.
"Ako som sa zmienil už vo svojom liste, som povolaním lekár. Nedávno som sa presťahoval do Londýna z Edinburghu, kde som študoval a niekoľko rokov sa venoval lekárskej praxi. Práve si chcem otvoriť ordináciu na Harley Street, ktorá by mi mohla slušne vynášať, ak budem v londýnskej spoločnosti dostatočne známy."
Chastity na to nepovedala nič, len zopäla ruky v lone a sledovala ho spod závoja. Začínala mať z tohto stretnutia nepríjemný pocit a jej šiesty zmysel ju len zriedkakedy sklamal.
Doktor si odmotal šál. Napriek tomu, že sa v okrúhlej miestnosti kúrilo slabo, asi mu bolo príliš teplo. Chastity však bolo po prechádzke v studenom decembrovom vetre stále zima a závidela mu. Pomyslela si, že ak je človek taký veľký ako on, zrejme vyžaruje viac tepla.
"Ide o to," pokračoval ďalej, "že si musím nájsť manželku, ktorá bude v prvom rade bohatá."
V tej chvíli si Chastity uvedomila, že ju jej intuícia absolútne neklamala. Znova nepovedala nič, len sa trochu pomrvila na mieste.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Voľné parkovacie miesta v centre Nitry vidia vodiči v reálnom čase aj v mobile

15. november 2018

NITRA 15. novembra 2018 - Obyvatelia a návštevníci Nitry od môžu novembra zaparkovať v centre jednoduchšie. Do prevádzky bol uvedený systém ParkDots, ktorý v prvej etape pilotného projektu sleduje aktuálnu obsadenosť na parkovisku na Wilsonovom nábreží a na Mostnej ulici. Vodiči majú tieto informácie k dispozícií v mobilnej aplikácií ParkDots, ktorá ich na voľné miesto vie aj navigovať. Samospráva tým napĺňa jeden zo zámerov parkovacej politiky zameraný na zlepšenie súčasnej situácie prostredníctvom moderných inteligentných riešení.

Súčasťou nového systému sú IoT (Internet of things) senzory osadené vo vozovke na viac ako stošesťdesiatich parkovacích miestach na uliciach Podzámska a Mostná a na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Parkovacie senzory odosielajú informácie o obsadenosti každého miesta do centrálneho systému, odkiaľ ich čerpá mobilná aplikácia ParkDots. Vodiči tak majú neustále aktuálne informácie o voľných miestach, ktoré tak vedia jednoduchšie nájsť. Samospráva získava prostredníctvom administračnej aplikácie štatistické dáta, ktoré im umožnia lepšie pochopiť správanie vodičov a prijímať opatrenia na lepšie využívanie dostupných plôch. Moderné riešenie pre inteligentné mestá je celé dielom slovenských spoločností. Centrálny systém a aplikácie vyvíja PosAm, senzory dodáva spoločnosť Gospace a prenos dát zabezpečuje najnovšia sieť pre internet vecí, NB-IoT, od Slovak Telekom.

ParkDots pomáha slovenským mestám zlepšiť parkovanie

Po Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Prievidzi a Bratislave je Nitra siedmym miestom na Slovensku, kde ParkDots pomáha zlepšiť situáciu s parkovaním. Onedlho k nim pribudnú aj ďalšie mestá. "Evidujeme veľký záujem o ParkDots na Slovensku aj v zahraničí. Z pohľadu funkčnosti, použiteľnosti aj ceny sa jedná o veľmi zaujímavé riešenie pre mnohé mestá, ako aj súkromné spoločnosti, ktoré prevádzkujú parkoviská," hovorí Martin Budaj, produktový manažér PosAm. "Kvalitu nášho riešenia potvrdzuje aj fakt, že sa stal oficiálnym produktom skupiny Deutsche Telekom pre oblasť smart parkingu pre región DT Europe ," doplnil Michal Bróska, Riaditeľ produktového rozvoja v PosAm.

O ParkDots

ParkDots je kombináciou najmodernejších mobilných, cloudových a IoT technológií. Okrem sledovania obsadenosti a platieb za parkovanie ponúka aj ďalšie užitočné funkcie. Vodič sa môže nechať navigovať späť k autu, dostane upozornenie v prípade nečakaného odchodu vozidla z parkovacieho miesta a samozrejme môže si dobu parkovania na diaľku predĺžiť.

Kľúčovými prvkami riešenia ParkDots sú mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci systém umiestnený v cloude. Celé riešenie môže byť doplnené o senzory s nezávislým napájaním osadené vo vozovke, ktoré v reálnom čase odosielajú informácie o obsadenosti konkrétneho miesta. Platforma je schopná riešiť parkovanie nielen na uliciach (on-street), ale mimo nich (off-street) a efektívne prepájať rôzne systémy do jedného inteligentného riešenia. Viac o inteligentnom riešení parkovania pre mestá a obce na www.ParkDots.com

Kategórie: Podporujeme

Byrokracii dáme definitívne zbohom. Vďaka top digitálnemu projektu roka Over.si

15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Dlhé roky to je jeden zo zásadných problémov fungovania slovenských štátnych inštitúcií. Aj v 21. storočí musíme na úrady neustále nosiť potvrdenia s informáciami, ktoré už o nás verejná správa má. Kým iné vyspelé krajiny svojich obyvateľov od zbytočného chodenia po úradoch odbremenili dávno, Slovensku sa to až donedávna priveľmi nedarilo. V septembri však Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil projekt Over.si, ktorý štartuje novú éru. Len za pár mesiacov fungovania má tento prvý antibyrokratický portál výsledky: odbúrava povinnosť stáť na úradoch a ľuďom šetrí peniaze. Splnil tým najdôležitejšie kritérium prestížnej súťaže Cena ITAPA 2018 a v hlasovaní odbornej poroty sa stal suverénnym víťazom.

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Do súťaže sa tak mohli prihlásiť aj projekty zo susedných krajín, ktoré prospievajú k rozvoju digitalizácie a informatizácie svojej krajiny.

NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU 1. MIESTO

Jednoznačným víťazom Ceny ITAPA 2018 sa zaslúžene stal projekt spoločnosti DXC Technology Slovakia pripravený pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Projekt s názvom Over.si ušetrí občanom veľa peňazí aj hodín, ktoré by inak premárnili čakaním na úrade. "Ide o hlavnú úlohu eGovernmentu, ktorej naplnenie ale napriek mnohým rokom, množstvu investovaných zdrojov a desiatkam projektov stále unikalo. Ľady sa ale vďaka antibyrokratickému portálu www.oversi.gov.sk prelomili," vyhlásil Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Aké úspechy portál za necelé tri mesiace fungovania docielil? V prvej fáze projektu už viac ako 16 tisíc pracovníkov orgánov verejnej moci získalo nástroj, ako sa dostať k oficiálnym údajom bez potreby zaťažovania občanov, pričom pokles záťaže je už teraz enormný. "Za jediný mesiac od spustenia projekt zabezpečil viac ako 10-tisíc výpisov a odpisov, ktoré by bez tohto projektu museli ľudia dokladovať. To zodpovedá asi 12 percentám celkového byrokratického zaťaženia občanov. Projekt teda predstavuje veľký a jasne definovaný skok k tomu, aby sa odbúralo zhruba 1 milión rôznych výpisov a odpisov, ktoré ročne občania musia donášať úradom," objasnil generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia Zdenko Böhmer. Od septembra už Slováci nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva, od januára 2019 pribudnú aj výpisy z registra trestov. Rašiho úrad tiež plánuje v druhom kole odbúrať administratívnu záťaž občanov aj pri potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom i zdravotnom poistení či daniach.

2. MIESTO

Čakanie je otravné. O to viac, ak sedíte v miestnosti s kašľajúcimi pacientami a lekára neustále vyrušuje klopkanie ľudí, ktorí si prišli len po recept či výsledky. Takto to dnes vyzerá u mnohých lekárov a je to presne to, čo neznášame. Jednoducho, elegantne a účinne rieši problém preplnenej čakárne projekt eČasenka alebo aj efektívna čakáreň. "Náš systém umožňuje aj pomerne málo IT zručným pacientom prihlásiť sa, vyžiadať si časenku a následne čakať doma. Alebo len zaslať dopyt na recept. Systém sám automaticky organizuje a notifikuje ľudí tak, aby museli v čakárni stráviť len minimum času," vysvetľuje Patrik Stieranka, zadávateľ aj realizátor tohto projektu. Projekt eČasenka aj vďaka tomu obsadil druhé miesto súťaže Cena ITAPA 2018. Odbornú porotu presvedčilo viac ako 1,8 milióna pacientov, ktorí služby eČasenky za posledné tri roky využili, ako aj ich 98-percentná miera spokojnosti.

Tento projekt získal aj Cenu Rádia Slovensko, tú už piatykrát udelili priamo poslucháči Rádia Slovensko.

3. MIESTO

UVOstat.sk a jeho zhotoviteľ Miroslav Babič si odnášajú cenu za tretie miesto. Na jednom mieste totiž zhromažďuje a dáva do súvisu informácie o verejných obstarávaniach, verejnosť tak môže poľahky zistiť, kam tečú verejné financie. "Projekt spája niekoľko verejných zdrojov (vestník, eks, centrálny register zmlúv, výberové konania, register partnerov verejného sektora, register hospodárskych subjektov, register právnických osôb), čím poskytuje  nástroj, bez ktorého by sa inak museli používatelia hodiny prehrabávať rôznymi zdrojmi a skladať čriepky dohromady," vraví Miroslav Babič s tým, že verejnosť portál využíva - mesačne na túto stránku zavíta zhruba sedem tisíc ľudí.

CENA ITAPA V4: NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI V4

V Brne si môžu obyvatelia i návštevníci vybaviť akékoľvek služby z pohodlia domu – len za pomoci platobnej karty. Zabezpečuje to projekt Brno iD, ktorého idea i realizácia oslovila porotu a získal cenu Najlepšieho projektu digitalizácie spoločnosti V4. "Po zriadení elektronického mestského účtu môžu obyvatelia aj návštevníci Brna nielen nakupovať cestovné lístky, ale už sa cez platobnú kartu môžu preukazovať revízorom, vypožičiavať si knihy v mestskej knižnici, či si zakúpiť zážitkové programy v ZOO. Okrem toho cez toto riešenie poskytujeme aj benefity vzorným občanom. Jedným z nich je napríklad získanie dotácie pri kúpe ročného cestovného lístka," povedala pri preberaní ocenenia Zuzana Ondroušková, ekonomická riaditeľka Dopravního podniku města Brno.

ŠPECIÁLNA CENA ORGANIZÁTORA

Cviker – Digitálna platforma pre urbanistické plánovanie si odnieslo špeciálne ocenenie organizátora za inovatívnu pomoc mestu Poprad. Vďaka ich riešeniu môžu obyvatelia v reálnom pohľade vidieť všetky plánované nové výstavby či zmeny a v prípade, že majú záujem, môžu ich pripomienkovať.

ŠPECIÁLNA CENA POROTY

Národný projekt IT akadémia Slovenska získala špeciálnu cenu poroty, a to aj napriek tomu, že nejde o IT projekt, ale o vzdelávanie. Nakoľko platí, že bez takýchto aktivít by žiadne IT projekty nevznikli.

O Cene ITAPA: Renomovaná súťaž, ktorú vyhlasuje kancelária ITAPA. Hodnotenie je dvojkolové. V prvom kole vyberie odborná porota päť najlepších projektov, pričom výber sa uskutoční spôsobom prideľovania preferenčných bodov. Tie prideľuje každý porotca. Porotcovia môžu podľa vlastného uváženia prideliť spolu najviac 10 bodov, no maximálny počet bodov na jeden projekt sú tri body. Pri hodnotení a udeľovaní preferenčných bodov sa berie do úvahy viacero kritérií ako overenie a reálne zhodnotenie projektu, cieľ projektu, dopad, inovatívnosť, ako aj technická realizácia či komunikácia. V druhom kole porotcovia hodnotia už len 5 vybraných – nominovaných projektov. Na spoločnom stretnutí po rozprave určia konečné poradie projektov od 1. po 3. miesto. Hodnotiaca komisia má právo neprideliť projektom všetky víťazné priečky, pokiaľ má napríklad pochybnosť o kvalite alebo reprezentatívnosti projektov.  

O ITAPA: Podujatia ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) už 17 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.

Viac informácií, program a registrácia: www.itapa.sk

Kategórie: Podporujeme

Prepravná služba pomáha pri zdravotných komplikáciách a znižuje aj sociálnu izoláciu

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK) spolupracujú už niekoľko rokov na mnohých zaujímavých projektoch. Jedným z nich je aj projekt S našimi značkami je pomoc na ceste, počas ktorého mohli zákazníci Kauflandu pomáhať kúpou výrobkov privátnych značiek K-Classic, K-Purland, K-Bio a K-take it veggie a spoločnosť Kaufland prispela na nákup nových vozidiel pre SČK. Dnes sa odovzdalo ďalších päť nových špeciálnych áut zástupcom SČK do užívania.

Minulý rok sa taktiež vďaka tomuto projektu podarilo zakúpiť rovnako päť nových vozidiel a v súčasnosti sa tak postupne buduje menšia sieť po Slovensku, vďaka ktorej sa prepravná služba stáva čoraz atraktívnejšou. "Sme veľmi radi, že v tomto ročníku môžeme opäť prispieť 5-timi novými vozidlami. Vďaka nim sa podarí rozbehnúť túto sociálnu terénnu službu SČK v  Žiline a Bratislave, a zároveň rozšíriť už existujúcu službu v Banskej Bystrici, Poprade a Leviciach," hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

Prepravná služba je sociálna terénna služba, vďaka ktorej SČK prispieva k znižovaniu izolácie ľudí, ktorí inak nemajú možnosť vyjsť z domu a pomáha im v tom, aby boli opäť spoločensky aktívni. Častokrát uľahčuje rodinným príslušníkom starostlivosť o nevládneho staršieho člena rodiny, či aj mladšiu osobu so zdravotným postihnutím.  "Táto služba nie je len o pomoci chorým, ale pomáha vyriešiť aj zdanlivo jednoduché situácie - napríklad pomoc pre členov rodiny, ktorí sú zamestnaní a nie vždy si vedia zobrať dovolenku či vybaviť pre rodinného príslušníka prevoz tam, kam potrebuje alebo pomoc mamičkám s chorými deťmi. V regiónoch, v ktorých je prepravná služba dostupná, si ju ľudia nevedia vynachváliť, najmä keď objavia, aké široké je spektrum pomoci, ktoré poskytuje," vysvetľuje benefity terénnych sociálnych služieb Zuzana Rosiarová,  generálna sekretárka SČK.

Aktuálne je prepravná služba aktívna v 10 spolkoch SČK a pokrýva potreby cca 3 800 klientov. Najčastejšie je služba využívaná na prevoz k lekárom, pravidelné rehabilitácie, masáže, prevoz do kúpeľov či na prevoz onkologických pacientov. "Sú to však naozaj aj bežné úkony, ako napríklad odvoz na nákup, návšteva notára, úradu práce či kaderníka. Mladí ľudia na vozíku sú za podobné služby taktiež veľmi vďační, pretože vďaka nim sa dostanú na kultúrne podujatia, prípadne do školy. Využívajú ju aj ľudia z obcí, kde je veľmi nepravidelná mestská doprava, prípadne zlé cesty a kopcovitý terén, či starší ľudia alebo občania na vozíku, bez auta a rodinných príslušníkov, ktorí nie sú schopní využívať pre svoje potreby iné dopravné prostriedky," dopĺňa Zuzana Rosiarová.

Prepravnú službu si klienti SČK hradia, nie je bezplatná, no často je spolufinancovaná mestom, obcou, či  zazmluvnenými zariadeniami sociálnych služieb.

Spoločnosť Kaufland

Spoločnosť  Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 65 prevádzok.

Obchodné domy  Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk.

Kategórie: Podporujeme

BODY ART SHOW 2018 – Benefičná divadelná show prezentujúca umenie maľovania na telo

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - Už túto sobotu 17. novembra sa vo veľkej sále Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ulici 21 v Bratislave uskutoční 5. ročník charitatívneho kultúrno – spoločenského podujatia BODY ART SHOW.

V každej scéne vás okúzlia, prepracované umelecké diela maľované rukami slovenskej a svetovej bodypainterskej elity. V netradičných úlohách modelov a modeliek predstavia známe osobnosti slovenského showbiznisu.

Podujatie BODY ART SHOW 2018 bude výnimočné aj strhujúcim príbehom ,ktorý pre Vás tvorcovia pripravili len pre tento večer. Vynálezca z dôb viktoriánskeho Anglicka sa vydá na cestu časom, aby našiel odpovede na svoje vnútorné otázky a objavil ľudskú podstatu. Tejto úlohy sa zhostí skvelý muzikálový herec a spevák Janko Slezák, ktorého sprievodcom sa pre tento večer stane Martin Kaprálik. Svojím hudobným umením budú celú show dopĺňať víťaz česko-slovenského X faktoru Peter Bažík a iba do farieb odetá Sisa Sklovská.

Umenie maľovania na telo je pominuteľné a v tomto duchu sa nesie aj celý večer, nakoľko Body Art Show je jedno-premiérová záležitosť, ktorá sa už nikdy nezopakuje.

Charitatívny rozmer podujatia bude naplnený v závere krstom bodypainting kalendára Marty Gejdošovej, z ktorého výťažok z predaja je určený pre Ružová stužka n.f. na podporu prevencie proti rakovine prsníka.

Všetci hostia sú následne pozvaní na After párty s rautom, kde bude príležitosť sa stretnúť a odfotiť s účinkujúcimi i s modelkami. O zábavu sa opäť postará Peter Bažík, kúzelník Peter Šesták a kapela Jamadan.

Lístky na BODY ART SHOW sú v predaji v sieti TICKETPORTAL.

Organizátorom BODY ART SHOW 2018 je produkčná spoločnosť SHARMANT s.r.o..

Cieľom podujatia BODY ART SHOW 2018 je prezentácia krásy umenia bodypaintingu prostredníctvom pozitívneho kultúrneho a emocionálneho zážitku a zároveň finančne podporiť prevenciu onkologického ochorenia rakoviny prsníka.

Autorkou a umeleckou vedúcou podujatia BODY ART SHOW 2018 je známa vizážistka Marta Gejdošová. Je Majsterkou Slovenska v maľovaní na telo BodyArt, prezidentkou Asociácie Bodypainterov Slovenska a členkou prestížnej World Bodypainting Association. Na minuloročných majstrovstvách sveta v bodypaintingu, sa v Open category umiestnila na 5. mieste.

Web stránka podujatia: www.bodyartshow.sk
Facebook event: BODY ART SHOW 2018 www.facebook.com/events/1873303769633139/

Kategórie: Podporujeme

Návrat po piatich rokoch !

14. november 2018

KOŠICE 14. novembra 2018 - Košické publikum po takmer piatich rokoch privíta maďarskú speváčku Zsuzsu Koncz. Na Slovensko sa rada vracia a jej koncerty si udržiavajú vysokú úroveň. Zsuzsu Koncz nieje žánrovo vyhranená len na určitý štýl. Jej tvorba presahuje a spája prvky rocku, folku, cez country, pop ale aj šansón. Kariéru odštartovala v rokoch 1962–63 v slávnej Omege. Od druhej polovice 60. rokov spolupracovala so skupinou Illés, s ktorou nahrala prvých 5 albumov. Po jej zániku nahrávala do začiatku 80. rokov so skupinou Fonográf. V roku 1967 vytvorila hlavnú ženskú rolu vo filme Ezek a fiatalok (Toto sú mladí ľudia). V 70. rokoch sa jej podarilo presadiť sa aj v zahraničí. V nemecky hovoriacich krajinách bola známa pod menami Shusha Koncz a Jana Koncz. V košickom Spoločenskom pavilóne vystúpi 28. februára.

Kategórie: Podporujeme

Veľkolepá šou v štýle Gatsbyho, Postmodern Jukebox sa vracia na Slovensko

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - Štrnástimi európskymi koncertmi v štýle dvadsiatych rokov nadviaže populárna formácia Postmodern Jukebox na svoje aktuálne prebiehajúce celosvetové turné. Hudobný stroj času, ale aj virálna senzácia v jednom sa tak po dvojročnej odmlke opäť vracia na Slovensko. Svoju najnovšiu šou predstaví na jar 15. marca v priestoroch bratislavského Majestic Music Clubu (MMC).

Novou šnúrou tematických koncertov pod názvom Welcome to the Twenties 2.0 Tour sa tvorca Jukeboxu Scott Bradlee približuje k túžbe, ktorú v sebe nesie od stvorenia tejto obľúbenej značky. Tou je, aby hudba opäť mala svoj štýl a vrátila sa k remeselnej zručnosti muzikantov. "Naposledy nám dvadsiate roky dali jazz, naozajstnú umeleckú formu. Kto vie, čo bude možné v roku 2020?," vyznal sa Bradlee, pričom dodáva: "Jedna vec je istá. Množstvo ľudí je už otrávených z palcových titulkov, bezduchých reality šou a závislosti na mobilných telefónoch, ktoré v poslednej dekáde iba slúžili na to, aby rozdeľovali ľudí." Jukebox podľa Bradleeho využíva svoj malý priestor na to, aby fanúšikom priniesol večer, ktorý je oslavou hudobného talentu, ale aj nadčasového štýlu.

Aktuálne celosvetové turné, ktoré hlása návrat k dvadsiatym rokom, má však už teraz potvrdených takmer 250 miest, kde v rámci svojich vystúpení zavíta. Turné tak plynule nadviaže na inú tematickú šnúru Back in Black & White Tour (Späť k čiernobielej), v rámci ktorej hudobný kolektív PMJ zavíta do západnej Európy. Aj z toho dôvodu tento, dnes už hudobný kolos, neustále naberá na palubu nových talentovaných spevákov a hudobníkov, ktorých zostava sa v priebehu turné priebežne obmieňa. Skutočnosť, ktoré z hviezd Postmodern Jukeboxu vystúpia na bratislavskom koncerte preto zostane do poslednej chvíle prekvapením.  "Keď sme vytvárali koncepty turné, snažili sme sa spárovať ten správny talent so správnym materiálom, a vytvoriť tak jedinečný a úžasný zážitok pre všetkých fanúšikov," vysvetľuje Bradlee. "Preto sa pripravte na najveľkolepejšiu párty v štýle 20. rokov a Veľkého Gatsbyho," uzatvára.

Postmodern Jukebox (PMJ) je americký hudobný kolektív, ktorý od roku 2009 pretvára súčasné popové a komerčne úspešné hity do ich novej retro podoby, predovšetkým v žánroch swingu a jazzu. Za značkou stojí jej zakladateľ, a kedysi ťažko sa predierajúci, jazzový klavirista Scott Bradlee, ktorý natočil prvé videá PMJ s hŕstkou kamarátov vo svojom dome v Queense. Videá začali rýchlo naberať na popularite, pričom prvý virálny hit kapely Thrift Shop (2012) s jedným miliónom videní, zabezpečila zoskupeniu speváčka Robyn Adele Anderson. Doposiaľ najúspešnejšou skladbou je coververzia hitu Creep od skupiny Radiohead, v podaní talentovanej Haley Reinhart, ktorá má do dnešného dňa 54 miliónov zhliadnutí. V súčasnosti má Postmodern Jukebox na konte bilión Youtube videní,  22 hudobných CD kompilácií a od roku 2016 stovky vypredaných koncertov na šiestich kontinentoch sveta.

https://youtu.be/WjCgYk_APVU

FB UDALOSŤ: https://www.facebook.com/events/2270000769685046/

VSTUPENKY:  https://www.ticketportal.sk/Event/SCOTT_BRADLEES_POSTMODERN_JUKEBOX_USA?IDpartner=154

VIAC INFORMÁCIÍ: www.citysounds.sk  www.postmodernjukebox.com

Nezabudnite na náš koncert NATURALLY 7, 26.11. v Ateliéri Babylon!

Kategórie: Podporujeme

Enterprise Investors investuje do expanzie spoločnosti Anwim

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors, získal významný minoritný podiel v spoločnosti Anwim, jednom z najväčších nezávislých prevádzkovateľov čerpacích staníc pod značkou MOYA v Poľsku.

EI poskytla spoločnosti dodatočné financovanie a bude podporovať jej plány na dynamický rozvoj siete a konsolidáciu trhu;
Hodnota transakcie je 23,3 miliónov eur.

Spoločnosť Anwim bola založená dvojicou podnikateľov v roku 1992 a spočiatku sa zameriavala na veľkoobchod s pohonnými hmotami. V roku 2009 spoločnosť začala prevádzkovať maloobchod, ktorý dnes tvorí polovicu tržieb. Sieť MOYA má viac než 180 čerpacích staníc umiestnených v atraktívnych lokalitách na frekventovaných cestných ťahoch po celej krajine, ktoré ponúkajú kvalitné pohonné hmoty za dostupné ceny. Súčasťou každej stanice je tiež moderne vybavená predajňa. Spoločnosť plánuje dynamicky rozvíjať svoju sieť s cieľom minimálne zdvojnásobiť počet čerpacích staníc behom nasledujúcich piatich rokov. V roku 2017 dosiahla spoločnosť tržby z veľkoobchodných a maloobchodných aktivít viac ako 730 miliónov eur. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 250 ľudí.

Enterprise Investors patrí k najvýznamnejším investorom v strednej Európe

Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,9 mld. eur do 143 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 128 investícií v objeme 3,7 mld. eur.

Kategórie: Podporujeme

Študenti práva pomôžu slovenským start-upom

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - Advokátska kancelária Ružička Csekes sa aj tento rok stala partnerom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania. Projekt Právnych kliník predstavuje inovatívny prístup k výučbe, ktorého cieľom je prepojenie teórie a praxe priamo vo vzdelávacom procese. V tomto zimnom semestri sa študenti venujú problematike start-upov.

Právne kliniky zahŕňajú širokú škálu predmetov, na ktorých výučbe sa podieľajú aj advokáti z praxe. Inšpiráciou pre vytvorenie predmetu Právna klinika pre start-upy bol obdobný a úspešný formát, ktorý vytvorila Alexandra Andhov a od roku 2016 beží na právnickej fakulte Kodaňskej univerzity. Zmyslom špeciálnej výučby je, aby študenti získali nielen teoretické poznatky z oblasti práva, ale tiež riešili reálne prípadové štúdie, ktoré sa vybranej oblasti týkajú.

S právnou praxou v oblasti start-upov bude v projekte Právnej kliniky pomáhať Darina Parobeková z advokátskej kancelárie Ružička Csekes: "Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto zaujímavého projektu a teší ma zámer prepojiť študentov práva s reálnou praxou v oblasti start-upov. Problematika tejto oblasti je oveľa širšia ako u novovznikajúcich firiem so zaužívanými obchodnými modelmi. Pre budúcich právnikov je z môjho pohľadu nevyhnutné, aby boli počas štúdia teórie legislatívy konfrontovaní aj s reálnou praxou. Len tak budú vedieť aplikovať svoje poznatky správnym spôsobom."  

Právna klinika pre start-upy sa v teoretickej časti venuje rôznorodým právnym a čiastočne ekonomickým disciplínam, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva, ako aj podnikateľských financií či obchodného práva Európskej únie. Študenti prejdú naprieč hlavnými biznis alternatívami, ktoré so start-upmi súvisia: myšlienka založenia start-upu, ochrana nápadu a inovácie, ktorú start-up prináša, založenie právnickej osoby, stratégia rozvoja a financovania start-upu, daňové povinnosti, možnosti rastu, predaja či zániku start-upu.

Myšlienku start-upu treba začať chrániť hneď na začiatku

Darina Parobeková ďalej vysvetľuje, že start-upy fungujú v trochu inom režime ako bežné obchodné spoločnosti. Ak si niekto chce založiť start-up, mal by myslieť na viacero vecí a ideálne ich zveriť do rúk právnym odborníkom hneď na začiatku: "Start-up je oproti bežnej firme odlišný tým, že na trh prináša niečo úplne nové – inovatívny produkt, službu, prístup, celkovo inovatívnu myšlienku. Zakladatelia start-upov si toto na začiatku zväčša neuvedomujú, a preto nerobia právne kroky, ktoré im ich inováciu majú ochrániť a ďalej zabezpečiť bezproblémové fungovanie na trhu. Neraz sa stane, že si to uvedomia ex post, keď nastane nejaká krízová situácia." Pod krízovým scenárom má Darina Parobeková na mysli napríklad situáciu, kedy sa start-upom inšpiruje konkurencia a na jeho báze rozbehne biznis, ktorý si začne chrániť: "Za takýchto okolností je ťažké dokázať, že pôvodcom nápadu je niekto iný."

Na niektoré start-upy legislatíva ešte neexistuje

Problematika ochrany duševného vlastníctva je veľmi široká a ponúka viacero alternatív, ako start-up chrániť. Najbežnejšou formou je ochranná známka, či registrácia a licencovanie patentu. Niekedy sa to týmto priamym spôsobom realizovať nedá. "Vtedy je potrebné využiť iné podporné právne inštitúty, ktoré legislatíva ponúka tak, aby na konci dňa nový obchodný zámer chránený bol. S týmto vie novovznikajúcemu start-upu pomôcť naozaj len skúsený právnik," upozorňuje Darina Parobeková. V praxi, špeciálne pri start-upoch, vznikajú situácie, keď konzultácie s právnikmi odhalia aj to, že danú oblasť legislatívne pokrytú nemáme, čo je moment na iniciovanie vzniku novej legislatívy. "Aj s týmto sa v našej praxi bežne stretávame, na základe čoho naša advokátska kancelária už viac ráz reagovala, " dopĺňa Darina Parobeková.

Začiatok môže predurčiť, ako sa bude start-upu dariť

Práve na základe prvotných a veľmi dôležitých úkonov týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva môže
Start-up postúpiť ďalej. "Vysporiadanie sa s formou a obsahom ochrany určí pre start-up aj smerovanie jeho korporátnej štruktúry, právnu formu, fungovanie na trhu doma alebo v zahraničí, marketing či spôsob financovania. Pre start-up to môžu byť na prvý pohľad zložité, časovo i finančne náročné veci, avšak dôkladným sformalizovaním stratégie hneď od začiatku predíde krízovým situáciám. V opačnom prípade by mohlo ísť o krízové situácie, ktoré start-up reálne neustojí," uzatvára Darina Parobeková.

Do decembra bude v rámci Právnej kliniky pre start-upy prebiehať teoretická výučba. Posledný seminár, ktorý študenti predmetu absolvujú, bude 7. decembra. Vtedy budú študenti formou workshopu riešiť prípadové štúdie reálnych start-upov z oblastí "life sciences", inovácií a technológií, či farmaceutických produktov.

Kategórie: Podporujeme

10 tipov ako správne skladovať potraviny

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - Jedno je isté – chlad pomáha uchovať potraviny dlhšie čerstvé. Avšak aj pri ich skladovaní v chladničke treba dávať pozor na pár základných pravidiel. Dokonca existujú výnimky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nelogické, ale fungujú. O ktorých hovoríme?

Bylinky 

Ideálnym riešením je mať bylinky vždy čerstvé v kvetináči a jednoducho si len odstrihnúť pri varení toľko, koľko potrebujeme. Nie každý ich však má takto k dispozícií, často si ich kupujeme aj v trsoch, či v škatuľkách. Taký rozmarín a tymian by sme mali umyť, zatočiť do papierovej utierky a tak dať do chladničky. Pozor však na čerstvú bazalku, tá absorbuje pachy chladničky a lepšie sa jej bude páčiť vo váze s vodou na kuchynskej linke, ako kytici.

Dijónska horčica

Táto pramatka všetkých horčíc z tmavých horčičných semien pomletých najemno má špecifickú korenistú príchuť. Všetky horčice obsahujú semienka, ocot a soľ a celkovo im príliš nesvedčia teploty nad 20 stupňov. Vtedy sa už môžu "zdrcnúť", strácajú farbu a "francúzsku chuť", špeciálne to platí pre Dijónsku horčicu. Preto je najlepšie uchovávať ju po otvorení v dvierkach chladničky a spotrebovať do troch mesiacov. Nič nepokazíme, ak takto budeme skladovať všetky druhy horčice.

Hrozno

Bobuľky hrozna patria medzi tie potraviny, ktoré je ozaj dobré držať v chlade. Hrozno pred skladovaním určite neumývajte, aby nesplesnivelo. V chladničke ho umiestnite niekam dozadu, kde je chladnejšie a dajte pozor, aby nebolo pri aromatických potravinách, nakoľko na seba rado viaže rozličné pachy. Je dobré, ak ho uchováte v pôvodnom balení, vydrží tak až tri týždne. Pár bobuliek môžete aj zamraziť, ak si chcete robiť populárne smoothie, ako by ste ho neskôr našli.

Citrón, pomaranč a limetka

Citrusy sú špecifické a zle nespravíte, ani keď ich budete mať pri izbovej teplote, ani keď budú v chladničke. Faktom však ostáva, že v chladničke vydržia až 4-krát dlhšie. Citrusové plody sa totiž začnú pomaličky vysušovať hneď po odtrhnutí zo stromu a skladovanie v chlade im len prospeje. Odborníci na pestovanie citrusov odporúčajú najprv ich dať do chladničky a tesne pred konzumáciou vybrať von, aby sa ohriali na izbovú teplotu, budú tak chutnejšie a šťavnatejšie.

Rastlinné mlieka

Sójové, ryžové, mandľové, makové, ovsené, kokosové. Sú skvelou náhradou pre tých, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu konzumovať klasické mlieko. Aj keď to nie sú mliečne výrobky, po otvorení je už odporúčané dať ich do chladničky, do otvorenia netreba. Ideálne teplota na skladovanie je 7 stupňov, vypiť by sme ich mali do 7 dní od otvorenia. To isté platí aj pri mliekach, ktoré si vyrobíme sami, tieto môžeme dať do chladničky hneď po ich príprave.

Chlieb

Skladovanie pekárenských výrobkov, špeciálne chleba, je často diskutovanou témou. Jeden tábor zastáva názor, že chlieb sa najlepšie cíti pri izbovej teplote v chlebníku a že jeho schladením naberie vlhkosť a stratí chuť. Druhá skupina tvrdí, že skladovanie v chladničke predĺži jeho trvanlivosť. Toto možno platí pri bezlepkových výrobkoch, ktoré sú balené vákuovo a im chlad naozaj prospieva, lebo sa správajú ináč ako klasický chlebík. Kompromisom je nechať chlieb v chlebníku, no maximálne deň-dva, inak sa už v ňom začnú rozmnožovať plesne. Ak chcete predĺžiť trvanlivosť pekárenských výrobkov, dajte ich do látkového vrecka a vložte do mrazničky. Po rozmrazení budú mať vlastnosti presne ako čerstvý chlieb. Pozor, nezmrazujte ich za tepla!

Avokádo a banány 

Tieto dve zdanlivo nesúvisiace potraviny majú jednu vec spoločnú. Kým nedozrejú, najlepšie sa cítia  v kuchyni na linke. Ak sú banány príliš zelené, vložte ich do hnedej papierovej tašky a pridajte jabĺčko alebo paradajku, urýchli to proces zretia. Akonáhle sú zrelé – avokádo mäkké na povrchu a banány krásne žlté – ocenia, ak ich vložíte do chladničky. Lepšie povedaní, oceníte to vy, lebo tým spomalíte ich nadmerné prezretie a sú dlhšie vhodné na konzumáciu. Zábavným tipom je, položiť zrelý banán k nezrelému avokádu. V banáne sa proces zretia spomalí, kým avokádo dozreje vďaka banánu skôr. No nie je to výhodná kombinácia?

Zemiaky

Erteple, bandurky, či krumple v chladničke mať netreba. Pravdou je, že chladné miesto im robí dobre, napríklad taká pivnica alebo suchý balkón. Najlepšie ak budú v kartónovej škatuli, drevenej debničke, papierovej taške, alebo v košíku.  Chladnička by im dala čudnú nasladlú chuť a mohli by ľahšie zhniť.

Paradajky

Podobne ako zemiaky sú na tom aj paradajky. Vedecky dokázaný bol fakt, že ak ich uskladníte v teplote pod 12 stupňov, schladí sa aj ich schopnosť "voňať" a prídu o svoju sladkú chuť. Pri ich konzumácií budete mať pocit, že žujete piesok. Nechajte ich preto v košíku na kuchynskej linke alebo na stole, bez priameho slnečného žiarenia.

Sóda bikarbóna

Čudujete sa, čo tu robí táto nie úplne potravina v pravom slova zmysle? Jedlá sóda je definitívne jednou z vecí, ktoré by sme mali mať v chladničke. Má totiž superabsorbčné vlastnosti a dokáže pohltiť všetky nepríjemné pachy, ktoré chladnička z času na čas ponúka. Nasypte na tanierik, dajte na poličku a po dvoch dňoch spolu s ňou odstránite aj akýkoľvek zápach, ktorý v chladničke bol.

Teraz, keď už viete, čo všetko do chladničky patrí a čo nie, môžete sa smelo zapojiť do jedinečnej súťaže, ktorú pre vás v rámci oslavy svojho 25. výročia pôsobenia na Slovensku prináša sieť supermarketov BILLA. Stačí nakúpiť za minimálne 15 Eur, zaregistrovať pokladničný blok a čakať na žrebovanie. BILLA vyžrebuje 150 chladničiek značky SAMSUNG, ktoré vám na začiatok dokonca aj  naplní potravinami jej privátnych značiek - od mliečnych a mäsových výrobkov, cez vajcia, nápoje až po mrazené výrobky, či zmrzlinu. Okrem toho hráte aj o letné dovolenky v hodnote 2 000 Eur a darčekové 500-eurové karty. Všetky podmienky súťaže nájdete na www.billa.sk.

Kategórie: Podporujeme

EIB a EXIMBANKA SR spája svoje sily s cieľom podporiť slovenské exportné spoločnosti

14. november 2018

BRATISLAVA 14. novembra 2018 - EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej republiky) podpísala úverovú zmluvu s  EIB (Európskou investičnou bankou)  v objeme 50 mil. EU.  Táto historicky prvá spolupráca medzi  EIB a EXIMBANKOU SR je určená na podporu segmentu malých a stredných podnikov (MSP)  a stredne veľkých podnikov.

Európska investičná banka (EIB) poskytne EXIMBANKE SR 50 miliónov EUR na financovanie projektov na podporu exportne orientovaných malých a stredných podnikov na Slovensku. EXIMBANKA SR ako jediný priamy finančný nástroj štátu na podporu exportu týmto prispieva k napĺňaniu cieľov hospodárskej politiky  Vlády SR.  Predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová uviedla: "Prostredníctvom úveru z EIB  budeme môcť podporovať exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých  podnikov  zlepšením ich  prístupu k zvýhodneným podmienkam stredno a dlhodobého financovania. Táto príležitosť  umožní aj menším exportérom  realizáciu ich investičných zámerov na zahraničných trhoch, čo je aj v súlade so stratégiou EXIMBANKY SR. K dnešnému dňu evidujeme viacero obchodných projektov zo segmentu MSP a stredne veľkých spoločností, ktorí sa  môžu uchádzať o financovanie z EIB. Podpredseda EIB Vazil Hudák poznamenal: "Financovanie segmentu MSP a stredne veľkých  podnikov    je veľmi blízke EIB. EXIMBANKA SR sa stane novým partnerom EIB a spoločne budeme podporovať MSP a stredne veľké podniky - kľúčových aktérov slovenskej ekonomiky z hľadiska zamestnanosti ako aj  hospodárskeho rastu. " Touto transakciou banka EÚ zahajuje svoju spoluprácu s EXIMBANKOU SR. EIB týmto partnerstvom rozšíri doterajší počet už na osem finančných sprostredkovateľov na Slovensku, ktorí spolupracujú s EIB, čo je znakom dobre rozvinutej spolupráce medzi bankou EÚ a miestnymi bankami.

EXIMBANKA SR je špecializovaná štátna finančná  inštitúcia, ktorá poskytuje bankové a poisťovacie služby. Primárnym cieľom EXIMBANKY SR je umožniť vstup slovenských exportérov do projektov a teritórií, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti tuzemských výrobcov a poskytovateľov služieb na zahraničných trhoch.

Európska investičná banka (EIB) je bankou Európskej únie s dlhodobým úverovaním. Je jedinou bankou vo vlastníctve členských štátov EÚ, ktorých záujmy aj reprezentuje. Poskytuje dlhodobé finančné prostriedky na investície v súlade s cieľmi politiky EÚ. EIB úzko spolupracuje aj s inými inštitúciami EÚ na realizácii plnenia zámerov politiky EÚ. EIB ako najväčší multilaterálny dlžník a veriteľ podľa objemu, poskytuje finančné prostriedky a poradenstvo na využiteľné a udržateľné investičné projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov politiky EÚ. Viac ako 90% aktivít EIB sa zameriava na Európu, ale podporuje aj mimo európske  rozvojové politiky EÚ.

Kategórie: Podporujeme

Stránky