PRservis.sk

Subscribe to kanál správ PRservis.sk
tlačové správy, vyhlásenia a oznamy
Aktualizácie: pred 9 min

Jenewein Group má česko-slovenského COO a dvoch nových partnerov

17. január 2020

17.1.2020 - Poradenská skupina Jenewein Group v roku osláv svojho 30. výročia získala Mateja Taligu, ktorý je jej prvým COO, čo predstavuje významnú zmenu v jej fungovaní. Ako Chief Operating Officer prispieva k strategickému smerovaniu a rozvoju poradenskej skupiny a zodpovedá za jej prevádzkové záležitosti s osobitým dôrazom na ľudí, kvalitu, procesy a rovnako aj marketing a branding.

Ako Private Client Partner zároveň stojí na čele česko-slovenskej platformy Jenewein.private, v ktorej rámci sa zameriava na segment privátneho consultingu. Na individuálnej báze rozvíja spoluprácu s klientmi z radov najväčších osobností česko-slovenského biznisu, akcionárov, privátnych investorov (Private Equity Executives), rodinných investičných skupín (Family Offices) a top manažérov vrátane profesionálnych športovcov a umelcov. Vytvára a posilňuje nové vzťahy a napomáha pri strategickom plánovaní a správe majetku, s rozvojovými a transformačnými projektmi a s obchodnými a so záujmovými aktivitami, s ktorými má Jenewein Group dlhoročné skúsenosti. Súčasne rozvíja Executive Search & Leadership Consulting projekty v celom spektre spoločností a v rámci globálnej a lokálnej Amrop Digital sektorovej pracovnej skupiny, ktorá je ďalšou oblasťou jeho zodpovednosti, sa zameriava na digitálnu transformáciu spoločností.

Počas svojej 15-ročnej kariéry Matej Taliga stál za úspešným štartom viacerých zahraničných a lokálnych značiek, kde nadobudol bohaté manažérske skúsenosti od riadenia malých rodinných firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov a budovanie a riadenie tímov od lokálnej po medzinárodnú úroveň. Pred príchodom do Jenewein Group pre svetového lídra v oblasti IT riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. "Oblasť consultingu vnímam ako špecifickú a dynamickú s minimom rutinných situácií. Pre mňa je v biznise najdôležitejšie, aby sme celú našu pozornosť upriamili na klienta, aby sme dokonale pochopili jeho potreby a vedeli mu ponúknuť profesionálne služby na najvyššej úrovni. Som veľmi rád, že v Jenewein Group toto DNA máme zakorenené. Podieľať sa na vedení celej skupiny je pre mňa manažérskou výzvou a zároveň atraktívnym biznis dobrodružstvom. Okrem toho sa po čase strávenom v prostredí veľkých korporácií teším z návratu do sveta rodinného podnikania, v ktorom som vďaka otcovej firme profesijne vyrastal," povedal Matej Taliga.

Jenewein Group získala z externého prostredia aj skúseného profesionála a konzultanta Rastislava Mackaniča s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z inej globálnej poradenskej spoločnosti, v ktorej pracoval na takmer dvoch stovkách Executive Search projektov na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách Európskej únie.

V rámci Amrop Jenewein a česko-slovenskej platformy Jenewein.private je z pozície Client Partner od januára 2020 zodpovedný za vyhľadávanie lídrov na úrovni vrcholového manažmentu (Executive Search) so špecifickým zameraním na súkromne vlastnené a rodinné firmy (Private & Family Companies) s dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania. Ako nezávislý poradca spolu s ďalšími členmi tímu asistuje rodinám a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v ďalších dôležitých témach.

Z hľadiska sektorovej špecializácie sú doménou Rastislava Mackaniča najmä projekty v oblasti priemyselnej výroby so špeciálnym zameraním na segment automobilového priemyslu (Automotive & Industrial). Na základe hlbokej skúsenosti v tomto sektore a ako člen globálnej Amrop Practice Group Industrial spolupracuje s mnohými významnými domácimi a svetovými spoločnosťami. "Počas dlhoročného pôsobenia v poradenstve pri výbere riadiacich pracovníkov som si uvedomil značný rozdiel medzi poskytovaním služieb medzinárodným korporáciám a súkromným a rodinným firmám a zároveň obmedzenú pozornosť, ktorá sa venuje privátnym a rodinným klientom. Baví ma byť blízkym partnerom privátnym a rodinným klientom najmä pre špecifickosť ich ekosystému a osobitnosť spolupráce, v ktorej rámci im poskytujeme komplexné riešenia pri výbere strategických lídrov pre ich podnikanie a ďalší rozvoj," dodal Rastislav Mackanič.

Chairman a zakladajúci partner Jenewein Group Martin Krekáč vníma vytvorenie pozície Chief Operating Officer a česko-slovenskej platformy Jenewein.private za dôležitý posun, ktorý ovplyvni úspešný rast skupiny v ďalšom období. "Pred tridsiatimi rokmi sme 6. januára 1990 vo Viedni položili základy našej česko-slovenskej poradenskej skupiny, ktorej súčasťou sa stali medzinárodné značky Amrop a Fipra pôsobiace vo viac ako 50 krajinách. Za ten čas sme sa stali veľkí a silní. Náš úspešný príbeh nás utvrdzuje v tom, že svoju prácu robíme naozaj dobre. Zároveň však vieme, že nesmieme poľaviť a musíme pokračovať naplno, poctivo a najlepšie, ako vieme. Skúsení partneri a česko-slovenský COO sú zárukou, že do ďalšieho desaťročia vstupujeme posilnení a schopní naďalej poskytovať našim klientom služby najvyššej kvality. Pre mňa to zároveň znamená, že po tridsiatich skutočne aktívnych rokoch sa môžem viac sústrediť na strategické, gestorské a filantropické aktivity," pripomenul Martin Krekáč.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú, aj zarábajú

17. január 2020

17.1.2020 - Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia uvedie v tomto roku do pracovného života prvých maturantov. Vyše 90 študentov má už teraz oproti svojim rovesníkom veľký náskok.

Po opustení školy z nich budú odborníci s praxou, ktorá im otvára dvere ku kvalifikovanej práci. Duálna akadémia vznikla pred 4 rokmi ako reakcia na nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce a v súčasnosti má už takmer 400 žiakov, ponúka štúdium v 7 technických odboroch, zamestnáva 22 odborných pedagógov a pribudli ďalšie partnerské firmy.

Bývalé učilište BAZ sa podarilo pred 4 rokmi pretransformovať na špičkovú strednú školu s vlastnou tréningovou halou s najmodernejšími zariadeniami, ktoré aktuálne používajú vo výrobe mnohé firmy. Vybavenie školy si žiaci pochvaľujú, modernosťou pripomína kvalitné školy v zahraničí. Aktuálne má v Duálnej akadémii otvorené dvere ďalších 120 deviatakov, z toho 87 pre Volkswagen Slovakia. Dôležité je, aby mali pozitívny vzťah k technike. Cenné praktické skúsenosti, ktoré získajú počas štúdia, im významne pomôžu uplatniť sa na trhu práce. "S duálnym vzdelávaním máme tie najlepšie skúsenosti. Už v minulosti sme pocítili nedostatok kvalifikovaných odborníkov, preto sme sa rozhodli ísť cestou duálneho vzdelávania a vychovávať si vlastných odborníkov," uviedla Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.

Duálna akadémia kladie počas vyučovania dôraz na získavanie praktických zručností u zamestnávateľa. Umožňuje to práve systém duálneho vzdelávania, na základe ktorého žiaci trávia až 70 % vyučovacieho času praktickými činnosťami v dielňach alebo v laboratóriách. "Získanú teóriu si prvé dva roky overujú hneď v praxi v dielňach a laboratóriách a v neskorších ročníkoch už priamo vo výrobnej firme, čo ich, samozrejme, baví viac, ako sedieť celé vyučovanie v lavici," potvrdila predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká. Výnimkou v škole už nie sú ani dievčatá. Niektoré z nich dokonca úspešne reprezentujú školu na technických súťažiach.

Škola spolu so zamestnávateľom aktívne reaguje na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0 a svojím fungovaním dokáže odpovedať na situáciu na pracovnom trhu tak, aby jej absolventi mali po škole lepšie možnosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiež otvorenie nových školských odborov autotronik a odborný informatik. Prostredníctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú na informatizáciu a diagnostikovanie zložitých elektronických procesov.

Žiaci si okrem spomínaných výhod pochvaľujú podnikové štipendium, príplatok za produktívnu prácu počas praxe, príplatok na stravovanie, ubytovanie a dopravu. Napriek tomu, že škola je súkromná, pre študentov je štúdium bezplatné a ešte získajú aj benefity navyše. "Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou," vysvetlila Jana Široká. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú žiaci okrem výučného listu, maturitného vysvedčenia aj medzinárodný dvojjazyčný nemecký certifikát, ktorý je akceptovaný v zahraničí.

Prihlasovanie sa do Duálnej akadémie v systéme duálneho vzdelávania je dvojkolové. Prvý dôležitý krok je podanie žiadosti online na www.dualnaakademia.sk do 28. februára 2020 alebo osobne počas Dní otvorených dverí 5. a 8. februára 2020. Následne budú záujemcovia pozvaní na výberové konanie k zamestnávateľom, ktoré sa uskutoční v termíne 23. – 27. marca 2020. Úspešným uchádzačom vystaví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré následne priložia k prihláške na strednú školu Duálna akadémia. Viac informácií na info@dualnaakademia.sk alebo tel. čísle +421 907 649 516.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

PLANEO Elektro má v novoročnom výpredaji ceny pre každú peňaženku

17. január 2020

17.1.2020 - Aj keď vám Vianoce spravili prievan v peňaženke, v PLANEO Elektro to nie je vôbec problém.

Veľký výpredaj v 50 predajniach PLANEO Elektro po celom Slovensku pokračuje. Až do konca januára nakúpite domáce spotrebiče, záhradnú techniku, hračky, kancelárske potreby, notebooky, počítače, mobily za cenu, o akej sa vám ani nesnívalo. A keď to vaša peňaženka napriek tomu nebude zvládať, zachránia to splátky bez navýšenia.

Kuchynský robot SENCOR - STM 7878BK vás v tejto akcii vyjde len na 299 eur, čo je o 23 % menej, ako bežná cena. Robí všetko, čo sa od dokonalého kuchynského pomocníka očakáva: hnetie, mieša, mixuje, šľahá, melie, má nástavec na klobásky aj chutné cukrovinky a na jeho výkonný 1000-wattový motor je až 6-ročná záruka bez príplatku.

Impozantne pôsobí beznámrazová americká chladnička PHILCO - PXI 4551 X s celkovým objemom 455 l. Vo svojej cenovej relácii je unikátom a teraz ju v PLANEO Elektro dostanete lacnejšiu o 20 % - len za 529 eur. Režimy na rýchle chladenie a mrazenie, dovolenkový režim, energetická trieda A+ a mimoriadne tichý invertorový motor so zárukou 10 rokov robia z tejto chladničky veľmi dobrú voľbu.

Perfektným zvukom napriek svojej malej veľkosti sa vyznačujú aj PC reproduktory YENKEE – YSP 2025. Hlboké basy a precízne výšky prehrávajú z mobilu, tabletu, počítača aj televízie. Pripojiť sa dajú cez Bluetooth alebo kábel s ovládaním cez diaľkový ovládač alebo intuitívne zboku reproduktora. Skvelé reproduktory za skvelú cenu 49,99 eur dostanete v PLANEO Elektro do 26.1.

Za rovnakú cenu je aj bezvreckový vysávač SENCOR SVC 730RD-EUE2. Cyklónový systém spolu s HEPA filtrom a 5-stupňovou filtráciou zachytávajú aj tie najmenšie častice prachu. Päťmetrový prívodný kábel a antikorová teleskopická trubica dávajú vysávaču akčný rádius 6,5 metra. Nádoba na prach je umývateľná, kábel má automatické navíjanie a motor pred prehriatím chráni tepelná poistka.

Perfektná kúpa je aj odšťavovač SAGE BJ410, zlacnený zo 199 na 69 eur. SAGE je renomovaná austrálska značka, známa kvalitou svojich výrobkov. Trojročná záruka na odšťavovač hovorí za všetko. Odšťavuje dvoma rýchlosťami, pre pohodlné dávkovanie surovín má široký otvor, šťavu zbiera do litrovej a odpad do trojlitrovej nádoby. Z ovocia dokáže vyextrahovať až 70 % živín, dôležitých pre vaše zdravie.

Hoci sa zima v tejto sezóne ešte poriadne neprejavila, netreba ju podceňovať. Prenosný teplovzdušný konvektor SENCOR - SCF 2001 vás zohreje v kancelárii, na chate, ale aj doma, keď prestane fungovať kotol alebo radiátor. Za cenu 29,99 sa oplatí kúpiť si ho v niektorej z 50 predajní PLANEO Elektro len tak pre istotu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Deň otvorených dverí v Medzinárodnej Francúzskej škole v Bratislave – 8. február 2020

17. január 2020

Medzinárodná Francúzska škola v Bratislave - EFIB, ktorá sa nachádza na ulici M.C. Sklodowskej 1 v Petržalke,  srdečne pozýva rodičov s deťmi pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo sobotu 8. februára 2020 v čase od 9h00 do 12h00. Práve pri tejto príležitosti si budete môcť prezrieť priestory školy a oboznámiť sa aj so školským programom.

Medzinárodná Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003 a od roku 2014 sídli na jej súčasnej adrese. Škola je akreditovaná MŠVVaŠ SR, ako aj Ministerstvom národného vzdelávania a mládeže Francúzska.

Vzhľadom k tomu, že EFIB patrí do siete AEFE /Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí/, žiaci školy môžu profitovať počas celého štúdia zo spolupráce s hostiteľskou krajinou, ako aj so zahraničím /výlety, výmenné pobyty, účasť na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.../. V ktoromkoľvek okamihu štúdia, žiaci EFIB majú možnosť pokračovať v ich vzdelávacom procese v 500 školských zariadeniach po celom svete alebo vo Francúzsku. V súčastnosti má EFIB viac ako 330 žiakov a ponúka kompletný školský program od materskej školy /od 3 rokov/ až po maturitu. Možnosť výučby 5 cudzích jazykov /francúzsky, slovenský, anglický, nemecký a španielský/ je veľkým prínosom.

Stále viac a viac rodín zveruje vzdelávanie svojich detí EFIB, čoho dôkazom je aj to, že v priebehu 5 rokov sa zdvojnásobil počet žiakov.  EFIB je uznaná ako jediná Medzinárodná francúzsko –slovenská škola svojho druhu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Musí vypátrať, čo sa stalo jej dcére!

16. január 2020

16.1.2020 - McDonaldová napísala príbeh, ktorý sa číta sám a nebudete ho vedieť odložiť. Je to intenzívne čítanie, plné prekvapení a zvratov, ktoré ste nečakali. Toto napätie dokázala navyše vyvážiť množstvom lásky a nehy, ktorá existuje medzi rodičmi a svojimi deťmi.
Pri čítaní vám pukne srdce na milión kúskov, ale potom si ho postupne poskladáte naspäť...

Noc, keď som spadla je napínavý, emotívny príbeh o utajovaných vzťahoch, zničujúcej sile klamstiev a nekonečnej materinskej láske.

Abi Knightovú nadránom vytrhne zo spánku telefonát, akého sa desí každý rodič: oznámia jej, že jej sedemnásťročná dcéra spadla z mosta. V nemocnici sa šokovaná Abi dozvie, že Olivia pri páde utrpela nezvratné poškodenie mozgu a z kómy sa už nepreberie. Akoby to nestačilo, lekári zistili, že je tehotná, a preto ju nemôžu odpojiť od prístrojov, ktoré jej telo udržiavajú pri živote. A potom si Abi všimne hrozivé podliatiny na dcériných zápästiach…

Keď polícia nečakane vyhlási Oliviin pád za nehodu, Abi si zaumieni, že príde na to, čo sa v tú noc skutočne stalo. Bol Oliviin pád naozaj iba nešťastná náhoda? Alebo sa za ním skrýva niečo oveľa temnejšie?

Noc, keď som spadla je prekvapujúca kniha. Nechýba jej autentickosť, emócie, dynamické vzťahy a plastické charaktery. Autorka majstrovsky vykreslila postavy, ktoré sú kombináciou dobrého i zlého; nie sú čiernobiele, ale zložité, tak ako v skutočnom živote.
Zamilujete si Aby aj Oliviu, sledujete ich osudy a budete si želať, aby boli spolu, šťastné, spokojné...

Začítajte sa do novinky Noc, keď som spadla:

A B I
O k t ó b e r

Znenazdajky som sa prebudila, pomaly ma opúšťali bavlnené chumáčiky snov. Nepamätala som si, kedy som zaspala, ale lampa na nočnom stolíku bola zhasnutá, takže jediné svetlo poskytoval žiarivý spln za oknom.
Zvonil telefón.
"Olivia?" zamrmlala som v nádeji, že to pôjde zdvihnúť, aby som nemusela ja. Moja dcéra patrila k tým ľuďom, čo sa vedeli zobudiť aj zaspať ako šťuknutím vypínača. Prevalila som sa a pozrela na budík. Červené svetielko oznamovalo 4.48 ráno. O takomto čase nik nevolá s dobrými správami.
Vyskočila som na rovné nohy a schytila telefón. Páperová prikrývka mi skĺzla z tela a vystavila zohriate ruky chladu.
"Haló?"
"Haló, hovorím s Abigail Knightovou?" Ozval sa hlboký a napätý hlas, mužský, ako vretenica, ktorá sa práve chystá zaútočiť.
"Áno."
"Tu nemocnica Portage Point. Volám ohľadom vašej dcéry Olivie. Je mi to ľúto, ale stala sa nehoda."
Prebehla som cez chodbu do Oliviinej izby. V žalúdku mi trepotali studené krídla strachu. Dvere mala zavreté, tak som ich roztvorila a iracionálne som dúfala, že sa posadí na posteli a ospalo na mňa zažmurká.
Predstavila som si, dúfala som, že sa na mňa nahnevá, lebo som narušila jej tínedžerské súkromie. Možno by do mňa hodila vankúš a ja by som sa ticho zasmiala a jednou rukou sa chytila za srdce, kým by sa mi tep vrátil do normálu.
"Mala som zlý sen," povedala by som jej.
"Nič mi nie je, mami," odvetila by s výrazom maximálneho opovrhnutia, aké v sebe dokáže nazbierať sedemnásť-ročné dievča. "Nestresuj."
Jej izba však bola tichá a prázdna, na posteli ležali zamotané prikrývky. Z koša na bielizeň v pootvorenej skrini sa sypalo špinavé oblečenie. Na bielizníku mala porozhadzované kopy papierov.
Vyletela som z izby dolu schodmi a rovno do auta. Včera večer na grilovačke u Stokesovcov jej nič nebolo. Vlastne nie. Pokrútila som hlavou a pokúšala sa rozpamätať. Nie, čosi jej bolo. Už istý čas jej čosi bolo.
Mohla som to pripísať typickej náladovosti tínedžerov, ale pripadalo mi to iné. Olivia sa zvyčajne správala veselo a milo. Mala som to s ňou ľahké. Nikdy nechodila na večierky, nosila domov samé jednotky, pomáhala kamarátom s úlohami.
V poslednom čase sa však zdala roztržitá a náladová a každá moja otázka, čo sa deje, ju podráždila. A k tomu tie otázky o jej otcovi.
Chce poznať pravdu.
Tá myšlienka prišla náhle ako nepríjemné prekvapenie. Zaľala som zuby. Veľmi dlho som sa bála, že všetky tie lži, čo som si uchovávala v temných zákutiach srdca, raz vyplávajú na povrch. Pre tie lži, pre moju minulosť, som vždy ostávala v strehu.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Historická romanca Vojvoda bez mena

16. január 2020

16.1.2020 - Je to nová historická romanca bestsellerovej autorky Scarlett Scottovej, ktorá píše nádherné romance z viktoriánského a regentského obdobia.
Vojvoda bez mena

Vdova s tajomstvami.
Are, vojvodkyni z Burghly, muži v službách írskych vzbúrencov na politickú objednávku zabili manžela a hrozia smrťou aj jej. Koruna jej pridelí osobného strážcu. Je ním Clayton Ludlow, nemanželský syn vojvodu a prvý muž, ktorého vo svojom živote milovala. Osem rokov po tom, čo ju pripravil o nevinnosť a vzápätí bezcitne opustil, sa vrátil do Arinho salóna aj života. Teraz je však staršia, múdrejšia a silnejšia. Rozhodne sa, že mu odolá a prinúti ho zaplatiť za minulosť.

Muž so zlomeným srdcom.
Ara je jediná žena, ktorú Clayton kedy miloval a ktorú teraz nenávidí. Kedysi ho kruto zradila a nechala so zjazvenou tvárou a zatrpknutým srdcom. V novom živote bez lásky si získal meno ako jeden z najobávanejších agentov Koruny. Túži čo najrýchlejšie dokončiť svoju úlohu a potom na Aru navždy zabudnúť. Nebude to však také ľahké, ako si predstavuje. Najavo vychádzajú tajomstvá a Ara sa ocitne v ohrození. Napokon sa znovu ocitne v jeho náručí, kam patrí, a Clayton zvedie najväčší boj svojho života, aby mu z neho už nikdy nevykĺzla.

Vojvoda bez mena je prvý diel knižnej série Spolok vojvodov, zatiaľ vyšli štyri časti a v origináli vychádza koncom januára piaty diel. Je to skvelý úvod do série, v ktorej nechýba romantika, vášeň, dokonca ani erotické scény napísané s vkusom a elegantne.

Začítajte sa do novinky Vojvoda bez mena:

Londýn 1882

Pre spoločnosť bola vojvodkyňou z Burghly. Pre manžela, ktorého zavraždili feniánski hrdlorezi, bola Aramintou, právne a spoločensky prijateľnou manželkou, ktorú svojím spôsobom miloval. Aj ona svojím spôsobom milovala sladkého Freddieho so srdcom anjela a s túžbou zmeniť svet, ktorý ho nikdy nepochopí a neprijme.
Až príliš dobre vedela, ako svet zaobchádza s čistými srdcami plnými nádeje.
"Ara."
Kedysi bola aj ona čistá a plná nádeje.
Keď poznala muža, ktorý teraz zastal pred ňou v salóne Burghly House. Keď ho ešte milovala. Keď bola...
"Ara."
Vlastné meno na ňu zapôsobilo ako trpká pripomienka ženy, ktorou kedysi bola. Temná vášeň v hlase, od ktorého sa jej pred mnohými rokmi roztriasli kolená, takmer rozvlnila vzduch. Aru obliala horúčava a pochopila, že je stratená.
Neuvedomila si, že vstala, kým sa nezaknísala ako strom pod náporom silného vetra. Cítila, že ju obchádzajú mdloby. Zatmelo sa jej pred očami. Dlane, v ktorých stískala hodvábnu sukňu, zvlhli a ruky sa jej roztriasli.
Bol vyšší, než si ho pamätala. Aj širší a silnejší. Vždy pripomínal horu, ale dorástol do svojich kostí aj do svojej pokožky a výsledok jej vyrazil dych, hoci sa zúfalo snažila skryť, ako silno na ňu zapôsobil. Prepaľoval ju studeným, ľahostajným pohľadom. Svaly na čeľustiach sa mu napínali, ale na tvári mal prázdny výraz. Líce mu pretínala hrozivá jazva.
Chvíľu premýšľala, ako k nej asi prišiel.
Potom si však pripomenula, že na tom nezáleží. Prestala sa oňho báť pred ôsmimi rokmi, v deň, keď naňho čakala iba s jedným kufrom a s pochabým srdcom. Nikdy neprišiel.
Dávna bolesť sa vrátila so stonásobnou silou a zasiahla ju, stojacu vo svojom nádhernom pozlátenom salóne, presne ako nôž. Hodiny plynuli, deň sa zmenil na krvavý večer a ona čakala a čakala. Jediný koč, ktorý prišiel, patril jej otcovi. Odviezol ju, zlomenú a odmietnutú, späť do rodičovského domu, odkiaľ ušla.
"Vaša milosť, cítite sa dobre?"
Znepokojený hlas vojvodu z Carlislu prenikol Are do vedomia a pripomenul jej, že má obecenstvo. Nesmela sa ponížiť a prezradiť mu, že ju ešte vždy fyzicky priťahuje.
Prehltla žlč, ktorá sa jej hrozivo zrážala v hrdle, a sústredila sa na Carlisla. "Je mi tak dobre, ako sa dá očakávať vzhľadom na udalosti posledných troch mesiacov, vojvoda. Ale ďakujem za váš záujem."
Carlisle naklonil hlavu nabok. "Smrť vášho manžela ma veľmi mrzí, pani. V liberálnej strane bol žiarivou hviezdou."
"Áno," súhlasila, no chvenie v hlase sa jej nepodarilo potlačiť. Zmienka o Freddiem v nej ako vždy vyvolala zdesenie a smútok. Bol dobrý človek, obdivuhodný manžel a otec. Nezaslúžil si zomrieť s prerezaným hrdlom a dusiaci sa vlastnou krvou v dublinskom parku. "Máte pravdu."
Carlisle stisol pery a zamračil sa. "Neviem si ani predstaviť hĺbku vášho žiaľu a ospravedlňujem sa vám za našu dnešnú nevítanú návštevu. Keby som vás mohol zbaviť tohto bremena, veľmi rád by som to urobil."
"Môj žiaľ je nesmierny," zašepkala, lebo stiahnuté hrdlo jej nedovolilo hovoriť nahlas.
Aj keď si to nerada priznávala, hlasivky jej neochromil iba smútok za Freddiem. O hlas ju pripravil jeho pohľad. Doslova ju ním prepaľoval. Nehýbal sa a okrem jej mena nevyslovil ani slovo, napriek tomu mala pocit, že zo salóna vysal všetok vzduch.
"Ako som spomenul pred príchodom pána Ludlowa," pokračoval Carlisle formálnym tónom, "s veľkou ľútosťou vám musím oznámiť, že tí istí feniáni, ktorí zavraždili vášho manžela, pohrozili smrťou aj vám. Ministerstvo vnútra preto poverilo svojho agenta, aby zabezpečil vašu ochranu."
Carlislove slová prenikali Are do mysle pomaly, akoby prichádzali z veľkej diaľky.
... pohrozili smrťou aj vám...
... tí istí feniáni, ktorí zavraždili...
... agenta, aby zabezpečil vašu ochranu.
Dýchanie sa jej zrýchlilo. Sukňu stisla v prstoch tak silno, že ju rozboleli hánky. Bremeno jeho spaľujúceho pohľadu však cítila ďalej. Bolesť, horúčava, svrbenie a zmätok ju zachvátili naraz.
"Mohli by ste tú hrozbu konkretizovať?" Dala si záležať na tom, aby nespustila pohľad z vojvodu, ale kútikom oka videla aj jeho. Svojou urastenou postavou vypĺňal takmer celý salón.
Vojvoda z Carlislu, aj keď mal povesť nenapraviteľného sukničkára, vytvoril nečakané spojenie medzi ňou a ministerstvom, ktoré ju informovalo o Freddieho vražde a viedlo vyšetrovanie s cieľom nájsť jeho vrahov. Ich predchádzajúce stretnutia boli rovnako silené ako toto. Vojvoda pri nich opakovane vyjadril sústrasť nad jej stratou a poskytol Are nové informácie o feniánoch, ktorí úkladne naplánovali Freddieho smrť.
V temných dňoch po manželovej vražde ju a Edwarda sprevádzali z Dublinu ozbrojení muži, ale myslela si, že všetky hrozby nechali za sebou v Írsku.
"Atentát, vaša milosť," odvetil Carlisle tichým, ale smrteľne vážnym tónom.
Tri úsečné a chladné slová ju zasiahli rovno do srdca.
Edward nesmel v priebehu troch mesiacov stratiť oboch rodičov. Are sa stislo srdce pri predstave, že by zostal na svete celkom sám. Jej krásny, dobrosrdečný chlapček. Urobila by čokoľvek, aby ho ochránila!
Vyschlo jej v ústach. "Chápem." Odmlčala sa a snažila sa spamätať. Miešali sa v nej rozpaky z jeho stálej prítomnosti a strach. "A čo Edward, vaša milosť? Zahrnuli do svojich vyhrážok aj syna, alebo ich adresovali iba mne?"
"Vášho syna v nich nespomenuli, vaša milosť," odvetil Carlisle.
"Máte syna?"
Mykla sa, jeho nahnevaný tón ju zasiahol ako bič. Napriek tomu naňho nepozrela. "Nechápem dôvod prítomnosti vášho... spoločníka, vaša milosť. Vzhľadom na citlivé okolnosti by som radšej pokračovala v rozhovore s vami v súkromí."
Ara odmietla vysloviť jeho meno. Odmietla naň dokonca myslieť. Nikdy nahlas nepovie, kým a čím v skutočnosti bol. Nemanželský syn. Nevlastný brat vojvodu z Carlislu. Muž, ktorému darovala svoje srdce aj svoju nevinnosť. Otec jej syna.
Nie. Freddie bol Edwardovým otcom  jediným, ktorého kedy poznal. A tak to zostane, kým ju neuložia do hrobu.
Vojvodu z Carlislu jej netypický výbuch nevyviedol z rovnováhy. "Znovu sa ospravedlňujem, vojvodkyňa, ale dnes tu pána Ludlowova potrebujeme. Je skúsený agent a ministerstvo vnútra ho poverilo, aby vás ochraňoval."
"Nie!" skríkla z plných pľúc.
Veľmi ju však prekvapilo, že to isté slovo súčasne s ňou zopakoval ďalší hlas – chrapľavý, hlboký a neskutočne zamatový.
Patril jemu.
Letmo naňho pozrela, ale zúrivosť, ktorá sa mu odrazila v hlbokých hnedých očiach, ňou otriasla. Pod pokojným výzorom zjavne bublala nenávisť.
"Nebudem ju strážiť za nijakých okolností, Leo. Nájdi na to niekoho iného," posmešne poradil Carlislovi. "Kohokoľvek."
Potom sa zvrtol na päte, vyšiel z jej salóna a zabuchol za sebou dvere.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

LANXESS vyrába špeciálne prísady do olejov pre parné turbíny

16. január 2020

16.1.2020 -
Spoločnosť LANXESS vyrába a stále zdokonaľuje mazacie aditíva (Additin RC 9321), ktoré sa pridávajú do turbínových olejov
Zaručujú bezpečný a dlhodobý chod a výkon turbín v elektrárňach, ktoré využívajú paru

Naša civilizácia by sa bez tepelných elektrární nezaobišla. Veľká časť energie sa vyrába v elektrárňach využívajúcich paru. Vysokotlaková para je vedená turbínami, ktoré sú pripojené ku generátoru. Významnú úlohu v prevádzkovej spoľahlivosti elektrární hrá turbínový olej. Je prekvapujúce, že interval výmeny týchto špeciálnych olejov sa pohybuje v rozmedzí 10 až 15 rokov. Pre zaujímavosť, parné turbíny využívajú ako poháňacie médium aj takzvané geotermálne elektrárne na Islande.

Spomínané mazacie aditíva Additin RC 9321 v súčasnosti patria medzi špičku v oblasti high-tech produktov, ktoré aj vďaka neustálemu zdokonaľovaniu a ďalšiemu vývoju dosahujú skvelé výsledky. Na zabezpečenie spoľahlivého výkonu a dlhej životnosti oleja v extrémnych podmienkach reálnej prevádzky, musia tieto zložky prejsť širokým spektrom laboratórnych testov.

Doplnková zložka oleja vyvíjaná spoločnosťou LANXESS je tvorená z niekoľkých špeciálnych chemických zlúčenín. Avšak už 0,4 percenta dávky Additinu RC 9321 je dostatočným množstvom pre dlhú životnosť prémiového turbínového oleja. Kľúč k tomuto výkonu spočíva v zaručenej kombinácii využitia synergických účinkov jednotlivých prísad.

Moderné elektrárne sú čoraz viac vystavované tlaku na výrobu energie. Aj to je dôvod, pre ktorý odborníci z LANXESS neustále pracujú na zdokonaľovaní aditív, ktoré budú pripravené na zvyšujúce sa požiadavky elektrární a zaručí im to použitie aj v ďalších generáciách turbínových olejov.

O spoločnosti LANXESS

Spoločnosť LANXESS je popredným výrobcom špeciálnych chemikálií. V roku 2018 dosiahla tržby vo výške 7,2 mld. eur. V súčasnosti má približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách a zastúpenie v 60 výrobných prevádzkach po celom svete. Základ činnosti spoločnosti LANXESS tvorí vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, prísad, špeciálnych chemikálií a plastov. Spoločnosť LANXESS figuruje v prestížnych rebríčkoch udržateľnosti firiem Dow Jones Sustainability Index (DJSI pre svet a Európu) a FTSE4Good.

Viac informácií o spoločnosti LANXESS na https://lanxess.com/ a sociálnych sieťach
http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Na úspech Danubia Nanotech v európskej súťaži startupov PowerUp! Challenge môžu nadviazať ďalšie slovenské firmy

15. január 2020

15.1.2020 - Slovenský Danubia Nanotech zvíťazil minulý rok v poľskom Krakove v konkurencii 300 startupov z 24 európskych krajín. Aj tento rok môžu v celoeurópskej súťaži zabojovať slovenské startupy, scale-upy a MSP nielen o prestížne ocenenie startup roka, ale aj o miliónové investície.

EIT InnoEnergy je celoeurópsky investičný fond zameraný na dopad a hľadajúci ďalšiu generáciu jednorožcov v regióne strednej a východnej Európy
Akceleruje etablovanie sa začínajúcich firiem a inovatívnych projektov, ako aj podnikov vo fáze škálovania, či MSP prostredníctvom finančných investícií, ako aj vďaka know-how expertov a podpore partnerských sietí
InnoEnergy podporilo napríklad aj švédsky Northvolt, jednorožca, ktorý má v súčasnosti hodnotu 1,6 mld. eur
Prihlasovanie je otvorené do 5. marca 2020

Mladé slovenské firmy, podniky vo fáze škálovania, ale aj MSP z oblasti energetiky majú opäť príležitosť predstaviť svoje inovácie na európskom inovačnom pódiu. Aj tento rok sa môžu prihlásiť do súťaže PowerUp!, ktorá je určená inovatívnym firmám zo strednej a východnej Európy. "Slovensko dosiahlo minulý rok veľký úspech na startupovom poli, keď víťaz slovenského kola Danubia Nanotech uspel a zvíťazil aj v celoeurópskom finále,” dodáva Peter Kolesár, partner v Civitta Slovensko, ktorá zastrešuje PowerUp! Challenge na Slovensku. Danubia Nanotech sa presadil so svojim grafénovým teplotným senzorom, ktorý má uplatnenie napríklad v elektromobiloch.

Vďaka PowerUp! Challenge, ktorú organizuje InnoEnergy, môžu vyhrať startupy aj  finančnú cenu až do výšky 65 000 EUR a titul Startup roka. Okrem toho získavajú súťažiaci účasť v programe Business Bootcamps©, v ktorom môžu získať pomoc od medzinárodných odborníkov z praxe, a to v oblastiach ako sú strategické plánovanie, prezentačné zručnosti, či ochrana duševného vlastníctva. Do súťaže sa môžu začínajúce firmy prihlásiť elektronicky do 5. marca 2020 na webovej stránke InnoEnergy https://powerup.innoenergy.com. Záujemcovia zo Slovenska môžu kontaktovať aj tím Civitta Slovensko.

Spoločnosť InnoEnergy pôsobí ako "smart" investor a platforma akcelerujúca inovatívny projekty, ktoré chcú svojou inováciou spraviť globálny dopad a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Spoločnosti, ktoré uspejú a dostanú sa do siete InnoEnergy, získajú okrem iného pomoc pri technologickom rozvoji, plánovaní pilotov, ale aj pri vstupe na medzinárodný trh a získavaní financovania.

Jedným z príkladov investícií spoločnosti InnoEnergy je Northvolt, najväčší výrobca li-ion batérií v Európe, v súčasnosti hodnotený už na úrovni 1,6 miliardy EUR. Ešte v roku 2016, predtým ako sa Northvoltu podarilo presadiť na trhu, oslovili InnoEnergy jeho zakladatelia, dvaja bývalí top manažéri spoločnosti Tesla - Peter Carlsson a Paolo Cerruti. Na rozdiel od klasickej nízkonákladovej výroby batérií v Ázii stavia spoločnosť Northvolt svoj biznis na špičkových technológiách využívajúcich obnoviteľné energie.

Len nedávno získal Northvolt od Európskej investičnej banky 350 miliónov EUR a v súčasnosti stavia dva najväčšie továrne na výrobu batérií. Prvým je Northvolt Ett v Skellefteå, ktorý sa nachádza blízko polárneho kruhu, a  druhým Northvolt Zwei v  Dolné Sasko.

PowerUp! Challenge dáva príležitosť firmám zo strednej a východnej Európy, aby sa podobne ako Northvolt stali ďalším jednorožcom v portfóliu InnoEnergy. Výzva je otvorená pre podnikateľov vo všetkých fázach rozvoja. Nezáleží na tom, či máte len nápad, hľadáte ďalšieho zákazníka alebo plánujete rozšírenie trhu. Tematickými oblasťami sú energetika, mobilita, čisté technológie, inteligentné mestá, no výzva je otvorená pre všetky nové a jedinečné nápady.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku prebehne najväčšia špecializovaná výstava elektromobilov – Salón elektromobilov 2020

14. január 2020

14.1.2020 - Na Slovensko prichádza prvá výstava zameraná výhradne na elektromobily a plug-in hybridy, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu. Predbežný úspech výstavy potvrdil aj enormný záujem verejnosti o dotácie na elektromobily ku koncu roku 2019.

V nákupnom centre Bory Mall

Výstava "Salón Elektromobilov 2020" bude prebiehať v dňoch od 24. do 26. januára 2020 v obchodnom centre Bory Mall v Bratislave. Návštevníci sa môžu tešiť na aktuálnu ponuku elektromobilov dostupných na trhu v roku 2020, výrobcov a prevádzkovateľov nabíjacích staníc či súvisiacej infraštruktúry. Súčasťou bude aj výstava najnovších elektrobicyklov či elektrických mopedov a motoriek.

Záujemcovia o elektromobily mali v decembri možnosť zapojiť sa do výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) o dotácie vo výške až 6 miliónov EUR. Po spustení registrácie sa dotácie vyčerpali za rekordné 3 minúty a 47 sekúnd.

Dostupné elektromobily na jednom mieste

Výstava "Salón Elektromobilov 2020" reaguje na obrovský dopyt záujemcov o elektromobily a chce ich oboznámiť s dostupnými modelmi: "Veľmi nás teší, že je o elektromobily tak vysoký záujem a sme radi, že sa bude takáto veľká akcia konať po prvýkrát aj na Slovensku”, hovorí šéfredaktor portálu MojElektromobil.sk Tomáš Gurský.

Svoju účasť potvrdili najznámejšie automobilky ako Audi, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Škoda Auto, Volvo, Tesla, KIA, Nissan, Volkswagen a ďalší.

Odborné prednášky a testovacie jazdy

Súčasťou výstavy bude aj zaujímavý program, ktorý prinesie odborné prednášky, prezentácie najnovších elektromobilov a plug-in hybridov a panelové diskusie. Osobitná pozornosť bude venovaná aj mýtom a faktom o elektromobiloch, ktoré sa stále šíria na internete.

Súčasťou výstavy budú aj testovacie jazdy na vybraných elektromobiloch a plug-in hybridoch.

Počas výstavy sa uskutoční aj zraz majiteľov elektromobilov. Pôjde o druhé neformálne stretnutie na Slovensku. Prvé sa uskutočnilo minulý rok v Trnave.

Registrácia zadarmo a darček pre návštevníkov

Registrácia na výstavu prebieha zadarmo na stránke www.e-salon.sk a ponúka možnosť vyhrať zaujímavé ceny - elektromobily na víkend alebo na celý týždeň.  Pre každého zaregistrovaného návštevníka organizátori pripravili malý darček - kalendár elektromobilov pre rok 2020.

Organizátor: MojElektromobil.sk

Špeciálny e-partner: ZSE Drive

Hlavní partneri: Hyundai, Mercedes-Benz a Motor-Car Bratislava, Renault, Volvo a T.O.P.Auto Bratislava, Volkswagen Slovakia

Partneri akcie: Audi Centrum Bratislava, BMW a Group M, Bory Mall, DriveTesla.sk, KIA, Nissan, Škoda-Auto, up!city

Mediálni partneri: Autobazár.EU, MojAndroid.sk, Pozor zákruta!, SITA, Teraz.sk

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Do Finančnej olympiády sa zapojilo už 4 000 študentov. Školy majú čas ešte do začiatku februára. Otestujte sa aj vy!

14. január 2020

14.1.2020 - Aké sú finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov preveruje už ôsmy ročník Finančnej olympiády, ktorú pre stredné školy a osemročné gymnáziá organizuje Nadácia PARTNERS. Od novembra 2019, do apríla tohto roku, môžu v troch kolách súťažiť študenti a školy o zaujímavé ceny. Aktuálne prebieha prvé kolo tejto súťaže, do ktorého sa zapojilo už takmer 4 000 študentov stredných škôl. Končí 4. februára 2020.

Finančná olympiáda preveruje základnú finančnú gramotnosť stredoškolákov a za sedem rokov súťaže sa do nej celkovo zapojilo viac ako 32 000 mladých ľudí z viac ako 300 stredných škôl. "Mladí ľudia vnímajú častokrát peniaze ako prostriedok na rýchle potešenie, avšak iba malá skupina si vie uvedomiť ich hodnotu, význam financií a dôležitosť prístupu pre dlhodobé, celoživotné finančné plánovanie. Základy ekonómie a financií sú dôležité nielen pre vstup do bežného pracovného života, ale aj pri zakladaní rodiny alebo pri podnikaní,"  hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS a dodáva: "Finančnú olympiádu sme pripravili pred rokmi ako praktické doplnenie finančnej výučby, ktoré pomôže preskúšať nielen znalosti študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, ale aj na konkrétnych príkladoch vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov či služieb. O tom, že táto súťaž má medzi stredoškolákmi a ich pedagógmi čoraz väčšiu popularitu, svedčí aj viac ako 32 000 zapojených študentov počas siedmich ročníkov."

Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne študentov stredných škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny pre seba a svojich pedagógov, ale aj o peňažnú odmenu pre svoju školu.

Súťaž sa začala 4. novembra 2019 a končí finálovým kolom v apríli 2020. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

otvorené kolo súťaže začalo 4. novembra 2019 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test je dostupný na webe súťaže pre každého.
Do II. kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.
Vo finálnom, III. kole v apríli 2020 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2019/2020:

kolo – online test: 4. 11. 2019 od 12:00 hod. – 4. 2. 2020 do 23:59 hod.
kolo – online test: 25. 2. 2020 od 0:00 hod - 7. 4. 2020 do 23:59 hod.
kolo – písomný test: koniec apríla 2020 (presný termín bude stanovený neskôr) 

Ceny pre víťazov v súťaži  Finančná olympiáda:

miesto: iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu
miesto: iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu
miesto: iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?  

(výber 10 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)

1. I. dôchodkový pilier je:

A) nepovinný
B) povinný
C) povinný len pre občanov nad 35 rokov

2. Čo je úrok?

A) Peňažná splátka za požičanie peňazí
B) Peňažná odmena za požičanie peňazí
C) Pravidelná splátka počas celej lehoty úveru

3. Ktorý úverový produkt má najvyššie úročenie a je najmenej výhodný pre klienta?

A) Spotrebný úver
B) Hypotekárny úver
C) Kreditná karta

4. Ako sa označuje suma peňazí na bežnom účte, ktorou môžeme nakladať a použiť ju na výbery či prevody?

A) Disponibilný zostatok
B) Aktuálny stav účtu
C) Disponibilná rezerva

5. Kúpiš si nové tenisky za 50 €. Koľko percent zo zaplatenej sumy náleží štátu ako DPH?

A)  19%
B) 20%
C)   21%

6. Ak má klient v banke uložených 150 000 € na dvoch účtoch, na jednom 50 000 € a na druhom 100 000 €, koľko pri krachu banky garantuje Fond na ochranu vkladov?

A)  Celú sumu 150 000 €
B) Sumu 100 000 €
C)  Celú sumu 150 000 € v prípade, že nebude mať na žiadnom účte viac ako 100 000 €

7. Čo sú nástroje kapitálového trhu?

A) Práca, pôda, kapitál
B) Štátne pokladničné poukážky
C) Akcie a dlhopisy

8. Likvidita je:

A) cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní
B) časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imania
C) schopnosť premeniť majetok na peniaze

9. Ak máš na havarijnom poistení spoluúčasť 5 %, minimálne 150 €, a spravíš škodu v hodnote 1 000 €, zo svojich financií budeš poisťovni hradiť:

A) 150 €
B) 50 €
C) Poisťovňa uhradí celú škodu

10. Ak si vložíš do banky 500 € a banka ti po roku pripíše (pred zdanením) na účet 12,50 €, akou úrokovou mierou bol vklad úročený?

A) 2,5 %
B) 3 %
C) 6 %

Správne odpovede: 1b / 2b / 3c / 4a / 5b / 6b / 7c / 8c / 9a / 10a

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

O posledných 10 Lidl ihrísk Žihadielok zabojuje 93 lokalít

13. január 2020

13.1.2020 - Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoločnosť Lidl už po piatykrát.

V lete 2020 vyrastie na Slovensku ďalších desať ihrísk Žihadielok, Lidl tým ich počet zaokrúhli na päťdesiat. S ponukou uchádzať sa o hlasy verejnosti v poslednom ročníku projektu oslovil diskontný reťazec 179 miest, v prípade Bratislavy a Košíc aj jednotlivé mestské časti a aj dve obce, v ktorých sa nachádza predajňa Lidl – Terchovú a Bernolákovo. Záujem prejavilo 93 lokalít, ktoré si od 13. januára zmerajú hlasy v jednej spoločnej kategórií. Ihriská získa tých desať miest, ktoré budú mať v posledný deň súťaže – 29. februára najviac hlasov. Víťazov zverejní Lidl tradične po notárskom overení výsledkov najneskôr v polovici marca. Slávnostné otvorenie ihrísk je plánované v priebehu júnových víkendov.

Počas štyroch ročníkov sa Lidlu na Slovensku podarilo postaviť 40 moderných a bezpečných ihrísk v celkovej hodnote takmer 3,5 milióna eur. To, že sa projekt teší veľkému záujmu verejnosti podčiarkuje aj skutočnosť, že doteraz bolo odovzdaných viac ako 11 000 000 hlasov. O tom, kde  roku 2020 vyrastú Žihadielka budú už tradične rozhodovať ľudia v hlasovaní. Možnosť zapojiť sa do projektu dostali opäť aj tie lokality, ktoré už ihriská získali v minulosti.

"Žihadielko je projekt, ktorý už roky spája komunity a vytvára vzťahy. Je určený pre deti, ale aj pre dospelých. Podporuje spoločné, aktívne a bezpečné trávenie času naprieč generáciami. Deti aj dospelí majú šancu presvedčiť sa o tom, že ak sa ťahá za jeden povraz, je možné dosiahnuť veľké veci. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby naše okolie bolo lepším miestom pre život. Všetci môžeme byť zázračnými ľuďmi, ktorí robia krajší svet," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ diskontného reťazca.

Verejnosť môže hlasovať na stránke www.zihadielko.sk od 13. januára do 29. februára 2020 (23:59:59). Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo.  Každý registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín zahlasovať za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyše je možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry. Priebežné poradie bude zverejnené  (s výnimkou posledného týždňa) a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. Víťazov 10 Lidl ihrísk Žihadielok predstavíme najneskôr 14.marca 2020.

Na www.zihadielko.sk je k dispozícii na stiahnutie logo či rozhlasový spot k projektu, ako aj plagáty či posty na sociálne siete pripravené pre konkrétne mestá, ktorými môžu lokality podporiť záujem u obyvateľov o hlasovanie. Na webovej stránke budú k dispozícií  prehľadné a zaujímavé štatistiky. Aj v tomto ročníku máme pre hlasujúcich, ktorí majú chuť súťažiť pripravených množstvo atraktívnych cien na každý deň. Stačí ak sa zapoja do "Vilkovej výzvy", za splnenie ktorej môžu  získať skvelé výhry pre deti (napr. programovateľného robota, lego Harry Potter, kolobežku, mini dron a pod.). Pre dospelých i deti bude k dispozícii chytľavá a zábavná hra "Bublinková párty" a tiež hry z predošlých ročníkov.

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s Včielky Maje a jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky,  stojan na bicykle, či odpadkové koše. Hodnota jedného ihriska je 87 000 €.

Prehľad víťazov - https://zihadielko.lidl.sk/mapa-ihrisk:
2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové
2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín
2018: Bernolákovo, Brezno, Komárno, Levoča, Poprad, Rimavská Sobota, Senec, Senica, Štúrovo, Trenčín
2019: Bánovce nad Bebravou, Hurbanovo, Komárno, Košice - Sídlisko KVP, Nové Zámky, Partizánske, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Svit

Počas doterajších štyroch ročníkov bolo v Žihadielku odovzdaných vyše 11 000 000 hlasov a hodnota 40 ihrísk sa blíži k 3 500 000 €!

Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk, www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko
Instagram: https://instagram.com/lidlsk/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Nový projekt Samsungu pripravuje mladých ľudí na prácu budúcnosti

10. január 2020

10.1.2020 - Svet práce sa mení závratným tempom. Silnie dôraz na neformálne vzdelávanie a žiadané sú predovšetkým zručnosti, ktoré odlišujú ľudí od strojov – kreativita a emočná inteligencia. Tituly už na modernom pracovnom trhu k úspechu nestačia. Ako sa v digitalizovanom 21. storočí presadiť? Príležitosťou pre študentov z Česka a Slovenska je nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS. Prihlášku s krátkym videom je možné zaslať on-line do 19. januára.

Takmer ročný rozvojový program je zameraný na zručnosti budúcnosti a na svoje si v ňom prídu predovšetkým záujemcovia o marketingové, manažérske a technické odbory. "Desaťmesačný program Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS má za cieľ pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. Ukázať im možnosti a nároky stále výraznejšie digitalizovaného trhu práce a pomôcť im nájsť uplatnenie v modernom svete plnom technológií. V projekte sa naučia zručnosti, ktoré im otvoria príležitosti k úspechu dnes a zajtra, nehľadiac na vzdelanie, zázemie, sociálnu skupinu či lokalitu," uviedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka spoločnosti Samsung, ktorá projekt organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Institut kariéry a rozvoje.

Projekt je určený mladým Čechom a Slovákom vo veku 17 až 21 rokov, ktorí študujú 3. a 4. ročník strednej školy alebo prvý ročník vysokej školy. Nie je podstatné, či je kandidát zo sociálne slabých pomerov, hlavná je motivácia vzdelávať sa a zaujímať sa o marketingové, manažérske alebo technické odbory. "Z prihlásených vyberieme maximálne desať účastníkov projektu, ktorí absolvujú šesť workshopov zameraných na všeobecnú gramotnosť – kariérne poradenstvo, financie, rozpoznanie talentu, práca na osobnej značke či umenie prezentácie. Na viacdenných letných kempoch sa naučia zručnosti pre moderný trh práce, vyskúšajú si prácu v marketingu, reklame, spoznajú projektový manažment a zdokonalia svoje digitálne zručnosti. Celý projekt je veľmi intenzívny, vyžaduje si čas a energiu, ide do hĺbky a o to väčší a dlhodobý zmysel má pre skutočne zaujatých ľudí," popísala realizátorka projektu Lucie Mairychová z Institutu kariéry a rozvoje.

Okrem spoločného programu získa každý účastník v projekte finančnú podporu a prostriedky pre rozvoj svojich individuálnych talentov a zručností. "Tie okrem iného uplatní a rozvinie v praxi v priebehu realizácie vlastného skupinového projektu v regióne, a to so všetkým – vyskúšajú si projektové a finančné riadenie, marketing projektu, technickú stránku projektu vrátane jeho realizácie a vyhodnotenia," priblížila Lucie Mairychová.

To všetko sú zručnosti budúcnosti, ktoré účastníci využijú v akejkoľvek profesii. Zložité obdobie dospievania sprevádza neustály tlak na správnosť voľby a to je pre mnoho tínedžerov veľmi stresujúce. Aj s tým môže projekt pomôcť. "Spôsob práce čím ďalej, tým viac ovplyvňujú technológie. Vnímať, kam sa náš odbor posúva, je pre mladých ľudí veľká príležitosť a konkurenčná výhoda. Projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS pripravuje svojich účastníkov na zmeny pracovného trhu tým, že kladie dôraz na zručnosti potrebné pre orientáciu v modernom technologickom svete, ako je aktívne učenie, aktívne načúvanie, analytické myslenie, schopnosť vyjednávať, práca v tíme alebo komplexné riešenie problému. Pri rýchlom tempe zmien sú to práve tieto zručnosti, ktoré rozhodujú o kvalite uplatnenia, aj keď sa človek vydá akýmkoľvek smerom," vysvetlila Zelenická.

SAMSUNG TVOJA ŠANCA #FUTURESKILLS, tvojasancafutureskills

Nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS iniciátora Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., má za cieľ pripraviť mladých ľudí na zmeny na trhu práce a naučiť ich zručnosti, ktoré im otvoria možnosti pre lepšie uplatnenie sa v akejkoľvek profesii. Po úspešnej realizácii projektu Samsung Tvoja šanca, ktorý v rokoch 2018 a 2019 podporil naštartovanie vysnenej kariéry celkom 21 znevýhodnených detí, chce nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS osloviť všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich zázemie a rodinné situácie, aby im pomohol v rozvoji zručností budúcnosti.

Realizátorom nového projektu Tvoja šanca #FUTURESKILLS je Institut kariéry a rozvoje, z. s., ktorého záujmom je okrem iného medializovať problematiku vedomia voľby kariéry a motivovať, aby sa voľba budúceho zamestnávateľa odvíjala od osobných hodnôt.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

AAA AUTO prekonalo historický rekord, skupina vlani predala 86 000 áut

10. január 2020

10.1.2020 - Najviac vozidiel sa predalo tradične v Česku. Nasleduje Slovensko, na ktoré sa začína doťahovať Poľsko.

Napriek spomaleniu, ktoré bolo vlani viditeľné v celom sektore nových aj ojazdených vozidiel, dosiahla skupina AURES Holdings aj v roku 2019 rekord v počte predaných vozidiel. V sieti 57 predajných a výkupných pobočiek AAA AUTO si kúpilo zánovné a ojazdené autá 86 000 zákazníkov, čo je o 3 000 viac ako v roku 2018. V Českej republike si s počtom 47 000 predaných vozidiel skupina udržala pozíciu najväčšieho domáceho predajcu automobilov v rámci jedného subjektu. Na Slovensku si v niektorej z pobočiek spoločnosti kúpilo auto viac ako 18 000 zákazníkov. Najväčší rast dosiahla spoločnosť  v Poľsku, kde predala oproti roku 2018 o 58 % viac áut, celkovo takmer 15 000.

"Teší ma, že aj keď nie je situácia na trhu príliš priaznivá, dokázali sme v rámci skupiny udržať rast predajov a s 86 000 vozidlami ešte o niekoľko tisíc prekonali minuloročný rekord. Rok 2019 je teda zatiaľ najúspešnejším v histórii spoločnosti nielen podľa počtu predaných vozidiel, ale aj z hľadiska rozvoja pobočkovej siete, ktorá sa rozrástla už na 57 predajných a výkupných miest. Najväčšia vďaka za to patrí našim takmer trom tisíckam zamestnancov, ale aj skoro 170 tisícom zákazníkov, ktorí si od nás minulý rok auto kúpili, alebo ho u nás predali," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO prevádzkuje.

Pri súčasnom vývoji predajov možno očakávať, že sieť autocentier AAA AUTO privíta počas tohtoročného leta už svojho dva a pol miliónteho zákazníka. "Od doby po kríze sme dokázali v rámci strednej Európy naše predaje viac než zdvojnásobiť a verím, že aj vďaka pokračujúcej expanzii v Poľsku a rozširovaniu či rekonštrukcii pobočiek v ostatných krajinách tento rok počet zobchodovaných áut ešte výrazne zvýšime," dodala Karolína Topolová. V súčasnosti má sieť AAA AUTO v Poľsku 13 pobočiek, do konca tohto roka plánuje zvýšiť ich počet na dvadsať. "Očakávame, že sa Poľsko v tomto roku stane s viac ako 20 000 predanými vozidlami našim druhým najväčším trhom. Tým bolo doteraz Slovensko s 18 000 automobilmi ročne," doplnila Topolová.

Predaje vozidiel v sieti AAA AUTO za posledných 10 rokov

Najpredávanejším vozidlom je už dlhodobo Škoda Octavia. Ťahúňom je obzvlášť v Českej republike a na Slovensku, kde obsadila s prehľadom prvé miesta. V Poľsku jej patrí tretia pozícia, v Maďarsku až štvrtá. Druhé a tretie miesto u nás a v Čechách obsadili dva veľmi obľúbené modely, ktorými sú Škoda Fabia a Volkswagen Passat. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo menšia Škoda je v ČR a SR druhým najobľúbenejším vozidlom a v Poľsku jej patrí 5. pozícia, v Maďarsku je až na 19. mieste. V Maďarsku sú všeobecne obľúbené pre nás nie až tak bežné autá ako napríklad Suzuki Swift, Opel Corsa, Suzuki Ignis alebo Mazda 3. V Poľsku a Maďarsku je na prvom mieste Opel Astra. Veľmi obľúbený je tu tiež Ford Focus obhajujúci druhú pozíciu. Skokanom roka je Škoda Rapid, ktorá sa posunula v ČR až na 4. pozíciu a v celej skupine je na 6. mieste.

TOP 10 najpredávanejších vozidiel v sieti AAA AUTO v roku 2019

ČR
SR
Poľsko
Maďarsko

Škoda Octavia
Škoda Octavia
Opel Astra
Opel Astra

Škoda Fabia
Škoda Fabia
Ford Focus
Ford Focus

VW Passat
VW Passat
Škoda Octavia
Suzuki Swift

Škoda Rapid
VW Golf
VW Golf
Škoda Octavia

Škoda Superb
Škoda Superb
Škoda Fabia
VW Golf

Hyundai i30
KIA Sportage
Renault Clio
Opel Corsa

VW Golf
Kia Ceed
Renault Megane
Suzuki Ignis

Ford Focus
Opel Astra
Opel Corsa
Renault Megane

Ford Mondeo
Škoda Rapid
Opel Insignia
Mazda 3

Škoda Yeti
Ford Focus
VW Passat
Suzuki SX4

V roku 2019 opäť výraznejšie v obľube poskočili vozidlá SUV, ktorých sa v sieti autocentier AAA AUTO predalo o 14 % viac ako v predchádzajúcom roku. Zaujímavosťou je, že väčšinou nešlo o autá s náhonom na všetky štyri kolesá. Významnejšie stúpol tiež záujem o off-roady (nárast o 11 %) a o MPV (nárast o
8 %). V celkovom súhrne si ale stále 35 % zákazníkov kupuje hatchback a 24 % kombi.

Trendom uplynulého roka bol zvýšený záujem o benzínové varianty áut. V sieti autocentier AAA AUTO si
55 % zákazníkov odviezlo benzínový automobil. "Snáď vôbec prvýkrát v našej takmer tridsaťročnej histórii klesol dopyt po dieseloch tak výrazne. Týchto automobilov sa predalo v celej sieti menej ako v minulom roku, a to prevažne v prospech benzínových áut," doplnila Topolová. Z alternatívnych pohonov najvýraznejšie rastie záujem o hybridné vozidlá, vlani bol nárast viac ako dvojnásobný.

Suverenitu si držia vozidlá s manuálnou prevodovkou, ktoré si v roku 2019 v sieti AAA AUTO kúpilo
83 % zákazníkov. Vozidlá s automatickou prevodovkou si ale výrazne polepšili, konkrétne o 13 %. V Českej republike si automat zvolilo o 7 % zákazníkov viac ako v roku 2018, na Slovensku bol nárast dokonca až o 12 %.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Geniálna kniha šialeného génia. Salvador Dalí

9. január 2020

9.1.2020 - Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vychádza Tajný život Salvadora Dalího. Knihu napísal sám umelec a rozdelil ju do troch častí – narodenie a útle detstvo, dospievanie a učňovské roky, a napokon jeho výtvarné práce a životná láska Gala.

Ako šesťročný som chcel byť kuchárom a o rok neskôr som sa rád vžíval do historickej postavy Napoleona. Odvtedy moje ambície neprestajne rástli úmerne s megalomániou.

Ako umelec oplývajúci darom neuveriteľnej predstavivosti a neobyčajne bystrého úsudku bol schopný vnášať do diel nové estetické tendencie. Jeho geniálny talent sa prejavil vo viacerých oblastiach a v mnohých umeleckých dielach, ktoré sa preslávili na celom svete.
Táto kniha približuje jeho život i tvorbu...a rozhodne bez nejakej falošnej skromnosti, či hanblivosti. Ako píše už na prvých stranách, "svoju genialitu som si začal uvedomovať v dvadsiatom deviatom roku a musím sa priznať, že odvtedy sa mi zakoreňovala v mysli s čoraz väčšou nástojčivosťou. Toto vedomie však vo mne nikdy neprebudilo ušľachtilé pocity, aj keď uznávam, že na mňa pôsobili veľmi príjemne."

Bol Dalí géniom?

Pre Salvadora Dalího je odpoveď jasná: o svojej genialite nikdy nepochyboval. Kniha Tajný život Salvadora Dalího je svojrázny monument, ktorý si vystaval na vlastnú počesť. Ak mu aj chýba falošná skromnosť, jeho úprimnosť je nesmierna. Dalí odhaľuje svoje tajomstvá takmer bezohľadným spôsobom. Je to vášnivá a zveličená autobiografia geniálneho umelca.

Bol to geniálne chaotický človek, čo sa prejavuje a vysvetľuje aj na stranách tejto pozoruhodnej knihy. Na nič sa nehrá, nezavádza, nesnaží sa ukázať v dobrom svetle. Rozoberá svoje perverzné erotomanské vízie, exhibicionistické sklony. Hovorí o svojich panických strachoch, i vášňach.

Tajný život Salvadora Dalího vyšla v roku 1942 vo francúzštine, potom ju preložili do angličtiny. Dalí knihu napísal tak ako maľoval – veľmi podrobne, metodicky vrstvil slová jedno na druhé, tretie vedľa štvrtého. Je to kniha plná fantázie, humoru, narcistických i sadistických priznaní.
Pre fanúšikov Salvadora Dalího povinná literatúra, ktorá pobaví.

Prečítajte si krátky úryvok z knihy Tajný život Salvadora Dalího:

S fanatickým nadšením Španiela som celé dni špekuloval nad všakovakými, často protichodnými objavmi, no nikdy som sa nestal členom nijakej politickej strany ani zástancom žiadnej ideológie, nech by akokoľvek vystúpila do popredia. A už vôbec by som nedokázal uznávať súčasnú ideológiu nemilosrdne pohlcujúcu náboženstvo.
Od dvadsiateho deviateho roku som vytrvalo sledoval vedecký pokrok, novinky zo sveta vedy a techniky, oboznámil sa s objavmi za posledných sto rokov. Ak sa mi náhodou nepodarilo preniknúť do ich príliš zložitého tajomstva v dôsledku čoraz obludnejších kombinácií, pochopil som aspoň ich podstatu, orientáciu a ontologický význam, v čom mi výrazne pomáha vycibrená intuícia. Spomedzi toľkých vecí, ktoré naveky ostanú zastreté rúškom tajomstva a bez náležitého vysvetlenia, sa nástojčivo, až zúrivo prediera na povrch absolútna pravda:
Ani jeden z filozofických, duchovných, estetických či biologických objavov neoprávňuje vedcov popierať existenciu božskej podstaty. Ba čo viac, nad exaktnou vedou, ktorá sa obkolesila nedobytným múrom, niet inej strechy nad hlavou než božské nebesá.

Mimochodom, moja nenásytná duša, rozháraná, zmietaná protirečivými pocitmi a zaváňajúca démonickou sírou, hľadala celý život božskú podstatu na nebesiach. Beda, kto nechápe, o čo ide! Naskutku sa naňho zosype nešťastie. Keď som prvý raz videl oholené podpazušie svojej ženy, pociťoval som úžasnú potrebu ju odhaliť, keď som barlou zamiešal ježovi útroby v rozklade, hemžiace sa červami, takisto som túžil po božskej podstate ukrývajúcej sa za nebeskou bránou, nehovoriac o chvíli, keď som sa pozeral do temnej priepasti vo Vežovom mlyne a usiloval sa jej dovidieť na dno! Skrátka, vždy a všade som hľadal božskú podstatu na nebesiach.

Gala, ty si skutočnosť!
Božská podstata nie je ani hore, ani dolu, ani vpravo, ani naľavo! Je ukrytá priamo v srdci, uprostred hrude človeka, ktorý nestratil vieru.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Zostalo nám už len 99 dní…

9. január 2020

9.1.2020 - Dojímavý, no zároveň povzbudivý príbeh o nekonečnej sile lásky. O tom, že koniec vôbec nemusí byť koncom. A aj keď vám zostáva len 99 dní, môžete si ich vychutnať plnými dúškami a zažiť dovtedy nepoznané veci...
Vo vydavateľstve Ikar vychádza novinka 99 dní s tebou.

Stretli sa v nemocničnej čakárni, obaja vystrašení, nervózni a osamelí. Ani jeden z nich nevedel, čo ho čaká.
Emma žila doteraz pokojne, pracovala v knižnici a starala sa o chorú mamu. Nikdy sa nebozkávala s mužom, neochutnala šampanské, ani neprecestovala svet. Nezamýšľala sa nad tým, či nemárni mladosť, lebo staroba sa neujde každému.
Naopak Nathan, inštruktor parašutizmu, zbožňoval adrenalín, žil naplno, ako by bol každý deň ten posledný. Aspoň si to myslel.

Emma s Nathanom sa do seba zaľúbia aj napriek hrozbe, že sa čoskoro budú musieť rozlúčiť. Sľúbia si, že nepremárnia ani hodinu. No čo ak je príliš neskoro?

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Judita Hansman:

99 dní s tebou je príbeh o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa už viac ani nemohli od seba líšiť. Ona s pokojným, viac-menej šedivým život. On s dňami naplnenými adrenalínom.
Spoločné stretnutie ich však zmenilo... a zmení možno aj vás. Tento príbeh vás chytí za srdce a možno si ho na okamih aj vezme. Emocionálne nabité rozprávanie, plné šťastia i smútku, lásky i beznádeje.

Autorka Catherine Miller pracovala ako fyzioterapeutka, no zo zdravotných dôvodov musela z práce odísť. Rozhodla sa preto splniť si sen o napísaní knihy. Trvalo jej to pár rokov a medzitým porodila dvojčatá, no nakoniec v roku 2015 vyhrala štipendium Katie Fordovej, dostala sa medzi finalistov súťaže Write Stuff  a veľmi dobre obstála aj v spisovateľskej súťaži, ktorú organizuje časopis Woman.

Začítajte sa do novinky 99 dní s tebou:

Emma

Pre Emmu Greenovú to nebolo bežné ráno. Zvyčajne striktne dodržiavala rituál: budík si každý deň nastavila tak, aby mame podala lieky, čím si odkrojila z času, čo jej ostával na to, aby sa vychystala. No dnes sa zdržala, celkom nahá stála pred veľkým zrkadlom na chodbe, dlhé tmavohnedé vlasy jej klesli na plecia a zvyšok tela ostal odhalený.
Nemusela sa skrývať. Dobre vedela, že mama nie je natoľko mobilná, aby sa z ničoho nič objavila pri svojej nahej dcére. Popravde, choroba zabránila mame robiť mnohé činnosti. Predovšetkým jej nedovoľovala žiť.
Emma sa pred zrkadlom obrátila, aby sa v ňom obzrela zboku. Takto, z ľavej strany, nebolo vidno nič. Vyzerala normálne, aj keď na ženu, ktorá ešte neprekročila hranicu tridsiatky, mala nepochybne o čosi viac telesného tuku. Jej jediným cvičením bolo večerné zdvihnutie maminých nôh na posteľ.
Každé ráno ju čakalo veľa povinností, ktoré jej pred odchodom do práce zabrali mnoho času, takže kontrolka v hlave jej pripomenula, aby sa nešuchtala. Ešte raz sa otočila, no nepozrela na svoj odraz v zrkadle, lebo sa nechcela znova vidieť spredu. Nepotrebovala ďalší dôkaz, aby si potvrdila, že niečo nie je v poriadku.
Otočená k zrkadlu z pravej strany sa odvážila mrknúť na svoj odraz. Prstom si prebehla po koži a obkreslila oblúk prsníka. Pripomenul jej hlavu starožitnej bábiky s podivnými očami, ktorá na ňu stále zízala v maminej spálni.
Urobila oblúk v opačnom smere. Na prsníku nenahmatala nič podozrivé. Rozdiel oproti druhej strane bol však celkom zjavný. Žmurkajúc upierala zrak na znamienko uvelebené blízko dvorca. Na plochú bradavku. Na tú, čo sa už tri dni nestiahla.

Prvýkrát v živote Emma nedodržala svoju zásadu byť pripravená na každé počasie. Po tom, čo sa pred zrkadlom nahá pozrela pravde do očí, stiahla si vlasy do voľného drdola a obliekla tenučkú blúzku. Tá sa ani zďaleka nehodila do dažďa. Aj napriek tomu sa v nej odvliekla na autobusovú zastávku a ani nevnímala studený vietor, v ktorom by inokedy premrzla na kosť.
Dnes bola odolná ako skala. Chcela cítiť chlad. Poriadnu zimu. Pri ľadovom vetre, ktorý mohol každú chvíľu priviať sneh alebo dážď so snehom, by sa inokedy určite naobliekala ako cibuľa.
Počas krátkej prechádzky po ulici Timberley Drive dumala nad svojimi pocitmi. Nad tým, ako jej vrstvy oblečenia bránia žiť, keďže až teraz po prvý raz pocítila mrazivý chlad. Na rukách sa jej zježili chlpy – prepána, tých tam bolo požehnane, až teraz si ich poriadne všimla – a drkotala zubami, no želala si, aby to urobila už dávno.
Ibaže to nefungovalo. Čím viac sa triasla od zimy, tým jej bolo jasnejšie, že ani ľadový vietor s dažďom nepreberú jej bradavku k životu.
Nikdy nebola taká plná života, ako keď konečne zahla za roh na hlavnú cestu a schovala sa pod prístrešok autobusovej zastávky. Teraz by možno aj pochopila bláznov, ktorí nosia šortky aj vtedy, keď leje ako z krhly.
Sklopila zrak a uprela ho na premočenú blúzku, čo sa jej lepila na podprsenku: ľavý prsník výrazne reagoval na zimu, zatiaľ čo pravý vytrvalo odmietal dať na sebe niečo znať.
"Si v poriadku, zlatko?" Staršia pani za sebou ťahala nákupnú tašku na kolieskach a vzdorovala dažďu v kabáte ošľahanom vetrom. Muselo byť pomaly deväť hodín, keď sa už po vonku motali dôchodcovia. To znamenalo, že Emma mešká. Ešte nikdy neprišla do práce neskoro.
Zvyčajne by panej niečo slušne odvetila, no dnes sa neprinútila odpovedať.
"Vyzeráš, akoby si mala za sebou rušnú noc," zachichotala sa stará žena. "Dúfam, že stál za to. No v tomto nečase by si nemala takto chodiť po vonku. Radšej sa poponáhľaj domov, aby si neprechladla."
Emme sa po lícach spustil vodopád horúcich sĺz, ktoré nedokázala zastaviť. Zalapala po dychu a zhlboka nabrala do pľúc mrazivý a ostrý vzduch, až zaskučala ako zranené zviera.
"Och, prepáč, zlatko. Nechcela som ťa rozrušiť. Žiadny chlap nestojí za slzy," skonštatovala staršia pani, ktorá ju utešovala nesprávnymi slovami.
Emma sa pozviechala. "Ďakujem," odvetila, aj keď netušila, za čo ďakuje, no chcela žene povedať niečo zdvorilé, než ujde.
Nevyzeralo to dobre, a Emma pochopila, že dnes by to v práci nezvládla. Musí urobiť to, čo doteraz odkladala. Rozhodla sa, že zavolá svojej lekárke. Už nebude strkať hlavu do piesku.
Rozbehla sa a oči upierala k oblohe, keby sa potkla, netrápilo by ju to. Rovnako ju nezaujímalo, či ju niekto vidí. Chcela, aby jej dážď bubnoval po koži. Chcela ho cítiť.
Želala si, aby za sebou mala vášnivú noc. Aby ráno vykĺzla spod teplého a mäkkého obrovského paplóna po noci strávenej s mužom. Aby mu nechala lístoček so svojím telefónnym číslom, no v skutočnosti by nečakala, že by ich románik pokračoval. Aby bola natoľko opovážlivá, že by do ulíc vykročila s rozmazaným mejkapom a vyprchaným parfumom, pričom by sotva pomyslela na nočnú jednorazovku.
Namiesto toho bola presvedčená, že skôr príde o pravý prsník než o panenstvo.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

„Lidl Plus“: Nová aplikácia plná výhod

9. január 2020

9.1.2020 - Lidl Ponúka svojim zákazníkom digitálny lojalitný program.

Zákazníci Lidla môžu odteraz využívať nové výhody: diskont pre nich vyvinul jedinečnú digitálnu lojalitnú kartu "Lidl Plus". Nainštalovať si aplikáciu sa naozaj oplatí: dvakrát týždenne v nej totiž pribudnú nové zľavové kupóny. Dodatočnú zľavu je navyše možné získať pri každom nákupe. Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z Google Play ci Apple App Store, využívať ju môžete v ktorejkoľvek zo 139 predajní Lidla na Slovensku.

Spoločnosť prechádza digitálnou transformáciou a Lidl na meniaci sa svet reaguje. Ako jeden z lídrov v oblasti maloobchodu prichádza s novými riešeniami – najnovším je digitálna zákaznícka karta "Lidl Plus". Diskontný reťazec zároveň pri každej svojej činnosti starostlivo zvažuje dopad na životné prostredie, a preto ponúkne svojim zákazníkom skvelé výhody lojalitného programu avšak bez plastovej kartičky či akejkoľvek papierovej komunikácie. S novou aplikáciou máte exkluzívne zľavy vždy po ruke vo svojom smartfóne: je to jednoduché, výhodné a kvalitné, presne ako Lidl.

Viac o Lidl Plus sa dozviete na stránke: www.lidlplus.sk

Pozrite si tiež video:

"V Lidli sa neustále snažíme ponúkať zákazníkom vysokú kvalitu za čo najvýhodnejšie ceny Lidl Plus je ďalším spôsobom ako to dosiahnuť. Je to dobrovoľný a doplnkový lojalitný program, ktorým chceme zákazníkom poskytnúť ďalšie dodatočné zľavy a nakupovať špeciálne ponuky. Nájdu v nej aj ďalšie zaujímavé informácie a v budúcnosti aj ďalšie funkcionality,"  vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

V "Lidl Plus" zákazník dvakrát týždenne nájde nové a exkluzívne zľavové kupóny. Stačí si ich aktivovať kedykoľvek pred nákupom a potom už len počas blokovania tovaru priložiť k skeneru mobilný telefón s digitálnou kartou "Lidl Plus". Okrem toho sa v aplikácii nachádza aj praktický vyhľadávač predajní, všetky online letáky a po každom nákupe v nej zákazník nájde digitálny stierací žreb s možnou dodatočnou zľavou. Po každom nákupe zákazník v aplikácii uvidí koľko vďaka nej ušetril. V budúcnosti "Lidl Plus" ponúkne aj ďalšie funkcionality, ako napríklad elektronickú účtenku.

Rovnako ako pri online shope, je Slovensko jednou z prvých krajín, v ktorých diskont ponúkne zákazníkom možnosť nakúpiť ešte výhodnejšie. Slovensko je v poradí siedmou krajinou, v ktorej majú fanúšikovia Lidla možnosť využívať výhody programu "Lidl Plus".  Lidl má predajne v 29 krajinách, pričom digitálnu vernostnú kartu ponúka v Dánsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Španielsku.

"Ostrý štart sa udial v utorok 7. januára, odvtedy si môžu aplikáciu stiahnuť všetci zákazníci. Je o ňu mimoriadny záujem a doteraz si ju stiahli a nainštalovali desiatky tisíc užívateľov. Predtým ju niekoľko týždňov, rovnako ako pri online shope, testovali naši zamestnanci, ktorí tak ako prví dostali možnosť vyskúšať si všetky benefity tejto aplikácie a poskytli nám užitočnú spätnú väzbu," vysvetlil Peter Gažo, vedúci úseku digital, a dodal: "Jednou z predností našej aplikácie je rýchlosť a jednoduchosť jej používania. Naskenovaním digitálnej karty kedykoľvek v procese blokovania tovaru sa automaticky uplatnia všetky aktivované kupóny či ďalšie chystané výhody. Nie je potrebné skenovať každý kupón individuálne ako to zákazníci možno poznajú z iných reťazcov. Všetko prebehne na pozadí a nezdržuje pri nakupovaní."

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Bezplatný zber elektroodpadu v Žiline

9. január 2020

9.1.2020 - Nakopili sa vám v domácnosti staré elektrospotrebiče? Nepotrebnú práčku, chladničku či mikrovlnku vám bezplatne odvezú priamo z adresy bydliska. Stačí si službu objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

januára sa v Žiline uskutoční prvý tohtoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky. Práve tieto spotrebiče majú ľudia zvyčajne problém naložiť do auta a zaviezť na zberný dvor, pretože sú ťažké a do bežného osobného auta sa často ani nezmestia. Žilinčania sa tak môžu pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň 1 väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?

Žilinčania si môžu zber objednávať jednoducho, online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk.

V sekcii stránky "Objednať" si zvolia vyhovujúci termín zberu v Žiline a v online objednávke poskytnú svoje kontaktné údaje a druh a množstvo spotrebičov, ktoré potrebujú odviezť.

Najbližšie sa zber veľkých spotrebičov v Žiline uskutoční v týchto termínoch:

Termín

zberu
Uzávierka objednávok zberu

18. 01. 2020 (sobota)

  od 8:00 do 12:00

Najneskôr 2 dni pred zberom:

16. 01. 2020 (štvrtok)

08. 02. 2020 (sobota)

  od 8:00 do 12:00

Najneskôr 2 dni pred zberom:

06. 02. 2020 (štvrtok)

Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho odvozu na ekologickú recykláciu zabezpečuje ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov ako zmluvný partner Mesta Žilina. "V Žiline poskytujeme službu bezplatného zberu elektroodpadu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber je možné, že ju začneme poskytovať aj častejšie," povedala Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU.

Nahláste sa čo najskôr

Ak máte záujem o zber elektroodpadu, nahláste sa čo najskôr. Termíny zberov sa dopĺňajú priebežne. Objednávanie na  jednotlivé  termíny  zberu  sa uzatvára 2 dni pred konaním zberu, aby sa mohla naplánovať preprava.

V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. "Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí spotrebiče nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok spotrebiča  porozhadzujú po okolí a vytvoria čierne skládky," vysvetľuje Jana Nahálková z ENVIDOMU.

Postačí, aby  ktorýkoľvek obyvateľ  z bytovky  spotrebiče odovzdal pracovníkom ENVIDOMU pri ich príchode. ENVIDOM sa následne postará o ich prepravu na ekologickú recykláciu.

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor. Ten môžete  počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad aj v prípade, že nechcete čakať na termín mobilného zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča je využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov pri kúpe nového. Viac informácií o tom, ako a prečo recyklovať elektroodpad, nájdete aj na www.envidom.sk  

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

ZSSK dnes vypraví posledný mimoriadny rýchlik

7. január 2020

7.1.2020 -
Národný dopravca dnes vypraví posledný mimoriadny rýchlik z Košíc do Bratislavy
Aktuálna obsadenosť vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dnes vypravuje posledný z celkovo štyroch mimoriadnych rýchlikov. Vlak R 11610 bude vedený z metropoly východu smerom do hlavného mesta v poobedňajších hodinách (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16). Mimoriadne vlaky ZSSK premávali počas vianočných a novoročných sviatkov od 20. decembra 2019. Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov a informácie o posilových vlakoch nájdete tu: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pocas-vianoc-a-noveho-roka-posilni-dopravu/. Prehľad posilnených vlakov InterCity nájdete tu: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pred-sviatkami-a-po-nich-posilni-vlaky-intercity-prida-az-58-voznov/.

Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS.

Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy. ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1 672 678 cestujúcich. Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to zn. meškanie do 5 minút vrátane) až 22 589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1 555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých "sviatočných" vlakov bolo 1,09 minúty.

Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 7. 1. 2020, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %):

utorok 7. januára 2020

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod
Obsadenosť

IC 520
Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00
94 %

R 602 Čingov
Košice 06:07 – Bratislava hl. st. 11:47
56 %

IC 44
Košice 07:11 – Wien Hbf 13:21
71 %

R 604 Dargov
Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47
84 %

R 606 Liptov
Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47
88 %

IC 522
Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02
84 %

R 608 Žilinská univerzita
Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:47
78 %

R 610 Považan
Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:47
87 %

R 612 Metropolitní Univerzita Praha
Košice 16:07 – Bratislava hl. st. 21:47
55 %

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Obedy pre živnostníkov sú teraz najvýhodnejšie

7. január 2020

7.1.2020 - Pri vlastnom podnikaní sa ráta každá minúta a na jedlo akosi nie je čas. Cez deň rýchlo ranná káva, bageta na pumpe, sem-tam niečo sladké pod zub a až doma sýta večera. Medzi živnostníkmi však pribúdajú aj takí, ktorí si uvedomujú dôležitosť rovnováhy a dbajú o svoje zdravie. O význame pravidelných obedov spojených s oddychom od práce sa píše v mnohých článkoch. Pridáme však veľmi dôležitý moment, ktorým je pre podnikateľov - živnostníkov úspora na daniach vďaka stravnému.

Využite stravné a ušetrite na daniach

Za každý 1 deň si živnostník môže do daňovo uznaných nákladov dať plnú sumu gastrolístka – 5,10 €. Právnické osoby si dávajú do nákladov len 55 % maximálnej hodnoty stravenky, preto je potešujúce, že segment živnostníkov vie použiť 100 % hodnoty hornej výšky stravného! V prestupnom roku 2020 má živnostník k dispozícii 366 dní, na ktoré si môže zakúpiť až 366 stravných lístkov. Áno, rátajú sa aj víkendy a sviatky, ktoré vie živnostník zdokladovať, ak aj vtedy pracoval. Faktúru za nakúpené stravenky sa následne dá do účtovníctva a do daňovo uznaných nákladov si počíta: počet odpracovaných dní x hodnota stravného lístka. Teda za rok 2020 to môže byť až suma 1.866,60 € (366 x 5,10 €).

Najvýhodnejší stravovací Balík Živnostník

DOXX ako špecialista na stravné prináša stravovanie pre živnostníkov vo forme balíka. Do Balíka Živnostník  zabalili najžiadanejšie služby, aby zjednodušili stravovanie počas práce: stravovaciu kartu na 5 rokov, jej doručenie, každý jeden nákup e-straveniek a množstvo bezplatných online pomôcok. Tieto služby na 5 rokov získa živnostník iba za 9 €, bez iných poplatkov. Živnostníci získajú tak svoju personalizovanú Kartu DOXX a už si len "nabíjajú" elektronické stravenky podľa svojich potrieb mesačne, kvartálne, polročne… Preto odporúčame vybaviť si stravné jednou online objednávkou rovno na celý rok, podobne ako robí väčšina DOXX klientov SZČO. Každé dobíjanie e-straveniek je grátis!

Ako fungujú elektronické stravenky

Elektronické stravné lístky sú moderná a ekologická náhrada papierových straveniek. Ich nosičom je komfortná multifunkčná Karta DOXX. Šetrí čas a náklady. Objednávanie elektronických straveniek klient robí online a pohodlne cez Zákaznícku zónu.

Moderná Karta DOXX je multifunkčná a inteligentná, zvládne mať v sebe viaceré e-Produkty, okrem elektronických straveniek je možné na kartu dobiť online aj Rekreačný poukaz a e-Benefitné poukážky. A čo je skvelé, samotnú kartu môžete kľudne nechať doma, postačí vám, keď si ju aktivujete v smartfóne, cez bezplatnú aplikáciu Karta DOXX v mobile.

Balík Živnostník s elektronickými stravenkami odporúčajú aj klienti

Lucia: "Roky som používala papierové stravenky, chodila som plusmínus kvartálne na pobočku si ich kúpiť, pre seba aj kolegyňu. Zamestnankyňa ma už poznala, aj mi núkala tie elektronické, ale no čo už, nemala som čas niečo meniť : ) Tento Balík Živnostník ma však dostal, keby som tušila, aké je to pohodlné! A kedykoľvek si nabijem edoxy na kartu, mám to teraz úplne zadarmo. Skvelé je, že kredit viem nabiť aj z domu. Je to určite topka."

Juraj: "Mám svoju stavebnú živnosť, na obed som chodil len niekedy a platil hotovosťou, tie papierové gastráče sa mi nechcelo nosiť. Žiadne bločky z obeda som neodkladal, neriešil som to, neviem.. moja predošlá účtovníčka si ich ani nepýtala. Potom som niekde videl reklamu na doxx a zaujalo ma to šetrenie na dani, ako mi stačí jeden doklad. Kúpil som si ten balíček straveniek cez web, rovno na celý rok a mám pokoj. A najlepšie, že sú na karte, to mi fest vyhovuje."

Viac o stravnom pre živnostníkov nájdete na www.doxxlistky.sk.

VIAC K TÉME #DOXX #DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY #Karta DOXX #PR #živnostníci

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Urbansummit opäť priniesol návod na zlepšenie života v Bratislave. Diskutovalo sa o problematickej doprave aj o bezpečnosti v hlavnom meste

7. január 2020

7.1.2020 - November sa opäť niesol v znamení tém budúcnosti hlavného mesta. Odborná, ale aj laická verejnosť sa s nimi oboznámila vďaka platforme Urbansummit, ktorý opäť priniesol množstvo noviniek a aj kreatívnych workshopov. Vďaka spolupráci organizátorov a odborných rečníkov budú opäť výsledkom odborne spracované "Návrhy pre Bratislavu", ktoré sú súpisom všetkých podnetov, návrhov a tipov, ktorých dodržiavaním môžeme z dlhodobého hľadiska prispieť k zlepšeniu života v hlavnom meste.

Pri myšlienkach na budúcnosť hlavného mesta sa nám vynára viacero nezodpovedaných otázok, ktorým venoval pozornosť aj tohtoročný Urbansummit. Druhý ročník konferencie sa konal počas novembra v Bratislave, a už druhýkrát bude jeho výsledkom aj súbor návrhov podložených názormi odborníkov. "Minuloročným Urbansummitom sme ukončili náš najúspešnejší rok. Teší nás, že záujem o témy ovplyvňujúce život v hlavnom meste rastie medzi odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou. Už v januári prinesieme Návrhy pre Bratislavu – výstupný materiál, ktorý bude podkladom pre súčasného primátora a starostov a poslancov bratislavských mestských častí. Jeho cieľom je poukázať na kritické oblasti aktuálneho stavu Bratislavy, a vďaka rôznorodosti názorov odborníkov sa dopracovať ku konštruktívnym výsledkom. Aktuálne prebieha aj zber názorov na diskutované témy od občanov, ktoré budú tiež súčasťou výstupného materiálu," hovorí o konferencii Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Urbansummit organizuje.

Urbansummitom spoločnosť Future Proof oficiálne ukončila sériu minuloročných konferencií. Pozitívne spätné väzby a prejavy spokojnosti od partnerov, ale aj samotných účastníkov, ktoré prichádzali v slovnej aj písomnej forme, im však dodávajú novú energiu a chuť rozširovať svoje pôsobenie aj v ďalších krajoch Slovenska a sveta. "Partnerom a návštevníkom našich konferencií vieme už teraz povedať, že tento rok sa majú na čo tešiť, keďže nás čaká rekordný počet špecializovaných konferencií a workshopov," približuje smerovanie projektov Davy Čajko.

Minuloročný Urbansummit mal dve časti. Prvou bola festivalová časť, ktorá sa uskutočnila 7. novembra. Jej súčasťou bol tematický workshop na tému "Posilnenie obehového bio hospodárstva v mestách". Druhá, konferenčná časť, sa konala 27. novembra. Jej súčasťou bolo 6 diskusných panelov, ktorých sa zúčastnilo 30 odborných rečníkov a 160 účastníkov. Témami diskusných panelov boli mestské aktivity za rok, neziskový sektor a združenia pre lepšie mesto, bezpečnosť v meste, urbanizmus I. – Brownfiedly, urbanizmus II. – pripravenosť mesta na klimatické zmeny a doprava.

Úvod patril Jane Juriovej z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá hovorila o výsledkoch analýzy na potrebu reformy samospráv. "Spomedzi 79 hlavných miest krajín EÚ skončila Bratislava ako tretie najhoršie mesto v hodnotení spokojnosti a dôvery voči verejným službám. Hlavným problémom bývania a s ním súvisiaci nedostatok nájomných bytov, ale aj nedostatočná kapacita materských a základných škôl. Problémom sú aj dane z nehnuteľnosti, keďže menšie mestské časti dosahujú v porovnaní s väčšími takmer trojnásobok príjmov," konštatovala Juriová.

Na tému mestské aktivity za rok debatovali starostovia mestských častí Bratislavy. Zbilancovali uplynulé aktivity a predstavili výzvy nasledujúceho obdobia. Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, hovoril o zameraní sa na projekty rozširovania kapacity materských a základných škôl, ktorých zanedbanie by mohlo negatívne zasiahnuť do života produktívneho obyvateľstva. Milan Beláčekoddielu rozvoja mestskej časti Bratislava – Dúbravka zas priblížil nutnosť rekonštrukcie väčšiny obytných budov, keďže patria k jedným z najstarších v Bratislave. Ich cieľ je hľadať ekologickejšie riešenia na princípe zelenej a modrej koncepcie, s prihliadaním na zlepšenie mikroklímy a zachovanie vysokého pomeru zelene na obyvateľa. Do diskusie prispel aj Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava – Rača, ktorý priblíži zložitosť vo financovaní samospráv. "Súčasné pravidlá sú nastavené tak, že samospráva môže čerpať úver len do výšky 50% svojho ročného príjmu. To je akoby bežný človek, ktorého čistý mesačný príjem je 1 000 EUR, mohol vziať úver len 7 500 EUR. Zaobstarať si bývanie pri takýchto podmienkach je však nemožné. Preto musia samosprávy riešiť financie inou cestou – napr. cez eurofondy, ktoré však vedia celý proces skomplikovať a predĺžiť, výsledkom čoho je aj stagnovanie projektov, ktorému, žiaľ, momentálne čelíme," uviedol Drotován.

Oblasť neziskového sektora a združení pre lepšie mesto sa dotkla aj vplyvu podpory neziskového sektora na kvalitu života v meste, či aktivít na podporu sociálnych skupín obyvateľstva realizovateľných v spolupráci s mestom. Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, poukázala aj na fakt, že neziskový sektor môže pôsobiť aj na zlepšenie vzťahov s okolím, napr. podporou ekonomiky v odľahlých častiach Slovenska. Diskusie sa zúčastnil aj František Kašický, veľvyslanec Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, ktorý uviedol, že aj v rámci Nórskych grantov existujú programy na podporu projektov neziskového sektora, a to nielen pri ich štarte, ale aj ďalšom prevádzkovaní.

Obsahom tretieho panela bola bezpečnosť. Medzi spíkrami bol aj Marek Gajdoš, náčelník mestskej polície hlavného mesta, ktorý konštatoval, že v porovnaní s ostatnými európskymi mestami je Bratislava stále bezpečným miestom pre život. Prispieva k tomu aj mestský kamerový systém, ktorý by v budúcnosti mohol nahradiť tzv. face recognition. "Ide o extrémne sofistikovaný systém, ktorý tvár osoby identifikuje podľa výrazu tváre či emócií," uviedol Robert Watts zo spoločnosti Digital Barriers. Využitie tejto technológie v praxi však nie je jednoduché. "Face recognition je riešením budúcnosti, no zatiaľ máme z jeho zavedenia aj isté obavy. Pri tejto úrovni technológie už totiž narážame na konflikt medzi bezpečnosťou a právom na súkromie," doplnil Radovan Braník, bezpečnostný analytik.

Štvrtý a piaty diskusný panel sa venoval urbanizmu. Prvá časť diskutovala o budúcnosti tzv. brownfieldov, nevyužívaných priemyselných areáloch či iných potenciálnych pozemkoch. "Kedysi bola brownfieldom Eurovea a Hotel Kyjev s Kamenným námestím, ďalším bude možno Incheba. Zimný prístav, Trnavské mýto – to všetko sú brownfieldy a my sa tvárime, že ich problém sa nejako vyrieši. Samé sa však nevyrieši nič, a keď áno, tak nie v náš prospech," uviedol architekt Branislav Kaliský. Prvým krokom k úspechu je určite otvorená komunikácia medzi majiteľmi takýchto objektov. Aj preto boli k tejto debate prizvaní aj zástupcovia majiteľa Istropolisu, no diskusie sa im nepodarilo zúčastniť. Dôležitosť spolupráce vlastníkov a ich kooperácie s mestom podporila aj Erika Horanská zo sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR. Do diskusie prispel aj starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Rudolf Kusý, ktorý v rámci spolupráce zdôrazňuje aj nutnosť prítomnosti štátu. "Bratislavská Filiálka je príkladom brownfieldu, ktorý si bude vyžadovať masívnu finančnú podporu, či už zo strany Európskej únie, ale aj štátu, preto takáto aktivita nemôže byť len vecou mesta. Štát by mal určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu všetkých majiteľov a činností, a vypracuje stratégiu na komplexné riešenie tejto otázky," uviedol Kusý.

Druhá časť urbanizmu sa venovala pripravenosti mesta na klimatické zmeny. Zuzana Hudeková, projektová špecialistka na zelenú infraštruktúru a pracovníčka referátu riadenia projektov v Karlovej Vsi upozornila na fakt, že zmena klímy je celosvetový problém. Pri riešení jeho dopadov by sme preto mali spolupracovať aj so samosprávami. Výsledkom spolupráce môžu byť rôzne modely, ktorými vieme predchádzať napr. vzniku povodní. K téme vody a k inovatívnym technológiám jej správy a čistenia sa vyjadril aj Peter Olajoš, generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. "Obrovskou výhodu Slovensku je, že naša voda je viac než kvalitná. Problémom je však infraštruktúra, ktorej rekonštrukcia je po 30 rokoch zanedbávania príliš nákladná. Náklady na inovatívne technológie navyše nie sú zohľadnené v cene vody, a to nám nedáva veľký priestor na to, aby sme ich mohli rozvíjať," uviedol Olajoš.

Panel o doprave vyvolal najväčší záujem. Ambíciou organizátora bolo z ohľadu na dôležitosť tejto témy iniciovať diskusiu, kde sa stretli názory viacerých kľúčových aktérov z hľadiska dopravnej situácie v hlavnom meste. Vďaka šikovnosti organizátora sa títo aktéri stretli na jednom pódiu, čo hodnotili samotní účastníci ako vzácny okamih. Táto situácia by mala zároveň vyústiť do otvorenej platformy pravidelných stretnutí a výmeny názorov s cieľom hľadania spoločných riešení. V rámci dopravy Bratislava bojuje so zastaralou a neefektívne umiestnenou električkovou traťou, slabou nadväznosťou spojov, chýbajúcim obchvatom, poddimenzovanými vstupmi do mesta, nedostatočnou parkovacou kapacitou, ale aj so "syndrómom lenivého človeka", o ktorom hovoril Tibor Schlosser z Katedry dopravných stavieb STU v Bratislave. Potenciál tkvie najmä v železničnej doprave, o ktorej rozprával Karol Martinček, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK. "Problémom železničnej dopravy je stav infraštruktúry, ktorý neumožňuje cestovať vyššími prepravnými rýchlosťami, čím sa obmedzuje aj počet prepravených osôb. Ak by sa zvýšila prepravná rýchlosť z aktuálnych 68 km/h na 140 km/h, počet prepravených osôb by tým vzrástol z aktuálnych 76 až na 150 miliónov. ZSSK by si na všetky náklady dokázala zarobiť a nebola by odkázaná na štátne dotácie," vysvetlil Martinček. "Zavedenie celomestskej parkovacej politiky od roku 2021 je hlavným míľnikom, na ktorý sa mestský dopravca zameriava. Dopravný podnik Bratislava však ambíciu posilňovať kapacitu a zvyšovať kvalitu služieb má aj bez nej. Už dnes sa tak deje v úzkej súčinnosti s jeho akcionárom, mestom Bratislava. DPB tiež berie do úvahy podnety verejnosti," doplnil zástupca DPB, a. s. v paneli Doprava, RNDr. Vladimír Tóth, PhD.

Veríme, že všetci účastníci diskusií si odniesli čo najviac užitočných informácií, ktoré budú môcť aj v praxi využiť. V sérii konferencií bude spoločnosť Future Proof opäť pokračovať na jar budúceho roka. Už 4. februára 2020 sa môžete tešiť na Cleantechsummit, ktorý sa bude venovať najnovším témam z oblasti  čistých energií a aj dôležitému regiónu v Košiciach. "Každá časť Slovenska má svoje špecifiká, ktoré regiónu pomáhajú k energetickej samostatnosti a rozvoju ekonomického potenciálu. Potrebné je pritiahnuť pozornosť všetkých relevantných aktérov a prispieť tak demokratickou cestou k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Cez konferenčnú platformu prichádzame do Košíc prvýkrát, a tešíme sa na mapovanie celého ekosystému a prepojenia s Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom" uviedol Čajko.

Konferencia Urbansummit by nebola tým, čím je bez spolupráce s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a podpore všetkých kľúčových partnerov:

Hlavní partneri: Antik Telecom, Železničná spoločnosť Slovensko
Partneri: Bratislavská vodárenská spoločnosť, ŽSR, Dopravný podnik Bratislava, Bratislavská integrovaná doprava
Podporovatelia: Bratislava – Staré mesto, ECM ECO Monitoring, SHMÚ, BIOVOICES, STU Bratislava, Anwell, sli.do, INCELL.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky