PRservis.sk

Subscribe to kanál správ PRservis.sk
tlačové správy, vyhlásenia a oznamy
Aktualizácie: pred 4 min 4 s

Budovanie inkluzívnej OSN s Taiwanom na palube

4. september 2019

4.9.2019 - Dr. Jaushieh Joseph Wu, Minister zahraničných vecí Čínskej republiky (Taiwan).

V júli cestovala prezidentka Taiwanu Tsai Ing-wen pred začiatkom jej stretnutia s diplomatickými spojencami Taiwanu v Karibiku cez New York, ktorý je ikonou rozmanitosti a slobody, ako aj domovom OSN.

Počas stretnutia so stálymi predstaviteľmi taiwanských spojencov v OSN prezidentka Tsai zopakovala, že 23 miliónov obyvateľov Taiwanu má právo byť súčasťou systému OSN. Zdôraznila tiež, že Taiwan je odhodlaný spojiť sa s globálnymi partnermi, aby pomohol dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja s cieľom vytvoriť svet, ktorý chceme, a budúcnosť, ktorú potrebujeme.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja tvoria plán pre lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť, ktorej cieľom je viesť svet udržateľným a pružným spôsobom, pričom nikto nebude vynechaný. Na fóre o trvalo udržateľnom rozvoji organizovanom na najvyššej politickej úrovni, ktoré sa konalo v júli 2019, generálny tajomník OSN António Guterres opäť zdôraznil naliehavú potrebu urýchliť realizáciu potrebných krokov. Rovnako vyzval krajiny, aby pokročili v "imperatíve začleneniť sa", pretože "rozvoj nie je udržateľný, ak nie je spravodlivý a inkluzívny".

Zásady inkluzívnosti a nezabúdania na nikoho sú kľúčom k realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Taiwan, ktorý je plnohodnotnou demokraciou, dosiahol značný pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja a poskytuje pomoc krajinám v núdzi. Napriek tomu je naďalej vylúčený z účasti na súvisiacich stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach z dôvodu politického zasahovania. To vážne podkopalo zásadu partnerstva, základ pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorá si vyžaduje účasť všetkých krajín, strán a národov. Taiwan je ochotný a pripravený podeliť sa o svoje úspechy a ďalej prispievať k spoločnému úsiliu o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Po mnohých rokoch úsilia urobil Taiwan značný pokrok pri zmierňovaní chudoby a likvidácii hladomoru. V rámci Taiwanu sa podiel domácností s nízkymi príjmami znížil na 1,6%. Národný program zdravotného poistenia zavedený v roku 1993 v súčasnosti zahŕňa 99,8% obyvateľstva. V roku 2018 dosiahla miera recyklácie odpadu na Taiwane 55,69%, gramotnosť 98,8% a úmrtnosť dojčiat podiel 4,2 ku 1 000. Tieto čísla ďaleko presahujú štandardy trvalo udržateľného rozvoja podľa OSN. Taiwanská vláda ďalej určila šesť hlavných oblastí záujmu v súvislosti s cieľmi v tejto oblasti, a to inteligentné hospodárenie s vodou, udržateľná transformácia energie, čistý vzduch, udržateľné hospodárenie s materiálmi a cirkulárna ekonomika, ekologická ochrana a zelené technológie a medzinárodné partnerstvá. Tieto oblasti dopĺňajú hlavnú tému politického fóra OSN 2018 a tzv. 5P - ľudia, planéta, mier, prosperita a partnerstvo (People, Planet, Peace, Prosperity, Partnership) - uvedených v dokumente Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

V posledných rokoch Taiwan poskytoval rozvojovú pomoc a zapájal sa do programov spolupráce s partnerskými krajinami v Tichomorí, Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku. Len v roku 2018 Taiwan realizoval rozvojové projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v 39 krajinách. Budeme naďalej sledovať medzinárodné trendy a potreby partnerských krajín, aby sme zabezpečili súlad všetkých opatrení s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti a prínos Taiwanu je absurdné, že Taiwanu nie je dovolené zdieľať tieto skúsenosti a užitočné informácie, ktoré by mohli byť využité na lepšiu koordináciu medzinárodného úsilia.

Z právneho hľadiska býva na ospravedlnenie vylúčenia Taiwanu z OSN využívaná rezolúcia 2758 (XXVI), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1971. Toto uznesenie sa však nezaoberá otázkou zastúpenia Taiwanu v OSN a ani nestanovuje, že Taiwan je súčasťou Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Taiwan v skutočnosti nie je a ani nikdy nebol súčasťou Čínskej ľudovej republiky. Iba taiwanská demokraticky zvolená vláda môže zastupovať svojich 23 miliónov občanov. OSN, žiaľ, naďalej zneužíva a nesprávne interpretuje túto rezolúciu, aby odôvodnila svoje neoprávnené vylúčenie a izoláciu Taiwanu.

Medzinárodné organizácie sú vytvorené s cieľom plniť spoločné ciele svojich členov a nie slúžiť záujmom iba jedného člena. V článku 100 Charty OSN sa jasne uvádza, že "Generálny tajomník a zamestnanci pri výkone svojich povinností nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu mimo organizácie." OSN bohužiaľ len nečine prihliada na to ako sa Čína snaží zaviesť do systému OSN svoj takzvaný "princíp jednej Číny". Posledným príkladom je, že Hospodárska a sociálna rada OSN odmietla udeliť štatút konzultantov desiatkam mimovládnych organizácií jednoducho preto, že odkaz na Taiwan v ich dokumentoch je v rozpore s požiadavkami Číny.

Skutočne inkluzívna OSN by nevynechala nikoho. Držitelia cestovných pasov Taiwanu však dnes nemajú prístup do priestorov OSN na verejné návštevy a stretnutia. Taiwanským novinárom a médiám sa tiež odopiera akreditácia na monitorovanie zasadnutí OSN. Tieto praktiky sú nespravodlivé a diskriminačné a sú v rozpore so zásadou univerzálnosti, na ktorej bola OSN založená. OSN by sa mala držať svojich vlastných slov a okamžite podniknúť kroky na nápravu svojich vylučovacích praktík.

Táto ťažká situácia však Taiwan nezastrašuje a nikdy nebude. Taiwan je pripravený, ochotný a schopný prispieť. Ak sa OSN bude naďalej podvoľovať nátlaku Číny a bude odmietať účasť Taiwanu, tak to iba povzbudí bezohľadnosť Pekingu. Zároveň sa narušia snahy o splnenie cieľov, ktorými sú medzinárodná spolupráca pri riešení medzinárodných problémov hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru a pri presadzovaní a podpore dodržiavania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, ako sa uvádza v článku 1 Charty OSN. Ak má tento hostiteľ národov naozaj záujem o podporu spolupráce a trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých, tak by mal Taiwanu otvoriť dvere.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Viete, kde na Slovensku ľudia najviac riskujú životy pri selfie? Budete prekvapený, kto je ďalší?

4. september 2019

4.9.2019 - Nový slovenský film Kto je ďalší? otvára aj kontroverznú tému fotografií na smrteľne nebezpečných miestach. Najviac extrémnych selfie na Slovensku má Tomášovský výhľad, na Instagrame vyše 7000! Koľko lajkov stojí ľudský život?

Celosvetovo počet selfie tragédií každý rok stúpa a vek obetí klesá. Najčastejšie smrteľné úrazy pri svojkách sú pri manipulácii so zbraňou, v automobilovej, železničnej doprave ale aj na motorkách, či na bicykli. Hory a výhľady sú ďalším miestom životu nebezpečných selfie. Na Slovensku presnú štatistiku neevidujeme. Stačí si ale vyhľadať na instagrame hashtag #tomasovskyvyhlad a bude vás mraziť.

"Nefoťte sa na okraji skalného brala, môžete stratiť rovnováhu, potknúť sa alebo vstúpiť do prázdna. Deti a mládež by nemali na hlavnej plošine pobehovať ale ani v okolí nakoľko skalná stena pokračuje ďalej v dĺžke 200 metrov. Týka sa to aj ďalších vyhliadkových miest ako Havrania skala, Čertova sihoť," upozornil Ivan Krajčír, riaditeľ oblastného strediska Slovenský raj, Bukovské vrchy.

Film Kto je ďalší? sa venuje asi najatraktívnejšej forme selfie a to sú videá a fotografie z výškových budov. Vo filme si hlavnú postavu a samú seba zahrala Ruska Angela Nikolau, ktorá pochádza z cirkusovej rodiny. Na otázku, prečo môže byť zlým príkladom pre mládež odpovedá: "Na internete nájdeme množstvo nebezpečných vecí. Deti by nemal vychovávať Instagram či Youtube. Príkladom pre opakovanie majú byť rodičia, nie displeje mobilov. Rodičia vychovávajú a sú najväčším vzorom pre svoje deti."

Film režiséra Mira Drobného už videlo viac ako 12 tisíc divákov a najčastejšou reakciu naň sú slová: "Film by mal vidieť každý, rodič, učiteľ, či všetci mladí ľudia". Od 1.septembra si film môžu objednávať aj základné a stredné školy v rámci školských projekcií v každom kine na Slovensku.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Viete, kde na Slovensku ľudia najviac riskujú životy pri selfie? Budete prekvapený, kto je ďalší?

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Na Marmomacu rozkvitne kamenná záhrada

4. september 2019

4.9.2019 - Už 54. ročník veľtrhu mramoru otvorí svoje brány 25. septembra a potrvá do soboty 28. septembra. Lákadlami veľtrhu tento rok budú – kameň v spojení s prírodou, umelecké spracovanie kameňa pomocou moderných technológií, najlepší svetový design využívajúcí kameň a veľa ďalšieho.

Pätica dizajnérov snúbi neživý kameň s prírodou

Kameň, akokoľvek opracovaný, je stále prírodný materiál a harmónia s prírodou je i jednou z kľúčových myšlienok veľtrhu. Súčasťou tohoto ročníka bude expozícia Kamenné záhrady, kde 5 dizajnérov zvučných svetových mien ukáže kameň ako materiál v simuláciach stredovekých záhrad. Stáročiami preverené tradície, rovnováha s prírodou a princípy udržateľnosti tu pôjdu  ruka v ruke s  čisto moderným experimentátorstvom a inovativnými technológiami v spracovaní materiálov.

Kameň, design a technológie

Kameň, ako prirodzená súčasť prrody, sa ako materiál spája tiež s umením. Na návštevníkov veľtrhu tak čaká výstava "Percorsi d'Arte" (Cesty umenia), ktorá  ukazuje možnosti využitia strojov pri umeleckom spracovaní kamenných materiálov. Aj tu svoje kreatívne predstavy stvárni pätica mezinárodne pôsobiacich umelcov, ktorí svoju obrazotvornosť spoja s poprednými spoločnosťami v oblasti softwaru, strojov a nástrojov. Výsledkom potom bude expozícia piatich diel zameraných na tému prírodného kameňa.

3 naj kamenné projekty z Marmomacu poputujú ďalej do USA

Najlepšie práce využívajúce kameň ako kľúčový materiál, získajú tento rok možnpsť bojovať o významné medzinárodné ocenenia. Vedenie Marmomacu v spolupráci s Archmarathonom, ktorý udeluje ceny za výnimočné počiny v oblasti architektúry a interiérového dizajnu na oboch amerických kontinentoch, vyšle tri najlepšie diela, aby sa vo finále Archmarathon Awards 2020 uchádzelo o celkové víťazstvov kategórii Stone. Tito 3 finalisti budú vyberaní z viac než 150 prihlásených dizajnových štúdií z Talianska, Číny, Španielska, Egypta, Francúzska, Portugalska a ďalších krajín. Najlepší  10 budú tiež odprezentovaní aj  na veľtrhu.

Slovenské zastúpenie tento rok v Taliansku nechýba

Zo Slovenska   sa na výstavisku Veronafiere predstaví spoločnosť Onyx Center sro..

Vstupenky je možné zakúpiť aj online od ceny 20 €.

Viac nformácií na www.marmomac.com

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Ako izraelská vynaliezavosť napráva svet

4. september 2019

4.9.2019 - Avi Jorisch v knihe Budete inovovať s podtitulom Ako izraelská vynaliezavosť napráva svet ponúka profily úžasných inovátorov. Podnetné a inšpiratívne čítanie pre podnikateľov, lídrov v biznise či v technológiách.

Štát Izrael existuje len sedem desaťročí, no za svoju krátku existenciu dokázal zúrodniť nehostinné miesta vďaka dômyselným zavlažovacím technológiám, vybudovať infraštruktúru, postaviť špičkové nemocnice a vzdelávať svoje obyvateľstvo na prestížnych univerzitách.

Aj v modernom svete, v ktorom prevládajú technológie, zaujíma Izrael popredné miesto. Priaznivé legislatívne prostredie viedlo k tomu, že dnes má viac začínajúcich podnikov než Kanada, India, Japonsko, Južná Kórea a Veľká Británia.
Po USA má najväčší počet spoločností zaregistrovaných v NASDAQ.
Čo ho priviedlo na takúto vysokú úroveň?

Podľa Aviho Jorischa sú to práve inovácie a dômyselný duch, ktorí núti Izraelčanov čeliť všakovakým výzvam. Ich príbehy rozpráva vo svojej knihe Budete inovovať.
Keby sme sa totiž bližšie pozreli na desať desať najvážnejších problémov, ktorým čelí dnešný svet, môžeme si byť istý, že niekto v Izraeli sa pokúša o ich vyriešenie.
Aj pätnásť mimoriadne zaujímavých príbehov izraelských inovátorov, ktoré pútavo približuje americký novinár a publicista Avi Jorisch, odzrkadľuje snahu ich autorov zmeniť a uľahčiť život miliónom ľuďom na celom svete.

Izraelská inovatívnosť žne úspechy a slávu už dlhé roky po celom svete. Napríklad vynález kvapkového zavlažovania, ktoré vyriešilo problém nedostatočných zásob vody a nízkej poľnohospodárskej produkcie. Alebo aplikácia WAZE, či detský monitor dychu. Izraelčania stoja aj za knižným systémom Aleph, solárnym kolektorom na ohrev vody, či za liekom na sklerózu multiplex. Magazín LepšíDeň.sk popisuje 15 zaujímavých izraelských vynálezov, ktoré nám zlepšili život.

"Táto kniha opisuje hŕstku úžasných príbehov o zrode inovácií. Spomína pochybnosti a časté skúšky, hodiny premýšľania a experimentov na ceste za niečím novým a vzrušujúcim. Poukazuje na dôležitú skutočnosť, že v mnohých prípadoch bol dôvodom vynaliezavosti problém jednotlivca, ktorého vyriešenie sa v konečnom dôsledku stalo požehnaním pre masy," hovorí o knihe Budete inovovať veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Zvi A. Vapni.

Ak chcete pochopiť dnešný Izrael, národ, ktorý je na čele v riešení svetových problémov, prečítajte si túto knihu. Je o inovatívnom duchu tohto národa, o ich nezlomnej vôli neustále zlepšovať svet a náš život. Emeritný profesor práva na Harvarde Alan Dershowitz tvrdí, že žiadna iná krajina v dejinách ľudstva neprispela ľudstvu do takej miery v prvých sedemdesiatich rokoch svojej existencie.

"Jorischove príbehy izraelských inovátorov poukazujú na to, ako osobné odhodlanie, zvedavosť, vytrvalosť a veľakrát i tvrdohlavosť spojená s neakceptovaním zdanlivej nemožnosti viedli k vynálezom zlepšujúcim život v Izraeli, ale aj na celom svete. Z teleologického hľadiska mali za cieľ vniesť "kúsok svetla do tmy", v ktorej sa svet zmieta," dodáva podnikateľ a inovátor Ivan Weiss.

Začítajte sa do novinky Budete inovovať:

Využitie guráže na oklamanie smrti

Izraelčania majú povesť nekonvenčných mysliteľov. Avi Yaron, môj spolubývajúci v Kinnernete Yossi Vardiho je toho príkladom. Rád som s ním debatoval na konferencii v severnom Izraeli a v posledný deň som mu ponúkol, že ho zveziem späť do Tel Avivu. Chcel som ho lepšie spoznať.
V aute mi rozpovedal svoj príbeh a ja som bol taký šokovaný, až som sa obával, že by som mohol spôsobiť nehodu. V roku 1993 Yaron havaroval na motocykli a previezli ho do nemocnice. Tam mu lekári povedali dobrú aj zlú správu: nehoda mu nespôsobila veľkú fyzickú ujmu, ale objavili mu nádor na mozgu. "Bol som celkom šokovaný," zaspomínal si. "Nebol som si však istý, či lekári boli ku mne celkom úprimní a otvorení."
V najlepšom prípade, ako mu lekári oznámili, pravdepodobne ochrnie na jednej strane tela a dôjde k závažnému mentálnemu postihnutiu. Yaron bol zarmútený, no vedel, že potrebuje nájsť výcho disko z tejto šlamastiky. "Rozhodol som sa bojovať o svoj život," povedal.
"Šiel som do lekárskej knižnice a začal som sa učiť anatómiu, biológiu. Zakaždým, keď som si už myslel, že som postúpil o krok dopredu, som ustúpil o dva kroky dozadu. Najhoršie bolo, že všetci vôkol mňa si mysleli, že som sa zbláznil."
Yaron zlepšil životosprávu, obmedzil pitie kávy a začal spať len štyri hodiny v noci, lebo "[spánok] bol úplným mrhaním môjho času". Nádor sa však zväčšoval a lekári nevedeli, čo si počať. Problém spočíval v tom, že nástroje, ktoré neurochirurgovia používali na operácie, boli príliš veľké. Yaronovi povedali, že možno niekto zostrojí technológiu v najbližších piatich rokoch. Yaron však vedel, že toľko času nemá, a tak prišiel s riešením. Založil spoločnosť, ktorú nazval Visionsense a takmer desaťročie strávil vyvíjaním nového typu operačného teleskopu, ktorý vychádzal zo štruktúry očí hmyzu. "Táto technológia dnes funguje a zachraňuje tisícky životov na celom svete," upozorňuje.
Keď sme prechádzali cez Judské vrchy, napadlo mi, že Yaron využil guráž na oklamanie smrti. Neodradila ho ani neľahká osobná výzva a skončil nakoniec pri tom, že vytvoril pozoruhodnú inováciu, ktorá sa dnes používa na pomoc ľuďom na celom svete, ktorí čelia rovnakému problému.
Zdalo sa mi, že ho ani tak nepoháňa jedinečný výraz jeho charakteru, ako skôr niečo väčšie, niečo celkom určite izraelské. Zarazilo ma, ako sa taká malá krajina stala národom, ktorý pociťuje hlbokú potrebu rozohnať temnotu a priniesť svetu viac svetla.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Vášnivá, príťažlivá, tajomná a…. ODHALENÁ

4. september 2019

4.9.2019 - Po románoch Sľúbená a Zakázaná je tu Odhalená. Záverečný diel pikantnej série Jedna noc. Veľkolepé finále nespútaného milostného príbehu dvoch komplikovaných duší.

Livy nikdy nezažila toľko vášne, ako po boku božského Millera Harta. Tajomný a príťažlivý muž ju zahŕňa pozornosťou, akú žiadnej žene nedoprial. Zbožňuje ju, chráni a zvádza hriešnymi spôsobmi. Lenže Miller Hart nie je slobodný muž. Upísal sa človeku, ktorý ho nikdy neomilostí.
Miller svoj dlh ešte nesplatil a city k obdivovanej žene predstavujú len chúlostivú prekážku na ceste za plnením záväzkov. Miller urobí čokoľvek, aby Livy ochránil, hoci to znamená riskovať vlastný život.

Livy sa postupne dozvedá celú pravdu o Millerových začiatkoch, jeho detstve, ale aj o svojej matke. Konečne pochopí, prečo ich chce celý svet rozdeliť. Naivne si myslela, že prekoná všetky úskalia, veď ich vzťah vydržal tak veľa. No zrazu sa ocitá v slepej uličke, bezmocná a zúfalá, lebo Millerovo riešenie je pre ňu neprijateľné.

Livy mala stráviť s tajomným Millerom Hartom len jedinú noc, ale tá sa pretiahla na dlhé týždne. Možno sú odhalenia tou poslednou kvapkou, ktorá všetko nadobro ukončí.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Lucia Hurajová:

 "Nedávno som dala svoju dušu na papier, aby si ju mohol každý prečítať," približuje autorka Jodi Ellen Malpasová. "Kedysi by som si nemyslela, že by si niekto prečítal môj debutový román Tento muž. Zdalo sa mi to smiešne. A teraz vám predkladám svoj šiesty román. Nemienim spochybňovať rozhodnutia osudu. Ak je mojím osudom preniesť vás do sveta svojej predstavivosti pomocou slov, s radosťou to budem robiť do konca života."

Začítajte sa do novinky odhalená:

PROLÓG

William Anderson sedel v lexuse na rohu známej ulice už viac ako hodinu a doteraz nenabral odvahu vystúpiť z neho. Neodtŕhal zrak od starého viktoriánskeho domu. Do tejto časti mesta nevkročil vyše dvadsať rokov. Až na jediný raz, keď ju priviedol domov.
Minulosť ho však dobehla. Musí vystúpiť a zaklopať na dvere. Desil sa toho.
Neostávala mu iná možnosť, nenachádzal výhovorky. A čo sa ich len nahľadal! Na nijakú neprišiel. "Will, je čas znášať následky," zamrmlal si popod nos a naveľa vystúpil. Zabuchol dvere a vybral sa k domu. Srdce mu búšilo a v ušiach hučalo. Každým krokom samu pred očami čoraz jasnejšie vynárala jej tvár, až musel zatvoriť oči.
"Dočerta s tebou, ženská," zašomral. Chvel sa.
Pred domom sa ocitol prekvapivo rýchlo. Civel na vchodové dvere, ponorený do zlých spomienok. Premáhali ho a oslabovali. Takýto pocit už dávno nezažil. O to sa postaral. Zvlášť po nej si dal na tom sakramentsky záležať.
Sklonil hlavu, na okamih zavrel oči a nadýchol sa. V živote sa tak dlho nenadychoval.
Roztrasenou rukou zaklopal na dvere. Znútra sa ozvali kroky. Tep sa mu zrýchlil, a len čo sa dvere otvorili, takmer prestal dýchať.
Vôbec sa nezmenila. Hoci mohla mať už... koľko? Okolo osemdesiatky? Prešlo toľko času? Vôbec sa netvárila prekvapene. Dobré znamenie či zlé? To sa ešte uvidí. Musia toho veľa prebrať.
Nevzrušene zdvihla sivé obočie a pokrútila hlavou. William sa zmohol iba na nervózny úsmev a roztriasol sa.
"Pozrime sa, koho to sem čerti nesú," prehovorila.

KAPITOLA

Mala som sa skvele. A mala by som sa ešte lepšie, keby ma netrápili starosti, strach a zmätok.
Prevrátila som sa na chrbát a zadívala sa na strešné okná v klenutom strope hotelového apartmánu. Na žiarivo modrej oblohe sa prevaľovali nadýchané biele oblaky a pod nimi čneli vysokánske mrakodrapy. Zadržala som dych a načúvala povedomým zvukom newyorského rána – trúbeniu áut, pískaniu pneumatík, ruchu a zhonu, ktoré doliehali až sem na dvanáste poschodie. Hotel sa strácal uprostred betónovo-sklenenej džungle. Okolie pôsobilo neuveriteľne a takmer dokonale. Oveľa dokonalejší bol však muž, ktorý vedľa mňa ležal v obrovskej mäkučkej posteli. V Amerike sami všetko javilo väčšie – táto posteľ, budovy, autá, osobnosti... aj moja láska k Millerovi.
Od príchodu do New Yorku prešli dva týždne a starká mi hrozne chýbala, hoci sme si telefonovali každý deň. Mesto nás s Millerom doslova pohltilo. Nemali sme tu čo robiť, ak nerátam ustavičné ponáranie sa do seba.
Môj dokonale nedokonalý muž sa tu úplne uvoľnil. Isteže, svojich prehnaných spôsobov sa nevzdal, no dokázala som sa s tým vyrovnať. Vlastne bolo čudné, že mnohé z jeho obsesívno-kompulzívnych zvykov som začala považovať za roztomilé. Už som sa nebála povedať mu to, i keď odmietal uznať, že obsesia ho skôr ničí. A mňa takisto.
V New Yorku sme sa striasli narušiteľov – nikto mu nesiahal na jeho najcennejší majetok, čiže na mňa. Takto ma tituloval. Nadchlo ma to, zároveň to však bolo bremeno, ktoré som ochotne niesla. V útočisku, do ktorého sme sa utiahli, sme nemohli ostať navždy. Stále sa nad nami vznášal mrak temného sveta. Samu seba som neznášala za to, že som o sebe pochybovala. Na rozdiel od Millera som sa nepovažovala za silnú ženu.
Miller sa pomrvil a vrátil ma do honosného apartmánu, ktorý sme od príchodu do New Yorku nazývali domovom. S úsmevom som pozorovala, ako roztomilo zašomral a zaboril hlavu do vankúša. Vlasy mal strapaté a na sánke sa rašilo strnisko. Vzdychol a v polospánku hmatkal okolo seba, kým nenašiel moju hlavu a nezamotal si prsty do mojich vlasov. Ani som sa nepohla a pohľadom sa mu pristavila na tvári. Môj dokonalý čiastočný džentlmen mi prstami prečesával vlasy, čo si osvojil ako zvyk. Celé hodiny sa mi hral s vlasmi, dokonca aj v spánku. Zopár ráz som sa zobudila s pomotanými prameňmi, niekedy aj s jeho prstami v nich, nikdy som sa však nesťažovala. Prahla som po akomkoľvek kontakte s ním.
Pomaly som privrela viečka. Môj vnútorný pokoj čoskoro narušili nepríjemné myšlienky – aj na Gracie Taylorovú. Prudko som otvorila oči a posadila sa. Mykla som sa, keď mi stiahlo hlavu dozadu. "Doriti," zasyčala som a začala si vymotávať vlasy z Millerových prstov. Nespokojne zamrmlal, ale nezobudil sa. Položila som mu ruku na vankúš a presunula sa nakraj postele. Obzrela som sa na hlboko spiaceho Millera. Hádam sa mu snívalo niečo pekné. Na rozdiel odo mňa.
Spustila som nohy na plyšový koberec, vstala, natiahla sa a vzdychla. Zahľadela som sa von obrovským oknom. Naozaj som po osemnástich rokoch zahliadla mamu? Alebo to bol iba prelud vyvolaný stresom?
"Čo trápi moju nádhernú hlávku?" vkradol sa mi do myšlienok chrapľavý ospalý hlas. Otočila som sa. Miller ležal na boku s rukou pod lícom. Silene som sa usmiala, hoci ho tým sotva presvedčím. Veľmi rada som mu však dovolila odviesť pozornosť od vnútorného zmätku.
"Iba snívam s otvorenými očami," odvetila som, a prešla jeho pochybovačný výraz mlčaním. Za to trápenie som si mohla sama. Odkedy sme nastúpili do lietadla, dookola som si prehrávala tú chvíľu. Millerovi moja zamyslenosť neušla. Niežeby na mňa tlačil, isto sa domnieval, že rozmýšľam o dôvode odchodu do New Yorku. Čiastočne by mal pravdu. Sužovali ma mnohé udalosti, odhalenia a predstavy a hnevalo ma, že pre ne nedokážem plne oceniť Millera a jeho pozornosť.
"Poď ku mne," zašepkal autoritatívne, no nepohol sa.
"Chcela som urobiť kávu." Hlúpo som sa nazdávala, že sa vyhnem jeho otázkam.
"Nebudem sa opakovať." Oprel sa o lakeť a naklonil hlavu. Zovrel pery do úzkej čiarky a prebodával ma pohľadom modrých očí. "Nenúť ma do toho."
S povzdychom som pokrútila hlavou. Vkĺzla som do postele a pritúlila sa k nemu. Nepohol sa, kým som si nenašla pohodlnú polohu. Potom ma objal a zaboril si nos do mojich vlasov. "Lepšie?"
Prikývla som. Hladkal ma a zhlboka sa nadychoval. Zo všetkých síl sa usiloval upokojiť ma a vyvolať vo mne pocit bezpečia. Márne. Isto mal čo robiť, aby neprehovoril. Zasa som priveľmi premýšľala a Miller to vedel rovnako dobre ako ja.
Odtiahol sa odo mňa a uhladil mi vlasy. Vzápätí sa na mňa ustarostene pozrel. "Olivia Taylorová, nikdy ma neprestaň ľúbiť."
"Neprestanem," potvrdila som, ale cítila som sa previnilo. Rada by som ho ubezpečila, že o moju lásku sa nemusí báť. "Nepremýšľaj toľko." Pohladila som mu plnú spodnú peru. Lenivo zažmurkal a zovrel mi ruku.
Pobozkal ma do dlane. "Ani ja ťa neprestanem ľúbiť, moje úžasné dievča. Neznesiem, keď si smutná."
"Mám teba. Nemám byť prečo smutná."
Pousmial sa a pobozkal ma na špičku nosa. "Dovoľujem si nesúhlasiť."
"Miller Hart, dovoľuj si, koľko chceš." V letku si ma pritiahol k hrudi, roztiahol stehná a vklinil si ma medzi ne. Chytil mi líca do dlaní a priblížil sa ku mne perami. Zastal len pár milimetrov od mojich a obmýval mi pokožku horúcim dychom. Poddala som sa. Ochotne.
"Dovoľ mi ochutnať ťa," zašepkal a zadíval sa mi do očí.
Pritisla som mu pery na ústa. Popritom som si naňho obkročmo sadla. Vzpínal sa mi pod zadkom, tvrdý a horúci. Zahmkala som, vďačná za rozptýlenie. "Asi som od teba závislá," zauvažovala som. Chytila som ho za zátylok a ťahala k sebe, kým si nesadol. Ovinula som mu nohy okolo pása. Zovrel mi zadok a pritiahol si ma. Jazyky nám neprestajne tancovali.
"Môže byť." Jemne ma odtisol a načiahol sa za kondómom v nočnom stolíku. "Čoskoro by si mala dostať menštruáciu," poznamenal. Prikývla som. Vzala som mu kondóm z ruky, dychtivá rovnako ako Miller. "Dobre. Potom sa tohto konečne zbavíme." V sekunde si ho navliekol a v ďalšej do mňa vošiel s privretými očami. Dosadla som naňho.
Spokojne som zastonala. Naše spojenie odohnalo všetky problémy, ostala iba neochabujúca rozkoš a nehynúca lásku. Ponoril sa hlboko do mňa. Sklonila som sa k nemu a zaborila mu nechty do svalnatých pliec. "Rýchlejšie," prosila som ho. Krúžila som bokmi s dychom zatajeným od túžby.
Zaboril mi zuby do pleca a začal ma nadvihovať. "Aké to je?"
"Lepšie si to ani nedokážem predstaviť."
"Súhlasím." Vnikal do mňa a spoločne sme sa vydali na priamu cestu za rozkošou. "Olivia Taylorová, šialene ma fascinuješ."
Udržiaval rovnomerný rytmus, pomalý a lenivý, každým pohybom sme sa približovali k vyvrcholeniu. Trel sa mi o klitoris, až som lapala dych. Na chvíľu sa odtiahol a povolil, ale iba nakrátko, vzápätí som sa znova ocitla na pokraji rozkoše. Veľavravným pohľadom prezrádzal, že to robí úmyselne. Pomaly zažmurkal a pootvoril pery.
"Miller," vydýchla som a pritisla si tvár na jeho krk. Už som takmer nedokázala udržať vzpriamenú polohu.
"Olivia, neskrývaj sa predo mnou," napomenul ma. "Ukáž sa mi."
Lapajúc dych som mu hrýzla a bozkávala krk. "Nemôžem." Zakaždým ma tak vyčerpal.
"Ale môžeš. Ukáž mi tvár," prikázal mi ostro a prudko nadvihol boky.
Vykríkla som a vyletela nahor. "Čo robíš?" vykríkla som frustrovaná aj nadšená zároveň. Mučil ma aj vzrušoval.
"A nemôžem?" Prevrátil ma na chrbát a znova do mňa s uspokojením vošiel. Zrýchlil. V posledných týždňoch sme sa milovali čoraz drsnejšie. Akoby si Miller uvedomil, že mierna agresia a väčšia sila nič nezmenia na láskyplnosti našich intímností. Vždy sa so mnou miloval. Mohla som sa ho dotýkať a bozkávať ho, rovnako ako on mňa. Zasypával ma nežnými slovami, akoby aj seba uisťoval, že vie, čo robí. Nebolo to nevyhnutné. Dôverovala som mu.
Chytil ma za zápästia a pridržal mi ruky nad hlavou. Zaprel sa o predlaktia a poskytol mi nádherný výhľad na svoj vyrysovaný trup. Zaťal zuby, no víťazoslávny pohľad neskryl. Bol šťastný. Tešila ho moja zúfalá túžba po ňom. A on rovnako zúfalo túžil po mne. Vychádzala som mu v ústrety a narážali sme na seba. Neprestajne do mňa vnikal.
"Už budeš, dievčatko," zavzdychal. Neposlušný prameň mu lietal nad čelom pri každom pohybe. Všetky nervové zakončenia mi brneli od narastajúceho tlaku. Bránila som sa mu, len aby som si predĺžila úžasný pohľad naňho. Kvapkal z neho pot a tvár od intenzívnej rozkoše tak skrivil, že jeho výraz by sa poľahky dal zameniť s bolesťou.
"Miller!" vykríkla som. Mimovoľne som krútila hlavou, stále som sa mu však dívala do očí. "Prosím!"
"O čo prosíš? Chceš vyvrcholiť?"

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Päť mesiacov driny, potu a krásnych cyklo zážitkov. ŠKODA BIKE OPEN TOUR úspešne zavŕšila svoju šiestu sezónu

3. september 2019

3.9.2019 - Neodradil ich dážď, blato, dokonca ani sneh! Profesionálni aj hobby cyklisti si počas 5 mesiacov zmerali sily na najprestížnejších pretekoch horských bicyklov ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2019. Na náročných horských tratiach po celom Slovensku si počas piatich pretekov tohtoročnej série ŠKODA BIKEOPEN TOUR užili nielen krásnu prírodu a jedinečné výhľady, ale aj profesionálne zázemie a množstvo sprievodného programu. Na svoje si ale prišli aj rodiny s deťmi, pre ktoré bola pripravená špeciálna trasa FAMILY. Najmladší pretekár mal pritom iba 8 rokov.

Seriál ŠKODA BIKE OPEN TOUR sa počas svojej existencie vypracoval na prestížne a najvýznamnejšie preteky pre MTB bajkerov z radov profesionálov, amatérov i hobby cyklistov na Slovensku. Počas piatich pretekov sa postavilo na štart viac ako 3 800 pretekárov všetkých vekových skupín. Od apríla do augusta si tak mohli zmerať sily v rôznych kategóriách a na rozmanitých trasách vo Svätom Jure, Hronseku, v Levočských vrchoch, Rajeckých Tepliciach a v Nízkych Tatrách. Na pretekoch nechýbali profesionáli, hobby cyklisti, rodiny s deťmi ani skvelí fanúšikovia, ktorí vytvárali úžasnú atmosféru. Po troch upršaných a náročných pretekoch v blate aj daždi, vykuklo konečne slniečko. V Rajeckých Tepliciach tak napríklad mohli čakať fanúšikovia svojich favoritov priamo v bazéne.

Preteky pre veľkých aj malých

Podujatia boli otvorené pre všetkých fanúšikov horskej cyklistiky. Prihlásiť sa tak mohli nielen profesionálni cyklisti a amatéri, ale aj hobby bajkeri. K dispozícii tak boli rôzne vekové a výkonnostné kategórie.

Najmladší účastník tohtoročnej série pretekov mal pritom iba 8 rokov, najstarší 68 rokov, čo dokazuje, že tieto preteky sú naozaj pre všetkých náruživých bajkerov. Rodiny s deťmi si mohli užiť novú trať ŠKODA FAMILY, čo využilo spolu takmer 400 cyklistov. Mladí pretekári tak zažili atmosféru skutočných profesionálnych pretekov na vlastnej koži. Okrem slovenských cyklistov nechýbali na pretekoch ani naši najbližší susedia z Čiech, Poľska, Rakúska, Ukrajiny či Maďarska. V Nízkych Tatrách si prišli zmerať sily aj hostia z Holandska, či Estónska.

Zelené preteky

Tento rok však nešlo iba o športové výkony, organizátori stavili na ekologický prístup počas všetkých pretekov. Plastový jednorazový riad nahradili preto jeho kompostovateľné či porcelánové verzie, igelitky uvoľnili miesto plátenným vakom, letáky boli vytlačené na recyklovanom papieri a pribudli nádoby na separovaný odpad. Potešili aj náučné hry pre deti aj dospelých. Úžasne z tohto pohľadu dopadli tretie preteky v Levoči, ktoré vďaka snahe organizátorov a spolupráci návštevníkov skončili iba s 5 litrovým vrecúškom neseparovateľného odpadu! ŠKODA BIKE OPEN TOUR tak ukázala nielen nový trend na takýchto podujatiach, ale aj to, že ľudia naozaj oceňujú zelenší prístup a ochotne spolupracujú.

ŠKODA FABIA Combi pre víťaza tomboly

Cyklisti, ktorí sa zúčastnili aspoň štyroch pretekov série boli zaradení do záverečnej tomboly o špeciálnu cenu - ŠKODA FABIA Combi. Po záverečných pretekoch v Nízkych Tatrách tak netrpezlivo čakalo na žrebovanie niekoľko desiatok bajkerov. Úplne nové auto - ŠKODA FABIA Combi si doniesla cyklistka, ktorá je ŠKODA BIKE OPEN TOUR verná už od jej prvej série v roku 2014. Martina z Podvažia sa tento rok zúčastnila štyroch pretekov, počas ktorých najazdila takmer 136 km v náročnom horskom teréne. Nové auto plánuje ešte tento rok aktívne využívať pri zbieraní ďalších krásnych cyklo zážitkov.

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2020

V roku 2020 prebehne siedmy ročník série od apríla do augusta. Rovnako ako tento rok bude v popredí ekologický prístup a rodinná atmosféra. Opäť nebude chýbať servis pre bajkerov v cieli, sprchy či cykloumyváreň a pre návštevníkov sprievodné podujatia, občerstvenie a súťaže.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Fénix 6 je TU! Nová séria legendárnych športových smart hodiniek

3. september 2019

3.9.2019 - Garmin nedávno predstavil šiestu generáciu svojich najobľúbenejších multišportových hodiniek fénix. Robustný dizajn, pokročilé športové a navigačné funkcie, bezkontaktné platby Garmin Pay, offline prehrávač hudby vrátane služieb ako je Deezer, Spotify  a Amazon Music, prémiové materiály ako zafír, titán alebo DLC. To je len krátky výpis funkcií, pre ktoré sa séria fénix stala obľúbená medzi aktívnymi ľuďmi.

Tri veľkosti fénix 6S (42 mm/ 1,2"), fénix 6 (47 mm/1,4") a fénix 6X (51 mm/ 1,6”) majú okrem základných modelov aj modely s rozšírenejšou funkcionalitou s označením PRO a Sapphire.

Absolútnou novinkou v ponuke Garmin je model 6X PRO Solar, ktorý má nový typ displeja, ktorý funguje ako fotovoltaický panel a dokáže predĺžiť výdrž batérie napr. v režime smarthodiniek z 21 na 24 dní, v GPS mode zo 60 na 66 hodín (v závislosti od zvoleného režimu, používania a svetelných podmienok).

Nová generácia zdedila po predošlej fénix 5 Plus všetky športové a smart funkcie, ako pokročilé športové a fyziologické metriky, kompatibilita s bezdrôtovými senzormi, plnohodnotná mapa ( iba verzie verzie PRO a Sapphire) interný prehrávač hudby a smart notifikácie s telefónov iOS a Android. Podporu Sťahovania kontentu z COnnect IQ Store.

Hlavné zmeny oproti sérií fénix 5Plus sú: HARDWARE

väčšie always on displeje (fénix 6X až o 36% väčší oproti predchádzajúcemu modelu)
sklíčka Corning® Gorilla® Glass 3 pre základné a PRO verzie. Zafírový kryštál pre Sapphire verzie. Verzia PRO Solar má sklíčko tvorené transparentným fotovoltaickým panelom s povrchovou úpravou Corning®
nová generácia optického pulzomeru funguje aj vo vode počas plávania, Pulse Ox vo všetkých modeloch meria aj saturáciu kyslíku v krvi.
nový chipset s podporou multi GNSS (GPS, GLONASS and Galileo)
väčšia výdrž batérie maximálne 120 dní ( Smart watch batery saver režim fénix 6x Pro Solar vrátane solárneho dobíjania)
väčia interná pamäť na mapy a hudbu ( len verzie PRO a Sapphire)
celá modelová séria spĺňa vysoký štandard odolnosti MIL-STD-810G s ratingom vodeodolnosti  100 meter/10 ATM

SOFTWARE

nový power management, ktorý podstatne mení možnosti nastavenia hodiniek, aj počas spustenej aktivity dokážete zväčšiť výdrž batérie aj o polovicu. Zostávajúca batéria sa nezobrazuje v percentách , ale v zostávajúcom čase.
okrem topografických máp je v hodinkách (len PRO a Sapphire) predinštalované mapy lyžiarských stredísk (2000) a viac ako 40 000 golfových ihrísk
nová funkcia Pace Pro s dynamickým prispôsobením tempa vzhľadom na výškový profil trate.
VO2 Max novej generácie zohľadňuje klimatické a výškové zmeny
aplikácia pre bežky
nové druhy dátových polí

Komplexnejší prehľad novej modelovej rady nájdete na www.blog.garmin.sk

Séria fénix 6 prichádza vo veľkej rozmanitosti prevední od 599,99 € až po 1099,99 €. Všetky si môžete pozrieť na webe Slovenskej distribúcie www.garmin.sk

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Biela noc rozžiari Bratislavu súčasným umením a potrvá celý víkend. Najdlhšia noc v roku potrvá od piatku až do nedele!

3. september 2019

3.9.2019 - Piaty ročník festivalu Biela noc sa mení na trojdňovú oslavu umenia v uliciach nášho mesta. Vodná a historická trasa prinesú vyše tridsať diel vrátane svetových premiér, a okrem priestorových a svetelných inštalácií ponúknu aj workshopy, filmy či pohybové performance. Návštevníkom tento formát dopraje viac času a možnosť rozvrhnúť si prechádzku mestom za umením od piatkového poludnia až do nedeľnej noci.

Biela noc sa rozrastá na trojdňový festival a potrvá od piatka, 27. 9., do nedele, 29. 9. 2019. Aktuálny ročník prinesie kombináciu kvalitného domáceho umenia a prestížnych diel svetoznámych hviezd z Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska, Kanady, Británie, Austrálie aj Brazílie. Sklad č. 7 obsadí gigantická chobotnica, Sad Janka Kráľa pohltí pixelová smršť, Plastique Fantastique prestrú 13-metrovú bublinu na Hlavnom námestí, brazílski umelci vás pozvú na animovanú prechádzku mestom, Lido sa presvieti mágiou a zažijete aj výhľad, ktorý si doteraz vychutnávali len astronauti.

Tohtoročný program sa skladá z troch skupín diel.  Denno-nočné, ktoré si môžete vychutnať každý deň od dvanástej do polnoci, nočné, ktoré sa spustia vždy po západe slnka, a časové, ktoré zažijete len v určitých časoch. Festival ponúka aj bohatý "off program”, ktorého súčasťou bude aj mapping na Dome Kultúry Lúky v Petržalke.  "Počet našich návštevníkov každým rokom rastie a my sa snažíme spraviť náš festival čo najpríjemnejším. Chceme návštevníkom dopriať viac času a priestoru vychutnať si jednotlivé diela, dať im možnosť sa k tým srdcovým vrátiť aj niekoľkokrát, prípadne niektoré zažiť v dennom aj nočnom šate. Preto spoločne vytvoríme najdlhšiu noc v roku, Bielu noc, ktorá mesto rozžiari umením počas celých troch dní,” vysvetluje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.

Umenie útočí!

Ako to vyzerá, keď sa komixové scény stanú súčasťou mestskej architektúry? Rešpektovaní britskí dizajnéri Filthy Luker a Pedro Estrellas vám ukážu svoju víziu kreslených scén pretavených do reálneho sveta. Legendárnu budovu Skladu č. 7 obsadí gigantická chobotnica, ktorej zvedavé chápadlá budú celý víkend vyrážať z okien, dverí a balkónov tejto ikonickej budovy nad Dunajom. Neprehliadnuteľný výjav sa odohrá aj v River Parku, kde nečakane pristane vesmírna raketa, zahalená oblakom dymu. Vodná trasa vám prinesie aj nekonečnú preliezku pre malých aj veľkých od rakúskych architektov Numen/for Use v Zuckermandeli, či monumentálne rozprávajúce slnko od Matje! v Panorama Parku.

Pohľad ako z vesmíru

Pred dvoma rokmi si podmanil Bratislavu monumentálnou napodobeninou Mesiaca, vznášajúcou sa medzi nočnými návštevníkmi Medickej záhrady. Britský vizuálny umelec Luke Jerram rozžiari Atrium Filozofickej fakulty UK, kde si od piatka až do nedele budete môcť užívať jeho najnovšie dielo s názvom Gaia. Ide o impozantnú, až 7 metrov širokú napodobeninu Zeme, ktorá v sebe zhmotňuje aktuálny odkaz spoločnosti: strach o planétu, uvedomenie si jej krehkosti a výnimočnosti, obnovenie pocitu zodpovednosti za životné prostredie a hlboké presvedčenie o prepojení všetkého živého.

Pixelová smršť z Austrálie

Najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii festivalu príde tento rok z Austrálie priamo do Sadu Janka Kráľa! Multimediálny umelec Kit Webster návštevníkov vtiahne do vizuálneho matrixu zo 700 000 svetelných bodov, poskladaných do troch symetrických objektov pripomínajúcich scénu zo science fiction filmu. Pôsobivé budú aj priestorové projekcie od Kanaďanky Cinzie Campolese, ktorá vytvorí imerzívne prostredie plné audiovizuálnych vnemov v Sklade č.7.

Premiéra svetového formátu

Prestížna umelecká skupina Plastique Fantastique, ktorú môžete aktuálne vidieť aj na Benátskom bienále, prichádza na Bielu noc s úplne novou priestorovou architektúrou. Dielo The Big Mass (Veľká hmota) poukazuje na budúcu hrozbu zahltenia sveta plastami a otvára aktuálnu spoločenskú tému cez intenzívny fyzický zážitok. Na Hlavnom námestí umelci prestrú monumentálnu priesvitnú bublinu, ktorá v sebe ukrýva sedem samostatných objektov vytvorených z minulých umeleckých projektov ako symbol recyklácie. Súčasťou inštalácie bude aj netradičný sprievodný program v podobe rôznych pohybových a zvukových performance či tematickej diskusie.

Biela noc deťom

Jedným z cieľov Bielej noci je edukácia budúcej generácie k umeniu. Aj preto sme sa tento rok rozhodli pripraviť špeciálne diela pre našich najmenších návštevníkov. "Osobne sa veľmi teším na brazílske zoskupenie VJ Suave, ktorí prichádzajú s animovanou prechádzkou plnou farieb a vtipných scén, každý deň o 20:00. Ich plátnom sa stane samotné mesto. Zaujímavý bude aj ich workshop v sobotu večer, počas ktorého si návštevníci budú môcť vytvárať vlastné animácie a následne ich vidieť v live projekcii,” hovorí Pacáková. Na nádvorí Primaciálneho paláca sa rozsvieti interaktívna tieňohra "Tales from the Other Side” od britskej umelkyne Liz von Graevenitz. Vďaka nej sa deti môžu stať hercami vo vlastnom divadelnom predstavení a premeniť sa na magické lesné bytosti. Najmladší návštevníci sa môžu tešiť aj na špeciálne premietanie svetových animovaných filmov v spolupráci s Fest Anča v Pistoriho paláci.

Slovenské premiéry a trvalá socha vo verejnom priestore

Biela noc každoročne podporuje vznik nových site-specific diel slovenských umelcov. Tento rok vás príde pozdraviť nadrozmerné rozprávajúce slnko od Matje!, uvidíte Zranené plátna Doroty Sadovskej, nekonečný digitálny priestor Mateja Kréna či Červený svet Lousyho Aubera. Tajomnú atmosféru zažijete na verejných záchodoch vďaka Lucii Luptákovej, Pavol Truben vás vráti do školských čias, konfrontáciu tradičnej kultúry a umelého sveta zvizualizuje Boris Vitázek. Prvýkrát verejný priestor obohatíme aj o trvalý vizuálny zásah na nábreží Dunaja pri Zuckermandeli. Viktor Frešo priestor promenády obohatí o svoj monumentálny autoportrét s názvom Circle head.

Praktické info

Biela noc Bratislava: 27. 9. – 29. 9. 2019, každý deň od 12:00 do 24:00 hod.
BN Pass - trojdňová permanentka na interiérové a kapacitne obmedzené  diela: 15 eur.
Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ZŤP majú vstup bezplatný.
Bližšie organizačné informácie, vrátane posilnenia MHD počas festivalu, budú včas zverejnené na www.bielanoc.sk.
S lepšou orientáciou v programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s mapou, navigáciou, popismi diel, notifikáciami a užívateľským manuálom, na ktorej vývoji sa podieľala VÚB banka.
Okrem Bratislavy sa festival po desiatykrát uskutoční aj v Košiciach od  4. do 6. októbra 2019.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Biela noc rozžiari Bratislavu súčasným umením a potrvá celý víkend. Najdlhšia noc v roku potrvá od piatku až do nedele!

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Nový katalóg IKEA prináša spánkovú revolúciu!

3. september 2019

3.9.2019 - Nový Katalóg IKEA 2020 je tu a tentokrát sa zameriava na spánok. Spoločne s ním spúšťa IKEA dlhodobú kampaň, ktorá zdôrazňuje dôležitosť a význam dobrého spánku.

Dobrý odpočinok poskytuje ľudom  fyzickú i emočnú podporu. Pomáha nám cítiť sa lepšie, lepšie zvládať všetko, čo sa nám počas dňa postaví do cesty. A zatiaľ, čo veda skrývajúca sa za dôležitosťou spánku môže byť zložitá, základy dobrého spánku sú prístupné pre všetkých. To, ako si zariadite priestor spálne k tomu môže výrazne prispieť. Kvalitný oddych významne ovplyvňuje životy ľudí. Nechceme o tom ľudí iba informovať, ale chceme začať revolúciu v spaní. Katalóg je príležitosťou podeliť sa o to, ako dôležité je dobre sa vyspať a ako jednoduché veci pomôžu ľudom dosiahnuť to.

"Každý z nás spí, ale nie všetci rovnakým spôsobom. Najčastejšie rozdiely sú v používaní rôznych typov postelí a posteľnej bielizne Aby naše riešenie na spánok zodpovedali potrebám čo najväčšieho počtu ľudí, spolupracovali sme s miestnymi návrhármi IKEA z rôznych krajín, aby spoločne vytvorili jednu z domácností uvedených v našom katalógu. Vzniklo niekoľko verzií domácností, z ktorých bola každá navrhnutá ako ideálna pre rôzne trhy. Každý z piatich návrhárov vniesol do produkcie veľa znalostí a svoj talent a určite to stálo za to. Snažíme sa takto pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí k dobrému spánku!", hovorí Tanja Dolphin Global Catalog Manager v IKEA Communications AB.

V IKEA robíme podrobné rozhovory a návštevy domácností ľudí po celom svete. V našom výskume sme identifikovali základné emočné potreby spojené s lepším bývaním. Potreby, ktoré sú univerzálne, ale hrajú rôznu úlohu v rôznych štádiách života, v závislosti na tom, koľko máme rokov, s kým a kde žijeme. Pre Katalóg IKEA 2020 sme vytvorili 5 rôznych domácností, ktoré ukazujú situácie a dizajnové riešenia, ktoré ilustrujú tieto emočné potreby:

Spolupatričnosť je o pocite, že nám záleží na skupine ľudí, ktorí nás prijímajú takých, akí sme. Ďalším rozmerom spolupatričnosti sú miesta, ktoré odrážajú našu osobnosť. V tejto domácnosti býva trojica priateľov, ktorí sú si blízki ako rodina, a rozhodli sa nájsť spoločné bývanie. Zdieľané priestory slúžia k príjemnému tráveniu času a spoločnej zábave Všetci ale majú vlastné izby, ktoré sú odrazom ich jedinečných osobností. Táto domácnosť nám môže ukázať, ako si zariadiť spoločné priestory tak, aby sme spolu bez problémov vychádzali, a mohli sme sústrediť svoju energiu na spoločnú zábavu.

Vlastníctvo nie je iba o zmluvách a hypotékach – dôležitou súčasťou pocitu vlastníctva je možnosť rozhodovať o priestore, v ktorom žijeme. V druhej domácnosti katalógu predstavujeme dôchodkyňu, ktorá si po presťahovaní do štýlového jednoizbového bytu v meste zariaďuje život presne podľa svojich predstáv. Neriadi sa nikým iným a rozhoduje sa len podľa svojej túžby viesť uvedomelý život a užívať si ho naplno. Táto domácnosť ukazuje, ako môžeme "vlastniť" svoju domácnosť aj v prípade, keď si ju iba prenajímame.

Pocit bezpečia sa neodvíja od kvality zámku na dverách, ale od toho, či sa doma cítime príjemne a v bezpečí. Mladá rodina si uprostred moderného veľkomesta našla bezpečný malý priestor pre zdravý a šťastný život bez zbytočností. Majú tu svoj vlastný kúsok sveta a radi by vo svojej malej domácnosti ostali i vtedy, keď sa ich rodina rozrastie. Táto domácnosť ponúka nápady, ako čo najlepšie využiť priestor, aby sme nemuseli opúšťať svoje útulné hniezdočko, keď sa naše potreby zmenia.

Pocit pohodlia prežívame, keď sa niekde cítime spokojne a uvoľnene. Pár zo štvrtej domácnosti zisťuje, ako spojiť svoje odlišné životy a skombinovať veci, ktoré si so sebou priniesli tak, aby sa vo svojej prvej spoločnej domácnosti obaja cítili ako doma. Ukazujú nám, ako môže byť doma každý sám sebou.

Základom súkromia je možnosť rozhodnúť sa, kde a ako si dopriať chvíľku len pre seba. Sedemčlenná rodina v malom byte sa spolieha na šikovné riešenia, ktoré vytvárajú uspokojivú rovnováhu medzi spoločne trávenými chvíľami a (občas naozaj potrebným) súkromím. Táto domácnosť poskytuje nápady, ako si vytvoriť vlastné miesto na oddych, načerpanie energie a kvalitný spánok, aj keď v byte nie je priestory nazvyš.

Najväčší experiment s interiérovým dizajnom na svete

Tento rok sme sa pri plánovaní jednej z katalógových domácností rozhodli vyskúšať niečo nové. Chceli sme sa dozvedieť viac o tom, na čom záleží našim zákazníkom v rôznych kútoch sveta, o tom, v čom je ich zmýšľanie o domácnosti rovnaké (a v čom nie), a ako by vyzeral ideálny návrh domácnosti v rôznych krajinách sveta. Pozvali sme teda päť talentovaných interiérových dizajnérov IKEA z piatich krajín (USA, Nemecko, Španielsko, Poľsko, Čína), aby vytvorili domácnosť pre jednu rodinu s rovnakým pôdorysom. Potom sme každej krajine ponúkli možnosť vybrať si do katalógu jednu z týchto piatich spoločne vytvorených domácností podľa vlastného výberu.

Každý z dizajnérov dostal rovnaké zadanie: navrhnúť domácnosť pre fiktívnu rodinu pozostávajúcu z babičky, dvoch rodičov, dieťaťa a bábätka. Súčasťou zadania bol aj pôdorys s dispozíciou akú nájdete na mnohých miestach po celom svete.

Požiadali sme dizajnérov, aby premýšľali o snoch a výzvach rodín v danej krajine a  aby ich zahrnuli do svojich návrhov. Samozrejme všetok nábytok, textil a doplnky pochádzajú z IKEA (vďaka nášmu širokému sortimentu je naozaj možné vytvoriť celú domácnosť z našich výrobkov), ale príbehy, s ktorými dizajnéri prišli, ako aj samotné návrhy domácností sú veľmi odlišné.

Na stránky slovenského katalógu sa dostala Poľská domácnosť.

Príbeh katalógovej obálky

V posledných rokoch bývala na obálke vyobrazená kompletne zariadená izba. Prieskumy však ukázali, že tento prístup už bol veľmi predvídateľný a chýbala nám odvaha sústrediť sa na jednu myšlienku. Zameriavali sme sa na veľa rôznych cieľov a chceli sme odkomunikovať priveľa vecí naraz. Preto sme sa tento rok rozhodli využiť moment prekvapenia a vytvoriť odvážnu obálku s jednou silnou myšlienkou zameranou na spánok.  Zároveň sme si uvedomovali potrebu hneď na začiatku katalógu odprezentovať myšlienku, že naše výrobky ponúkajú kvalitu spojenú s pohodlím. Detailný záber na posteľné obliečky KUNGSBLOMMA by mal u zákazníka vyvolať pocit, akoby sa ich mohol skutočne dotknúť.  Modelka zase dodáva obálke dotyk ľudskosti, čím ešte zvyšuje dojem kvality.

Distribúcia

Tento rok meníme spôsob distribúcie katalógu. Stále sme presvedčení, že tlačený katalóg je výborným zdrojom inšpirácie a dôležitou súčasťou sveta IKEA. Aj preto ho zákazníci vyhľadávajú. Aby sa ale tlačená verzia katalógu dostala do rúk iba tým, ktorí ju skutočne ocenia, katalóg tento rok nebudeme neadresne zasielať do poštových schránok. Tlačená verzia je k dispozícii iba v obchodnom dome IKEA Bratislava a na vybraných miestach a akciách. Všetky miesta a dátumy akcií sú uvedené na interaktívnej mape na adrese www.IKEA.sk/katalog. Na tejto adrese je dostupná aj digitálna verzia katalógu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Na septembrovom Fin.Techsummite sa bude hovoriť o technologickej transformácii bánk, „zelenom“ investovaní aj blockchaine

3. september 2019

3.9.2019 - V novom termíne – 25. septembra – sa v Bratislave uskutoční tretí ročník konferencie Fin.Techsummit, zameranej na technologické inovácie vo finančnom sektore.

Táto prestížna konferencia sa stále rozvíja a do jej programu tentoraz pribudne aj téma InsurTech – teda technológie pre poisťovníctvo – ktorá tvorí obsah druhého programového streamu.

Zrýchľovanie digitálnej transformácie a rastúca úloha technológií vo finančných službách je spoločným motívom oboch tematických streamov konferencie Fin.Techsummit 2019. Prvý z nich je zameraný na banky a bankovníctvo.

Banky musia ísť cestou "tech" inovácií

"Technologické inovácie sú zásadným trendom v bankovníctve. Pritom je dôležité nájsť optimálnu rovnováhu medzi digitalizáciou a osobným prístupom, ktorý stále oceňuje množstvo klientov," upozorňuje Tatra banka, a. s. Táto popredná slovenská finančná inštitúcia je exkluzívnym partnerom tohtoročného Fin.Techsummitu.

 "Bankové prostredie sa mení. Noví konkurenti využívajú disruptívne technológie a nie sú zaťažení zdedenými starými systémami," potvrdzuje spoločnosť DXC Technology, ktorá je hlavným partnerom konferencie.

"Aby mohli etablované banky konkurovať a vyhrávať, potrebujú transformáciu založenú na inováciách," dodáva táto významná IT firma, ktorú bude na Fin.Techsummite reprezentovať Peter Handzuš. V prezentácii chce priblížiť využitie potenciálu eID karty v komerčnom prostredí.

"Inovácie v oblasti technológií a softvéru sa stávajú čoraz dôležitejším faktorom vo fungovaní bánk. Banky, ktorým sa darí rýchlejšie ponúknuť technologický ekosystém s pridanou hodnotou, sú budúcimi lídrami trhu," uviedol v nedávnom rozhovore Jan Lamber Voortman, CEO holandsko-slovenskej IT spoločnosti DaVinci.

Spolu s ďalšími zástupcami finančného aj IT odvetvia sa zúčastní na okrúhlom stole s titulom "Aká je cesta stať sa plne digitálnou bankou – hrboľatá cesta alebo hladká plavba?" Spolu s ním budú diskutovať aj Michal Satur z Tatra banky, Tomáš Reytt z mBank a Martin Peter z Ministerstva financií SR.

Perspektívy zeleného investovania

V súčasnom svete podnikania a investícií – a banky nie sú výnimkou – sa čoraz intenzívnejšie prejavuje etický rozmer, najčastejšie vyjadrený tzv. zelenou stratégiou. Na Slovensku tieto tendencie podporujú obidva zainteresované rezorty – financií aj životného prostredia.

"Niektoré štáty už získavajú financie na zelené ciele prostredníctvom zelených dlhopisov. Banky môžu vytvoriť špeciálne zelené produkty a poisťovne, dôchodkové spoločnosti či burzy môžu spravované peniaze presmerovať na environmentálne vhodnejšie investície, čo môže mať pozitívny vplyv aj na ich finančné výsledky," uvádza sa v nedávno vydanom komentári Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR.

Snahy o zelené investovanie nachádzajú úrodnú pôdu v celej Európe. Za zmienku stoja napríklad aktivity Veľkej Británie, ktorej vláda v júli 2019 vydala komplexnú "Zelenú finančnú stratégiu". Nepochybne aj tejto témy sa v príhovore na konferencii Fin.Techsummit dotkne veľvyslanec Andrew Garth – zástupca ďalšieho partnera Fin.Techsummitu, ktorým je britská ambasáda.

Dokážu potom aj klienti pri výbere finančných produktov rozmýšľať ekologicky a môže sa "zelená stratégia" stať súčasťou novej zákazníckej skúsenosti v digitálnom svete? Ako ovplyvnia zelené politiky a stratégie každodenné zamestnanie, obchodné modely a vývoj nových produktov vo finančnom sektore? Na tieto otázky budú teda odpovedať experti v paneloch na konferencii v bratislavskom hoteli Carlton.

Investech – peniaze robia peniaze

Technológie zmenili aj svet investovania a prostredníctvom aplikácií ho ešte viac priblížili bežným ľuďom. V osobitnom paneli budú na Fin.Techsummite poprední odborníci hovoriť aj o tejto téme.

Uprednostňujú ľudia pri investovaní svojich peňazí rozhovor so "živým" poradcom, alebo viac dôverujú aplikácii? Ako je možné splniť požiadavky na compliance – súčasne zdieľať všetky potrebné informácie a byť dostatočne transparentný? Vnímajú banky nových účastníkov trhu len ako konkurentov alebo s nimi dokážu produktívne kooperovať? To sú otázky a témy pre účastníkov panelu o "investechu".

Jedným z nich je Max Lyadvinski, CEO švajčiarskej spoločnosti Bloomio, ktorá sa zameriava na nové crowdfundingové investovanie. Spoločnosť nedávno vydala o tejto téme novú štúdiu a M. Lyadvinski k tomu povedal: "Vidíme, že odvetvie crowdfundingu pre akcie sa mení neuveriteľným tempom. Na základe tejto štúdie očakávame, že realita sa bude ďalej rozvíjať oproti stavu, ktorý popisuje minuloročná správa."

Ďalšia účastníčka, zakladateľka úspešnej mobilnej (mikro-)investičnej platformy Limitless, Sara Koslinska, odporúča bankám viac sa zamerať na generáciu tzv. mileniálov. "Môžu im ponúkať a krížovo predávať atraktívne a vhodné finančné produkty na základe informácií, ktoré o nich získajú s ich súhlasom," popisuje.

Kryptomeny a širší dosah blockchainu

Ako možno dosiahnuť ekonomiku príležitostí a rastu v digitálnom svete a akú úlohu pritom zohrajú technológie kryptomien / blockchainu? Do akej miery majú byť zahrnuté do súčasných digitalizačných iniciatív vo finančníctve? To sú otázky už pre účastníkov prvého okrúhleho stola o technológiách pre banky, ale opakujú sa aj v streame, ktorý je venovaný poisťovníctvu (podrobnejšie informácie o ňom budú zverejnené v nasledujúcej tlačovej správe).

Osobitná prezentácia bude venovaná využitiu technológii blockchainu v poisťovacom biznise, ale aj v ďalších oblastiach finančníctva, ktoré si vyžadujú lepšie poznanie klienta a jeho klientskej histórie. So svojimi poznatkami na nej účastníkov oboznámi rakúsky blockchainový influencer Robert Schwertner, známy aj ako CryptoRobby.

"Podľa môjho názoru technológia blockchain je tu už nastálo. Už čoskoro budeme žiť vo svete, v ktorom táto technológia bude hrať kľúčovú úlohu – a to v kontextoch, ktoré  nesúvisia s bitcoinom," uviedol nedávno v debate na Viedenskej univerzite.

Partneri, súvislosti a hackathon

Ani tohtoročný Fin.Techsummit by sa nemohol v prezentovanom rozsahu uskutočniť bez podpory partnerov a spolupracujúcich inštitúcií. Exkluzívnym partnerom podujatia je Tatra banka, a. s., hlavnými partnermi sú DXC Technology a Ministerstvo financií SR. Partnerom je Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR.

"Prepojením kreativity, teoretických poznatkov a vývoja reálneho produktu bude aj v tomto ročníku tradičný Hackathon, ktorý bude prebiehať paralelne s hlavným konferenčným programom. Aktuálne sme otvorili pre záujemcov registráciu cez našu webstránku www.fintechsummit.sk, ktorej finálny výber bude ukončený 19.09.2019. Tešíme sa na nových účastníkov," informuje Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá organizuje konferenciu Fin.Techsummit. Súťaž Hackathon podporila Tatra banka cenou pre víťaza – sumou 5 000 eur.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Výzva na podporu účasti Taiwanu v ICAO. Lin Chia-lung, minister dopravy a komunikácií Čínskej republiky (Taiwan)

2. september 2019

2.9.2019 - Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve prijatý v roku 1944 krajinami na celom svete predpokladal, že "budúci vývoj medzinárodného civilného letectva môže výrazne pomôcť pri vytváraní a udržiavaní priateľstva a porozumenia medzi národmi a ľuďmi z celého sveta". Cieľom Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ktorá bola založená na týchto zásadách, je spolupráca so všetkými príslušnými a zúčastnenými stranami s cieľom dosiahnuť konsenzus v oblasti noriem a odporúčaných postupov (SARP) a politík. Usiluje sa tiež o podporu plánovania a rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy s cieľom zabezpečiť bezpečný a usporiadaný rast medzinárodného civilného letectva na celom svete. ICAO tento rok oslavuje 75. výročie svojho vzniku a v septembri sa bude konať 40. zasadnutie jej Zhromaždenia. Znovu vyzývame globálnu komunitu, nech nalieha na ICAO, aby umožnila profesionálnu a konštruktívnu účasť Taiwanu na tomto zasadnutí, čo by podľa nášho názoru mohlo ICAO výrazne pomôcť pri realizácii jej vízie a dosiahnutí jej cieľov prepájania sveta.

Taiwan by nemal byť vynechaný

Taiwan, ktorý má v rámci Ázijsko-pacifického regiónu strategickú polohu, sa dlho tešil úzkemu prepojeniu leteckej dopravy s ostatnými krajinami a oblasťami v regióne. Taipejský letový informačný región (Taipei FIR), za ktorý je Taiwan zodpovedný, riadi veľký objem leteckej dopravy vo východnej Ázii a v roku 2018 poskytol služby vyše 1,75 miliónov riadených letov, čo je oproti roku 2017 nárast o 5,8%. Ku koncu roka 2018 obslúžilo 17 taiwanských letísk viac ako 68,9 milióna cestujúcich. Približne 92 leteckých spoločností ponúklo lety z Taiwanu a na Taiwan, prevádzkujúc osobné aj nákladné lety na 313 trasách spájajúcich 149 miest po celom svete. Taiwan je aktívnym účastníkom medzinárodného spoločenstva civilného letectva a Taipei FIR je neoddeliteľnou súčasťou globálnej siete FIR. Vzhľadom na technické, odborné a pragmatické dôvody musí Taiwan naliehavo vytvoriť priame komunikačné kanály s ICAO a byť informovaný o najaktuálnejších pravidlách a predpisoch na zabezpečenie bezpečnej leteckej prepravy cestujúcich a nákladu.

Spoločné budovanie bezproblémovej leteckej dopravy

Taiwanská správa civilného letectva (CAA) usilovne pracuje na udržaní najvyššej úrovne leteckej bezpečnosti a kvality služieb na FIR v Taipei. Keďže sa však nemôže zúčastniť na stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach ICAO, je nútená vynaložiť značné množstvo dodatočných investícií a času, aby porozumela dôvodom rozhodnutí ICAO a riadne implementovala potrebné normy a odporúčané postupy (SARP). Taiwan sa bude naďalej snažiť implementovať opatrenia na splnenie všetkých týchto noriem a odporúčaných postupov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu letectva. Je však nevyhnutné a legitímne umožniť Taiwanu získavať súvisiace informácie a zúčastňovať sa na aktivitách ICAO vrátane účasti na Zhromaždení. Táto požiadavka je nielen v súlade s cieľmi ICAO, podľa ktorých nesmie byť žiadna krajina vynechaná, ale bola by prospešná nielen pre Taiwan a Ázijsko-pacifický region, ale aj pre ICAO.

Potreba medzinárodnej podpory

Dlhodobé úsilie Taiwanu o účasť v ICAO pritiahlo celosvetovú pozornosť. Vo vyhlásení ministrov zahraničných vecí krajín G7, vydanom 7. apríla 2019 po stretnutí v meste Dinard vo Francúzsku, bola Taiwanu vyjadrená podpora.   "Podporujeme skutočnú účasť všetkých aktívnych členov medzinárodného leteckého spoločenstva na fórach ICAO. Vylúčenie niektorých jej členov z politických dôvodov ohrozuje bezpečnosť a ochranu letectva." Toto tvrdenie je v súlade s požiadavkami Taiwanu. Taiwan ako zodpovedná zainteresovaná strana v medzinárodnom leteckom spoločenstve má spoločný záujem na zabezpečení regionálnej a globálnej bezpečnosti letectva a je odhodlaný prispievať k ďalšiemu rozvoju globálneho letectva. Sme ochotní sa podeliť o svoje skúsenosti s rozvojom leteckého priemyslu, ako aj o naše technické znalosti, sledujúc spoločný cieľ bezpečného, usporiadaného a udržateľného rozvoja medzinárodného civilného letectva.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Osud včiel v centre pozornosti. Obuli sa do toho i známi influenceri

2. september 2019

2.9.2019 - "Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života" – výrok často pripisovaný slávnemu fyzikovi Albertovi Einsteinovi. Azda nebol jediným, kto veril v ich nenahraditeľnosť. Dôležitosť záchrany včiel si uvedomujeme aj my, Slováci. Vznikla tak kampaň na ich podporu, ku ktorej sa pridali známe mená sociálnych sietí. Chcú vzbudiť záujem verejnosti a pomôcť organizáciám, bojujúcim za zníženie ich úhynu.  

Chýbajúci med bude najmenší problém

Možno si poviete, nebudú včely, no tak nebude med. Nevadí. To by ale znamenalo ešte "ten najmenší" problém. Od práce včiel a ďalších opeľovačov závisí viac ako 4 000 druhov ovocia a zeleniny.  Úbytok včely medonosnej by pravdepodobne viedol aj k vyšším cenám potravín a k problémom s ich dostupnosťou. Bez včiel by nebol nielen med, káva, ale ani iné bežné potraviny, ako napríklad paradajky, uhorky, cibuľa, strukoviny, bobuľové ovocie a mnohé iné. Podľa údajov Organizácie Spojených národov od včiel tiež závisí až 1,4 miliardy pracovných miest na svete. Od opeľovania včelami totižto závisí 5-8 % svetovej poľnohospodárskej produkcie. Nehovoríme ani zďaleka o chýbajúcom skle medu na polici v špajze.

Pomoc je na ceste, stačí málo

Toto leto sa spustila iniciatíva podpísaná značkou Lišiak zo sadu, ktorý si uvedomuje, že v ohrození sú napríklad aj jablká –  mimo iné hlavná surovinou pri výrobe sajdra.  Cieľom kampane s názvom Sajder budúcnosti je nielen zviditeľniť samotnú tému, ale i aktívne pomôcť. Pre začiatok trom vybraným organizáciám. Pridali sa už mnohé známe tváre sociálnych sietí. Tie promovali na mieru vytvoreného Lišiaka bez sadu – a v ňom čistú vodu, aby demonštrovali dôležitosť včiel. Pridajte sa k nim aj vy

Kúpou sajdra Lišiak zo sadu teraz prispejete na pomoc 3 vybraným organizáciám, ktorým osud našich včiel nie je ľahostajný. Výťažok tak poputuje nie na jednu, ale hneď na tri dobré veci.  Podporí projekt Včelí kRaj, ktorý vďaka tomu začne s budovaním vzdelávacieho centra so zameraním na význam opeľovačov pre človeka a krajinu. CEEV Živica so svojím projektom Mestské včely zafinancuje prevádzku Rozprávkovej včelnice vo Zvolene a do tretice, Zóny bez pesticídov, zabezpečia vzdelávanie na školách, príručky pre mestá a vytvoria vôbec prvú aplikáciu o používaní pesticídov.

Okrem toho vznikla na pomoc včelám i špeciálna edícia tričiek a tašiek. Originálna kolekcia je dostupná k objednaniu na www.merch.sk. Kúpou kúska z danej  kolekcie prispejete rovnako tak na pomoc organizáciám.

Pridajte sa jednoduchou cestou k zástupu organizácií i známych osobností, ktorí si uvedomujú, že ich úhyn včiel by bol pre nás fatálny.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Osud včiel v centre pozornosti. Obuli sa do toho i známi influenceri

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Register partnerov verejného sektora postúpil novelou o level vyššie. Niektoré nedostatky však pretrvávajú

2. september 2019

2.9.2019 - Zákon o registri partnerov verejného sektora je unikátny predpis, ktorý vniesol do obchodov so štátom transparentnosť. Počas svojho krátkeho života však trpel viacerými nedostatkami. Tieto spočívali nielen v množstve chýb vyplývajúcich z legislatívnej nedôslednosti, ale mali tiež hlbší rozmer. Zákon totiž zasiahol podstatne širšiu škálu subjektov a právnych vzťahov, ako sa pôvodne zamýšľalo. Nemenej významným problémom bola skutočnosť, že tvorcovia zákona pri jeho tvorbe nebrali do úvahy špecifiká renomovaných zahraničných spoločností, ktoré museli do registra zapísať desiatky až stovky svojich manažérov, súkromných osôb, a proti ich vôli zverejniť údaje o ich trvalom pobyte. Za zmienku tiež stojí nešťastne naplánovaná technická údržba serverov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá 31. decembra 2018 znemožnila oprávneným osobám odoslať na súd oznámenia o overení identifikácie konečných užívateľov výhod a splniť tak svoju zákonnú povinnosť.

Parlament s účinnosťou od 1. septembra 2019 schválil novelu zákona o registri partnerov verejného sektora a priniesol tak svetielko nádeje nápravy týchto chýb, ktoré v praxi kazili dojem z inak veľmi prospešného a potrebného právneho predpisu. JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS k schválenému zneniu novely zákona uvádza: "V prvom rade je veľmi dobré, že novela neokliešťuje pozitívne účinky zákona a existujúce nástroje na zabezpečenie maximálnej transparentnosti obchodovania so štátom. Novela zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien, ktoré ocenia tak podnikatelia, ako aj oprávnené osoby." Medzi tieto patrí, napríklad zúženie okruhu pôsobnosti zákona. To sa prejaví, napríklad v tom, že povinnosť registrácie po novom nebudú mať podniky odoberajúce energie vo veľkom množstve. Keďže odber energií sa spravidla uskutočňuje v rámci bežného obchodného styku, povinnosť registrácie sa v tomto prípade míňala účelu zákona. Povinnosť registrácie nebudú mať ani verejné podniky, banky, poisťovne a niektoré finančné inštitúcie, ktorých registrácia bola vzhľadom na ich postavenie zbytočná.

Tešiť sa môžu aj veľké zahraničné firmy (emitenti cenných papierov), ktoré budú môcť výrazne zredukovať počet zapísaných osôb. Zákon myslí aj na ochranu osobných údajov, keďže za určitých podmienok bude umožnené namiesto údajov o trvalom pobyte fyzickej osoby zapísať údaj o sídle spoločnosti. Oprávneným osobám uľahčí prácu zavedenie tzv. dobrovoľného overenia identifikácie, ktoré spočíva v tom, že oprávnené osoby budú môcť vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod aj mimo zákonom povinne stanovených udalostí. Novela zákona operatívnym spôsobom rieši aj medzery zákona, ktoré vyšli najavo v aplikačnej praxi súdu a ktoré sa snažili využiť subjekty, voči ktorým sa viedlo konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Po novom zákon výslovne uvádza, že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, súd toto konanie dokončí.

"Veľmi podstatnou je tiež skutočnosť, že v prípade výmazu spoločnosti sa táto spoločnosť nebude môcť nasledujúce 2 roky do registra znova zapísať, čo bude firmy motivovať odhaľovať svoje skutočné vlastnícke pozadie ešte viac ako vysoké finančné pokuty," dodáva Ján Azud z advokátskej kancelárie  RUŽIČKA AND PARTNERS.

Napriek pozitívnemu hodnoteniu novely naďalej existuje priestor na precizovanie zákona, a to najmä v jeho procesnej časti. JUDr. Ivan Šafranko, advokát advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS uvádza: "Ministerstvo spravodlivosti SR pri tvorbe novely zákona z nepochopiteľných príčin odignorovalo návrh Slovenskej advokátskej komory a ďalších subjektov na zavedenie možnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o výmaze subjektu z registra. Partner verejného sektora tak v súčasnosti nemá možnosť brániť svoje práva v rámci dvojinštančného konania. Zastávame názor, že takýto stav popiera ústavné princípy a medzinárodné dohovory zaručujúce spravodlivý súdny proces."

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Triler, v ktorom niet hluchých miest

30. august 2019

30.8.2019 - V severskej sérii Fredrik Beier vychádza tretí diel – po knihách Viedenské bratstvo a Kalypso je tu novinka Nesiem svoj kríž. Prestížny Dagbladet o nej napísal: "Triler, v ktorom niet hluchých miest. Johnsrud je čoraz lepší a lepší."

Muža, ktorý pracuje pre nórsku vládu, nájdu mŕtveho v osloskej autoumyvárni. Niekto ho strelil do genitálií a nechal vykrvácať. O pár dní nato zmizne novinárka pátrajúca po jeho tajomstvách. Zaujímala sa aj otca inšpektora Fredrika Beiera. Telá sa začnú kopiť a Beier nevie, komu sa dá ešte veriť.

Dokonca aj jeho kolegyňa Kafa Iqbalová podľa všetkého niečo skrýva. Fredrik je nútený spochybniť všetko a každého, len tak sa môže dopracovať k pravde.

Nesiem svoj kríž je posledný diel medzinárodne úspešnej trilógie o vyšetrovateľoch Fredrikovi Beierovi a Kafe Iqbalovej. "Johnsrud je majster napätia, svojou trilógiou sa zaradil medzi elitu nórskej kriminálnej literatúry," napísali v Tvedestrandsposten.

Ingar Johnsrud je renomovaný nórsky novinár, debutoval v roku 2015 románom Viedenské bratstvo, ktorý je prvou časťou detektívnej trilógie. Nasledovali Kalypso a Nesiem svoj kríž. Vyslúžil si veľkú pozornosť za svoju schopnosť vystihnúť detaily a netradičný štýl písania. Nadšení kritici sa zhodli, že čitateľa dokáže celý čas udržať v napätí a okamžite sa stal novou hviezdou severskej detektívky.

Začítajte sa do novinky Nesiem svoj kríž:

Sviečka vyronila osamelú slzu a pastor zopäl ruky k modlitbe. Modlil sa potichu a len pre seba. Slová napriek tomu vyslovoval rýchlo. Do rytmu srdca. Nakoniec pokrivené prsty rozpojil a otvoril oči.
V oválnom okne vysoko na stene zbadal mihotavý odraz svojej postavy. Vonku bola tma a na skle hrala jemná melódia. Mäkké dotyky snehu. Na okne, tesne nad miestom, kde sa odrážal plameň sviečky, pristála ťažká snehová vločka. Roztopila sa na teplom skle a z plameňa, ktorý bol dovtedy len červenožltým bodom, sa rozšírila žiara ako kruhy na pokojnej hladine.
Osvetlila podlahu, kríž aj Bibliu, a keď kľačiacu postavu zahalila celú, pastor vedel, že sneh nie je sneh, ale Boh, ktorý sa mu prihovára.
Keď napadol čerstvý sneh, vianočná noc sa javila celkom biela, celkom nepoškvrnená.
Pastor si spomenul na nevinnosť, ktorá zavítala na zem v jednu vianočnú noc kedysi dávno a ukázala nešťastným pozemským dušiam novú cestu. Odrazu mu všetko dávalo zmysel. Železné mreže na okne. Oceľová pričňa s tenkým matracom na stene. Hrboľatý strop pivnice posiaty fľakmi, ktoré si predstavoval ako mraky, aj ťažké dvere s priezorom, ku ktorému sa musel skloniť, ak chcel vidieť von.
Všetko dávalo zmysel a všetko sa mu prihováralo čistým a jednoznačným hlasom. Zavrel oči, zopäl ruky a modlil sa. Tentoraz pomaly. Sebavedome.
V zámku sa ozvalo štrnganie a v miestnosti sa zjavil strážca, vysoký muž s vpadnutými lícami. Volal sa Richard, a hoci sa títo dvaja líšili povolaním aj postavením, vychádzali spolu dobre. Richard si neraz, keď pastora pripútal k rámu postele, prisadol k nemu a zhovárali sa. Strážca bol kedysi športovec, no potom sa mu život obrátil naruby. K tomuto okamihu sa často vracal.
Medzi prstami žmolil prsteň, ktorý nosil na retiazke okolo krku, a pýtal sa pastora, či existuje odpustenie. Pastorovi vtedy zmäkol hlas a aj pohľad mal odrazu miernejší. Zodvihol bradu.
"Samozrejme, že existuje odpustenie," odpovedal zvyčajne. "Tomu, kto verí, bude odpustené všetko."
Pastora však nezaujímali strážcove slová, ale skôr jeho mlčanlivosť. Richard ho vedel počúvať dlhé hodiny a pastor mu dlhé hodiny rozprával. O tom, ako Boh zoslal na egyptský národ roje kobyliek. Ako potopa sveta zmyla zo zeme všetky hriechy a bezbožnosť. Ako Španieli priniesli do Ameriky vírus a ako epidémia kiahní za pár rokov vyhubila mocnú ríšu Aztékov a spustošila takmer celý kontinent, čím pripravila pôdu na príchod kresťanstva.
"Nič tak nepohnojí náboženskú pôdu ako výkriky bolesti a krv. Preto ma tu držia," vravel pastor.
"Biblia, sviečka, dve zápalky, tanierik, pohár, kávová šálka, nožík." Strážca zodvihol hlavu. "Kde je kríž?"
"Kríž?" začudoval sa pastor. "Dnes som k modlitbe žiadny kríž nedostal."
Richard sa pozrel na hárok v ruke. Potom si znovu prezrel predmety na zemi. Zamračil sa. "Dúfal som, že toto už máme za sebou."
Keď skontroloval posteľ a nakukol pod matrac aj paplón a keď baterkou zasvietil okolo okenných rámov, poza radiátor aj záchodovú misu, obrátil sa k pastorovi.
"Mrzí ma to, ale viete predsa, čo bude nasledovať."
"Naozaj som dnes žiadny kríž nedostal."
Strážca naklonil hlavu nabok a čakal.
"Pastor si pomaly vyzliekol širokú košeľu. Demonštratívne ňou potriasol a odhodil ju. Potom si spustil nohavice. Ich pohľady sa stretli. Strážca bezradne zastonal a kývol smerom k jeho rozkroku. Pastor si začal vyzliekať aj slipy. Keď bol nahý, zodvihol si ovisnutý úd a po ňom gule.
"Otočte sa a čupnite si."
"Som zbožný človek. Hádam si len nemyslíte, že som si symbol božstva strčil do zadku?"
Richard netrpezlivo funel a ukazovákom robil krúživé pohyby. Keď pastor z tejto ponižujúcej polohy vstal, znovu sa otočil, vzpažil ruky a špičkami prstov sa dotýkal stropu. Potom vystrel skrčené prsty na nohách a pocítil, ako sa mu pod nohami niečo uvoľnilo. Posunul nohu o niekoľko centimetrov dozadu.
"Vidíte? Žiadny kríž nemám."
"A čo je tamto?" Strážca sa naklonil dopredu. Zaostril na triesky dreva, ktoré teraz ležali priamo pred pastorovými nohami.
Pastor vedel, že keby sa len ľudia lepšie prizreli, videli by, že Boh je všade. Vo vetre, ktorý šantí vo vrcholkoch stromov, aj v larvách, ktoré rozožierajú zdochliny vtákov. Je v komplikovanej dedičnej informácii vírusu, ako aj v spôsobe, akým Pán dovolil ľuďom túto informáciu zmanipulovať. Boh je aj čas. Je v ľadovcoch, ktoré sa roztápajú. V kameni, ktorý sa zomelie na piesok, i v betóne, ktorý sa rozpadne na prach. Pastorovi sa podarilo vydlabať do stropu škáru a vsunúť do nej dlhý koniec špicatého kríža. Nevedel ho ukryť úplne, ale to neprekážalo. Kto už len skúma detaily na strope pivnice, ktorú už toľkokrát videl? Strážca Richard určite nie.
Pastor odrazu vytrhol kríž zo škáry. Richard stihol ledva zodvihnúť hlavu, nieto ešte vystrieť ruku, aby sa ubránil. Hrot kríža ho zasiahol do ruky a hneď nato pocítil, ako ho nahý muž zdrapil za golier. Zatackal sa, spadol na zem a zaúpel od bolesti. Pastor sa naňho hodil takou silou, že mu vyrazil dych.
Potom ho schytil za vlasy a trhol nimi dozadu. Lebkou mu praštil o zem vychudnutou tvárou nadol. Ozval sa zvuk praskajúcej kože a chrupavky.
Kaluž krvi na betóne vytvorila okolo strážcovej hlavy svätožiaru a celé telo sa mu nekontrolovane triaslo.
Pastor našiel bod, ktorý hľadal. Krvavý hrot kríža vrazil Richardovi medzi horné krčné stavce. Chystal sa pritlačiť celou svojou váhou, ale zneistel. Zodvihol hlavu a na skle okna uzrel odraz tohto barbarského výjavu. Sklo bolo zahalené do bielych snehových vločiek. Ako nedotknuté plátno. Rysoval sa mu nový život. Nová šanca. *
"Ďakujem ti, Pane," zamrmlal.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Desivý psychotriler Blíženci

30. august 2019

30.8.2019 - Začítajte sa do desivého psychotrileru Blíženci o jednej nešťastnej žene, ktorá žije teraz jedinou otázkou: Sú to jej milované dvojčatá, alebo podvrhnuté deti?

Všetci jej vravia, že je vyčerpaná a potrebuje si poriadne oddýchnuť. Majú pravdu. Lauren Tranterová práve porodila krásne dvojčatá, Morgana a Rileyho, a v živote nebola unavenejšia. Len ona však vie, čo sa stalo v prvú noc po pôrode v nemocničnej izbe. Odrazu sa tam objavila záhadná cudzia žena a chcela jej deti vziať. Vlastne nie vziať, vymeniť za akési iné... stvorenia. Okrem Lauren ju však nikto iný nevidel. Ani policajti nič nezistili. Všetci od lekára až po jej manžela sú presvedčení, že všetko sa odohralo iba v jej hlave. S výnimkou detektívky Joanny Harperovej, ktorej intuícia našepkáva čosi iné.

Prešiel mesiac. V jedno slnečné ráno sa ustráchaná Lauren konečne vyberie s dvojčatami na prechádzku k rieke, zdriemne si na lavičke – a obe deti zmiznú. Polícia pohotovo zakročí, ale keď sa nakoniec dvojčatá nájdu, sú akési iné. Vyzerajú síce ako Morgan a Riley, aspoň všetci ostatní to tvrdia, ale Lauren sa niečo nezdá a zdesene kričí: To nie sú moje deti!

Lauren je odhodlaná svojich synov nájsť a zachrániť, tak ako to káže stará legenda, aj keď riziko je nepredstaviteľné. Ak sa mýli, urobí najväčšiu chybu vo svojom živote.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Alfréd Swan:

Melanie Goldingová je absolventkou magisterského štúdia v odbore tvorivé písanie na Bat Spa University, ktoré ukončila s vyznamenaním. Vystriedala niekoľko povolaní vrátane výpomoci na farme, práce v továrni, opatrovania detí a vyučovania hudby. Po celý čas bolo písanie súčasťou jej života. Jej poviedky získali mnohé ocenenia v súťažiach miestneho i národného významu.

Detektívka seržantka Joanna Harperová stála na viadukte s ostatnými policajtmi. Na protiľahlom brehu rozľahlej vodnej nádrže videli matku. V náručí zvierala dvoch synčekov, dvojčatá, a očividne bola odhodlaná vojsť s nimi do vody.
Harperová sa obrátila k detektívovi inšpektorovi. "Ako ďaleko sú naši na druhej strane?"
Piesčitý nános, na ktorom žena stála, zo všetkých strán obkolesoval hustý porast. Aj z diaľky Harperová videla, že dodriapané ženine nohy sa lesknú od krvi.
"Priďaleko," konštatoval Thrupp. "Nemôžu sa k nej dostať."
Ponad hlavy sa im s hukotom prehnala helikoptéra a sčerila vodnú hladinu, z jej amplióna hromovým hlasom zaznela výzva: Ustúpte od vody...

Začítajte sa do novinky Blíženci:

13. júla 20.10

Najdôležitejšie bolo, že ju niekto konečne zbavil tej príšernej bolesti. A spolu s ňou strachu a paralyzujúcej istoty, že umrie.To všetko bolo v priebehu niekoľkých sekúnd akoby zázrakom preč. Tak hrozne rada by si pospala, ponorila sa do sladkého zabudnutia, no v tom sa v jej zornom poli objavila Patrikova ustarostená tvár a nad ňou zelená plátenná operačná čiapka a spomenula si: rodím. Injekcia, ktorú jej vpichli do miechy, nebola len signálom konca neznesiteľne bolestivých kontrakcií ale tiež začiatkom kliešťového pôrodu, pri ktorom sa mohlo mnoho vecí pokaziť. Prvé z bábätiek uviazlo v pôrodnom kanáli. Nemohla sa teda zakutrať do mäkučkého zámotku znecitlivenia a ospalosti – tomu druhému nútene odolávala už dobrých tridsať šesť hodín – a s vypätím síl sa musela sústrediť na to, čo sa dialo.
Patrikovu tvár vystriedala tvár lekárky. Mala stiahnutú masku, takže jej videla ústa a väčšinu brady. Pery sa jej hýbali akoby nezávisle od toho, čo vravela. Lieky a vyčerpanosť zvíťazili, svet sa spomalil. Lauren sa zamračila. Lekárkinu tvár mala rovno pred očami, a predsa jej bola hrozne vzdialená. Hovorí mi niečo, pomyslela si Lauren, mala by som počúvať.
"Pani Tranterová, po injekcii nebudete cítiť, kedy máte kontrakcie – poviem vám kedy máte tlačiť, dobre?"
Laurenine ústa sformovali malé prekvapené "o", ale to už lekárkina tvár zmizla.
"Tlačte."
Doktorka silno potiahla až sa Lauren na posteli celá zosunula. Nič necítila, a tak ani nevedela, či tlačí alebo nie. Usilovne napínala svaly na krku a vraštila čelo, no hlboko v jej hlave sa ozval hlas, ktorý jej vravel, aby sa na to celé vykašľala. Aj tak nemôžu vedieť, či tlačí alebo nie. Možno sa naozaj nič nestane, ak si na pár minút zdriemne.
Zatvorila oči.
"Tlačte! Teraz!"
Lekárka znova potiahla a Laurenina ospalosť sa razom rozplynula vo chvíli, keď na svet vykĺzlo jej prvé dieťa. Otvorila oči, opäť prítomná a sústredená, svet okolo bežal svojím zvyčajným tempom, alebo možno predsa len o čosi rýchlejšie. Zadržala dych v očakávaní detského plaču. Keď ho konečne začula, tenký, prenikavý, vyčerpaný protest niekoho, kto práve prekonal traumatickú skúsenosť, aj ona sa rozplakala. Dlho zadržiavané slzy jej nedočkavo vyhŕkli z očí. Patrik jej zovrel ruku vo svojej dlani.
"Chcem ho vidieť," hlesla a naozaj jej položili na hruď bábätko. Ležalo na chrbátiku otočené zadočkom k nej, takže videla iba nožičky podobné žabacím a malú dlaň. Patrik sa k nim nahol, oči upieral na dieťa, smial sa a plakal zároveň, opatrne vtisol do malej dlane svoj prst.
"Nemohli by ste ho otočiť?" spýtala sa, ale nikto to neurobil. Polovedome zachytila, že lekárka znova hovorí "tlačte", a znova poslúchla. Dieťa z jej hrude zmizlo a na jeho mieste sa objavilo druhé. Tentoraz v sebe našla dosť sily, aby ho otočila tvárou k sebe. Opatrne ho objala obomi rukami, ležalo jej v náručí ako v kolíske, a pozorne sa mu zadívala do tváre. Aj dieťa si ju obzeralo, špúlilo ústočká a zamyslene sa na ňu dívalo modrými očami spod privretých viečok. Hoci vopred vedeli, že sa im narodia geneticky identické jednovaječné dvojčatá, s Patrikom očakávali, že medzi nimi predsa len budú nejaké rozdiely. Sú to predsa dve samostatné ľudské bytosti. Dvaja rúči chlapci, pomyslela si a cítila, ako sa musí nútiť do toho bodrého a bezstarostného tónu, keďže najviac zo všetkého potrebovala spať. Všimol by si vôbec niekto, keby to urobila?
"Riley," povedal Patrik, jednou dlaňou ju nežne hladil po líci, palcom druhej zasa dieťa, "áno?"
Lauren sa cítila pod tlakom. Myslela si, že mená nechajú na neskôr, že o nich rozhodnú až o pár dní, keď bábätká trocha lepšie spoznajú. Také závažné rozhodnutie! Musia si ho predsa poriadne rozmyslieť.
"Riley?" zopakovala. "Nuž..."
Patrik sa vzpriamil, v ruke zrazu držal mobil.
"A čo ten druhý? Rupert?"
Rupert? To meno predsa nebolo ani v užšom výbere, ktorý spolu zostavili. Akoby chcel za každú cenu presadiť svoju voľbu a neváhal na to využiť jej momentálny stav, že je omámená liekmi, paralyzovaná, krehká a zraniteľná. To predsa nie je fér.
"Nie," ohradila sa možno trochu príliš nahlas. "Ten sa volá Morgan."
Patrik sa zamračil. Zaškúlil na potenciálneho Morgana, ktorého práve prezeral pediater. "Vážne?" Pochybovačne pokrčil plecom a vložil si telefón späť do vrecka.
"Nemôžete tu dlho zostať," oznámila sestra z novorodeneckého Patrikovi, keď ju na nemocničnej posteli nakoniec zaviezli do izby. Rozhodným pohybom odhrnula vyblednuté závesy farby morskej zelene. Lauren chcela protestovať, dúfala, že budú mať čas trochu si vydýchnuť a potešiť sa s deťmi, kým manžela nevykážu z oddelenia.
Cesta z pôrodnej sály viedla stovky, či skôr tisícky metrov dlhými chodbami. Patrik tlačil vozík, na ktorom spalo jedno z dvojčiat, zatiaľ čo sestra tlačila posteľ s Lauren, ktorá držala to druhé. Ich malá procesia mlčky kráčala v žltom svetle lámp. Lauren napadlo, či by nebolo lepšie, keby sa Patrik sestre ponúkol, že sa s ňou vymení a bude tlačiť ťažšie bremeno, no zakrátko bola rada, že nič nepovedala. Len čo dorazili do oddelenia, ukázalo sa, že tá ženská presne vie čo a ako. Sestrička, útla a Patrikovi sotva po plecia, s využitím váhy svojho tela posteľ šikovne stočila okolo rohu, potom nadskočila a s nohou na priečke pod posteľou ju ako námorník zakotvila v jednej zo štyroch prázdnych kójí, v tej pri okne. Ozvalo sa iba tiché bum, to sa záhlavie postele dotklo steny. Keby to bolo na Patrikovi, s najväčšou pravdepodobnosťou by zbúrali nejaké drahé zariadenie.
Sestrička svižne zatisla pätou brzdu, s bodrým "A je to!" sa obrátila k Patrikovi a s rukou natiahnutou k nástenným hodinám ho rázne varovala. "Pätnásť minút," znel jej ortieľ.
Zostal po nej len kvikot gumových podrážok na linoleu chodby. Lauren s Patrikom pozreli na deti.
"Ktorého máš?" spýtal sa Patrik.
Opatrne otočila umelohmotnú menovku na krehkom zápästí dieťatka, ktoré jej spalo v náručí.
"Morgana," prečítala z nej Lauren.
Patrik sa naklonil nad vozík s druhým bábätkom. Neskôr budú všetci hovoriť, že obe dvojičky akoby mu z oka vypadli, ale v tej chvíli nevidela medzi dospelým mužom a dokrčeným uzlíčkom nijakú podobu. Pokiaľ išlo o bábätká, tie sa, naopak, podobali ako vajce vajcu – dva hrášky z toho istého struku, či skôr jeden hrášok a jeho duplikát. Riley mal tú istú dokrčenú tvár ako jeho brat, tie isté dlhé pršteky a neuveriteľne dokonale vytvarované nechty. Aj zívali úplne rovnako. Zamrzelo ju, že ich v sále oboch navliekli do rovnakých bielych dupačiek z tašky, ktorú sem s Patrikom doniesli, hoci nachystala oblečenie rôznych farieb. Keby to záviselo od nej, toho druhého by určite obliekla do žltých. Bez menoviek by nemala najmenšiu šancu rozoznať ich a čo potom? Vďakabohu, že majú aspoň tie. Morgan v jej náručí otočil hlavou z jednej strany na druhú a pootvoril očká. Sledovala, ako sa mu pomaly znovu zavreli.
Vozík, ktorý sem dotlačil Patrik, mal vystačiť pre obe deti. Riley ležal pod Patrikovým dohľadom na tvrdom matraci v kontajneri z priehľadného plastu na samom vrchu vozíka. Pri hlavičke a pri nohách mal zrolované napohľad drsné prikrývky s vytlačeným názvom nemocnice. Bolo jasné, že ten kontajner vyrobili na nejaký celkom iný účel, na prepravu úplne iného nákladu. Plastová schránka aj matrac boli tvrdé a hranaté, kým bábätko bolo mäkučké a oblé. Ako mačiatko stočené do klbka. Patrik nechtiac trochu prudšie strčil do vozíka. Riley okamžite vymrštil ručičky aj nožičky do všetkých strán, vyzeral ako päťcípa hviezda. Po chvíli sa rovnakým tempom, akým jeho brat zavrel oči, schúlil do klbka a nehybne ležal s hlávkou otočenou nabok. Ten kontajner mal mať oválny tvar, skôr ako hniezdo, aby tam malo bábätko primerané pohodlie, pomyslela si. Prečo to dosiaľ nikomu nenapadlo?
"Ahoj, Riley," oslovil ho Patrik smiešne piskľavým hlasom. Narovnal sa. "Znie to čudne."
Lauren natiahla ruku a opatrne si pritiahla vozík s bábätkom bližšie k posteli, nechcela riskovať, že tá malá guľôčka sa prekotúľa. Voľnou rukou ho zakryla prikrývkou a jej konce zastrčila pod matrac, aby zostala na mieste.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Papier v Harmanci vyrábajú už takmer dvesto rokov

30. august 2019

30.8.2019 - 190. výročie založenia Harmaneckých papierní oslávili v Banskej Bystrici veľkolepým predstavením opery Nabucco pod holým nebom.

Závod na výrobu papierových výrobkov SHP Harmanec v tomto roku oslavuje 190. výročie svojho založenia. Charakter silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group. SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu a patrí do portfólia holdingu ECO-INVESTMENT, a.s.

V súčasnosti je závod jedným z lídrov v oblasti ekologického spracovávania surovín na Slovensku. Nová moderná technológia zabezpečuje trvalú udržateľnosť výroby 100% recyklovaného papiera, čím výrazne šetrí životné prostredie. "Za posledných 13 rokov sme investovali približne 7,5 mil. EUR do technológie, ktorá umožňuje zvyšovanie využitia zberového papiera vo výrobnom procese a 2,6 mil. EUR do čistenia odpadových vôd. Spolu teda 10,1 mil. EUR. V závode tak dnes dokážeme zo zberového papiera vyrobiť recyklovaný hygienický papier v špičkovej kvalite. Postupne chceme dosiahnuť z takzvaného zberáku výrobu 60 tisíc ton papiera ročne. V investíciách preto plánujeme pokračovať," uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a. s. Milan Fiľo.

SHP začalo viac prihliadať na dosahovanie vyššej rentability a v poslednom období začala spoločnosť pracovať aj so značkou a s inováciami. "V poslednom roku sme na trh priniesli viaceré produktové inovácie. Štvorvrstvový toaletný papier, vreckovky a kozmetické utierky ,,Delicate care" získali viaceré ocenenia v súťaži Voľba spotrebiteľov 2018 a 2019 na Slovensku aj v Čechách," hovorí generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund. Poslednou z radu produktových noviniek je limitovaná edícia produktov Harmony Folklór, ktorou značka Harmony oslavuje 190. výročie založenia Harmaneckých papierní. Dizajn obalov folklórnej edície je inšpirovaný ľudovými vzormi z viacerých slovenských regiónov.

SHP Harmanec je silný regionálny zamestnávateľ, v podniku pracuje približne 400 ľudí z blízkeho okolia. Spoločnosť si zakladá na profesionalite a know-how svojich pracovníkov, pre ktorých sa snaží vytvárať optimálne pracovné podmienky. Aktívne podporuje lokálne komunity, školy a škôlky v rámci regiónu, buduje vzťahy najmä v sociálnej oblasti a v ochrane životného prostredia, úzko spolupracuje s miestnou samosprávou a cirkvou.

Z histórie papierní

Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Rah Digga príde opäť na Slovensko

28. august 2019

28.8.2019 - Po kvalitných slovenských letných festivaloch pod holým nebom sa nám začína klubová sezóna. V Bratislave sa bude konať 19.septembra 2019 (štvrtok) koncert pre fanúšikov rapovej hudby a hip hopovej kultúry. Klub Hopkirk na Karpatskej ulici predstaví interpretov FAGAN (a NLP), MIKY MORA a RAH DIGGA z USA.

Hlavný interpret večera je rozhodne americká raperka, modelka a herečka, vlastným menom Rashia Fisher a reprezentuje Newark v New Jersey, inak po celom svete známa ako RAH DIGGA.

Slovenským fanúšikom je už raperka známa svojou niekoľkodňovou návštevou Bratislavy (koncert sa uskutočnil 04.apríla 2017). Veľmi dobre sa v Bratislave cítila, absolvovala rôzne stretnutia a rozhovory v živom vstupe pre tv, aj rozhlas. Po jej koncerte množstvo fanúšikov "utrúsilo”, že práve takto má vyzerať rapový koncert a slovenskí interpreti majú v nej neskutočnú inšpiráciu.

RAH DIGGA a jej tvorba je bohatá na spolupráce s veľkými menami tohto hudobného žánru ako napríklad s The Fugees, Mariah Carey, Mary J. Blige, Mos Def, Talib Kweli, Jamelia, Planet Asia (taktiež už vystupoval v Bratislave, 2009), Common Sense, Foxy Brown, Rampage a Busta Rhymes z Flipmode a mnoho ďalších známych interpretov.

RAH DIGGA je podľa Allmusic jedna z najlepšie rapujúcich MC’s a interpretka s najlepším rapovým podaním v hip-hopovom svete podľa knihy "How To Rap”.

RAH DIGGA ako víťazka BET Hip Hop Award za rok 2006 za skladbu "Touch It”, získala ďalšie štyri nominácie na BET Award, ďalšie nominácie na BET Hip Hop Award a MTV Video Music Award.

Jej hudobná kariéra začala v roku 1990, keď Q-TIP ako člen už legendárnej skupiny A Tribe Called Quest zoznámil Rah Digga s kamarátom BUSTA RHYMESom a ten ju zobral pod svoje krídla ako jediného ženského člena úspešnej družiny FLIPMODE SQUAD. Vzory, ktorými sa Rashia inšpirovala, sú velikáni hip hopovej scény ako Krs-One, Rakim a Kool G Rap.

RAH DIGGA získala ocenenie Source Hip Hop Music Award s albumom "The Imperial” – cena pre najlepšiu novú skupinu za rok 1998, spolu s Busta Rhymesom a Flipmode Squad.

Najúspešnejšou skladbou je bezpochýb pieseň plná energie a chytľavého plynutia slov "Break Fool”, ďalšie singlové skladby známe aj v našich končinách sú určite "Tight”, "Party and Bullshit”, "Classic”, "Made MC”, "Angela Davis” a mnohé iné.

Pekná kôpka energie sa predstaví slovenským fanúšikom 19.septembra 2019 v HOPKIRK Clube v Bratislave na Karpatskej ulici.

Koncertný program prídu svojim vystúpením podporiť aj slovenskí interpreti FAGAN zo Senice (spolu s producentom NLP) a bratislavský MIKY MORA. Predpredaj vstupeniek na tento výborný klubový koncert je už spustený.

BandCamp
https://rahdiggamusic.bandcamp.com

Discogs
https://www.discogs.com/artist/105456-Rah-Digga

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

PLANEO Elektro otvára novú pobočku v Komárne, prevzalo ju od odchádzajúcej konkurencie

28. august 2019

28.8.2019 - Sieť elektropredajní PLANEO Elektro na slovenskom trhu úspešne expanduje už 10 rokov. Najnovšie otvorilo novú pobočku v komárňanskom nákupnom centre FAMILY Center, čím prepojilo spádové oblasti a vytvorilo tak väčší komfort pre svojich zákazníkov. Pri tejto príležitosti ponúka v limitovanom čase až polovičné zľavy na všetok tovar.

Najrýchlejšie sa rozvíjajúca sieť maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou PLANEO Elektro postupne napĺňa otvorením predajne v Komárne prvú päťdesiatku pobočiek na Slovensku. "Tak, ako aj v ostatných našich predajniach, aj v novej pobočke v Komárne ponúkneme našim zákazníkom na ploche 650 m2 široký sortiment spotrebnej elektroniky, veľkej bielej techniky, záhradnej techniky, hračiek a domácich potrieb. Zároveň našim zákazníkom prinášame služby vo forme splátkového predaja, poistenia a predĺženia záruky na spotrebiče a bezplatnej dopravy až priamo do domácnosti," hovorí marketingový manažér spoločnosti Vitalij Fomenko.

PLANEO Elektro otvorilo komárňanskú predajňu vo štvrtok 22. augusta o 9:00 hod, otváracia doba je v súlade s predajným centrom FAMILY Center do 20-tej hodiny. Ide o úplne novú pobočku, ktorú PLANEO prevzalo od odchádzajúcej konkurencie. Príprava predajne trvala tri týždne, personál prechádzal viacfázovým školením.

Zákazníkom z južného Slovenska bude k dispozícii jedenásť odborne vyškolených zamestnancov, ochotných poradiť pri výbere spomedzi štyroch tisícok ponúkaných položiek. Na tie je počas prvých štyroch dní od otvorenia mimoriadna akcia – zľava až 50 % na všetok sortiment. "Výhodné zľavy a akcie môžu u nás zákazníci využívať počas celého roka s vernostným systémom vo forme našej rodinnej ponuky," spresňuje V. Fomenko.

PLANEO Elektro v Komárne nájdete na adrese:
Obchodné centrum FAMILY Center, Bratislavská cesta 4579, 945 01  Komárno
Otváracie hodiny:
Po – Ne 9:00 – 20:00

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Jedna z najstrašidelnejších kníh o našej budúcnosti

27. august 2019

27.8.2019 - V edícii Civilizácia vyšla novinka Neobývateľná Zem.
Tvrdí, že je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíme.
Pomalosť zmeny klímy je rozprávka, zrejme rovnako zhubná ako tá, podľa ktorej sa klíma vôbec nemení. Ak vaša úzkosť pramení len zo strachu z narastajúcej hladiny morí, je to sotva vrchol ľadovca hrôz, ktoré už možno počas svojho života zažijú dnešní tínedžeri...

Dnešné vlny horúčav a lesné požiare sú len predohrou k zmenám, ktoré nastanú. A prichádzajú rýchlo. Bez revolúcie v spôsobe života miliárd ľudí sa niektoré časti Zeme môžu do konca tohto storočia stať neobývateľnými a iné hrozivo nehostinnými.
"Povinné čítanie. Netýka sa to iba našich vnúčat a detí, týka sa to nás," tvrdí slávna Margaret Atwoodová.

Na svojej ceste do blízkej budúcnosti autor David Wallace-Wells predstavuje klimatické pohromy, ktoré nás čakajú a zmenia podobu sveta. Zároveň však otepľovanie planéty zmení aj našu politiku, kultúru, vzťah k technológiám a pohľad na históriu. Zmena klímy zasiahne všetko a pretvorí každý aspekt ľudského života.

"Niektorí čitatelia budú autorove predpovede našej budúcnosti považovať za alarmistické. Áno, je vydesený. A vy by ste mali byť tiež." The Economist

Neobývateľná Zem je meditáciou nad devastáciou, ktorú sme sami spôsobili, a zároveň plamennou výzvou do boja.
Viac ako polovicu uhlíka vypusteného do atmosféry sme vyprodukovali v uplynulých troch desaťročiach. Znamená to, že ak sme planétu priviedli na pokraj klimatickej katastrofy počas jednej generácie, zodpovednosť za to, aby sme sa jej vyhli, má tiež len jedna generácia. Všetci ju poznáme. Je to naša generácia.

Náročné a desivé čítanie od autora, ktorého už v roku 2017 kritizovali za jeho temné, apokalyptické a katastrofické vízie, či predpovede.
Wallace-Wells sa na nič nehrá a prekladá alarmujúce fakty, ktoré veda zistila a dokázala za posledné desaťročia. A ukazuje, čo sa môže stať, ak nezmeníme toto naše správanie.

"Zničujúci prehľad toho, kde sme sa v rámci klimatickej krízy a ekologickej deštrukcie ocitli. Kniha, ktorá definuje našu dobu," napísal Matt Haig pre Guardian.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Kaufland končí s jednorazovými igelitovými taškami

27. august 2019

27.8.2019 - Len krátko po tom, čo Kaufland oznámil, že zo svojej ponuky vyradil jednorazové plastové poháre, riad a slamky, prichádza s ďalšou novinkou v rámci svojej stratégie znižovania spotreby plastov. Končí aj s predajom všetkých jednorazových igelitových tašiek.

Ročne si na Slovensku odnesieme domov takmer 470 kusov igelitových tašiek, čo je až dvakrát viac, ako je priemer v Európskej únii. Veľkú časť z nich tvoria práve igelitové tašky na jedno použitie, ktoré sa, bohužiaľ, rozkladajú až neuveriteľných 500 rokov! Len v Kauflande sa ročne predá 9 miliónov jednorazových igelitových tašiek, ktoré síce majú certifikát Blue Engel, čo znamená, že sú z 80 % ekologické, no ich jednorazové používanie aj tak zbytočne zaťažuje životné prostredie. Preto od 28.8. začína Kaufland s dopredajom starých zásob týchto igelitových tašiek a najneskôr od nového roka v Kauflande nájdete už len viacnásobne použiteľné tašky a tašky z biobavlny.

"Ochrana životného prostredia je pre nás veľmi dôležitá. Všetky kroky, ktoré v tomto smere podnikáme, sú súčasťou našej dlhodobej firemnej stratégie a aj v budúcnosti chceme v podobných aktivitách pokračovať. Jednorazový odpad predstavuje celosvetovo akútny problém a igelitové tašky na jedno použitie patria medzi jeho najproblematickejšie formy. Aj preto sme sa rozhodli ich úplne vyradiť z predaja," povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Kaufland ako prvý z veľkých obchodných reťazcov v roku 2017 vyradil z predaja najpredávanejšie ľahké igelitové tašky a upozornil na túto problematiku prostredníctvom kampane S igelitkou nemôžeš byť šik, v ktorej zábavno-poučnými videami poukázal na výhody textilnej tašky z biobavlny. Nedávno ako alternatívu k mikroténovým vreckám uviedol reťazec do predaja  nové EKO sieťky na ovocie a zeleninu na viacnásobné použitie.

Kaufland je súčasťou REset Plastic, stratégie skupiny Schwarz na zníženie spotreby plastov. Cieľom tejto komplexnej stratégie je zabrániť tvorbe plastov, ich redizajn, recyklácia a likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Týmto Kaufland prispieva k znižovaniu spotreby plastov a k uzatvoreniu ich cyklu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box