RSS čítačka

Európski farmári bojujú za biopalivá

PRservis.sk - 5. august 2013

BRATISLAVA 5. augusta – Bruselská organizácia Copa Cogeca (CC), zastrešujúca najvýznamnejších európskych farmárov, vyjadrila svoju podporu biopalivám. CC zásadne nesúhlasí so znížením podielu primiešavania biopalivovej zložky do benzínu a nafty z 10% na 5,5% k roku 2020, o ktorom by sa malo v europarlamente na jeseň hlasovať. Znížením limitu sa ohrozuje nielen európsky biopalivový priemysel, ale aj dodávky krmiva pre zvieratá a niekoľko stotisíc pracovných miest.

Momentálne je v platnosti smernica EÚ, podľa ktorej sa má do roku 2020 postupne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v palivách do výšky 10%. Ide o konvenčné biopalivá prvej generácie vyrábané z energetických plodín, v našich pomeroch napr. z kukurice, repky olejnej či obilnín. Výbor europarlamentu pre životné prostredie však chce túto hranicu spolu s ďalšími podmienkami výroby výrazne zmeniť, až na 5,5% k roku 2020, čo predstavuje približne terajšiu hodnotu podielu primiešavania. V septembri budú europoslanci hlasovať o navrhovaných zmenách na plenárnej schôdzi.

Na stranu biopalivového odvetvia sa otvorene postavili európski farmári. Ako povedal ústredný riaditeľ organizácie Copa Cogeca, Pekka Pesonen: „Farmári, ako aj priemysel už investovali do biopalív nemalé prostriedky. Ak takáto legislatívna zmena prejde, povedie to k vyššej spotrebe fosílnych palív a vyšším emisiám CO v doprave.“ V stanovisku upozorňuje na riziká nenaplnenia environmentálnych cieľov, ktoré si EÚ stanovila vo svojej stratégii a zároveň poukazuje na škody, ktoré nastanú na životnom prostredí a na európskom hospodárstve.

Podľa CC, nová úprava bude mať tiež za následok náhly koniec rozvoja biopalivárskeho sektoru vo viacerých krajinách, čím sa ohrozí až 220 000 pracovných miest prevažne vo vidieckych oblastiach EÚ. CC preto vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby vo svojom septembrovom kľúčovom hlasovaní zaručili, že EÚ bude mať aj v budúcnosti zabezpečené životaschopné biopalivové odvetvie. CC taktiež vyvracia mýty o tom, že biopalivá zvyšujú cenu potravinárskych komodít a zaberajú pôdu potravinám, pretože podľa ich prepočtov je v EÚ stále cca dva milióny hektárov nevyužívanej ornej pôdy. Objem pôdy, ktorá je využívaná na výrobu konvenčných biopalív sa rovná len 2% poľnohospodárskej pôdy EÚ. Za zvyšovaním cien komodít vidia pohyby cien ropy, špekulácie na trhu, kurzové zmeny, extrémne zmeny poveternostných podmienok, ad hoc reštrikcie v obchodnej politike a i.

Predseda Združenia pre výrobu a využitie biopalív Róbert Spišák víta podporu zo strany významných európskych farmárov: „Sme radi, že okrem kolegov z biopalivového sektoru sme našli porozumenie aj u farmárov. Aj oni si totiž uvedomujú veľké výhody, ktoré prináša pestovanie plodín na výrobu biopalív. Ich stanovisko jasne uvádza, že biopalivá prvej generácie vôbec nie sú hrozbou pre potravinársky priemysel a sú prínosom pre poľnohospodárstvo, pretože vytvárajú nové pracovné miesta.“

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Hubert J.E. obhájila certifikát bezpečnosti a kvality výroby

PRservis.sk - 5. august 2013

BRATISLAVA 5. augusta – Spoločnosť Hubert J.E., slovenský výrobca šumivých a tichých vín a brandy, úspešne prešla auditmi výroby podľa noriem IFS, BRS, ISO a obhájila tak certifikáty bezpečnosti a kvality výroby, ktoré sú platné pre kategóriu výrobkov „Návrh a výroba šumivých vín, miešaných alkoholických nápojov, liehovín a nealkoholických nápojov; fľašovanie tichých vín“.

Normy International Food Standard (IFS) a BRC Global Standard Food sú uznané prísnym preverovacím postupom neziskovej organizácie Global Food Safety Initiative a predstavujú v súčasnosti najprísnejšie kritériá týkajúce sa bezpečnosti a kvality potravín.

Audit International Food Standard (IFS) Version 6 sa sústreďuje na to, či výrobca, ktorý produkuje alebo balí potravinárske výrobky, spĺňa všetky náročné kritériá pravidiel IFS. Hubert aj v tohtoročnej recertifikácii obhájil vyšší stupeň. V roku 2006 bola spoločnosť vôbec prvým výrobcom sektov a tichých vín na Slovensku, ktorý certifikát IFS získal.

Certifikát Medzinárodných štandardov pre bezpečnosť potravín BRC Global Standard Food rovnako preveruje kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Audit sa sústreďuje na plnenie požiadaviek nielen platnej legislatívy ale aj prianí zákazníkov a vlastných špecifikácií spoločnosti.

Tretím z certifikátov, ktoré Hubert získal, je EN ISO 22 000: 2005. Táto medzinárodná norma vymedzuje požiadavky na Systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý má zaistiť kvalitu a nezávadnosť surovín i výrobkov v celom potravinárskom reťazci až po bod konzumácie. Kontrola preveruje okrem iného aj interaktívnu komunikáciu, manažérstvo systémov, programy podpory či zásady HACCP.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Európski farmári bojujú za biopalivá

PRservis.sk - 5. august 2013

BRATISLAVA 5. augusta – Bruselská organizácia Copa Cogeca (CC), zastrešujúca najvýznamnejších európskych farmárov, vyjadrila svoju podporu biopalivám. CC zásadne nesúhlasí so znížením podielu primiešavania biopalivovej zložky do benzínu a nafty z 10% na 5,5% k roku 2020, o ktorom by sa malo v europarlamente na jeseň hlasovať. Znížením limitu sa ohrozuje nielen európsky biopalivový priemysel, ale aj dodávky krmiva pre zvieratá a niekoľko stotisíc pracovných miest.

Momentálne je v platnosti smernica EÚ, podľa ktorej sa má do roku 2020 postupne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v palivách do výšky 10%. Ide o konvenčné biopalivá prvej generácie vyrábané z energetických plodín, v našich pomeroch napr. z kukurice, repky olejnej či obilnín. Výbor europarlamentu pre životné prostredie však chce túto hranicu spolu s ďalšími podmienkami výroby výrazne zmeniť, až na 5,5% k roku 2020, čo predstavuje približne terajšiu hodnotu podielu primiešavania. V septembri budú europoslanci hlasovať o navrhovaných zmenách na plenárnej schôdzi.

Na stranu biopalivového odvetvia sa otvorene postavili európski farmári. Ako povedal ústredný riaditeľ organizácie Copa Cogeca, Pekka Pesonen: „Farmári, ako aj priemysel už investovali do biopalív nemalé prostriedky. Ak takáto legislatívna zmena prejde, povedie to k vyššej spotrebe fosílnych palív a vyšším emisiám CO₂ v doprave.“ V stanovisku upozorňuje na riziká nenaplnenia environmentálnych cieľov, ktoré si EÚ stanovila vo svojej stratégii a zároveň poukazuje na škody, ktoré nastanú na životnom prostredí a na európskom hospodárstve.

Podľa CC, nová úprava bude mať tiež za následok náhly koniec rozvoja biopalivárskeho sektoru vo viacerých krajinách, čím sa ohrozí až 220 000 pracovných miest prevažne vo vidieckych oblastiach EÚ. CC preto vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby vo svojom septembrovom kľúčovom hlasovaní zaručili, že EÚ bude mať aj v budúcnosti zabezpečené životaschopné biopalivové odvetvie. CC taktiež vyvracia mýty o tom, že biopalivá zvyšujú cenu potravinárskych komodít a zaberajú pôdu potravinám, pretože podľa ich prepočtov je v EÚ stále cca dva milióny hektárov nevyužívanej ornej pôdy. Objem pôdy, ktorá je využívaná na výrobu konvenčných biopalív sa rovná len 2% poľnohospodárskej pôdy EÚ. Za zvyšovaním cien komodít vidia pohyby cien ropy, špekulácie na trhu, kurzové zmeny, extrémne zmeny poveternostných podmienok, ad hoc reštrikcie v obchodnej politike a i.

Predseda Združenia pre výrobu a využitie biopalív Róbert Spišák víta podporu zo strany významných európskych farmárov: „Sme radi, že okrem kolegov z biopalivového sektoru sme našli porozumenie aj u farmárov. Aj oni si totiž uvedomujú veľké výhody, ktoré prináša pestovanie plodín na výrobu biopalív. Ich stanovisko jasne uvádza, že biopalivá prvej generácie vôbec nie sú hrozbou pre potravinársky priemysel a sú prínosom pre poľnohospodárstvo, pretože vytvárajú nové pracovné miesta.“

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Jedna banka prudko zlacnela úvery na bývanie

PRservis.sk - 5. august 2013

BRATISLAVA 5. augusta – Plánujete kupovať, či prerábať nehnuteľnosť? Urobte tak čím skôr, na hypotéke teraz ušetríte tisícky eur.

Banky pokračujú v znižovaní úrokových sadzieb úverov na bývanie. Požičať si na vlastné bývanie sa tak teraz dá najlacnejšie za posledné roky. Jednou z bánk, ktorá aktuálne pristúpila k výraznej úprave úrokov úverov na bývanie, je aj najväčšia banka na Slovensku.

Slovenská sporiteľňa znížila úrokové sadzby úverov na bývanie o pol percenta s fixáciou na 3, 5 a 10 rokov, na najnižšie vo svojej histórii. Pri päťročnej fixácii je možné si požičať na bývanie s úrokovou sadzbou už 3,49 % ročne. „Pristúpiť k tomuto kroku sme mohli preto, že zlacneli peniaze na medzibankovom trhu, čo pozitívne vplýva na výšku nákladov, za ktoré úvery poskytujeme. Navyše, kvalita nášho úverového portfólia je lepšia ako v minulosti,“ vysvetľuje Štefan Panenka, produktový riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Na bývanie si ľudia obyčajne požičiavajú väčšie sumy peňazí na veľa rokov. Keďže ide o dlhodobý úver, každá desatina percenta z ročnej úrokovej sadzby 3,49 % môže ušetriť veľa peňazí. Napríklad, ak si peniaze na bývanie požičajú s úrokom nižším o pol percenta, pri úvere 50 000 eur na 30 rokov úspora predstavuje takmer 5 800 eur. Celkovo však väčšine klientov Slovenskej sporiteľne klesne úroková sadzba až o 1,2 % ročne a usporia za rovnakých podmienok ešte viac, aj 13 700 eur. Je to vtedy, ak si nechajú posielať na účet do Slovenskej sporiteľne príjem a úver si poistia.

Úvery na bývanie na Slovensku podľa údajov NBS dosiahli ku koncu mája úroveň 13,8 miliardy eur. Najväčší podiel spomedzi slovenských bánk dlhodobo patrí Slovenskej sporiteľni s podielom 27 %. Za ňou nasleduje s 20,6 % VÚB banka a Tatra banka s 13,9 % podielom. V prvej päťke bánk, ktoré poskytujú najviac úverov na financovanie bývania, je ešte ČSOB s podielom 10,6 % a UniCredit s necelými 5 %

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na verejnú diskusiu k pripravovanej výstavbe obytného súboru na Škultétyho ulici

Banm.sk - 5. august 2013
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pozýva na verejnú diskusiu k pripravovanej výstavbe nového obytného súboru na Škultétyho ulici. Uskutoční sa vo š...
Kategórie: Samospráva

Pozvánka

Cachtice.sk - 5. august 2013

Miestny odbor Matice Slovenskej, Obec Čachtice, MKS,
ZŠ IV.sednice Tatrína v Čachticiach

Vás pozývajú na

SPOMIENKOVÚ SLAVNOSŤ

pri príležitosti

166. výročia IV.sednice Tatrína

ktorá sa uskutoční dňa
11.augusta /nedeľa/ o 17:00 hod.
pri pamätnej tabuli na Čachtickej fare
2013

V programe vystúpi:

Maja Velšicová a Miro Švába o 17:30 hod.

Všetci ste strdečne pozvaní.

Kategórie: Samospráva

akciová ponuka Drogerie TETA

Letakove-akcie.sk - 5. august 2013
Prohlédněte si nový leták akciová ponuka Drogerie TETA. Platnost letáku 5. 8. - 16. 8. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčná nabídka Lidl - škola

Letakove-akcie.sk - 3. august 2013
Prohlédněte si nový leták akčná nabídka Lidl - škola. Platnost letáku 5. 8. - 11. 8. 2013.
Kategórie: Podporujeme

aktuálny leták dm drogerie

Letakove-akcie.sk - 3. august 2013
Prohlédněte si nový leták aktuálny leták dm drogerie. Platnost letáku 1. 8. - 15. 8. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták predajny Dom farieb

Letakove-akcie.sk - 3. august 2013
Prohlédněte si nový leták leták predajny Dom farieb. Platnost letáku 1. 8. - 31. 8. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Máte doma malých golfistov? Poďte s nimi do Auparku

PRservis.sk - 2. august 2013

BRATISLAVA 2. augusta – Bratislavský Aupark pripravil pre svojich najmenších návštevníkov príjemné letné prekvapenie. Detské ihrisko sa rozrástlo o nový minigolf.

Obľúbené detské ihrisko bratislavského Auparku, neďaleko Sadu Janka Kráľa, sa rozšírilo o novú lákavú atrakciu. Je ňou minigolf – obľúbená forma zábavy malých i veľkých. Svoj cit pre hru a presnosť si budú môcť záujemcovia vyskúšať na deviatich stanovištiach. Súčasťou ihriska je, prirodzene, aj požičovňa minigolfových palíc a loptičiek. Zmerať sily si tak môžu nielen najmenší, ale aj ich rodičia, a to úplne zadarmo.

Minigolf je k dispozícii každý deň, s tým, že požičovňa je otvorená od 10:00 do 19:00 hod. Okrem vybavenia minigolfu ponúka aj bicykle, kolobežky a cez víkend aj kolieskové korčule. Ako bonus získate ochranné prilby a chrániče. Cez víkend sa deti s nadšením pre korčuľovanie môžu tešiť na inline škôlku, kde ich vyškolení inštruktori naučia základy tohto obľúbeného letného športu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Pezinok patrí medzi najmodernejšie mestá

PRservis.sk - 2. august 2013

BRATISLAVA 2. augusta – Pezinok je jedným z miest na Slovensku, ktoré vyvracia status zastaralej slovenskej samosprávy. Rozhodlo sa napriek obmedzenému rozpočtu digitalizovať a postupne zjednocovať svoju IT infraštruktúru. Investíciou si znížilo prevádzkové náklady na telekomunikačné služby o 40 %.

Toto okresné mesto vo východiskovej situácii zápasilo s klasickými problémami ako staré analógové zariadenia, neprehľadnosť telekomunikačných služieb vrátane rôznych paušálov, nejednotných predvolieb a až 13 rôznych verejných liniek. V porovnaní s prácou v súkromnom sektore s modernejšou infraštruktúrou, zamestnanci mesta potrebovali aj na vykonanie jednoduchých úkonov oveľa viac času. Neposlednou komplikáciou bola aj absencia centralizovanej správy, čo spôsobovalo problémy a zdržania technickému oddeleniu.

Prvým akútnym kameňom úrazu bola zastaralá telefónna ústredňa, ktorá sa nedala rozšíriť, a teda nedokázala zjednotiť mestský úrad so svojimi organizáciami, ako napríklad s centrom voľného času, materskými školami, opatrovateľskou službou, alebo dennými centrami pre seniorov.

S riešením prišiel externý dodávateľ telekomunikačných služieb Slovanet a navrhol modernú, digitálnu IP ústredňu. Vďaka SIP protokolom a konvergovaným riešeniam (multimediálne spojenia, hlas + dáta) sa eliminovali výpadky a zbytočné zdvojené kabeláže. IP telefóny teraz disponujú 80 IP klapkami nezávislými od umiestnenia a majú flexibilnú kapacitu odchádzajúcich hovorov. A čo je najdôležitejšie, zamestnanci mesta môžu pracovať efektívnejšie, bez nadbytočných úkonov a komplikácií.

„Pezinok chce byť dobrým miestom pre život svojich občanov, a preto nesmie zaostávať ani vo vybavovaní agendy. Na to je ale potrebná neustála modernizácia a digitalizácia procesov. Nová IP ústredňa nám výrazne zjednodušila úkony, ušetrila náklady na prevádzku, a čo je najdôležitejšie, naši ľudia sa naučili s novým systémom rýchlo pracovať,“ povedal Matej Sandtner, správca IT Mestského úradu Pezinok.

Nový stav a výsledky implementácie digitálnej ústredne v Pezinku:
- Jednotná a moderná IP infraštruktúra
- Zníženie nákladov na telekomunikačné služby o 40 %
- Flexibilita rozširovania – geografická nezávislosť
- Flexibilita nadstavby (hlasová schránka, IVR, softphone, audiokonferencia, call centrum)
- Možnosť prepojenia s informačnými systémami

Mesto v najbližších mesiacoch plánuje ďalšiu modernizáciu a plánované prepojenie svojich inštitúcií.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Sebestačný dom v Dwingeloo

Zelenarchitektura.sk - 2. august 2013
Na brehu bývalej pieskovne v Holandsku vyrástol sebestačný dom. Teda takmer sebestačný – očakáva sa, že v blízkej budúcnosti dom bude existovať úplne “off-grid”, bez pripojenia [...]
Kategórie: Podporujeme

Accenture predstavuje novú verziu Accenture Cloud Platform

PRservis.sk - 2. august 2013

BRATISLAVA 2. augusta – Spoločnosť Accenture spustila novú verziu svojej platformy Accenture Cloud Platform, ktorá ponúka nové a vylepšené služby pre verejné a súkromné cloudové infraštruktúry. Platforma zároveň rozširuje portfólio poskytovateľov infraštruktúrnych služieb, čím spoločnosť zväčšuje jej geografický dosah o nové dátové centrá umiestnené v Latinskej Amerike a Ázii.

Nová verzia platformy Accenture Cloud Platform prináša viac flexibility a možností. Rozšírením ekosystému cloudových poskytovateľov dokáže Accenture ponúkať bohatšie portfólio služieb, ktoré umožní klientom získať vyhovujúce riešenie v čase a mieste, ktoré potrebujú. Riešenia sú zároveň poskytované v balíkoch a štandardizovaných formátoch, ktoré umožňujú rýchle nasadenie za nižšie náklady.

Rastúce portfólio poskytovateľov rozširuje geografickú pôsobnosť cloudovej platformy spoločnosti Accenture o nové dátové centrá umiestnené v Latinskej Amerike a Ázii. Platforma poskytuje infraštruktúrne služby s nasledovnými poskytovateľmi:

• Amazon Web Services – platforma poskytuje aktivovanie účtu a expertné služby v oblasti provisioningu, podporuje zákazníkov využívajúcich prostredie Amazon Web Services v deviatich regiónoch po celom svete.

• Microsoft Windows Azure – Accenture Cloud Platform poskytuje aktiváciu účtu a podporuje nasadenie riešení pre vývoj aplikácií na platforme Windows Azure

• Verizon Terremark – platforma poskytuje provisioning, ako aj administratívne a podporné služby pre podnikateľský cloud spoločnosti Terremark, ktorý je virtuálnym privátnym cloudovým riešením. Prostredníctvom datacentra v brazílskom Sao Paole rozširuje cloudová platforma spoločnosti Accenture svoj geografický dosah aj do Latinskej Ameriky.

• NTT Communications – Accenture podporuje súkromné a verejné podnikateľské cloudy spoločnosti NTT Communications a zároveň ponúka provisioning, administratívne a podporné služby, ako aj profesionálne poradenstvo, ktoré pomáha klientom navrhnúť a nasadiť svoje aplikácie v cloude. Platforma si vďaka verejným dátovým centrám v Hong Kongu a Tokiu rozširuje pôsobisko aj v ázijsko-tichomorskom regióne.

„Vďaka novej verzii sme posilnili možnosti platformy tak, aby systém poskytovateľov spĺňal nároky na najvyššiu kvalitu. Rozšírené portfólio poskytovateľov zvyšuje naše geografické zázemie a pomáha nám poskytovať lepšie služby pre našich zákazníkov po celom svete,“ povedal Michael Liebow, generálny riaditeľ a Global Lead pre Accenture Cloud Platform. „Plánujeme rozvíjať podnikové služby na našej cloudovej platforme, ktorá ďaleko presahuje typické služby poskytovateľov,“ dodal Liebow.

Accenture investuje do cloudovej platformy veľkú časť svojich investícií. Do roku 2015 plánuje investovať viac ako 400 miliónov dolárov do oblasti cloudových technológií, kvalifikovania a odbornej prípravy. Hlavným cieľom týchto investícií je poskytovanie cloudových služieb z vlastnej siete poskytovateľov, rovnako ako prepojenie vlastných priemyselných riešení s inováciami tretích strán.

Spoločnosť Accenture sa doteraz podieľala na viac ako 6000 projektoch v oblasti cloud computingu pre svojich klientov, z ktorých viac ako 60% figurovalo v rebríčku Fortune Global 100. Accenture sa zároveň môže v súčasnosti pochváliť viac ako 7900 profesionálmi, ktorí sú vyškolení v oblasti cloud computingu.

Viac o Accenture Cloud Platform nájdete TU.

O spoločnosti Accenture
Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, technologických služieb a outsourcingu. Má približne 259.000 zamestnancov a poskytuje svoje služby klientom vo viac ako 120 krajinách. Vďaka kombinácii jedinečných skúseností a rozsiahlych znalostí naprieč všetkými odvetviami, doplnenými rozsiahlym výskumom celosvetovo najúspešnejších firiem, spoločnosť Accenture pomáha svojim klientom stať sa vysoko výkonnými spoločnosťami. Spoločnosť za fiškálny rok končiaci k 31.augustu 2012 dosiahla celosvetový obrat 27,9 miliardy amerických dolárov. Pre viac informácií o spoločnosti Accenture navštívte www.accenture.com.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

skuska

StaraLubovna.sk - 2. august 2013
Kategórie: Samospráva

Úprava pracovnej doby na MsÚ

Roznava.sk - 2. august 2013
- oznam -
Kategórie: Samospráva

V sobotu na Kuchajde vystúpi Peter Nagy. Vstup zdarma

Banm.sk - 2. august 2013
V sobotu novomestská Kuchajda privíta skutočnú hudobnú legendu. V rámci série letných Koncertov na Kuchajde vystúpi 3. augusta v miestnom amfiteátri s...
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box