RSS čítačka

ponuka Merkury Market - Zvolen

Letakove-akcie.sk - 1. jún 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka Merkury Market - Zvolen. Platnost letáku 1. 6. - 30. 6. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták Merkury Market

Letakove-akcie.sk - 1. jún 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Merkury Market. Platnost letáku 1. 6. - 30. 6. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták Merkury Market - Levice

Letakove-akcie.sk - 1. jún 2013
Prohlédněte si nový leták leták Merkury Market - Levice. Platnost letáku 1. 6. - 30. 6. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták HORNBACH

Letakove-akcie.sk - 1. jún 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták HORNBACH. Platnost letáku 31. 5. - 27. 6. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Svetový deň bez tabaku

Roznava.sk - 31. máj 2013
- informácia -
Kategórie: Samospráva

Ceny plynu sa meniť nebudú

PRservis.sk - 31. máj 2013

BRATISLAVA 31. mája – Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., sa ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku zúčastnila štandardného pripomienkovacieho konania k novej Vyhláške ÚRSO o cenovej regulácii. Pripomienky a návrh SPP – distribúcia, a.s., sa týkal iba zmeny metodiky výpočtu tarify tak, aby viac reflektovala štruktúru nákladov spoločnosti na prevádzku distribučnej plynárenskej siete a údržbu odberného miesta. Zmena metodiky výpočtu tarify by však nemala dopad na cenu plynu.

Náklady SPP – distribúcia, a .s., na výstavbu a údržbu prípojky a plynovodov, z ktorých je aktívne odoberaný zemný plyn, sú totiž rovnaké ako tie, z ktorých nie je významný odber (napr. varenie).
Prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., navrhla zmenu štruktúry tarify za distribúciu plynu, teda zmenu pomeru fixnej a variabilnej časti ceny.

V súčasnosti platí maximálny limit 60% pre fixnú časť, pričom na variabilnú ostáva 40%. SPP – distribúcia, a.s., navrhla tento pomer upraviť v prospech fixnej časti tarify na 80% (fixná časť) k 20% (variabilná časť), pričom táto zmena by nemala dopad na cenu plynu.

Modelový príklad:

V súčasnosti domácnosť, ktorá používa plyn iba na varenie, platí ročne 30 € za distribúciu plynu.
V tomto režime je fixnou časťou suma 18 € a variabilnou suma 12 €. Fixná čiastka v tarife sa platí vždy bez ohľadu na odber a variabilná časť sa platí podľa skutočnej spotreby.

Podľa nového návrhu by z faktúry v celkovej výške 30 € na fixnú časť smerovalo 24 € a variabilná suma by bola 6 €. Z uvedených čísiel vyplýva, že by sa výška ročnej faktúry, ktorú dostáva domácnosť, ktorá používa plyn iba na varenie, vôbec nemenila. Inými slovami domácnosti po zmene metodiky výpočtu tarify budú platiť za plyn stále rovnako.

SPP – distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre viac ako 1,5 milióna odberateľov na Slovensku.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Minister Jahnátek: V IDC majú návod, ako úspešne podnikať

PRservis.sk - 31. máj 2013

BRATISLAVA 31. mája – Dnes prijal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek zástupcov spoločnosti I. D. C. Holding, a.s., ktorí ho informovali o nových projektoch spoločnosti.

Pavol Kovačič, generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., oboznámil ministra s dlhodobo pripravovanými projektmi spoločnosti. „V súčasnej dobe, kde sa veľmi rýchlo menia globálne podmienky podnikania, sme sa rozhodli, že budeme rozširovať našu výrobnú kapacitu,“ povedal na stretnutí Pavol Kovačič. Cieľom investícií je integrovať výrobu na jedno miesto a tým znížiť prevádzkové náklady a tak zachovať pracovné miesta.

V najbližších dňoch sa položí základný kameň nových výrobných závodov, ktoré budú patriť medzi najmodernejšie v strednej Európe. „IDC je vlajková loď nášho potravinového sektora a dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky,“ povedal minister Ľubomír Jahnátek na dnešnom stretnutí. Zdôraznil tiež, že: „Podnik sa presadil na medzinárodných trhoch a stáva sa príkladom aj pre iných. V IDC ponúkajú návod, ako úspešne podnikať v turbulentnom prostredí.“

Stretnutia sa zúčastnil aj vedec a podnikateľ Štefan Kassay, ktorý je predsedom Dozornej rady I.D C. Holding, a.s. Štefan Kassay zasvätil svoj život prepojeniu vedy a praxe a dnes, po dvadsiatich rokoch úspešného podnikania svoje skúsenosti ponúka nastupujúcej generácii. „Najnovšie vedecké poznatky sme aplikovali priamo do I. D. C. a prišli sme k prekvapujúcim záverom. Dnes sa vďaka inováciám pripravujeme na rozšírenie výroby. Aj preto som sa rozhodol podeliť s inými podnikateľmi, manažérmi, aby sme mali u nás viac prosperujúcich fabrík vo všetkých segmentoch priemyslu,“ povedal profesor Štefan Kassay.

Pentalógia Podnik a podnikanie je vydávaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení a je predmetom ekonomickej diplomacie. „Cez odbornú spisbu šírime dobré meno slovenských podnikateľov v zahraničí,“ s nemalou hrdosťou povedal autor pentalógie profesor Štefan Kassay pri odovzdávaní vydaných štyroch zväzkoch ministrovi Ľubomírovi Jahnátkovi.

O I.D.C Holding, a.s.
V roku 1992 Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Ing. arch. Pavol Jakubec založili spoločnosť Investment Development Company (I.D.C., s.r.o.). V tom istom roku získala víťazstvom v medzinárodnom privatizačnom tendri štátny podnik Pečivárne Sereď. V roku 1993 bolo jej ďalším víťazstvom aj získanie štátneho podniku Figaro Trnava. V roku 1997 bola I. D. C., s.r.o., transformovaná na akciovú spoločnosť. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia sa začala spoločnosť viac orientovať na trhy krajín Vyšehradskej štvorky, čo prinieslo značný úspech. Ďalšími jej výrobnými závodmi sú I.D.C. Lolly, s. r. o., a Václav & Ježo, a. s. Všetky výrobné prevádzky sú charakteristické výrobou kvalitných a obľúbených výrobkov. Sú známe aj tým, že ich vyrábajú podľa tradičných receptúr s použitím najmodernejších zaradení. I.D.C. Holding, a.s., je dnes nadnárodnou spoločnosťou a najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Svoje obchodné zastúpenia má v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku. Ing. Pavol Kovačič nastúpil do I. D.C. Holding, a.s. v roku 1996 a od roku 1998 pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa a predsedu Predstavenstva I.D.C.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

TS: Finále informatizácie bude akčné!

ITAPA - 31. máj 2013
Veľký záujem účastníkov pritiahla Jarná konferencia ITAPA/OPIS, ktorá sa primárne zameriavala na otázku, ako úspešne dokončiť informatizačné projek...
Kategórie: Podporujeme

Video o PEVŠ postúpilo do finále medzinárodnej súťaže

PRservis.sk - 31. máj 2013

BRATISLAVA 31. mája – Dielo študentov Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, Romana Doležala, Michala Mikušku a Juraja Adámka, predstavujúce Bratislavu a Paneurópsku vysokú školu, postúpilo do finále medzinárodnej súťaže o najlepšie prezentačné video členskej univerzity združenia Compostela Group of Universities.

Video má dĺžku 126 sekúnd a predstavuje postupne Bratislavu a jej dominanty a lákadlá, Paneurópsku vysokú školu, jej jednotlivé fakulty, ale tiež študenti. Samostatný priestor dostáva Mediálne centrum Fakulty masmédií PEVŠ, ktoré sa významne na tvorbe videa podieľalo. Video ponúka pohľady do jeho pracovní – zvukových a obrazových nahrávacích štúdií, strižne, réžie, či do špičkovo zariadenej miestnosti na počítačovú grafickú tvorbu.

Víťazný tím z FM PEVŠ je trojčlenný – Roman Doležal (réžia, strih, kamera), Michal Mikuška (zvuk, kamera, strih, réžia) a Juraj Adámek (kamera, logistika).

„Video sme pripravovali týždeň. Nakrúcanie bolo veľmi náročné vzhľadom na zimné obdobie a nepriaznivé počasie. Charakteristickým prvkom videa je impulzívna a pomerne jednoduchá hudba, ktorá mu dáva dynamiku. Video je natočené a nastrihané do podoby traileru, je postavené rýchlych dynamických záberoch a prestrihoch,“ vyjadril sa jeden z lídrov projektu Roman Doležal.

Porota súťaže prebiehajúcej od októbra 2012 do mája 2013 bude hodnotiť najmä originalitu prác. Video Paneurópskej vysokej školy vzišlo z internej súťaže študentov Paneurópskej vysokej školy, do ktorej sa zapojilo sedem tvorivých tímov.

„Compostela Video Contest je výnimočnou príležitosťou pre študentov PEVŠ prejaviť svoju kreatívnu tvorbu v medzinárodnom porovnaní. Osobitne potešiteľné je, že sa víťaz školského kola súťaže zapája do medzinárodnej súťaže hneď v prvom roku členstva školy v Compostela Group of Universities. Domnievame sa, že prezentačné video našich študentov nemusí byť bez šancí ani v medzinárodnom kole súťaže,“ povedal riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov PEVŠ JUDr. Slavomír Rudenko.

Obrazom: Video je dostupné na oficiálnom Youtube kanáli Paneurópskej vysokej školy

https://www.youtube.com/watch?v=7rlXTl205ZQ

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Úspech mladých karatistov

StaraLubovna.sk - 31. máj 2013
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2013 DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU, 18.5.2013 PRIEVIDZA
Kategórie: Samospráva

Úspech mladých karatistov

StaraLubovna.sk - 31. máj 2013
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2013 DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU, 18.5.2013 PRIEVIDZA
Kategórie: Samospráva

Športová olympiáda

Roznava.sk - 31. máj 2013
Kategórie: Samospráva

Čestná plaketa A. Stodolu Vladimírovi Šepelákovi

SAV.sk - 31. máj 2013
Čestnú plaketu A. Stodolu za zásluhy v technických vedách prof. RNDr. Vladimírovi Šepelákovi, DrSc., odovzdal 24. mája 2013 podpredseda SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. Slávnostnú laudáciu čítal riaditeľ Ústavu geotechniky,  Dr. Víťazoslav Krúpa.
Kategórie: Podporujeme

Jozef Felix (1913 – 1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike

SAV.sk - 31. máj 2013
Pod uvedeným názvom sa dňa 17. 5. 2013 uskutočnila konferencia o živote a diele popredného literárneho historika, kritika, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga Jozefa Felixa. Podujatie sa konalo pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v priestoroch FF UK v Bratislave a zorganizovali ho tamojšia Katedra romanistiky a Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry.
Kategórie: Podporujeme

Dovolenka je pre zlodejov ideálnym obdobím

PRservis.sk - 31. máj 2013

BRATISLAVA 31. mája – Počas letnej dovolenkovej sezóny veľa ľudí na dlhší čas opúšťa svoje príbytky. Je preto ideálnym obdobím pre bytových a domových vlamačov. Radoslav Papánek zo Salve Finance radí ako si zabezpečiť bývanie pred odchodom na dovolenku.

Stiahnuté žalúzie, plná poštová schránka, vyschnuté kvety, to všetko je dobrým znamením pre zlodeja, že domácnosť je bez majiteľa. Preto je dobré poprosiť spoľahlivých susedov, aby vám aspoň vyberali schránku a dohliadli na dom alebo byt. „Je to najlacnejšia alternatíva, ale samozrejme existuje viacero možností zabezpečenia bývania. Veľmi dobré je mať bezpečnostné dvere s bezpečnostnými zámkami a viac bodovým uzamykaním. Dobrou voľbou, avšak finančne náročnejšou je aj elektronické zabezpečenie domu alebo bytu,“ radí Radoslav Papánek.

Niekedy sa žiaľ ani pri tom najlepšom zabezpečení nevyhnete krádeži alebo vlámaniu. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nákladom a výdavkom, je lepšie premýšľať aj nad alternatívou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. „Väčšina poisťovní má v základných poistných nebezpečenstvách aj odcudzenie poistenej veci alebo poistenie veci krádežou vlámaním a vandalizmom po vlámaní,“ hovorí expert na rodinné financie.

Poistnú sumu pre zabezpečenie domácnosti si môžete určiť sami alebo vám ju vypočíta poisťovňa podľa veľkosti domácnosti. „Určenie poistnej sumy je veľmi individuálne a závisí od konkrétnej poisťovne a tiež od zariadenia domácnosti. Taktiež je možné dopoistenie niektorých rizík, ktoré nie sú v základnom poistení,“ vysvetľuje odborník zo Salve Finance. Od poistnej sumy sa podľa Papánka odvíja aj stupeň zabezpečenia domácnosti – čím vyššia suma, tým sa vyžaduje vyššie zabezpečenie. Závisí to aj od toho, či je domácnosť trvalo obývaná alebo využívaná len na rekreačné účely.

V prípade, že zistíte po návrate z dovolenky, že vás vykradli, neodkladne volajte políciu. „Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne, je najlepšie kontaktovať sprostredkovateľa, ktorý vám poradí ako máte postupovať. Prípadne si nájdite kontakt priamo na poisťovňu, v ktorej máte poistenú nehnuteľnosť alebo domácnosť,“ radí Radoslav Papánek. Vo väčšine poisťovní stačí nahlásiť poistnú udalosť telefonicky a poisťovňa si zabezpečí obhliadku. Pre istotu si urobte aj vlastnú fotodokumentáciu.

O spoločnosti
Salve Finance, a. s., je jednou z najväčších slovenských nezávislých spoločností poskytujúca sprostredkovanie finančných produktov a služieb. Salve Finance je špecialista na finančné zabezpečenie detí a rodiny, zabezpečenie dôchodku, bezpečné a výhodné vytváranie a zhodnocovanie úspor, zabezpečenie a skvalitnenie bývania a ochranu majetku pred rôznymi rizikami. Viac informácií na www.salvefinance.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Prezentácie z Jarnej Konferencie ITAPA/OPIS ZVEREJNENÉ

ITAPA - 31. máj 2013
Prezentácie z konferencie nájdete TU alebo v PROGRAME (preklik vpravo).
Kategórie: Podporujeme

Finále OPIS bude hodinou pravdy

PRservis.sk - 31. máj 2013

BRATISLAVA 31. mája – Top lídri informatizácie Slovenska na včerajšej Jarnej konferencii ITAPA/OPIS sformulovali 7 hlavných prekážok úspešného zavŕšenia informatizačných projektov v našej krajine, medzi ktoré patria príliš dlhé verejné obstarávanie, neustále personálne zmeny v projektových tímoch a nepripravenosť legislatívy. „Situácia je neúnosná, sme preto pripravení upustiť od projektov, kde je čerpanie prakticky vylúčené, a namiesto nich dáme šancu ďalším, ktoré je reálne zaviesť ešte tento rok a ktoré prinesú digitálny svet všetkým občanom“, vyhlásil Digitálny líder Slovenska Peter Pellegrini.

Jedným z takýchto nových projektov bude unikátny celoslovenský koncept digitalizácie školstva, ktorý zabezpečí najmodernejšie technológie na všetky materské, základné a stredné školy tak, aby už aj najmenšie deti získavali digitálne zručnosti. „Finále OPIS bude hodinou pravdy a na jesennom kongrese ITAPA som pripravený vymenovať zoznam dobrých a zlých projektov“, dodal Peter Pellegrini.

K téme pridlhého verejného obstarávania ako hrozby číslo jeden prepadnutia množstva peňazí z európskych grantových fondov sa vyslovil Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ informatizácie spoločnosti na MF SR: „Len samotné obstaranie 22 projektov trvalo spolu 290 mesiacov, čo predstavuje neuveriteľný viac než jeden rok na jeden projekt!“ Zároveň, čo sa času týka, však apeloval aj na dodávateľov riešení: „Boli by sme radi, keby po podpise zmluvy o projekte nasadili viac svojich síl na skutočné zavádzanie projektu do života, namiesto snáh o ďalšie získavanie zákazok, či práci primárne na iných projektoch. I takto by sme zlepšili výkonnosť informatizácie“, vyslovuje svoje presvedčenie.

K čerstvému schváleniu zákona o eGovernmente sa účastníci konferencie zhodli, že je to jeden z kľúčových faktorov, ktorý napomôže zavŕšeniu polorozbehnutých projektov. „Konečne tu máme legislatívu vôbec umožňujúcu plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi občanmi a verejnou správou. V praxi to bude ozajstná palica na byrokraciu – napríklad informácie, ktoré už raz budú v jednom základnom registri, nebudú môcť od ľudí vyžadovať žiadne iné inštitúcie“, s úľavou komentuje Pavol Frič, externý expert MF SR pre tento zákon. Ako dopĺňa Michal Ivantyšyn, riaditeľ ITAPA, „v praxi sa môže vytvoriť elektronická schránka, cez ktorú budú môcť občania preberať oficiálne dokumenty, namiesto chodenia na úrady či na poštu.“

S potešením prijalo publikum fakt, že do praxe sa začína aktivizovať aj projekt Ústredného portálu verejnej správy. Počnúc okamihom platnosti zákona o eGovernemente sa tak spustí miesto, kde všetky ostatné projekty môžu publikovať vlastné elektronické služby. Rastislav Janota, zástupca generálneho riaditeľa NASES, dodal, že týmto končia všetky výhovorky, prečo nemáme elektronické služby.

Model budovania rýchleho internetu na Slovensku vychádza z najlepších európskych skúseností, ktoré prezentoval Gediminas Šečkus z Litvy. Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ NASES dodal, že už zavŕšený úspešný litovský model bude prínosný pre krajinu, akou je Slovensko, keďže tieto dva štáty sú si podobné veľkosťou, internetovou infraštruktúrou a podobnou administratívnou záťažou. Litovský vzor pomôže ambícii Slovenska splniť svoj záväzok voči Európskej komisii pokryť internetom všetky biele miesta dokonca s niekoľkoročným predstihom.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Projekt JESSICA: Nová forma podpory z EÚ určená na zatepľovanie

PRservis.sk - 31. máj 2013

BRATISLAVA 31. mája – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) začne od 3.6.2013 prostredníctvom okresných úradov prijímať žiadosti o úver z prostriedkov Európskej únie určený na zlepšenie energetickej efektívnosti (zatepľovanie) existujúcich budov v mestských oblastiach (projekt JESSICA). Oprávneným žiadateľom o úver sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mestských oblastiach na území všetkých samosprávnych krajov. V utorok 28.4.2013 ŠFRB na svojej webovej stránke (www.sfrb.sk) zverejnil metodický pokyn a dokumenty, ktoré sú potrebné k poskytnutiu úveru. Na tento účel bude ŠFRB v roku 2013 poskytovať úvery s úrokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80% z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. Pre rok 2013 je na implementáciu iniciatívy JESSICA vyčlenených 11 529 412,- Eur, ktoré sú rozdelené do jednotlivých krajov v rámci operačných programov. Pre ROP (regionálny operačný program) je vyčlenených 8 mil. Eur (Trnavský kraj 768 000 Eur, Trenčiansky kraj 928 000 Eur, Nitriansky kraj 1 168 000 Eur, Žilinský kraj 1 168 000 Eur, Banskobystrický kraj 1 088 000 Eur, Prešovský kraj 1 600 000 Eur, Košický kraj 1 280 000 Eur) a pre OPBK (operačný program bratislavský kraj) 3 529 412,- Eur.

Názov projektu JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), znamená v preklade spoločná európska podpora udržateľných investícií do mestských oblastí. Iniciatíva Európskej komisie vznikla v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB). Riadiacim orgánom v tomto projekte je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), ŠFRB vykonáva činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie ROP / OPBK a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme návratných dotácií určených na zlepšenie energetickej efektívnosti, t.j. zatepľovanie existujúcich budov v mestských oblastiach.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Stránky