RSS čítačka

Tip: Kachle Mantova - 619.00

Zlacnene.sk - 5. december 2012
Kategórie: Podporujeme

Typický predstaviteľ SZČO je muž s vysokoškolským vzdelaním

PRservis.sk - 5. december 2012

BRATISLAVA 5. decembra – Viac ako dve tretiny dopytovaných Európanov (69 %) zo šestnásť krajín má k samostatnej zárobkovej činnosti pozitívny vzťah. Traja zo štyroch (78 %) sa domnievajú, že za 10 rokov bude podnikanie minimálne rovnako dôležité ako je dnes.

Štúdia Amway o podnikaní v Európe v roku 2012 bola oficiálne predstavená pred dvoma týždňami na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli, pozitívne reakcie vyvolala tiež u predstaviteľov Ludwig-Maximilians-Universität München v Nemecku.

Štúdia okrem iného odhaľuje najčastejšie motívy pre vlastné podnikanie a tiež prekážky, ktoré jednotlivcom v podnikaní bránia. Nezávislosť na zamestnávateľovi, sebarealizácia a vyhliadky na druhý príjem sú najčastejším dôvodom pre podnikanie. Naopak nedostatok vstupného kapitálu, neistá hospodárska situácia a strach z neúspechu sú bariéry, ktoré Európanom v podnikaní bránia. Typickým predstaviteľom samostatne zárobkovo činnej osoby je podľa štúdie mladý muž s vysokoškolským vzdelaním.

Muži (2012: 71 %, 2011: 75 %) podľa štúdie vykazujú mierne pozitívnejší vzťah k podnikaniu ako ženy (2012: 67 %, 2011: 68 %). Podľa štúdie Inštitútu Maxa Plancka pre výskum ekonomických systémov ženy reprezentujú len tretinu samostatne zárobkovo činných osôb v Európe.

Priamy predaj predstavuje jednu z najjednoduchších možností, ako s podnikaním začať. Priamy predaj, ktorý v Českej Republike reprezentuje Asociace osobního prodeje, ponúka ľuďom možnosť podnikania bez rizika, vstupných investícii a nutnosti formálneho vzdelania v ekonomike. Spoľahlivé firmy navyše záujemcom poskytujú potrebnú podporu a logistiku. V súčasnosti pôsobí v priamom predaji v rámci Európy 11 390 000 osôb.

„V súčasnej ekonomickej situácii je pre veľa európskych krajín s vysokou mierou nezamestnanosti samostatné podnikanie jednou z významných alternatív ekonomického uplatnenia obyvateľov. Malo by byť v záujme jednotlivých krajín a ich vlád čo najviac samostatné podnikanie podporovať,“ hovorí Jan Stránský, zastupujúci predseda Slovenského združenia priameho predaja. „Na Slovensku prieskum realizovaný nebol, predpokladáme, že sa uskutoční veľmi skoro. Napriek tomu si myslíme, že výsledky sú pre slovenskú verejnosť zaujímavé aj tento rok,“ dodáva.

Najústretovejší sú v hodnotení samostatne zárobkovej činnosti Dáni (85 %), naopak najmenej podnikateľského elánu majú obyvatelia Maďarska (47 %). Dôvodom sú konkrétne štrukturálne, administratívne a kultúrne dôvody, ktoré je možné odstrániť.

Kompletná správa o podnikaní v Európe v roku 2012 je k dispozícii v češtine na www.osobniprodej.cz.

O Slovenskom združení priameho predaja
Slovenské združenie priameho predaja je voľné združenie právnických osôb, ktoré si kladie za svoj primárny cieľ podporu priameho predaja na Slovensku ako alternatívneho spôsobu obchodovania. Slovenské združenie priameho predaja stanovuje pravidlá priameho predaja, zasadzuje sa o ich presadzovanie a dodržiavanie v praxi. Priamy predaj je unikátna príležitosť pre rozvoj drobného podnikania a vytváranie možností pracovného uplatnenia. Je cestou k budovaniu vzťahu a dôvery k zákazníkovi a ponúka mu možnosť zakúpenia kvalitných výrobkov za výhodných obchodných podmienok. S tým je tiež spojená ochrana spotrebiteľa a etika obchodovania na trhu. Riadnym členom Slovenského združenia priameho predaja sú v súčasnosti spoločnosti Amway, Avon, Just, Mary Kay a Oriflame. Členom čakateľom sú spoločnosti PartyLite a NuSkin. Členom združenia sa môže stať každá firma so sídlom na Slovensku, ktorá predáva svoje výrobky alebo služby systémom priameho predaja a bude dodržiavať stanovy a Etický kódex
združenia.

Viac na: www.zpp.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Novembrové predaje skupiny AAA AUTO narástli o 18,1 %

PRservis.sk - 5. december 2012

BRATISLAVA 5. decembra – Predaje vozidiel skupiny AAA AUTO boli v novembri napriek debatám o možnom nastupujúcom ekonomickom oslabení stále veľmi dobré. Skupina v novembri predala 4 270 vozidiel, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka to bolo 3 617 áut.

„Predajné výsledky skupiny najviac ťahal slovenský trh, ktorý v novembri medziročne narástol o 35,2 %. České predaje boli vyššie o 10,6 %, čo vzhľadom na podmienky na miestnom trhu považujeme za dobrý výsledok. Napriek tomu, že naše výsledky v Rusku zaznamenali oproti rovnakému mesiacu minulého roka rast o 43 %, stále čiastočne zaostávajú za našimi veľmi ambicióznymi plánmi,“ komentovala výsledky generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová. „Čo sa týka ďalšieho rastu, sme vzhľadom na mnohé známky možného ekonomického spomalenia v odhadoch na najbližšie tri až štyri mesiace pomerne opatrní,“ dodala Topolová.

Rovnako ako väčšinu roka 2012, aj v novembri sa na raste predajov skupiny AAA AUTO podieľala vysoká penetrácia finančných produktov, teda predaj vozidiel na splátky. „Zachovávame úroveň penetrácie finančných produktov na takmer 50 % v Českej republike a takmer 55 % na Slovensku,“ uviedla Topolová. Skupina v súčasnosti ponúka služby financovania nákupu vozidiel od piatich partnerov v Českej republike a troch na Slovensku.

Celkové doterajšie predajné výsledky AAA AUTO za uplynulých 11 mesiacov naznačujú, že skupina s najvyššou pravdepodobnosťou dosiahne svoj cieľ predať v tomto roku najmenej 50 000 automobilov.

„Veríme, že naša marketingová kampaň na podporu výrazných zliav vozidiel v súvislosti s blížiacim sa koncom roka prispeje k dobrým decembrovým výsledkom a pomôže nám plánovaný počet 50 000 predaných automobilov v tomto roku ešte prekročiť,“ uzavrela Topolová.

Nové pobočky
Skupina AAA AUTO plánuje na rok 2013 otvorenie niekoľkých nových pobočiek v Českej a Slovenskej republike, vždy samozrejme na základe dôkladného prieskumu trhu a demografických ukazovateľov v regióne. Otvorenie prvej slovenskej pobočky Mototechna je naplánované na polovicu januára 2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Prevenar 13 zvládne aj krátkodobé výkyvy teplôt

PRservis.sk - 5. december 2012

BRATISLAVA 5. decembra – Očkovacej látke Prevenar 13 proti pneumokokovým infekciám bol agentúrou EMA (European Medicines Agency) schválený posunutý chladový reťazec. Podľa oficiálnej správy je Prevenar 13 stabilný až do teploty 25 °C po dobu štyroch dní. Na konci tejto doby má byť Prevenar 13 použitý alebo znehodnotený.

V praxi to pre ľudí a pacientov znamená uľahčenie manipulácie s očkovacou látkou. Tú si pacienti nechajú v prípade záujmu a po dôkladnom zhodnotení ich zdravotného stavu predpísať praktickým lekárom alebo pediatrom. Recept následne zanesú do lekárne a očkovaciu látku prinesú naspäť k lekárovi, aby ju mohol použiť a zaočkovať ich. Vakcína musí byť v lekárni skladovaná v chladničke pri teplote 2 – 8 °C. Pri tomto bežnom postupe však môžu nastať drobné komplikácie – lekáreň sa nemusí nachádzať pri každej ambulancii, pacient môže mať akýkoľvek problém, ktorý mu nedovolí vrátiť sa s vakcínou po jej vybratí z chladničky lekárne hneď k lekárovi. Práve v týchto situáciách môže vzniknúť oprávnená obava o to, či sa očkovacia látka nemôže kvôli zvýšenej teplote, v ktorej sa istú dobu nachádza, znehodnotiť.

Odteraz sa nemusíte báť zaobchádzať s vakcínou, pretože Prevenar 13 je stabilný až do teploty 25 °C (bežná izbová teplota) po dobu štyroch dní. Bezpečnosť konjugovanej 13-valentnej pneumokokovej vakcíny je vďaka tejto skutočnosti opäť zvýšená a dokáže tak zabezpečiť dlhodobú ochranu pred invazívnymi pneumokokovými ochoreniami.

O pneumokokových ochoreniach
Pneumokokové ochorenia spôsobujú baktérie (pneumokoky), ktoré žijú vo vlhkom prostredí a šíria sa kvapôčkami tekutín vzduchom a bežným kontaktom, pričom sa usádzajú na slizniciach nosa a úst. Odtiaľto tie najinvazívnejšie z nich dokážu preniknúť do krvného obehu a napadnúť ďalšie orgány.

V súčasnosti je známych až 92 kmeňov (sérotypov) pneumokokových baktérií. Len niektoré z týchto sérotypov sú pôvodcami závažných infekcií, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo život pacienta. Závažnosť pneumokokových infekcií je daná invazivitou niektorých pneumokokových sérotypov, vysokou rýchlosťou ich šírenia v organizme, ale najmä odolnosťou voči viacerým antibiotikám. Medzi najzávažnejšie až život ohrozujúce ochorenia spôsobené pneumokokmi patria zápal mozgových blán, otrava krvi, zápal pľúc a zápal stredného ucha.
Najviac ohrozenou skupinou sú najmenšie deti do 5 rokov, ktorých obranyschopnosť ešte nie je dostatočne vyvinutá, a ľudia nad 50 rokov, pričom s pribúdajúcim vekom sa riziko nákazy pneumokokovou infekciou výrazne zvyšuje.

Prevencia je lepšia ako liečba
Najúčinnejšou formou prevencie je očkovanie. Vakcína Prevenar 13 je schválená ako povinné očkovanie detí proti pneumokokom. V rámci povinného očkovania je čiastočne hradená zo zdravotného poistenia s doplatkom rodiča vo výške 12,72  za 1 dávku vakcíny, pričom celková očkovacia schéma proti pneumokokom pozostáva z 3 dávok vakcíny.

Očkovanie proti pneumokokom pre dospelú populáciu nie je zaradené medzi povinné očkovania, no odporúča sa pre ľudí nad 50 rokov a rizikové skupiny. Vakcínu predpisuje ako aj podáva praktický lekár a je hradená pacientom v plnej výške. Na zabezpečenie dlhodobej ochrany postačuje jedna dávka vakcíny.

Viac informácií o prevencii pneumokokových ochorení nájdete na www.pneumokok.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Hobit: Neočakávaná cesta v špeciálnom HFR 3D formáte

PRservis.sk - 5. december 2012

BRATISLAVA 5. decembra – Filmová distribučná spoločnosť Continental film prináša, dňa 13. decembra 2012, do slovenských kín prvú časť trilógie Hobit, režiséra Petra Jacksona, v troch verziach so slovenskými titulkami. Diváci si ju budú mať možnosť vychutnať v 2D, 3D a v špeciálnom HFR 3D (natáčané 48 snímkov za sekundu, namiesto „klasických“ 24 snímkov za sekundu) formáte.

Peter Jackson o natáčaní Hobita v HFR 3D

OTÁZKA: Prečo ste natočili trilógiu filmov Hobit s použitím vyššej snímkovej frekvencie (HFR)?

PETER JACKSON: Žijeme v digitálnom veku, ktorý rapídne napreduje. Stále sa vyvíjajúce technológie zlepšujú a obohacujú zážitok z kina. Natáčanie celovečerných filmov vo vyššej snímkovej frekvencii sa stalo realizovateľné iba v poslednom roku či dvoch, a zároveň žijeme v dobe rastu obľúbenosti domácich kín. Začal som natáčať Hobita v HFR, pretože som chcel, aby diváci prežili, ako úžasne strhujúci dokáže byť filmový

OTÁZKA: Aká je história snímkovej frekvencie a prečo si myslíte, že nadišiel čas na jej zvýšenie v kinách?

PETER JACKSON: Nemé filmy boli natáčané niekde medzi 16 až 18 snímkami za sekundu (fps) na ručných kamerách. Keď v roku 1927 prišla možnosť zvuku, musela vzniknúť v rámci priemyslu dohoda na motorom poháňanú, konštantnú rýchlosť záberov. 35mm film bol veľmi drahý, takže chceli čo najnižší počet snímkov za sekundu. Avšak skorá technológia záznamu zvuku nahrávala zvukovú stopu zároveň s obrazom na 35mm film a potrebovala určitú minimálnu rýchlosť na dosiahnutie vernosti reprodukcie zvuku. Dohodlo sa na 24 snímkoch za sekundu, ktoré sa stali štandardom na 80 rokov. Po celom svete si kiná nainštalovali mechanické premietačky schopné premietať iba 24 fps. Bolo to komerčné rozhodnutie – najlacnejšia rýchlosť poskytujúca základnu kvalitu – ale produkujúca pohybové artefakty, ako napríklad rozmazaný pohyb, blikanie či trhaný obraz.

Teraz v digitálnej dobe nemáme žiadny dôvod zostávať pri 24 fps. V 1927 sme to nezvládli perfektne. Vedecké experimenty ukazujú, že ľudské oko prestáva rozoznávať jednotlivé obrázky pri cca 55 fps. Takže snímaním pri 48 fps získame oveľa lepšiu ilúziu reálneho života. Znížením rozmazania pohybu objektov sa zvýši ostrosť a dodá sa filmu vzhľad filmov natáčaných na 65mm formáte, či IMAXe. Jedna z najväčších výhod je to, že Vaše oko vidí dvojnásobok záberov každú sekundu, dávajúc filmu nádhernú pohlcujúcu atmosféru. Dojem z 3D filmu sa stáva jemnejším a zásadne znižuje záťaž očí. Väčšina problémov pri sledovaní 3D filmov vzniká z toho, že každé oko spracúvava príliš veľa blikania, trhania a rozmazaného pohybu. Ale toto všetko v HFR 3D zmizne.

OTÁZKA: Potom, ako ste si to vyskúšali, aký je Váš názor na natáčanie s HFR technológiou?

PETER JACKSON: Myslím si, že HFR je ohromné. Ako filmár, chcem spraviť svoje filmy s pohlcujúcou atmosférou. Chcem vytiahnuť divákov zo sedadiel a vtiahnuť ich do dobrodružstva. Tento zážitok chcem ponúknuť divákom bez ohľadu na to, aký formát si zvolia v kine. Aj keď osobne preferujem sledovanie filmu Hobit: Neočakávaná cesta v HFR 3D verzii, uisťujem Vás, že pri každom formáte budete mať neuveriteľný a strhujúci zážitok.

HFR 3D je „odlišné“ – nepríde Vám to ako filmy na ktoré ste zvyknutí, asi v tom zmysle ako prvé CDčka nezneli rovnako ako vinylové platne. Žijeme v dobe, keď kiná súperia s iPadmi a domácimi kinami. Myslím si, že je zásadné, aby filmári uplatnili súčasnú technológiu na vylepšenie strhujúceho a veľkolepého zážitku, ktoré by kiná mali poskytnúť. Nastala vzrušujúca doba na chodenie do kina.

(Z oficiálnej stránky Petra Jacksona na Facebooku preložili Lucia “Nenwen” Marková a Stanislav “Morgoth” Buštor.)

Hobit v HFR 3D na Slovensku

Momentálne prebiehaju v trinástich slovenských digitálnych kinách testy upgradov a hardwaru, aby sa mohlo spustit HFR 3D premietanie. Keď všetko dobre dopadne, HFR 3D verziu si diváci budú môcť pozrieť v kinách:

CINEMAX Prešov, CINEMAX Košice, CINEMAX Poprad, CINEMAX Banská Bystrica, CINEMAX Nitra, CINEMAX Žilina, CINEMAX Trnava, CINEMAX Trenčín, CINEMAX Skalica, CINEMAX Dunajská Streda, Kino Moskva Martin, Panoramatické Kino Partizánske, Kino APOLLO Lučenec.

Materiály k filmu Hobit: Neočakávaná cesta

Fotky v tlačovej kvalite a trailer v HD kvalite nájdete na ftp:

ftpnew.continental-film.sk (cez ftp klienta)
ftp://ftpnew.continental-film.sk (cez webovy prehliadac)

meno: media.continental-film
heslo: TjbSl_eG5fUJ

V zložke: /Materialy_k_filmom/Hobit__Neocakavana_cesta_13_12_2012

HOBIT: NEOČAKÁVANÁ CESTA – info o filme

Premiéra: 13. december 2012
Originálny názov: „The Hobbit: An Unexpected Journey“
Krajina pôvodu: USA, Nový Zéland
Rok výroby: 2012
Žáner: Dobrodružný/Fantasy
Dĺžka: 169 min.
Jazyková verzia: slovenské titulky
Odporúčaná prístupnosť: 12
Formát: DCP 2D, DCP 3D, DCP 3D HFR
Zvuk: SR/SR-D/SDDS/DTS
Réžia: Peter Jackson
Hudba: Howard Shore
Hrajú: Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter Hambleton, Eric Vespe, Ian McKellen, James Nesbitt, Jeffrey Thomas, John Callen, Graham McTavish, Mark Hadlow, Richard Armitage, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Elijah Wood, Andy Serkis, Hugo Weaving, Christopher Lee, Lee Pace, Dean O’Gorman, Aidan Turner, Ian Holm, Evangeline Lilly, Adam Brown …

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

Kategórie: Podporujeme

aktuálny leták Euronics

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták aktuálny leták Euronics. Platnost letáku 3. 12. - 24. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

Euronics akciový leták

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták Euronics akciový leták. Platnost letáku 1. 12. - 24. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták bauMax

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták akciový leták bauMax. Platnost letáku 1. 12. 2012 - 1. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

aktuálny leták Hypernova

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták aktuálny leták Hypernova. Platnost letáku 5. 12. - 11. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

ponuka potraviny Albert

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták ponuka potraviny Albert. Platnost letáku 5. 12. - 11. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

mimoriadný leták Sconto

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták mimoriadný leták Sconto. Platnost letáku 5. 12. - 30. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

akciová ponuka Dr.Max

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták akciová ponuka Dr.Max. Platnost letáku 1. 12. - 31. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

kika - otváracie ponuky pokračujú

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták kika - otváracie ponuky pokračujú. Platnost letáku 20. 11. - 23. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

kika Vianočné trhy

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták kika Vianočné trhy. Platnost letáku 4. 12. - 23. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

špiciálna ponuka kika

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták špiciálna ponuka kika. Platnost letáku 4. 12. - 23. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

Mobelix akciová ponuka

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták Mobelix akciová ponuka. Platnost letáku 3. 12. - 16. 12. 2012.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka Decodom

Letakove-akcie.sk - 5. december 2012
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka Decodom. Platnost letáku 1. 12. 2012 - 15. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Stránky