RSS čítačka

akciový leták NAY Elektrodom

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták NAY Elektrodom. Platnost letáku 4. 4. - 8. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták Tempo

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Tempo. Platnost letáku 28. 3. - 10. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

mimoriadný leták COOP

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadný leták COOP. Platnost letáku 4. 4. - 17. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

COOP leták Tempo

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták COOP leták Tempo. Platnost letáku 4. 4. - 17. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

aktuálna ponuka TERNO

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták aktuálna ponuka TERNO. Platnost letáku 2. 4. - 10. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka Hypernova

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka Hypernova. Platnost letáku 3. 4. - 9. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták drogerie dm

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták leták drogerie dm. Platnost letáku 1. 4. - 15. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Decodom - akcia na všetky kuchyne

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták Decodom - akcia na všetky kuchyne. Platnost letáku 1. 4. - 30. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták potraviny Albert

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták leták potraviny Albert. Platnost letáku 3. 4. - 9. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

špeciálny leták Kaufland

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták špeciálny leták Kaufland. Platnost letáku 4. 4. - 10. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

extra ceny TETA Drogerie

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták extra ceny TETA Drogerie. Platnost letáku 2. 4. - 12. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

špeciálna ponuka Lidl

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták špeciálna ponuka Lidl. Platnost letáku 8. 4. - 14. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

extra leták 101 Dorgerie

Letakove-akcie.sk - 7. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták extra leták 101 Dorgerie. Platnost letáku 3. 4. - 16. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Historická kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu – výzva alebo nevyužitá možnosť?

SAV.sk - 5. apríl 2013
p style="text-align: justify;" 27. marca 2013 usporiadal Geografický ústav SAV v Bratislava v spolupráci s mestom Modra záverečnú konferenciu projektu Vital Landscape Historická kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu – výzva alebo nevyužitá možnosť? Prezentácie na  konferencii boli rozdelené do dvoch blokov. V prvom bloku odznelo 5 referátov pracovníkov Geografického ústavu SAV, riešiteľov projektu, na témy týkajúce za zmien poľnohospodárskej krajiny v podmalokarpatskom regióne, vizuálnej analýzy a obrazu krajiny, premeny regiónu z hľadiska sociálno-ekonomického, suburbanizačných procesov i predstáv a možností zachovania historickej kultúrnej krajiny. V druhom bloku referátov sa predstavili tri vyžiadané referáty odborníkov z etnológie,  krajinnej ekológie, obnovy pamiatok a referát predstaviteľa mestskej samosprávy v Modre o praktickom priemete ochrany kultúrnej krajiny do územnoplánovacej dokumentácie mesta. Referáty si vypočulo viac ako 30 účastníkov, vrátane primátorky Modry, starostov a zástupcov obcí z podmalokarpatského  regiónu, odborníkov na problematiku kultúrnej krajiny, vinohradníctvo i študentov.
Kategórie: Podporujeme

UK má od Microsoftu Office 365 zadarmo pre 27 000 študentov

PRservis.sk - 5. apríl 2013

BRATISLAVA 5. apríla – Študenti získajú účet tzv. plánu A2 služby Office 365, ktorý je pre vzdelávacie inštitúcie zdarma. Komplexná cloudová služba obsahuje okrem emailu na vlastnej doméne s 25 GB kapacitou aj ďalšie virtuálne služby kalendára a kontaktov, webovú úpravu Word, Excel, PowerPoint a OneNote dokumentov. Služby instant messagingu, hlasových hovorov a videohovorov cez internet, univerzita sprístupní svojím študentom v blízkej budúcnosti. Na stretnutí symbolicky odovzdal generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Markus Breyer rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. viac ako 27 tisíc takýchto licencií.

„Spustením služby MS Office 365 sa uľahčí komunikácia vyučujúcich a študijného oddelenia so študentmi. Oceňujem, že vďaka tejto bezplatnej službe sa znížia náklady na správu príslušných serverov a študenti získajú online úložisko s veľkou kapacitou,“ uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vzhľadom na počet e-mailových účtov pôjde v prípade Univerzity Komenského o najväčšie používanie cloudových emailových služieb na Slovensku spomedzi celého súkromného sektora, štátnych organizácií a inštitúcií.

O službe Office 365 pre vzdelávacie inštitúcie

Vďaka službe Office 365 pre vzdelávacie inštitúcie môžu školy znížiť náklady na informačné technológie a ich správu, nakoľko namiesto investícií do vlastného hardvéru a klasických softvérových licencií, budú prostredníctvom internetu využívať vždy najaktuálnejšie softvérové aplikácie prevádzkované priamo v dátových centrách Microsoftu. Projekt Office 365 pre vzdelávacie inštitúcie školám prináša desiatky výhod. Môžu ho používať všetci študenti, pedagógovia a ďalší zamestnanci univerzity. Okrem komplexného e-mailu s 25 GB schránkou, online archívom a ochranou proti vírusom a spamu, môžu vďaka Office 365 pre vzdelávacie inštitúcie organizovať napríklad video hovory a videokonferencie alebo webové semináre. K dispozícii dostanú prostriedky na vytváranie osobných a tímových webov, na ktoré môžu ukladať informácie a dokumenty, a tie následne zdieľať s ostatnými alebo na nich spoločne pracovať.

Všetky ďalšie informácie na stránke www.microsoft.sk/o365education

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Z tvorby žiakov ZUŠ J. Melkoviča

StaraLubovna.sk - 5. apríl 2013
Výstava prác žiakov výtvarného odboru..
Kategórie: Samospráva

Z tvorby žiakov ZUŠ J. Melkoviča

StaraLubovna.sk - 5. apríl 2013
Výstava prác žiakov výtvarného odboru..
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box