RSS čítačka

GLOBSEC: Balkán vždy dobieha s oneskorením

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Dopoludnie druhého dňa fóra Globsec prinieslo rozsiahlu debatu o zmenách v architektúre Európy a o zmenách v architektúre EÚ. Vzácni hostia, ako prezident Estónskej republiky Toomas Hendrik Ilves, Maroš Šefčovič, viceprezident pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti Európskej komisie, slovenský šéf diplomacie Miroslav Lajčák, predstavili svoje vnímanie dnešnej Európy a Európskej únie.

V živej diskusii páni identifikovali zmeny a problémy, ktorým Európska únia čelí a navrhovali postoje, ktoré by mali byť zaujaté. “Vlády by mali prepájať ekonomiky s politikou”, verí Philip Stephens z londýnskych Financial Times. Prezident Ilves považuje za potrebné osvetliť, čo presne vnímame ako Európsku úniu a vníma “fundamentálnu nekompatibilitu medzi pravidlami, ktoré majú byť dodržiavané a solidaritou, keď niekto dané pravidlá nedodržiava.” Takmer šokujúco znela jeho pripomienka, že minulý týždeň opustil Európu posledný americký tank, čo sa zdá byť symbolom menšieho záujmu Spojených štátov o Európu. Ešte alarmujúcejšou je tak otázka, ako nakladať s európskou bezpečnosťou. Upokojujúce slová ministra Lajčáka, že vnímanie krízy v Eú je prehnané, nasledovalo tvrdenie: “ Nazval by som túto krízu krízou dôvery, stratili sme dôveru na trhoch, dôveru občanov a našu vlastnú.” V tomto paneli zazneli hlasy kritizujúce Nemecko, ktoré má tendenciu stať sa vodcom Európy, politicky aj ekonomicky. Aj Francúzsko, ktoré je najslabšie od svojej existencie v rámci EÚ.

Odborné publikum očakávalo a ocenilo takisto tému rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu. Trošku ironický, ale veľmi silný podtón mali slová Tima Judaha z The Economist z Londýna: “myslím si, že je niečo veľmi symbolické na tom, že meškáme, keďže aj Balkán vždy dobieha s oneskorením”. Mikuláš Dzurinda, bývalý slovenský premiér nadviazal, že vzniká možnosť pripraviť Balkán na EÚ budúcnosti a nie tú z minulosti. Neskôr povedal: “Verím, že jednou z najdôležitejších zodpovedností je ochrana práv ľudí, ktorí patria k národnostným menšinám”.

FÓRUM O GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI V BRATISLAVE (GLOBSEC)
GLOBSEC, ktorý vznikol v roku 2005 na podnet Slovenskej atlantickej komisie, je každoročne popredným podujatím o globálnych výzvach strednej Európy. Zúčastňuje sa ho vyše 650 osobností bezpečnostnej a zahraničnej politiky viac ako 60 štátov, vďaka čomu sa GLOBSEC radí medzi celosvetovo päť najdôležitejších podujatí svojho druhu. Jeho poslaním je dostať strednú Európu do zorného poľa významných európskych a severoamerických hlavných miest a vysielať stredoeurópsku perspektívu do transatlantickej diskusie. Bližšie informácie nájdete na www.globsec.org

SLOVAK ATLANTIC COMMISSION (SAC)
Slovenská atlantická komisia (SAC) je nezávislou nestrannou mimovládnou organizáciou, ktorá už po dve desaťročia dáva strednej Európe silný hlas v zahraničnopolitickej diskusii. SAC presadzuje prehĺbenie regionálnej, európskej a transatlantickej spolupráce vychádzajúc zo základných hodnôt, predovšetkým demokracie, slobody jednotlivca a právneho štátu. Bližšie informácie nájdete na stránke www.ata-sac.org. Slovenská atlantická komisia nedávno založila svoj nový think-tank Central European Policy Institute (CEPI).

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Novinka na Slovensku – HOMOLA TECH-SALÓN

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Dňa 22. apríla štartuje v Bratislave novinka medzi plánovanými odbornými výstavami a veľtrhmi – HOMOLA TECH-SALÓN. Ide o špeciálnu akciu, ktorá je určená pre tých, ktorí sa zaujímajú o novinky v oblasti autoservisnej techniky.

HOMOLA TECH-SALÓN 2013 je prvý ročník takéhoto netradičného podujatia organizovaného na Slovensku. Podujatie je určené nielen majiteľom či zamestnancom autoservisov či pneuservisov, prevádzkovateľom STK či EK liniek, ale taktiež každému odborníkovi, ktorý pracuje s autoservisnou technikou a zaujíma sa o nové trendy z tejto oblasti.

Na návštevníkov čaká najpresnejšia 3D geometria Beissbarth VAS 6767, servisný stroj Waeco ASC 5000 na klimatizácie na nové chladivo R1234yf, diagnostika Gutmann 66 s najnovším softvérom ver. 42 v slovenčine či predstavenie sortimentu novej značky Giualiano, medzi iným aj sťahováku Crossage. Navyše bude možné vidieť aj elektrickú formulu od študentov STU BA. Účastníci budú mať tiež príležitosť vidieť predvedenie všetkých nainštalovaných výrobkov a spýtať sa na čokoľvek, čo ich bude zaujímať.

VIDEO: Pozrite si aj vy elektrickú formulu od študentov STU BA! Na budúci týždeň ju môžete vidieť aj na HOMOLA TECH-SALÓNE! http://www.youtube.com/watch?v=XlJk3L3PSRg

Organizátorom HOMOLA TECH-SALÓNU je spoločnosť Homola –autoservisná technika. Akcia trvá v období od 22. do 26. apríla 2013, vždy od 08.00 do 16.30 hod. v priestoroch spoločnosti na Krajnej ulici v Bratislave.

Homola spol. s.r.o.
Homola spol. s.r.o. je stabilná slovenská spoločnosť s dlhoročnou tradíciou. Jej hlavnou činnosťou je predaj autoservisnej techniky a s tým súvisiace doplnkové služby. Predmetom predaja sú rôzne zariadenia, prístroje a náradia od veľkých strojov a technologických celkov, až po drobné náradie, špeciálne prípravky a náhradné diely. Spoločnosť neskôr pribrala do svojho portfólia aj činnosť kalibrácie dodávaných zariadení a prevádzkuje zbernú službu s následnou kalibráciou drobných neurčených meradiel v autoservisoch a garážach. Spoločnosť poskytuje aj školenia zákazníkov, pracovníkov servisov, dielní i študentov a učňov odborných škôl a učilíšť. Predajne má v Bratislave, Ružomberku a Košiciach. Pobočka v Bratislave sídli na Krajnej ul. 49.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie na trhu

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Dlho očakávaný štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie prichádza v týchto dňoch do distribučnej siete. Autor pentalógie profesor Štefan Kassay pracuje komplexne na všetkých piatich zväzkoch už 20 rokov.

Vydanie štvrtého zväzku sa oneskorilo oproti pôvodného plánu. Autor hovorí: „Žijeme v turbulentnej dobe. Veľa vecí sa mení a v priebehu písania štvrtého zväzku sa objavili nové skutočnosti, ktoré bolo potrebné zachytiť v Podniku a podnikaní.“Aj vplyvom ekonomickej krízy vedci a podnikatelia začali riešiť nové otázky a problémy, ktoré vyplynuli z tejto súčasnej situácie. Štvrtý zväzok podrobne analyzuje problematiku interných procesov vo výrobe. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v nestrojárskych odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku Štefan Kassay.

Zväzok Interné procesy je preto určený nielen výrobným inžinierom, majiteľom firiem ale aj ekonomickým riaditeľom a samozrejme všetkým študentom ekonómie, strojárstva a manažmentu. Predchádzajúce vydané tri zväzky prekvapili čitateľov grafmi, fotografiami a popisnými obrázkami, ktoré umožnili sa jednoduchšie zorientovať v problematike. A štvrtý nezaostáva, skôr naopak. „Interné procesy sú doplnené fotografickým materiálom a náčrtmi, ktoré detailne približujú opisované procesy,“ uviedol grafik publikácie Dušan Ščepka.

Autor Štefan Kassay pri tvorbe pentalógie Podnik a podnikanie nevychádza len z najnovších štúdií a vlastných poznatkov. Opiera sa aj o názory popredných expertov a odborných konzultantov. Jedným z nich je aj vedúci vedecký redaktor pentalógie profesor Ján Košturiak. Ten neskrýva nadšenie zo štvrtého zväzku: „Nepoznám podobnú publikáciu u nás alebo v zahraničí. Podrobne rozanalyzovaná problematika, v ktorej sa spájajú najnovšie vedecké poznatky s praxou slovenského podniku je výnimočným dielom.“

Publikácia autora Štefana Kassaya má spolu takmer 1000 strán, ale autor neoddychuje. Intenzívne pracuje na piatom zväzku. Svoje znalosti a nové riešenia konfrontuje s11 konzultantmi. Učenie a rast je názov posledného zväzku z pentalógie Podnik a podnikanie. „Plánujeme ho dokončiť a vydať ešte v tomto roku,“ uzatvára profesor Štefan Kassay a už uvažuje aj nad začatím ďalších publikácií.

O pentalógii Podnik a podnikanie
Autor publikácie Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. Podnik a podnikanie prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde podľa autora prioritu má pred marketingom komunikácia. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Publikácie sú vydávané vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Na vydávaní cudzojazyčných mutácií sa spolupracuje s renomovaných zahraničnými vydavateľstvami.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Budúci právnici reprezentovali Slovensko vo Washingtone

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Začiatok apríla pre súťažný tím v zložení Matúš Jarolín, Matej Čief, Rebecca Wilson, Peter Lazar znamenal vyvrcholenie ich niekoľkomesačnej prípravy. Po zdolaní tímu Trnavskej univerzity odcestovali do Washington D.C, kde súťažili v simulovanom súdnom spore medzinárodného práva verejného pred Medzinárodným súdnym dvorom na špecifickú tému. Témou tohto ročníka bola otázka kontinuity štátnosti, podmienok zadržiavania environmentálnych migrantov či zhabanie štátneho majetku. Zo všetkých 130 družstiev postúpilo do ďalšieho kola len 32. Napriek tomu, že sa to tímu Paneurópskej vysokej školy tentoraz nepodarilo, študenti považujú túto skúsenosť za jedinečnú.

„Naučili sme sa, že na medzinárodnom kole sú argumentácie družstiev veľmi podobné, niekedy priam rovnaké, avšak spôsob podania, detailnosť a presvedčivosť dokáže robiť rozdiely v hodnotení sudcov“, hovorí o súťaži Matúš Jarolín. „Táto skúsenosť nám umožnila pochopiť, že mnohokrát, a v medzinárodnom práve predovšetkým, je daný právny problém natoľko polemický, že je potrebné nad ním rozmýšľať z oboch strán a pochopiť argumentáciu oboch protipólov“.

Celkovým víťazom turnaja sa stal tím z Indie, ktorý vyhral vo finálovom kole nad študentmi zo Singapuru. Okrem získania praktických skúsenosti mali možnosť účastníci súťaže spoznať množstvo kultúr, zoznámiť sa so študentmi práva z celého sveta a vytvoriť si tak sieť kontaktov, ktorá im v budúcnosti môže byť prospešná pri budovaní vlastnej kariéry.

JESSUP CUP
JESSUP CUP je prestížna súťaž týkajúca sa oblasti medzinárodného práva, ktorej 54. ročník sa konal tento rok. Zúčastnili sa ho študenti z viac ako 550 právnických škôl, z viac ako 80 krajín. Úlohou každého z tímov bolo pripraviť si ústnu aj písomnú argumentáciu obidvoch zúčastnených strán – navrhovateľa, aj odporcu.

O PEVŠ
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá od svojho založenia v roku 2004 patrí medzi najmodernejšie vedecko-vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie na piatich fakultách (vrátane jedinej fakulty psychológie na Sl¬ovensku), v 17-tich akreditovaných študijných programoch. PEVŠ rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia, výmenu vedomostí, myšlienok a informácií, rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami. Na PEVŠ študuje takmer 5000 poslucháčov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Námestie baníkov - uzávierka

Roznava.sk - 19. apríl 2013
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Nepitná voda z prameňa Sama Czabána

Roznava.sk - 19. apríl 2013
- oznam -
Kategórie: Samospráva

Projekty do programu SPPoločne sa dajú prihlásiť do 6.5.2013

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Vzhľadom na pozitívnu odozvu, s ktorou sa stretlo vyhlásenie 2. ročníka programu SPPoločne, a tiež s cieľom vyjsť v ústrety predkladateľom projektov sa SPP rozhodol predĺžiť termín na prihlásenie projektov do 6. mája 2013 do 12,00 h. Program SPPoločne je spoločnou iniciatívou SPP, Nadácie SPP a EkoFondu, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu života vo všetkých regiónoch Slovenska. O víťazných projektoch rozhodne široká verejnosť v online hlasovaní, pričom víťazné projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 do 8 000 eur.

„Aj keď je samotné prihlasovanie projektov veľmi jednoduché, príprava projektov si vyžaduje istý čas. Rozhodli sme sa preto reagovať na žiadosti mnohých predkladateľov a predĺžiť termín prihlasovania o dva týždne do 6. mája. Veríme, že týmto ústretovým krokom im umožníme pripraviť ich projekty tak, aby mali čo najväčšiu šancu dostať sa do ďalšieho výberu,“ vysvetlila Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

SPP, Nadácia SPP a EkoFond celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu verejného života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, komplexné informovanie o priebehu programu ako aj verejné online hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke programu www.sppolocne.sk.

Cieľom programu SPPoločne je podporiť čo najväčší počet menších regionálnych projektov z celého Slovenska. V 1. ročníku SPP s partnermi podporili až 43 projektov v celkovej sume 320 000 eur na celom Slovensku. Spolu tak prerozdelili do každého z regiónov (západ, stred a východ) viac ako 100 000 eur v rámci dvoch kategórii: SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Viac informácií nájdete na stránke www.sppolocne.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Viedenskí vinári pozývajú na dni otvorených viníc

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Viedenskí vinári pozývajú tento piatok a sobotu (19. a 20. apríla) na dni otvorených viníc. Okolo 20 vinárov ponúkne ochutnávky viedenských vín s odborným výkladom a prehliadky viníc. Záujemci a milovníci vína sa dozvedia o produkcii vína a práci vinárov, špecifikách ich odrôd a polohe viníc a získajú aj typy na kombinovanie jednotlivých odrôd s jedlami. Vychutnať si budú môcť návštevníci akcie aj najlepšie minuloročné odrody spolu s chuťovkami a zakúpiť si cenovo zvýhodnené vína. K dispozícii bude aj špeciálna kyvadlová doprava. Bližšie informácie na www.wienerwein.at.

Akcia viedenských viníc v 19. a 21. viedenskom obvode a Klosterneuburgu potrvá po oba dni od 15.00 do 20.00 hod., za ochutnávky a prehliadky zaplatia návštevníci 5 eur.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Vzdelávací program International Media Innovation Management

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Už po druhý raz sa ľudia z oblastí médií, informačných technológií, kreatívneho priemyslu a príbuzných odborov môžu zapojiť do vzdelávacieho programu International Media Innovation Management(IMIM). Záujemci môžu získať štipendium, ktoré je určené predovšetkým záujemcom s praxou zo strednej Európy a pokryje najviac 75 percent študijných nákladov. Na projekte sa spolupodieľa aj mesto Viedeň.

Súčasťou postgraduálneho štúdia sú moduly ako ekonomika a marketing médií, spoločnosť, komunikácia a žurnalistika, inovačný manažment a manažérske zručnosti. Študenti absolvujú prednášky a semináre v destináciách Viedeň, Berlín, v španielskom Madride a Elche, v New Yorku a na Floride. Prednášajúcimi sú poprední experti z odborov žurnalizmu, médií a technológií pôsobiaci na univerzitách po celom svete. Štúdium je doplnené online štúdiom a projektmi v malých skupinách, vyučovacím jazykom je angličtina. Študijný program ponúka možnosť vybudovať si kontakty so zahraničnými odborníkmi z branže.

Kandidáti na štipendium musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie a spravidla najmenej päťročnú prax. Po ukončení dvojročného vzdelávacieho programu získajú absolventi titul Master of Arts (MA). Maximálny počet študentov je 20, štipendium je hradené vybraným uchádzačom do výšky maximálne 75 percent. Záujemci o študijný program IMIM môžu zaslať svoje prihlášky do 30. apríla, samotné štúdium začne od 2. októbra 2013.

Potrebné informácie a prihlášky sú na www.imim-master.com alebo www.facebook.com/imim.master.

Organizátormi dvojročného študijného programu sú Nemecká univerzita ďalšieho vzdelávania (DUW), fjum_forum pre žurnalizmus a médiá vo Viedni a mediálny dom Medienhaus vo Viedni.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Hokej je srdcová záležitosť, preto pozor na infarkt

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Počas dôležitých reprezentačných zápasov stúpa počet infarktov u divákov takmer trojnásobne. Poisťovňa Aegon preto s blížiacimi sa majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji prichádza so špeciálnym bonusom pre svojich klientov. Zdarma ich poistí a pomôže im sumou 5000 € v prípade, že počas napínavých hokejových momentov dostanú infarkt.

Štatistiky magazínu New England Journal of Medicine potvrdzujú dramaticky stúpajúcu krivku infarktov práve v čase vrcholných športových podujatí. Len v priebehu futbalových majstrovstiev sveta v Afrike špecializovaný lekársky tím podrobne analyzoval počet kardiovaskulárnych príhod u fanúšikov nemeckej reprezentácie. Počet infarktov v sledovaných dňoch, kedy hral ich reprezentačný výber, stúpol 2,66-krát. U mužov to bolo dokonca 3,23-krát a u žien 1,82-krát. Štúdia tiež preukázala, že nezáleží na tom, či tím, ktorému fanúšikovia fandili, prehral alebo vyhral. Infarkt môže vyvolať nielen radosť z gólu alebo víťazstva, ale aj smútok z prehry. Najhoršie je na tom srdce počas pokutových kopov či v hokeji počas samostatných nájazdov.

„Keďže sme hokejový národ a zápasy našej reprezentácie sú pre väčšinu z nás skúškou nervov, chceli sme našim klientom so životným poistením poskytnúť výnimočné poistné krytie počas napínavých hokejových momentov,“ vraví Richard Strapko, generálny riaditeľ poisťovne Aegon Slovensko. Bonus 5000 € platí pre všetkých klientov so životným poistením v AEGON Životná poisťovňa, a.s. v prípade že dostanú infarkt počas hracích dní reprezentácie Slovenskej republiky na MS 2013 v ľadovom hokeji.

Životná poisťovňa Aegon však neponúka len špeciálne krytie proti „hokejovému infarktu“, ale pred blížiacim sa športovým šialenstvom ponúka aj zopár osvedčených trikov odborníkov na „posilnenie“ srdca. Odporúča dopriať si pred zápasom kvalitný spánok a počas šampionátu nezabudnúť na nejaký pohyb (beh či chôdza, nie však do chladničky). Dôležité je obmedziť alkohol a cigarety, vyvarovať sa ťažkým jedlám a myslieť na zdravý pitný režim. Fanúšikovi so slabším srdcom radí vyhnúť sa sledovaniu samostatných nájazdov či posledných minút zápasu.

www.aegon.sk/ms2013

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Detský čin roka 2013

Roznava.sk - 19. apríl 2013
výzva
Kategórie: Samospráva

GLOBSEC: Vyšehrad nás robí silnejších, povedal Lajčák

PRservis.sk - 19. apríl 2013

BRATISLAVA 19. apríla – Vo štvrtok 18. apríla 2013 krátko po 13 hodine Rastislav Káčer, prezident a predseda správnej rady Slovenskej atlantickej komisie oficiálne otvoril medzinárodnú konferenciu GLOBSEC 2013 a privítal prestížnych a všetkých ctených hostí. Obzvlášť poďakoval poľskému ministrovi zahraničných vecí Radoslawovi Sikorkemu a jeho slovenskému kolegovi Miroslavovi Lajčákovi, pod ktorých záštitou sa koná. Po príhovore premiéra Roberta Fica, minister Lajčák, nazývajúc sa veteránom na GLOBSECu, ocenil Slovenskú atlantickú komisiu za mimoriadne vysokú úroveň tohto fóra a súčasne ako jednu z najrelevantnejších a najprofesionálnejších mimovládnych organizácií v regióne. Podčiarkujúc dôležitosť V4 povedal: “ Vyšehrad robí silnejším každého z nás jednotlivo a aj ako skupinu.”

Minister Sikorski, ktorý si na včerajšom pohrebe uctil spomienku na Margaret Thatcherovú, pripomenul rozhodujúce momenty v histórii krajín strednej Európy, keď sloboda sama o sebe bola dramatickou otázkou, tak ako aj piliere svetovej bezpečnosti. Na adresu V4 takisto spomenul: “Takže sme rastúcou akciou na inak deprimovanom trhu. Čo na nás kladie mimoriadnu zodpovednosť”.

Spojenie Vyšehradskej 4 považujú za mimoriadne dôležité všetci jeho zahraniční ministri. V rámci EÚ, kde sa ponúka príležitosť podporovať navzájom svoje stanoviská. Hoci okrem Poľska, ostatné krajiny V4 znížili rozpočet na obranu, posilnené partnerstvo je ešte potrebnejšie v mnohých oblastiach, energetickej, pri predstavení spoločnej bojovej skupiny, v programoch zameraných na podporu balkánskych krajín a pod. Symbolicky je V4 hlasom, ktorý hovorí za tento európsky región a je výsledkom dôvery medzi štyrmi krajinami, ktoré spája.

Minister zahraničných vecí Karel Schwarenberg však pripomína aj potrebu blízkej spolupráce medzi Spojenými štátmi a Európou, kladúc si otázku kde by boli USA bez Európy a Európa bez USA.

Ďalší VIP hosť spomedzi zahraničných ministrov Vyšehradskej štvorky, János Martonyi, ktorý je súčasne s Karelom Schwarzenbergom najstabilnejším hosťom GLOBSECu uviedol, že : “V4 bolo ad hoc reakciou na veľmi konkrétnu situáciu a na úsilie vstupu do NATO. Čelili sme otázke ´kto sme?´. Sme všetci stredná Európa a stredná Európa a V4 sú založené na špecifickej historickej a duchovnej identite, ktorú dnes voláme strednou Európou”.

Je naozaj silným momentom vidieť všetkých vyšehradských ministrov na jednom pódiu, ako predstavujú spoločnú deklaráciu “Pre efektívnejšiu a silnejšiu spoločnú bezpečnosť” a pozorovať dôveru medzi nimi. Taký pohľad dáva dôveru v silnejšiu V4 a v silnejšiu Európu.

Najočakávanejším hosťom prvého dňa GLOBSECu 2013 však bol Zbigniew Brzeziski, bývalý poradca prezidenta Spojených štátov pre národnú bezpečnosť, ktorý ponúkol obsiahlu globálnu predstavu o nadchádzajúcich desaťročiach. 21. storočie považuje za turbulentnejšie, než storočie 20., plné celosvetových výziev, ohrození a predovšetkým vízií.

FÓRUM O GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI V BRATISLAVE (GLOBSEC)
GLOBSEC, ktorý vznikol v roku 2005 na podnet Slovenskej atlantickej komisie, je každoročne popredným podujatím o globálnych výzvach strednej Európy. Zúčastňuje sa ho vyše 650 osobností bezpečnostnej a zahraničnej politiky viac ako 60 štátov, vďaka čomu sa GLOBSEC radí medzi celosvetovo päť najdôležitejších podujatí svojho druhu. Jeho poslaním je dostať strednú Európu do zorného poľa významných európskych a severoamerických hlavných miest a vysielať stredoeurópsku perspektívu do transatlantickej diskusie. Bližšie informácie nájdete na www.globsec.org

SLOVAK ATLANTIC COMMISSION (SAC)
Slovenská atlantická komisia (SAC) je nezávislou nestrannou mimovládnou organizáciou, ktorá už po dve desaťročia dáva strednej Európe silný hlas v zahraničnopolitickej diskusii. SAC presadzuje prehĺbenie regionálnej, európskej a transatlantickej spolupráce vychádzajúc zo základných hodnôt, predovšetkým demokracie, slobody jednotlivca a právneho štátu. Bližšie informácie nájdete na stránke www.ata-sac.org. Slovenská atlantická komisia nedávno založila svoj nový think-tank Central European Policy Institute (CEPI).

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

akčná leták TEMPO

Letakove-akcie.sk - 19. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akčná leták TEMPO. Platnost letáku 18. 4. - 1. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka COOP

Letakove-akcie.sk - 19. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka COOP. Platnost letáku 18. 4. - 1. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Nové vlaky zvýšili pohodlie cestujúcich

PRservis.sk - 18. apríl 2013

BRATISLAVA 18. apríla – Železničná spoločnosť Slovensko a.s. končí s realizáciou prvého projektu na obnovu mobilného parku o tridsaťdva nových moderných vlakových súprav.

Nové moderné vlaky zvýšili úroveň cestovania v osobnej železničnej doprave na Slovensku. Stalo sa tak najmä s využitím finančných prostriedkov Európskej únie a štátu prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013. Obyvatelia Slovenska môžu v nových vlakoch využívať komfortné podmienky, na aké neboli doposiaľ zvyknutí.

Realizácia projektu obnovy mobilného parku v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. počas troch rokov umožnila, aby na domácich koľajniciach pribudlo tridsaťdva pohodlných prímestských a regionálnych vlakov troch druhov jazdiacich takmer po celom Slovensku. Štátny železničný osobný prepravca očakáva dodanie posledného z plánovaného počtu nových vlakov, motorového dieselového, do Nových Zámkov, čím sa projekt úspešne ukončí. Súčasťou modernizácie železničných koľajových vozidiel bola dodávka dvoch rušňov radu 381 a úprava desiatich lokomotív radu 263.

Európska komisia schválila projekt 15. júla 2010. Celkové náklady projektu predstavujú 231,96 miliónov eur. Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet z tejto sumy financujú po 38 % a Železničná spoločnosť Slovensko zvyšných 24 % prostriedkov. Nové vlaky popri väčšom komforte cestovania uľahčili podmienky pre invalidných cestujúcich pri nástupe a výstupe. Namiesto vysokých nepohodlných schodov majú široké nízko podlažné dvere umožňujúce rýchlejšie a bezpečnejšie nastupovanie a vystupovanie ľudí aj s batožinou.

Všetkých desať dodaných elektrických poschodových vlakových súprav radu 671 premáva na tratiach Nové Mesto nad Váhom – Žilina – Košice, Košice – Lipany, Košice – Čierna nad Tisou a Žilina – Čadca. Vlaky vyrobené v českej spoločnosti Škoda Vagonka a.s. Ostrava majú tri vozne s kapacitou 307 miest na sedenie a môžu dosahovať maximálnu rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Prvý vlak tohto typu železničiari predstavili v máji 2010 v Žiline.

Desať poschodových vlakov push-pull (ťahaný – tlačený), ktoré sú tiež od výrobcu Škoda Vagonka, jazdia medzi Kútmi a Štúrovom, Novými Zámkami a Komárnom a Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom. Vo vlaku vyvinutého pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu je 362 miest na sedenie, z toho dvanásť so sklopnými sedadlami. Výhodou tohto typu je, že v obratovej stanici nie je nutné s rušňom obiehať súpravu, ale opačným smerom je vlak ovládaný z riadiaceho vozňa. Šetria sa tým peniaze za posun v obratových staniciach.

Dvanásť dieselových motorových jednotiek možno považovať za slovenské eurovlaky, keďže ich vyrobili v spoločnosti ŽOS Vrútky, a.s. Tieto súpravy s kapacitou 177 miest na sedenie prevážajú cestujúcich na tratiach v okolí Humenného, Prešova, Košíc, ako aj medzi Novými Zámkami, Nitrou a Prievidzou. Ide o vlaky s dieselovým hydraulickým prenosom výkonu radu 861 určené pre regionálnu dopravu s požadovanou maximálnou rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu.

Železničná spoločnosť Slovensko zároveň plánuje získať do konca roku 2015 ďalších 29 nových vlakov. Predpokladaná cena za ich dodanie je 180 miliónov eur a financovanie tohto projektu majú zabezpečiť peniaze Európskej únie, štátneho rozpočtu a spoločnosti cez Operačný program Doprava v terajšom programovom období. Ide o súčasť projektu regionálnej podpory integrovaných dopravných systémov v Bratislave a Košiciach a ich priľahlých územiach.

Vlakový dopravca v súčasnosti organizuje dve verejné súťaže na nové vlakové súpravy. Získať chce dvadsať dieselových motorových vlakových súprav s nízko podlažnou konštrukciou pre regionálnu prepravu cestujúcich v okolí Bratislavy a Košíc. Predpokladaná cena za ich dodanie počas troch rokov je 90 mililónov eur. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje najprv nakúpiť dva dieselové motorové vlaky iba na vlastné náklady a na dodanie ďalších osemnástich súprav si chce uplatniť právo opcie najneskôr do 1. januára 2014.

Plánuje aj dodanie deviatich dvojsystémových elektrických vlakov za 90 mil. eur. Jeden z týchto vlakov obstaráva na vlastné riziko a náklady a na dodanie ďalších si vyhradzuje právo opcie tiež do 1. januára 2014. Podmienkou uplatnenia opcie je schválenie revízie Operačného programu Doprava, čo je po rozhodnutí Európskej komisie už faktom, a podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodanie vlakov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Štíhla silueta s plným tanierom

PRservis.sk - 18. apríl 2013

BRATISLAVA 18. apríla – Znie to ako rozprávka: po každom jedle budete sýti, a napriek tomu pôjdu nechcené kilá dole. Niet divu, že sa volumetrika stala hitom všetkých, ktorí bojujú s nadváhou a predstava odriekania si jedla je pre nich nočnou morou. Kúzlo tohto diétneho plánu tkvie v jeho logickosti a jednoduchosti.

Ako to funguje?
Je to jednoduché – na tanieri máte množstvo jedla, ktoré vás zasýti. Nemáte pritom pocit, že držíte diétu a vaša hmotnosť sa znižuje. Tajomstvo sa ukrýva v skladbe pokrmu. „Volumetrika je nutričný prístup, ktorý zohľadňuje denzitu (hustotu) potravín. Ide o to, že každá potravina má svoju hustotu a z nej vyplýva i energetická hodnota,“ vysvetľuje základný princíp tejto metódy výživy nutričná terapeutka Sandra Miloševičová, DiS. etDiS. „V praxi to vyzerá tak, že do jedálnička sa zaradzujú nízkokalorické potraviny, pretože ich môžeme zjesť o niečo viac,“ pokračuje nutričná terapeutka.

Nová revolučná metóda?
Psychologický efekt plného taniera hrá veľkú rolu. Vhodnejšie je dať si surovú zeleninu namiesto rovnakého množstva dusenej či zapekanej a čerstvé ovocie namiesto kompótového alebo sušeného. „Je to prístup, ktorý je hlavne vizuálny a pomáha, aby sa chudnúci necítil hladno. Jednoducho tak môžete vymeniť nezdravé potraviny za zdravšie a mať pritom pocit, že nie ste žiadnym spôsobom znevýhodnený,“ vysvetľuje Sandra Miloševičová. Z bielkovín by malo byť uprednostňované svetlé mäso – hydina, ryby a mliečne výrobky skôr s nižším obsahom tuku. Nesmieme však zabudnúť na nutnosť poskytnúť telu všetky dôležité živiny, teda vitamíny, minerálne látky i vlákninu obsiahnutú ako v čerstvej zelenine a ovocí, tak i v cereáliách.

Pečiva sa nemusíte úplne vzdať
Klasické rožky a chlieb však môžete vymeniť za niečo ľahšie: „Je veľký rozdiel, keď máte na tanieri 100 g bieleho chleba alebo 100 g pufovaných chlebíčkov – prvého je sotva jeden krajec, druhého skoro 10 kusov. Energetická náročnosť je pritom totožná,“ upozorňuje Sandra Miloševičová. Záleží samozrejme aj na druhu chlebíčkov, napríklad RACIO Celozrnné chlebíčky multigrain 130 g sú bohatšie na vlákninu, zatiaľ čo RACIO Silouette špaldové sú vďaka špalde, ktorá má viac obohacujúcich látok a dokáže posilňovať imunitný systém, cenené aj pre svoju príjemnú orieškovú chuť. Pufované produkty sú tak vďaka svojmu veľkému objemu, ale nízkej hustote skvelou potravinou nahradzujúcou čerstvé pečivo.

Konzultujte s odborníkom
Ako u všetkého však aj tu platí: nič sa nemá preháňať. „Pri nesprávnom nastavení by mohlo dochádzať k zhoršeniu zdravotného stavu, hroziť môže napr. podvýživa, nedostatok určitých nutrientov a pod. Záleží taktiež na zdravotnom stave chudnúceho, na jeho chronických ochoreniach, prípadne nutnosti dodržiavania inej diéty pre chorobu,“ upozorňuje nutričná terapeutka. Aj napriek zdanlivej jednoduchosti princípu volumetriky sa rovnako ako u všetkých ostatných diét vyplatí konzultácia s odborníkom na výživu. Okrem pomoci s jedálničkom odporučí výraznejší príjem nesladených tekutín. Chudnutie s týmto novým hitom dietárov je nesporne jednoduchšie a príjemnejšie, samozrejme však nie je samospasiteľné – pravidelný pohyb a zmena životného štýlu môže úspešný úbytok na váhe len zefektívniť.

TIP pre vás!
Pre predstavu, ako môže vyzerať „volumetrická skladba stravy“ na jeden deň (pre ženu s nadváhou, stredného veku a ľahkej fyzickej záťaže), pripravila nutričná terapeutka Sandra Miloševičová, DiS. etDiS., ukážkový jedálniček:

Denný jedálniček

Raňajky – ovsená kaša (55 g vločiek, 2 lyžice sójového sušeného mlieka, 1 kávová lyžička medu, voda), kiwi, jablko (celkom 120 g), škorica, zelený čaj

Desiata – pol balenia Racioliek Horká čokoláda & pomaranč, bylinný čaj

Obed – Losos (200 g v surovom stave) na bylinkách, zemiak v šupke (100 g), ľadový šalát – 150 g, neperlivá voda

Olovrant – Racio Chlebíčky ryžové 50 g so žervé 40 g, rajčina 100 g, obilná káva so sójovým mliekom

Večera – Polievka z červenej šošovice 330 ml, Racio Knäckebrot s vlákninou 60g, medovkový čaj

Sandra Miloševičová, DiS. et DiS., je diplomovaná nutričná terapeutka bez nutnosti dohľadu lekára, ktorá vedie vlastnú poradňu v Plzni a v Dobřanoch, publikuje v časopisoch, poskytuje odborné poradenstvo pre celorepublikovo známe potravinové značky. Výživu stavia na prirodzených potravinách, nie na doplnkoch, vo svojej praxi využíva fototerapiu (liečba bylinami a hubami), súčasne pracuje s mysľou a motiváciou klienta. Teraz pripravuje vlastnú knihu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Aj študenti si potrebujú dobyť energiu

PRservis.sk - 18. apríl 2013

BRATISLAVA 18. apríla – V čase príprav na maturitné skúšky na stredných školách a finišovania s odovzdaním diplomových prác na vysokých školách sa jednoducho môže stať, že študentom dôjde dych. Ak ste aj vy jedným z nich a cítite, že je vaša aktivita na bode mrazu, nemusí byť na vine len nechuť do učenia alebo jarná únava. Je veľmi pravdepodobné, že ste si pri tom zhone zabudli uvedomiť, aké nesmierne dôležité je dodržiavanie pitného režimu. Dehydratácia spôsobuje spomalenie krvného obehu, čím sa zníži rýchlosť zásobovania mozgu krvou. Tak dochádza k nesústredenosti a zníženiu výkonu. Jednoducho tomu možno zabrániť prísunom dostatočného množstva tekutín. A minerálna voda je v tomto prípade skvelým pomocníkom. Vyskúšajte Magnesiu s čerstvou šťavou z pomaranča a šípok. Dodá vám potrebnú hydratáciu a navyše skvele chutí.

U každého študenta, na ktorého sú kladené vyššie nároky, dochádza časom k strate elánu do práce. Pri predstave, koľko toho treba stihnúť do blížiaceho sa termínu, prichádzajú na rad „litre“ kávy. Káva, energetické nápoje alebo povzbudzujúce čaje skutočne dokážu organizmus vzpružiť, efekt je však vždy len dočasný. Navyše pri nadmernom pití kávy telo stráca dôležitý minerál horčík. Na dlhodobé posilnenie tela aj mysle je preto potrebné urobiť oveľa viac – základom je dostatočný príjem tekutín a kvalitné stravovanie. Pridajte k tomu pravidelný pohyb a na svoju hlavu sa budete môcť spoľahnúť aj pred skúškami.

Pomoc môže byť jednoduchá
Ak sa vám zdá, že neviete, ako na to, prinášame vám pár tipov, ako si môžete jednoducho pomôcť:

- Každé telo potrebuje na svoje fungovanie dostatočný príjem potravy. Pri takýchto namáhavých chvíľach musia ísť aj diéty bokom. Mozog totiž potrebuje dostatočnú výživu, aby dokázal fungovať naplno. Viac ovocia a zeleniny mu dokáže zabezpečiť aj potrebné vitamíny.

- Mladý organizmus musí denne prijať 2 – 3 litre tekutín. Pomocníkom na zabezpečenie takéhoto množstva vody môže byť aj ochutená minerálna voda Magnesia. Obsahuje ovocné šťavy a stáva sa tak ideálnou náhradou sladkých nápojov, ktoré mladí ľudia s obľubou pijú. S Magnesiou si môžete byť istý, že dodávate telu potrebnú vlahu a blahodarné minerály. Okrem toho dokáže uspokojiť aj chuťové bunky a neobsahuje žiadne umelé konzervanty ani sladidlá.

- Veľa ľudí zabúda pri každodenných povinnostiach piť. Dobrým zvykom je preto mať fľašu s minerálnou vodou stále pri sebe – v škole, na prednáške, pri počítači. Ak potrebujete pracovať aj v noci, tekutiny sú práve tým najlepším pomocníkom, aby aj nočný výkon mal svoj zmysel.

- Pre správne fungovanie tela sú nenahraditeľné aj minerály. Napríklad horčík pomáha schopnosti sústrediť sa a zvládať stres. Ideálnym zdrojom minerálov je minerálna voda. Minerály sa z nej veľmi ľahko a efektívne do organizmu vstrebávajú. Magnesia má vysoký obsah prírodného horčíka, preto nielen hydratuje, ale prispieva k správnemu fungovaniu organizmu. Presvedčte sa sami!

- Ak si potrebujete od všetkého oddýchnuť, nie je dobré sadnúť si pred televízor. Radšej sa choďte prejsť na čerstvom vzduchu. Pohyb rozprúdi krv a očistí myseľ. Možno rýchlejšie nájdete odpoveď na riešenie problému, nad ktorým si už hodnú chvíľu lámete hlavu.

Odporúčaná maloobchodná cena:
Minerálna voda Magnesia pomaranč a šípky 1,5 l 0,79 EUR

Viac informácií nájdete na stránke www.magnesia.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Aj študenti si potrebujú dobyť energiu

PRservis.sk - 18. apríl 2013

BRATISLAVA 18. apríla – V čase príprav na maturitné skúšky na stredných školách a finišovania s odovzdaním diplomových prác na vysokých školách sa jednoducho môže stať, že študentom dôjde dych. Ak ste aj vy jedným z nich a cítite, že je vaša aktivita na bode mrazu, nemusí byť na vine len nechuť do učenia alebo jarná únava. Je veľmi pravdepodobné, že ste si pri tom zhone zabudli uvedomiť, aké nesmierne dôležité je dodržiavanie pitného režimu. Dehydratácia spôsobuje spomalenie krvného obehu, čím sa zníži rýchlosť zásobovania mozgu krvou. Tak dochádza k nesústredenosti a zníženiu výkonu. Jednoducho tomu možno zabrániť prísunom dostatočného množstva tekutín. A minerálna voda je v tomto prípade skvelým pomocníkom. Vyskúšajte Magnesiu s čerstvou šťavou z pomaranča a šípok. Dodá vám potrebnú hydratáciu a navyše skvele chutí.

U každého študenta, na ktorého sú kladené vyššie nároky, dochádza časom k strate elánu do práce. Pri predstave, koľko toho treba stihnúť do blížiaceho sa termínu, prichádzajú na rad „litre“ kávy. Káva, energetické nápoje alebo povzbudzujúce čaje skutočne dokážu organizmus vzpružiť, efekt je však vždy len dočasný. Navyše pri nadmernom pití kávy telo stráca dôležitý minerál horčík. Na dlhodobé posilnenie tela aj mysle je preto potrebné urobiť oveľa viac – základom je dostatočný príjem tekutín a kvalitné stravovanie. Pridajte k tomu pravidelný pohyb a na svoju hlavu sa budete môcť spoľahnúť aj pred skúškami.

Pomoc môže byť jednoduchá
Ak sa vám zdá, že neviete, ako na to, prinášame vám pár tipov, ako si môžete jednoducho pomôcť:

- Každé telo potrebuje na svoje fungovanie dostatočný príjem potravy. Pri takýchto namáhavých chvíľach musia ísť aj diéty bokom. Mozog totiž potrebuje dostatočnú výživu, aby dokázal fungovať naplno. Viac ovocia a zeleniny mu dokáže zabezpečiť aj potrebné vitamíny.

- Mladý organizmus musí denne prijať 2 – 3 litre tekutín. Pomocníkom na zabezpečenie takéhoto množstva vody môže byť aj ochutená minerálna voda Magnesia. Obsahuje ovocné šťavy a stáva sa tak ideálnou náhradou sladkých nápojov, ktoré mladí ľudia s obľubou pijú. S Magnesiou si môžete byť istý, že dodávate telu potrebnú vlahu a blahodarné minerály. Okrem toho dokáže uspokojiť aj chuťové bunky a neobsahuje žiadne umelé konzervanty ani sladidlá.

- Veľa ľudí zabúda pri každodenných povinnostiach piť. Dobrým zvykom je preto mať fľašu s minerálnou vodou stále pri sebe – v škole, na prednáške, pri počítači. Ak potrebujete pracovať aj v noci, tekutiny sú práve tým najlepším pomocníkom, aby aj nočný výkon mal svoj zmysel.

- Pre správne fungovanie tela sú nenahraditeľné aj minerály. Napríklad horčík pomáha schopnosti sústrediť sa a zvládať stres. Ideálnym zdrojom minerálov je minerálna voda. Minerály sa z nej veľmi ľahko a efektívne do organizmu vstrebávajú. Magnesia má vysoký obsah prírodného horčíka, preto nielen hydratuje, ale prispieva k správnemu fungovaniu organizmu. Presvedčte sa sami!

- Ak si potrebujete od všetkého oddýchnuť, nie je dobré sadnúť si pred televízor. Radšej sa choďte prejsť na čerstvom vzduchu. Pohyb rozprúdi krv a očistí myseľ. Možno rýchlejšie nájdete odpoveď na riešenie problému, nad ktorým si už hodnú chvíľu lámete hlavu.

Odporúčaná maloobchodná cena:
Minerálna voda Magnesia pomaranč a šípky 1,5 l 0,79 EUR

Viac informácií nájdete na stránke www.magnesia.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Darovali kúsok zo seba

SAV.sk - 18. apríl 2013
V knižnici Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach, ktorá sa zmenila na odberovú miestnosť, sa 16. apríla schádzali hrdinovia ľudskosti – darcovia krvi. Bez nároku na odmenu darovali kúsok zo seba, svoju krv, neznámym, ktorí ju budú potrebovať pre záchranu zdravia či dokonca života.
Kategórie: Podporujeme

Stránky