RSS čítačka

Lajčák: Nebyť EÚ, nebolo by z čoho financovať obnovu SR

PRservis.sk - 19. marec 2013

BRATISLAVA 19. marca – Minister zahraničných vecí a podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák navštívil Paneurópsku vysokú školu a diskutoval so študentmi o postavení Slovenska v Európskej únii, výhodách a nevýhodách členstva v turbulentnom období hospodárskej krízy.

Podľa Lajčáka Slovensku členstvo v Európskej únii výrazne prospieva. Dokumentoval to rastom životnej úrovne. Počas vstupu do EÚ (v roku 2004), predstavoval hrubý domáci produkt (HDP) na občana 48 % európskeho priemeru, v roku 2010 to už bolo 75 %. Taktiež poukázal na skutočnosť, že Slovensko má šiestu najotvorenejšiu ekonomiku na svete, pričom až 85 % produkcie končí v krajinách EÚ.

Kľúčové pre Slovensko sú podľa ministra aj finančná podpora v podobe eurofondov. Až 75 % verejných projektov v SR je financovaných z prostriedkov EÚ. „Keby sme nemali európske zdroje, nemali by sme z čoho financovať obnovu tejto krajiny“, zdôraznil Lajčák, ktorý poukazuje na enormné príjmy zo spoločnej európskej pokladnice pre Slovensko. „Pre najnovší finančný rámec pre roky 2014-2020 sme vyrokovali čistý príjem 13 miliárd eur, čo je celý ročný rozpočet Slovenska. Z európskeho rozpočtu dostávame ročne 387 EUR na každého občana,“ pridal čísla.

Ďalšími kľúčovými benefitmi EÚ je skutočnosť, že Európska únia je najväčší spoločný trh a najväčšia svetová ekonomika, najväčší svetový investor i donor. Lajčák zdôraznil tiež politický význam členstva. Podľa neho je EÚ prominentný klub, vďaka ktorému má Slovensko podstatne lepší dosah na formovanie svetovej politiky. Lajčák sa však nevyhol ani negatívam. „Jednou z chýb EÚ je odcudzenie projektu od občanov. Európske inštitúcie sa príliš uzatvárajú do seba. Vystavujú sa riziku vnímania verejnosťou ako projektu elít, odtrhnutého od toho, čo si ľudia myslia“, poukázal na komunikačný problém Bruselu.

Podľa ministra zahraničných vecí je nedostatkom činnosti EÚ aj prílišná regulácia aj tam, kde nie je nutná. Šéf diplomacie poukázal aj na znižujúcu sa konkurencieschopnosť EÚ. Kým krajiny eurozóny tvoria 25 % svetového HDP, vynakladajú až 50 % svetových sociálnych výdavkov. Podľa Lajčáka je veľkým problémom disciplína v rámci EÚ. Dokumentuje to skutočnosťou, že všeobecne záväzný Pakt stability a rastu porušili členské štáty viac ako 60-krát bez akýchkoľvek následkov a výnimkou neboli ani ťahúni Európskej únie ako Nemecko, či Francúzsko. „Tá nezodpovednosť nás teraz dobieha“, hovorí Lajčák, podľa ktorého je nutné kombinovať konsolidáciu verejných financií s prorastovými opatreniami.

Jedným z vinníkov krízy sú podľa šéfa slovenskej diplomacie banky. „Banky sa ukázali ako slabina Európy. Mali priveľa slobody, ale primálo zodpovednosti. Kríza, s ktorou dnes zápasíme, vznikla ako banková kríza. Banky obchodovali s derivátmi a celé to bola vlastne pyramída, ktorá nemohla neprasknúť. A dnes za to znášame dôsledky“, otvorene priznáva.

Minister predostrel aj štyri hlavné piliere „novej“ EÚ – bankovú úniu, fiškálnu a hospodársku úniu a demokratickú legitimitu. Pri bankovej únii plánuje Brusel už tento rok zaviesť jednotný bankový dohľad a krízový manažment bánk, ktoré sa ukázali ako neudržateľné a povedú k bankrotu. Fiškálna a hospodárska únia sú koordináciou národných rozpočtov a hospodárskych politík, tu sú však úvahy len v rannom štádiu. Demokratická legitimita je postavená na tom, že ani tie najlepšie riešenia bez podpory občanov a národných parlamentov nemajú význam. „Je dôležité, aby ľudia vedeli a chápali, čo sa deje a prečo sa deje“, zdôraznil Lajčák.

Neoficiálnym piatym pilierom EÚ budúcnosti je tzv. sociálny pilier.

O PEVŠ
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá od svojho založenia v roku 2004 patrí medzi najmodernejšie vedecko-vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie na piatich fakultách (vrátane jedinej fakulty psychológie na Slovensku), v 18-tich akreditovaných študijných programoch. PEVŠ rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia, výmenu vedomostí, myšlienok a informácií, rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami. Na PEVŠ študuje takmer 5000 poslucháčov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Hodina zeme

Roznava.sk - 19. marec 2013
- informácia -
Kategórie: Samospráva

IT manažérov v zdravotníctve trápia zastarané technológie

PRservis.sk - 19. marec 2013

BRATISLAVA 19. marca – Slovenské zdravotníctvo potrebuje modernizáciu. Zdravotníci majú záujem o monitoring IT prevádzky a zvýšenie výkonu informačných systémov, outsourcing pre nich nie je atraktívny. Aj tieto fakty ukázal prieskum, ktorý realizovala spoločnosť DATALAN, slovenský líder v inovatívnych IT riešeniach, v spolupráci so spoločnosťou IBM. Zameraný bol na monitorovanie stavu IT infraštruktúry a aktuálne IT priority v zdravotníctve. Prieskum bol realizovaný začiatkom roka 2013 a zúčastnili sa ho desiatky najvýznamnejších zdravotníckych inštitúcií na Slovensku.

Najvyššou prioritou IT manažérov v zdravotníctve je nasadenie nových informačných systémov, resp. rozšírenie funkcionality súčasných. Inováciu systémov plánuje 62% opýtaných. Na on-line služby pre pacientov a klientov sa chce zamerať 15% respondentov a celkovú modernizáciu IT infraštruktúry má v pláne 13%.

V oblasti IT služieb sa zdravotnícke zariadenia zaujímajú najmä o manažment a monitoring IT prevádzky (58% respondentov), prenájom technológií (19%) a cloud (16%). Práve podiel druhých dvoch menovaných služieb bol v porovnaní s výsledkami podobného prieskumu realizovaného medzi priemyselnými spoločnosťami vyšší, najmä v prípade cloudových riešení ide o výrazný rozdiel. V segmente sieťových a výrobných podnikov totiž až pre 73% respondentov nie je cloud vôbec prioritou. Záujem prejavený v oblasti zdravotníctva môže súvisieť s tlakom na zvyšovanie efektivity a prístupu k moderným technológiám práve v prostredí obmedzených finančných možností. Naopak, v tomto sektore nie je prioritou outsourcing, uvažuje o ňom len 7% opýtaných.

Jednoznačná odpoveď prišla na otázku, čo je pre respondentov najväčším problémom – nie zastaraný hardvér, ale softvér. Až polovica IT manažérov zdravotníckych zariadení označila za najčastejší problém, ktorý riešia, zastaranosť nasadených informačných systémov, teda aplikácií. Hardvér sa umiestnil na druhom mieste, ale s veľkým odstupom – nedostatočný výkon a rozsah IT infraštruktúry je najväčšou slabinou pre 17% respondentov. Treťou IT výzvou v poradí je slabé prepojenie informačných systémov a dát (12%) „Neefektívne pracovné prostredie oberá zdravotníkov o čas, ktorý by mohli venovať pacientom, alebo vlastnému vzdelávaniu,“ zhodnotil Miroslav Novák, senior account manager pre rozvojové projekty v spoločnosti DATALAN.„Cieľom informatizácie je nielen priniesť do zdravotníctva úsporu času a prostriedkov, ale zároveň zvýšiť komfort pre pacientov i samotných pracovníkov, a znížiť byrokraciu a nedostupnosť informácií o systéme zdravotnej starostlivosti.“

Pre lekárov aj pacientov je okamžitá dostupnosť informácií, ktorú umožňuje elektronická forma, veľmi dôležitá. Ako ukázal prieskum, situácia sa zlepšuje, hoci táto oblasť je IT prioritou len pre 4% opýtaných. Informácie a dokumenty spravuje prevažne vo fyzickej podobe už len tretina respondentov. 38% opýtaných zdieľa dáta elektronicky s partnerskými organizáciami.

Miera virtualizácie v zdravotníctve je v porovnaní s inými segmentmi nižšia. Prieskum ukázal, že v rámci virtualizácie sa zdravotnícke zariadenia v uplynulých rokoch zamerali najmä na servery. Servery a úložné zariadenia má virtualizované 54% dopytovaných organizácií, 42% respondentov má virtualizovaných viac ako 80% serverov. Naproti tomu však až 43% opýtaných uviedlo, že nemá virtualizované žiadne zariadenia. Miera virtualizácie koncových zariadení a operačných systémov je nulová.

Oblasťou, v ktorej slovenské zdravotníctvo dosahuje dobré výsledky, je zálohovanie dát. V prieskume sme nenašli ani jedinú organizáciu, ktorá by svoje dáta nezálohovala. 40% respondentov uprednostňuje zálohovanie na disk, tretina využíva aj kombinovaný spôsob a pätina zálohuje na pásku. Väčšina opýtaných pracuje s dátovými úložiskami v intervale od piatich do 20 TB, túto hranicu prekračuje štvrtina zariadení.

„Priniesť výhody moderných informačných technológií do každodenného života je našou prioritou, či už ide o oblasť samosprávy, školstva, alebo práve zdravotníctva,“ dopĺňa Miroslav Novák zo spoločnosti DATALAN. „Dnes už máme k dispozícii mnoho praktických a efektívnych riešení, je preto načase, aby sa informatizácia zdravotníctva posunula výrazne vpred. “ Modernizácia si však vyžaduje investície a aj táto otázka bola v prieskume zodpovedaná podľa očakávaní. Vyhliadky na investície do IT v tomto roku nie sú optimistické – 81%opýtaných plánuje investície maximálne do 10 000 eur. Čo sa konkrétnych oblastí plánovaných výdavkov týka, do virtualizácie plánuje investície 39% respondentov a do zálohovania dát štvrtina respondentov. Až 41% opýtaných však v tomto roku neplánuje implementovať žiadne nové technológie a IT projekty.

O spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných technológií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôkazom toho je ocenenie IT firma roka, 3. miesto v kategórii Firma roka TREND TOP 2010 a najvýznamnejšie partnerské ocenenia medzinárodných IT spoločností. Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti DATALAN sú infokomunikácie, softvér, outsourcing a cloud. Vďaka skúsenému tímu odborníkov, ktorí sú držiteľmi viac než 600 platných odborných certifikátov, spoločnosť úspešne zrealizovala mnohé rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry, outsourcingu IT a dodávok hardvéru. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

akčné ponuky Mobelix

Letakove-akcie.sk - 19. marec 2013
Prohlédněte si nový leták akčné ponuky Mobelix. Platnost letáku 18. 3. - 31. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Jakubany.sk - 18. marec 2013
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 22. 3. 2013 o 17,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Tip: Kreslo Orion - 59.96

Zlacnene.sk - 18. marec 2013
Kategórie: Podporujeme

RTVS: Spustila infolinku občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy

PRservis.sk - 18. marec 2013

BRATISLAVA 18. marca – RTVS dnes spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Spustila infolinku občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy

PRservis.sk - 18. marec 2013

BRATISLAVA 18. marca – RTVS dnes spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Spustila infolinku občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy

PRservis.sk - 18. marec 2013

BRATISLAVA 18. marca – RTVS dnes spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Spustila infolinku občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy

PRservis.sk - 18. marec 2013

BRATISLAVA 18. marca – RTVS dnes spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

Kategórie: Podporujeme

Stará garaž v zelenom obleku

Zelenarchitektura.sk - 18. marec 2013
Čo spraviť so starou nepoužívanou garážou? Architekti z Act_Romegialli našli zaujímavé riešenie: ľahká oceľová konštrukcia postavená okolo budovy umožňuje popínavým rastlinám obliecť starú budovu do zeleného obleku. [...]
Kategórie: Podporujeme

Kúpele prinášajú výhodné veľkonočné pobyty

PRservis.sk - 18. marec 2013

BRATISLAVA 18. marca – Veľkonočné sviatky Slováci obyčajne trávia doma alebo na svojich chalupách. Možností je však viac. Vyhnúť sa sviatočnému stresu a naopak dopriať si blahodarný relax – to je riešenie, ktoré ponúkajú Kúpele Trenčianske Teplice. Aj tento tok prichádzajú s bohatou ponukou veľkonočných pobytov. Je to zároveň jedna z posledných možností, ako si užiť kúpele pred hlavnou sezónnou.

Možností je niekoľko
Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú počas tohtoročných sviatkov jari dva druhy pobytov: relaxačný Veľkonočný pobyt (28. 3. – 1. 4.) a liečebný Špeciál Veľká noc (24. 3. – 1. 4.). „Klienti majú možnosť zvoliť si podľa svojich preferencií ubytovanie v rôznych kúpeľných hoteloch. V rámci relaxačného pobytu sme pre nich pripravili ponuku našich najobľúbenejších procedúr, napríklad termálny kúpeľ, tradičný zábal limoplast alebo perličkový kúpeľ. V prípade liečebného pobytu odporúča procedúry lekár,“ opisuje Ing. Andrea Puskailer, generálna riaditeľka Kúpeľov Trenčianske Teplice.

Aj v kúpeľoch bude panovať atmosféra Veľkej noci. Tento rok sa rekreanti môžu tešiť na ukážky tradičných ľudových remesiel, zdobenie vajíčok, veľkonočnú veselicu i hľadanie vajíčok podľa starých tradícií. Šikovnejší majú možnosť prihlásiť sa do kurzu zdobenia vajíčok drotárskou technikou.

Kúpeľný pobyt pomôže každému
„Regeneračné procedúry, starostlivosť špecialistov a kúpeľné prostredie pôsobí blahodarne na každého človeka. Môže pomôcť v prevencii chorôb a poskytne úľavu od každodenného stresu,“ pripomína MUDr. Vladimír Buran, lekársky riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice. Špecialisti v Kúpeľoch Trenčianske Teplice sa zameriavajú na liečbu pohybového aparátu, ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické choroby a kožné ochorenia vrátane psoriázy. Základom procedúr je sírna termálna voda, ktorá vyviera v optimálnej teplote pre priame použitie.

Trenčianske Teplice – perla Karpát
Kúpele sú dnes moderným zariadením so špičkovým vybavením, bohatou ponukou liečebných i wellness procedúr, ale stále si zachovávajú nezameniteľný romantický kúpeľný kolorit. Trenčianske Teplice sú príjemným kúpeľným mestečkom so šarmantnými kaviarňami a veľkým parkom. Pri jeho návšteve nevynechajte prehliadku historickej tureckej odpočivárne Hammam, ochutnávku kúpeľných oblátok alebo pamätné miesta filmového festivalu Art Film. Viac informácií nájdete na www.kupele-teplice.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Kúpele prinášajú výhodné veľkonočné pobyty

PRservis.sk - 18. marec 2013

BRATISLAVA 18. marca – Veľkonočné sviatky Slováci obyčajne trávia doma alebo na svojich chalupách. Možností je však viac. Vyhnúť sa sviatočnému stresu a naopak dopriať si blahodarný relax – to je riešenie, ktoré ponúkajú Kúpele Trenčianske Teplice. Aj tento tok prichádzajú s bohatou ponukou veľkonočných pobytov. Je to zároveň jedna z posledných možností, ako si užiť kúpele pred hlavnou sezónnou.

Možností je niekoľko
Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú počas tohtoročných sviatkov jari dva druhy pobytov: relaxačný Veľkonočný pobyt (28. 3. – 1. 4.) a liečebný Špeciál Veľká noc (24. 3. – 1. 4.). „Klienti majú možnosť zvoliť si podľa svojich preferencií ubytovanie v rôznych kúpeľných hoteloch. V rámci relaxačného pobytu sme pre nich pripravili ponuku našich najobľúbenejších procedúr, napríklad termálny kúpeľ, tradičný zábal limoplast alebo perličkový kúpeľ. V prípade liečebného pobytu odporúča procedúry lekár,“ opisuje Ing. Andrea Puskailer, generálna riaditeľka Kúpeľov Trenčianske Teplice.

Aj v kúpeľoch bude panovať atmosféra Veľkej noci. Tento rok sa rekreanti môžu tešiť na ukážky tradičných ľudových remesiel, zdobenie vajíčok, veľkonočnú veselicu i hľadanie vajíčok podľa starých tradícií. Šikovnejší majú možnosť prihlásiť sa do kurzu zdobenia vajíčok drotárskou technikou.

Kúpeľný pobyt pomôže každému
„Regeneračné procedúry, starostlivosť špecialistov a kúpeľné prostredie pôsobí blahodarne na každého človeka. Môže pomôcť v prevencii chorôb a poskytne úľavu od každodenného stresu,“ pripomína MUDr. Vladimír Buran, lekársky riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice. Špecialisti v Kúpeľoch Trenčianske Teplice sa zameriavajú na liečbu pohybového aparátu, ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické choroby a kožné ochorenia vrátane psoriázy. Základom procedúr je sírna termálna voda, ktorá vyviera v optimálnej teplote pre priame použitie.

Trenčianske Teplice – perla Karpát
Kúpele sú dnes moderným zariadením so špičkovým vybavením, bohatou ponukou liečebných i wellness procedúr, ale stále si zachovávajú nezameniteľný romantický kúpeľný kolorit. Trenčianske Teplice sú príjemným kúpeľným mestečkom so šarmantnými kaviarňami a veľkým parkom. Pri jeho návšteve nevynechajte prehliadku historickej tureckej odpočivárne Hammam, ochutnávku kúpeľných oblátok alebo pamätné miesta filmového festivalu Art Film. Viac informácií nájdete na www.kupele-teplice.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Medzinárodný deň žien v klube dôchodcov

Roznava.sk - 18. marec 2013
- reportáž -
Kategórie: Samospráva

Stránky