RSS čítačka

Slovenská opereta pod taktovkou Zdeňka Macháčka

PRservis.sk - 14. január 2013

BRATISLAVA 14. januára – Metropolitný orchester Bratislava v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom uvedie 20. januára 2013 o 17:00 hod v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava ďalší unikátny koncert zo série „Melódie z čias Propeleru a plynových lámp“, ktorý je venovaný slovenskej operete.

Januárový koncert Metropolitného orchestra Bratislava prinesie nostalgický záblesk optimizmu a radosti a spomienku na časy, keď opereta kraľovala slovenským scénam. V podaní sólistov Juliany Jamriškovej, Dušana Jariabka a Otokara Kleina sa zasnívate pri dielach autorov ako sú Milan Novák, Teodor Šebo-Martinský, Zdenko Mikula, Karol Elbert a samozrejme Gejza Dusík.

Dirigentskú taktovku bude mať v rukách slávny dirigent a hudobný skladateľ Zdeněk Macháček a práve táto dirigentská osobnosť robí koncert unikátnym. Maestro bol 40 rokov šéfdirigentom najslávnejšieho a najlepšieho operetného divadla na Slovensku – Novej scény v Bratislave. Je pravdepodobne najstarším aktívnym dirigentom na svete – v tomto roku sa plný tvorivých síl dožíva 85 rokov.

Nenechajte si ujsť príležitosť a vypočujte si slovenskú operetu v dokonale autentickom podaní.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Poklad dávnych zvitkov

Roznava.sk - 14. január 2013
- prednáška o Biblii -
Kategórie: Samospráva

Tip: Fitnes nohavice - 13.95

Zlacnene.sk - 14. január 2013
Kategórie: Podporujeme

Tip: Dvojposteľ - 479.00

Zlacnene.sk - 12. január 2013
Kategórie: Podporujeme

špeciálny leták Lidl

Letakove-akcie.sk - 12. január 2013
Prohlédněte si nový leták špeciálny leták Lidl. Platnost letáku 14. 1. - 20. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Priznanie dane z nehnuteľnosti

Jakubany.sk - 11. január 2013
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom obce, ktorí nadobudli v roku 2012 nejakú nehnuteľnosť (kúpa domu, kúpa pozemku, dedenie) sú povinní priznať daň z nehnuteľnosti do 31. 01. 2013.
Kategórie: Samospráva

Zber druhotných surovín

Jakubany.sk - 11. január 2013
Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 15. 01. 2013 (t. j. utorok) sa bude v našej obci prevádzať vývoz skla. Dňa 16. 01. 2013 (v stredu) sa budú vyvážať plasty.
Kategórie: Samospráva

Chovatelia psov

Jakubany.sk - 11. január 2013
Chovatelia psov sú povinní nahlásiť úhyn psa, alebo jeho nadobudnutie v priebehu mesiaca január 2013 na obecný úrad, po tomto termíne obec nebude prihliadať na vzniknuté skutočnosti.
Kategórie: Samospráva

akciový leták Jysk

Letakove-akcie.sk - 11. január 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Jysk. Platnost letáku 10. 1. - 23. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčný výpredaj NAY Elektrodom

Letakove-akcie.sk - 11. január 2013
Prohlédněte si nový leták akčný výpredaj NAY Elektrodom. Platnost letáku 10. 1. - 6. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták ASKO

Letakove-akcie.sk - 11. január 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták ASKO. Platnost letáku 10. 1. - 23. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

ponuka Drogerie TETA

Letakove-akcie.sk - 11. január 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka Drogerie TETA. Platnost letáku 10. 1. - 18. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták potraviny Kaufland

Letakove-akcie.sk - 11. január 2013
Prohlédněte si nový leták leták potraviny Kaufland. Platnost letáku 10. 1. - 16. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

špeciálna ponuka TERNO

Letakove-akcie.sk - 11. január 2013
Prohlédněte si nový leták špeciálna ponuka TERNO. Platnost letáku 10. 1. - 16. 1. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko DPB, a. s. k verejným obstarávaniam

PRservis.sk - 10. január 2013

BRATISLAVA 10. januára – V súvislosti s pretrvávajúcim záujmom médií o verejné obstarávania na nákup električiek a trolejbusov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vydáva nasledujúce stanovisko:
Vo verejných obstarávaniach na električky a trolejbusy DPB, a.s. používa elektronickú aukciu. Podľa § 43 ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní „Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 [otváranie ponúk] nepoužije.“ Z tohto dôvodu komisia nezverejňuje údaje uvedené v ustanovení § 41 ZoVO ako sú obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Komisia uvedené informácie zverejňuje uchádzačom len v prípadoch, keď sa elektronická aukcia nepoužije.
Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie stále prebieha, komisia nemôže poskytovať žiadne informácie počas vyhodnocovania ponúk. Uvedená skutočnosť vyplýva z ustanovenia § 42 ods. 10 ZoVO „Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.“ Informácie, ktoré médiá požadujú zverejniť, majú len členovia komisie, pričom ich zverejnením by bol porušený ZoVO a ohrozila by sa elektronická aukcia. Uchádzači by sa tak mohli dozvedieť informácie o svojich konkurentoch pred jej ukončením.
DPB, a.s. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol: „Neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom: http://www.dpb.sk.“ Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty tak boli dostupné bezplatne komukoľvek od 9.11.2012 do lehoty na predkladanie ponúk. DPB, a.s. sprístupnil verejnosti všetky informácie v rovnakom rozsahu, ako boli poskytované záujemcom o verejné obstarávanie.
O transparentnosti celého procesu svedčí aj skutočnosť, že žiadny relevantný výrobca trolejbusov alebo električiek doposiaľ nedoručil DPB, a. s. nijakú námietku.
V kontexte uvedených informácií DPB, a. s. žiada médiá o korektnosť a trpezlivosť. Počas prebiehajúceho verejného obstarávania nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, nakoľko nimi disponujú len členovia komisie. DPB, a. s. apeluje na médiá, aby sa vyhli špekulatívnym tvrdeniam, ktoré by mohli viesť k neobjektívnym záverom a narušiť celý proces. Ubezpečujeme zástupcov médií, že po ukončení verejného obstarávania poskytneme všetky relevantné informácie.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Jakubany.sk - 10. január 2013
Obec Jakubany zverejňuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013
Kategórie: Samospráva

Stránky