RSS čítačka

SPP – distribúcia, a.s., stopla plyn pre Vaša energia s.r.o.

PRservis.sk - 21. február 2013

BRATISLAVA 21. februára -

Vážení odberatelia plynu,

týmto si vám dovoľujeme oznámiť, že SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete, dňom 20.02.2013 kvôli opakovanému neplneniu zmluvných podmienok ukončila zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s dodávateľom plynu Vaša energia s.r.o., so sídlom Talichova 2, Bratislava 841 02, IČO: 45 364 371.

Ukončením zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu dodávateľ plynu Vaša energia s.r.o., už nemôže uskutočňovať dodávku plynu prostredníctvom distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete tak pre odberné miesta odberateľov plynu tohto dodávateľa od 21.02.2013, vyhlasuje uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie v zmysle § 18 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a časti 12 Prevádzkového poriadku SPP – distribúcia. Inštitút dodávateľa poslednej inštancie sa uplatní pre všetky odberné miesta, do ktorých spoločnosť Vaša energia s.r.o. dodáva(la) plyn prostredníctvom distribučnej siete SPP – distribúcia.

Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie pre dotknutých odberateľov plynu znamená, že po dobu najviac troch mesiacov začínajúcich dňom 21.02.2013 bude dodávateľom plynu dodávateľ poslednej inštancie, ktorého určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V súčasnosti je určeným dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka plynu v režime dodávky poslednej inštancie sa bude uskutočňovať od 21.02.2013, ak nedôjde k odmietnutiu dodávky zo strany dodávateľa poslednej inštancie z dôvodu výskytu neoprávneného odberu plynu u konkrétneho odberateľa. Lehota 3 mesiacov dodávky poslednej inštancie poskytuje dotknutým odberateľom plynu čas na zazmluvnenie dodávky plynu u nového dodávateľa plynu podľa ich výberu. Prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu podľa výberu príslušného odberateľa plynu automaticky dôjde k ukončeniu dodávky poslednej inštancie.

Dotknutí odberatelia plynu sú pritom povinní uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľovi poslednej inštancie podľa príslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a za obchodných podmienok dodávky poslednej inštancie. Upozorňujeme, že nakoľko spoločnosť Vaša energia s.r.o. stratila spôsobilosť dodávať plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu, alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, príslušné zmluvy o dodávke plynu zanikajú ku dňu 20.2.2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

SPP – distribúcia, a.s., stopla plyn pre Vaša energia s.r.o.

PRservis.sk - 21. február 2013

BRATISLAVA 21. februára -

Vážení odberatelia plynu,

týmto si vám dovoľujeme oznámiť, že SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete, dňom 20.02.2013 kvôli opakovanému neplneniu zmluvných podmienok ukončila zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s dodávateľom plynu Vaša energia s.r.o., so sídlom Talichova 2, Bratislava 841 02, IČO: 45 364 371.

Ukončením zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu dodávateľ plynu Vaša energia s.r.o., už nemôže uskutočňovať dodávku plynu prostredníctvom distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete tak pre odberné miesta odberateľov plynu tohto dodávateľa od 21.02.2013, vyhlasuje uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie v zmysle § 18 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a časti 12 Prevádzkového poriadku SPP – distribúcia. Inštitút dodávateľa poslednej inštancie sa uplatní pre všetky odberné miesta, do ktorých spoločnosť Vaša energia s.r.o. dodáva(la) plyn prostredníctvom distribučnej siete SPP – distribúcia.

Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie pre dotknutých odberateľov plynu znamená, že po dobu najviac troch mesiacov začínajúcich dňom 21.02.2013 bude dodávateľom plynu dodávateľ poslednej inštancie, ktorého určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V súčasnosti je určeným dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka plynu v režime dodávky poslednej inštancie sa bude uskutočňovať od 21.02.2013, ak nedôjde k odmietnutiu dodávky zo strany dodávateľa poslednej inštancie z dôvodu výskytu neoprávneného odberu plynu u konkrétneho odberateľa. Lehota 3 mesiacov dodávky poslednej inštancie poskytuje dotknutým odberateľom plynu čas na zazmluvnenie dodávky plynu u nového dodávateľa plynu podľa ich výberu. Prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu podľa výberu príslušného odberateľa plynu automaticky dôjde k ukončeniu dodávky poslednej inštancie.

Dotknutí odberatelia plynu sú pritom povinní uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľovi poslednej inštancie podľa príslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a za obchodných podmienok dodávky poslednej inštancie. Upozorňujeme, že nakoľko spoločnosť Vaša energia s.r.o. stratila spôsobilosť dodávať plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu, alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, príslušné zmluvy o dodávke plynu zanikajú ku dňu 20.2.2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

SME vo farbách opozície

PRservis.sk - 21. február 2013

BRATISLAVA 21. februára – Kritika vlády patrí k pracovnej metóde denníka typu SME a to je absolútne v poriadku. Žiaľ, svojím dnešným titulným článkom sa tento denník demaskoval ako predĺžená ruka opozície, priživujúcej sa lživými tvrdeniami na hospodárskej kríze v Európe a jej dopadoch na Slovensko.
Denník totiž prakticky doslova prebral opozičnú rétoriku v téme vývoja nezamestnanosti a neposkytol tak ucelený obraz tohto problému. Naopak, jednostranné a reálnou skutočnosťou nepodložené tvrdenia prezentoval ako fakty. Denník neuviedol, že nezamestnanosť je historicky najvyššia v eurozóne ako celku, a takisto historicky najvyššia, na rozdiel od Slovenska, napr. v Českej republike. Neuviedol, že eurozóna ako celok a drvivá väčšina hlavných obchodných partnerov Slovenska, na ktorých je naša ekonomika a pracovný trh priamo závislá, sú v hospodárskej recesii, čo sa pri tej miere otvorenosti našej ekonomiky zákonite musí prejaviť na vývoji pracovného trhu u nás. Neuviedol, že nezamestnanosť rástla aj počas vlády I. Radičovej, teda v čase s liberálnym zákonníkom práce a rovnou daňou, a teda že naplatia tvrdenia opozície o prínose vládnych opatrení na vývoj nezamestnanosti. Neuviedol, že v januári 2013 bol príliv do evidencie nezamestnaných najnižší v porovnaní s januármi ostatných 4 rokov, čo takisto potvrdzuje, že reči o vplyve vládnych opatrení stoja na vode. Takisto neuviedol, že zodvodnenie úväzkov na dohody dnes kritizujú tí istí pravicoví politici, ktorí ho sami počas svojej vlády plánovali. V zozname zamlčaných skutočností by sa dalo pokračovať, denník SME však neuviedol ani jeden z týchto nespochybniteľných faktov, ale naopak, tvrdenia jedného analytika postavil ako fakt a hlavný titulok svojho dnešného vydania.
Vláda v rámci svojich možností prijíma a bude prijímať opatrenia, zmierňujúce dopady vonkajšieho prostredia na slovenský pracovný trh, tak v oblasti prorastových politík, kde bude predložený zoznam konkrétnych krokov ako v oblasti projektov politiky zamestnanosti v gescii rezortu práce, smerujúce najmä na najviac postihnuté sociálne skupiny, mladých, dlhodobo nezamestnaných a ľudí v regiónoch. Nerátame s tým, že o nich bude vecne informovať denník SME a súčasne ďakuje ostatným médiám, že si zachovávajú profesionálny prístup a neskĺzavajú pri téme, ktorá je hlavným problémom krajiny, do takej účelovej politizácie ako denník SME.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

SME vo farbách opozície

PRservis.sk - 21. február 2013

BRATISLAVA 21. februára – Kritika vlády patrí k pracovnej metóde denníka typu SME a to je absolútne v poriadku. Žiaľ, svojím dnešným titulným článkom sa tento denník demaskoval ako predĺžená ruka opozície, priživujúcej sa lživými tvrdeniami na hospodárskej kríze v Európe a jej dopadoch na Slovensko.
Denník totiž prakticky doslova prebral opozičnú rétoriku v téme vývoja nezamestnanosti a neposkytol tak ucelený obraz tohto problému. Naopak, jednostranné a reálnou skutočnosťou nepodložené tvrdenia prezentoval ako fakty. Denník neuviedol, že nezamestnanosť je historicky najvyššia v eurozóne ako celku, a takisto historicky najvyššia, na rozdiel od Slovenska, napr. v Českej republike. Neuviedol, že eurozóna ako celok a drvivá väčšina hlavných obchodných partnerov Slovenska, na ktorých je naša ekonomika a pracovný trh priamo závislá, sú v hospodárskej recesii, čo sa pri tej miere otvorenosti našej ekonomiky zákonite musí prejaviť na vývoji pracovného trhu u nás. Neuviedol, že nezamestnanosť rástla aj počas vlády I. Radičovej, teda v čase s liberálnym zákonníkom práce a rovnou daňou, a teda že naplatia tvrdenia opozície o prínose vládnych opatrení na vývoj nezamestnanosti. Neuviedol, že v januári 2013 bol príliv do evidencie nezamestnaných najnižší v porovnaní s januármi ostatných 4 rokov, čo takisto potvrdzuje, že reči o vplyve vládnych opatrení stoja na vode. Takisto neuviedol, že zodvodnenie úväzkov na dohody dnes kritizujú tí istí pravicoví politici, ktorí ho sami počas svojej vlády plánovali. V zozname zamlčaných skutočností by sa dalo pokračovať, denník SME však neuviedol ani jeden z týchto nespochybniteľných faktov, ale naopak, tvrdenia jedného analytika postavil ako fakt a hlavný titulok svojho dnešného vydania.
Vláda v rámci svojich možností prijíma a bude prijímať opatrenia, zmierňujúce dopady vonkajšieho prostredia na slovenský pracovný trh, tak v oblasti prorastových politík, kde bude predložený zoznam konkrétnych krokov ako v oblasti projektov politiky zamestnanosti v gescii rezortu práce, smerujúce najmä na najviac postihnuté sociálne skupiny, mladých, dlhodobo nezamestnaných a ľudí v regiónoch. Nerátame s tým, že o nich bude vecne informovať denník SME a súčasne ďakuje ostatným médiám, že si zachovávajú profesionálny prístup a neskĺzavajú pri téme, ktorá je hlavným problémom krajiny, do takej účelovej politizácie ako denník SME.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

SME vo farbách opozície

PRservis.sk - 21. február 2013

BRATISLAVA 21. februára – Kritika vlády patrí k pracovnej metóde denníka typu SME a to je absolútne v poriadku. Žiaľ, svojím dnešným titulným článkom sa tento denník demaskoval ako predĺžená ruka opozície, priživujúcej sa lživými tvrdeniami na hospodárskej kríze v Európe a jej dopadoch na Slovensko.
Denník totiž prakticky doslova prebral opozičnú rétoriku v téme vývoja nezamestnanosti a neposkytol tak ucelený obraz tohto problému. Naopak, jednostranné a reálnou skutočnosťou nepodložené tvrdenia prezentoval ako fakty. Denník neuviedol, že nezamestnanosť je historicky najvyššia v eurozóne ako celku, a takisto historicky najvyššia, na rozdiel od Slovenska, napr. v Českej republike. Neuviedol, že eurozóna ako celok a drvivá väčšina hlavných obchodných partnerov Slovenska, na ktorých je naša ekonomika a pracovný trh priamo závislá, sú v hospodárskej recesii, čo sa pri tej miere otvorenosti našej ekonomiky zákonite musí prejaviť na vývoji pracovného trhu u nás. Neuviedol, že nezamestnanosť rástla aj počas vlády I. Radičovej, teda v čase s liberálnym zákonníkom práce a rovnou daňou, a teda že naplatia tvrdenia opozície o prínose vládnych opatrení na vývoj nezamestnanosti. Neuviedol, že v januári 2013 bol príliv do evidencie nezamestnaných najnižší v porovnaní s januármi ostatných 4 rokov, čo takisto potvrdzuje, že reči o vplyve vládnych opatrení stoja na vode. Takisto neuviedol, že zodvodnenie úväzkov na dohody dnes kritizujú tí istí pravicoví politici, ktorí ho sami počas svojej vlády plánovali. V zozname zamlčaných skutočností by sa dalo pokračovať, denník SME však neuviedol ani jeden z týchto nespochybniteľných faktov, ale naopak, tvrdenia jedného analytika postavil ako fakt a hlavný titulok svojho dnešného vydania.
Vláda v rámci svojich možností prijíma a bude prijímať opatrenia, zmierňujúce dopady vonkajšieho prostredia na slovenský pracovný trh, tak v oblasti prorastových politík, kde bude predložený zoznam konkrétnych krokov ako v oblasti projektov politiky zamestnanosti v gescii rezortu práce, smerujúce najmä na najviac postihnuté sociálne skupiny, mladých, dlhodobo nezamestnaných a ľudí v regiónoch. Nerátame s tým, že o nich bude vecne informovať denník SME a súčasne ďakuje ostatným médiám, že si zachovávajú profesionálny prístup a neskĺzavajú pri téme, ktorá je hlavným problémom krajiny, do takej účelovej politizácie ako denník SME.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

Prernájom nebytových priestorov - zámer

Roznava.sk - 21. február 2013
- zverejnenie -
Kategórie: Samospráva

Prernájom nebytových priestorov - zámer

Roznava.sk - 21. február 2013
- zverejnenie -
Kategórie: Samospráva

UPC - infokanál

Roznava.sk - 21. február 2013
- oznam -
Kategórie: Samospráva

UPC - infokanál

Roznava.sk - 21. február 2013
- oznam -
Kategórie: Samospráva

ponuka predajny Billa

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka predajny Billa. Platnost letáku 20. 2. - 26. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Billa aktuálny leták

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták Billa aktuálny leták. Platnost letáku 20. 2. - 26. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčný leták Sportisimo

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták akčný leták Sportisimo. Platnost letáku 14. 2. - 28. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

ponuka predajny TERNO

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka predajny TERNO. Platnost letáku 21. 2. - 27. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták potraviny TERNO

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták leták potraviny TERNO. Platnost letáku 21. 2. - 20. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

mimoriadná ponuka Electro World

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadná ponuka Electro World. Platnost letáku 20. 2. - 26. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

špeciálna ponuka Jysk

Letakove-akcie.sk - 21. február 2013
Prohlédněte si nový leták špeciálna ponuka Jysk. Platnost letáku 21. 2. - 27. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Tip: Sedacia súprava - 599.00

Zlacnene.sk - 21. február 2013
Kategórie: Podporujeme

Tip: Vilmos Pear palinka - 14.90

Zlacnene.sk - 21. február 2013
Kategórie: Podporujeme

Stránky