RSS čítačka

Verejné financie opäť prekonávajú svoje ciele

Ministerstvo financií SR - 23. apríl 2018

Deficit verejnej správy v roku 2017 dosiahol 1,04 % HDP a výrazne tak prekonal rozpočtový cieľ MF SR na úrovni 1,29 % HDP. Vyplýva to z jarnej notifikácie Eurostatu. Ide o historicky najnižší schodok verejnej správy v ére samostatného Slovenska.

Kategórie: Štátna správa

EKO-podnik VPS vyhlasuje súťaž na prenájom pozemku na Račianskej ulici

Banm.sk - 23. apríl 2018
EKO – podnik verejnoprospešných služieb príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v y h l a s u j e Obchodnú verejnú sú...
Kategórie: Samospráva

Tohtoročný Deň zeme vyzýva: obmedzte plasty

PRservis.sk - 20. apríl 2018

BRATISLAVA 20. apríla 2018 – Keď Leo Baekeland v roku 1907 prišiel s prvým syntetickým plastom, nikto si neuvedomil, aký obrovský vplyv bude mať tento materiál na ľudské zdravie, životné prostredie a klimatické podmienky. Masívna spotreba plastov ohrozuje najmä oceány. Výskumníci odhadujú, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastových čiastočiek ako rýb.

Hlavnou témou tohtoročného Dňa Zeme, ktorý pripadá na nedeľu 22. apríla je plastový odpad. „Vlády, neziskové organizácie ale aj mnohé firmy si už uvedomujú ničivý dopad plastového odpadu. Problém je potrebné riešiť na globálnej úrovni, no začať treba od jednotlivcov,“ upozorňuje Louise Koch, riaditeľka pre spoločenskú zodpovednosť Dell v regióne EMEA. „Deň Zeme je príležitosťou, aby sa každý z nás zamyslel nad tým, aký vplyv má naše správanie na zdravie a prostredie, v ktorom žijeme.“

Plast sa nikdy úplne nerozloží, iba sa časom rozpadne na menšie kúsky. Väčšina z nich nie je väčšia ako 5 mm, preto si ich ryby mýlia so svojou prirodzenou potravou, fytoplanktónom. Plast v oceánoch ale neškodí iba živočíchom. Každému človeku, ktorý skonzumuje priemerné množstvo morských plodov, sa zároveň do tela dostáva približne 11 000 plastových čiastočiek ročne. Také množstvo chémie môže spôsobovať niektoré druhy rakoviny, poruchy imunity či obezitu.

Plasty prispievajú tiež ku klimatickým zmenám. Spôsobujú zvyšovanie emisií metánu, ktorý je jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania. Navyše, keďže ide o ropný produkt, už len ich výroba znásobuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére.

Ako znížiť množstvo plastov okolo nás? Louise Koch navrhuje päť malých krokov:

Stačí povedať „Nie, ďakujem“: Najjednoduchšou cestou, ako obmedziť spotrebu plastov je odmietnuť ich. Napríklad nepoužívať v baroch a reštauráciách slamky. Túto myšlienku podporuje kampaň #StopSucking pod záštitou nadácie Lonely Whale či iniciatíva londýnskeho denníku Evening Standard, The Last Straw. Pomôže tiež nebrať si pri pravidelných nákupoch igelitky.
Preč s jednorazovými obalmi: Aj drobnosti, napríklad látková nákupná taška či vlastný pohár v kaviarni môžu z dlhodobého hľadiska predstavovať zmenu. Spoločnosť Dell sa napríklad tento rok rozhodla nepodávať na konferencii Dell Technologies World nápoje v plastových fľašiach, ušetrí ich tak až 65 000.
Recyklovať, recyklovať, recyklovať: Ak sa odpad správne nevytriedi, skončí v spaľovni alebo na skládke. Každá nádoba slúži špecifickému odpadu a je dobré vedieť, kam aký odpad patrí.
Na značke záleží: Trvalá udržateľnosť sa stala prioritou pre mnohé firmy, ktoré tomu prispôsobujú aj svoje výrobky a služby. Spoločnosť Dell napríklad používa plastový odpad z oceánov či prírodné suroviny ako bambus na výrobu ekologických obalov. Značka Adidas zasa z plastov, ktoré znečisťujú oceány vyrobila viac než milión párov topánok.
Odstráňme, čo sme už vytvorili: Nie je dôležité len zamedziť vzniku nového plastového odpadu, pozornosť je treba venovať aj postupnému odstraňovaniu toho existujúceho. Čo keby ste sa túto nedeľu stretli v parku s priateľmi a vyčistili ho od plastového odpadu?

The post Tohtoročný Deň zeme vyzýva: obmedzte plasty appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Bratislava začína s výstavbou bulváru Mlynské nivy

PRservis.sk - 20. apríl 2018

BRATISLAVA 20. apríla 2018 – Investor HB Reavis začína s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Tá bude rozdelená na viacero fáz tak, že k celkovej uzávere nedôjde. Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a na okolitých komunikáciách je predbežne vyčíslená na 24 miliónov eur. Projekt realizuje HB Reavis na vlastné náklady.

Mlynské nivy sa po rekonštrukcii stanú novým mestským bulvárom s kompletne obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou, podzemným kruhovým objazdom, bezpečnými prechodmi pre chodcov, cyklotrasami, zastávkami a novými chodníkmi aj zeleňou.

„Nejde len o rekonštrukciu ulice na povrchu, ale aj o kompletnú rekonštrukciu technickej a dopravnej infraštruktúry. Mlynské nivy sú hlavnou tepnou v centre mesta, do ktorej sa nesiahlo 35 rokov. Infraštruktúra je veľmi zastaraná, kanalizácia je tam dokonca z čias Márie Terézie a treba ju kompletne obnoviť. Nachádzajú sa tu tiež parovody, káblovody, vodovody, plynovod a niekoľko desiatok optických káblov. Preto je rekonštrukcia ulice Mlynské nivy komplikovanejšia, ako by sa na pohľad zdalo. Sme preto radi, že sa nám podarilo nájsť kompromis, ktorý umožní revitalizáciu celej oblasti tak, aby nemuselo dôjsť k celkovej uzávere,” povedal Adrián Rác, CEO HB Reavis Slovakia.

Výsledkom plánovanej rekonštrukcie bude okrem kompletnej obnovy infraštruktúry ulice nad aj pod jej povrchom rozšírenie bulváru o jeden jazdný pruh v oboch smeroch. V podzemí ďalej pribudne kruhový objazd. Rekonštrukciu, ktorá je rozdelená do viacerých etáp, plánuje investor začať 2. mája. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas jesene 2018, z nového bulváru sa Bratislavčania budú môcť tešiť na jeseň 2019.

Spolupráca mesta, investora a DPB

Zatiaľ sú známe podrobnosti prvých fáz celkovej rekonštrukcie. K uzávere ulice nedôjde, dôjde iba k zúženiu jazdných pruhov na ulici Mlynské nivy, pričom počet jazdných pruhov ostane zachovaný. Investor bude rekonštruovať verejný vodovod, plynovod, rozvody vysokého napätia, optické káble, káble verejné osvetlenia a samotnú cestnú komunikáciu. Neskôr pristúpi aj k budovaniu podzemného kruhového objazdu a k výmene sútokovej komory pod Križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova – 29. Augusta.

“Vypočuli sme hlasy Bratislavčanov a keďže chceme čo najmenej ovplyvňovať dopravu v meste, cieľom bolo nájsť postup, ktorý v čo najmenšej možnej miere ovplyvní občanov, optimalizuje obchádzkové trasy a zároveň umožňuje efektívnu výstavbu. S investorom aj s Dopravným podnikom sme dohodnutí na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny, ktorá bude vyhodnocovať postup prác či efektivitu v obslužnosti územia,” povedal Ivo Nesrovnal, primátor hl. mesta SR Bratislavy.

Náhradné linky a trasy MHD

Od stredy 2. mája bude postupne odstránené trakčné vedenie a až do ukončenia prác na bulvári Mlynské nivy bude trolejová doprava MHD z ulice Mlynské nivy vylúčená. Pripravené budú náhradné linky a trasy mestskej hromadnej dopravy. Tieto zmeny budú trvať približne do polovice októbra 2018.

“Od začiatku mája až do ukončenia prác bude úplne vylúčená trolejbusová doprava na ulici Mlynské nivy v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Ulicou 29. augusta. V tejto súvislosti dôjde k rozsiahlejšej reorganizácii liniek MHD. Napriek nutnosti presmerovania liniek, dopravnú obslužnosť
zabezpečíme porovnateľnou kapacitou náhradných liniek. O zmenách trás bude cestujúca verejnosť informovaná na našej webovej stránke www.dpb.sk, aj informačnými letákmi,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s., Milan Urban.

Pár dní pred samotným spustením obchádzkových trás MHD pristúpi investor HB Reavis k prípravným prácam, kedy dôjde k zúženiu jazdných pruhov v križovatkách Mlynské nivy – Svätoplukova, Mlynské nivy – Karadžičova a Mlynské nivy – Ul. 29. augusta.

Všetky obchádzkové trasy budú značené príslušnými dopravnými značkami, HB Reavis bude zároveň informovať cestujúcich aj na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach. Navyše plánuje informačné aktivity priamo v dotknutej oblasti, na zastávkach, na Náhradnej autobusovej stanici a aj v spojoch Bratislavskej integrovanej dopravy.

Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a v okolitých komunikáciách je predbežne vyčíslená na 24 miliónov eur. Projekt realizuje HB Reavis na vlastné náklady.

Alternatíva k trolejovej doprave počas výluky

Výluka trolejovej dopravy na ulici Mlynské nivy sa týka trolejbusov č. 202, 210, 212 a nočného spoja N72.

Trolejbus č. 202 bude odklonený cez Miletičovu s ukončením na Jelačičovej, súčasná konečná Nemocnica sv. Michala bude zrušená.

Od zastávky „Prievozská“ bude premávať po trase Miletičova s ukončením na Jelačičovej ulici, späť cez ulice Kupeckého, Žellova, Miletičova. Neobslúži zastávku „Miletičova“ (na Prievozskej ulici) a zastávky „Novohradská“, „Košická“, „Autobusová stanica“, „Ondrejský cintorín“, „Nemocnica sv. Michala“ a „Ul. 29. augusta“. Obslúži zastávky „Miletičova“ (na Miletičovej ulici), „Trenčianska“, „Trhovisko“, „Saleziáni“, „Jelačičova“ (výstupište a nástupište).

Trolejbus č. 205 ostane bez zmeny trasy, nakoľko vozidlá na tejto linke disponujú pomocným pohonom. Tak bude jazda v úseku Svätoplukova – Mlynské Nivy – Nemocnica sv. Michala uskutočňovaná s pomocným dieselgenerátorom.

Trolejbus č. 210 bude premávať bez obojsmernej obsluhy zastávky “Autobusová stanica”.

Trolejbus č. 212 bude obojsmerne odklonený cez Záhradnícku a Svätoplukovu.

V smere na ŽST Železná studienka bude premávať od zastávky “Novohradská” po trase “Mlynské nivy”, “Svätoplukova”, “Záhradnícka”, “Mickiewiczova”, “Jánska” (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky “Kollárovo nám.” napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky “Svätoplukova” (na ulici Mlynské nivy), “Autobusová stanica”, “Ondrejský cintorín”, “Špitálska”. Obslúži zastávky “Svätoplukova” (na Svätoplukovej ulici), “Cvernovka”, “Kulíškova”, “Karadžičova”, “Americké nám.”.

V smere Cintorín Vrakuňa bude premávať od zastávky “Kollárovo nám.”, po trase “Mickiewiczova”, “Záhradnícka”, “Svätoplukova”, “Mlynské nivy”, kde sa od zastávky “Košická” napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky “Špitálska”, “Ul. 29. augusta”, “Autobusová stanica”. Obslúži zastávky “Americké nám.”, “Karadžičova”, “Kulíškova”, “Cvernovka”.

Rovnaké obchádzky a odklonenie sa týka aj nočného trolejbus č. N72.

Náhradná autobusová linka X72 bude premávať obojsmerne vo vylúčenom úseku “Nemocnica sv. Michala”, “Mlynské nivy”, “Prievozská” a “Hraničná”.

V smere Hraničná bude premávať po trase “Rajská”, “Dunajská”, “Mlynské nivy”, Prievozská”. Obslúži zastávky “Nemocnica sv. Michala” (nástupište), “Ul. 29. augusta”, “Autobusová stanica”, “Košická”, “Novohradská”, “Miletičova”, “Prievozská”, “Hraničná” (výstupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou).

V smere Nemocnica sv. Michala bude premávať po trase “Hraničná”, “Gagarinova”, “Prievozská”, “Mlynské nivy”, “Ul. 29. augusta”, “Cintorínska”. Obslúži zastávky “Hraničná” (nástupište na občasnej zastávke pred križovatkou s Hraničnou ulicou), “Pažítkova”, “Prievozská”, “Miletičova”, “Novohradská”, “Košická”, “Autobusová stanica”, “Ondrejský cintorín”, “Nemocnica sv. Michala” (výstupišta).

Všetky ostatné autobusové a trolejbusové linky ostanú bez zmeny.

The post Bratislava začína s výstavbou bulváru Mlynské nivy appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Zlatá medaila SAV prof. Jánovi Šebestíkovi

SAV.sk - 20. apríl 2018
„Veda na Slovensku by sa mala stať súčasťou slovenskej kultúry,“ vystihol okrem mnohých iných súvislostí jeden z problémov našej spoločnosti profesor Jan Šebestík. Za jeho celoživotné dielo mu SAV udelila najvyššie vyznamenanie Zlatú medailu SAV. „Som úprimne a nesmierne dojatý,“ reagoval po slávnostnom ocenení v piatok 20. apríla na pôde SAV prof. Jan Šebestík. „Je to pre mňa mimoriadne uznanie a symbolický akt, ktorým sa uzatvára moja vedecká kariéra.“ Mimochodom, obdivuhodne bohatá a prínosná. Jan ...
Kategórie: Podporujeme

Premiéra prvého Fashion LIVE! Film Festivalu odštartovala v kinosálach maratón toho najlepšieho zo sveta módy

PRservis.sk - 20. apríl 2018

BRATISLAVA 20. apríla 2018 – Fashion LIVE! Film Festival odštartoval VIP premiérou 18. 4. 2018 a pokračuje bohatým programom od štvrtka 19. 4 až do soboty 21. 4. 2018 v priestoroch. Cinema City v nákupnom centre Aupark v Bratislave. Celkovo divákom predstaví až 35 filmov a krátkych videí, ktoré predvedú módu aj ako súčasť umenia. Ide o vôbec prvý filmový festival venovaný móde, ktorý prináša najväčšie módne podujatie Fashion LIVE! spoločne s nákupným centrom AUPARK.

Fashion LIVE! Film Festival slávnostne otvoril 18. 4. 2018 film The Gospel According to André, ktorý zachytáva život svetoznámeho editora a štylistu Andrého Leona Talleya. Spolu s ním sa vo filme objavila aj Anna Wintourová, Whoopi Goldbergová, Tom Ford či Karl Lagerfeld. Chlapec, ktorého vychovávala jeho babička, už od detstva rád čítal a vyrastal s časopisom Vogue v ruke. Verejnosť zaujal svojou neomylnou schopnosťou odhaliť talent a potenciál u dovtedy neznámych dizajnérov.

Milovníci módy sa počas festivalu môžu tešiť na novinky, biografické filmy o dizajnéroch alebo zaujímavé dokumenty z prostredia módneho odvetvia. Program festivalu je pestrý v každom smere, aby čo najbližšie priblížil divákom tvorbu dizajnérov, prípravy módnych kolekcií a prehliadky na mólach. Zároveň im dá možnosť vychutnať si umeleckú stránku módneho priemyslu, ktorá zohráva vo fashion premietaniach významnú úlohu.

„Sme veľmi radi, že do programu festivalu sa nám podarilo získať úplné novinky, ktoré doposiaľ neboli zaradené do distribúcie slovenských kín. Program sme zámerne rozdelili do niekoľkých sekcií, ktoré sa dotýkajú rôznych tém v oblasti módy. Zaujímavá bude aj samostatná sekcia krátkych slovenských a českých filmov, ktorá by mala byť zároveň aj impulzom pre ďalšiu filmovú tvorbu zameranú na fashion,“ vysvetľuje manažérka projektu Fashion LIVE! Zora Husarčíková.

Fashion LIVE! Film Festival ponúkne publiku až štyri bohaté sekcie pre priblíženie rôznych smerov z módneho sveta.

1) FASHION IKONY

Časť programu sa na festivale zameriava na filmy o svetoznámych dizajnéroch a osobnostiach z oblasti módy. Na filmových plátnach budú mať diváci možnosť vidieť filmy ako House of Z, We Margiela, Iris, The Gospel According to Andre, HouseVivienne Westwood: Do It Yourself!.

2) SUSTAINABLE FASHION

Zaujímavosti a novinky z oblasti udržateľnej módy a recyklácie ponúka festival vo filmoch ako Slowing Down Fast Fashion alebo Out of Fashion.

3) SLOVENSKÉ A ČESKÉ FASHION FILMY

Diváci sa stretnú aj s lokálnymi dizajnérmi, pričom Fashion LIVE! Film Festival predstaví aj nové talenty mladej generácie. Chýbať nebude ani filmový portrét Jakuba Jahna.

4) SELEKCIA Z FILMOVÉHO FESTIVALU FASHION CLASH

To najlepšie z holandského filmového festivalu Fashionclash, ponúkne selekcia plná rôznorodých a pestrých módnych videí od mladých zahraničných dizajnérov.

OPENCALL: Fashion LIVE! video-dokument

Veľké lákadlo si podujatie Fashion LIVE! pripravilo aj pre talentovaných mladých filmárov. Práve pre nich sa po prvýkrát spúšťa súťaž na natočenie video-dokumentu z aktuálneho ročníka Fashion LIVE! 2018. Vyhlasujeme týmto Opencall, ktorý je spustený pre nadšených uchádzačov až do 31. 5. 2018. V priebehu tohto času je priestor pre filmárov aby zasielali návrhy svojich treatmentov na dokument na konkrétny mail info@flff.sk. Pre kreatívnu realizáciu dokumentu je vyčlenená čiastka v hodnote až 2000€. Premiéru zažije dokument na budúcom ročníku Fashion LIVE! filmového festivalu 2019. Už teraz sa nevieme dočkať mladých talentov a ich nápadov!

PROGRAM FASHION LIVE! FILM FESTIVALU: Štvrtok 19.4.2018

18:30Czech & Slovak selection (2015-18)
19:30 The Gospel According to André (2017)
20:30 Iris (2014)
21:30Girl Model (2011)

Piatok 20.4.2018

18:40Fashionclash Festival selection (2017)
19:30 We Margiela (2017)
20:00Alex James: Slowing down Fast Fashion (2016)

Sobota 21.4.2018

17:00 Viviene Westwood: Do it Yourself! (2011)
17:00Fashionclash Festival selection (2017)
18:30Out of Fashion (2015)
19:30House of Z (2017)
19:30Jakub Jahn, Video Portrét (2013-18)

Predaj lístkov na Fashion LIVE! Film Festival je možný aj priamo v priestoroch CinemaCity pred predstaveniami alebo na webstránke http://www.cinemacity.sk/

The post Premiéra prvého Fashion LIVE! Film Festivalu odštartovala v kinosálach maratón toho najlepšieho zo sveta módy appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Nákupná mánia v obchodnom centre

PRservis.sk - 20. apríl 2018

BRATISLAVA 20. apríla 2018 – V lamačskom nákupno-zábavnom centre Bory Mall zavládol jarný nákupný ošial. Okrem veľkých jarných zliav za to môže známa blogerka a štylistka Jana Tomas, ktorá do nedele ponúka pri nakupovaní módne poradenstvo zdarma.

Ľudia sa priam zbláznili. Priestranné nákupné uličky sa plnia návštevníkmi hľadajúcimi “poklady” do ich šatníka a domácností so zľavami až do 70%. Našťastie parkovisko Bory Mall ohlasuje viac ako 2.400 miest. Zdá sa, že veľa žien si chce s príchodom jari vylepšiť štýl obliekania a príležitosť zadarmo pobehať obchody s módnou štylistkou Janou Tomas si nenechajú ujsť. Viete, že módne poradenstvo dnes využíva čoraz viac “bežných” ľudí a nevyužívajú ho len celebrity?

 

Ľudia na Slovensku stále nevedia, že môžu využiť služby módneho štylistu. “Ja osobne pracujem radšej s neznámymi ľuďmi ako so celebritami, nakoľko sú flexibilnejší, dá sa s nimi ľahšie pracovať a skôr si nechajú poradiť,” vysvetľuje bývalá modelka. Podľa slovenskej krásky vie byť žena štýlová v každom veku a s každým typom postavy, len treba vedieť, ako na to.

 

Pýtate sa, čo nasleduje, keď zákazníčka zavolá, že potrebuje zmeniť šatník? Jana tvrdí, že záleží na tom, či ide o kompletnú premenu šatníka alebo len o “refresh”. Ak zákazník chce zmenu od základov, tak si s ním štylistka prejde jeho existujúce outfity, vyhádže staré veci a spoločne vybehnú kúpiť nové trendy kúsky. Keď sa vrátia, Jana vytvorené ouftity z nových kúskov pofotí a klientka tak odchádza s PDF plným nových inšpirácií z vlastnej skrine. Ak ide len o „refresh“, stretnú sa v obchodnom centre a dokúpia kúsky, ktoré klientke v skrini chýbajú.

 

Jana pôsobila ako kostymérka a štylistka hercov seriálu Panelák a dnes pracuje pre rôzne módne značky. “Mojim domovom sú nákupné centrá. Na Boroch mám rada obrovskú nákupnú plochu a mnoho obchodov a obchodíkov, ktoré stoja za to preskúmať,” dodáva štylistka. Mnohých k nákupom inšpirujú práve zľavy. Kartu so 135 zľavami nájdete v magazíne EMMA číslo 5 alebo v booklete Mánia na Infostánku v Bory Mall. Dokonca v sobotu sa počas nakupovania môžete nechať skrášliť v niektorom z kútikov Bory Beauty Zone. “Veľa žien je frustrovaných a boja sa zmeny. Keď to však skúsia, je neskutočné sledovať ich šťastie v tvári,” opisuje svoju prácu blogerka roka Jana Tomas.

The post Nákupná mánia v obchodnom centre appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Inovátorské projekty hodnotili aj mladí vedci zo SAV

SAV.sk - 20. apríl 2018
Nadácia Pontis vyhlásila aj tento rok súťaž o najlepšie inovátorské projekty študentov, ktoré získali finančnú injekciu pre svoj výskum. Študentským prácam dominovali najmä témy z oblasti medicíny ako napríklad vývoj nových liekov, pomoc onkologickým pacientom, ale aj nové typy biomateriálov v ľudskom tele. Najlepšie projekty vyberali aj doktorandi Slovenskej akadémie vied, ktorí boli pre úspešných mladých študentov pri slávnostnom odovzdávaní cien povzbudením a motiváciou. Martin ...
Kategórie: Podporujeme

Máte doma alergika? Prispôsobte mu domácnosť

PRservis.sk - 20. apríl 2018

Alergická nádcha je najčastejším alergickým ochorením. Spôsobujú ju najmä roztoče, peľ, plesne, ale aj domáci miláčikovia. Postihuje 20 – 40 % populácie a jej výskyt je čoraz častejší. Eliminovať jej prejavy pomôžu, okrem správnej liečby predpísanej alergológom, aj premyslené úpravy domácnosti a dôkladná hygiena.

BRATISLAVA 20. apríla 2018 – Alergická nádcha je najčastejším alergickým ochorením. Spôsobujú ju najmä roztoče, peľ, plesne, ale aj domáci miláčikovia. Postihuje 20 – 40 % populácie a jej výskyt je čoraz častejší. Eliminovať jej prejavy pomôžu, okrem správnej liečby predpísanej alergológom, aj premyslené úpravy domácnosti a dôkladná hygiena.

Roztoče a prach

V prípade alergie na roztoče je podstatné si uvedomiť, že tieto organizmy majú v matracoch, paplónoch, vankúšoch a bytových textíliách ideálne podmienky na život. Živia sa mikroskopickými kúskami odumretej pokožky ale aj rôznymi mikróbmi a plesňami. Majú radi teplo, vlhko a vyhovuje im tma. Dožívajú sa iba približne 30 dní a teploty nad 55 °C ich zahubia.

Úpravy preto začnite v spálni, a to výberom správnej postele. Pred čalúneným rámom uprednostnite vzdušnejší s lamelovým roštom, ktorý zabezpečí lepšie vetranie matraca odspodu. Pre alergikov sú vhodnejšie matrace vyrobené zo syntetického latexu.

„Pri výbere paplónov pre alergikov zvoľte také, ktoré sa môžu prať pri teplote najmenej 60 °C. Niektoré paplóny vyrobené z vhodných materiálov (tkanina a výplň) je možné prať až pri teplote 95 °C. Tým sa zaručí dokonalá čistota a nealergické prostredie pre ľudí trpiacich alergiami,“ radí Marianna Braun, odborníčka na bytový textil zo spoločnosti SCANquilt.

Foto: myWorld

„Okrem štandardných paplónov, ktoré je možné prať pri teplotách hubiacich roztoče, sa tiež vyrábajú aj paplóny so špeciálnou antibakteriálnou a antimikrobiálnou úpravou, ktoré zabraňujú rozmnožovaniu týchto organizmov a umožňujú naplniť zvýšenie hygienickej úrovne,“ dodáva Marianna Braun.

Matrace, paplóny a vankúše je navyše možné navliecť do antiroztočových poťahov. Vytvoria fyzickú bariéru pred roztočmi a aby sa nezašpinili, obliekajú sa do posteľných obliečok. Antiroztočové poťahy je potrebné prať približne každého pol roka na 60 °C. Vrchnú posteľnú bielizeň meňte a perte raz týždenne. Ak to nebudete stíhať, postačí pranie každých 14 dní pri teplote 60 °C.

Alergikovi by ste mali prispôsobiť aj ďalšie miestnosti interiéru a zbaviť sa tzv. „lapačov prachu.“ Závesy a záclony nahraďte žalúziami a čalúnený textilný nábytok vymeňte za kožený či drevený. Ak máte doma alergika juniora, eliminujte množstvo plyšových hračiek, alebo ich pravidelne perte pri teplote 60 °C.

Čo však s kobercom? Ten na jednej strane zachytáva roztoče, ktoré sa v ňom môžu množiť, vďaka nemu sa však toľko nevíria v prachu vo vzduchu. Riešením môže byť kvalitný vysávač s tzv. HEPA filtrom, ktorý zachytáva mikroskopické čiastočky prachu, preto je vhodný nielen pre domácnosť s alergikom, ale aj astmatikom.

Peľ

Vonku sa mu vyhnete len veľmi ťažko. Viete však zabrániť, aby sa peľ dostal do interiéru. Vetrajte počas dňa, nikdy nie ráno a večer. Na okná môžete namontovať špeciálne okenné siete proti peľu a hmyzu, ktoré zabránia prieniku peľových zrniek do domácnosti.

Peľ ale aj prach sa vo vyššej miere zachytávajú na bielizeň sušenú vonku. Sušte ju preto radšej vo vnútri. Odporúčaným pomocníkom, najmä pre ťažšie prípady, je sušička bielizne. Vďaka nej sa do textilu nedostanú žiadne pele. Navyše odstraňuje chlpy a vlasy.

Foto: myWorld Čistý vzduch a správna vlhkosť

Kvalitu vzduchu zvýšite čističkou, ktorá dokáže ovzdušie v domácnosti zbaviť nielen mikroskopického prachu, peľov, plesní, choroboplodných zárodkov, cigaretového dymu, zápachov, ale aj jemných chĺpkov domácich miláčikov. Opäť sa zamerajte na prístroje s HEPA filtrom, peľovým filtrom, prachovým senzorom a viacstupňovou filtráciou.

Čistý vzduch musí mať aj dostatočnú vlhkosť, ideálna je okolo 50 %. Preto zvážte ku kúpe čističky aj zvlhčovač vzduchu. Na trhu sú dostupné zariadenia dva v jednom. Pre alergikov a astmatikov, ktorí majú skutočne vysoké nároky na prostredie, sú lepšie dva samostatné prístroje. Cenu týchto špecializovaných spotrebičov je možné znížiť vďaka členstvu v nákupnom spoločenstve, získaním tzv. cashback karty. „Pri nákupe v partnerskej predajni s vernostnou cashback kartou môžete získať späť 1 – 5 % ceny tovaru, no využiť môžete aj množstvo zliav pripravených špeciálne pre člnov nákupného spoločenstva,“ uviedol Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ myWorld Slovakia, prevádzkovateľ nákupného spoločenstva Cashback World. S cashback kartou je možné výhodnejšie nakupovať nielen elektroniku, ale aj nábytok, paplóny a posteľnú bielizeň. A to nielen na Slovensku, ale aj v kamenných predajniach a e-shopoch v 47 krajinách sveta u viac ako 80 000 obchodných partnerov https://www.cashbackworld.com/sk.

The post Máte doma alergika? Prispôsobte mu domácnosť appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Slováci si nevedia predstaviť svoj deň bez chleba a pečiva

PRservis.sk - 20. apríl 2018

BRATISLAVA 20. apríla 2018 – Čerstvý chlieb a pečivo sú pre Slovákov stále neodmysliteľnou súčasťou dňa. Podľa prieskumu spoločnosti BILLA ho viac ako polovica Slovákov je viackrát denne a väčšina z nich si ho chce ponechať v jedálničku aj ďalej. Znížiť jeho objem chcú viac ženy ako muži.

Chlieb a pečivo majú aj dnes u nás významné postavenie v jedálničku. Viac ako polovica (55 %) ich konzumuje viackrát denne, kým len 1 % Slovákov neje pečivo vôbec. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v apríli robila spoločnosť BILLA na vzorke 500 respondentov. Zaujímavé je, že až 43,4 % Slovákov chce svoj podiel pečiva v strave znížiť, ale vylúčiť úplne sa ho nechystá. Práve takto odpovedala polovica slovenských žien oproti vyše tretine mužov. Avšak až vyše tretina opýtaných sa nechystá vôbec meniť svoje stravovacie návyky v súvislosti s pečivom. „Zo štatistík nášho obchodného reťazca je zrejmé, že Slováci pekárenské výrobky naďalej milujú. Pečivo patrí medzi najčastejšie artikle v nákupnom košíku našich zákazníkov,“ zdôraznila hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová.

Hľadáme poriadne zloženie pečiva

Zdá sa však, že Slováci si začínajú dávať pozor na to, po akom pečive siahnu. Známy biely rožok si v obchode kúpi už len 12,4 % Slovákov. V obľúbenosti jednoznačne vedie tradičný pšenično-ražný chlieb (32 %), nasleduje celozrnné pečivo s 18 % a 16 % zákazníkov si vyberá celozrnný chlieb. Až 34 % z nás si v obchode dôkladne kontroluje zloženie pečiva a 46 % aspoň niekedy.

„Z našich nákupných štatistík aj prieskumu vyplynulo, že až šestine Slovákov chýba viac celozrnných výrobkov a produktov s cereáliami a superpotravinami. BILLA prichádza neustále s novými pekárenskými inováciami. Aj prostredníctvom nich sa snažíme zákazníkom rozšíriť možnosti výberu.  Tento mesiac sa na pultoch predajní BILLA objaví viac ako 20 nových výrobkov, napríklad špaldové zrno, ktoré obsahuje nielen špaldu, ale aj kvások, taštičku plnenú náplňou z chia a hrušky, alebo ražnú žemľu, ale aj iné pekárenské výrobky,“ dodala Kirchnerová.

Slováci milujú chrumkavé pečivo

Pečiva sa Slováci len tak nevzdajú. Pekárenské výrobky si až dve tretiny Slovákov najradšej vychutnávajú ráno. Každý šiesty si dá pečivo na večeru a na desiatu po ňom siahne každý desiaty Slovák. Takmer polovica ľudí nakupuje pečivo viackrát za týždeň. Avšak skoro polovica Slovákov, ktorá si potrpí na absolútnu čerstvosť, chodí na nákupy pekárenských výrobkov denne alebo takmer denne.

Pre slovenských spotrebiteľov jednoznačne platí, že majú najradšej čerstvé jedlá, a chlieb a pečivo nie sú výnimkami. Viac ako 91 % opýtaných má najradšej práve čerstvé pečivo. „Aj preto BILLA pripravuje každých 30 minút chrumkavý chlieb a pečivo,“ doplnila K. Kirchnerová. Zároveň sa však Slováci vyjadrili, že neplytvajú potravinami. Starší chlieb či pečivo zapekajú, toastujú alebo vyprážajú na topinky. Takto pripravené jedlá konzumuje skoro pätina Slovákov.

Radi skúšame novinky

Medzi Slovákmi prevažujú tí, ktorí radi vyskúšajú v obchode novinky. Znamená to, že vyše polovica opýtaných rada siahne po úplne novom pečive, ako sú novinky, ktoré do sortimentu zaradila Billa. Napriek tomu, že väčšina z nich sa tak rozhodne v momente, kedy ich obľúbené pečivo nie je v ponuke, rozhodujú aj iné faktory. U žien je to väčšinou aktuálny trend, ako sú kvások či superpotraviny, u mužov býva rozhodujúca skôr cena výrobku.

The post Slováci si nevedia predstaviť svoj deň bez chleba a pečiva appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Svetový Deň Zeme si v Novom Meste pripomenú brigádami na školách

Banm.sk - 20. apríl 2018
Bratislavské Nové Mesto čaká veľké jarné upratovanie. Do brigád, ktoré organizujú pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme viaceré základné školy s...
Kategórie: Samospráva

Tanečnica

PRservis.sk - 19. apríl 2018

BRATISLAVA 19. apríla 2018 – Tanečnica je nádherný a zároveň mrazivý príbeh postavený na skutočných udalostiach. Určite si získa srdcia milovníkov tohto žánru.
Opäť sa v rozprávaní prelína súčasnosť s minulosťou, a nechýba autorkina obľúbená mystika. Historická časť sa začína v Paríži roku 1929 a končí o vyše 20 rokov neskôr. Spoznávame tanečnicu Geraldine, ktorá si žije krásny a bezstarostný život. Až do chvíle, keď ju opúšťa milovaný muž a osud mení všetky jej plány…

Julienova rodina a ďalšie tisíce židov zomreli strašnou smrťou v koncentračných táboroch. Jedna z mojich dvoch najlepších kamarátok má vytetované číslo, ktorého sa nikdy nezbaví. Druhá zomrela pod rukami doktora Mengeleho, ktorého meno vyslovila Olive len pošepky a cez zovreté pery. Ako jej mám po tom všetkom povedať, že som odišla do Nemecka a vzala si Nemca v nacistickej uniforme?

Bohémske 20. roky 20. storočia v Paríži. Geraldine de Laffont tancuje vo vzduchu na čiernych stuhách. Jej životom je divadlo Folies Bergére a jeden nemecký muž. Je mladá a bezstarostná, až kým pritvrdo nedopadne na zem – jej stuhy sa zmenia na nacistické vlajky a milovaný muž má odrazu nacistickú uniformu.

Zdrvená Geraldine poznačená príchodom vojny stráca viac ako len vlastné ilúzie. Osud jej vracia lásku, ale berie viac, ako je človek schopný uniesť.

Mrazivý príbeh Tanečnice je ako zostup do neznámeho podzemia. Začnete v krásnom zámku a pôjdete hlbšie… chodby času vás prevedú životom odvážnej ženy a vzápätí vás nepripravených hodia z pompéznych divadelných dosiek do zbombardovaných Drážďan. Okázalé chodby Reichstagu v Berlíne i šesť mŕtvych detí vo vodcovom bunkri. Ako hlboko sa dá ukryť pravda?

O mnoho rokov neskôr prichádza do Paríža Júlia rozhodnutá vypátrať svoje korene. Skutočnosť, že zdedila zámok, však zďaleka nie je takým šokom ako to, že otvorí Pandorinu skrinku a vypustí z nej všetky hrôzy, ktoré musela prežiť jedna nešťastná…

Začítajte sa do novinky Tanečnica:

Ústav Brandenburg – Görden, Nemecká ríša 1941

Žena v sesterskej rovnošate vpúšťala dnu chlapcov. Najstarší vyzeral na pätnásť a najmladší na sedem a na všetkých bolo vidno fyzické či mentálne postihnutie. Boli nahí a bosí.
„Hans!“ zvolala odrazu na malé chlapča, ktoré mi bolo známe.
Nahé a bosé prebehlo okolo lekárov v plášťoch a vyskakovalo, aby sa pozrelo z malého okna, no to bolo príliš vysoko.
Sestra ho chytila za ruku.
„No poď, poď, ostatní už čakajú.“
Lekár, ktorý hovoril, zatvoril dvere a presunul sa k akémusi zariadeniu na stene. Nevidela som naň.
„Tak, vážení páni, ako iste viete, starať sa o pacientov, z ktorých nie je a nikdy nebude osoh, je nákladné. Najmä teraz, keď vypukla vojna a personál a lôžka treba pre ranených vojakov.
Na našom odbornom oddelení detskej psychiatrie teda stále trvá program T4, aby sme pomohli deťom a dospelým zo života, ktorý je pre nich iba trápením. Ako sa píše v letáku dr. Heiliga: Komukoľvek, kto trpí nevyliečiteľnou chorobou, musí byť jasné, že bezúčelné podávanie drahých liekov, ktoré sú fi nancované verejnosťou, je neobhájiteľné. Rodičia, ktorí vidia ťažký život zmrzačeného alebo slaboduchého dieťaťa, musia byť presvedčení, že hoci majú mravnú povinnosť starať sa o toto úbohé stvorenie, širšia verejnosť túto povinnosť nemá. A nemusí niesť ohromné náklady, ktoré predstavuje dlhodobý pobyt v ústave.
Ako iste viete, sme jediným zariadením s vlastnou plynovou komorou. Telá sú následne spopolnené. Ako môžete vidieť, plyn už pôsobí. Deti nič necítia, po čase sa iba zosunú na zem a je po všetkom.“ Ozvalo sa hundranie a šepkanie, muži si čosi horlivo zapisovali. V hrdle mi narástla guča a zdalo sa mi, že budem vracať. O niekoľko minút sa otvorili dvere, nahé telá naložili na vozík a všetci odišli. Triasla som sa na celom tele a ani som nevedela, ako sa volám.

1. kapitola
Liptov 2011

Vždy som mala rada jeseň. Jeseň v záhrade mojej tety na okraji mesta, ďaleko od ruchu a hluku centra. Už ako dieťa som sedávala na lavičke pod starou čerešňou a sledovala kolobeh sveta. Mala som tendenciu rekapitulovať aj napriek tomu, že ešte nebol koniec roka. Pre mňa sa však jeseňou vždy čosi končilo. Tak ako vtedy, keď mi prvýkrát zlomil srdce chlapec, alebo neskôr, keď som ukončila prvý vážny vzťah, či vtedy, keď mi zomreli rodičia. Všetky dôležité a ťažké udalosti v mojom živote prišli spolu s padajúcim lístím. Napriek tomu som nedokázala zanevrieť na toto ročné obdobie, lebo paradoxne mal osud dostatočný zmysel pre humor, keďže mi vždy na jeseň dal do života aj niečo veľmi pozitívne a výnimočné.
Kým stihla prísť zima, znova som sa zaľúbila alebo som našla dve svoje najlepšie kamarátky, alebo som dostala prvú prácu…
Iba rodičov mi žiadna jeseň nevrátila. Dostatočnú náhradu som však našla v rodine mojej tety, otcovej sestry. Teta Emília, jej muž Rudolf a ich syn Roman ma považujú za svoju už od mojich piatich rokov. Snažili sa mi vynahradiť to, čo som stratila, ľúbili ma ako svoju a Roman ma ako správny brat jednou rukou odstrkoval a druhou rukou chránil. Spolužiaci mi závideli céčka a mončičáky, ktoré som mala vďaka tomu, že ujo Rudo bol riaditeľom základnej školy, a teda nemal problém zohnať takéto hračky. No ja by som dala všetky céčka, géčka, dokonca i tie fosforeskujúce a priesvitné za to, aby sa jedného dňa otvorili dvere a objavili sa v nich moji rodičia.
Už dávno nemám päť, no predposledné ročné obdobie je pre mňa vždy čímsi výnimočným. Mám vo zvyku byť nostalgická až patetická, sedím na lavičke pod tou starou čerešňou a sledujem kolobeh sveta.
„Nie je ti zima?“ spamätala som sa na tetin hlas. Prisadla si ku mne vo svojom vyblednutom veľkom svetri, ktorý mi zakaždým pripomenul detstvo. Podala mi môj hrnček s horúcim čajom a venovala mi úsmev.
Pokrútila som hlavou a poďakovala za nápoj.
„Hovor mi o mame,“ fúkla som do horúceho čaju a teta Emília sa len zasmiala. Pritiahla si sveter bližšie k telu a so založenými rukami na mňa pozrela.
„A čo ti mám povedať? Veď už vieš všetko,“ zazívala a natiahla si nohy v gumákoch pred seba. Veľmi často mi rozprávala o mame. Chcela som vedieť všetko, ale mala som pocit, že mi ešte čosi tají.
„Vždy ma zaujímalo, prečo odišla z Francúzska. Určite za tým niečo bolo, nemohla sa len tak rozhodnúť opustiť slobodnú krajinu a prísť sem. V tisícdeväťstosedemdesiatom tu bol hlboký komunizmus.“ Nikdy mi táto vec nedala pokoj. Nedokázala som pochopiť, čo sa stalo, že tak riskovala, že už nikdy neuvidí rodinu ani Francúzsko. No dobre, vtedy nemohla vedieť, čo bude, no i tak. Naše hranice boli pre západný svet zatvorené.
Poznala som ten príbeh naspamäť. Môj otec často cestoval mimo republiky do východného Nemecka. Tam sa v Berlíne prvýkrát stretol s mamou. Zaľúbili sa do seba a ona sa rozhodla opustiť rodné Francúzsko a prísť s ním sem. Žili tu veľmi šťastne aj napriek tomu, že mama si iste musela zvykať nielen na cudziu krajinu, ale aj na neslobodné pomery, ktoré tu panovali.
Vždy som mala pocit, že mi teta nehovorí celú pravdu. Možno to bolo tým, že som bola dieťa, keď mi ten príbeh prvý raz povedala.

Milan Buno, literárny publicista

The post Tanečnica appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Stránky