RSS čítačka

MPRV: V mestách pribudnú nízkopodlažné ekologické vozidlá MHD

PRservis.sk - 20. jún 2017

BRATISLAVA 20. júna -

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, to je cieľom novej eurofondovej výzvy, ktorú vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

“Je nesporné, že nárast automobilovej dopravy má negatívny vplyv na životné prostredie. Výsledkom sú znečistenie ovzdušia, hluk, prach a dopravné zápchy. Obzvlášť to platí o veľkých mestách,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Našim cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia formou atraktívnejšej a ekologickejšej verejnej dopravy.“

Agrorezort vyhlásil eurofondovú výzvu na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Celkovo 21,2 miliónov eur je vyčlenených pre Bratislavu, Žilinu a Košice. Financie sú určené na nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá Bratislava, Žilina a Košice, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v mestskej doprave) a subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta) organizujúci integrovaný dopravný systém. Maximálna ani minimálna výška pomoci nie sú stanovené.

„Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí,“ vysvetlil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV. Ide o výzvu v rámci prioritnej osi 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. „Investičnou prioritou je vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových. To všetko v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.“

„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 2,1 mld. eur vyčlenená na Integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná, ktorej rezort je riadiacim orgánom pre operačný program IROP.

„Od októbra minulého roka sme vyhlásili 12 výziev na predkladanie ŽoNFP za približne 680 mil. eur,“ bilancuje generálny riaditeľ Marek Mitošinka. Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. „Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov, cez základné a stredné školy až po seniorov.“

Michal Feik
Odbor komunikácie a marketingu MPRV

Kategórie: Podporujeme

Sympózium neurobiológov v Košiciach

SAV.sk - 20. jún 2017
Aplikácii výsledkov výskumu v terapii a klinickej praxi je venované 8. medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii, ktoré sa koná v Košiciach v dňoch 18. – 21. júna 2017. Zúčastňuje sa na ňom 80 odborníkov z 11 krajín. Na sympóziu sa experti z Belgicka, Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Talianska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie venujú výskumu nervového systému a rôznym formám jeho poškodenia nedokrvením (mozgové príhody), mechanickým ...
Kategórie: Podporujeme

Tip: CoolStar 65 - 69.90

Zlacnene.sk - 20. jún 2017
Kategórie: Podporujeme

MDV: Minister Arpád Érsek zrušil súťaž na poradenské služby

PRservis.sk - 20. jún 2017

BRATISLAVA 20. júna 2017 -

Minister dopravy Arpád Érsek rozhodol o zrušení ďalšej súťaže, tentoraz na poradenské služby. Dôvodom je nadmerne veľký rozsah služieb a vysoká predpokladaná hodnota zákazky v tendri, ktorý bol vyhlásený ešte v roku 2015.

“Som pripravený zrušiť každý ďalší tender, ktorý nepreukáže svoju opodstatnenosť. Na základe aktuálnych skúseností som vydal pokyn, aby sa služby poradenských firiem na našom ministerstve využívali efektívnejšie. Mnohé činnosti, ktoré boli v pôvodnom zadaní, dnes už zabezpečujú naši zamestnanci interne,” povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Služby poradenských firiem využíva ministerstvo dopravy najmä pri implementácii eurofondových projektov. Ide o náročné infraštruktúrne projekty a na základe požiadaviek Európskej komisie ich schváleniu predchádza vypracovanie podkladových analýz, štúdií a externých hodnotení. Na realizáciu eurofondových projektov sú vyžadované tiež špecializované dopravné modely, analýzy nákladov a výnosov, štúdie uskutočniteľnosti, a ďalšie, ktoré si vyžadujú spoluprácu s odborníkmi.

Karolína Ducká
hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Kategórie: Podporujeme

OMV otvára novú čerpaciu stanicu v Prešove

PRservis.sk - 20. jún 2017

Prví zákazníci už načerpali prvé litre kvalitných palív OMV

Na 21. júna OMV pripravilo pre zákazníkov veľké prekvapenie – bonusovú cenu palív

K dispozícii bude aj plný sortiment lahôdok a skvelá káva v predajni OMV s VIVA

Prešov, 20.6.2017 – OMV otvára novú čerpaciu stanicu v metropole Šariša. Zákazníci na jednom z hlavných prešovských ťahov nájdu miesto, kde môžu načerpať vysoko kvalitné palivo, ale i sily na ďalšiu cestu. Nová čerpacia stanica OMV v Prešove – Ľuboticiach otvorila svoje brány na Prešovskej ulici. K dispozícii je plný sortiment prémiových palív MaxxMotion, prémiového benzínu i nafty ako aj predajňa VIVA so svojou ponukou vždy čerstvých bagiet a kvalitnej kávy. Na 21. júna OMV Slovensko navyše prichystala pre všetkých zákazníkov veľké prekvapenie.

“V našej snahe ponúkať čo najkvalitnejšie služby a starostlivosť pokračujeme aj na východnom Slovensku. Môžu sa o tom presvedčiť aj Prešovčania na novootvorenej čerpacej stanici v Ľuboticiach. Veríme, že sa čoskoro stane miestom, ktoré budú pravidelne navštevovať,” hovorí Gernot Gollner, retail manager OMV Slovensko.

Prví zákazníci budú mať možnosť ochutnať skvelé čerstvé bagety ku ktorým dostanú zadarmo malé espresso. Kto sa navyše mesiac od otvorenia zaregistruje do vernostného klubu OMV SMILE&DRIVE získa okamžite 200 S&D bodov.

Na 21. júna OMV Slovensko pripravila pre zákazníkov novej čerpacej stanice v Ľuboticiach veľké prekvapenie. Počas tohto dňa bude cena paliva iba jedno euro. Za túto bezkonkurenčnú cenu si budú môcť motoristi načerpať aj prémiové palivo MaxxMotion obohatené o aditíva, ktoré zvyšujú výkon motora a predlžujú jeho životnosť.

Na čerpacích stojanoch zákazníci nájdu štandardné palivo so zaručenou kvalitou. Tí, ktorí chcú svojim vozidlám dopriať to najlepšie, môžu načerpať do nádrží prémiové palivá, ktoré starostlivosť o motor posúvajú na ešte vyššiu úroveň. MaxxMotion 100plus i MaxxMotion Diesel sú výsledkom dlhého výskumu a testovania. Špeciálna receptúra MaxxMotion 100plus spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu. Palivá OMV MaxxMotion vedú k optimálnej účinnosti spaľovania, dlhšej životnosti motorov a k vyššiemu výkonu.*

Čerpacie stanice OMV nie sú len o vysoko kvalitnom palive. Na Prešovskej ceste zákazníkov privíta aj predajňa OMV s VIVA. Na výber budú mať z bohatej ponuky čerstvých bagiet a motoristov zaručene občerství aj kvalitná káva. Nová VIVA káva sa zrodila na plantážach, zapojených do programu Fairtrade a život jej vdýchli v renomovaných pražiarňach v Taliansku.

* Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roku 2016 prevádzkovala približne 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.

Kategórie: Podporujeme

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

SAV.sk - 20. jún 2017
Aké roky čakajú Slovenskú akadémiu vied? Prečo sa oplatí všimnúť si všeobecné odporúčania hodnotiteľov? Čo inšpiruje vedkyňu roka? Čo všetko znamená spojenie štyroch ústavov do jedného centra. A ako sa darí riešiť financovanie Aurela? Aj týmto témam sa venuje nové, v poradí tretie tohtoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV. Ako sa v nasledujúcich rokoch zmení Slovenská akadémia vied? Čo ponúka akreditácia pre budúcnosť? Ako by mohla pokračovať stabilizačná ...
Kategórie: Podporujeme

Daňové tajomstvo sa zmení

Ministerstvo financií SR - 20. jún 2017

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely daňových zákonov.

Kategórie: Štátna správa

Deťom odhalia finty DNA i tekutého dusíka

SAV.sk - 19. jún 2017
V Piešťanoch i Košiciach sú v oblasti popularizácie vedy na tento týždeň pripravené dve hodnotné podujatia – vedecká kaviareň a vedecký brloh. V kúpeľnom meste v utorok 20. júna o 17. hodine v národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa Piešťany  odhalí tajomstvá DNA doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Autor vyše stovky odborných článkov dlhé roky pôsobil v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, aktuálne je vedúcim Katedry mikrobiológie a riaditeľom Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

MPRV: Matečná: Celoeurópska legislatíva je v boji proti nekalým obchodným praktikám nevyhnutná

PRservis.sk - 19. jún 2017

BRUSEL/ BRATISLAVA 19. júna -

- SR, ČR a Slovinsko predstavili v Európskom parlament základy návrhu celoeurópskej legislatívy proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci

- MPRV SR urýchli prípravu novely zákona o neprimeraných obchodných praktikách v obchodných vzťahoch

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes vystúpila na pôde Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoja vidieka Európskeho parlamentu v rámci iniciatívy boja proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nekalé obchodné praktiky zo strany obchodných nadnárodných spoločností vážne ohrozujú európskych poľnohospodárov i spracovateľov.

„Náš boj proti nekalým obchodným praktikám neskončil úspechom nášho predsedníctva. Vytvorenie celoeurópskej legislatívy považujem v boji za zlepšenie postavenia poľnohospodárov a potravinovú bezpečnosť Európskej únie za kľúčovú. Predkladáme preto návrh, ktorý je základom pre celoeurópsku legislatívu proti nekalým obchodným praktikám,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celoeurópsky regulačný rámec navrhnutý Slovenskom, Bulharskom, Českom, Maďarskom, Litvou a Slovinskom stanovuje základné pravidlá v boji proti nekalým obchodným praktikám, na ktorých môžu následne stavať jednotlivé členské štáty. Definuje a zakazuje konkrétne nekalé obchodné praktiky ako sú neskoré platby faktúr, používanie fixného bonusu, presúvanie prevádzkových nákladov na dodávateľa, zalistovacie poplatky, jednostranné zmeny zmlúv zo strany odberateľov, vrátenie nepredaného tovaru bez zaplatenia, či odmietnutie prevzatia zazmluvneného tovaru odberateľom bez náhrady škody.

MPRV SR pritom podniká aj aktivity v boji proti nekalým obchodným praktikám na národnej úrovni. Zrýchli prípravu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch (362/2012 Z. z.), ktorého plánovanú novelizáciu presunulo z roku 2018 už na tento rok. Zákon bude rozširovať definovanie nekalých obchodných praktík, umožní rýchlejšiu splatnosť faktúr dodávateľov a posilní kompetencie ministerstva v ich postihovaní.­­­

Vladimír Machalík
riaditeľ odboru komunikácie a marketingu/ hovorca

Kategórie: Podporujeme

Výberové konanie

StaraLubovna.sk - 19. jún 2017
Kategórie: Samospráva

V lete vás môže voda v byte vyjsť veľmi draho!

PRservis.sk - 19. jún 2017

Za deň môže pretiecť až 500 až 1500 litrov vody do kanála

Platíme za vodu, ktorú sme skutočne spotrebovali?

Dôvody, prečo vznikajú rozdiely medzi údajmi na bytových vodomeroch a vo vyúčtovacej faktúre

Bratislava, dňa 19. júna 2017 – Ročné vyúčtovanie býva často jediným momentom v roku, kedy si vlastník bytu vďaka vysokým nákladom uvedomí poruchy v byte. Aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo toaletu môže mať za následok vysoké náklady.

Kontrole spotrebovanej vody by sme preto mali venovať pozornosť nielen počas celého roka, ale predovšetkým počas leta, kedy si väčšina domácností plánuje dlhšiu dovolenku. Voda môže unikať z batérii i toaliet, v horšom prípade môže dôjsť k poruchám na vodovodných rozvodoch.

Za deň môže pretiecť až 500 až 1500 litrov vody do kanála

Únik vody si užívateľ bytu mnohokrát všimne až v ročnom vyúčtovaní, čo v praxi môže znamenať navýšenie jeho nákladov na bývanie. V priebehu jedného dňa môže poškodeným splachovacím mechanizmom bezdôvodne pretiecť 500 až 1500 litrov vody, čo môže vyjsť majiteľa bytu desiatky až stovky eur!

Platíme za vodu, ktorú sme skutočne spotrebovali?

„Bytové vodomery merajú spotrebu vody pre užívateľskú jednotku. Namerané údaje však nemusia zodpovedať údajom, ktoré sú uvedené vo vyúčtovacej faktúre. Dôvodov, prečo vznikajú tieto rozdiely je niekoľko,“ uvádza Jana Machková riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítanie nákladov za dodané teplo a vodu:

Nepozorovaný únik vody,

Rozdiel spotreby vody pri odhadoch spôsobený nemeranými odbermi,

Kvalita vodomerov a vody,

Malé odbery vody pod úrovňou minimálneho prietoku, ktorých hodnotu nie sú bytové vodomery schopné zaznamenať,

Nesprávna montáž vodomerov,

Úmyselné ovplyvňovanie vodomerov majiteľmi bytov,

Pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia cez nekvalitné batérie.

Časový posun odčítania stavu vodomerov dodávateľa a v bytoch môže spôsobiť navýšenie tzv. rozdielového koeficientu.

Informácie o spotrebe a stave meračov

Ak chcú správcovia a užívatelia bytov mať väčšiu kontrolu nad spotrebou vody a správnym fungovaním vodomerov aj meračov alebo pomerových rozdeľovačov tepla, mali by staviť na najnovšiu rádiovú technológiu. Meracie prístroje tohto typu komunikujú cez rádiovú sieť a informácie o denných spotrebách a prístrojoch sa zobrazujú na internetovom portáli a elektronicky sa prenášajú do programu rozúčtovania. Častejší prístup k údajom o spotrebe pomáha správcom a vlastníkom bytov včas odhaliť nežiaduce stavy, ako sú únik vody, porucha na merači, manipulácia s meračom či spätný prietok, a rýchlejšie ich napraviť.

„Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov uprednostňujú prístroje novej generácie, ktoré umožňujú rádiový odpočet vody a tepla bez vstupu do bytov. U pomerových rozdeľovačov tepla je ich podiel na celkovom objeme predaných prístrojov prakticky 100 %, u vodomerov 75 %. Rádiový odpočet je presnejší, chráni súkromie užívateľov bytov a eliminuje chyby pri odpočtoch,“ uvádza Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia.

Rady a tipy ako ušetriť domáci rozpočet:

Sledujte svoje spotreby energií a vody častejšie. Získate prehľad o vašej spotrebe a môžete sa rozhodnúť pre lepšie hospodárenie s energiami.

Monitoring spotreby včas odhalí nežiadúce stavy a ušetrí vaše peniaze.

Ak spozorujete únik vody, stav neodkladne riešte. Pokiaľ máte podozrenie na únik vody v spoločných priestoroch vyzvite správcu k náprave, náklady spojené s havarijným stavom sa rozpočítavajú medzi všetkých vlastníkov.

Požiadajte správcu o inštaláciu rádiových meračov, ktoré umožňujú online monitoring spotrieb pre správcu. Okrem spoľahlivého odpočtu zo všetkých bytov k rovnakému dátumu, získa správca prehľad o spotrebe a fungovaní meračov v celom objekte.

Nepoužívajte nekvalitné vodovodné batérie, môžu spôsobovať pretláčanie studenej vody do potrubia teplej vody, a tým navyšovať náklady.

O spoločnosti ista Slovakia

ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítanie spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov – pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete.

Na Slovensku spoločnosť ista pôsobí už od roku 1993 a poskytované produkty a komplexné služby partia k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Vyškolení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby rozpočítavania pre viac ako 120 000 slovenských domácností. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

Kategórie: Podporujeme

<p>Nedeľňajšie záverečné stretnutie IV.

Humenne.sk - 19. jún 2017

Nedeľňajšie záverečné stretnutie IV. ligy Sever sa zmenilo na jednoznačnú exhibíciu domácich hráčov. Tí mali proti sebe odovzdaného súpera, ktorý k nám prišiel iba s tuctom hráčov.

Kategórie: Samospráva

Najväčšia koncentrácia inovátorov – 29. septembra v Bratislave

SAV.sk - 19. jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou prináša na Slovensko jedinečné podujatie – FALLING WALLS LAB. Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. ...
Kategórie: Podporujeme

Piknik Raňajky v tráve 2017

PRservis.sk - 19. jún 2017

Nitra, 19.6.2017 – Dražovce, kedysi samostatná obec, dnes mestská časť Nitry, bude poslednú júnovú nedeľu po roku opäť centrom diania pre stovky ľudí, ktorí si obľúbili kultúrno-spoločenské podujatie piknik „Raňajky v tráve“. Stretnú sa tradične pri vzácnom a magickom románskom kostolíku, aby spoločne prežili príjemný deň.

Piaty ročník pikniku sa uskutoční v nedeľu 25. júna 2017 v čase od 10.00 do 16.00 hod. na rovnakom mieste. Kostolík nad Dražovcami zostáva hlavným „aktérom“ tohto podujatia. Jeho nádheru a tajomnosť každoročne umocňuje výstava. Tento rok ju pripravuje mladá fotografka a študentka Vysokej školy výtvarných umení Ester Šabíková. Inšpiráciou pre výstavu fotografií s názvom „Osvietenie“ je legenda, ktorá je spojená s kostolíkom. Súvisí s opakujúcim sa zjavením Panny Márie držiacej dieťatko. Tú uvidel aj pastier, ktorého do kostolíka priviedla zvláštna hudba. Panna Mária poukázala na zlý stav budovy. Dedinčania si vtedy uvedomili, že kostolík nechali schátrať. Okamžite začali s opravami a odvtedy sa oň pravidelne starajú.

Počas celého pikniku bude v kostolíku znieť hudba. Postarajú sa o to sláčikové kvarteto Samuela Mikláša, ktoré sa bude striedať s Duom Barbora Kolářová (flauta) a Štefan Haládik (gitara). Popoludní vonku poteší návštevníkov hudba skupiny Milan Veróny & Band. Predpoludnie bude v okolí kostolíka patriť bábkovému divadlu ako za starých čias. Priblíži nám ho nitriansky bábkoherec Ivan Gontko, ktorý sa rozhodol oživiť tradíciu kočovných ľudových bábkarov. So svojím projektom Tyjátr uvedie predstavenie „Herkules alebo dobytie Pekla“ inšpirované gréckou mytológiou a hrdinskými činmi siláka Herkula. Deťom sú určené tvorivé aktivity Ateliéru Michael. Okrem kostolíka dostane fotografia priestor aj v exteriéri. Prezentované budú fotografie z doterajších ročníkov pikniku ako aj tie, ktorých objektom je samotný kostolík. Po určitom čase je opäť pripravená špeciálna cyklojazda z Nitry do Dražoviec na piknik a to v spolupráci s iniciatívou Rozbicyklujme Nitru. Jej začiatok je v nedeľu o 9:30 od Divadla A. Bagara.

Okolie kostolíka bude celé k dispozícii k piknikovaniu v tráve, na vlastných dekách. Okrem prinesených dobrôt z vlastného piknikového košíka sa bude tradične podávať výborná talianska zmrzlina a chutná káva. V ponuke budú tiež rôzne sladké aj slané koláčiky, ovocné vína, medovina, cider a osviežujúce limonády.

Atraktivitou pikniku je, že sa koná v duchu impresionizmu vrátane oblečenia a atmosféry, čo dotvárajú dobové kostýmy, slnečníky a piknikové košíky. Jeho názov je prevzatý zo slávnych diel impresionistov Moneta a Maneta.

Koncepcia programu je postavená na priaznivom počasí, čo nie je možné vopred garantovať. Pre prípad nepriaznivého počasia informuje a vyzýva hlavná organizátorka Emília Domanová: „Ak bude pršať, zmení sa piknik na promenádu do kostolíka s dáždnikom, kde sa budú konať výstava E. Šabíkovej a hudobné vystúpenia. Pokúsme sa užiť si spoločné stretnutia s priateľmi a známymi, aj náhodnými, a zažiť i v takom prípade príjemný a neopakovateľný deň.“

Praktickým odporučením organizátorov je využiť v rámci dopravy na piknik, pokiaľ je to možné, mestskú autobusovú dopravu, linku č. 2 z Nitry. A keď prídu návštevníci autom, tak nevychádzať s ním až hore ku kostolíku, ale zaparkovať ho v dedine, aj na to určených miestach.

Záštitu nad piknikom Raňajky v tráve 2017 prevzal primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Jeho realizáciu finančne podporili Mesto Nitra, Nitrianska komunitná nadácia, PD Čakajovce a Dražovce, Nadežda Vídenská a Galéria Akcent Nitra. Partnerom je Sola Switzerland Slovensko a 23. skautský zbor Nitrava z Nitry. Ďalšie zaujímavé informácie nájdete na FB stránke www.facebook.com/drazovce900

Kategórie: Podporujeme

Turnaj v malom futbale

Zlatabana.sk - 19. jún 2017

Pohár starostu obce v malom futbale

 

Kategórie: Samospráva

Stránky