RSS čítačka

Prezentácia kníh a diskusia o živote na hradoch v novoveku

SAV.sk - 23. marec 2017
Dňa 16. marca 2017  sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnilo stretnutie a diskusia s vedeckými pracovníčkami Oddelenia novovekých dejín  Historického ústavu SAV. PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD. a Mgr. Anna Fundárková, PhD.predstavili v cykle Historia magistra 14 výsledky svojej práce v podobe nových  kníh, v ktorých sa zaoberajú viacerými témami z dejín každodennosti v ranom novoveku.  Vedeckí pracovníci vykonávajú výskum v oblasti hospodárskych, politických, ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 27.3.2017.

Hnusta.sk - 23. marec 2017

 Primátor mesta

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Zrušenie opatrení - vtáčia chrípka

Banm.sk - 23. marec 2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto ruší opatrenia vydané v súvislosti s vtáčou chrípkou, vzhľadom na to, že v období od 11...
Kategórie: Samospráva

Tip: Sada hrncov - 29.90

Zlacnene.sk - 23. marec 2017
Kategórie: Podporujeme

Zlatá medaila SAV Dušanovi Čaplovičovi

SAV.sk - 22. marec 2017
Na návrh Archeologického ústavu SAV a Historického ústavu SAV udelila Slovenská akadémia vied Doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc. Zlatú medailu SAV. Najvyššie ocenenie akadémie si prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka v stredu 22. marca v Bratislave. V poďakovaní uviedol, že je doslova pupočnou šnúrou zviazaný po celý život s archeológiou aj so SAV. Spomínal na osobnosti, ktoré kreovali jeho záujem o poznávanie histórie, ďakoval najbližším a načrel aj do spomienok na svoje pôsobenie ...
Kategórie: Podporujeme

MPSVR: Reakcia na vyjadrenia riaditeľa Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka k politike zamestnanosti za prvý rok súčasnej vlády

PRservis.sk - 22. marec 2017

BRATISLAVA 22. marca -

Reakcia MPSVR SR na dnešné vyjadrenia riaditeľa Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka k politike zamestnanosti za prvý rok súčasnej vlády

Dlhodobá nezamestnanosť každomesačne klesá s výnimkou jedného mesiaca už od januára 2015. Za posledný rok, od januára 2016 do januára 2017, odišlo z evidencie na trh práce takmer 36 500 ľudí, ktorí boli bez práce viac ako rok. Nerozumieme preto kritike riaditeľa Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka, ktorú uviedol pre agentúru SITA, že vláda nereaguje na najväčšie výzvy, medzi ktoré patrí aj dlhodobá nezamestnanosť. Navyše, ak je členom komisie monitorovacieho výboru, ktorá na MPSVR SR posudzuje predkladané národné projekty zamerané najmä na pomoc tejto najohrozenejšej skupine nezamestnaných.

Dlhodobá nezamestnanosť je jeden z problémov, s ktorým sa borí už niekoľko vlád a nie je možné ho vyriešiť zo dňa na deň. Nestačí ani rok, či dva. Dokonca nestačí ani niekoľkoročný pozitívny vývoj ekonomiky. Je potrebné si uvedomiť, že títo nezamestnaní postupne strácajú odborné vedomosti, pracovné zručnosti a návyky alebo dokonca žiadne nemajú. Riešenie tohto problému si vyžaduje kombináciu viacerých nástrojov a najmä špecifický prístup. Ministerstvo práce preto v posledných štyroch rokoch pripravilo viacero opatrení a projektov, ktorých výsledkom je nielen menej dlhodobo nezamestnaných, ale aj menej ľudí, ktorí potrebujú pomoc od štátu. Od januára 2013 sa znížil počet ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, o 84 301. Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi poklesol za to isté obdobie o 87 533 ľudí, ktorí si v drvivej väčšine našli zamestnanie, vďaka čomu už nie sú odkázaní na štátnu pomoc.

Za jeden z najúspešnejších nástrojov v podpore zamestnávania tejto kategórie nezamestnaných považujeme tzv. súbeh mzdy, hmotnej núdze a osobitného príspevku. Toto opatrenie motivovalo od začiatku roku 2015 nájsť si prácu aj za nižšiu mzdu už takmer 30,5-tisíc dlhodobo nezamestnaných.

Pomáhajú aj projekty hradené z európskych fondov, ktoré sú zamerané práve na znevýhodnené skupiny. Len vďaka projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti sme podporili vytvorenie nových miest pre takmer 8 500 dlhodobo nezamestnaných. Aktuálne spúšťame jeho pokračovanie, pričom budeme podporovať zamestnávanie najmä dlhodobo nezamestnaných v menej rozvinutých okresoch. Okrem toho ďalšie tisícky miest pribúdajú cez ostatných päť národných projektov.

Veľký význam majú bezpochyby aj rekvalifikácie. V rokoch 2015 a 2016 preplatili úrady práce kurzy takmer 29 500 uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 34 % dlhodobo nezamestnaných. Po ich absolvovaní sa 34 % z nich umiestnilo na trh práce. Od júna 2017 budú môcť uchádzači o zamestnanie využiť ďalšie rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, a to aj na základe požiadaviek zamestnávateľského sektora.

Ústredie práce aj úrady práce sa touto cieľovou skupinou zaoberajú rovnako intenzívne ako s nezamestnanými mladými. Na jednej strane sú tu motivačné nástroje (príspevky na dochádzanie, príspevky na podporu mobility za prácou, súbeh hmotnej núdze, mzdy a osobitného príspevku), na strane druhej je individuálny prístup ku každému dlhodobo nezamestnanému prostredníctvom spoločnej prípravy individuálneho akčného plánu. Ten stanovuje presné kroky, ako sa bude nezamestnaný vlastnou iniciatívou a s pomocou úradu posúvať smerom k trhu práce.

O tom, že to ministerstvo s riešením dlhodobej nezamestnanosti myslí naozaj vážne, svedčí aj Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR, ktorý vysoko vyzdvihla aj Európska komisia. Je to balík cielených opatrení, ktoré smerujú k zvýšeniu zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných, a to najmä ich individuálnym posudzovaním a poradenstvom pri hľadaní zamestnania.

Veronika Husárová

tlačový a komunikačný odbor

Kategórie: Podporujeme

HNÚŠŤA sa stala dejiskom taekwondo súťaže v "Poomsae", kde dominovala!

Hnusta.sk - 22. marec 2017

Dňa 18.3.2017 sa Hnúšťa stala dejiskom 1. Kola slovenskej ligy 2017 v Poomsae. V mestskej športovej hale sa stretli pretekári z 9 klubov , ktorí v predvádzani poomsae (zostáv) spájali do plynulého a dynamického celku postoje, kroky, údery, kopy a bloky s idelálnou presnosťou a koordináciou pohybu i energie. Súťaž začala krátkou exhibičnou úkážkou „ hnúšťanských taekwondistov“ , ktorí v zostavách s názvom „Vojaci“ predviedli na hudbu súlad bojových techník. Taekwondo klub Hnúšťa reprezentovalo 15 pretekárov, ktorí svojimi výkonmi ( 10 x zlato, 2 x striebro, 4 x bronz )

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Diváci si opäť nenechali ujsť zábavné show na JOJke

PRservis.sk - 22. marec 2017

BRATISLAVA 22. marca - JOJ Group dosiahla v utorok 21. marca 14,5 % sledovanosť a 33,0 % podiel v hlavnom vysielacom čase v rámci univerzálneho publika, pričom lídrom trhu bola aj pre mladších divákov. TV JOJ zaznamenala včera 11,5 % rating a 26,3 % share v prime time (CS 12+).

TOP programom trhu prvých dvoch dní nového týždňa bolo Najlepšie počasie – v pondelok ho sledovalo 634-tisíc divákov starších ako 12 rokov, ktorí dosiahli 13,5 % rating a 28,9 % podiel. Takmer rovnakú sledovanosť zaznamenala predpoveď počasia na JOJke aj včera (13,4 % Rtg a 28,6 % Shr v CS 12+). Noviny TV JOJ si včera vyslúžili takisto 13,4 % sledovanosť a 30,3 % podiel (CS 12+). 

Najsledovanejšími nespravodajskými reláciami s najväčším počtom divákov starších ako 12 rokov bola v pondelok zábavná show Inkognito a v utorok Nikto nie je dokonalý. Inkognito dosiahlo v rámci univerzálneho publika nadpriemerný rating 11,3 % a share 25,0 %, najsilnejšou cieľovou skupinou boli muži vo veku 45 až 54 rokov s vynikajúcou 14,2 % sledovanosťou. Utorková premiéra Nikto nie je dokonalý bola včera takisto lídrom trhu v čase svojho vysielania, keď zaznamenala 11,5 % rating a 27,0 % podiel v CS 12+. Celkovo sledovalo show 540-tisíc divákov, pričom najviac bolo žien v CS 45-54, ktoré dosiahli excelentnú 16,0 % sledovanosť. 

Dnes večer na JOJke vrcholí komediálny seriál Prázdniny, ktorý si slovenskí diváci obľúbili natoľko, že sa stal najsledovanejším seriálom prvých troch mesiacov tohto roka a televízia už potvrdila jeho pokračovanie v pripravovanej druhej sérii. 

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54. 
Zdroj dát: PMT Slovakia; PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

MPRV: Rozširuje pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka

PRservis.sk - 22. marec 2017

BRATISLAVA 22. marca -

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje podpory na pôvodné plemená oviec a sady s nižším počtom stromov na hektár

Rozšírenie kategórie ohrozených druhov zvierat PRV o ovcePodpora uchovávania rázu krajiny a tvorby pracovných miestRozšírenie podpory na sady s nižším počtom stromov a krov na hektárBratislava, 22. marec 2017 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) rozširuje pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka. Po novom tak budú môcť o podporu požiadať aj chovatelia slovenských plemien oviec cigája a zošľachtená valaška, či ovocinári so sadmi s nižším počtom stromov a krov.

Chov národných plemien oviec cigája a zošľachtená valaška má na našom území dlhú tradíciu. „Žiaľ, ich počty v posledných rokoch klesajú. Práve oni sú pritom vďaka svojej odolnosti vhodné do ťažších podhorských podmienok Slovenska. Pomáhajú uchovávať ráz krajiny, vytvárajú pracovné miesta a sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Obe autochtónne plemená oviec zároveň vytvárajú vysokokvalitné produkty s preukázateľným priaznivým vplyvom na zdravie obyvateľov. Náklady na ich chov sú však značne vyššie vzhľadom na ich nižšiu produktivitu. Ich chov sa tak často nedosahuje vysokú úžitkovosť a preto sa od neho postupne ustupuje. „Vďaka ich zaradeniu podporíme poľnohospodárstvo aj v náročnejších oblastiach a budeme môcť naplno využívať pôdu a jej hodnoty, ktoré nám ponúka,“ dodala G. Matečná.

MPRV SR rozširuje aj podporu v Integrovanej produkcii v ovocinárstve o kategóriu sadov s nižším počtom jedincov na hektár. Do podpory okrem terajšej kategórie produkčných sadov pribudnú ostatné sady, ovocné druhy pritom zostávajú zachované. O podporu môžu požiadať aj ovocinári so sadom s minimálne 400 stromami jadrovín na ha (doteraz len v prípade produkčných sadov s minimálnym počtom 1 000 stromov/ha), minimálne 300 stromami broskýň a marhúľ na ha (doteraz pri produkčnom sade minimálne 600 stromov/ha) či minimálne 5 000 jedincov brusníc na ha (doteraz 10 000 v rámci produkčných sadov).

Ďalším z opatrení je doplnenie podmienky úhorovania ornej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve (EP). V EP je platba na ha ornej pôdy 153 eur – platba za ekologickú produkciu rastlinných komodít. Avšak niektorí slovenskí ekologickí poľnohospodári sa rozhodli úhorovať ornú pôdu  v domnienke, že za ňu dostanú 153 €/ha. Preto bolo do nariadenia doplnené, že úhorovať ornú pôdu v systéme EP je možné, ale platba v roku úhorovania bude 0 €/ha, keďže nevzniká žiadna strata na produkcii.

Mgr. Vladimír Machalík,
Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu

Kategórie: Podporujeme

Stránky