RSS čítačka

Čo všetko sa dá študovať na FEI? Verte, že budete prekvapení!

PRservis.sk - 19. apríl 2018

BRATISLAVA 19. apríla 2018 – Chceš si zamilovať prácu? Alebo mať po skončení štúdia okamžite dobrý nástupný plat? Poď na fakultu, ktorá spĺňa aj tieto túžby. Študuj na FEI STU – Má to zmysel.

Plánovaná misia na Mars. Záchrana ľudských životov. Bioelektronika. Kozmický program. Kryptovanie a bezpečné šifrovanie. Výroba diamantov. Umelá inteligencia. Domácnosť budúcnosti. Drony. Laserové systémy. Úspešné projekty na medzinárodnej úrovni.

Vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov po absolventoch všetkých odborov s nástupným platom 1511 €, ale aj možnosť zúročiť nadobudnuté poznatky už počas štúdia v čiastočnom pracovnom pomere. To je Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave, ktorá svojich inžinierov vychováva už 77 rokov. Prihlášky na štúdium si môžte podať do 30.4.2018. Viac na www.matozmysel.sk

8 špičkových programov budúcnosti

„Ponúkame osem študijných programov, ktoré sú zamerané do dvoch veľkých skupín. Prvá z oblasti elektrotechniky zahŕňa štúdium elektrotechniky, elektroniky, elektroenergetiky a automobilovej mechatroniky a druhá skupina študijných programov sa zameriava na štúdium informačných a komunkačných technológií. Sem spadajú študijné programy telekomunikácia, aplikovaná informatika, jadrové a fyzikálne inžinierstvo, hovorí prodekanka pre vedu a výskum FEI STU, prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Pripomína, že FEI je najstaršou technickou fakultou na Slovensku, teda s najbohatšou históriou. Výnimočná je však podľa nej v oblasti medzinárodnej spolupráce. „Fakulta je dlhodobo najlepšia v oblasti grantovej úspešnosti, či už domácich, alebo zahraničných projektov, v rámci ktorých sa snažíme rozvíjať spoluprácu s odborníkmi z celého sveta,“ dodáva prodekanka, ktorá v roku 2016 získala ocenenie Slovenska roka v kategórii veda a výskum.

Pridaj sa k vesmírnemu programu

Jej slová potvrdzuje aj spolupráca s hosťujúcou profesorkou na FEI, Dr. Michaelou Musilovou, Msci, ktorá bola veliteľkou prvej simulovanej misie na Mars. Exkluzívne prednášky Dr. Musilovej poskytujú študentom unikátnu príležitosť dozvedieť sa viac o kozmonautike a vesmíre. Michaela sa stala tiež predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a v priestoroch fakulty sa jej podarilo rozbehnúť so svojimi novými kolegami a študentmi viacero projektov. Ide najmä o vypustenie prvej slovenskej družice skCUBE a jej riadiace stredisko na pôde FEI. Študenti sa môžu do tohto výskumného projektu priamo zapojiť a pomáhajú riadiť družicu, spracovávať z nej dáta. Zároveň je tu niekoľko ďalších technologických projektov, ako stratosferické balóny, kde vlastne v sondách až do výšky 40 km možno vyniesť niekoľko technológií, vedeckých experimentov a aj tu môžu mladí vedci vyvíjať samotné technológie a robiť vedecké experimenty.

Svetové technológie od slovenských vedcov

Projekt družice je podľa Michaely skôr popularizačný, ale zároveň už bolo vyvinutých niekoľko ďalších technológií na svetovej úrovni, o ktoré majú záujem aj zahraničné firmy. Mladá profesorka dúfa, že sa jej podarí s kolegami motivovať ďalších slovenských aj zahraničných výskumníkov, aby sa tiež zapojili do vesmírneho sektoru. A postupne, aj vďaka týmto aktivitám, podpísalo Slovensko zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou a keď všetko pôjde ako má, tak v krátkej budúcnosti by sa malo stať jej platným členom. Veliteľka simulovanej misie na Mars Michaela Musilová sa netají, že sa pre svoju vedeckú cestu rozhodla už ako dieťa. Ako osemročnú ju zaujala knižka s planétami a to v nej zobudilo takú vášeň, že začala o planétach písať sci fi romány. Neskôr s rodičmi navštívila centrum NASA, kde mala možnosť obliecť si astronautický skafander a vtedy si uvedomila, že to je úžasné a chce o tom vedieť viac. Zlomový okamžik pre jej kariéru však napokon nastal až pri výbere vysokoškolského štúdia, keď sa rozhodla venovať práci, ktorú bude robiť s láskou, nielen pre zárobok.

100 percentne zamestnaní absolventi

Prodekanka Stopjaková pripomína, že študenti sa uplatňujú v mnohých oblastiach, ale dôležitejšie je, že sa uplatnia takmer na 100 percent. „To znamená, že nemáme takmer žiadnu nezamestnanosť, navyše ohodnotenie podľa všetkých rebríčkov, v ktorých figurujeme, je na druhom mieste z hľadiska nástupného platu absolventa, ktoré sa momentálne pohybuje okolo 1511 eur,“ hovorí. Prijímacie konanie nepozostáva podľa jej slov z prijímacích pohovorov, respektíve skúšok, skôr ide o kontrolu formálnych náležitostí, ktoré prihláška má mať. Fakulta ponúka na začiatku 1.ročníka, ešte pred samotným štúdiom – niekoľkotýždňový tzv. „vyrovnávací kurz“. Maturanti môžu mať rôznu úroveň teoretického podkutia v oblasti fyziky a matematiky, ale keď sa oboznámia so základmi, majú dorovnanú štartovaciu dráhu. „Chcela by som ich povzbudiť nech sa neboja, aj tých, ktorí sú zo stredných škôl, kde s matematikou neboli až takí kamaráti,“ dodáva Viera Stopjaková.

Pochvala pedagógom

Študenti hovoria jednoznačne, že FEI je jedna z najlepších škôl na Slovensku, so zaujímavým vybavením, vďaka ktorému sa dajú robiť bakalárske a diplomové práce. Bežne sa s tým človek nestretne, ako sú 3D tlačiarne, vizuálne okuliare…Najlepší aspekt školy je však podľa viacerých bezproblémové zamestnanie po škole. Navyše na fakulte je veľa uznávaných profesorov a kapacít. Sú veľmi nápomocní a keď treba, vedia nájsť individuálne riešenia pre každého študenta zvlášť.

Vyrob si vlastný diamant

Na fakulte sídli množstvo unikátnych laboratórií, okrem iných Národné centrum robotiky i Národné laserové centrum a pre všetky nádejné projekty vybudovali Coworking centrum. V jednom z laboratórií, kde sa venujú príprave diamantových vrstiev, si napríklad každý študent v rámci svojej praxe môže vyrobiť vlastný diamant. Ide o diamantovú štruktúru, ktorou je možné ozdobiť svoj šperk. Výskumný pracovník Ústavu elektroniky a fotoniky, Ing. Marián Vojs, PhD. vysvetľuje, že hlavnú aplikáciu prípravy diamantových vrstiev vidia v detekcii nebezpečných látok vo vodách, ako sú ťažké kovy, drogy, pesticídy a na druhej strane vedia ich pomocou týchto diamantových elekród odbúravať. „Toto je hlavná problematika. Máme tu zariadenia, v ktorých sa vyrábajú diamanty, ako jediní na Slovensku ich vyrábame my,“ dodal.

Ukážka ďalších unikátnych laboratórií

Prodekan pre bakalárske štúdium doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. vysvetlil funkciu laboratória elektromagnetickej kompatibility, kde je tienená, kvázi bezodrazová komora. „To znamená, že v istom frekvenčnom pásme sme tu akoby na nejakej zelenej lúke, čiže jednak sa sem nedostane žiadne elektromagnetické žiarenie, ani vaše prístroje, napríklad telefóny nefungujú, a na druhej strane, tie absorbery, ktoré tu vlastne vidíte, zamedzujú, aby došlo k nejakým ďalším odrazom, čiže zelená lúka uprostred Bratislavy.“

Riaditeľ ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií pri STU Bratislava a profesor Ing. Gregor Rozinaj, PhD., predstavil miestnosť „SMART room,“ ktorá má simulovať domácnosť budúcnosti, kde robí fakulta výskum rôznych aplikácií a funkcií, ktoré by mala domácnosť v budúcnosti obsahovať.

Laboratórium virtuálnej reality, kde prebieha zatiaľ výučba diplomových projektov, ponúka možnosť zoznámiť sa s virtuálnou realitou, vyskúšať si technológie a naprogramovať si vlastnú aplikáciu, ktorú si vedia študenti aj odprezentovať.

Pre úspešných takmer pol milióna eur

Úspešný študent môže dostať štipendium až 1590,- € od druhého ročníka a 960,- € od prvého ročníka. FEI STU tak rozdelí študentom prostredníctvom štipendií viac ako 480 tisíc eur. Štipendiá možno získať aj za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu a vývoja, alebo za reprezentáciu fakulty v umeleckých alebo športových súťažiach. FEI oceňuje tiež najlepších študentov po 1. semestri bakalárskeho štúdia, ale aj najlepších absolventov štúdia a ďalšie aktivity a významnú činnosť konanú v prospech fakulty. Študenti z nízkopríjmových rodín môžu získať tiež sociálne štipendium na úhradu nákladov spojených so štúdiom.

Keď ťa unaví ťukanie na počítači

Keď už má študent dosť programovania, ide si zacvičiť alebo zaplávať. Poruke má dokonalé športové vyžitie – telocvične, plaváreň, fitnes, univerzitné ligy, množstvo športov. Čaká ho zábava na beániách, „krúžkoviciach“, lyžovačkách. Je tu tiež možnosť zapojiť sa do študentských organizácií: v Študentskom parlamente elektrotechnikov a inžinierov, IAESTE, BEST Bratislava, YNet, TLIS rádio, STUBA Green Team, časopis OKO či mc2.sk – telka plná energie. Voľný čas možno tráviť aj v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity, ktorá ponúka spoluprácu všetkým študentom, ktorí sa zaujímajú o vesmír. Napokon, po celom dni si treba oddýchnuť a nové, zrekonštruované internáty v „študentskom mestečku“ Mlynská dolina – sú iba 5 minút od fakulty a 10 minút od centra Bratislavy!

Má to zmysel – Poď študovať na FEI STU v Bratislave. Viac na www.matozmysel.sk

Termín podania prihlášky na FEI STU je do 30. apríla 2018.

The post Čo všetko sa dá študovať na FEI? Verte, že budete prekvapení! appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka

Jakubany.sk - 19. apríl 2018
Srdečne Vás pozývame na disco-zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 20. 04. 2018 (piatok) v Kultúrnom dome v Jakubanoch. Do tanca Vám zahrá hudobná skupina JUNO z Čirča a Dj Snowman a Dj Danywhite. Vstup: 2€
Kategórie: Samospráva

Kristonovej intímny telocvik

PRservis.sk - 19. apríl 2018

Inkontinencia je v spoločnosti tabu a to je škoda. Trápi totiž mnohé ženy…a nemusela by.
Metóda Andrey Kristonovej – Kristonovej intímny telocvik – vyliečila v priebehu posledných tridsiatich rokov státisíce žien. Mnohým sa zlepšil zdravotný stav, začali sa cítiť dobre vo svojej koži v každej fáze života. Začali naplno prežívať svoju sexualitu. Vďaka cvičeniu sa narodilo niekoľko sto bábätiek.
Je to životný štýl, súčasť starostlivosti o našu ženskú podstatu a vedomá ochrana nášho zdravia. Svoju metódu rozvíja Andrea Kristonová od roku 1986 a slúži ako liečba, aj ako prevencia.

BRATISLAVA 19. apríla 2018 – Inkontinencia je v spoločnosti tabu a to je škoda. Trápi totiž mnohé ženy…a nemusela by.
Metóda Andrey Kristonovej – Kristonovej intímny telocvik – vyliečila v priebehu posledných tridsiatich rokov státisíce žien. Mnohým sa zlepšil zdravotný stav, začali sa cítiť dobre vo svojej koži v každej fáze života. Začali naplno prežívať svoju sexualitu. Vďaka cvičeniu sa narodilo niekoľko sto bábätiek.
Je to životný štýl, súčasť starostlivosti o našu ženskú podstatu a vedomá ochrana nášho zdravia. Svoju metódu rozvíja Andrea Kristonová od roku 1986 a slúži ako liečba, aj ako prevencia.

Vďaka sérii cvikov v knihe Kristonovej intímny telocvik sa môžeme zaručene dopracovať k silným „spodným“ svalom. Zaradením niekoľkominútového cvičenia do nášho denného programu a uvoľnením emočných blokov môžeme dosiahnuť zlepšenie, či dokonca môžu úplne zmiznúť príznaky akými sú napr.:

 • ťažkosti s udržaním moču alebo stolice
 • oslabenie pošvy
 • klesnutie močového mechúra, maternice či konečníka
 • endometrióza
 • syndróm polycystických vaječníkov
 • nedostatočná produkcia ženských hormónov
 • neplodnosť
 • sklon k potratom
 • sexuálne dysfunkcie
 • vaginizmus a iné kŕče v podbruší
 • zápchy, zápaly a bolesti v podbruší neznámeho pôvodu
 • príznaky po odstránení maternice
Foto: www.bux.sk

Andrea Kristonová ponúka v knihe najskôr cviky pre harmonickú tvár – gymnastiku tváre, cviky na hrdlo proti chrápaniu, uvoľnenie tváre. Ďalšia kapitola je venovaná ochrane poprsia, súčasťou je séria intenzívnych cvičení na udržanie pŕs a omladenie pŕs.
3. kapitola knihy Kristonovej intímny telocvik ponúka praktiky na uvoľnenie menštruačných kŕčov. A napokon 4.kapitola, ktorá je základom knihy – intímny telocvik. Andrea vysvetľuje, ako postupovať s cvičeniami. Dokonca pridáva intímny telocvik pre mužov a tréning detí.

Čo možno očakávať od cvičení?

Črevá ožijú už o niekoľko dní. Uľahčí sa a možno bude aj častejšie vyprázdňovanie stolice. To, samozrejme, neznamená hnačku, iba to, že pravidelným pohybom sa dolný úsek črevného systému bude efektívnejšie posúvať, zlepší sa jeho fungovanie. To pre mnohé ženy môže znamenať veľkú kvalitatívnu a potešujúcu zmenu, veď mnoho žien trpí zápchou.

Unikanie moču prestane alebo sa zmierni podľa subjektívnych výpovedí žien, ktoré sa zúčastnili na našich meraniach a výskume, v 92 % v prípadoch, keď problém vyvolalo svalové oslabenie.

Pošva sa stane pevnejšou. Po cvičení s meraním sily pošvy mi väčšina žiačok tlmočila poďakovanie a  pozdrav ich manželov. Pravidelným cvičením svalové vlákna zhrubnú, preto sa zvýši aj ich základná pevnosť, držia čoraz lepšie.

Zvierač konečníka bude silnejší. Zmení sa už jeho základný tonus, jeho pevnosť. Aj v stave pokoja bude užší a vystúpi vyššie.

Vzrastie schopnosť zažiť orgazmus. Od mnohých svojich žiačok som dostala informácie, aký úžasný vplyv má v tomto smere cvičenie. Sexuálna neukojenosť môže mať, samozrejme, veľa príčin, ale často ňou býva oslabený tkanivový systém.

Oveľa viac sa dozviete v novinke Kristonovej intímny telocvik.

Milan Buno, literárny publicista

The post Kristonovej intímny telocvik appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Oznam

Jakubany.sk - 19. apríl 2018
Slovenská pošta oznamuje občanom, že dňa 25. 04. 2018 (streda) bude prevádzka pošty v Jakubanoch z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÁ.
Kategórie: Samospráva

V Piešťanoch o pravdivosti Matrixu i živote nomádov

SAV.sk - 19. apríl 2018
Tentoraz môžu byť zvedavci z radov obyvateľov i návštevníkov Piešťan nadmieru spokojní. Popularizátori vedy zo SAV spolu s vedením centra vedy a kultúry Elektrárňa Piešťany pripravili pre nich v aprílovej vedeckej kaviarni i vedeckom brlohu výsostne lákavé témy. Už vo štvrtok 19. apríla 2018 o 17. hodine sa bude RNDr. Ján Gálik, CSc., riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV v Košiciach, zamýšľať, či bol filmový Matrix naozaj len fikcia? A či sme živými batériami využiteľnými na produkciu elektrickej ...
Kategórie: Podporujeme

Praktiky PARTNERS GROUP SK: Ako to v skutočnosti funguje

PRservis.sk - 19. apríl 2018

BRATISLAVA 19. apríla 2018 – S profesiou finančný sprostredkovateľ sa spájajú zmiešané emócie. Časť ľudí im nevie prísť na meno a naopak tí druhí sa tešia, že majú peniaze pod kontrolou a osobné financie fungujú podľa nastaveného plánu. Kto sú naozaj finanční sprostredkovatelia a čo od nich môžete čakať?

Finančným sprostredkovateľom nemôže byť každý

Aby niekto mohol robiť finančného sprostredkovateľa, musí spĺňať isté predpoklady na túto prácu. V prvom rade by sa mal zaujímať o oblasť financií, musí mať chuť vzdelávať sa a potrebu napredovať, či osobnostne rásť. Pokiaľ jeden z týchto predpokladov chýba, skúškami na pozíciu finančného sprostredkovateľa kandidát neprejde. Bez ohľadu na to, či sa pred tým živil ako manažér, alebo je čerstvým absolventom školy.

Pýtajú si kontakty aj referencie

Ak ste spokojní s reštauráciou, so službami, alebo s novinkou, ktorú ste si kúpili, dáte o tom vedieť svojim známym? Určite áno. Je to úplne bežné správanie v každodennom živote. Rozhodujeme sa na základe dobrých referencií a skúsenosti. A k tomu smeruje aj záujem sprostredkovateľa: v prípade, že ste spokojní, odporučíte služby ďalej. Na to však potrebujete vidieť, ako pracuje.

Po tom, ako vám vypracuje analýzu financií a nastaví osobný finančný plán, v ďalšom kroku sa vás opýta, ako ste boli s jeho službami spokojný a či by ste jeho služby odporučili aj svojim známym. Networking je pre sprostredkovateľa v tomto prípade naozaj dôležitý.

Aj keď mnohí spokojní klienti službu a sprostredkovateľa odporučia ďalej, ich známi nevedia, o akú službu ide a čo im môže priniesť, alebo možno v danej chvíli necítia potrebu finančnú situáciu akútne riešiť. Preto je pre sprostredkovateľa lepšie riešenie, ak si vypýta kontakt na potenciálneho klienta, osloví ho aktívne ako prvý a v prípade záujmu dôjde k prvému stretnutiu.

Aj mladý sprostredkovateľ musí financiám rozumieť

Diskutujúci sa na internetových fórach často sťažujú na nízky vek a nedostatočnú pripravenosť finančných sprostredkovateľov. Je pravda, že veľkú časť sprostredkovateľských firiem naozaj tvoria mladí ľudia, ale rovnako tu nájdete aj mnoho skúsených kolegov, ktorí dohliadajú na vzdelávanie a výchovu nováčikov.

Z pozície garantov začínajúcich kolegov na prvých stretnutiach s klientom sprevádzajú, dozerajú na komunikáciu s klientom, na to, či sa mladí sprostredkovatelia vyjadrujú jasne a či nastavia klientovi správne finančný plán.

Ďalším argumentom môže byť aj to, že každý sa vo svojej práci najlepšie zdokonalí praxou. A kedy je lepší čas na prax, ako samotné štúdium v prípade vysokoškolákov? Významným benefitom finančného sprostredkovania je flexibilný pracovný čas. Začínajúci sprostredkovatelia takto môžu získavať prvé reálne pracovné skúsenosti a učiť sa komunikovať s klientom už počas štúdia.

PARTNERS GROUP SK má prepracovaný štandardizovaný vzdelávací systém, kde budúci poradcovia získavajú finančné, obchodné, manažérske aj podnikateľské zručnosti. Každý finančný sprostredkovateľ zároveň prechádza sériou odborných školení, ktoré sú zamerané na všeobecné znalosti finančného trhu a odborné znalosti oblastí, v ktorých plánuje pôsobiť.

Ďalším krokom je zákonom stanovená odborná skúška, regulovaná Národnou bankou Slovenska. Po jej úspešnom absolvovaní finančný sprostredkovateľ získa certifikát a až na základe certifikátu môže začať toto povolanie vykonávať. V PARTNERS GROUP SK zároveň každý adept musí absolvovať aj ústnu skúšku nad rámec zákona, ktorá preverí jeho odbornosť. Keďže finančný trh sa rýchlo mení, sprostredkovateľ je zároveň povinný každé štyri roky absolvovať preskúšanie.

Vytvára si s klientom dôverný vzťah

Trh s finančnými službami, potreby klientov, ale aj nároky na kvalitu služieb sa výrazne posunuli a dobre nastavené osobné financie vyhľadáva čoraz viac ľudí. Vzťah klienta a finančného sprostredkovateľa musí byť preto postavený na vzájomnej dôvere a pravidelnom kontakte.

Aby sprostredkovateľ nastavil svojmu klientovi kvalitný finančný plán, potrebuje, aby mu klient uviedol všetky informácie, ktoré ovplyvňujú jeho finančnú situáciu. Na základe vstupných údajov, ktoré analyzuje mu zostaví finančný plán, pomôže zadefinovať krátkodobé a dlhodobé finančné ciele  a  podľa nich nastaví osobné financie na najbližšie obdobie. Tu sa ale spolupráca nekončí. Rovnako ako sa mení finančný trh, mení sa aj životná situácia klienta, čomu treba prispôsobiť aj nastavenie osobných financií.

Klient za službu neplatí

Služby finančného sprostredkovateľa sú pre klienta bezplatné. Pracuje na báze provízií, ktoré získa pri uzatvorení zmluvy od finančných inštitúcií. Tu neprajníci najčastejšie argumentujú, že sprostredkovateľ klientovi ponúka len také produkty, ktoré sú najatraktívnejšie práve z pohľadu provízii. Nie je to tak.

Výška provízie je v PARTNERS GROUP SK pri obdobných finančných produktoch v rôznych finančných inštitúciách vždy rovnaká. A aby boli finančné produkty pre klienta ešte dostupnejšie, vzdali sa sprostredkovatelia z tejto spoločnosti časti svojich provízií. Rovnaký produkt cez PARTNERS GROUP SK tak získate v rovnakej cene alebo dokonca lacnejšie, ako keď si ho vybavujete priamo cez finančnú inštitúciu na vlastnú päsť.

Navyše, v PARTNERS GROUP SK bol systém „preddavkových“ zálohových provízii nahradený systémom zaslúžených provízii. Tie významne zvyšujú kvalitu poskytovanej služby, z čoho v konečnom dôsledku profituje najmä klient.

The post Praktiky PARTNERS GROUP SK: Ako to v skutočnosti funguje appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Čo robiť s deťmi cez víkend

PRservis.sk - 19. apríl 2018

BRATISLAVA 19. apríla 2018 – Čím viac času trávite spoločne ako rodina, tým viac spoločných zážitkov máte. Niekedy je síce zložité vyhradiť si čas a dať dohromady všetkých členov domácnosti. Všetci sme zaneprázdnení našimi osobnými životmi, že si koľkokrát nenájdeme ani chvíľu času na to, aby sme sa spoločne s ostatnými členmi rodiny porozprávali a podelili sa o naše myšlienky a skúsenosti. Kvalitne trávený spoločný čas je ale základom pevnej a súdržnej rodiny. Víkend je skvelou príležitosťou na odpočinok a spoločné aktivity. Všetci sa radi zabávame, ale niekedy nie a nie prísť na to, čo vlastne činiť. Na pomoc vám prichádza tento článok, v ktorom nájdete skvelé tipy čo robiť s deťmi cez víkend.

1. CHOĎTE NA ZÁŽIVNÚ PRECHÁDZKU

Jedna z najobľúbenejších a asi aj najbežnejších rodinných aktivít je spoločná prechádzka. Ideálne je vyraziť do prírody. Ak máte prírodu príliš ďaleko, využite na presun detské bicykle, vy oprášte kolobežky alebo sadnite na bicykle tiež. Oživením prechádzky môže byť „Prírodný kontrolný zoznam“, ktorý pre deti pripravíte. V takomto zozname sa môžu nachádzať predmety, ktoré je potrebné počas prechádzky nájsť – napríklad: motýľ, kameň s dierou, lienka, oblak v tvare zvieratka, mravec, nádherný kvet, veverička, párik vtáčikov, hríb, štvorlístok, vážka, lietadlo, pes, konárik v tvare písmena, pavučina, list, pierko, šiška, zvieracie stopy apod.

2. CHOĎTE SA ZABAVIŤ DO PARKU

V každom meste sa nachádza park, v ktorom sa môžu deti zabaviť nielen na ihrisku, ale aj ďalšími spôsobmi. Skúste niektorú z nasledovných hier:

„Hmyzie safari“ – každý hmyz, ktorý deti nájdu si poznačte a po príchode domov si jednotlivé druhy pozrite detailne na internete. Vyhráva ten, kto nájde najviac druhov.
„Malá olympiáda“ – určte v parku dráhu, ktorú musia deti prejsť – beh okolo parku, skok do piesku, štafetový beh, trafiť plechovku, kotrmelec v tráve, zasiahnuť basketbalový kôš apod. Pre víťazov pripravte papierové medaile.
„Herbár“ – deti nazberajú rôzne listy a kvety, ktoré si doma nalepia do zošita. Pomôžte im zistiť názvy a zopár faktov o jednotlivých druhoch.
„Smetiarsky lov v prírode“ – dajte každému dieťaťu igelitové vrece, gumené rukavice, časový limit a zoznam vecí (odpadkov), ktoré musí nájsť.
„Naháňačka hus-hus-kačka“ – pri tejto hre sa vybláznia deti rôzneho veku. Deti sedia v kruhu tvárou k sebe, jedno dieťa (pastier) ich obchádza zvonku a každému sa jemne dotkne hlavy a povie „HUS“. Takto pokračuje až pri niektorom dieťati povie „KAČKA“. Kačka začne pastiera naháňať vo vonkajšom kruhu a musí ho chytiť skôr, ako si pastier sadne na kačkino miesto. Ak si stihne sadnúť (kačka ho nechytí skôr), z kačky sa stáva pastier. Ak kačka pastiera chytí, sadne si späť na svoje miesto a hrá sa ďalej.

3. SKÚSTE GEOCACHING

Túto aktivitu môžete robiť v akomkoľvek ročnom období. Potrebujete k nej GPS navigáciu (stačí v mobile) a chuť objavovať nové miesta. Ide o hľadanie pokladov po celom svete. „Geo“ znamená „geografia“ a „cache“ môžeme preložiť ako „krabička, kontajner“. Hráči umiestňujú krabičky (poklady) na skryté miesta, úlohou je tieto krabičky podľa GPS nájsť a podeliť sa na webovej stránke o svoje skúsenosti s hľadaním. Na mape oficiálnej stránky Geocachingu si určíte cieľ hľadania a môžete vyraziť. Iste sa veľa skrýš nachádza aj vo vašom tesnom okolí, na presun na vzdialenejšie miesta môžete využiť odrážadlá, detské bicykle, kolobežky, hľadať však môžete po celom Slovensku aj v zahraničí.

4. RODINNÉ FOTOGRAFIE

Každý z nás si rád prezerá rodinné fotografie, pri ktorých si zaspomíname na staré časy. Z fotografovania je tiež možné spraviť veľkú zábavu. Odfoťte sa v rôznych miestnostiach, rôznych pózach, vyskúšajte rôzne oblečenie pre deti, odfoťte sa spolu v posteli, pri jedle, pred zrkadlom…

The post Čo robiť s deťmi cez víkend appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Bayer posilňuje svoju značku

PRservis.sk - 19. apríl 2018

BRATISLAVA 19. apríla 2018 – Dynamické, otvorené, osobné…To sú aktuálne atribúty inovovaného loga spoločnosti Bayer. Ako CEO spoločnosti Werner Baumann vysvetľuje: „Naša značka je naša najdôležitejšia rozlišovacia vlastnosť. Ľudia z celého sveta viac než 150 rokov dôverujú spoločnosti Bayer.“ Nová značka tak zladí dlhé dedičstvo spoločnosti Bayer s výzvami, ktorým čelí veľká nadnárodná spoločnosti v dnešnom digitálnom svete. Vďaka zameraní firmy na zdravie a výživu bolo nevyhnutné premietnuť tieto zmeny aj v značke Bayer.

Zmena identity Bayer je zrejmá vo všetkých oblastiach – v online a offline vizuálnych aj audiovizuálnych médiách, v legendárnom logu „Bayer Cross“ aj v farebnej schéme, použitom fotografickom štýle a taktiež v písme. Farby a obrázky spoločnosti Bayer sú teraz živšie, teplejšie a dynamické. Jeho vonkajší vzhľad je otvorenejší a kozmopolitný. „Bayer Cross“ je starostlivo prispôsobený potrebám dnešného digitálne prepojeného sveta. Zároveň zostává nespochybniteľným výrazom značky Bayer – koniec koncov, meno zastupuje odbornosť a kvalitu po celom svete už od roku 1863.

O spoločnosti

Bayer je globálna spoločnosť s hlavným pôsobením Life Science v oblasti starostlivosti o zdravie a v poľnohospodárstve. Produkty a služby spoločnosti sú vytvárané tak, aby slúžili ľudom a zlepšovali kvalitu ich života. Bayer si zároveň kladie za cieľ tvoriť hodnoty prostredníctvom inovácii, rastu a rentability. Spoločnosť Bayer sa zaviazala dodržovať zásady udržateľného rozvoja a jej sociálne a etické zodpovednosti ako zodpovedného občana. Vo fiškálnom roku 2017 spoločnosť zamestnávala približne 99 800 ľudí a predaje dosiahli 35 miliárd EUR. Kapitálové výdavky boli vo výške 2,4 miliárd EUR, do výskumu a vývoja Bayer investoval 4,5 miliardy EUR. Viac informácií je k dispozícii na www.bayer.com.

Výhľadové prehlásenia

Tato správa môže obsahovať výhľadové prehlásenie založené na súčasných predpokladoch a predpovediach vedených spoločnosťou Bayer. Rôzne známe a neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory by mohli viesť k podstatným rozdielom medzi skutočnými budúcimi výsledkami, finančnej situácií, vývojom alebo výkonom spoločnosti a odhadmi uvedenými tu. Medzi tieto faktory patria tie, o ktorých sa diskutuje v správach spoločnosti Bayer, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Bayer na adrese www.bayer.com. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových prehlásení alebo za ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoji.

The post Bayer posilňuje svoju značku appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

AXA Nadačný fond podporil mladých slovenských vedcov. Ich projekty môžu zmeniť svet

PRservis.sk - 19. apríl 2018

BRATISLAVA 18. apríla 2018 – Už 7. ročník grantovej výzvy AXA Nadačného fondu – Inovátor 2018 s podtitulom Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa! ocenil 20 najodvážnejších projektov mladých inovátorov a podporil ich sumou 30 000 eur. Niektoré z nich môžu pomôcť  liečiť rakovinu, urobiť leteckú dopravu bezpečnejšou či naše prostredie čistejším. Jednoducho zmeniť svet na lepší.

Každý z nás má svoje sny. Mnohé z tých snov stroskotali na nedostatku financií. Je to škoda o to viac, že niektoré z nich mohli urobiť miesto, kde žijeme, oveľa lepším.  Spoločnosť AXA sa rozhodla tento stav zmeniť. Prostredníctvom grantovej výzvy AXA Nadačného fondu – Inovátor 2018 s podtitulom Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa! už po siedmykrát podporila 20 odvážnych projektov z oblasti vedy a výskumu čiastkou 30 000 eur.  AXA Nadačný fond, ktorý spravuje Nadácia Pontis, tak umožnil byť zase o krôčik bližšie k naplneniu snov, z ktorých niektoré z nich môžu pomôcť  liečiť rakovinu, urobiť leteckú dopravu bezpečnejšou či naše prostredie čistejším. Jednoducho zmeniť svet k lepšiemu.

20 víťazných projektov je z oblasti medicíny, fyziky, chémie, aj robotiky

Hodnotiaca komisia zostavená zo zástupcov skupiny AXA – Jiřího Cívku, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA ČR/SR, Jakuba Heikenwaldera, manažéra projektov HR a rozvoja organizácie skupiny AXA, Tomáša Janečka z Nadácie Pontis a mladých vedcov Michaely Debreovej, z Biomedicínskeho centra SAV a Martina Plávalu z Matematického ústavu SAV tento rok vyberala zo 40 prihlásených projektov. Tu je niekoľko príkladov mladých výskumníkov a ich inovátorských vízií:

Matej Bartoš – svojim programom sa chce pričiniť o zníženie záťaže chemického priemyslu na životné prostredie a predchádzať závažným priemyselným haváriám.

Jana Čorňáková – pracuje na zvýšení kvality života onkopacientom a to nahradením syntetických chemoterapeutík prírodnými látkami, ktoré pôsobia toxicky na nádorové bunky a nezaťažujú tie zdravé.

Miriam Feretová a Samuel Smoter – zamerali svoj výskum na hľadanie lepšej alternatívy titánových ortopedických implantátov, ktoré by mohol nahradiť omnoho vhodnejší a lacnejší biomateriál.

Lukáš Kamenský – snaží sa vyvinúť čo najvhodnejšiu extrakčnú metódu, ktorá by čo najlepšie separovala z oleja výnimočnú látku skvalén, známu vďaka svojim protirakovinovým účinkom.

Dominika Pánska – venuje sa vplyvu dusitanu sodného, syntetického aditíva označovaného E250, na zdravie človeka, ktorý bežne nájdeme v mäsových výrobkoch.

Pavol Pecho – rieši bezpečnosť a predvídateľnosť porúch v leteckej doprave.

Adam Kocka – chce upozorniť zaujímavým historickým dokumentom, že na dejiny nemôžeme zabúdať a to z jednoduchého dôvodu. Aby sme sa  vyhli fatálnym chybám s ničivými dôsledkami, aké sa stali v minulosti.

Ivana Marko –  vylepšuje metódu eliminácie nebezpečných látok bromičnanov z vody

Eva Marková – snaží sa vyvinúť metódu  výroby farmaceutík, vďaka ktorej by boli lieky lacnejšie.

Ján Maťufka – objavuje prírodnú alternatívu k syntetickým opaľovacím prípravkom.

Oliver Kudzia – vo svojom projekte sa venuje autonómnym robotom.

Filip Korim – vylepšil a zjednodušil prípravu kostných preparátov, potrebných pre štúdium veterinárnej medicíny.

Jana Motešická – plánuje vďaka príspevku z AXA Nadačného fondu realizovať ďalšie experimenty pri použití fotodynamickej terapie pri liečbe onkoochorení.

Gabriel Paľko – chce svoju vášeň a túžbu po objavovaní naplniť účasťou na International Summer School for Young Physicists v Perimeter Institute for Theoretical Physics v kanadskom Waterloo, kde sa zúčastní prednášok o špičkovej teoretickej fyzike a bude spolupracovať so svetovými teoretickými fyzikmi.

Keď vás baví robiť zo sveta lepšie miesto

AXA Nadačný fond počas siedmich rokov svojej existencie stihol podporiť už 99 projektov v celkovej sume viac ako 162 tisíc eur. „Podpora inovácií prostredníctvom AXA Nadačného fondu vychádza z našej firemnej DNA. Chceme meniť svet, pomáhať ľuďom žiť lepší život a zároveň ich uistiť, že naša úloha nie je len o finančných otázkach, ale aj o skutočnom partnerstve s našimi klientmi. Je pre nás dôležité, aby inovátori, a to nielen v oblasti financií, dostali príležitosť rozvíjať svoje talenty, ktoré prinesú nové perspektívy pri efektívnom riešení problémov ľudí – to je podstatou našej spoločenskej zodpovednosti,“ hovorí Robert Gauci, generálny riaditeľ AXA pre Českú republiku a Slovensko.

Dvadsať finalistov siedmeho ročníka grantovej výzvy Inovátor 2018 v AXA Nadačnom fonde tak dostalo možnosť plniť si svoje sny a odnieslo si finančnú odmenu. Niektorí ju využijú na technické zázemie potrebné na realizáciu projektu, iní na účasť na medzinárodných súťažiach či fórach, ktoré ich majú posunúť  ďalej. Cieľ však majú všetci víťazi spoločný, a to kvalitnejší a bezpečnejší život každého človeka.

The post AXA Nadačný fond podporil mladých slovenských vedcov. Ich projekty môžu zmeniť svet appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Tip: Tričká - 4.99

Zlacnene.sk - 19. apríl 2018
Kategórie: Podporujeme

Tip: Banány - 1.09

Zlacnene.sk - 19. apríl 2018
Kategórie: Podporujeme

Jarná ITAPA 2018 so ZĽAVOU 20%

ITAPA - 18. apríl 2018
Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zaregistrovať sa so ZĽAVOU 20% na konferenciu Jarná ITAPA 2018. Zľava je platná UŽ LEN DO tohto PIATKU 20.04.2018...
Kategórie: Podporujeme

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

SAV.sk - 18. apríl 2018
Pohľady na prácu ústavov a ich vedcov, profily, texty predstavujúce projekty či novinky zo života Slovenskej akadémie vied aj informácie o jej plánoch ponúka pravidelne dvojmesačník Akadémia/Správy SAV. V najnovšom čísle, ktoré práve vychádza, možno opäť nájsť množstvo aktuálnych tém. „Ide nám o posilnenie riešenia originálnych otázok postavených na základe dobrej remeselnej vedy,“ zdôrazňuje Anna Bérešová, riaditeľka Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a vedecká riaditeľka ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť FinGO.sk predstavila počas konferencie jedinečné novinky pre slovenský finančný trh

PRservis.sk - 18. apríl 2018

BRATISLAVA 18. apríla 2018 – Rýchlorozvíjajúca sa spoločnosť vstúpila na Slovensko iba pred šiestimi mesiacmi a za ten čas stihla veľa významných úspechov. Prinášame vám tie najzaujímavejšie novinky, o ktorých by ste mali vedieť.

Spoločnosť FinGO.sk v Žiline usporiadala konferenciu, kde predstavila hlavné novinky a úspechy svojho rýchleho rastu. Iba pol roka ubehlo, čo spoločnosť vstúpila na Slovensko a za ten čas stihla naozaj veľa.  Medzi významné úspechy určite patrí získanie nových strategických partnerstiev či uvedenie dvoch unikátnych technologických noviniek.

Nové strategické partnerstvá FinGO.sk

Počas žilinskej konferencie boli predstavení noví strategickí partneri spoločnosti FinGO.sk, ktorými sú  portál  Superpoistenie.sk (jednotka na trhu s povinným zmluvným poistením) a Rýchlepoistenie.sk. Oba portály patria do skupiny NetBrokers Holding. „Spolupráca vznikla ako logický doplnok služieb portálov Superpoistenie a Rýchlepoistenie.sk v oblasti hypoték, životného poistenia a investícií, ktoré portály doteraz neponúkali. Naopak FinGO.sk má pre tieto veľmi silný tím ako na strane produktových špecialistov, tak vďaka obchodnej sieti FinGO Partnerov,“ hovorí Dušan Šenkypl, CEO NetBrokers Holdingu.

Dve nové unikátne technológie

Za zmienku stoja dve významné technologické novinky, ktoré FinGO.sk prináša svojim klientom a maklérom.

Aplikácia FinGO Smart Finance

FinGO Smart Finance je aplikácia určená pre efektívnejšie zmapovanie potrieb klienta. Vďaka tomu sa pre makléra aj klienta stáva dôležitým zdrojom relevantných informácií pre kvalitnejšie rozhodovanie. O jej skvelých benefitoch informoval počas konferencie Zoltán Čikes, produktový vývojár FinGO.sk
Hlavnou výhodou práce s aplikáciou je rýchlosť riešenia požiadaviek klientov. „Vďaka aplikácii FinGO Smart Finance je maklér schopný vytvoriť návrh komplexného riešenia osobných financií klienta do 30 minút bez nutnosti zbytočného papierovania,“ vysvetľuje Zoltán Čikes.

Systém CEP (client entry point) – správa klientov do vrecka

FinGO.sk v spolupráci s vývojármi z českej spoločnosti Finnology pripravuje novú aplikáciu pre obchodníkov – CEP. Systém umožňuje zaznamenávať všetky aktivity finančného sprostredkovateľa ohľadom jeho klientov. Vďaka tomu sprostredkovateľ šetrí čas. Má všetko potrebné na jednom mieste, môže plánovať svoje aktivity a nezabúdať na dôležité úlohy vo svojom to-do liste. Sprostredkovatelia v programe FinGO Partner zásluhou systému CEP nemusia používať desiatky nástrojov, ručne vypisovať záznam o požiadavkách klienta, ani čakať, až po schôdzke dorazia k svojmu počítaču.

„Existujú desiatky aplikácií pre time-management, správu poznámok a úloh. Avšak nenašli sme žiadnu, ktorá by presne zodpovedala potrebám našich sprostredkovateľov, tak sme si povedali, že ako správny nositeľ inovácií na slovenskom finančnom trhu vytvoríme vlastnú,“ opisuje vznik aplikácie jej spoluautor Martin Bittara.

CEP je pre sprostredkovateľov riešením aj pre očakávané nariadenie GDPR. Maklér vďaka CEP vygeneruje odkaz, pomocou ktorého klient môže jednoducho online udeliť všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov.

200 hostí konferencie si na vlastnej koži zažilo skutočné trhovisko

Trhovisko finančných inštitúcií na konferencii FinGO.sk v Žiline. Foto: www.visuals.sk – Milan Strapko

Netradičným prvkom konferencie bolo trhovisko finančných inštitúcií. „Finanční makléri poznajú pod pojmom trhovisko informačný systém FinGO, kde si vyhľadávajú nových klientov a obchodné príležitosti. Vďaka fyzickému trhovisku malo možnosť takmer 200 hostí konferencie spoznať bližšie finančné inštitúcie, ich zástupcov a produkty. Samozrejmosťou bolo rôznorodé a kvalitné občerstvenie, tak ako sa od správneho trhoviska očakáva,“ vraví Marek Gemainer, riaditeľ divízie obchodu FinGO.sk.

The post Spoločnosť FinGO.sk predstavila počas konferencie jedinečné novinky pre slovenský finančný trh appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

METRO vyzbieralo takmer päť ton potravín pre ľudí v núdzi

PRservis.sk - 18. apríl 2018

BRATISLAVA 18. apríla 2018 – Potravinová zbierka, ktorú zorganizoval veľkoobchod METRO od 15. do 16. marca 2018, sa stretla s veľkým úspechom. Vo všetkých šiestich predajniach sa podarilo vyzbierať spolu až 4,65 ton potravín, ku ktorým veľkoobchod pridal ďalších 20 percent. Následne ich poslal chudobným ľuďom a takým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

„V zmysle našej filozofie sa snažíme neustále pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Preto sme počas dvoch dní vo všetkých našich predajniach spustili potravinovú zbierku. Naozaj sa tešíme, že sa do nej zapojilo toľko darcov a že sme mohli množstvo potravín ešte navýšiť,“ uviedol hovorca METRO Martin Krajčovič.

O prerozdelenie potravín sa následne postarala Potravinová banka Slovenska. Je to občianske združenie s humanitárnym zameraním, ktoré zhromažďuje, skladuje a prideľuje potraviny rôznym charitatívnym organizáciám.

„Opäť sa ukázalo, že ak sa ľudia spoja pre dobrú myšlienku, môže to priniesť skvelé výsledky. Vyzbierané potraviny aspoň trošku pomôžu ľuďom, ktorí to nemajú ľahké. Môžem len vyzdvihnúť skvelú spoluprácu s veľkoobchodom METRO a všetkým ľuďom sa poďakovať,“ zhrnul Marko Urdzik, riaditeľ Potravinovej banky Slovenska.

Partnermi zbierky boli aj Bratislavská arcidiecézna charita, Rádio Jemné a spoločnosť Unilever. Ak si ľudia v období pred Veľkou nocou zakúpili výrobky značky Unilever, časť z ich predajnej ceny takisto putovala cez Potravinovú banku na pomoc ľuďom v núdzi. Takýmto spôsobom sa vďaka firme Unilever vyzbieralo ďalších 1589,64 eura.

METRO však pomáha ľuďom v núdzi pravidelne. Každý rok do Potravinovej banky Slovenska odovzdá tony potravinových prebytkov, ktorým sa už blíži konečný dátum spotreby. Vo finančnom roku 2017 takto zhromaždilo až 94 ton potravín za vyše 170-tisíc eur. Dlhodobo preto patrí medzi najväčších darcov do Potravinovej banky.

„Našimi cieľmi je v maximálnej možnej miere zabrániť plytvaniu potravinami a takisto pomôcť ľuďom. Odovzdávaním jedla dokážeme naplniť oba tieto ciele. Budeme sa naďalej snažiť, aby sa potraviny, ktoré nie sú nijako znehodnotené, no blíži sa im dátum spotreby, dostali k ľuďom v núdzi,“ dodal Krajčovič.

The post METRO vyzbieralo takmer päť ton potravín pre ľudí v núdzi appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Stránky