RSS čítačka

IBM Mainframe prináša novú éru ochrany dát

PRservis.sk - 18. júl 2017

BRATISLAVA 18. júla 2017 – Spoločnosť IBM predstavila IBM Z – novú generáciu najvýkonnejšieho transakčného systému na svete, schopného zvládnuť vyše 12 miliárd zašifrovaných transakcií denne. Nový systém tiež prináša prelomový šifrovací program, ktorý prvýkrát v histórii umožňuje neustále šifrovanie dát, z akejkoľvek aplikácie, cloudového systému, alebo databázy.

Nové šifrovacie schopnosti systému IBM Z sú navrhnuté tak, aby reagovali na narastajúci počet prípadov narušení zabezpečenia dát, ktorých dopady na celosvetovú ekonomiku sa v nasledujúcom roku odhadujú na osem biliónov dolárov. Z viac ako deviatich miliárd dátových záznamov stratených alebo odcudzených v roku 2013 boli zašifrované len štyri percentá. Veľká časť týchto dát je v rukách organizovaných kyberzlodejov, alebo zástupcov vlád a štátnych zamestnancov, ktorý zneužívajú prístup k citlivým údajom.

IBM Z zásadne rozširuje ochrannú sieť celosvetovo najporočilejšej technológie na šifrovanie. Ide o najvýznamnejšiu zmenu v mainfraimovej technológii od čias, keď sa pred viac ako desiatmi rokmi táto technológia otvorila pre Linux a open source softvér. Pokročilé kryptografické funkcie systému sa teraz rozširujú aj na akékoľvek dáta, siete externých zariadení alebo celé aplikácie, ako je napríklad služba IBM Cloud Blockchain, bez nutnosti zmien v týchto aplikáciách alebo v zmluvách o úrovni poskytovaných služieb.

„Väčšina ukradnutých alebo uniknutých dát je voľne dostupná a ľahko použiteľná, pretože doposiaľ bolo ich šifrovanie v takomto meradle veľmi náročné a príliš drahé,“ hovorí Ross Mauri, generálny riaditeľ pre IBM Z Systémy. „Preto prichádzame s programom na ochranu dát v cloudovej ére, ktorý bude mať veľmi rýchly a výrazný dopad na globálnu bezpečnosť dát,“ dodáva.

Viac informácii o portfóliu IBM Z, novom IBM z14 mainframe a IBM Z firemnej bezpečnosti sa dozviete na týchto odkazoch.

O IBMSpoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientských inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Analytici pripravili opatrenia, ktoré môžu usporiť 160 mil. eur

PRservis.sk - 18. júl 2017

BRATISLAVA 18. júla -

V rámci prehodnotenia ďalšej oblasti sa analytici pozreli na výdavky na politiky trhu práce a sociálne politiky v objeme 3,7 % HDP ročne. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť zamestnanosť a znížiť podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou. Nad rámec revízie predkladá Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR na diskusiu úsporné opatrenia vo výške 160 mil. eur (0,2 % HDP) ročne.

Väčšina opatrení znižuje výdavky na rodinnú politiku, ktorá na Slovensku dosahuje miliardu eur a nie je zameraná na adresnú podporu nízkopríjmových domácnostiam. Ušetrené peniaze je zároveň možné použiť na opatrenia zlepšujúce zamestnanosť alebo znižujúce chudobu. Súčasťou balíčka sú aj opatrenia na zlepšenie efektívnosti dôchodkového sporenia.

Priestor na úspory existuje najmä v neadresných rodinných dávkach (prídavok na dieťa, daňový bonus). Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad obmedzenie príspevkov na podporu rodiny (prídavok na dieťa a daňový bonus) pri vysokopríjmových domácnostiach. To umožní efektívnejšie využitie verejných financií a ich prerozdelenie na identifikované priority. Ide napríklad o zohľadnenie príjmu pri poberaní daňového bonusu a zníženie veku nároku na daňový bonus a prídavok na dieťa na najviac 18 rokov. Kompenzáciou by mali byť vyššie sociálne štipendiá pre deti z nízkopríjmových rodín tak, aby nedošlo k obmedzeniu prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu.

Úsporné opatrenia vytvárajú priestor na zlepšenie zamestnanosti a zníženie chudoby. Vyššie výdavky je v sociálnej oblasti možné smerovať najmä do oblastí citlivých na starnutie obyvateľstva, do dostupnosti detských jaslí a na ochranu ohrozených rodín. Slovensko je jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín Európskej únie, čo vytvára tlak na budúce výdavky verejných financií. Narastať tak budú náklady na sociálne služby, dôchodkové zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť.

Revízia identifikuje aj opatrenia zvyšujúce hodnotu v podobe zlepšených ukazovateľov sociálnej inklúzie alebo zamestnanosti, ktoré nevyžadujú dodatočné financie. Príkladom je reforma aktívnych opatrení trhu práce (AOTP), kde by lepšie cielenie výdavkov mohlo zvýšiť počet nezamestnaných, ktorí si vďaka pomoci od úradov práce nájdu prácu, potenciálne až takmer o polovicu. Revízia preto navrhuje profilovať uchádzačov o zamestnanie na základe ich charakteristík a histórie zamestnaní už pri prvom príchode na úrad práce. Následne bude možné vytvoriť pre každého uchádzača program podpory, ktorý mu čo najlepšie pomôže uplatniť sa na trhu práce.

V dôchodkovom sporení by mohlo zlepšenie zhodnotenia dôchodkových fondov o jeden percentuálny bod zvýšiť dôchodky poberateľov z druhého piliera až o 25 %. Zhodnotenie fondov v II. a III. pilieri pritom patrí k najnižším v OECD, čo je najmä dôsledkom výrazného podielu úspor v konzervatívnejších dlhopisových garantovaných fondoch, ktoré dosahujú nižšie zhodnotenie. Zatiaľ čo nákladovosť fondov II. piliera je nízka, nákladovosť III. piliera je napriek dlhodobému poklesu stále viac než dvojnásobná oproti priemeru OECD.

Dlho diskutovaným je aj zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov, ktoré by sa malo po prvý krát zrealizovať v roku 2020 za predchádzajúci rok.

Záverečnú správu revízie výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky nájdete na uvedenom linku: http://www.mfsr.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=15717

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Univerzity dostanú vyše pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy

PRservis.sk - 18. júl 2017

BRATISLAVA 18. júla -

Na jeseň sa na desiatich slovenských univerzitách rozbehnú nové predmety, ktoré pripravia mladých na prácu s eurofondmi. Domácich aj zahraničných lektorov a odborníkov z praxe školy zafinancujú z nenávratného finančného príspevku na základe zmlúv, podpísaných s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Desať univerzít, osemnásť fakúlt a viac ako 576-tísíc eur z Operačného programu Technická pomoc. To sú rozmery vzdelávacej iniciatívy, ktorá sa začne v školskom roku 2017/2018.

„Štát si potrebuje vychovať vlastných odborníkov v oblasti fondov EÚ a naše verejné vysoké školy na to majú tie najlepšie predpoklady. Navyše, po roku 2020 musíme počítať s nižším rozpočtom štrukturálnych fondov a s nutnosťou kombinovaného financovania veľkých projektov. Noví experti ušetria nám všetkým nemalé prostriedky, ktoré by štát inak vynaložil na externých konzultantov,“ hovorí podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Nové alebo inovované študijné programy a voliteľné predmety majú podporiť záujem mladých o prácu v štátnej správe, najmä pri riadení eurofondov. Jednotlivé fakulty vo svojich projektoch predstavili rozmanitú škálu možností, ako je napríklad e-learning, klinické vzdelávanie či programy zamerané na riešenie vývoja algoritmov pre elektronizáciu verejnej správy alebo rodovú rovnosť.

Absolventi by sa po skončení štúdia mali špecializovať na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu či audit štrukturálnych fondov. Dôležitosť tohto typu kvalifikácie podčiarkuje fakt, že podpredseda vlády sa v apríli rozhodol podporiť všetky predložené projekty a navýšil pôvodný rozpočet 300-tisíc eur takmer dvojnásobne.

Komunikačný odbor

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

IFP: Umenie robiť reformy

PRservis.sk - 18. júl 2017

BRATISLAVA 18. júla -

Robiť reformy je umenie. To si musia myslieť (nielen) autori nedávneho návrhu na zmenu zdaňovania viacpodlažných stavieb. Ich návrh totiž po medializácii prežil na verejnosti len dva dni. Pritom predložený návrh bol síce opatrný krok, no krok správnym smerom. Práve rozdielne zdanenie podlahovej plochy v budovách v závislosti od podlažia je dokonalý príklad nespravodlivosti a nedokonalosti súčasného spôsobu zdaňovania.

Viac v novom (a prvom) blogu IFP na webovej stránke:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11466

Kategórie: Podporujeme

Zjazd chemikov v septembri

SAV.sk - 18. júl 2017
Vo Vysokých Tatrách v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci sa uskutoční od 11. do 15. septembra v poradí už 69. Zjazd chemikov, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. História chemických zjazdov sa začala písať v roku 1980, kedy sa v Prahe konal „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův". Od tohto zjazdu už uplynulo niekoľko desaťročí a v posledných rokoch sa zjazdy chemikov striedavo konajú v Čechách a na Slovensku pod záštitou Chemických spoločností. Kým v Čechách sa zjazdy konajú ...
Kategórie: Podporujeme

Oznámenie o uložení zásielky

Hnusta.sk - 18. júl 2017
Platí do:  25.07.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Ján Morong
Andrej Horváth
Martina Cibuľová
Marek Paštrnák
Ervín Chicho
Štefan Zámpory
Roman Sendrei
Peter Leško
Ján Skrutek
Peter Jakubec

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Nové priestory školskej jedálne J. F. Rimavského v Hnúšti

Hnusta.sk - 18. júl 2017

Jedáleň základnej školy J. F. Rimavského v Hnúšti, ktorá je roky zanedbaná a nespĺňa stanovené podmienky, potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Letný tábor CVČ Cestou necestou

Hnusta.sk - 18. júl 2017

V dňoch 3. až 7.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Analytici pripravili opatrenia, ktoré môžu usporiť 160 mil. eur

Ministerstvo financií SR - 18. júl 2017

V rámci prehodnotenia ďalšej oblasti sa analytici pozreli na výdavky na politiky trhu práce a sociálne politiky v objeme 3,7 % HDP ročne.

Kategórie: Štátna správa

Zberatelia historických vozidiel aj v Hnúšti

Hnusta.sk - 17. júl 2017

Klub zberateľov historických vozidiel vo Zvolene vás srdečne pozýva na XII. ročník "JAZDY POVSTALECKÝM KRAJOM".

Kategórie: Samospráva

Produkt COOP Jednoty získal medzinárodné ocenenie

PRservis.sk - 17. júl 2017

BRATISLAVA 17. júla 2017 – Svetová Asociácia výrobcov vlastných značiek každý rok udeľuje ocenenie International Salute to Excellence Awards. Tento rok získal prestížnu cenu aj strúhaný chren vlastnej značky COOP Jednota Tradičná kvalita. Slovenský výrobok uspel v silnej medzinárodnej konkurencii a stal sa víťazom svojej kategórie.

Cenu získavajú výrobky z celého sveta, ktoré predstavujú celkový prínos v rámci inovácií, obalovej techniky, hodnoty a chuti. Tento rok medzinárodná odborná porota hodnotila takmer 700 prihlásených produktov.
Porotu tvoria nezávislé osobnosti z oblasti maloobchodu, vlastných značiek, gastronómie, reštaurácií, predajcov a novinárov.
Všetky ocenené výrobky bývajú následne vystavené v Amsterdame na každoročnej najväčšej výstave vlastných značiek International Trade Show.
COOP Jednota v tejto významnej súťaži bodovala aj v roku 2014, kedy sa víťazom kategórie stala Kremžská horčica Mamičkine dobroty.

Salute to Excellence Awards is a trademark of the Private Label Manufacturers Association and may not be used without its permission. The award in the Condiments category is based on the opinions of a panel of judges as to concept, appearance, texture/smell, presentation and value for money. Judging took place 5 and 6 April 2017. PLMA is not responsible for differences between the product as considered by the panel and the product as sold to consumers.

Kategórie: Podporujeme

JOJ Group je stabilne lídrom trhu v prime time

PRservis.sk - 17. júl 2017

BRATISLAVA 17. júla – JOJ Group bola aj v 28. týždni tohto roka jednotkou slovenských divákov v prime time v oboch cieľových skupinách (CS 12+ aj CS 12-54). Najvyššiu sledovanosť dosiahla v pondelok 10. 7. s 11,9 % ratingom a s 32,1 % podielom na trhu. Samotná TV JOJ zaznamenala v pondelok 9,9 % sledovanosť v hlavnom vysielacom čase v medzitýždňovom porovnaní opäť rástla (všetko v CS 12+).

V rebríčku TOP programov aj v uplynulých siedmich dňoch dominovala JOJka. Z ponuky všetkých slovenských televízií bolo tradične najsledovanejšie Najlepšie počasie, ktoré v pondelok dosiahlo 12,3 % rating a 31,3 % share v rámci univerzálneho publika. Druhé najsledovanejšie boli nedeľné Noviny TV JOJ s 11,4 % sledovanosťou a 31,3 % podielom na trhu, tretie sa umiestnilo Inkognito, ktoré začiatkom týždňa zaznamenalo opäť vysoko nadpriemerný výsledok, a to až 11,2 % rating a 28,1 % share v cieľovej skupine divákov starších ako 12 rokov.

Naďalej sa výborne darí aj piatkovej zábavnej show Všetko čo mám rád, ktorej štvrtá epizóda dosiahla 24,9 % výkon a výbornú 9,0 % sledovanosť v CS 12+, čím opäť potvrdila prvenstvo na trhu v čase svojho vysielania. Lídrom bola show v ženských i mužských cieľovkách, pričom najviac bolo diváčok vo veku 45 až 54 rokov, ktoré zaznamenali vynikajúci, až 11,5 % rating.

Lídrami trhu v čase svojho vysielania boli tento týždeň opäť aj seriál Pravá tvár v stredu večer (6,8 % Rtg a 17,6 % Shr v CS 12+) s 11,6 % sledovanosťou v ženskej CS 45-54, vo štvrtok zasa mladší diváci uprednostnili druhú epizódu show Heslo (5,6 % Rtg a 17,1 % Shr v CS 12-54).

Úspešný týždeň zavŕšila JOJka vydarenou nedeľou – jej film týždňa Tri dni na zabitie si včera večer pozrelo 333-tisíc divákov starších ako 12 rokov, so 7,1 % sledovanosťou a 19,1 % podielom na trhu. Akčný triller od Luca Bessona s Kevinom Costnerom v hlavnej úlohe si nenechali ujsť najmä muži v CS 45-54, ktorí dosiahli
až 11,3 % rating.

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54.
Zdroj dát: PMT Slovakia
PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

Územnoplánovacia dokumentácia - ÚPM Hnúšťa, ZaD č. 2

Hnusta.sk - 17. júl 2017

Cieľom týchto zmien a doplnkov je:
- doplnenie obytnej plochy Za humnami pre obytnú funkciu formou IBV

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Stránky