RSS čítačka

Spoločný boj proti daňovým únikom sa zintenzívni

Ministerstvo financií SR - 17. september 2018

Košice 17.september 2018 - Automatická výmena informácií, prehĺbenie spolupráce v oblasti daní, viacročný finančný rámec, či spoločné kroky v oblasti medzinárodného zdaňovania. To sú okruhy tém o ktorých v pondelok v Košiciach hovoril podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír s českou ministerkou financií Alenou Schillerovou.

Kategórie: Štátna správa

To najlepšie z ITAPY: Ako sa zmenil pohľad na eGovernment?

ITAPA - 14. september 2018
Jednou z najviac diskutovaných tém na kongresoch ITAPA bol aj eGovernment. Pozrite si najzaujímavejšie videá lídrov digitálnej transformácie, ktorí...
Kategórie: Podporujeme

Program Slovenskej národnej galérie – Október 2018

PRservis.sk - 14. september 2018

BRATISLAVA 14. septembra 2018

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy Osmičky

28. 2. – 31. 12. 2018
Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

August 1968

21. 8. – 10. 10. 2018
Kurátorka: Petra Hanáková

Mikrovýstava predstaví rok 1968 prostredníctvom hutnej audiovizuálnej koláže – tá by mala na malej ploche sprostredkovať jedinečný étos občianskeho vzdoru, ktorý v kultúre i vo vizuálnom umení predchádzal 21. augustu 1968, invázii „spojeneckých“ vojsk, a nasledoval aj po ňom. Filmami, fotografiami, plagátmi, karikatúrami, listmi rozhnevaných občanov, protest songmi či „heslami z múrov“ predstavíme jedinečný okamih našich dejín; dátum, ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou tvárou prakticky zo dňa na deň rozplynula.

Október 1918
10. – 31. 12. 2018

Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (okolo 1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom bude prezentované netradičným spôsobom.

FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

7. – 21. 10. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Česku a na Slovensku považujeme za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Výstava sa po prvýkrát pokúša o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Vystavené diela sú zo zbierok SNG, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Sprievodné programy Pondelok 1. 10. | 19.00
Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 2. 10. | 19.00
Kompozičné laboratórium: Pavol Šimai

Cyklus prednášok spojených s premietaním pokračuje vhľadom do tvorby slovenského hudobného skladateľa Pavla Šimaia (1930). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Projekcia dokumentárneho filmu Pavol Šimai (réžia Ivan Ostrochovský, 2015, 26 min.). Hudobný hosť Ronald Šebesta.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií či kompozičných postupov mimo akademickej pôdy.
Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 3. 10. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Rozprávka

Poputujte s nami do krajiny rozprávok, kde nič nie je nemožné podobne ako vo svete umenia. Aj keď sa nám môže zdať, že v rozprávkach je všetko čierno-biele, na našej výprave nás bude sprevádzať množstvo farieb. Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 4. 10. – sobota 6. 10. | FB Zrejmé
Medzigeneračný festival OLD´s COOL Bratislava 2018

2. ročník kultúrneho medzigeneračného festivalu OLD´s COOL 2018

Štvrtok 4. 10. | 17.00 Swingová tančiareň so Stále dobrí a Charlie Dance Studio
                           18.30 Koncert Geriatrio
Piatok 5. 10. |  18.00 | registrácia cez FB ZREJME / dobrovoľné vstupné 2 €
STO rokov Československa – medzigeneračný kvíz
​                         20.00 klavírny koncert Marty Matyásovej
Sobota 6. 10. | 18.00 Jedna babka povedala… Ako sa (ne)darí konšpiráciám vo vašom okolí?
                           20.00 Afterparty s DJ Reverend

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Sunday, October 7 | 4.00 p.m.
Sunday Rest: Filla – Fulla | The Artist´s Fate

This exhibition project combines two classics of Czech and Slovak modern art, Emil Filla and Ľudovít Fulla. The lecture will enable a deeper penetration into their work characterized by a re-evaluation of the Western European avant-garde art schools in the course of their lives in the first half of the 20th century.

Esterházy Palace, 3rd floor
Free admission

Streda 10. 10. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Rozprávka

Poputujte s nami do krajiny rozprávok, kde nič nie je nemožné podobne ako vo svete umenia. Aj keď sa nám môže zdať, že v rozprávkach je všetko čierno-biele, na našej výprave nás bude sprevádzať množstvo farieb. Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 11. 10. | 18.00
Kurátorský výklad: Kubizmus a avantgardy v tvorbe Ľudovíta Fullu a Emila Fillu

Ďalší tematický výklad Kataríny Bajcurovej, kurátorky výstavy Filla  ̶ Fulla | Osud umělce – Osud umelca. Priblíži v ňom tvorbu oboch klasikov slovenského a českého umenia, v ktorej každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup 4 € / 2 €

Piatok 12. 10. | 16.30 – 18.00 | Rodina
BookObrazy: Piotr SochaWojciech Grajkowski: Stromy

Navštívte s nami zázračný svet stromov a zistite, prečo sú také dôležité, koľko druhov ich existuje, ktoré z nich sú najvyššie, najstaršie a najhrubšie, skamenené, letokruhové, bonsajové, endemity alebo baobaby, obývané, bájne či historické…

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 14.10. | 15.00
Siesta v galérii: FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

Nedeľný výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 16. 10. | 19.00 | Dvorana VŠMU
Hudba dneška v SNG 29  ̶  Gabriella Smart, klavír (Austrália)

Program: „Of Broken Trees and Elephant Ivories“
Cat Hope, Jon Rose, Elena Kats Chernin, Luke Harrald a i.

Inšpiratívna klaviristka a umelecká riaditeľka významného festivalu Soundstream New Music Festival v austrálskom Adelaide Gabriella Smart sa počas svojej umeleckej rezidencie v poľských Katoviciach predstaví sériou koncertov po Európe, v rámci ktorej zavíta aj do Bratislavy. Program Of Broken Trees and Elephant Ivories (názov pochádza z piesne Joni Mitchellovej inšpirovanej Beethovenom) je výberom zo série skladieb austrálskych a nemeckých skladateľov, ktoré vznikli pre rovnomenný projekt inšpirovaný „kultúrnym príbehom klavírov“ z rozmanitých kútov Austrálie. Klavír ako reprezentant „kultúrneho dedičstva európskej domoviny“ hral v koloniálnom príbehu austrálskeho kontinentu mimoriadne dôležitú úlohu a jeho „príbeh“ sa už aj v minulosti stal inšpiráciou pre viaceré umelecké projekty (napríklad pre u nás známy projekt Rossa Bolletera s „vyhodenými klavírmi“).

Jesenné koncerty z cyklu Hudba dneška v SNG sme z dôvodu deinštalácie nestálej expozície gotiky a baroka nestex, ktorá bola v ostatných rokoch zároveň koncertnou sálou, museli presunúť do náhradného priestoru. Dva koncerty cyklu Hudba dneška v SNG sa teda výnimočne uskutočnia v Dvorane VŠMU.

Koncertný cyklus HUDBA DNEŠKA V SNG v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s InMusic, o. z., a Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava
Vstupné: 7 € / 4 €

Štvrtok 18. 10. | 18.00                         
Workshop pre dospelých: Avantgardný remix

Emil Filla a Ľudovít Fulla sú považovaní za významné osobnosti moderného avantgardného uvažovania, no napriek tomu celkom nezanevreli na kultúrne dedičstvo minulosti. Na workshope sa pustíme cestou experimentovania so zvukom a rytmom zakorenenými v tradícii, z ktorých vyskúšame vytvoriť modernú kompozíciu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 18. 10. | 18.30
Edičná udalosť roka v SNG: Stano Filko 1 A_nna D_aučík_ová  Trans_formácie

Špeciálny večer venovaný prezentácii dvoch aktuálnych publikácií Slovenskej národnej galérie, ktoré na základe niekoľkoročného výskumu spracovávajú tvorbu dvoch výrazných osobností súčasného slovenského a európskeho umenia – Stana Filka a Anny Daučíkovej. Slávnostné uvedenie knižných publikácií: Stano Filko 1 autorov a editorov Lucie Gregovej Stach, Aurela Hrabušického (SNG) a grafického dizajnéra Petra Lišku; A_nna  D_aučíko_ová Trans_formácie od spoluautoriek Anny Daučíkovej, Moniky Mitášovej (ed.), Ruth Noack, Nóry Ružičkovej a Adély Svobodovej.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Piatok 19. 10. | 18.00
UZAVRETIE KRUHU: Meet IOKO & N.A. Eyewear

Počas uplynulých troch rokov IOKO prinášalo stretnutia s európskym nezávislým okuliarovým dizajnom. Tentokrát bude v hlavnej úlohe IOKO a víťazka Czech Grand Design/Designer 2017 a okuliare vyrábané výsostne ručne!

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 21. 10. | 16.00 – 18.00
Finisáž výstavy Filla  ̶ Fulla: Osud umělce ǀ Osud umelca

Slávnostné ukončenie výstavy, ktorá sa po prvýkrát pokúsila o porovnanie a paralely, ale i o odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít, ktoré patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenské umenia 20. storočia. O tvorbe Emilla Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980) nielen v kontexte výstavy prehovoria kurátorka Katarína Bajcurová a Alica Štefančíková, riaditeľka Galérie Benedikta Rejta v Lounoch. Výklad doplnia interpretované piesne z Fillových zvitkov.

Neskorá tvorba Emila Fillu sa nachádza v zbierkach Galérie Benedikta Rejta v Lounoch, kde má umelec svoju stálu expozíciu. Na neďalekom Zámku Peruc, na ktorom strávil posledné roky života, sa nachádza Pamätná síň Emila Fillu, ktorá je od konca 60. rokov 20. storočia v správe GBR Louny. Základom jej zbierkového fondu sú diela Emila Fillu, ktoré po smrti umelca darovala manželka Hana Fillová štátu.

Partnerom sprievodného programu je České centrum v Bratislave.

Výstava je v posledný deň trvania otvorená v predĺžených hodinách do 20.00 hod.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 23. 10. | 17.00
Architúra: Architektúra Československa

Tento mesiac si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky. Vraví sa, že v 20. storočí vzniklo na Zemi viac stavieb ako v celej predchádzajúcej minulosti dohromady. Naše mestá sa vďaka tomu zmenili rovnako výrazne ako náš život v nich. Mnohé z týchto stavieb sú dnes pamätníkmi, v ktorých slohu je možné pozorovať vývoj spoločnosti. V októbrovej Architúre preto nemôžeme inak, ako prejsť cestou vývoja architektúry v štáte Československo. Od historizmu, cez monumentalizmus, dekoratívny štýl a kubizmus, až k moderne, funkcionalizmu a k medzinárodnému štýlu. Storočie v kocke na príklade jednej mestskej štvrte. Architúrou bude sprevádzať architekt Martin Zaiček.
Miesto stretnutia: Šafárikovo námestie, Landererov park
4 € / 2 € / Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk

Streda 24. 10. | 19.00
Just Playin – komorná debata o tvorbe beatov

Just Playin je formát komornej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, procesoch vzniku, ale aj o prirodzených hudobných emóciách. Na živo zahrá Gladia moony.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Piatok 26. 10. | 16.00 – 18.00
Andrea Kárpáti: Digitalizácia múzeí – informačné technológie podporujúce porozumenie umeniu

Ako môžu zbierkotvorné inštitúcie využiť potenciál digitálnych technológií nielen pre prezentáciu svojich zbierok, ale aj na ich lepšie uchopenie? Otvorená prednáška predstaví nové možnosti modernizácie vzdelávania a komunikácie v múzeách a galériách. Andrea Kárpáti pôsobí na Eötvös Loránd University v Budapešti, kde sa venuje vizuálnym štúdiám a vzdelávaniu umením. Prednáška s diskusiou bude vedená v anglickom jazyku.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 28. 10. | 15.00– 17.00 | Rodina
Nedeľa v premenách: (Ne)očakávané otvorenie

Ak má vzniknúť niečo nové, musí sa to najprv pripraviť. Inak to nie je ani v galérii. Väčšina príprav však prebieha v zákulisí za zatvorenými dverami. Príďte k nám a my vám otvoríme dvere tam, kde inokedy vstúpiť nemôžete!

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 30. 10. | 17.00
Čaj o piatej v SNG

„Scenár“ kniha, v ktorej môžeme sledovať ako sa manželský pár vyrovnáva s vlastným starnutím, bude ďalšou témou pravidelného podujatia „Čaj o piatej v SNG“ pre aktívnych seniorov, ktoré organizuje STÁLE DOBRÍ, n.o., v spolupráci so SNG. O knihe, téme a o príbehu sa s nami porozpráva autorka Etela Farkašová.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Výtvarka

Uvádzame dva tímy Výtvarky pre deti vo veku 8 až 10 rokov (1. tím) a 11 až 13 rokov (2. tím). Kurz prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Prostredníctvom nich sa s mladšími účastníkmi zoznámime so základnými výtvarnými pojmami. S druhým tímom si ich upevníme rozširovaním poznatkov, ktoré overíme v praxi.

každý pondelok 15.00 – 16.45 (11 – 13 rokov) a 17.00 – 18.30 (8 – 10 rokov) / od 17. 9. 2018
cena: 85 € / polrok (17 stretnutí)
rezervácia: patucova@sng.sk
prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy.

Program je určený pre deti od 13 do 17 rokov.

každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 19. 9. do 12. 12. 2018
cena: 25 € / 7 stretnutí
rezervácia: tribulova@sng.sk

The post Program Slovenskej národnej galérie – Október 2018 appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Týždeň mobility

Cachtice.sk - 14. september 2018
Kategórie: Samospráva

Školský parlamentný výbor vyzval ministerku na riešenie krízy v SAV

SAV.sk - 14. september 2018
Poslanci školského parlamentného výboru dnes vyzvali ministerku školstva, aby do 30 dní informovala o konkrétnych krokoch na vyriešenie krízovej situácie v SAV. Za uznesenie hlasovali všetci poslanci výboru. „Výbor národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport žiada ministerku školstva, aby do 30 dní po prijatí tohto uznesenia informovala výbor o tom, aké konkrétne kroky zrealizuje, aby sa vyriešila krízová situácia v SAV a zabezpečila sa právna istota tejto inštitúcie, a prijala riešenie, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh v Bratislave

SAV.sk - 14. september 2018
Ústav krajinnej ekológie SAV sa aj tento rok  zapojil do tretieho ročníka Vedeckého veľtrhu. Organizujú ho v púiatok 14. septembra: Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na námestí NC Eurovea v Bratislave. Jeho ústrednou myšlienkou je snaha ukázať deťom cestu k vede a technike. Program ÚKE SAV s názvom Objavujeme záhady živej a neživej prírody  oslovil deti každej vekovej kategórie. Pozorovanie pod mikroskopom, vedecké hry a súťaže a praktické ukážky ...
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko spoločnosti: HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a. s. – Domáce hnedé uhlie elektrinu rozhodne nezdraží!

PRservis.sk - 14. september 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rámci svojich kompetencií a cenovej regulácie každoročne stanovuje a prehodnocuje tarifu za prevádzkovanie systému (ďalej TpS). Tá pozostáva z kompenzácií nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektriny a tepla, nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia a nákladov na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou.

PRIEVIDZA 14. septembra 2018 – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rámci svojich kompetencií a cenovej regulácie každoročne stanovuje a prehodnocuje tarifu za prevádzkovanie systému (ďalej TpS). Tá pozostáva z kompenzácií nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektriny a tepla, nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia a nákladov na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou.

Od 1. septembra 2018 sa zvýšila zložka TpS pokrývajúca náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia z pôvodných 4,3559 Eur/MWh na súčasných 5,1428 Eur/MWh. Ostatné zložky TpS, teda obnoviteľné zdroje energie, kombinovaná výroba elektriny a tepla a organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou sú vo výške 21,8452 Eur/MWh.

Stalo sa tak na základe žiadosti Slovenských elektrární z dôvodu enormného rastu ceny emisných kvót CO2 na trhu (priemerná cena v rokoch 2016 a 2017 bola na úrovni cca 5,50 Eur/tonu, pričom v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 21 Eur/tonu). Treba podotknúť že zložka TpS pokrývajúca náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia sa od roku 2014 nezvyšovala (4,4337 Eur/MWh v rokoch 2014 – 2016), pričom dokonca v rokoch 2017 – 2018 došlo k jej miernemu poklesu na 4,3559 Eur/MWh. Čiže o ide prvý nárast za ostatných 5 rokov.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že predmetné zvýšenie TpS, resp. nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia platí od septembra do konca tohto roka, čiže len 4 mesiace, pretože ÚRSO akceptoval aktualizáciu nákladov na nákup emisných kvót na zvyšok roka 2018. Pre rok 2019 ÚRSO uskutoční novú cenovú reguláciu TpS, ako aj nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, kde budú zohľadnené nové vstupy z trhového prostredia (rastúca trhová cena elektriny, za ktorú predávajú elektrinu Slovenské elektrárne  vykompenzuje zvýšené náklady na emisné kvóty CO2.).

Zvýšené náklady na obstaranie emisných kvót CO2, ktoré musia znášať Slovenské elektrárne  sú príjmom štátu – Slovenskej republiky,  teda štátneho rozpočtu. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza ani spoločnosť Slovenské elektrárne z toho nijako neprofitujú.

Tvrdenia opozičných politikov, ako aj rôznych analytikov o raste podpory na úroveň 115,7 mil. Eur považujeme za zavádzajúce verejnosť, pretože predmetné zvýšenie tarify z titulu podpory výroby elektriny z domáceho uhlia bude platiť iba 4 mesiace v tomto roku. Za predchádzajúcich 8 mesiacov tohto roka prebiehala výroba elektriny podľa pôvodného rozhodnutia ÚRSO, čiže celková podpora v roku 2018 bude podstatne nižšia,  ako to uvádzajú niektorí  politici a analytici.

Adriana Siváková,
Tlačová hovorkyňa

The post Stanovisko spoločnosti: HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a. s. – Domáce hnedé uhlie elektrinu rozhodne nezdraží! appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Predstavujeme garantovanú energetickú službu, spoľahlivého pomocníka pri obnove budov a zariadení

PRservis.sk - 14. september 2018

BRATISLAVA 14. septembra 2018 – Pohľad na schémy projektov garantovanej energetickej služby – GES, dokáže odradiť nejedného záujemcu. V skutočnosti je celý proces  oveľa jednoduchší, ako sa môže zdať. Stačí sa len vyznať v spleti základných pojmov a toho, ako celý proces funguje.

Čo je GES?

Garantovaná energetická služba – GES, často z angličtiny označované aj ako EPC je – zjednodušene povedané – projekt, v rámci ktorého vám dodávateľ energetických služieb (ESCO spoločnosť), zavedie v nehnuteľnosti alebo verejných objektoch energeticky úsporné opatrenia. Kto začal počítať náklady, môže ihneď prestať. Dodávateľ služieb (ESCO) vám výšku úspor garantuje a práve tými sa celý projekt spláca. Na svojich pravidelných výdavkoch však do skončenia zmluvy nepocítite prakticky nič a následne už len šetríte. No závisí to aj od modelu, ktorý si zvolíte.

Spomenuli sme ESCO spoločnosť, o čo ale ide? Je to dodávateľ energetických služieb, ktorý na seba vezme riziká spojené s projektom, vrátane finančného a to počas celého trvania projektu. Preto je v jej záujme, aby bol projekt od začiatku realizovaný v najvyššej možnej kvalite.

Ešte predtým, než sa rozhodnete pre konkrétny obchodný model, mali by ste brať do úvahy aj svoju počiatočnú pozíciu a to, čo všetko chcete v rámci energeticky úsporných opatrení dosiahnuť. Projekt môžete realizovať aj za vlastné prostriedky, no návratnosť a ďalšie náležitosti je potrebné prekonzultovať s odborníkmi, aby ste sa vyhli sklamaniu.

V čom spočíva úspora energie a aké sú jej benefity

Energetická úspora sa dosahuje rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, kde a ako sa realizuje. Spravidla ide o modernizáciu celého objektu, optimalizáciu spotreby a výmenu technických zariadení (vykurovacie zariadenia, výmena kotlov a svietidiel, nové rozvody, vzduchotechnické jednotky, atď.) tam, kde je to potrebné. Všetko s ohľadom na ochranu životného prostredia a celkové zlepšenie komfortu. Vďaka tomu nielen šetríte svoje budúce prostriedky, ale prispievate k environmentálnej udržateľnosti, chránite zdravie svojich nájomníkov a výrazne zvyšujete hodnotu svojho majetku.

„Sme presvedčení, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú naozaj veľké, potenciál však dostatočne nevyužívame. No verím, že s novým usmernením Eurostatu, vďaka ktorému sa GES služby nebudú rátať do verejného dlhu, sa dočkáme kvalitnej obnovy verejných budov a tým aj efektívnejšieho školstva, zdravotníctva a verejnej správy,“  hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).

Komu sa projekt GES oplatí

Projekty s garantovanou úsporou energie nikoho nelimitujú. Môžu ich realizovať súkromní podnikatelia s víziou budúcich úspor energií, ale aj školy, nemocnice, úrady a iné verejné inštitúcie. Obzvlášť voľnejšie ruky má od tohto roku verejný sektor, aj práve kvôli vyššie spomínaným zmenám v usmernení Eurostatu. Aj napriek tomu, že nové podmienky sú vítané, obnova si stále vyžaduje silnú motiváciu vlastníkov a správcov budov. Či už vo forme vzdelávania o garantovaných energetických službách, prezentáciou a oceňovaním projektov, ktoré idú príkladom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Asociácia poskytovateľov energetických služieb vyhlasuje už druhý ročník ocenenia EFEKTIA s podtitulom Voľnejšie ruky pre verejný sektor.

Zabojovať o najlepší projekt energetickej úspory môžete aj vy, stačí prihlásiť svoj projekt do 30.9. na webe http://www.apes-sk.eu/efektia_home/. Vyhlásenie víťazov aj s prezentáciou projektov sa uskutoční na slávnostnom galavečere. Viac informácií o garantovanej energetickej službe a ocenení EFEKTIA 2018 nájdete na http://www.apes-sk.eu/

The post Predstavujeme garantovanú energetickú službu, spoľahlivého pomocníka pri obnove budov a zariadení appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Upozornenie pre včelárov

StaraLubovna.sk - 14. september 2018
Kategórie: Samospráva

Hercule Poirot a 3 vynikajúce detektívky

PRservis.sk - 13. september 2018

BRATISLAVA 13. septembra 2018 – „Je to klasická Christie… nešetrí falošnými stopami a od tých skutočných odvádza našu pozornosť vždy v tom najsprávnejšom okamihu.“Takto písal Birmingham Post o jednej z kníh, ktoré sa dostali do tohto skvelého výberu. Je to lahôdka pre fanúšikov legendárnej Agathy Christie, aj všetkých milovníkov klasických detektívok.
Práve vyšiel druhý výber 3x Hercule Poirot 2. Nájdete v ňom špičkové detektívky Smrť v oblakoch, Vraždy podľa abecedy a Smrť pani McGintyovej.
Patria k najznámejším dielam Agathy Christie. A aj po rokoch zaujmú originálnou zápletkou a jej nečakaným rozuzlením.

Vynikajúci výber na 500 stranách vás nadchne. Hercule Poirot ukazuje svoje najlepšie kúsky a hoci má vo všetkých troch prípadoch do činenia s mimoriadne rafinovanými páchateľmi, jeho povestné malé sivé bunky ani v jednom z nich nezlyhajú.

Smrť v oblakoch

Počas letu z Paríža do Croydonu Hercula Poirota premôžu driemoty, a keď sa tesne pred pristátím preberie, vysvitne, že jedna z cestujúcich, istá madame Giselle, je mŕtva. Vyzerá to, že zomrela na srdcový záchvat alebo na uštipnutie osou, ktorá počas letu obťažovala viacerých pasažierov, no Poirot objaví skutočnú príčinu jej smrti: malý šíp s jedovatým hrotom, vystrelený z nejakej trubice či fúkačky, akú používajú domorodé kmene. Niet pochýb, že madame Giselle zavraždili…
Geniálny príbeh, ktorý vás udrží v napätí až do posledných strán. V úvode knižky nájdete aj schému zadnej paluby Prometea a viete si tak lepšie predstaviť, kde kto sedel a ako to vyzeralo.

Vraždy podľa abecedy

Táto detektívka z roku 1936 patrí k najslávnejším a najlepším dielam Agathy Christie. V prímorských letoviskách na juhu Anglicka vyčíňa sériový vrah. V anonymných listoch, ktoré posiela slávnemu detektívovi, vopred upozorňuje na miesto najbližšej vraždy. Aj výber obetí podľa abecedy svedčí o metodickej mysli, čo sa rozhodla hodiť rukavicu samému Herculovi Poirotovi.
Ak máte radi postavu slávneho belgického detektíva, tento príbeh musíte prečítať. Remeselne zručne napísaná detektívka s nečakaným rozuzlením.

Smrť pani McGintyiovej

Tichou dedinkou Broadhinny na malebnom anglickom vidieku otrasie surová vražda: starú upratovačku McGintyovú ktosi zniesol zo sveta silným úderom do tyla. Podozrenie ihneď padne na jej podnájomníka Jamesa Bentleyho, čudáckeho mladého muža bez prostriedkov. Súd Bentleyho uzná vinným, no inšpektor Spence má napriek tomu silné pochybnosti o jeho vine, a tak sa s prosbou o pomoc obráti na svojho známeho, súkromného detektíva Hercula Poirota. Len čo sa Poirot oboznámi s prípadom, rozhodne sa stoj čo stoj zabrániť poprave nevinného človeka a vypátrať skutočného vraha. Netuší však, že tým sa aj jeho život ocitol vo vážnom ohrození…
Všetky 3 detektívky nájdete v tomto vynikajúcom komplete 3x Hercule Poirot 2.

Prečítajte si úryvok z knihy SMRŤ V OBLAKOCH:

1  Z PARÍŽA DO CROYDONU

Septembrové slnko rozpaľovalo betón letiska Le Bourget, keď cestujúci prechádzali po letiskovej ploche a nastupovali do dopravného lietadla Prometeus, ktoré malo o niekoľko minút odletieť do Croydonu.
Medzi poslednými nastúpila Jane Greyová a obsadila miesto číslo šestnásť. Niektorí cestujúci už prešli deliacimi dverami popri malej kuchynke a dvoch toaletách do prednej kabíny lietadla. Väčšina ľudí už sedela. Z druhej strany uličky k nej doliehal živý rozhovor, v ktorom prevládal ostrý, prenikavý ženský hlas. Jane mierne skrivila pery. Až pridobre poznala takýto druh hlasu.
„Moja drahá… neuveriteľné… nemala som ani potuchy… Vravíte Juan Les Pins? Ach áno. Nie… Le Pinet… Ale áno, vždy tá istá stará partia… Pravdaže si sadneme spolu. Že sa to nedá? Kto…? Ach áno, rozumiem…“
Potom sa ozval zdvorilý mužský hlas s cudzím prízvukom.
„S najväčšou radosťou, madam.“
Jane ukradomky vrhla pohľad tým smerom.
Malý starší muž s veľkými fúzmi a vajcovitou hlavou, ktorý sedel oproti Jane na druhej strane uličky, sa práve úslužne sťahoval zo svojho miesta.
Jane trochu obrátila hlavu a uvidela dve ženy, ktorých nečakané stretnutie vyvolalo zdvorilú reakciu u neznámeho. Zmienka o Le Pinet v nej vzbudila zvedavosť, keďže tam bola aj ona.
Pamätala sa veľmi dobre na jednu zo žien – utkvelo jej v pamäti, kedy ju videla naposledy – pri stole, kde sa hral bakarat. Prsty malých rúk sa jej nervózne chveli a jemne namaľovaná tvár, ako vymodelovaná z drážďanského porcelánu, striedavo červenela a bledla. Pri troche námahy by si Jane vedela spomenúť aj na jej meno. Počula ho od priateľky, ktorá povedala: „Je peerka, to hej, ale nie z tých pravých – bývalá zboristka.“
V priateľkinom hlase zaznelo vtedy pohŕdanie. Maisie mala výborné miesto, sama bola masérka, ktorá zbavovala svoje zákazníčky nadbytočného tuku.
Tá druhá žena, prebehlo Jane mysľou, je však pravá vidiecka šľachtičná s dlhou konskou tvárou. Vzápätí na obidve ženy zabudla a zahľadela sa cez okienko na letisko. Stálo tam niekoľko lietadiel. Jedno vyzeralo ako obrovská kovová stonožka.
Jediné miesto, ktorému sa tvrdohlavo vyhýbala pohľadom, bolo sedadlo priamo oproti nej, na ktorom sedel mladý muž.
Mal na sebe modrý pulóver. Jane sa rozhodla nepozrieť vyššie, lebo by sa im pohľady mohli stretnúť, a to nechcela.
Mechanici pokrikovali na seba po francúzsky; motory sa rozrevali, potom stíchli a znova sa rozrevali. Mechanici odtiahli spred kolies brzdné kliny a lietadlo sa rozbehlo.
Jane zatajila dych. Letela iba druhý raz v živote, a preto ešte pociťovala vzrušenie. Zdalo sa, že určite narazia do plota okolo letiska, a vtom… nie, už sa vznášali nad zemou… stúpali… stúpali… opísali oblúk… a Le Bourget bolo hlboko pod nimi.
Poludňajšia linka do Croydonu odštartovala. V lietadle bolo dvadsaťjeden cestujúcich – desať v prednej kabíne, jedenásť v zadnej. Posádku tvorili dvaja piloti a dvaja stevardi. Zvuk motorov znel tlmenejšie, takže si nebolo treba dávať vatu do uší. Ale hluk bol aj tak dosť silný, odrádzal od rozhovoru a podnecoval rozmýšľanie.
Lietadlo s hukotom mierilo ponad Francúzsko k Lamanšskému prielivu a cestujúci v zadnej kabíne sa venovali svojim myšlienkam.
Jane Greyová si vravela: „Nepozriem naňho… Nepozriem… Radšej nie. Budem sa ďalej dívať z okna. Nájdem si niečo, nad čím by som mohla uvažovať – tak je to najlepšie. Upokojí ma to. Všetko si prejdem od začiatku.“
Rázne sa v duchu vrátila k tomu, čo nazývala začiatkom, ku kúpe žrebu. Bola to výstrednosť, ale aspoň vzrušujúca.
Priniesla aj veľa smiechu a dobiedzania v kaderníctve, kde Jane pracovala spolu s ďalšími piatimi dievčatami.
„Čo urobíš s výhrou, zlatko?“
„Mám to premyslené.“
Plány… vzdušné zámky… podpichovanie.
Nakoniec nevyhrala hlavnú cenu, ale vyhrala sto libier.
Sto libier!
„Polovicu oplieskaj, zlatko, a druhú si nechaj na horšie časy. Človek nikdy nevie.“
„Na tvojom mieste by som si kúpila kožuch – ale nejaký parádny.“
„A čo tak výletná plavba?“
Jane pri pomyslení na výletnú plavbu zaváhala, ale napokon ostala pri svojom prvom nápade. Týždeň v Le Pinet. Mnohé zákazníčky odchádzali do Le Pinet alebo sa odtiaľ práve vracali. Kým jej šikovné prsty tvarovali a upravovali kučery, jazyk automaticky vyslovoval zvyčajné frázy: „Tak, kedy sme vám naposledy robili trvalú, madame?“ „Máte neobyčajný odtieň vlasov, madame.“ „Mali sme prekrásne leto, však, madame?“ ona pritom myslela na iné. A prečo by som, dočerta, nemohla ísť do Le Pinet aj ja? Teraz si to už mohla dovoliť.
Šatstvo nebol problém. Ako väčšina londýnskych dievčat zamestnaných v módnych podnikoch dokázala za smiešne malú čiastku zázračne držať krok s poslednou módou. Nechty, mejkap a účes mala v najlepšom poriadku.
Jane odcestovala do Le Pinet.
Je vôbec možné, že by sa spomienky z desaťdňového pobytu v Le Pinet teraz scvrkli na jedinú príhodu?
Na príhodu pri stole s ruletou. Jane si na každý deň dovolila minúť na hazard určitý obnos, ktorý v nijakom prípade nechcela prekročiť. Napriek rozšírenej povere nemala ako začiatočníčka v hre šťastie. Bol to jej štvrtý večer a posledná stávka. Dovtedy opatrne stavala na farbu alebo na niektorý z tuctov. Niečo síce vyhrala, ale viac prehrala. A teraz čakala so žetónom v ruke.
Zatiaľ nikto nestavil na dve čísla, na päťku a šestku. Má svoj posledný žetón staviť na niektoré z nich? Ale na ktoré? Na päťku či šestku? Ktoré jej prinesie šťastie?
Päťka – určite padne päťka. Guľôčka sa rozbehla. Jane vystrela ruku. Šestka, staví na šestku.
Bol najvyšší čas. Ona a hráč oproti nej stavili súčasne, ona na šestku, on na päťku.
„Rien ne va plus,“ povedal krupiér.
Guľôčka s klopnutím zastala.
„Le numéro cinq, rouge, impair, manque.“
Jane sa takmer rozplakala od roztrpčenia. Krupiér zhrabol žetóny a vyplatil výhry. Muž oproti nej povedal: „Nevezmete si svoju výhru?“
„Moju?“
„Áno.“
„Veď ja som stavila na šestku.“
„Určite nie. Na šestku som stavil ja, vy na päťku.“
Mal veľmi príťažlivý úsmev. Biele zuby v opálenej tvári. Modré oči. Krátke kučeravé vlasy.
Jane si neveriaco zobrala výhru. Je to pravda? Bola trochu popletená. Možno žetón naozaj položila na päťku. Pochybovačne sa pozrela na neznámeho, no on sa na ňu iba milo usmial.
„Správne,“ povedal. „Ak tam tú výhru necháte ležať, schmatne ju niekto iný, kto na ňu nemá právo. Je to starý trik.“

Milan Buno, literárny publicista

The post Hercule Poirot a 3 vynikajúce detektívky appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Stránky