5. ročník konferencie Happy Company, ktorá má podtitul: Má zmysel, mať zmysel?

RSS čítačka

Oznámenie o zámere predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hnusta.sk - 19. apríl 2017
Platí do:  11.05.2017

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/405/2017 oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Tenis naživo? Máme pre vás vstupenky na zápas Slovensko - Holandsko vo FedCupe

Banm.sk - 19. apríl 2017
V sobotu 22. apríla a v nedeľu 23. apríla bude Bratislava dejiskom barážového tenisového stretnutia o účasť vo svetovej skupine Pohára federác...
Kategórie: Samospráva

MPRV: Rezorty pôdohospodárstva a zdravotníctva zasadili vianočné stromčeky pre štátne nemocnice

PRservis.sk - 18. apríl 2017

BRATISLAVA 18. apríla -

Rezorty pôdohospodárstva a zdravotníctva zasadili vianočné stromčeky pre štátne nemocnice

150 zasadených stromčekov v lesnej škôlke Šajdíkove HumenceSpolupráca ministerstiev pôdohospodárstva, zdravotníctva, Lesov SR a Univerzitnej nemocnice BratislavaLesy SR zásobujú domácnosti  vianočnými stromčekmi v počte 5 tisíc kusovMinisterka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Gabriela Matečná zasadila spolu so zástupcami ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), Lesov SR a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) 150 vianočných stromčekov. Všetky poputujú do štátnych nemocníc.

„Nadväzujeme na milú tradíciu, keď sme uplynulý rok v decembri dodali do nemocníc, detských domovov či sociálnym pracoviskám vianočné stromčeky,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Myslíme na všetkých pracovníkov aj pacientov, ktorým pracovné povinnosti či zdravotný stav neumožnia stráviť najkrajšie sviatky v roku v kruhu svojej rodiny. Darovaním živého voňavého stromčeka im aspoň čiastočne navodíme vianočnú atmosféru. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli, aby podporili dobrú vec. Verím, že sadenie bude pokračovať každý rok.“

„Sme veľmi vďační ministerstvu pôdohospodárstva, chceme aj my priložiť ruku k dielu, zúčastniť sa tejto milej akcie a podporiť túto tradíciu, pretože Vianoce sú, i keď teraz možno o nich hovoriť je trochu predčasné, najkrajším obdobím roka,” uviedol Stanislav Špánik, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva.

Podľa Miroslava Bdžocha, generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Bratislave, je potešením, že mohli byť na konci minulého roka byť prvou nemocnicou, ktorá získala stromčeky od rezortu pôdohospodárstva: “Pre mňa je to symbolické, to čo sme dostali, dnes radi vrátime, to znamená podujmeme sa na to, aby nové stromčeky vznikli.“

Zástupcovia rezortov pôdohospodárstva a zdravotníctva vysadili približne 150 stromčekov odrôd smrek omorikový, smrek pichľavý a jedľa kórejská. „Šajdíkove Humence sú jedným z 11 škôlkarskych stredísk odštepného závodu Semenoles patriaci Lesom SR,“ upresnil Marian Staník, generálny riaditeľ LESOV SR. Na rozlohe 67 hektárov je v stredisku rozpestovaných celkovo 4,68 milióna stromčekov. Dokopy je v OZ Semenolese na ploche 180 hektárov rozpestovaných 70 miliónov sadeníc. Väčšina sa používa na obnovu lesa, približne 5000 putuje ročne do slovenských domácností ako symbol Vianoc.

Michal Feik
Odbor komunikácie a marketingu

Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

SAV.sk - 18. apríl 2017
Ako pozerá na úlohu historikov v spoločností vyznamenaný vedec, čo riešia košickí neurobiológovia, kto sú členovia novozvoleného Predsedníctva SAV? Tieto a ďalšie témy prináša nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV. Pod titulkom Čo vidieť v zrkadle sa časopis vracia k akreditáciám ústavov. „Hoci po zverejnení prvých výsledkov akreditácie Slovenskej akadémie vied sa čísla interpretovali rôzne, podstatný je tento údaj: 32 z jej 57 ústavov robí minimálne ...
Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Chcete hodnotiť štátne IT projekty? Prihláste sa!

PRservis.sk - 18. apríl 2017

BRATISLAVA 18. apríla -

Chcete hodnotiť štátne IT projekty? Prihláste sa!

Na prihlásenie do databázy odborných hodnotiteľov máte už len 4 dni 

Podpredseda vlády Peter Pellegrini finišuje v realizácii ďalšieho kroku k vyššej transparentnosti čerpania eurofondov. Jeho úrad otvoril možnosť byť odborným hodnotiteľom projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra pre širokú odbornú verejnosť. Potencionálni záujemcovia môžu svoje žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov zasielať elektronicky,  najneskôr  však do piatku 21. apríla 2017.

V marci 2017 vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII) výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti.  Prostredníctvom tejto výzvy ÚPVII hľadá odborných hodnotiteľov, ktorí budú hodnotiť žiadosti o nenávratný finančných príspevkov predkladané v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

„Spolu s kolegami z úradu systematicky pracujeme na tom, aby prerozdeľovanie eurofondov bolo efektívne, transparentné a menej byrokratické. Hodnotenie projektov je podstatnou súčasťou celého procesu. Naše dvere sú otvorené, a aj preto sme vyhlásili výzvu, pomocou ktorej chceme zapojiť IT odborníkov z praxe do hodnotenia projektov. Spolu s náhodným prideľovaným projektov na hodnotenie tak chceme zastaviť pochybnosti o tom, prečo a ako boli predložené žiadosti o finančné príspevky vyhodnotené,“  uviedol Pellegrini.

Od potencionálnych hodnotiteľov sa očakáva minimálne 5 ročná prax a istá úroveň znalostí v oblasti IT a programových dokumentoch Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Záujemcovia preto musia predložiť štruktúrovaný životopis, v ktorom uvedú skúsenosti v oblasti IT,  napr. či disponujú certifikátmi IT projektového riadenia, podieľali sa na analýze, návrhoch alebo implementácii integrovaných IT riešení, či majú skúsenosti s implementáciou projektov použitím architektúry orientované na služby alebo vypracovaním a vyhodnocovaním projektov prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov alebo metódou hodnotenia nákladových variant atď.

Skúsenosti s odborným hodnotením projektov, resp. žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z eurofondov sú vítané, ale nie sú podmienkou. Záujemcovia o pozície odborných hodnotiteľov musia byť bezúhonní, spôsobilí na právne úkony a nesmie u nich dôjsť ku konfliktu záujmov. 

Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 21.04.2017 na e-mailovú adresu: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk.

Podrobné informácie sú k dispozícii na webe informatizácia.sk: http://informatizacia.sk/vyzva-odborni-hodnotitelia/24293s.   

Odbor komunikácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Najsledovanejšími reláciami týždňa boli opäť Noviny TV JOJ a Najlepšie počasie

PRservis.sk - 18. apríl 2017

BRATISLAVA 18. apríla – JOJ Group dosiahla v piatok 14. apríla ako trhová jednotka v hlavnom vysielacom čase 10,8 % sledovanosť a 30,3 % podiel v CS 12-54 a aj na Veľkonočný pondelok si ako líder pre mladších divákov, napriek silnej konkurencii vrátane športových prenosov, vyslúžila v hlavnom vysielacom čase 10,2 % rating a 24,3 % share.

Najsledovanejšími reláciami uplynulého týždňa boli opäť Noviny TV JOJ, ktoré v nedeľu 16. apríla zaznamenali vynikajúci rating 13,8 % a 26,9 % share so 647-tisíc divákmi v CS 12+. Rovnakú sledovanosť mala hlavná spravodajská relácia JOJky aj včera, s podielom na trhu 27,3 %. Najlepšie počasie dosiahlo týždenné maximum na Veľký piatok, kedy si ho nenechalo ujsť 628-tisíc divákov s 13,4 % sledovanosťou a 28,6 % share v rámci univerzálneho publika. Šport si v utorok 11. apríla vyslúžil 10,5 % rating a 23,5 % podiel, KRIMI v nedeľu dosiahli 10,4 % sledovanosť a 23,8 % share (CS 12+).

Úspešná bola tiež nespravodajská programová ponuka JOJky, diváci si aj počas veľkonočných sviatkov mali z čoho vyberať. Na Zelený štvrtok bola lídrom trhu v CS 12+ zábavná show Inkognito (8,7 % Rtg a 18,4 % Shr) a glosátorská relácia Sedem zaznamenala medzitýždenný rast (6,7 % Rtg a 17,0 % Shr). Na Veľký piatok bola prvou voľbou mladších divákov romantická dráma Na vine sú hviezdy (9,5 % Rtg a 25,8 % Shr), pričom najviac bolo žien v produktívnom veku 35 až 44 rokov so skvelou 12,3 % sledovanosťou. 

Na Veľkonočnú nedeľu (16. 4.) si v medzitýždennom porovnaní polepšila svoj výkon historická detektívka 1890, ktorej siedma epizóda zaznamenala 8,3 % rating a 16,5 % share v CS 12+ a 8,1 % sledovanosť a 18,6 % podiel v CS 12-54. Najpočetnejšou cieľovou skupinou výpravného seriálu sú muži v CS 45-54 s výbornou 11,5 % sledovanosťou.

Na Veľkonočný pondelok (17. 4.) si diváci z ponuky JOJky vybrali americkú komédiu Falošní poliši, ktorá bola pre komerčnú cieľovú skupinu lídrom slovenského trhu v čase svojho vysielania so 7,4 % ratingom a 18,9 % share, diváčky v CS 35-44 dosiahli 10,2 % sledovanosť.

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka Kina Rimava

Hnusta.sk - 18. apríl 2017

Viete, čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na túto otázku nájdete v animovanej rodinnej komédii TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV, ktorú premietame v Kine Rimava v nedeľu 23. apríla 2017 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Krv darovalo aj trio riaditeľov

SAV.sk - 18. apríl 2017
Už niekoľko rokov sa v apríli a októbri košickí akademici snažia byť najzdravší. Aspoň tí, ktorí chcú svojou krvou pomôcť pri záchrane zdravia a života iných. Darcovská partia sa zišla v knižnici Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach aj tesne pred veľkonočnými sviatkami. O ôsmej hodine bola improvizovaná odberová miestnosť zaplnená darovaniachtivými zamestnancami SAV a ich priateľmi. Medzi prvými absolvoval nutné vyšetrenia a daroval krv organizátor mobilného odberu, riaditeľ Neurobiologického ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Tip: SPÁLŇA - 269.00

Zlacnene.sk - 18. apríl 2017
Kategórie: Podporujeme

3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe

Hnusta.sk - 18. apríl 2017

V Sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe, v disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska, ktorého s

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Stránky