Prihlás sa na 13. ročník súťaže Junior Internet v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva

RSS čítačka

Vedecká kaviareň v Revúcej: Slnko potemnie v roku 2135

SAV.sk - 5. február 2018
Mestské kultúrne stredisko a Múzeum Prvého slovenského gymnázia v spolupráci s Quirinus, o. z., už po druhýkrát pripravilo vo štvrtok 25. januára popularizačnú prednášku z cyklu Vedeckých kaviarní s témou Za čiernym Slnkom po svete. Do problematiky Slnka, našej najbližšej životodarnej hviezdy, nás zasvätil astronóm a priamy pozorovateľ úplných zatmení Slnka, RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV. Prednáška bola obohatená o vlastné zážitky z expedícií ...
Kategórie: Podporujeme

Kongresové centrum SAV v Smoleniciach naďalej manažuje Karol Volner

SAV.sk - 5. február 2018
Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, sídliace v Smolenickom zámku, s ubytovacím zariadením a s rokovacími sálami, je obľúbeným miestom nielen na usporadúvanie vedeckých konferencií, kolokvií, ale aj spoločenských aktivít a rekreačných pobytov pracovníkov akadémie. Vyše dve desaťročia manažuje služby kongresového centra Ing. Karol Volner. Post riaditeľa si obhájil vo výberovom konaní na ďalšie funkčné obdobie od 1. 2. 2018 na nasledujúce štyri roky. O jeho znovuvymenovaní rozhodlo Predsedníctvo SAV uznesením ...
Kategórie: Podporujeme

Scény z fyzikálneho života alebo Jednosmerný Kinoautomat Štefan Olejník

SAV.sk - 5. február 2018
Takto nazval svoju prednášku popredný slovenský fyzik, ktorý vo svojom prejave zhrnul niekoľko epizód z takmer štyridsiatich rokov pôsobenia vo Fyzikálnom ústave SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venoval Vákuu kvantovej chromodynamiky a prispel k mnohým zásadným výsledkom v tejto oblasti bádania. „Kvantová chromodynamika je dnes uznávanou teóriou interakcie elementárnych častíc, ktorá vysvetľuje vzájomné pôsobenie medzi protónmi, neutrónmi a inými hadrónmi ako dôsledok ...
Kategórie: Podporujeme

Týždenný program SNG 5. 2. – 11. 2. 2018

PRservis.sk - 5. február 2018

BRATISLAVA 5. februára 2018

Aktuálne výstavy nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014
Esterházyho palác, 1. poschodie
Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

26. 1. — 20. 5. 2018
Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Henrieta Moravčíková

Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Výstava pripomína dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblížuje architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukazuje na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomňuje osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia.

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

Fotograf Bazovský

17. 11. 2017 — 25. 2. 2018
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 17. novembra 2017 v bežných otváracích hodinách.

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, avšak v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

 

Ponuka sprievodných programov Nedeľa 11. 2. | 15.00
Siesta v galérii: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Nedeľný výklad prevedie výstavou Friedricha Weinwurma, najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku a priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

 

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00

Vstup na výstavy je v roku 2018 voľný!

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |  +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

The post Týždenný program SNG 5. 2. – 11. 2. 2018 appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Makroekonomická prognóza- Na trhu práce bude horúco

Ministerstvo financií SR - 5. február 2018

Slovenská ekonomika zrýchli v tomto roku tempo rastu na úroveň 4,2 %, najmä vďaka rastúcej spotrebe domácností, exportu, ale aj súkromných investícií.

Kategórie: Štátna správa

Vďaka programu Európskej únie môžu zvýhodnený úver získať aj začínajúci podnikatelia

PRservis.sk - 2. február 2018

BRATISLAVA 2. februára 2018 – Vyžaduje si vaše podnikanie ďalší rozvoj alebo máte nápad, ako podnikať, ale chýbajú vám peniaze na rozbeh? Vďaka Európskemu investičnému fondu (EIF) a programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) si teraz môžete požičať až 25 000 eur so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok. O úver sa dá požiadať v Slovenskej sporiteľni.  

Najväčšia slovenská banka má bohaté skúsenosti nielen s podporou rozvoja a rastu už zabehnutých firiem, ale aj so začínajúcimi podnikateľmi. Ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis a nemajú predchádzajúce podnikateľské skúsenosti, poskytuje v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky ako jediná komerčná banka financovanie a aj bezplatné konzultácie, mentoring či rôzne networkingové príležitosti. „Počas troch rokov fungovania programu sme pomohli takmer 1200 záujemcom o podnikanie. Spolupráca s Európskym investičným fondom nás posúva ešte ďalej, pretože podnikatelia, a to nielen tí začínajúci, budú môcť získať peniaze na rozvoj svojich aktivít za ešte výhodnejších a jednoduchších podmienok,“ hovorí Andrea Sláviková, ktorá v Slovenskej sporiteľni vedie oddelenie produktov pre mikropodnikateľov.

Zmluva, ktorú Slovenská sporiteľňa uzatvorila s EIF, umožňuje žiadateľom získať úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok. Je to vďaka záruke prostredníctvom programu „Zamestnanosť a sociálna inovácia“  EaSI  a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorá je financovaná Európskou úniou. Jej realizáciou Európska komisia poverila Európsky investičný fond.

Zvýhodnené úvery sú určené začínajúcim aj existujúcim podnikateľom, slobodným povolaniam a mikropodnikom, ktoré sú vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania a spĺňajú tieto podmienky:

zamestnávajú menej ako 10 ľudí,
ich ročný obrat je nižší ako1 mil. eur,
majú sídlo v SR,
nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám,
začínajúci podnikatelia  predložia perspektívny biznis plán (s jeho prípravou bezplatne pomôžu špecialisti Slovenskej sporiteľne).

Podmienky financovania:

výška splátkového úveru do 25-tisíc eur,
splatnosť 3 mesiace až 6 rokov s možnosťou odkladu splátky istiny až do 6 mesiacov,
ročná úroková sadzba zvýhodnená o 1,5 – 3 percentuálne body,
bez ručenia nehnuteľnosťou či iného zabezpečenia (okrem právnických osôb, kde majoritní vlastníci spoločnosti pristupujú k záväzku).

Záruka EaSI bude platná pre zmluvy schválené do 14. decembra 2020, celkový objem úverov môže dosiahnuť až 20 miliónov eur. Bližšie informácie o zvýhodnených úveroch nájdete na stránke Slovenskej sporiteľne.

Užitočné tipy a rady, ako začať vlastný biznis, ako aj príbehy podnikateľov, ktorým Slovenská sporiteľňa pomohla v rozbehu, sú dostupné na www.zacinamepodnikat.sk.

O programe v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

V rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) podporuje Európska komisia v období rokov 2014 až 2020 mikrofinancovanie a financovanie sociálneho podnikania s celkovým finančným krytím vo výške 193 miliónov EUR. Cieľom je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu, t. j. k úverom do výšky 25 000 EUR, najmä pre znevýhodnené osoby a mikropodniky. Okrem toho Európska komisia po prvýkrát podporuje aj sociálne podniky formou investícií do výšky 500 000 EUR. Mikrofinancovanie a podpora sociálneho podnikania sa po prvý raz realizujú prostredníctvom záruky EaSI, ktorá poskytovateľom mikroúverov a investorom z oblasti sociálneho podnikania umožní osloviť podnikateľov, ktorých by inak, vzhľadom na mieru rizika, neboli schopní financovať. Realizáciou záruky EaSI poverila Európska komisia EIF.

The post Vďaka programu Európskej únie môžu zvýhodnený úver získať aj začínajúci podnikatelia appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Košické kaviarne sa úspešne prehupli do nového roku

SAV.sk - 2. február 2018
b style="text-align: justify;" Január je u nás obvykle najstudenší a najdepresívnejší mesiac roka. Aj preto mali organizátori košických vedeckých kaviarní z Neurobiologického ústavu v Košiciach, ktorý je od 1. januára 2018 súčasťou Biomedicínskeho centra SAV, malú dušičku. Prídu ľudia po dlhej prestávke zimných sviatkov, unavení z januárových deadlinov záverečných správ a uzávierok? Obavy však veľmi skoro vystriedali problémy, kde zohnať náhradné stoličky a ako nafúknuť ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky