RSS čítačka

Výzva pána poslanca NRSR Martina Fecka občanom

Zlatabana.sk - 14. november 2017

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem

Kategórie: Samospráva

MPRV SR : Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA 14. novembra -

- Analytický útvar pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoj vidieka

- Uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze

- Aktuálnymi prioritami budú revízia výdavkov ministerstva pôdohospodárstva a nastavenie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Jeho poslaním bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Inštitút bude tiež poskytovať analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

„Ministerstvo pôdohospodárstva doteraz nemalo centralizovaný analytický útvar a rozhodnutia sme robili bez hlbších rozborov danej problematiky. Na to, aby sme robili dobré rozhodnutia a vedeli odhadnúť dopady našich krokov, potrebujeme kvalifikované analýzy a dáta. Novovzniknutý tím IPP bude mať za úlohu odborne, nestranne a profesionálne analyzovať vplyvy existujúcich a navrhovaných politík, zákonov a strategických materiálov. Bude tiež hodnotiť efektivitu výdavkov v rámci rezortu, formulovať odporúčania, zhromažďovať, prepájať a zverejňovať dáta,“ vysvetlila dôvody vzniku inštitútu Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Okrem interných analýz pre vedenie MPRV SR, bude nezanedbateľnú časť práce analytikov IPP tvoriť aj práca na analýzach pre odbornú a širokú verejnosť. Diskusné štúdie a komentáre IPP budú zverejňované na webstránke a tiež na sociálnych sieťach,“ uviedol prof. Ján Pokrivčák, ktorý je odborný garant vznikajúceho inštitútu. Jedným z dôvodov vytvorenia IPP je aj fakt, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k uplatňovaniu princípu hodnoty za peniaze.

Prioritami IPP na najbližšie obdobie budú revízia výdavkov MPRV SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR (Útvarom hodnoty za peniaze) a nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Práve revízia výdavkov je základný nástroj implementácie princípu hodnoty za peniaze. Očakávaná revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka bude v objeme 1,9 % HDP, teda 1,8 mld. Eur. Inštitút bude skúmať výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácii rezortu a najväčších podnikov v manažérskej kompetencii ministerstva. Čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky, v súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni prípravy novej SPP na programové obdobie 2020-2027, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia smerovanie slovenského poľnohospodárstva.

Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky (IFP) a iných fungujúcich analytických jednotiek. Podobne inšpirované je aj logo IPP.

Agrorezort spustením inštitútu vyhlásil aj výberové konanie na pozície šiestich analytikov, ktorí by sa stali členmi novovznikajúceho tímu. Predpokladmi sú ovládanie kvantitatívnych metód v oblasti štatistiky, ekonometrie a ekonometrického modelovania alebo práce s databázami a programovaním. Dôležité sú tiež analytické schopnosti a solídne základy z ekonómie.

Michal Feik
Odbor komunikácie a marketingu MPRV SR

Kategórie: Podporujeme

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Jakubany.sk - 14. november 2017
OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555 vyhlasuje výberové konanie na: • 5 pracovných miest - členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 11. 2017 o 09.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Pozvánka

Jakubany.sk - 14. november 2017
Pozvánka na koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať dňa 4. 12. 2017 o 18:00 hod. v Avalon Palace v Starej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Nové kométy, obdobie disentu aj nanoliečivá

SAV.sk - 14. november 2017
Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahraničných výskumníkov, ktorí reprezentujú krajiny z rôznych kútov sveta. Práve táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia. Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV sa po desiatich rokoch ...
Kategórie: Podporujeme

Oklam ma!

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA 14. novembra 2017 – Vychádza novinka Oklam ma, deviaty triler Harlana Cobena, ktorý dobyl 1.miesto rebríčka bestsellerov New York Times.

Bývalá pilotka špeciálnych síl Maya prišla takmer o všetko, čo držalo jej život pokope.
Ako elitná pilotka veľakrát zažila vojnové hrôzy. Počas misie v Iraku sa dopustila osudnej chyby a musela odísť z armády. Jej sestru Claire zavraždili pri lúpežnom prepade a krátko na to sa pred Mayinými očami stal obeťou streľby aj jej manžel Joe.
Maya sa preto snaží s dcérkou Lily čeliť pravidelným nočným morám…

Spolupracuje s políciou pri hľadaní Joeových vrahov a pokúša sa s tým všetkým nejako vyrovnať. Pár dní po jeho pohrebe sa však všetko obráti hore nohami.
Naskytne sa jej najdesivejší obraz v živote.
Prehrá si záznam zo skrytej domácej kamery na kontrolu dieťaťa. Jej dvojročná dcérka sa na ňom hrá s Joeom. Toho však už pred pár dňami zavraždili a pochovali…

Maya sa odrazu musí vyrovnávať s nepochopiteľnou a provokatívnou myšlienkou: môžeme veriť všetkému, čo vidíme na vlastné oči a po čom navyše aj zúfalo túžime? Ak má na ňu nájsť odpoveď, musí sa zmieriť s temnými tajomstvami vlastnej minulosti. Iba tak totiž môže čeliť neuveriteľnej pravde o svojom manželovi – aj o sebe samej.

Vypočujte si AUDIO úryvok.
Z knihy číta Alfréd Swan:

https://soundcloud.com/buxsk/citanie-z-knihy-oklam-ma-harlan-coben

Triler Oklam ma je presne taká lahôdka, na akú čakali fanúšikovia Harlana Cobena. Dokonalá, premyslená a napínavá. Bez zbytočných hektolitrov krvi dokázal vtiahnuť čitateľa do príbehu a naťahovať ho.

Muž v povedomých modrých džínsoch a košeli farby lesnej zelene – vždy ju opisoval takto, nie ako tmavozelenú či jasnú zelenú, ale ako lesnú zeleň – jej zjavne nijako neublížil, neuniesol ju ani nič také, takže úzkosť, ktorú pri pohľade naňho pociťovala, jej pripadala čudesne nafúknutá a zbytočná.
Chlap na zázname sa posunul trocha nabok.
Maya už zase videla Lily. Myslela si, že teraz sa jej strach utíši, no nestalo sa. Muž sa obrátil a sadol si na gauč k malej. Pozrel sa do kamery a na tvári sa mu objavil úsmev.
Mayi sa akosi podarilo nezvriesknuť.
Zaťať, uvoľniť, zaťať, uvoľniť…
Maya, ktorá si vedela v boji vždy udržať chladnú hlavu, vždy dokázala nájsť vnútornú silu, vďaka ktorej sa jej zbytočne nezrýchlil tep a neparalyzoval ju príval adrenalínu, sa o to pokúšala aj teraz. Tie známe šaty, modré džínsy a najmä košeľa vo farbe lesnej zelene ju mali pripraviť na možnosť – aj keď pod tým slovom skôr myslela nemožnosť – toho, čo teraz videla. Preto teraz nezvrieskla. Nelapala dych.
Miesto toho sa v hrudi rozlial pocit, že sa akosi nedokáže nadýchnuť. V žilách jej tuhla krv. Pery sa jej chveli.
Na obrazovke počítača Lily spokojne vyliezla do lona jej mŕtveho manžela.

Harlan Coben má na konte vyše 70 miliónov výtlačkov kníh vrátane bestsellerov Oklam ma, Odísť navždy a Druhá šanca nebude, Dobre sa drž, Šesť rokov, Chýbaš mi a ďalších. Preslávil sa aj sériou kníh o Myronovi Bolitarovi a ďalšou sériou pre mladších čitateľov, ktorá opisuje dobrodružstvá Myronovho bratanca Mickeyho Bolitara.
Cobenove knihy vychádzajú v 43 jazykoch po celom svete a vo vyše desiatke krajín patria medzi najväčšie bestsellery.

Začítajte sa do nového trileru Oklam ma.

Kategórie: Podporujeme

Kumánska princezná

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA 14. novembra 2017 – Kumánska princezná je nádherný príbeh o skutočnej, čistej láske, o odpustení. Príbeh o Kumánke Damare a čestnom Juliánovi Bakšaiovi, o ich manželstve, ktoré však od začiatku stálo tak trochu na klamstve. Môže takýto zväzok prežiť?

Julián Bakšai sa kvôli otcovým dlhom zaviaže, že bude slúžiť grófovi Ratoldovi a jeho zhýralému synovi Františkovi. Keď mu gróf po synovej smrti navrhne, aby od Kumánov priviedol jeho jediného vnuka, Julián neváha ani chvíľu: za odmenu mu totiž Ratold sľúbil vrátiť rodinné sídlo – hrad Kamenec.

Krásna Kumánka Damara je hrdá, slobodomyseľná žena. Po krutej zrade uhorského šľachtica žije iba pre svojho syna a celé roky odmieta ponuky na sobáš. Netúži byť celý život zviazaná s nemilovaným mužom, uväznená v manželstve bez lásky, bez úcty, bez rešpektu. Zvädla by ako poľná kvetina, ktorú odtrhnú necitlivé ruky iba pre preto, lebo od nej chcú okamih krásy. Vyschla by ako tráva spálená žeravým slnkom či krutým mrazom. Prišla by o všetko, čo si tak krvopotne vybojovala. Chcela viac, chcela… to, čo videla v očiach svojej matky, keď sa dívala na otca, chcela cítiť to, čo cítila ona… o čom im po večeroch rozprávala a oni to vnímali ako rozprávku pre deti, no dnes vedela, že to bolo skutočné!

Julián je rozhodnutý dodržať sľub grófovi Ratoldovi, no Damara v ňom prebudí hlbokú náklonnosť a lásku, a tak jej ponúkne ochranu i svoje meno.

Ako však dopadne manželstvo, ktoré je od počiatku založené na klamstve?
Dokáže Damara Juliánovi odpustiť a uverí, že jediné, o čo kedy stál, je jej láska?

Jana Pronská píše romance so šťastným koncom, možno oproti realite trošku zidealizované, no vždy šťastné. „Myslím si, že čitateľky to chcú, páči sa to aj mne, keď sa niečo skončí pekne. Keď nemusím po dočítaní rozmýšľať, prečo sa to tak pokazilo, prípadne plakať,“ vysvetľuje obľúbená autorka.

Šťastie je dar, ktorý sme od života nedostali zadarmo.
No mali by sme sa on vedieť podeliť.

Začítajte sa do novinky Kumánska princezná:

V miestnosti sa už niekoľko hodín ozývali hlasné stony rodičky a tichý šepot starších žien. Ani jedna sa nenáhlila, trpezlivé čakanie bolo neoddeliteľnou súčasťou tejto posvätnej chvíle. Do chánovej rodiny pribudne ďalší člen. Ak to bude chlapec, dostane vlastnú jurtu a o jeho matku sa časom bude uchádzať bojovník kmeňa, žena získa postavenie a chlapec ochrancu. Ak to bude dievča, nájdu jej manžela a jeho rodina sa postará o matku aj o dieťa. Tak to bolo po celé generácie a kmeň už nechcel na svojich zvykoch nič meniť. Zmena, o ktorú sa raz pokúsili, sa skončila desivým krviprelievaním, zradou a potupou.
Plamene z ohniska vyhrievali priestrannú jurtu, ktorou lomcoval divoký mrazivý vietor, preháňajúci sa po pastvinách. Kvílil a v divokom tanci víril v povetrí biele chumáče čerstvého snehu. Odchádzajúca zima sa ešte nechcela vzdať, vyčíňala a pustošila zem, tvrdohlavo odmietala prepustiť trón nesmelej jari.
Zvonka k nim doliehal krik honcov vzdorujúcich nečasu, ktorí sa pokúšali udržať pokope ohromné stádo nepokojných koní i dobytka.
Kožená plachta na jurte sa odhrnula a dovnútra sa spolu s chánovou prvou ženou a dvoma dievčatami vovalil štipľavý vietor so snehovými vločkami.
„Ako je na tom?“ opýtala sa Ugajda a najstaršia zo žien pokrčila plecami.
„Už to trvá pridlho…“ šepla. „Decku sa nechce na svet a Damara je vyčerpaná. Obávam sa, že nebude vládať tlačiť… Už roky som nevidela taký ťažký a dlhý pôrod,“ priznala.
„Je to Kumánka! Mala by rodiť ľahko, aj v sedle, ako my všetky!“ zamrmlala Ugajda a z diaľky pozrela na rodičku, ktorá mala tvár skrivenú od bolesti, z hrdla jej vychádzali chrčivé stony a na pokožke sa jej perlil pot.
„Na vine je to decko!“ vyštekla Kaľja hnevlivo a jej prísne zovreté pery jasne naznačovali, že s tým nesúhlasí. A ani nemôže. Nepatrí k nim, nepatrí k hrdému kumánskemu kmeňu. Patrí k vierolomným Uhrom, tým, čo im zabili chána.
Ugajda mávla rukou. Nikto s tým už nič nenarobí, ak sa dieťa narodí, jej muž, nový chán Ugrin, ho prijme a s ním i celý kmeň. Damara je jeho sestra, Kuthenova dcéra, a dieťa, aj keď bez otca, bude mať tú istú krv.
Žena pristúpila k lôžku, sadla si na kožušiny, chytila rodičku za ruku.
„Damara…“ oslovila ju potichu a z čela jej zotrela pot. „Prišla som sa rozlúčiť.“
„Ja ešte nezomieram…“ vzdorne zasyčala Damara, zatínajúc zuby.
„To by som ti ani nedovolila, no kmeň už nemôže viac čakať,“ pokračovala pokojne Ugajda. „Kone sú vysilené, aj naše stáda! Ak sa hneď nepohneme, všetci pokapeme. Musíme tiahnuť na juh, za potravou a do bezpečia. Tatárske hordy sú už na hraniciach a Ugrin sa zaprisahal, že nebude bojovať za Uhrov! Necháme ti tu zopár mužov, ktorí ťa bezpečne odprevadia za nami, keď porodíš.“
„Nemali ste toľko čakať…“ vzdychla si Damara, no na ďalšiu odpoveď nezostal čas. Telo mala ako v ohni, šlo ju roztrhnúť vo dvoje, akoby sa jej bohovia vysmievali za to, že sa opovážila veriť a ľúbiť. Zvrieskla a v tej chvíli netušila, či od ukrutnej bolesti, alebo preto, že sa v nej nahromadila nenávisť. Bublala v nej, syčala a prskala, dobýjala sa na svet ako to dieťa. Chcela ho nenávidieť tak ako jeho otca, toho vierolomného zbabelca, lebo stelesňovalo najhoršie poníženie i najhoršie utrpenie, aké doteraz zažila.
Takmer nevnímala, ako sa Ugajda so súcitným pohľadom zdvihla a opustila jurtu. Bola to dobrá a múdra žena a Damara ju mala rada. Neraz sa k nej utiekala s prosbou o radu a pomoc… Vedela, že musia odísť, že musia hnať ohromné stáda, ktoré boli nielen ich majetkom, ale aj živobytím, že musia zachrániť kmeň, ženy a deti… mrzelo ju iba to, že kvôli nej stratili už tri dni.
Jurta stíchla a s ňou i celý tábor, bučanie dobytka a erdžanie koní sa však ešte dlho niesli planinou. Väčšina žien sa vytratila s Ugajdou a tie, čo zostali, s rodičkou takmer neprehovorili. Iba stará Kaľja ju občas skontrolovala, mrmlúc nadávky a výčitky. Celé hodiny musela počúvať, ako sa spustila. Ako zradila…
Damara sa cítila ako posledný úbožiak na zemi. Ona, najobľúbenejšia Kuthenova dcéra, ktorá nikdy predtým nepocítila strach, bolesť, odvrhnutie…
Kiežby František Ratold nikdy nezavítal do ich osady. Kiežby jeho pohľad nikdy nespočinul na jej tvári. Kiežby…
Chcelo sa jej zavrieť oči a opustiť vlastné telo. Modlila sa, aby tá ukrutná bolesť konečne pominula, aby muky prestali. No ony nie… každým okamihom sa zväčšovali, zvierali ju ako oceľová obruč. Tmilo sa jej v očiach, z hrdla jej vychádzal nekontrolovateľný krik a po bledej tvári sa lial pot. Zo všetkých síl sa snažila vypudiť plod zo svojho tela… až došla na koniec, na hranicu vedomia. Oslobodila sa.
„Tlač, Damara! Tlač!“ začula Kaľjin vystrašený vreskot, no akoby prichádzal z veľkej diaľky, cítila jej teplé ruky vo svojich útrobách, cítila, ako sa napína, ako jej ďalšia žena tlačí na tvrdé brucho, ako jej z lona vychádza lepkavá tekutina.
A vzápätí sa jurtou konečne rozľahol žalostný plač dieťaťa.

Kategórie: Podporujeme

Nová očná klinika v Poprade prináša do regiónu precíznu diagnostiku aj operácie sivého zákalu

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA, POPRAD 14. novembra 2017 – Špičková diagnostika. Inovatívne operačné metódy. Osobný a ľudský prístup k pacientom. Precízna organizácia, termíny bez čakania, súlad medzi modernými technológiami a vysoko ľudskou medicínou. To všetko prináša nová pobočka bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia, Očná klinika NeoVízia v Poprade.

BLIŽŠIE K PACIENTOM Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA. „Do bratislavskej NeoVízie k nám roky cestujú pacienti zo všetkých kútov Slovenska. Tým z najvzdialenejších oblastí často zaberie doprava deň. Poprad má strategickú polohu. Vyberali sme ju tak, aby sme špičkovú očnú starostlivosť priniesli čo najbližšie všetkým pacientom z východného Slovenska,“ vyjadril sa primár bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia, očný chirurg, ktorý na Slovensko ako prvý priniesol mnohé inovatívne svetové operačné postupy, MUDr. Radovan Piovarči.

POTREBNÉ OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU. Výber Popradu má logické dôvody. Ročne sa na Slovensku vykoná približne 50.000 operácií sivého zákalu. Podľa nahnivších údajov Slovenskej oftalmologickém spoločnosti sa ich v porovnaní s celoslovenským priemerom vykonáva v prešovskom kraji zo všetkých krajov najmenej (50% v porovnaní so slovenským priemerom). Ročne by mal kraj zaznamenať nárasť o 3000 operácií sivého zákalu. Očná klinika NeoVízia Poprad sa bude okrem komplexnej diagnostiky sústrediť práve preto na operácie sivého zákalu..

PRECÍZNA DIAGNOSTIKA. „Do Popradu prenášame celý model fungovania a rokmi nadobudnuté skúsenosti bratislavskej NeoVízie. Na našej popradskej pobočke majú pacienti k dispozícíí najmodernejšie diagnostické vybavenie. Klinika má dostatočné kapacity postarať sa o všetkých pacientov, ktorí potrebujú akýkoľvek typ očného – preventívneho, kontrolného či špecializovaného vyšetrenia, vrátane diagnostiky ochorení sietnice,“ hovorí vedúca lekárka popradského tímu MUDr. Lucia Sonntag.

OPERÁCIE DIOPTRIÍ PO 50.TKE A ESTETICKÁ CHIRURGIA. Práve pacienti po päťdesiatke, ktorí by sa už natrvalo chceli zbaviť dioptrických okuliarov na čítanie, strednú vzdialenosť a do diaľky pomocou multifokálnych a trifokálnych vnútroočných šošoviek, už nebudú musieť za zákrokom cestovať. Chirurgický tím, ktorý vykonáva najviac, 40% všetkých vykonávaných zákrokov metódou PRELEX na Slovensku, prináša operačnú techniku aj do Popradu. Klinika bude navyše poskytovať aj plastické chirurgické výkony: operácie horných a dolných mihalníc, aplikáciu botulotoxínu a iných výplňových materiálov.

TATRY V ČAKÁRNI. „Klinike sme našli ultramoderné priestory s bezproblémovým parkovaním a výbornou dostupnosťou z každého smeru. Počítame s ďalším rozvojom, v budúcnosti budeme chirurgické výkony ďalej rozširovať,“ prezradil riaditeľ, MUDr. Roman Vanžura. MUDr. Vanžura pôsobil akol lekár vo vedúcich a manažérskych funkciách. Dvanásť rokov viedol divíziu zdravotníckej techniky CARL ZEISS pre Slovensko a Českú republiku.

„Tím našej popradskej kliniky je nadšený z veľkolepých presvetlených priestorov. Sú nádherné. Od prvej chvíle ako pacient otvorí dvere a vstúpi na recepciu, sa cíti úžasne. Pacienti majú k dispozícii dve čakárne. Jedna je orientovaná priamo na Vysoké Tatry. Ak bude musieť pacient chvíľu počkať, čaká v svetlom vzdušnom priestore s nádherným výhľadom na naše veľhory,“ vyjadrila sa vedúca lekárka kliniky, MUDr. Lucia Sonntag.

Očná klinika NeoVize Poprad je súkromné očné pracovisko. Vznikla ako ôsma očná klinika a patrí do siete očných kliník NeoVize Group: NeoVízia Bratislava, NeoVize Brno, NeoVize Český Těšín, DuoVize Praha, Oční centrum Praha, Detské očné centrum Kukátko Praha a Očné centrum Sokolík Trenčín.

Kategórie: Podporujeme

Gitarový virtuóz Mike Stern a top bubeník všetkých čias Dave Weckl vystúpia v jeseni na Slovensku

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA 14. novembra 2017 – Jeden z najrešpektovanejších jazzových gitaristov svojej generácie Mike Stern sa vracia na Slovensko. Cyklus koncertov City Sounds of Bratislava uvedie 19. novembra projekt legendárneho gitaristu s americkým bubeníkom Daveom Wecklom, ktorého prestížny magazín Modern Drummer uviedol do Siene slávy ako „jedného z 25 najlepších bubeníkov všetkých čias“. Zostavu v bratislavskom Atelieri Babylon doplnia nemenej zvučné mená: saxofonista Bob Malach a basgitarista Tom Kennedy.

Mike Stern, rodným menom Michael Sedgwick, figuruje na hudobnej scéne už viac než 4 desaťročia. Počas svojej kariéry spolupracoval s množstvom elitných muzikantov ako Stan Getz, Billy Cobham, Miles Davis či Jaco Pastorius. Sterna preslávil jeho jedinečný spôsob hry, v ktorom spája ohnivú rock-fusion energiu so sofistikovanými jazzovými harmóniami a neodmysliteľnou bluesovou technikou. Na pódiá však dokáže preniesť aj ducha svojich najväčších hudobných vzorov ako Albert King, Jimi Hendrix či Wes Montgomery. Na konte má 16 vlastných nahrávok, pričom 6 z nich bolo nominovaných na najvyššie hudobné ocenenie Grammy. Posledný album Eclectic (2014) vydal v spolupráci s americkým gitaristom Ericom Johnsonom.

https://www.youtube.com/watch?v=KG7fIFuQTMw

Dave Weckl si svoje meno na hudobnej scéne úspešne buduje 25 rokov. Jeho schopnosť vytvárať originálne kompozície, rovnako ako neuveriteľná dynamika hry s majstrovsky diverznou bubeníckou technikou mu vyniesla niekoľko vyznamenaní a ocenení. „Jeden z 25 najlepších bubeníkov všetkých čias“ odštartoval svoju kariéru v polovici 80. rokov v rámci koncertného návratu na pódiá slávneho amerického speváckeho dua Simon and Garfunkel. Účasť na turné mu následne zabezpečila štúdiové nahrávanie s umelcami ako Diana Ross, Robert Plant (Led Zeppelin), či George Benson. Vďaka sedemročnej spolupráci s Chickom Coreaom sa tiež podieľal na nahrávke Chick Corea Akoustic Band, ktorá bola ocenená Grammy za „najlepší jazzový inštrumentálny výkon“.

https://www.youtube.com/watch?v=D6C9G-4-Kmo

Slovenských fanúšikov poteší aj prítomnosť excelentného saxofonistu Boba Malacha.Takmer 63-ročný rodák z Philadelphie, známy tiež ako „jeden z najdynamickejších saxofonistov na jazzovej scéne“ spája vo svojej technike funky s vysoko sofistikovanou hrou s harmóniami. Už vo svojich raných začiatkoch dokázal zapôsobiť na prestížne vydavateľstvo Motown a participoval tak na nahrávkach skupín The Spinners, či The Jackson Five. Malachov saxofón však môžete počuť aj na debutovom albume Madonny, doske Hotter Than July Stevieho Wondera, či Miles Davis/Quincy Jones kolekcii z Montreux. V novom miléniu sa objavil na turné americkej speváčky Barbry Streisand, tiež však ako sólista svetoznámych orchestrov Metropole Orchestra a Frankfurt Radio Orchestra.

https://www.youtube.com/watch?v=bLpJWbEeJws

Štvoricu hudobníkov uzatvára talentovaný basgitarista Tom Kennedy. Lásku ku kontrabasu objavil vo veku 9 rokov, o pár rokov na to už vystupoval s medzinárodne uznávanými muzikantmi, akými bol americký jazzový trubkár Freddie Hubbard, či saxofonista James Moody. V 17 rokoch si osvojil hru na basgitare, vďaka ktorej si vytvoril svoj nezameniteľný štýl, známy ako „hlboký soul-groove, plynulo prechádzajúci do akrobatického sólovania“. Kennedy však neostal verný len jazzovým koreňom, rovnako dobre sa uplatnil aj ako spoluhráč mainstreamových hviezd, či významných predstaviteľov žánru súčasnej hudby ako Steve Gadd, Frank Gambale či Steve Lukather. V roku 1998 bol uvedený do Siene slávy magazínu Modern Drummer, ako neoddeliteľná súčasť Dave Weckl Band.

https://www.youtube.com/watch?v=qzF-ilkwxM4

Vstupenky sú v predaji v uvádzacej cene a limitovanom počte. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, SOZA a Ars Bratislavensis.

Viac informácií: https://www.facebook.com/csbratislava

FB event: https://www.facebook.com/events/1791446547833916

Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/Event/MIKE_STERN_DAVE_WECKL_BAND?IDpartner=154

Kategórie: Podporujeme

Výmena električkových koľají na Vajnorskej ulici - čiastočná uzávierka v križovatke Vajnorskej, Jarošovej a Bajkalskej

Banm.sk - 14. november 2017
Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku v križovatke miestnych komunikácií Vajnorská ul., Jarošova ul. a Bajkalská ul. v ter...
Kategórie: Samospráva

Ekológovia diskutovali o zelenej infraštruktúre

SAV.sk - 14. november 2017
Zelená infraštruktúra – pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 v Kongresovom centre SAV Smolenice v rámci Týždňa vedy a techniky konala konferencia, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE). Aj tento ročník sa odborný program podujatia niesol v duchu osloviť čo najširšiu verejnosť s krajinno-ekologickou tematikou.   Ústav krajinnej ekológie SAV má oblasť svojho záujmu a výskumu veľmi širokú. Či už spomenieme integrovaný manažment krajiny, udržateľný rozvoj, hodnotenie kvality životného prostredia, revitalizáciu ...
Kategórie: Podporujeme

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

SAV.sk - 14. november 2017
Pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 uskutočnil teoretický seminár, ktorý organizovala sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV. Napriek piatkovému termínu bola zasadačka Filozofického ústavu na Klemensovej 19 nabitá poslucháčmi, ktorých prilákala téma rovnako ako bádatelia zvučných mien, ktorí o nej prišli diskutovať.   Seminár otvorila predsedníčka sekcie sociologickej teórie a emeritná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV Dilbar Alieva. V referáte ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky