RSS čítačka

PELLEGRINI: 8. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

PRservis.sk - 16. marec 2017

BRATISLAVA 16. marca -

8. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pripravilo transformáciu vedeckých inštitúcií

Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ktorá dnes rokovala v Bratislave pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, schválila zákon o verejných výskumných inštitúciách, ako základ ich modernizácie a transformácie, a to vrátane Slovenskej akadémie vied.

Nutnosť realizácie medzinárodného kvalitatívneho auditu vedy a výskumu na Slovensku bola potvrdená v rámci Návrhu na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike, ktorý upozorňuje na nízku inovačnú výkonnosť Slovenska. Rada vlády zadefinovala opatrenia pre dosiahnutie obratu v efektívnosti a výkonnosti systému výskumu a inovácií s perspektívou udržateľnosti po roku 2020. Jeho cieľom je zahájiť odbornú diskusiu a následne pripraviť realizáciu definovaných opatrení.

Hlavným bodom rokovania Rady vlády bol návrh Zákona o verejných výskumných inštitúciách, ktorý po miernych úpravách Rada vlády schválila a odporučila ministrovi školstva predložiť na rokovanie vlády, pričom mu vyjadrila jednomyseľnú podporu. Tento návrh zákona umožní tak Slovenskej akadémii vied (SAV), ako aj ostatným výskumným inštitúciám na Slovensku, transformovať sa na moderné verejno-výskumné inštitúcie, čo by malo prispieť k ich zefektívneniu a zlepšeniu samotného výkonu. V kontexte tohto zákona uložila Rada vlády ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu a predsedovi SAV predložiť do septembra 2017 legislatívny zámer nového zákona o SAV a  návrh nového zákona o SAV do 31. marca budúceho roka, tak aby v roku 2019 mohlo dôjsť k transformácii SAV na modernú výskumnú inštitúciu zodpovedajúcu parametrom 21. storočia.

Ďalším bodom rokovania bola diskusia o Návrhu na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Boli prijaté konkrétne úlohy a opatrenia pre jednotlivých členov Rady s cieľom vytvorenia štátnej politiky podpory vedy a výskumu a efektívnejšieho využitia existujúcej infraštruktúry a zvyšovanie pomeru súťažného modelu financovania oproti inštitucionálnej forme financovania výskumu.

Rada vlády zároveň odporučila ministerstvu financií výrazne zvýšiť doterajšiu podporu vedy a výskumu formou tzv. „superodpočtu“ a zároveň zjednodušiť samotný spôsob vykazovania týchto výdavkov.

Členovia vlády sa zároveň zhodli na potrebe vykonať medzinárodný nezávislý audit vedy a výskumu na Slovensku, podľa vzoru Slovenskej akadémie vied. „Našim cieľom je jasne definovať silné a slabé stránky, excelentné a menej excelentné tímy, a podľa toho sústrediť budúcu prioritizáciu jednotlivých oblastí, v ktorých Slovensko vyniká a tam smerovať väčšie zdroje, ako smerujeme do oblastí, ktoré sú možno pod priemerom EÚ“ vysvetlil vicepremiér P. Pellegrini.

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stály odborný, poradný, iniciatívny a koordinačný orgánom vlády SR, ktorý koordinuje spoluprácu organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky. 23 členná Rada združuje zástupcov ministerstiev, výskumných organizácií, vysokých škôl a podnikateľov.

Komunikačný odbor

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

<p>Od štvrtka sme začali s postupnou

Humenne.sk - 16. marec 2017

Od štvrtka sme začali s postupnou kvetinovou výsadbou na kruhových objazdoch. Ďalšie dni budeme pracovať na záhonoch v centre mesta.

Kategórie: Samospráva

Detské mapy našich žiakov budú vystavené vo Washingtone

SAV.sk - 16. marec 2017
Geografický ústav SAV vyhlásil spolu s Kartografickou spoločnosťou SR celoslovenskú súťaž „Detská mapa sveta“. Žiaci prevažne z umeleckých škôl súťažia do konca marca v kreatívnom zobrazovaní sveta. Šesť najlepších máp sa dostane na celosvetovú výstavu v rámci najvýznamnejšej kartografickej konferencie vo Washingtone. Témou súťaže pre aktuálny rok je „Máme radi mapy (We love maps)“. Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňuje napríklad zrozumiteľné ...
Kategórie: Podporujeme

JOJ: Nikto nie je dokonalý aj Prázdniny sú jednotkou pre divákov

PRservis.sk - 16. marec 2017

BRATISLAVA 16. marca - JOJ Group dosiahla v utorok 14. marca 13,5 % sledovanosť a 31,1 % podiel v hlavnom vysielacom čase, v stredu 15. marca bola takisto lídrom trhu v prime time s 12,9 % ratingom a 29,0 % share (CS 12+).

TOP programom oboch dní s najvyšším počtom divákov boli Noviny TV JOJ, ktoré včera dosiahli skvelú 14,4 % sledovanosť a 31,4 % podiel na trhu a v utorok 13,6 % rating a 30,8 % share v CS 12+. Najlepšie počasie zaznamenalo predvčerom 13,1 % sledovanosť a v stredu 12,9 % rating v rámci univerzálneho publika. Všetky spravodajské relácie JOJky boli v obidva dni lídrami slovenského trhu v čase svojho vysielania.

Najsledovanejšími nespravodajskými reláciami boli v utorok Nikto nie je dokonalý a v stredu seriál Prázdniny. Zábavná show si v porovnaní s uplynulým týždňom sledovanosť zlepšila v oboch cieľovkách, pričom v CS 12+ dosiahla 10,3 % rating a 23,8 % share. Diváčky v CS 45-54 zaznamenali 12,3 % sledovanosť. Predposledná epizóda obľúbeného komediálneho seriálu včera takisto pritiahla medzitýždenne ešte viac divákov a dosiahla 10,4 % rating v CS 12+ a u mladších divákov 10,7 % sledovanosť  a 29,7 % podiel. Najsilnejšou cieľovou skupinou seriálu boli opäť ženy v produktívnom veku 35 až 44 rokov, ktoré dosiahli vynikajúcu, až 16,4 % sledovanosť. Budúci týždeň odvysiela TV JOJ poslednú epizódu Prázdnin a o dva týždne, 29. marca, v tomto slote štartuje seriál Panelák.  

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54. 
Zdroj dát: PMT Slovakia; PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

Ako sme pristáli na kométe

SAV.sk - 16. marec 2017
Aj niektorí zo siedmakov petržalských škôl sledovali aspoň trochu osud prvej kometárnej sondy Rosetta, ktorá svoju misiu ku kométe "https://sk.wikipedia.org/wiki/67/P_%C4%8Curjumov-Gerasimenko" title="67/P Čurjumov-Gerasimenko" 67/P Čurjumov-Gerasimenko skončila v septembri minulého roka. Dôkazom bolo nielen ´neslýchané ticho´ na ďalšej z prednášok petržalskej Super školy, ale po jej skončení aj množstvo pomerne odborných otázok a nie jedna slzička žiakov, keď si vypočuli aj pozreli osud sondy Rosetty a jej „kamoša“ Philaea, pristávacieho ...
Kategórie: Podporujeme

Premiéra vedeckej kaviareň bude aj v Piešťanoch

SAV.sk - 16. marec 2017
Vedecká kaviareň sa rozširuje do ďalších slovenských miest. V utorok 21. marca 2017  bude mať premiéru aj v Piešťanoch, v Kultúrno-vzdelávacom centre Elektrárňa na Staničnej ulici. „Zaradením tejto popularizačnej aktivity do programu výrazne rozširujeme našu ponuku pre vzdelávaniachtivých Piešťancov. A nielen pre nich, ale aj pre kúpeľných hostí,“ hovorí programová riaditeľka Elektrárne Piešťany Ing. Blanka Berkyová. „Keď sme podľa vzoru Košičanov v januári začínali s cyklom vedeckých ...
Kategórie: Podporujeme

Dátová analytika v najbližších troch rokoch zažije rozmach

PRservis.sk - 16. marec 2017

Podľa nezávislej štúdie bude v roku 2020 využívať dátovú analytiku 90 % spoločností

Bratislava, 16. marca 2017 – Štyridsať percent firiem už dnes využíva dátovú analytiku v kľúčových oblastiach svojho podnikania. Takmer štvrtina plánuje takéto riešenia zaviesť v priebehu najbližšieho roka. Vyplýva to z analýzy konzultačnej spoločnosti Forrester Consulting. Prieskum, ktorý si objednala spoločnosť Atos, sa zameral na celosvetovú vzorku viac ako 580 osôb s rozhodovacími právomocami pre otázky obchodu i IT v 11 priemyselných odvetviach na troch kontinentoch.

V roku 2020 by malo svoj biznis riadiť na základe informácií získaných z dát až 90 percent firiem

“Forrester predpovedá, že trend bude pokračovať. Počet firiem, ktoré zavedú riešenia dátovej analytiky v najbližších troch rokoch ešte vzrastie. V roku 2020 by malo svoj biznis riadiť na základe informácií získaných z dát až 90 percent firiem.

Respondenti poukázali aj na prekážky. Až 44 % z nich vníma ako významný problém nárast rozmanitosti neštruktúrovaných typov dát. Tradičná prax dátových síl a nedostatok koordinácie IT a biznis funkcií zase znepokojuje 35 %.

Firmy však podnikajú kroky na prekonanie týchto problémov. Väčšina opýtaných spoločností označila nasledovné iniciatívy za kritické priority pre nasledujúcich 12 mesiacov: zlepšenie vzťahu IT a biznisu (71 %) a reorganizácia IT tak, aby lepšie zodpovedali potrebám biznisu (66 %).

Ursula Morgensternová, Atos ESVP pre biznis a platformové riešenia poznamenáva: „Rýchlosť, akou dokáže organizácia vyťažiť prospech z dátovej analytiky, závisí od biznisových otázok rovnako ako od technológie. Aj preto v Atose s riešením Atos Codex kladieme dôraz na biznisový prístup. Naša ponuka pre biznisovú analytiku využíva skúsenosti Atosu v oblasti internetu vecí a kognitívnych riešení.“

Prieskum skúmal aj ambície a priority v rámci 11 priemyselných odvetví. V sieťových odvetviach je napríklad dátová analytika vnímaná ako predpoklad rozvoja inteligentných sietí. V oblasti priemyselnej výroby je zase úzko spájaná s inteligentnou továrňou, zvlášť s oblasťou prediktívnej údržby. Prieskum poskytuje profily jednotlivých odvetví pre zistenie postojov a zaužívaných postupov naprieč viacerými sektormi vrátane energetiky a sieťových odvetví, finančníctva, štátnej správy, priemyselnej výroby, maloobchodu a telekomunikácií.

Závery

Forrester upozorňuje najmä na potrebu dôsledne si stanoviť jasné a vyčísliteľné obchodné ciele pre všetky iniciatívy dátovej analytiky – táto zmena je rovnako o procesoch a kultúre ako o technológiách.

Celú štúdiu „The Future Belongs to Those Who Monetize and Maximize their Data“ si môžete stiahnuť cez tento odkaz.

Metodológia

Forrester pre túto štúdiu prostredníctvom elektronického dotazníka oslovil 583 obchodných a IT lídrov z firiem v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Cieľom bolo zhodnotiť stratégiu a manažment dátovej analytiky v týchto spoločnostiach. Prieskum pokryl 11 odvetví vrátane energetiky a sieťových odvetví, finančných služieb a poisťovníctva, telekomunikácií, maloobchodu, štátnej správy a priemyselnej výroby. Priemyselná výroba zahŕňala high-tech výrobu, automobilový priemysel, výrobu spotrebného tovaru, farmaceutickú výrobu, chemický priemysel a kovospracujúci priemysel. Na prieskume sa zúčastnili riaditelia, viceprezidenti a osoby z najvyššieho vedenia s rozhodovacími právomocami. Respondenti dostali ako poďakovanie za čas strávený účasťou na prieskume malé ocenenie. Štúdia sa začala v septembri 2016 a bola zavŕšená v novembri 2016.

O spoločnosti Atos:

Európska spoločnosť Atos SE (Societas Europaea) je lídrom v oblasti digitálnych služieb s predbežnými ročnými príjmami vo výške okolo 12 miliárd €. Zamestnáva okolo 100 000 ľudí v 72 krajinách. Skupina poskytuje klientom na celom svete služby systémovej integrácie a poradenské služby, riadené služby a služby BPO, cloudové operácie, riešenia na spracovanie veľkých objemov dát a kybernetickej bezpečnosti, ako aj transakčné služby, ktoré zastrešuje značka Worldline, európsky líder v sektore platobných a transakčných služieb. Vďaka svojej odbornej znalosti technológií a poznatkom v odbore pracuje Skupina s klientmi v rôznych sektoroch podnikania: obrana, finančné služby, zdravotníctvo, výroba, médiá, verejné služby, verejný sektor, maloobchod, telekomunikácie a doprava. Atos sa zameriava na obchodnú technológiu, ktorá podporuje pokrok a pomáha organizáciám vytvárať firmy budúcnosti. Skupina je celosvetovým partnerom v oblasti informačných technológií pre olympijské a paraolympijské hry a je uvedená na parížskom trhu Euronext. Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline.

O Atos Codex

S riešením Atos Codex je Atos európskym lídrom v biznisovej analytike, kognitívnej výpočtovej technike a riešeniach internetu vecí. Atos Codex zahŕňa pokročilú konzultačnú metodológiu, otvorené priemyselné analytické platformy, akcelerátory rýchleho štartu a líderstvo v extrémnej výpočtovej technike. Atos Codex zastrešuje kompletný reťazec dátovej hodnoty a namiesto ponúkania „len“ technológie prichádza so silným vertikálnym prístupom.

 

Kategórie: Podporujeme

Stránky