Tlačové správy

Malé krajiny môžu byť vystavené rozhodnutiam silných hráčov

logo Slovenskej atlantickej komisie, zdroj: ata-sac.orgUplynulý víkend sa v historických priestoroch zámku Chateau Béla uskutočnil 3. ročník neformálneho stretnutia zahranično-politickej a bezpečnostnej komunity krajín V4. Dvojdňové podujatie s názvom Stredoeurópske strategické fórum Chateau Béla privítalo štyri desiatky popredných osobností zahraničnej politiky, expertov a diplomatov z krajín strednej Európy, Nemecka a USA. Aj tento rok diskutovali o aktuálnom zahranično-politickom dianí, ktoré ovplyvňuje región strednej Európy. Podujatie zorganizovala Slovenská atlantická komisia (SAC) v spolupráci s Centrom pre európske štúdie (CES).

Zmeny a novinky v grafikone vlakovej dopravy 2011/2012

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) uskutočňovala tvorbu grafikonu vlakovej dopravy (GVD) v spolupráci s hlavným parnerom a správcom železničnej infraštruktúry spoločnosťou ŽSR. Prihliadalo sa pri nej i na požiadavky vyšších územných celkov a miestnych samospráv, s ktorými sa uskutočnila séria rokovaní vo všetkých regiónoch. Podľa možností a s ohľadom na celkovú obslužnosť v regióne sa zohľadňovali ich požiadavky tak, aby vyhovovali väčšine cestujúcich. Uspokojiť všetky požiadavky ale nebolo možné  kvôli technickým, technologickým a infraštruktúrnym limitom.

Medzinárodný rok chémie prilákal do BASF veľa návštevníkov

Medzinárodný rok chémieMedzinárodný rok chémie, iniciovaný OSN, bol dňa 1. decembra 2011 oficiálne ukončený slávnostným podujatím v Bruseli. Pre BASF bol tento rok veľmi úspešný: cca. 100 000 ľudí navštívilo závody BASF, alebo sa zúčastnilo akcií, ktoré BASF po celom svete sponzorovala. Viac ako 31 000 detí a mládeže experimentovalo s vodou v laboratóriách Kids‘ Lab po celom svete, Slovensko nevynímajúc.

Stránky