Zaži spolu s AMAVET klubom č. 962 ukážkové stretnutie rečníckeho klubu Toastmasters na konferencii Junior Internet!

Používateľský účet