Zaži spolu s AMAVET klubom č. 962 ukážkové stretnutie rečníckeho klubu Toastmasters na konferencii Junior Internet!

VIDEO: Vlastislav Šupina – Novoročný prejav prezidenta

Body: 

Vlastislav Šupina – Novoročný prejav prezidenta, foto: Miloslav OfúkanýStretnutie klubu Slovenskí Toastmasters dňa 25.09.2013 v priestoroch Coffee&Co na ul. Laurinská 5 v Bratislave. Vlastislav ŠUPINA mal reč s názvom: Novoročný prejav prezidenta (pripravený prejav podľa manuálu Špeciálne prejavy, projekt 2 – Pozdvihnúť náladu), súčasť PR kampane: Lepšie raz vidieť Toastmasters, ako stokrát o nich počuť.

Slovenskí Toastmasters, kamera: Miloslav OFÚKANÝ, strih: Róbert NAGY, copyright: GeoCommunity 2013

Názov videogalérie: