V Banskej Štiavnici boli ocenení 10 pracovníci envirorezortu

Minister životného prostredia László Sólymos udelil 9.10.2016 v Banskej Bystrici čestné uznania a ďakovný list za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie, zdroj: minzp.skV Banskej Štiavnici sa minulý piatok 9. septembra 2016 konali oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti udelil čestné uznania a ďakovný list za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Ministerstva životného prostredia SR a súkromného sektora.

Za uplynulý rok urobil envirorezort geologické prieskumy v 140 lokalitách, ktoré sú environmentálnymi záťažami. Napokon sa 19 rizikových lokalít podarilo sanovať. Rezort životného prostredia mapuje aj nerastné surovinové zdroje Slovenka, potvrdzuje sa, že má stále dostatočný surovinový potenciál, ktorý môže významne prispieť k prosperite a vyrovnávaniu ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi krajiny. „Neustále poznávanie a skúmanie je neoddeliteľnou súčasťou práce geológov. Výskum geologického prostredia, nerastov, hornín, ale aj samotný inžiniersko-geologický prieskum si vyžaduje zodpovedný prístup, za ktorý im patrí moje poďakovanie,“ uviedol László Sólymos.

Minister životného prostredia László Sólymos udelil 9.10.2016 v Banskej Bystrici čestné uznania a ďakovný list za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie, zdroj: minzp.sk

Čestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie získali:

  • Mgr. Lenka Kralovičová, PhD. (Ministerstvo životného prostredia SR)
  • RNDr. Ján Madarás, PhD. (Slovenskej akadémie vied)
  • RNDr. Katarína Kminiaková, PhD. (AQUIFER, s.r.o.,Bratislava)
  • RNDr. Juraj Maglay, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  • RNDr. Augustín Gluch (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  • Ing. Martin Repčiak (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  • Ing. Anna Krippelová (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  • Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD. (Geo Slovakia, s.r.o., Košice)
  • RNDr. Miroslav Gomolčák (GEOKONTAKT, s.r.o., Košice)

Ďakovný list ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie si od ministra prevzala Katarína Tóthová, pracovníčka Štátneho geologického ústav Dionýza Štúra, Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie.

Atmosféra na Salamandrových dňoch, foto: Ľubomír Lužina, zdroj: kultura.banskastiavnica.sk

Celoslovenské oslavy dňa Baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pripravila Slovenská banská komora v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, ako aj Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR. Podujatie sa v Banskej Štiavnici koná pravidelne už od roku 1993. Jeho súčasťou je aj tradičný Salamandrový sprievod za účasti baníkov, ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj významných predstaviteľov samosprávy a štátu. Sprievod predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Lokalizácia: