RSS čítačka

Spoločnosť Moderna aktualizuje stratégiu voči mutáciám koronavírusu a navyšuje investície do výroby vakcín

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Moderna aktualizovala svoj výrobný plán na tento rok na 700 miliónov až miliardu dávok.

Biotechnologická spoločnosť Moderna na účely klinickej štúdie odoslala dávky svojej kandidátskej vakcíny mRNA-1273.351 proti juhoafrickej mutácii SARS-CoV-2 do americkej národnej agentúry pre zdravotnícky výskum National Institutes of Health (NIH).

Moderna zároveň predstavila dve stratégie pre prístup k relevantným mutáciám koronavírusu. Podľa prvej stratégie firma posúdi rôzne booster dávky vakcíny, aby sa zvýšila neutralizačná schopnosť proti príslušným mutáciám. Moderna plánuje vyhodnotiť tri prístupy k boosterom. Po prvé, posúdením kandidátskej booster dávky mRNA-1273.351 proti juhoafrickej mutácii. Po druhé, posúdením multivalentnej kandidátskej booster dávky mRNA-1273.211, ktorá v jednej vakcíne kombinuje mRNA-1273, schválenú vakcínu proti pôvodným kmeňom vírusu, a mRNA-1273.351. Po tretie, posúdením použitia tretej dávky vakcíny mRNA-1273 ako boostera pri hladine dávky 50 µg. V rámci druhej stratégie chce Moderna posúdiť mRNA-1273.351 a mRNA-1273.211 ako primárnu vakcinačnú sériu pre tých, ktorí ešte neboli očkovaní.

"Tešíme sa na začatie klinickej štúdie nášho variantného boosteru a sme vďační za pokračujúcu spoluprácu s NIH v boji proti tejto pandémii," uviedol Stéphane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna. "S využitím flexibility našej platformy mRNA sa rýchlo posúvame k testovaniu aktualizácií vakcín, ktoré sa zameriavajú na objavujúce sa mutácie. Spoločnosť Moderna sa zaviazala vykonávať toľko aktualizácií našej vakcíny, koľko bude potrebné, kým nebude pandémia pod kontrolou. Chceme dokázať, že v prípade potreby je možné podať booster dávky na nižšej úrovni, čo nám umožní poskytnúť svetu na konci roku 2021 a v roku 2022 oveľa viac dávok, ak to bude potrebné."

Spoločnosť Moderna tiež ohlásila ďalšie kapitálové investície do zvyšovania globálnej výrobnej kapacity vakcín proti COVID-19. Plánovaná kapacita na rok 2022 sa zvýšila na 1,4 miliardy dávok pri dávke 100 μg. Nové kapitálové investície tiež umožnia dodatočnú výrobu súčasnej vakcíny od firmy Moderna a poskytnú flexibilitu pri riešení výroby potenciálnych boosterov proti mutáciám. Základný plán na rok 2021 sa zvýšil na 700 miliónov dávok s tým, že Moderna pracuje na dodaní až 1 miliardy dávok v tomto roku. Firma taktiež od americkej Správy potravín a liečiv (FDA) dostala pozitívnu spätnú väzbu k návrhu pridať viac dávok do každej liekovky s vakcínou. Moderna preto pracuje na pláne, ktorý umožní z každej liekovky odobrať až 15 dávok, a podľa potreby chce zapojiť aj ďalšie regulačné agentúry.

"Investujeme do tejto dodatočnej kapacity, ktorá nám pomôže zvýšiť produkciu a umožniť flexibilitu pri výrobe potenciálnych boosterov proti mutáciám," uviedol Stephane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna. "Očakávame, že naše ďalšie kapitálové investície zvýšia našu kapacitu na 1,4 miliardy dávok v roku 2022 za predpokladu súčasnej dávky na úrovni 100 μg. Ak by si náš booster proti mutáciám vyžadoval nižšiu dávku, napríklad 50 μg, mohli by sme mať pre rok 2022 kapacitu viac ako 2 miliárd dávok."

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Skupina Bohemia Energy pokračuje v raste, tržby medziročne navýšila o 7 percent; Slovakia Energy zvýšila svoje tržby v roku 2020 o viac ako 25 percent

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Energetická skupina Bohemia Energy i napriek koronavírusovej pandémii hlási ďalší rast. Celkové tržby skupiny predstavovali v minulom roku 23,06 mld. Kč/ 892,10 mil. eur, čo je medziročný nárast o 7 percent. Ku koncu roka 2020 skupina evidovala 1 230 808 zákazníkov a celkové dodávky energií dosiahli 10,91 TWh. Slovenský poskytovateľ energií si medziročne prilepšil nárastom počtu zákazníkov o 3,8 % a zvýšením tržieb o 25,7 %.

Slovakia Energy, ktorá je čo do počtu zákazníkov najväčším alternatívnym dodávateľom energií na Slovensku, utŕžila v minulom roku 3,09 mld. Kč/119,54 mil. eur (+25,7 % medziročne). V porovnaní s predchádzajúcim rokom pokračovala v raste počtu zákazníkov na celkových 307 770 (+3,8 % medziročne). V porovnaní s ostatnými členmi skupiny Bohemia Energy tak zaznamenala najväčší medziročný nárast tržieb. Aj v roku 2020 sa teda stala pre slovenských zákazníkov atraktívnou voľbou spomedzi ostatných dodávateľov energií.

Uplynulý rok bol nielen energetický trh, ale celá ekonomika, ovplyvnený predovšetkým koronavírusovou pandémiou. To sa odrazilo i na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zemným plynom. "Dynamický vývoj sa odohrával najmä na forwardových trhoch. Vďaka tomu, že dlhodobo držíme konzervatívnu nákupnú stratégiu a rovnako máme vytvorenú silnú finančnú stabilitu, majú naši zákazníci stálu istotu výhodných cien. Dramatický prepad zaznamenal vývoj cien na dennom trhu, a to od druhého kvartálu prakticky až do konca roku. Z tohto vývoja profitovali predovšetkým zákazníci, ktorí majú zjednané produkty s dynamickými cenami," komentuje Jiří Písařík, konateľ Slovakia Energy.

Veľká časť investícií v minulom roku smerovala predovšetkým do protipandemických opatrení. "Prakticky celú firmu sme vo veľmi krátkej dobe boli schopní presunúť na home office a zaistiť i naďalej kvalitný zákaznícky servis. Popri tom sme zaviedli rad inovácií, a to nielen v interných procesoch, ale napríklad i digitálny podpis, vďaka ktorému zákazníci môžu podpisovať zmluvné dokumenty v pohodlí svojho domova bez toho, že by museli niekam chodiť," dodáva Jiří Písařík.

V novembri 2020 prešla do vlastníctva Europe Easy Energy spoločnosť Energie ČS, dcérska spoločnosť Českej sporiteľne pre predaj elektriny a plynu. Táto akvizícia potvrdzuje dlhodobý záujem celej skupiny vytvárať synergie medzi energiami a financiami a zákazníkom popri výhodnej ponuke energetických riešení ponúkať i zaujímavé finančné služby.

Segment firemných zákazníkov bol ovplyvnený ako dopadmi koronavírusovej pandémie, tak zmenou biznisovej stratégie v spoločnosti Amper Market. "Nezameriavame sa na získanie čo najvyššieho objemu dodávok, ale na vytvorenie zmysluplnej štruktúry a profitability portfólia. Cieľom je byť profesionálnym partnerom predovšetkým stredne veľkým firmám, ktoré môžu najviac využiť naše skúsenosti, znalosti rizík a porozumenie ich potrebám," uvádza Jiří Písařík.

Výsledky ďalších spoločností skupiny Bohemia Energy

Bohemia Energy, líder skupiny, si aj naďalej dokázala udržať pozíciu najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií v Českej republike. Spoločnosť vykázala v minulom roku tržby 10,12 mld. Kč/391,50 mil. eur (+ 6,5 % medziročne). V počte zákazníkov oproti minulému roku poklesla o 1,04 percenta. Elektrinu od nej k 31. decembru 2020 odoberalo 385 738 zákazníkov a plyn 189 714 zákazníkov.

U Comfort Energy medziročný 10,2 % pokles počtu odberateľov energií (súčasných celkovo 111 992) spôsobil v minulom roku i pokles tržieb. Tie dosiahli hodnoty 0,98 mld. Kč/37,91 mil. eur (- 5,3 % medziročne).

Tržby spoločnosti X Energie zostali stabilné, medziročne vzrástli o 0,1 % na 1,41 mld. Kč/54,54 mil. eur. Došlo k poklesu počtu zákazníkov o 7,59 % na celkových 100 127 odberateľov.

Europe Easy Energy ku koncu roka 2020 zásobovala energiami 61 364 odberných miest (-8 % medziročne). Tržby dosiahli hodnoty 1,06 mld. Kč/41 mil. eur, t.j. o 0,55 % nižšie než v roku 2019.

Amper Market, ktorý sa špecializuje na dodávky elektriny a plynu podnikom a verejnému sektoru, zaznamenal najmä vďaka plánovanej zmene stratégie v roku 2020 pokles v počte zákazníkov o 43 % na 13 225. Tržby spoločnosti dosiahli 3,05 mld. Kč/117,99 mil. eur (-50 %), a to najmä kvôli zníženiu dodávok elektriny pre Správu železničnej dopravy cesty (SŽDC).

Energie ČS sa stala súčasťou skupiny Bohemia Energy v novembri 2020. Tržby spoločnosti dosiahli 3,36 mld. Kč/129,98 mil. eur a počet odberateľov 60 878, z toho 43 275 elektriny a 17 603 zemného plynu.

Celkovo skupina Bohemia Energy svojim zákazníkom v roku 2020 dodala 5,68 TWh elektriny (-7,4 %) a 5,22 TWh plynu (+11,4 %). V poklese dodávky elektriny sa odrazilo zníženie o elektrinu dodávanú SŽDC spoločnosťou Amper Market.

Medziročné porovnanie tržieb energetickej skupiny Bohemia Energy:

2019 (mld. Kč)/(mil. eur)
2020 (mld. Kč)/(mil. eur)
meziročně (v %)

 Slovakia Energy
                  2,46/95,16
                       3,09/119,54
26 %

 Bohemia Energy
                  9,50/367,51
                     10,12/391,50
7 %

 Comfort Energy
                  1,03/39,84
                       0,98/37,91
-5 %

 Europe Easy Energy
                  1,07/41,39
                       1,06/41,00
-1 %

 X Energie
                  1,41/54,54
                       1,41/54,54
0 %

 Amper Market
                  6,10/235,98
                       3,05/117,99
-50 %

 Energie ČS a.s.
                      -
                       3,36/129,98

 Skupina
                21,57/834,46
                     23,06/892,10
7 %

Poznámka: Tržby sú vykázané bez vplyvu prefakturácií v rámci skupiny.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Rozbehni sa! v našom meste

Humenne.sk - 25. február 2021

Prihlásiť sa môžete do 6. apríla.

Kategórie: Samospráva

Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Približne rok od dokončenia Nivy Tower, najvyššej budovy na Slovensku, sa poľskej pobočke HB Reavis podarilo dosiahnuť plnú výšku Varso Tower, ktorá sa so svojimi 310 metrami stala najvyšším mrakodrapom v celej Európskej únii.

Nivy Tower sa vo februári minulého roka stala dominantou Bratislavy  s najvyšším  bodom  na úrovni 125 metrov. Dnes je už domovom viacerých technologických firiem ako Capco, Resco, Rainside, Kempelenov inštitút inteligentných technológií či start-upov Creative Dock, Grandaliro alebo Akular. Nie je náhoda,  že Nivy Tower priťahuje najmä technologické firmy.  Najinteligentnejšia budova v Bratislave ponúka viaceré smart vychytávky, akými je napríklad správa budovy cez aplikáciu More, služba Qubes, ktorá poskytuje flexibilné prenájmy pre stredné firmy či platforma Symbiosy, ktorá dokáže zvážiť predvolené nastavenia jednotlivých zamestnancov a následne upravovať prostredie pre ich lepšie zdravie a produktivitu. Po dokončení tohoto projektu spoločnosť HB Reavis priniesla na trh komerčných nehnuteľností aj ďalší unikát – najvyššiu budovu v Poľsku, ale aj v rámci EÚ.

Varso Tower najvyššia v Poľsku už niekoľko mesiacov

Varso Tower sa oficiálne stala najvyššou budovou v Poľsku už keď jej strecha dosiahla 230 m. Pridaním 80 metrov vysokého a 73 ton vážiaceho stožiaru však jej architektonická výška dosiahla nový európsky rekord. Nový orientačný bod Varšavy sa teraz môže hrdiť titulom najvyššej budovy v Európskej únii, ktorá prekonala aj mrakodrapy vo Frankfurte, Miláne či Paríži.

53-poschodovú kancelársku budovu navrhlo renomované architektonické štúdio s celosvetovou pôsobnosťou Foster + Partners, ktoré je priekopníkom v oblasti trvalo udržateľného dizajnu.

Po jej dokončení v roku 2022 panoramatické výťahy dovezú pasažierov rýchlosťou 8 m/s na dve strešné terasy s jedinečným výhľadom na mesto. Tie budú tiež patriť k najvyššie položeným v Európe – výhľad na Varšavu budú ponúkať z výšky 205 m a 230 m, čo je dvakrát vyššie ako vyhliadková plošina v neďalekom Paláci kultúry a vedy. Na 46. až 48. poschodí bude zasa sídliť panoramatická reštaurácia.

Väčšina budovy je už pokrytá 4 metre vysokými sklenými tabuľami, ktoré na široké poschodia prepúšťajú dostatok prirodzeného svetla. Varso Tower je zároveň jednou z najekologickejších budov v Poľsku. Kombinuje trvalo udržateľný dizajn s vynikajúcimi parametrami v oblasti spotreby energie, bezpečnosti a pohodlia – aj vďaka tomu získala najvyššie certifikáty BREEAM a WELL.

Varso Tower je poslednou súčasťou komplexu Varso Place z dielne HB Reavis, ktorý bude v srdci Varšavy ponúkať kancelárie, hotel, inovatívny hub a maloobchodné priestory. Komplex je navyše len na skok od hlavnej varšavskej stanice, takže poskytuje výborný prístup k niekoľkým desiatkam rôznych spojov verejnej dopravy.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

ZP Union radí: Takto sa dá dostať na operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu bez dlhého čakania

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Potrebujete operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu? Či sa už táto diagnóza týka vás alebo vášho známeho, zdravotná poisťovňa Union v rámci unikátnej spolupráce s Clinicou Orthopedicou dohodla 100% zľavu z poplatku za nadštandard pri tejto operácii. "To znamená, že za nula eur dostanete titánovú náhradu, budete bývať v izbe hotelového typu a zadarmo máte aj dve kontroly," vymenúva výhody Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v ZP Union. Keďže Union je najmenšia zdravotná poisťovňa, dokáže vyrokovať pre svojich poistencov atraktívnejšie výhody ako veľké poisťovne. Bežný poplatok za nadštandard pri výmene kolenného alebo bedrového kĺbu je totiž aj 2 500 eur.

"Clinica Orthopedica v Bratislave je školiacim pracoviskom aj pre iných operatérov, nakoľko má vo svojej oblasti množstvo skúseností," hovorí Ing. Martin Kučera, riaditeľ kliniky. Asi najväčším pozitívom je však to, že svojich pacientov operuje priebežne. "Ak nemáte zdravotný problém, pre ktorý by ste museli operáciu odložiť až do jeho vyliečenia,  budete zoperovaný naozaj v krátkom čase. No a v závislosti od vášho zdravotného stavu budete hospitalizovaný 3-4 dni," pokračuje M.Kučera.

Po výmene kĺbu v Clinice orthopedice, má poistenec možnosť využiť aj intenzívny rehabilitačný pobyt s polovičnou zľavou. V cene rehabilitácie je zahrnuté:

ubytovanie hotelového typu (tv, wifi, wc na izbe)
cvičenie s fyzioterapeutom 3x za deň
kontrola a ošetrovanie operačnej rany
prevencia tromboembolických komplikácii
asistovaná pooperačná hygiena
nepretržitá starostlivosť
strava 5x denne a pitný režim
telocvičňa k dispozícii aj mimo časov na rehabilitáciu
káva a denná tlač
dohľad špecialistov z Clinica Orthopedica

Union zdravotnú poisťovňu nemusíte vopred o zľavu žiadať, ani vypĺňať žiadne papiere a dokonca ani čakať na schválenie.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Dúbravka sa pýta obyvateľov na voľnočasový areál

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Park Pekníkova. Azda najznámejšie detské ihrisko a športový areál v mestskej časti zároveň. Oplotené priestranstvo sa nachádza medzi ulicami Repašského, Pekníkova a ulicou Pod záhradami. Park v posledných rokoch prechádza zmenou a dopĺňaním športových možností.

"Na konci roku 2020 sme dokončili v Parku Pekníkova nové hokejbalové ihrisko. Vzniklo vďaka dotácii, ktorú sa nám podarilo získať od hlavného mesta," približuje starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hokejbalové ihrisko dovtedy fungovalo v detskej zóne parku a prichádzalo často k stretom detí a športovcov. Ostala po ňom voľná asfaltová plocha. Mestská časť sa preto obyvateľov pýta na názor.

"Čo by ste na voľnej asfaltovej ploche privítali? Aké zmeny by ste v parku ešte urobili, čo tu podľa vás chýba?"

Pripomienky a návrhy zbiera mestská časť do 15. marca, posielať sa dajú mailom na pr@dubravka.sk. Pričom nejde o anketu s hlasovaním, nebude teda rozhodovať hlasov, ide skôr o prieskum názorov, nápadov.

V roku 2019 postavila mestská časť v Parku Pekníkova nové multifunkčné ihrisko na ploche 33 x 18 metrov, pri jeho vzniku pomohla aj dotácia z Úradu vlády. Neskôr ho doplnila divácka tribúna.

V parku je tiež tenisové, hokejbalové ihrisko, priestor pre basketbal, beh, dve ihriská na petang, pingpongové stoly, súčasťou sú workoutové prvky či takzvaná kardiozóna. Revitalizáciou prešlo aj detské ihrisko. Areál má dve fontánky s pitnou vodou i takzvané hmlovisko.

Areál býva dejiskom viacerých podujatí. K najznámejším a najnavštevovanejším patria jesenná Šarkaniáda alebo súťaž hasičských družstiev pod názvom Hasičský deň. Zo športových podujatí sa k najväčším zaraďujú Beh mladých Dúbravčanov či Športové hry seniorov.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zo zasadnutia medzinárodného poradného zboru projektu DG JUSTICE ENGAGE

SAV.sk - 25. február 2021
Dňa 12. februára sa uskutočnilo online zasadnutie medzinárodného poradného zboru projektu DG JUSTICE ENGAGE Využívanie kontaktných intervencií na podporu angažovanosti a mobilizácie v záujme sociálnych zmien. Projekt ENGAGE bude v rokoch 2021 – 2022 skúmať diskrimináciu Rómov v Európe. Vychádza z predpokladu, že protirómsky rasizmus a nepriateľský normatívny politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a sociálnu angažovanosť Rómov aj Nerómov. Cieľom projektu ...
Kategórie: Podporujeme

Bojovníci stredoveku zo ZŠ Pugačevova

Humenne.sk - 25. február 2021

Výborné výsledky v okresnom kole dejepisnej olympiády.

Kategórie: Samospráva

Bojovníci stredoveku zo ZŠ Pugačevova

Humenne.sk - 25. február 2021

Výborné výsledky v okresnom kole dejepisnej olympiády.

Kategórie: Samospráva

Zamestnanci a zákazníci siete drogérie dm sa teraz vďaka UV-C dezinfekčným svietidlám Philips môžu cítiť bezpečnejšie

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 -
Predajne dm sú prvým maloobchodníkom na Slovensku, ktorý inštaloval UV-C osvetlenie
Riešenie poskytuje ďalšiu úroveň ochrany zákazníkom a zamestnancom 40 pobočiek predajní dm
UV-C sa používa už viac než 35 rokov ako rýchly a účinný dezinfekčný prostriedok vzduchu, vody a povrchov

Spoločnosť Signify (Euronext: LIGHT), svetový líder v oblasti osvetlenia, nainštalovala 280 stropných UV-C dezinfekčných svietidiel Philips v 40 pobočkách slovenského reťazca drogérií dm, čím poskytuje ich zákazníkom a zamestnancom ďalšiu úroveň ochrany. Inštalácia je súčasťou pilotnej fázy, ktorá zahŕňa obchody v Bratislave a okolí, ďalšie pobočky budú čoskoro nasledovať. Počas ďalšej fázy projektu plánuje reťazec dm nainštalovať stropné UV-C dezinfekčné žiariče aj v priestoroch pre zamestnancov a v sklade.

"Predajne dm navštevujem najmä pre ich pestrý sortiment. Teraz, keď si musíme dávať väčší pozor na svoje zdravie a chrániť našich najbližších, ma veľmi potešila nová inštalácia dezinfekčných svietidiel Philips UV-C v ich predajniach. Viem, že urobili maximum, aby svojim klientom zaistili "zdravé" predajne," povedala zákazníčka predajne dm Michaela Dobšovičová z Bratislavy.

UV-C je zaužívanou metódou dezinfekcie, ktorá sa používa na prevenciu šírenia chorôb dezinfekciou vzduchu, vody a povrchov. UV-C rozkladá DNA alebo RNA mikroorganizmov, vrátane vírusov a baktérií, a zneškodňuje ich. Pri laboratórnom testovaní UV-C zdroja svetlá Signify znížili infekčnosť vírusu SARS-CoV-2 na povrchu pod detegovateľnú hladinu len za 9 sekúnd.[1]

Ako UV-C dezinfekcia predajní drogérie dm funguje?

V jednotlivých predajniach drogérie dm sú inštalované stropné UV-C čističky vzduchu Philips. Čističky možno používať i počas prítomnosti ľudí v miestnosti, keďže sú inštalované v takej výške, ktorá v kombinácii s tienením a optikou bráni pôsobeniu zdroja UV-C žiarenia. Vzduch v hornej časti miestnosti je tak neustále dezinfikovaný UV-C žiarením a prirodzenou konvekciou prúdenia vzduchu v miestnosti. Týmto spôsobom sa dezinfikuje maximálny objem vzduchu a zároveň je zaistená bezpečnosť a nedochádza k prerušeniu prevádzky predajne.

V rámci projektu sa počíta aj s inštaláciou stropných UV-C dezinfekčných čističiek do zasadacích miestností v kanceláriách spoločnosti. Momentálne je už týmto UV-C zariadením vybavená jedna zasadacia miestnosť.

"S inštaláciou stropných dezinfekčných svietidiel u ďalšieho predajcu sme veľmi spokojní, pretože to ilustruje obrovský potenciál ďalších ochranných opatrení v tomto trhovom segmente," uviedol Harsh Chitale, vedúci divízie digitálnych riešení v spoločnosti Signify. "Je to jedno z mnohých miest, kde môže mať UV-C dezinfekčné osvetlenie zmysluplný prínos, ako teraz, tak aj v budúcnosti."

Spoločnosť Signify je už viac ako 35 rokov na čele technológie UV a má preukázateľné výsledky v oblasti inovácií a významné skúsenosti s aplikáciou UV-C osvetlenia. UV-C osvetlenie Signify je navrhnuté, inštalované a používané v súlade s bezpečnostnými pokynmi pre konkrétny produkt a vyrába sa pomocou prísne kontrolovaných priemyselných procesov. UV-C osvetlenie by mali vždy používať odborníci v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a pokynmi, aby sa zabránilo vystaveniu ľudí a zvierat tomuto žiareniu, keďže by mohlo dôjsť k poškodeniu ich kože a očí.

[1] Nadia Storm et al., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Subject to peer review and available only as a pre-print at https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Architektúru kancelárií premení pandémia, potvrdzuje architektonická kancelária DELTA Group SK

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - ,,Budúcnosť kancelárskej práce je hybridná. Je to už rok, čo sú firmy nútené riešiť kombináciu home office a štandardnej práce z kancelárie podľa toho, ako sa zrovna pandemická situácia vyvíja v danej krajine. Pandémia úplne premenila formu riadenia projektov, ľudí, projektových tímov, vrátane spôsobu kancelárskej práce a je potrebné na to reagovať’’ , hovorí na úvod rozhovoru architekt Adam Cifra z architektonickej kancelárie DELTA Group.

50 % pracovnej doby z domu, 50 % z kancelárie

Pandémia urýchlila formu zavádzania home office do firiem, ktoré s týmto atribútom či zamestnaneckou výhodou zatiaľ príliš nepočítali a doteraz nepracovali. Často sú nútení k plošnému home office. Mnohí zamestnanci si na prácu z domu už zvykli. Mnohí zápasia s nedostatkom kľudu a vlastného priestoru na prácu, technickými problémami s dátami, pripojením a pod. Nie pre všetky odbory je home office vhodný pre bežný režim. Napriek tomu pandémia ukázala, že home office zostane trendom v mnohých spoločnostiach aj po pandémii. Otázkou, pred ktorou asi stojí mnoho firiem je, ako sa zmenia potreby a požiadavky firiem na kancelárske priestory. Architektonická kancelária DELTA odporúča jednoducho realizovať workspace analýzu, ktorou môže klientom ľahko pomôcť kancelárie optimálne a efektívne prispôsobiť.

Pokles pracovných miest. Niektoré budú zamestnanci zdieľať

Je možné napríklad počítať s úbytkom miest pre obecné individuálne činnosti. Firmy, u ktorých sa preukázalo, že práca na diaľku je funkčná, ju chcú zaviesť natrvalo a s tým súvisia úvahy, koľko miesta ponechať v kanceláriách, koľko plochy bude firma skutočne efektívne využívať a pod. Pravdepodobne menej a o to viac sa ponúka myšlienka urobiť tieto miesta viac multifunkčné. Napríklad podľa predpovedí ekonómov z Harvard Busuiness School bude až 17 % ľudí, ktorí pracovali počas lockdownu z domu, v tomto štýle pokračovať aj po skončení pandémie minimálne dva dni v týždni. Ostatní často bojujú s prácou za prítomnosti detí, starých rodičov či nepripravenosťou domácich priestorov na premenu na domácu kanceláriu a tí svoje pracovné miesta považujú naďalej za veľmi potrebné pre svoj pracovný výkon.

Viac menších konferenčných priestorov na vzostupe

Najmä s narastajúcimi videomeetingmi rastie požiadavka na izolované priestory pre jednotlivcov, ktorí sa potrebujú online prepojiť so zvyškom tímu a pracovať na projektoch. Niekoľkohodinová online schôdzka so slúchadlami v ušiach niekoľko dní v týždni nie je zrovna komfortná. Múdro prevedená workspace analýza od architektov môže tiež v súčasných kanceláriách odhaliť možnosti pre implementáciu tzv. akustických búdok alebo call boxov či videomeeting boxov pre individuálne jednanie s absolútnym súkromím. Tieto búdky je možné rozumne implementovať aj do súčasných open space priestorov.

Pretrvávajúci trend viac priestoru pre brainstorming a kreativitu 

Inovácie a integrácia viacerých členov tímu s rôznym pohľadom na vec. To patrí medzi dôležité činnosti firmy, ktoré je veľmi ťažko zvládať na diaľku z domu. Tento trend už začal pred niekoľkými rokmi a pandémia ho nemení. Naďalej klienti do architektúry interiérov požadujú zapracovať priestory, ktoré vytvárajú zázemie pre kreatívny priestor menších tímov, kde dochádza k integrácii a súhre tímov, ku kreatívnej spolupráci a brainstormingu, ktoré posúvajú kreatívne a inovatívne postupy spoločnosti dopredu. Tieto miestnosti sa odlišujú od bežných zasadacích miestností tým, že ponúkajú špecifický priestor pre vznik nápadov, zaznamenávanie myšlienok, vyobrazenie rôznych schéma či kombinovanie a presun stolov pre vytváranie menších kreatívnych skupín a pod.

Dostatok miesta pre neformálne stretávanie

Priestor pre socializáciu je faktor, ktorý mnohým kolegom počas plošného home office chýba. Je potrebné nepodceniť vytvoriť zázemie, ktoré nie je určené čisto na prácu, ale naopak dotvára príjemnú atmosféru na pracovisku. Dáva príležitosť pre neformálne stretávanie, interakcie medzi členmi tímu a utuženie vzťahov, skrátka posilňuje komunitný život pracovného tímu a pod.  To je ďalší trend, ktorého dôležitosť nám pandémia svojou izolovanosťou zdôraznila.

Tohtoročná pandémia tlak na flexibilitu v podnikaní extrémne posilnila. Dnešná doba je nevyspytateľná, rýchlo premenlivá, úspešné firmy musia vedieť pružne reagovať na aktuálne dianie. Pružná reakcia na zmenu je dnes základnou konštantou podnikania. A to aj v architektúre stavebných projektov, ktoré sú typické dlhšou dobou zotrvačnosti vzhľadom k ďalšiemu procesu ich plánovania, projektovania a realizácie, hovorí záverom na tému architektúra kancelárií, ktorú pandémia pravdepodobne premení, Erik Štefanovič, konateľ architektonického štúdia DELTA Group SK.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Vedci SAV odpovedajú na tri otázky o koronavíruse

SAV.sk - 25. február 2021
Slovenská akadémia vied je od vypuknutia pandémie dôležitou súčasťou boja s pandémiou. Vedci sa aktívne zapájajú do šírenia osvety o víruse, validujú testy, sekvenujú vzorky, skúmajú postoje obyvateľov, cvičia so seniormi, pripomínajú históriu pandémií, dopĺňajú terminologickú databázu o nové pojmy alebo radia, ako čeliť konšpiráciám a hoaxom. Ich ďalšou aktivitou je séria krátkych videí s názvom 3 otázky o koronavíruse, v ktorej odpovedajú ...
Kategórie: Podporujeme

Dáma s pávím pierkom

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Thermia Palace z roka na rok zreje, krásnie a nasleduje svetové trendy v liečbe chorôb pohybového ústrojenstva i v ponuke služieb.

Secesný palác na Kúpeľnom ostrove prijíma do svojej liečivej náruče už viac ako 100 rokov ľudí trpiacich bolesťami pohybového aparátu a neurologickými ochoreniami. Medzi pravidelných hostí  hotela postaveného priamo nad žriedlom vzácnej termálnej vody na piešťanskom Kúpeľnom ostrove v minulosti patril aj svetoznámy umelec – Alfons Mucha.

Vďaka liečivej vode a bahnu sa uzdravila aj jeho dcéra. Šťastný otec na znak vďaky namaľoval obraz na mieru nad dvere veľkej jedálne hotela. Jednou zo žien na maľbe s veľavravným názvom "Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia" je i jeho uzdravujúca sa dcéra.

Má byť na čo pyšná

V roku 2006 sa Thermia Palace stal prvým plne klimatizovaným 5* kúpeľným hotelom na Slovensku. Od čias, keď ho na mieste niekdajšej krčmy "U bosého" dala vystavať rodina Alexandra Wintera sa v ňom vystriedali cisári, maharadžovia, štátnici a mnohé známe osobnosti.

Vždy očarujúca a vkusná

Symbolom tejto elegantnej dámy s vycibreným secesným štýlom je páv. Jedna z legiend hovorí o tom, že vďaka termálnej vode a bahnu sa uzdravil páv s chorou nohou. Motív pávieho pera sa preto stal neoddeliteľnou súčasťou dekorácií hotela i jeho okolia.

Štatút luxusného liečebného hotela si Thermia Palace udržiava a posúva ho na čoraz vyššiu úroveň. Vďaka tomu sa stala  preferovanou voľbou náročných domácich i zahraničných klientov. Medzi najobľúbenejšie z procedúr patria bahenné a vodné procedúry v kúpeľnom dome Irma, ktorý je pomenovaný podľa grófky Irmy Erdödyovej. Hostí dodnes fascinuje nie len očarujúce architektonické stvárnenie Bahniska a Zrkadliska, no najmä blahodarné účinky miestnych geotermálnych zdrojov.

Zdravie na dosah

Hotel Thermia Palace zo svetoznámej siete Ensana Health Spa Hotels so 118 izbami, pätnástimi apartmánmi, vonkajším bazénom a veľkorysým wellness po krátkej prestávke v marci opäť otvára svoju náruč pre záujemcov o liečebný pobyt. Hostia sa môžu tešiť na excelentné služby, výber z viac, ako 60 liečebných procedúr a bazény vo vynovenom šate.

Okrem kvality, na ktorú sú pravidelní hostia zvyknutí sa všetci môžu spoľahnúť aj na maximálnu bezpečnosť na pobyte. Už pred ubytovaním sú kúpeľní hostia pretestovaní a personál celých Kúpeľov Piešťany dbá o prísne dodržiavanie opatrení proti šíreniu pandémie.

Všetky potrebné informácie o pobytoch a možnosti rezervácie nájdete na stránke: www.ensanahotels.com/piestany

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Slovensko zasiahla vlna obrovského nárastu dopytu po produktoch na kĺby!

PRservis.sk - 25. február 2021

25.2.2021 - Stále viac Slovákov si objednáva populárny doplnok výživy FlexiMed, ktorý za svoju obrovskú popularitu vďačí tvrdeniam väčšiny o tom, že funguje. Prečítajte si, prečo a ako získať vzorku produktu na jeden mesiac zadarmo!

Výživový doplnok, ktorý naozaj funguje!

Spoločnosť NaturaMed je známa z televízie, internetu a ostatných médií vďaka kampani, na základe ktorej môže každá rodina získať ročnú zásobu vitamínu D na podporu imunity zdarma. V týchto komplikovaných časoch je to úžasné!

Pre NaturaMed to ale nie je novinka. Už 15 rokov sa drží overenej stratégie. Poskytne ľuďom vzorky produktov zdarma na vyskúšanie. Sami sa potom rozhodnú, či si ďalšie balenie kúpia.

FlexiMed sa stal obľúbeným vo veľmi krátkom čase. Je jedným z najpredávanejších produktov na podporu zdravia kĺbov. Zadarmo ho vyskúšalo už viac ako 500 000 ľudí.

"Je to úžasné," hovorí nadšene Jan Řepa, PR manažér NaturaMedu a ukazuje pri tom výsledky zákazníckeho prieskumu. Celých 92 % si vybralo FlexiMed kvoli kolenám a 89 % kvôli problémom s chrbticou. Viac než 80 % z nich by produkt odporúčalo aj ostatným! "Každý týždeň hovorím so spokojnými zákazníkmi," dodáva Jan.

Vlajkovým produktom spoločnosti NaturaMed je OmegaMarine Forte+, ktorý vychádza zo 150 rokov starej tradície rybieho oleja. Pochádza z Nórska a je to najčerstvejší olej z lososa na svete.

FlexiMed tiež obsahuje niečo z nórskych lososov – vápnik získaný z ich kostí. Ten sa vyrába patentovanou inovatívnou metódou, ktorá zaručuje najvyššiu možnú kvalitu. Spoločne s glukosamínom, kolagénom a vitamínmi má produkt zdokumentované účinky na kosti a kĺby. Vďaka tomu sa stal novým bestsellerom! Získajte aj vy FlexiMed zadarmo TU.

Ľudia si ho obľúbili hneď!

Krátko po uvedení FlexiMedu na český a slovenský trh sa produkt stal favoritom – a dopyt po ňom prekonal všetky očakávania. Stále viac ľudí vo všetkých vekových skupinách ho užíva a posiela pozitívnu spätnú väzbu: výrazný účinok na kĺby a svaly. Objednajte si FlexiMed zadarmo TU.

Revolučné zloženie

To, čo robí FlexiMed takým unikátnym a vyhľadávaným je jeho revolučné zloženie. FlexiMed obsahuje kvalitné ingrediencie, ktoré v iných produktoch nenájdete.

Produkt je založený na surovinách, ktorých účinky sú potvrdené mnohými výskumami. Sú dobre zdokumentované a odporúčané odborníkmi na zdravie.

Zjednodušene sa dá povedať, že tento produkt má za cieľ zaistiť maximálnu možnú pohyblivosť kĺbov, svalov a kostí. Vyskúšajte zadarmo!

Tento článok je plateným reklamným obsahom Webnoviny.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

5. KOLO TESTOVANIA: miera pozitivity 1,99%

Humenne.sk - 25. február 2021

Z otestovaných 12 988 osôb malo 258 pozitívny výsledok.

Kategórie: Samospráva

Stránky