RSS čítačka

Pokračujú prednášky Superpočítače (nielen) vo vede

SAV.sk - pred 1 hod 1 min
"https://eurocc.nscc.sk/" Národné kompetenčné centrum pre HPC  v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV, v. v. i., pokračuje v sérii popularizačných prednášok o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach. Pozvanie na prednášky prijali zaujímaví hostia a odborníci nielen zo Slovenskej akadémie vied, ale aj slovenských univerzít a iných inštitúcií. Časť z prednášok, ktoré na seba ...
Kategórie: Podporujeme

Predstavitelia inštitútu CEFRES rokovali so SAV

SAV.sk - pred 1 hod 23 min
Rozvoju spolupráce Slovenskej akadémie vied s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES, Praha) bolo venované stretnutie, ktoré sa konalo na pôde SAV v stredu 26. januára 2022. Schôdzku, ktorá sa konala čiastočne aj online, moderoval prvý zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky Tomáš Hromádka. CEFRES zastupoval jeho riaditeľ Jérôme Heurtaux. Prítomný bol aj atašé pre vedeckú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva Yan Pautrat. Inštitút ...
Kategórie: Podporujeme

Ekonomické aspekty vnútropolitickej krízy v Kazachstane

PRservis.sk - pred 2 hod 56 min

27.1.2022 - Kazachstan je známy svojím prírodným bohatstvom a vysokou zamestnanosťou aj v kontexte množstva zahraničných investícií v oblasti ťažby nerastných surovín. V roku 2020 tvorili príjmy z ropného priemyslu až 45 % príjmov do štátneho rozpočtu. Táto najväčšia stredoázijská krajina sa dlhodobo vyznačovala stabilitou a postupným reformným napredovaním v kontexte komplikovaných vzťahov v regióne. Dokonca aj postupná politická premena a pokojné odovzdanie moci spred pár rokov malo ísť príkladom okolitým krajinám. Dlhodobým prehliadaným problémom však boli veľké rozdiely medzi sociálnymi vrstvami spoločnosti a nízka cena práce.

Aj napriek tomu, že v predpandemickom období ekonomika Kazachstanu stabilne rástla, jej najväčšou slabinou bola a dodnes je inflácia. Od prechodu meny na plávajúci kurz v roku 2015, je oslabovanie lokálneho tenge hlavným impulzom inflácie. Za ostatné roky devalvovala miestna mena až o 200 % z 188 tenge za dolár na úroveň cez 434 tenge za jeden dolár. Tak ako iné krajiny závislé na vývoze nerastných surovín, je aj mena Kazachstanu veľmi citlivá na výkyvy svetových cien ropy. Podobné výkyvy sme videli napríklad aj v prípade ruského rubľa počas ropnej vojny s krajinami OPEC na jar v roku 2020.

Previazanosť kazašskej ekonomiky s ekonomikou Ruska v rámci Eurázijskej ekonomickej únie je ďalšou výzvou pre domáce politické vedenie. Sankčný režim voči Rusku narušil plynulý zahraničný obchod so Západom, ale aj nestabilný kurz rubľa následne negatívne vplýval na tenge. Aj keď slabá domáca mena nemusí znamenať problémy pre zahraničných investorov, ktorým sa na jednej strane znižujú náklady prevádzku biznisu, nestabilná spoločenská situácia, ktorá je jej dôsledkom, už áno. A presne takej vyhrotenej situácie sme boli svedkami na začiatku roka 2022. S rastúcim inflačným tlakom, prišlo postupné zdražovanie elektrickej energie a vody, pretože bez týchto krokov neboli dané odvetvia schopné generovať zisky ani modernizovať infraštruktúru. Zvyšujúce sa náklady na život, zdražovanie plynu a energií sa stali impulzom pre nedávne násilné protesty a ozbrojené strety, ktoré v krajine vyvolali politickú krízu a tlak na súčasného prezidenta Kasyma-Žomart Tokajeva.

Vzhľadom na problematickú situáciu v jednotlivých regiónoch Kazachstanu a politické delenie krajiny podľa tradičnej klanovej príslušnosti je zatiaľ náročné dostatočne presne odhadnúť post-krízový vývoj. Ku dnešnému dňu je však situáciu stabilizovaná, došlo k niekoľkým zmenám na kľúčových postoch vedenia krajiny. Pozitívnym signálom je, že aj obava z užšej previazanosti na Rusko aj v kontexte prítomnosti vojsk sa nenaplnila, a preto aj scenár uzatvorenia krajiny a vnútornej izolácie je málo pravdepodobný.

Zahraničný obchod Kazachstanu a Slovenska v tomto prípade nepredpokladá veľké straty, avšak pre slovenských podnikateľov je kľúčová predvídateľnosť a vnútorná stabilita v tejto najväčšej krajine Strednej Ázie. Oproti minulosti, kedy sme do Kazachstanu primárne vyvážali, dnes máme saldo v zahraničnom obchode záporné na úrovni -38 % a to najmä vďaka dovozu ropy. Ekonomická aktivita posledných piatich rokov a obchodný obrat medzi obomi krajinami signalizuje rastúcu popularitu Kazachstanu pre slovenských podnikateľov. Na jeseň minulého roka sme mali možnosť vidieť kulmináciu diplomaticko-ekonomických aktivít slovenských exportérov nielen v kontexte návštevy ministra zahraničných vecí SR s podnikateľskou delegáciou, ale aj ohlasované investície a podpísané kontrakty medzi slovenskými a kazašskými podnikateľmi. Jedným dychom však treba podotknúť že ekonomický prím v Kazachstane hrá aj naďalej Rusko a Čína, kedy druhá menovaná veľmoc svojou asertívnou cenovou politikou dáva priestor len veľmi úzko špecializovaným spoločnostiam alebo väčším globálnym hráčom.

Ostáva tak dúfať, že po stabilizácii situácie Kazachstan opäť nastúpi na proreformnú cestu predvídateľného rozvoja a lídra pozitívnych zmien v regióne, s ktorým bude Slovenská republika aj naďalej upevňovať obchodné vzťahy a tým aj zvýši potenciál ďalších komerčných príležitostí pre slovenských podnikateľov.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

TERNO real estate otvorilo prvé tri predajne po sieti CBA Market

PRservis.sk - pred 2 hod 56 min

27.1.2022 - Spoločnosť TERNO real estate opäť posilňuje postavenie na domácom trhu a rozširuje sieť svojich predajní. Počas januára pribudli prvé nové predajne po sieti CBA Market, s.r.o. v okrese Brezno.

Spoločnosť TERNO real estate oznámila v novembri kúpu maloobchodnej siete potravín CBA Market, s. r. o., vďaka čomu pribudne 12 nových predajní Terno a KRAJ. Koncom januára 2022 sa podarilo otvoriť tri predajne Terno v okrese Brezno. Nové obchody sa nachádzajú v obci Beňuš (Pri hlavnej ceste 355), v meste Brezno (Československej armády 2127/66) a v pondelok 31. januára otvoria Terno i v obci Nemecká v časti Dubová (Štvrť Kapitána Nálepku 752/1). Všetky predajne v rámci akvizície prešli pod značku TERNO.

Len v júni minulého roku otvárali jubilejnú 140. predajňu v Žiline. Odvtedy pribudlo do portfólia spoločnosti ďalších 6 predajní. Okrem expanzie sa im v septembri podarilo otvoriť aj sklad čerstvých potravín, ktorý sa stal súčasťou centrálneho skladu v Ivanke pri Dunaji, odkiaľ sú zásobované všetky predajne Terno a KRAJ. Tým sa skrátilo a zefektívnilo zásobovanie predajní i dodanie tovaru pre veľkoobchodných zákazníkov, ktorých je momentálne viac ako 250.

"Vďaka tomuto kroku sa etablujeme najmä na Horehroní, v oblasti kde doteraz nie sme vôbec zastúpení. Postupne sa približujeme k východnej časti Slovenska, a tým napĺňame náš dlhodobý cieľ: stať sa celoslovenským reťazcom," povedal riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka.

Práce na predajniach trvali jeden mesiac, čo zahŕňalo zmenu sortimentu, modernizáciu interiéru a exteriéru, zmenu systémov a zaškolenie pracovníkov do nových procesov spoločnosti. Zamestnanie si tu našlo 13 ľudí, všetci predtým pracovali pre CBA Market. V okrese Brezno pribudne v prvom polroku 2022 ešte ďalších päť predajní, ktoré boli takisto predmetom akvizície v rámci odkúpenia CBA Market, s.r.o.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Obhajoba Zoroslava Kollára posilňuje tím

PRservis.sk - pred 2 hod 56 min

27.1.2022 - Do obhajoby Zoroslava Kollára vstupuje ďalší advokát - Matúš Gémeš. "Aj keď už dlhodobo nežijem na Slovensku, pozorne a s nadhľadom sledujem všetky "poeticky označované" mediálne trestné konania. Stav, ktorý v týchto prípadoch prevláda mi však ako dlhoročnému profesionálnemu advokátovi nie je ľahostajný. S poľutovaním musím skonštatovať, že množiace sa nezákonnosti a represia nepredstavujú len náhodné či ojedinelé porušovanie ľudských práv a slobôd jedným orgánom či jednotlivcom, ale vykazujú znaky sofistikovanej a vopred plánovanej kriminalizácie vybraného okruhu osôb. Po bližšom oboznámení sa s trestnou vecou môjho kolegu advokáta JUDr. Zoroslava Kollára musím s vážnym znepokojením konštatovať, že Úrad špeciálnej prokuratúry v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní úplne zlyhal. Čo je horšie, všetko nasvedčuje tomu, že sa na tvorbe masívnej nezákonnosti voči nemu aktívne podieľa.", uviedol Matúš Gémeš, podľa ktorého môže byť Zoroslav Kollár len jednou z viacerých obetí týchto obludných praktík. "Som toho názoru, že o prípade Zoroslava Kollára je potrebné začať verejne hovoriť. Od vznesenia jeho obvinení uplynula dostatočne dlhá doba na to, aby verejnosť spoznala ich absurditu a podaná obžaloba a spôsob ako k jej podaniu došlo je tá správna príležitosť. Jeho 15 mesačné väzobné stíhanie nemá žiadne ďalšie opodstatnenie a už dávno mal byť prepustený z väzby na slobodu. Obhajoba bude nekompromisne poukazovať na zlyhania a hrubé nezákonnosti vyvolané vyšetrovacími a justičných orgánmi v tejto veci.", uzavrel Matúš Gémeš.

JUDr. Matúš Gémeš sa profesionálne venuje trestnému právu viac ako 22 rokov. V minulosti bol koncipientom a neskôr partnerom renomovaného advokáta JUDr. Jána Gerega, s ktorým vykonával spoločnú obhajobu v mnohých mediálne známych kauzách. Tiež zastupoval v extradičnom konaní známu Slovenku Máriu Kukučovú. V roku 2015 bol ako prvý advokát z krajín Vyšehradskej 4 zapísaný do zoznamu eurousadených advokátov vedeného Lichtenštajnskou advokátskou komorou. Dnes je manažujúcim partnerom Lichtenštajnskej advokátskej kancelárie BOOM & SMART, ktorá poskytuje právne služby aj na Slovensku. Dlhodobo žije v Lichtenštajnskom kniežatstve.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pripomíname si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

SAV.sk - pred 5 hod 6 min
Dnes 27. januára si pripomíname obete holokaustu. Tento medzinárodný pamätný deň vznikol na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN v roku 2005 a svet si počas neho každoročne pripomína šesť miliónov Židov zavraždených počas holokaustu, ako aj ďalšie obete nacizmu. Dátum symbolicky odkazuje na 27. január 1945, keď jednotky sovietskej armády oslobodili nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Len v tomto tábore nacisti zavraždili približne 1 milión Židov a ich obeťami ...
Kategórie: Podporujeme

Kto povedie Stredisko kultúry? Verejné vypočutie uchádzačov môžete sledovať online, aj klásť otázky

Banm.sk - pred 13 hod 31 min
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že vo štvrtok 03.02.2022 od 17:30 sa uskutoční verejné vypočutie štyroch uchádzačov na pozíciu „riadit...
Kategórie: Samospráva

Opäť sedmička, tentoraz Stropkovu – 7:2

Humenne.sk - 26. január 2022

Chýbalo 10 futbalistov, na skúške Armén a Srb.

Kategórie: Samospráva

Opäť sedmička, tentoraz Stropkovu – 7:2

Humenne.sk - 26. január 2022

Chýbalo 10 futbalistov, na skúške Armén a Srb.

Kategórie: Samospráva

Štát preplatí pozostalým náklady za prevoz zosnulých covidových pacientov zo vzdialených nemocníc

PRservis.sk - 26. január 2022

26.1.2022 - Náklady na prevoz zosnulých obetí koronavírusu by nemali hradiť pozostalí, súhlasí OZ Skutočné obete.

Vláda SR schválila návrh, podľa ktorého štát preplatí pozostalým náklady na prevoz obetí koronavírusu späť do miesta svojho bydliska. Týka sa to prípadov pacientov, ktorí boli počas druhej a tretej vlny pandémie prevezení do nemocníc mimo svojho obvodu z dôvodu preplnených kapacít. Špecificky sa jednalo o pacientov, ktorí potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie.

"Vítame rozhodnutie vlády refundovať rodinám obetí Covidu-19 náklady na prevoz ich zosnulých príbuzných späť domov. S touto skúsenosťou sa potýkali a potýkajú mnohí pozostalí, ktorých rodinných príslušníkov prevážali za dramatických okolností nezriedka cez celé Slovensko. Náklady na následný prevoz zo vzdialenej nemocnice späť do miesta bydliska ostávali na ich pleciach, pričom išlo mnohokrát o vysokú položku a popri pohrebe to pre nich predstavovalo ďalšiu výraznú finančnú záťaž rodinného rozpočtu," informovala Lenka Straková z občianskeho združenia Skutočné obete, ktoré združuje pozostalých.

"Sme radi, že ministerstvo zdravotníctva urobilo tento krok aj vzhľadom na to, že pokiaľ bol covidový pacient prevezený do nemocnice v zahraničí, prevoz ostatkov štát hradil automaticky. Na tých, ktorí boli ale odvezení za potrebnou liečbou v rámci Slovenska, sa doposiaľ nemyslelo a nárok na refundáciu neexistoval," dodala Straková.

Podľa návrhu uznesenia nárok na refundáciu nákladov vzniká, ak bol pacient prevezený do nemocnice vzdialenej minimálne 100 kilometrov od miesta bydliska, pričom maximálna výška refundovaných nákladov na prevoz jednej osoby je 1000 eur. Týka sa to prevozov uskutočnených v roku 2021. Spôsob, akým sa budú môcť dožadovať pozostalí refundácie by malo zverejniť ministerstvo zdravotníctva.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Premiéra inscenácie Kým prídu Stouni… v Činohre SND má nový termín

PRservis.sk - 26. január 2022

26.1.2022 - Odložená premiéra očakávanej novej inscenácie režiséra Matúša Bachynca Kým prídu Stouni… sa bude konať v pondelok 31. januára. Predpremiéru herci odohrajú o deň skôr, v nedeľu 30.1. 

Pôvodne plánovanú predpremiéru aj obe premiéry hry Kým prídu Stouni… musela Činohra SND zrušiť pre pozitívny test na covid jedného z účinkujúcich.

Po priaznivom pretestovaní hereckého súboru je však už opäť všetko pripravené na prvú tohtoročnú premiéru.

Činohra SND chcela po ťažkých pandemických časoch priniesť na javisko hru, ktorá sa pozrie na svet s nadhľadom, ale aj ironicky a so sarkazmom. V tomto prípade na svet rokenrolu.

Inscenácia Kým prídu Stouni… je vážnym, ale aj vtipným zamyslením nad takým kultúrnym fenoménom, ako je rokenrol a jeho najživotaschopnejšie a najslávnejšie vtelenie – skupina The Rolling Stones.

"The Rolling Stones je najemblematickejšia skupina, pretože Beatles sa už rozpadli a žiadna iné kapela nie je na scéne tak dlho. Navyše na Stounoch vidieť aj to, ako sa vyrovnávali s manželstvom, so starnutím a v poslednom čase, bohužiaľ, aj so smrťou. Vedeli sme preto, že pohľad na rokenrol cez Stounov môže byť najkomplexnejší,” približuje dramaturg inscenácie Daniel Majling.

"Samozrejme, veľkú úlohu zohrala aj skutočnosť, že máme v súbore Roba Rotha, ktorý je celoživotným skalným fanúšikom a obdivovateľom Micka Jaggera a nikdy sa tým netajil,” dodáva Majling.

Spolu s Robom Rothom diváci na javisku uvidia skvelé výkony Emila Horvátha, Jany Oľhovej, Emílie Vášáryovej, Kamily Magálovej aj Táni Pauhofovej. V inscenácii však znie aj živá rocková muzika v podaní Daniela Fischera, Ondreja Kovaľa, Alexandra Bártu a Mariána Džubáka.

"Nikdy som si nemyslel, že budem ešte niekedy v život hrať na basgitaru. Kedysi som mal aj svoju kapelu, ale keď ma prijali na VŠMU na herectvo, naše cesty sa rozišli. Musím však povedať, že tentokrát si to veľmi užívam, strašne ma baví s chalanmi hrať,” približuje Alexander Bárta.

Kým prídu Stouni… nie je určená len pre milovníkov legendárnej skupiny, zabavia sa aj tí, ktorí o Stounoch nič nevedia. Prvé reprízy sú zatiaľ v Činohre SND naplánované na 12., 13. a 27. februára.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

PRERUŠENIE prezenčného vyučovania v ZŠ J. ŠVERMU

Humenne.sk - 26. január 2022

Od 27. do 31. januára 2022 (vrátane).

Kategórie: Samospráva

PRERUŠENIE prezenčného vyučovania v ZŠ J. ŠVERMU

Humenne.sk - 26. január 2022

Od 27. do 31. januára 2022 (vrátane).

Kategórie: Samospráva

COVID-19: Zatvorených 14 tried (4 základné školy, 3 materské školy)

Humenne.sk - 26. január 2022

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiakov, detí a pedagogických zamestnancov.

Kategórie: Samospráva

DVANÁSŤ KOMNÁT MESTA HUMENNÉ

Humenne.sk - 26. január 2022

Zapoj sa a vyhraj.

Kategórie: Samospráva

DVANÁSŤ KOMNÁT MESTA HUMENNÉ

Humenne.sk - 26. január 2022

Zapoj sa a vyhraj.

Kategórie: Samospráva

Stránky