Bohatý program konferencie OSSConf 2012

Logo konferencie OSSConf 2012, zdroj: SOITV dňoch 2. – 4. júla 2012 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (FRI ŽU) uskutoční 4. ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach (OSSConf 2012), ktorý ponúka bohatý program voľne prístupný bez registrácie a poplatkov.

Otvorený softvér vyvíjajú rovnako nadšenci ako aj firmy a je použiteľný na prácu aj zábavu, doma, v škole, vo firme alebo v úrade. Príkladmi jeho použitia sú aj operačný systém Android (jadro Linux) v mobilných telefónoch, webové prehliadače (Mozilla Firefox, Google Chrome) a servery, kancelárske balíky (OpenOffice, LibreOffice), redakčné systémy pre e-learning (Moodle) a webové stránky (Drupal, Joomla, Wordpress) alebo superpočítače (90% s Linuxom).

Cieľom konferencie, ktorú organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT), je vytvoriť priestor na stretnutie používateľov s vývojármi, začiatočníkov so skúsenými používateľmi, profesionálov s nadšencami. Nad odborným podujatím záštitu prevzali minister školstva SR Dušan Čaplovič a dekan FRI ŽU Karol Matiaško.

Na OSSConf 2012 zaznie takmer 50 prednášok a viacero diskusií. Ako pozvaný prednášajúci vystúpi v utorok Martin Andel z Mestského úradu Skalica, kde na svojich počítačoch používajú Linux. Na jeho prednášku bude nadväzovať moderovaná diskusia Vlastimila Otta z Liberixu na tému Prečo sa Open Source nerozširuje tak rýchlo, ako si myslíme, ktorá bude venovaná nasadeniu otvoreného softvéru vo verejnej správe. Sprievodnou akciou bude odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu za študentské práce s témou otvoreného softvéru.

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov o otvorenosť a vďaka sponzorom (Slovenská informatická spoločnosť, HP Slovensko, Red Hat Czech) sú všetky akcie voľne prístupné bez registrácie a poplatkov.

Podrobný program OSSConf 2012

Pondelok 2. júl

Otvorená hardvérová a softvérová poradňa

 • od 09:00 budú radiť skúsenejší používatelia, bude možnosť vyliečiť si prinesený hardvér, či nainštalovať doň slobodný operačný systém a ďalší softvér

Otvorený softvér vo vede a výskume (moderuje Peter Czimmermann)

 • 09:30 – 10:00 Ján Boháčik, Darryl N. Davis, Miroslav Benedikovič : Risk estimation of cardiovascular patients using Weka
 • 10:00 – 10:30 Matúš Chochlík: Hardvérovo akcelerovaná polygonizácia dynamických povrchov definovaných implicitnou funkciou
 • 10:30 – 11:00 Michal Kaukič: Equal aperture angles curve for some convex sets in the plane
 • 11:00 – 11:30 Miroslav Kvaššay: Indexy dôležitosti viacstavových systémov
 • 11:30 – 12:00 Pavol Sokol, Peter Pisarčík: Honeynet postavený na báze virtualizácie na úrovni operačného systému

Bezpečnostný audit (Tomasz Kanik a Jozef Kostolný)

 • od 13:30 ukážky toho, ako sa presvedčiť, či máme systém a hardvér dostatočne zabezpečený a čo sa môže stať, ak nemáme

Tvorivo s otvoreným hardvérom a softvérom (moderuje Ján Janech)

 • 13:30 – 14:00 Michal Chovanec: Preemptivný multitasking pre mikrokontroléry s jadrom arm cortex m3
 • 14:00 – 15:00 Michal Prívozník: Virtualizácia na desktopoch
 • 15:00 – 15:30 Milan Frátrik: Utilization of open hardware platforms in network application and education
 • 15:30 – 16:00 Tomasz Kanik: NoSQL – non-relational database systems
 • 16:00 – 16:30 Miroslav Biňas: Robot Karel sa učí jazyk C

Utorok 3. júl

09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie, príhovor vedenia FRI ŽU

09:15 – 10:00 Martin Andel: Open Source softvér vo verejnej správe

10:00 – 10:10 Odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu za najlepšie študentské práce

Prečo sa Open Source nerozširuje tak rýchlo, ako si myslíme (moderuje Vlastimil Ott) – cieľom je nájsť a pomenovať príčiny malého rozšírenia FOSS, nájsť a pokúsiť sa realizovať činnosti, ktoré povedú k náprave

 • 10:10 – 10:30 čo bráni rozširovaniu FOSS (pohľad Vlastimila Otta na vec, skúsenosti Liberixu)
 • 10:30 – 10:50 príklad ZŠ U tenisu
 • 10:50 – 11:10 príklad MÚ Skalica
 • 11:10 – 11:30 ďalší príklad nasadenia zo Slovenska
 • 11:30 – 12:00 diskusia

TeX a jeho priatelia – otvorený typografický systém TeX

 • 10:10 – 10:40 Jiří Rybička: Výběr optimálního programu
 • 10:40 – 10:55 Pavol Kráľ: TeXonWeb a alternatívy
 • 10:55 – 11:10 Pavol Kráľ: LyX
 • 11:10 – 11:25 Rudolf Blaško: Nebojme sa obrázkov v LaTeX-u
 • 11:25 – 11:40 Aleš Kozubík: Naučím vás kresliť alebo predstavenie balíčka TikZ
 • 11:40 – 11:55 Pavol Kráľ: Tvorba dokumentov obsahujúcich výstup z R (RStudio+Sweave+knitr)
 • 11:55 – 12:10 Pavel Stříž: Na co vše používáme balíček TikZ?
 • 13:30 – 13:45 Zuzana Kozubíková, Aleš Kozubík: Tabuľkové výpočty v systéme LaTeX
 • 13:45 – 14:00 Pavel Stříž: Sazba čárových kódů
 • 14:00 – 14:15 Pavel Stříž: Vyřazování a úpravy nad PDF soubory

Dopoludnie s otvoreným cloudom (Red Hat)

 • 10:10 – 12:00 prehľad momentálnych trendov v cloudovych službách a otvorených cloudových riešení v Red Hat, ukážky nasadenia alebo používania týchto technológií

Slobodný zdravotnícky systém GNU Health (Lukáš Jelínek)

 • 13:30 – 14:15 možnosti systému GNU Health, zhodnotenie kompatibility s prostredím stredoeurópskeho verejného zdravotníctva

GIS a OpenStreetMap (moderuje Michal Páleník)

 • 13:30 – Michal Páleník: Čo nového na FreemapSlovakia a v OpenStreetMap
 • 13:45 – Stanislav Chlebec: Apache JMeter a jeho použitie pri testovaní mapových vyhľadávacích služieb
 • 14:15 – Jan Růžička: How to use GeoKettle to handle exchange format of the register of territorial identification, addresses and real estate
 • 14:45 – Michal Páleník: Ako vzniká Cykloatlas
 • 15:05 – Martin Ždila: Mapovanie turistiky do OpenStreetMap
 • 15:30 – Príprava na MicroMappingParty

Matematika a umenie – miniblok o tom, ako sa jednoduchými prostriedkami dopracovať k nečakaným obrázkom, spojený s výstavou

 • 14:15 – 14:25 Michal Kaukič: Objímanie paraboly
 • 14:25 – 14:45 Rudolf Blaško, Aleš Kozubík: LaTeX, teória grafov a trochu umenia
 • 14:45 – 15:00 Pavel Stříž: Příprava náhledových knih galerií

Čo je nové v Progressbare (Juraj Bednár)

 • od 15:00 čo sa robí v bratislavskom hackerskom centre

Streda 4. júl  deň venovaný prevažne školám a učiteľom

09:00 Úvodné slovo

Blender - priestorové modelovanie, základy práce, tvorba jednoduchého modelu

 • 09:10 – 09:30 Blender, história a evolúcia
 • 09:30 – 09:50 Interface, základy modelovania
 • 09:50 – 11:10 Modelovanie objektu/scény
 • 13:30 – 14:30 Cycles render engine, materiály, textúry, svetlo, tiene
 • 14:30 – 17:00 Materiálovanie, nasvietenie a renderovanie objektov/scény

TeXujeme radi a veselo

 • 09:10 – 12:00 vyskúšajte si typografický systém LaTeX a odneste si ho domov

GeoGebra vo vyučovaní

 • 09:10 – 09:20 Otvorenie (Veronika Bejdová)
 • 09:20 – 09:50 Jozef Gunčaga: Motivácia vyučovania matematiky a fyziky pomocou softvéru GeoGebra
 • 09:50 – 10:10 Miloš Šrámek: Zverejňovanie materiálov v systéme AContent
 • 10:10 – 12:00 Veronika Bejdová: Geogebra pre začiatočníkov
 • 13:30 – 16:30 Veronika Bejdová, Martina Babinská: Geogebra – workshop (tvorba pracovných listov využitím podmieneného zobrazovania, jednoduchá práca s obrázkami, funkcie v Geogebre, možnosť vystúpenia účastníkov)

Grafika v počítačových aplikáciách (Ľudovít Mikuš)

 • od 13:30 metódy vyučovania použitia grafiky v počítačových aplikáciách so zameraním sa na vektorovú grafiku – Inkscape

Virtualizácia v školskej počítačovej učebni (Peter Mráz)

 • od 13:30 ukážka hodiny, konkrétne príklady použitia Oracle Virtual Box, postup inštalácie

Štvrtok 5. júl  spoločná turistika

Sekcia: