Bohatý program OSS Víkendu Košice 2016

zdroj: soit.skUž o 10 dní sa uskutoční po tretíkrát najväčšie víkendové stretnutie vývojárov a používateľov otvorených technológií na východnom Slovensku. Bohatý program Open Source Softvér (OSS) Víkendu Košice 2016 prináša 19 rôznorodých prednášok aj s abstraktami, programátorské workshopy o Arduine, Bashi a tiež možnosť otestovať si svoje znalosti GNU/Linux.

OSS Víkend 2016 je štvrtý ročník odborného podujatia, ktoré je venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akciu organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) od 22. do 23. októbra 2016 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

OSS Víkend sa pripája k celoeurópskej akcii Linux Presentation Day, určenej neskúseným záujemcom o operačný systém GNU/Linux. Sprievodnou akciou bude certifikačná skúška LPI zo znalostí používania alebo administrácie GNU/Linux za zníženú cenu. Počas OSS víkendu budú workshopy, ktorými sa pripájame k celoeurópskej akcii Europe Code Week. Zaznejú aj prednášky z oblasti bezpečnosti v súvislosti s Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti.

Na konferencii je vítaný každý, vstup je voľný a nie je nutná registrácia hostí. Tešíme sa na Vašu účasť!

Sobota 22. október

miestnosť P1

09:00 – 09:30 Otvorenie: SOIT, UPJŠ, Linux Professional Institute Central Europe (LPI CE), ELCT

09:30 – 09:50 Elzbieta Godlewska (LPI CE): Vyžiadaná prednáška

10:00 – 10:30 Marek Šuppa: go-term-adventures: Učíme sa príkazový riadok v štýle textových adventúr
S nástupom MOOC a podobných edukačných technológií sa roztrhlo vrece s interaktívnymi tutoriálmi, ktoré sa snažia zjednodušiť, či spríjemniť prvé momenty s príkazovým riadkom. Naneštastie, v mnohých prípadoch ide o prílišné zjednodušenia, vďaka ktorým mnohí nadobudnú predstavu, že príkazový riadok je iba špeciálny typ webovej stránky. Na FMFI UK sme sa preto v začiatočníckom kurze pokúsili o experiment: vytvorenie textovej adventúry, ktorá sa odohráva v prostredí príkazového riadku a vďaka ktorej je prvá skúsenosť s ním intuitívnejšia, v mnohých prípadoch prívetivejšia a v neposlednom rade aj edukatívnejšia. Obsahom tejto prednášky bude predstavenie popísanej aplikácie a tiež bude zhodnotené jej pilotné nasadenie.

10:40 – 11:25 Andrej Mandúch: Linux debugging tools
Talk sa má snažiť priblížiť základné, ale možno aj pokročilejšie debugovacie nástroje, ktoré majú byť v základnom vybavení každého sysadmina a prečo taký MySQL admin by mal vedieť sa pozrieť, ako jednotlivé dáta cez ten kernel tečú najskôr z ethernetu a potom zase na disk, ale nielen to. Tiež by som rád ukázal, ako môže z takého ltrace profitovať aj slečna sekretárka, ktorá linux používa akurát na Firefox a LibreOffice.

11:30 – 12:00 Ondrej Jariabka: O poznámkach z videa a rasterizovaní videa, alebo ako sme hekovali učenie
So stále narastajúcim počtom e-learnigových možností a dostupných materiálov je v dnešnej dobe veľmi dôležité vedieť tieto materiály efektívne spracovať. Preto sme sa rozhodli zjednodušiť prácu s e-learningovými nájstrojmi a materiálmi a vytvoriť nájstroj, ktorý automaticky spracuje video do poznámok. A tak isto o tom, ako sa snažíme rasterizovať video aby sme mohli dostať vzdelanie aj do odľahlých častí sveta.

12:00 – 13:30 obed

13:30 – 14:00 Mariana Hurná (Mestský úrad Prešov): Možnosti využitia otvorených údajov a datasetov mesta Prešov nielen v študentských projektoch
Prednáška chce ilustrovať zaujímavý spôsob publikovania a zverejňovania rôznych údajov z vnútorného informačného systému mesta navyše aj s vizualizáciou v mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené informácie sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. Cieľom je ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“. Témami sú: otvorené dáta a otvorené vládnutie.

14:00 – 14:30 Zuzana Tkáčová (UPJŠ): Otvorené nástroje na analýzu, modelovanie a simulácie v prírodných vedách na SŠ
Budú predstavené niektoré nástroje z Concord Corsortium.

14:40 – 15:10 Ján Buša (Technická univerzita v Košiciach): Open source systém počítačovej algebry wxMaxima
Uvedieme stručný úvod o matematických open source programoch. Poskytneme základné indormácie o programe Maxima a wxMaxima. Stručne charakterizujeme možnosti programu wxMaxima a uvedieme príklady jeho použitia.

15:20 – 15:50 Štefan Korečko (Technická univerzita v Košiciach): Vlakový simulátor Open Rails ako virtuálne laboratórium pre vývoj riadiaceho softvéru
Open Rails je vlakový simulátor s otvoreným kódom vyvíjaný ako nástupca hry Microsoft Train Simulator. V rámci našich výskumno-vývojových aktivít sme tento simulátor upravili tak aby mohla byť signalizácia, výhybky a aj samotné vlaky počas hry ovládané riadiacim programom, napísaným samostatne v jazyku Java. Táto prednáška je zameraná na predstavenie architektúry upraveného simulátora a ďalšiemu k nemu vyvinutému softvérovému vybaveniu a taktiež na výhody a nevýhody, ktoré z použitia hry s otvoreným kódom vyplynuli.

16:00 – 16:30 Michal Kohútek (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Michal Paulina: Dedinská kolkáreň – RPi a Arduino
Ako sme zmodernizovali kolkáreň v Moravskom Lieskovom za použitia Raspberry Pi 2, Arduino DUE a veľa trpezlivosti.

16:30 – 17:15 Tomáš Majer (Žilinská univerzita v Žiline): Arduino, mbed a podobné doštičky
Arduino je veľmi populárna OpenHardware platforma a dá sa k nemu pripojiť a aj ľahko naprogramovať takmer čokoľvek. Existuje veľké množstvo rozširujúcich doštičiek, ktoré umožňujú merať rôzne fyzikálne veličiny ako napríklad atmosferický tlak, teplotu a namerané údaje zobraziť na rôznych displejoch, ukladať ich na SD kartu alebo priamo cez LAN alebo WiFi zapisovať do databázy na serveri. Ak už výpočtový výkon procesora AVR nestačí, existujú Arduina aj s 32-bitovými procesormi – napríklad ARM Cortex (Arduino DUE) alebo Intel Pentium (Arduino Galileo). V príspevku predvediem pár aplikácií s rôznymi Arduinami a oboznámim poslucháčov aj s inou, trochu menej známou platformou "mbed" s 32-bitovými procesormi ARM Cortex.

miestnosť P3

09:00 – 12:00 Linux Presentation Day + EU Code Week (ELCT, Martin Šechný)

10:00 – 12:00 LPI testovanie

12:00 – 13:30 obed

13:30 – 17:15 Linux Presentation Day + EU Code Week (Elzbieta Godlewska, LPI CE, ELCT, Martin Šechný)

Nedeľa 23. október

miestnosť P1

09:00 – 09:45 Peter Guľaš (SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Prešove): Editácia a kreslenie v GIMPe
Rastrový editor svojím menej intuitívnym prostredím nepriťahuje veľkú pozornosť profesionálnych grafikov a webdizajnérov. Okrem toho, že sa jedná o slobodný softvér sa po viacerých stránkach vyrovná svojimi možnosťami komerčným aplikáciám. Náplňou prednášky bude ukázať a prakticky vysvetliť základné techniky kreslenia a práce s editorom GIMP v porovnaní s Photoshopom.

09:50 – 10:50 Ferdinand Majerech (ESET): Intro do vývoja na ARM (a ako si nájsť dosku)
Vďaka nízkej cene a spotrebe energie architektúra ARM stala základom pre mnoho experimentálnych projektov, a pomaly sa presadzuje aj v "mainstream" HPC a serveroch. Na trhu je ale nepreberné množstvo lacných dosiek rôznej kvality a ARM jadrá sa niekedy správajú inak než očakáva vývojár zvyknutý na x86 PC.

11:00 – 11:35 Ľubor Jurena (skhosting.eu), Marek Galiński (Regex): Monitorovanie IT infraštruktúry systémom Zabbix
Správne a nepretržite fungujúca infraštruktúra, či už ide o servery, routre alebo iné komponenty, je dnes kľúčovou podmienkou fungovania podniku. Efektívny a spoľahlivý monitoring služieb je ideálne riešenie, ako k správnej a nepretržitej prevádzke systémov dopomôcť.

11:40 – 12:00 Michal Kaukič (Žilinská univerzita v Žiline): Čo nového v Jupyteri
Krátke zhrnutie vývoja Jupyter notebookov (webová technológia, vhodná najmä v oblasti vzdelávania) za posledný rok. Živé ukážky, 3D grafika.

12:00 – 13:30 obed

13:30 – 14:30 Terézia Mézešová (Siemens Healthcare): Kvalita kódu so Sonarqube
Manuálny manažment kvality kódu medzi tímami pracujúcimi v rôznych programovacích jazykoch je náročné na čas a pozornosť. Sonarqube je open source nástroj, ktorý umožňuje sledovať kvalitu centrálne a medzi súvisiacimi projektami podľa sady predefinovaných pravidiel, ktoré pokrývajú najmä čitateľnosť a logické aspekty, ale aj najčastejšie programátorské chyby podľa OWASP Top 10. V prednáške predstavím Sonarqube a odporúčané praktiky na minimalizovanie výskytu bezpečnostných chýb v softvéri.

14:30 – 15:15 Ladislav Bačo (Computer Security Incident Response Team Slovakia): Použitie open source nástrojov pri analýze škodlivého kódu
Prednáška zoznámi účastníkov so základmi analýzy škodlivého kódu. Povieme si, ako bezpečne spúšťať a analyzovať podozrivé súbory. Taktiež si pripravíme laboratórne prostredie s pomocou slobodného softvéru a predstavíme základné nástroje integrované v OS Remnux. Súčasťou prednášky budú aj ukážky analýzy vzorky potenciálne škodlivého softvéru. Prednáška sa koná pri príležitosti Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti.

15:20 – 16:05 Miroslav Senaj (IBM): EcmaScript 6 – JavaScript budúcnosti
EcmaScript 6 – novinky a využitie, Classy, Promisy, moduly a triedy v JavaScripte, Iteratory a built-in moduly, VAR, LET, CONST, Arrow funkcie.

16:05 – 16:45 Ivan Makatura: Päť krokov k dosiahnutiu aplikačnej bezpečnosti založenej na riadení rizika

16:45 – 17:15 Róbert Novotný (UPJŠ): Sedem trendov na tohtoročnú Java sezónu pre mužov aj ženy
Nechajte sa inšpirovať výberom siedmych trendov pre Java programátorov a programátorky, aj keď v Jave neprogramujete. Microservices, škálovanie, deployment, a iné kúsky, po ktorých sa oplatí pozerať v repozitároch.

miestnosť P3

09:00 – 12:00 EU Code Week: workshop Arduino a mbed (Tomáš Majer, Žilinská univerzita v Žiline)
Účastníci by si mali doniesť vlastné počítače a Arduina. Nejaké rozširujúce doštičky budú k zapožičaniu.

10:00 – 12:00 LPI testovanie

12:00 – 13:30 obed

13:30 – 17:15 EU Code Week: workshop Bash skriptovanie (Martin Šechný)

Zdroj obrázkov: 
Lokalizácia: