Deň otvorených dverí SHMÚ sa nám veľmi páčil

Slovenský hydrometeorologický ústav usporiadal 26.3.2011 Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), Svetového meteorologického dňa (23. marec) a pre návštevníkov čakal zaujímavý program, ktorý sme bližšie zachytili v našej fotoreportáži.

Mapy: Počty prekročení limitných hodnôt ozónu v krajinách EEA, Oblasti riadenia kvality ovzdušia - 2010, foto: Miloslav OfúkanýVýber tohtoročných hesiel k Svetovému dňu vody (Water for cities – Voda pre mestá) a Svetovému meteorologickému dňu (Climate for you – Klíma a človek) je aktuálny s ohľadom na významný prínos meteorológie, hydrológie a príbuzných geofyzikálnych vied ku zvyšovaniu bezpečnosti a blahobytu ľudstva, k zabezpečeniu čistej pitnej vody s dôrazom na zmenu klímy. Hoci názory na súčasný vývoj klímy nie sú jednotné, už je zrejmé, že je to človek, kto sa musí prispôsobiť prírode a správať sa zodpovedne. Aj na Slovensku sa postupne stávajú realitou adaptačné opatrenia vyvolávané zmenou klímy. Hoci nepatríme medzi potenciálne najviac zasiahnuté oblasti sveta, tento problém nemôžeme obchádzať.

Pred mapou Sieť klimatologických, zrážkomerných a fenologických staníc na území Slovenskej republiky, foto: Miloslav OfúkanýVoda je krvou Zeme. Je nenahraditeľná pre vznik a existenciu všetkých foriem života. No na druhej strane je aj nevyspytateľným živlom. Svetový deň vody, ktorý sa od roku 1993 slávi 22. marca na základe rezolúcie č. 47/194, nabáda obyvateľov tejto planéty, aby si aspoň raz v roku pripomenuli jej význam a potrebu ochrany.

Svetový meteorologický deň oslavujeme každoročne na začiatku meteorologickej aj astronomickej jari 23. marca. Deje sa tak od roku 1960 na základe rozhodnutia kongresu World Meteorological Organization (WMO) - Svetovej meteorologickej organizácie, ktorá si takto pripomína svoj vznik. WMO sa zaoberá meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou a s nimi súvisiacimi vednými disciplínami a v súčasnosti združuje už 189 členských štátov a územných jednotiek. Slovenská republika je jej riadnym členom od 13. marca 1993.

Nezastupiteľnú úlohu hrajú národné hydrometeorologické služby. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zabezpečuje nielen autorizované predpovede počasia, s ktorými sa verejnosť najčastejšie stretáva, ale dôležitou súčasťou jeho práce je vydávanie výstrah na nebezpečné poveternostné javy pre občanov Slovenska. „Viaceré udalosti v posledných rokoch, ako aj nedávna katastrofa v Japonsku ukázali, že stále je nutné neustále merať stav atmosféry a hydrosféry, vrátane rádioaktivity životného prostredia a operatívne vydávať čo najpresnejšie informácie o ich budúcom vývoji,“ konštatuje RNDr. Vladimír Rak, generálny riaditeľ SHMÚ.

Vladimír Rak, zdroj: shmu.skSledovať klímu a hydrologický režim a ďalšie zložky prírodného prostredia nie je luxus, ale dôležitá služba verejnosti. Podľa odhadu WMO je návratnosť finančných prostriedkov investovaných do činnosti hydrometeorologických služieb až 20-násobná. „Včasným varovaním dokáže SHMÚ pomôcť minimalizovať škody na majetku a najmä na ľudských životoch, pričom hodnota zachráneného majetku mnohonásobne prevyšuje investované financie. Nutnou podmienkou úspechu našej práce však je, aby bol dobudovaný a plne funkčný celý systém krízového riadenia štátu. To znamená, že každý verejný činiteľ aj občan bude včas vedieť, čo má urobiť po obdržaní výstrahy a to aj urobí,“ zdôrazňuje Vladimír Rak.

Ako sa zisťuje výška snehovej pokrývky, foto: Miloslav OfúkanýĎakujeme pracovníkom SHMÚ za odborný výklad a pútavé priblíženie problematiky meteorológie, klimatológie a fenológie, monitorovania stavu kvality ovzdušia a vodstva, predpovedania počasia a ochrany prírody pred znečisťovaním aj pre najmenších zvedavcov formou súťaže a tvorivou dielňou. Deň otvorených dverí na bratislavskej Kolibe sa nám veľmi páčil a radi by sme sa podelili o naše zážitky s Vami formou komentovanej fotogalérie z tejto vydarenej akcie.

Zdroj článku: 
Sekcia: