Detský muzikál Africké rozprávky

Premiéra detského muzikálu Africké rozprávky v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, foto: facebook.comPozývame rodiny, materské a základné školy na predstavenie o sile úprimného priateľstva a pomoci medzi zvieratkami. Ide o pôvodný slovenský muzikál pre deti od štyroch rokov, v ktorom účinkujú žiaci Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského. Chytľavé pesničky a veselé texty piesní vás zavedú do Afriky.

ZUŠ Júliusa Kowalského so sídlom na Laurinskej ulici v Bratislave oslavuje v tomto roku 60. výročie svojho vzniku. Škola má 4 umelecké odbory: hudobný, tanečný výtvarný a dramatický a deviaty rok aj triedu pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Mimoriadna spolupráca všetkých odborov sa plne prejavila práve pri tvorbe muzikálu Africké rozprávky, ktorý prezentuje aj plnú integráciu žiakov so špeciálnymi potrebami cez ich aktívne umelecké zapojenie.

Okrem krásnej hudby a detsky príťažlivého libreta zo sveta zvierat, muzikál upúta pozornosť krásnymi kostýmami a scénou plnou detí. Naštudovanie muzikálu je dielom pedagógov školy: Ladislav Neshyba (autor pesničiek a libreta, režia), Tomáš Rojček (hudobné aranžmány), Želmíra Mikulcová (kostýmy).

Predstavenie malo úspešnú premiéru 6. júna 2013 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava pri príležitosti osláv školy a druhýkrát s ním žiaci vystupovali 25. októbra v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislava-Petržalka. V tomto školskom roku škola pripravuje CD nahrávku piesní z muzikálu a v spolupráci so sponzormi aj DVD.

Najbližšie predstavenie detského muzikálu Africké rozprávky sa uskutoční v stredu 27. novembra 2013 o 11:00 v DK Zrkadlový háj. Vstupné 1 Euro sa platí v pokladni a je možné využiť kultúrne poukazy.

Fotky z premiéry detského muzikálu Africké rozprávky v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, foto: facebook.com

Zdroj článku: 
Sekcia: