Expo-Sciences Europe 2014 opäť na Slovensku

Expo-Sciences Europe 2014Expo-Sciences Europe je celoeurópska prehliadka prác mladých vedcov, ktorá sa realizuje každý párny rok vždy v inom štáte Európy. V roku 2012 sa uskutočnila v ruskom meste Tula a tento rok poverenie od Európskej organizácie MILSET Europe opätovne získala Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 280 klubov a krúžkov na celom území Slovenska s počtom viac ako 3500 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach.

Pred 12-timi rokmi sa v Bratislave pod gesciou AMAVETu konal Expo-Sciences Europe 2002. Jubilejný 10. ročník tohto prestížneho európskeho fóra mladých vedátorov sa bude konať v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline od 7. do 12. septembra 2014.

Expo-Sciences Europe 2014 dáva mladým „vedátorom“ možnosť získať nové skúsenosti, majú možnosť vymieňať si skúsenosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, odborníkom a širokej verejnosti.

Myslíme si, že organizovanie hodnotnej a celosvetovo známej a uznávanej prehliadky vedeckých prác študentov stredných škôl z celej Európy je veľkým krokom nielen pre mladých ľudí alebo pre Žilinu – srdce severného Slovenska, ale pre celé Slovensko, ktoré má možnosť i týmto spôsobom opäť dokázať, že je malou veľkou krajinou“, dodáva predseda AMAVETu doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Zdroj článku: 
Lokalizácia: