Informačné technológie ako nevyhnutná súčasť rozvoja vidieka v Prešovskom kraji

Logo občianskeho združenia Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie – YOUPozývame primátorov miest a starostov obcí Prešovského kraja ako aj zástupcov štátnej a verejnej správy na poldňovú bezplatnú konferenciu Informačné technológie ako nevyhnutná súčasť rozvoja vidieka, ktorá sa uskutoční v dvoch možných termínoch: 2. mája v Poprade a 3. mája v Starej Ľubovni. Stretnutie je organizované občianskym združením Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie – YOU s využitím podpory Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.

Konferencia bude mať teoretickú a praktickú časť (ukážky riešení priamo na počítačoch, možnosť vyskúšania si poskytovaných služieb v oblasti identifikácie vlastníckych vzťahov podľa údajov v katastri nehnuteľností, nácvik používania aplikácií za pomoci lektorov a školiteľov, získanie praktických skúseností a zručností). Na záver každého podujatia dostanete všetky prednášky na USB kľúči alebo DVD nosiči a budú vyžrebovaní dvaja účastníci, ktorí získajú tablet. O občerstvenie vrátane večere resp. obeda bude postarané.

2. máj 2013, Hotel Tatra v Poprade, Karpatská 7

 • 13:00 Registrácia, občerstvenie, káva
 • 13:20 Otvorenie konferencie (Ing. Pavol Kopačka, Občianske združenie YOU)
 • 13:30 Interaktívne 3D modely krajiny ako nástroj propagácie regiónu (Ing. Ivan Grund, Hypermedia, s.r.o.)
 • 14:00 Lesnícky Geografický informačný systém (LGIS) a jeho využitie pre verejnú správu a verejnosť (Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. a RNDr. Róbert Cibula, Národné lesnícke centrum Zvolen)
 • 14:30 Prestávka na kávu
 • 14:45 OPIS, aktuálne informácie, dopytová výzva eMestá (Ing. Pavol Kopačka, RO OPIS, Úrad vlády Slovenskej republiky)
 • 15:15 Budovanie značky, dlhodobý a kontinuálny proces (Ing. Jana Tomková, Slovenský inštitút v Budapešti)
 • 15:45 Praktická časť konferencie
 • 16:45 Večera a priestor na diskusiu
 • 18:00 Záver konferencie

3. máj 2013, Dom kultúry Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 5

 • 09:00 Registrácia, občerstvenie, káva
 • 09:20 Otvorenie konferencie (Ing. Pavol Kopačka, Občianske združenie YOU)
 • 09:30 Interaktívne 3D modely krajiny ako nástroj propagácie regiónu (Ing. Ivan Grund, spoločnosť Hypermedia, s.r.o.)
 • 10:00 Lesnícky Geografický informačný systém (LGIS) a jeho využitie pre verejnú správu a verejnosť (Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. a RNDr. Róbert Cibula, Národné lesnícke centrum Zvolen)
 • 10:30 Prestávka na kávu
 • 10:45 OPIS, aktuálne informácie, dopytová výzva eMestá (Ing. Pavol Kopačka, RO OPIS, Úrad vlády Slovenskej republiky)
 • 11:45 Budovanie značky, dlhodobý a kontinuálny proces (Ing. Jana Tomková, Slovenský inštitút v Budapešti)
 • 11:45 Praktická časť konferencie
 • 12:45 Obed a priestor na diskusiu
 • 14:00 Záver konferencie

Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili najneskôr do 29.4.2013 na spolocnostmladych@gmail.com resp. telefonicky na 0905/589755 alebo 0948/017925.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.
Ing. Pavol Kopačka
Občianske združenie Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie

Sekcia: