Junior Internet môže byť tvoj odrazový mostík do online sveta

Logo súťaže Junior Internet, zdroj: AMAVETAsociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizuje 15. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET, ktorá je určená žiakom základných a stredných škôl. Prihlasovať projekty môžu autori do 15. marca 2020.

Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov, zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Pre Junior Internet 2020 sú vyhlásené nasledovné súťažné kategórie:

  • JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete
  • JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, umiestnených na internete
  • JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu je minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na webovej stránke. Témy pre školský rok 2019/2020 sú dve. Autori si môžu z nich vybrať jednu:
    • Ako môžem rozpoznať dezinformáciu?
    • Dá sa bojovať s dezinformáciami a nestratiť slobodu médií?
  • JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému, na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma
  • JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny
  • JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní alebo poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných IT projektov a organizácií. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj bezpečnosť.

Finále súťažnej konferencie sa uskutoční 24. a 25. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Súťažnú konferenciu Junior Internet finančne podporili firmy SK-NIC a WebSupport. Odborným garantom JUNIOR INTERNET je IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Podujatie je súčasťou aktivít AMAVET v Digitálnej koalícii. Informácie o 15. ročníku súťaže nájdete na webovej stránke www.juniorinternet.sk.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 

Facebook Comments Box