Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo

Vedecký seminár na tému Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo s podtitulom: Ako podporiť kultúru, vzdelanie, vedu a priemysel na Slovensku? sa uskutoční v Malom kongresovom centre VEDA na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave.

článok: Pozvánka na seminár Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo

Dátum a čas podujatia: 
streda, 21. máj 2014 - 9:00 to 14:30