Konferencia OSSConf 2024: kompletné informácie

logo konferencie OSSConf 2024, autori: Rudolf Blaško, Peter ŠtrbaOd 2. do 4. júla 2024 bude v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity prebiehať 12. ročník konferencie OSSConf (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach). Tohtoročnou hlavnou témou budú otázky okolo umelej inteligencie najmä vo vzdelávacom procese. Otvorenie zasielania abstraktov a príspevkov do zborníka bude 1. apríla 2024.

OSSConf 2024 organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Československým sdružením uživatelů TeXu, Českou statistickou společností a Geokomunitou. Komunitné podujatie je bez vložného a môžete sa ho zúčastniť aktívne ako autor alebo pasívne ako divák.

Poslanie OSSConf

Cieľom žilinských open source konferencií je predovšetkým neformálne stretnutie priaznivcov otvoreného softvéru a otvorených technológií. Účastníci sa chcú nielen vedecky ale aj priateľsky porozprávať, čo nové vo svete otvorených technológií objavili, vymenili si skúsenosti a prezradili, aké problémy sa im podarilo vyriešiť. Vítané sú preto nielen recenzované príspevky ale aj nerecenzované vystúpenia, z ktorých sa uverejňujú abstrakty.

Sekcie OSSConf 2024

 • LaTeX, R a ich priatelia
 • Open AI
 • OSS vo vzdelávaní
 • Open hardvér
 • Vývoj OSS
 • Open GIS & Open Data

Naplánované sekcie samozrejme nepredstavujú prísne vymedzené oblasti, veď taký LaXeX alebo R majú množstvo priateľov, napríklad C, Lua, Python, gnuplot a mnohé iné. Takisto vo vzdelávaní sa používa množstvo nástrojov, ako napríklad Geogeba, wxMaxima alebo už spomenuté R či Python. Preto škála pre prezentovanie príspevkov je ďaleko širšia, akoby sa mohlo zdať, a preto sa poslané príspevky budú zaraďovať do prednáškových blokov tak, aby spolu obsahovo súviseli. Ako hlavnú tému tohtoročnej konferencie organizátor zaradil otázky okolo umelej inteligencie (AI), či už samotná konštrukcia a problematika strojového učenia, tak aj využívanie AI vo vzdelávacom procese. Preto je k tejto téme vítaná najmä účasť z radov učiteľov všetkých stupňov.

Organizačný výbor

 • Aleš Kozubík, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina, predseda
 • Rudolf Blaško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Tomáš Majer, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Peter Márton, Žilinská univerzita, Žilina
 • Martin Šechný, SOIT
 • Miloslav Ofúkaný, Ministerstvo vnútra SR, Geokomunita, Bratislava
 • Peter Štrba, Gymnázium Mikuláša Galandu, SOIT, Turčianske Teplice

Vedecký a programový výbor

 • Aleš Kozubík, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Tomáš Majer, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina 
 • Dalibor Gonda, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Rudolf Blaško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Peter Márton, Žilinská univerzita, Žilina
 • Jiří Rybička, MZLU Brno
 • Martin Šechný, SOIT
 • Pavel Stříž, Nakladatelství Martin Stříž, Bučovice
 • Miloslav Ofúkaný, Ministerstvo vnútra SR, Geokomunita, Bratislava
 • Alberto di Taranto, tyto software ingeneering, Trento
 • Ondřej Vencálek, PřF UP Olomouc, Česká statistická společnost
 • Jan Růžička,, GISMentors, Ostrava

Pokyny autorom

Z konferencie sa plánuje vydať zborník recenzovaných príspevkov a abstraktov nerecenzovaných vystúpení. Obidva typy príspevkov je potrebné poslať na ossconf @ fri.uniza.sk. Zborník bude mať pridelené ISBN a recenzované príspevky budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi. Prijaté recenzované príspevky budú uverejnené v plnom znení.

Recenzované príspevky

Príspevky môžu byť spracované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán a tento rozsah bude možné prekročiť len s výslovným súhlasom editora zborníka. Od 1. apríla do 1. júna budú prijímané len príspevky spracované v systéme LaTeX. Neskôr organizátor zverejní šablóny pre písanie príspevku.

Nerecenzované príspevky

Abstrakty prednášok sa budú posielať od 1. apríla do 15. júna v textovom súbore (rozsah 500 až 1000 slov) v kódovaní UTF-8 príp. priamo zdrojový súbor TeXu.

Ak máte záujem zúčastniť sa (aktívne alebo pasívne), prosím vyplňte prihlášku na konferenciu.

Miesto konania konferencie, MHD a ubytovanie

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
GPS: 49.20205, 18.76213

MHD zastávka Fatranská
GPS: 49.20461, 18.76301
zo železničnej stanice k nej vedie trolejbusová linka 1
na železničnú stanicu z nej chodí trolejbusová linka 14 a autobusová linka 30

Internáty Veľký Diel, ubytovanie v budove bloku E-F
GPS: 49.20919, 18.75789
najbližšia zastávka MHD je Obchodná – zo železničnej stanice k nej vedú trolejbusová linka 1 a linka 6
na železničnú stanicu z nej odchádzajú trolejbusová linka 4 a linka 6

Zdroj obrázkov: 
Sekcia: 
Lokalizácia: