Medzinárodné ocenenie slovenskej Komisie pre štandardizáciu ISVS

Logo Document Freedom Day 2012, zdroj: documentfreedom.orgEurópske združenie Free Software Foundation Europe, e.V., so sídlom v Berlíne udelí dňa 26.3.2012 o 9:30 na pôde Ministerstva Financií SR, slovenskej Komisii pre štandardizáciu ISVS a jej pracovným skupinám symbolickú cenu - Document Freedom Award, za ich viacročné úsilie ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti presadzovania otvorených štandardov. Cena bude odovzdaná pri príležitosti dňa otvorených štandardov ako súčasť celosvetovej akcie.

Document Freedom Day (DFD) je celosvetovým dňom, ktorý oslavuje otvorené štandardy a podporuje oslobodenie dokumentov spod uzatvorených formátov, ktoré nám rôznymi spôsobmi škodia a sťažujú denno-denný život. Otvorené štandardy sú základným predpokladom realizovania slobody v informačnej spoločnosti. DFD sa koná vždy 28. marca už od roku 2008, pričom minulý rok sa DFD oslavovalo v 12 rôznych mestách na 4 rôznych kontinentoch. Tento rok zavíta aj na Slovensko.

Predmetné ocenenie má za ambíciu zhmotniť medzinárodné uznanie práce slovenskej Komisie pre štandardizáciu ISVS, jej pracovných skupín a nezávislých expertov, ktorí sa na jej činnosti podieľajú. “Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť spoluprácu Komisie s tretím sektorom, legislatívne ukotvenie štadardu .odt a význam tejto Komisie pre používanie a presadzovanie otvorených štadardov vo verejnej správe do budúcna.” uviedol Martin Husovec, slovenský zástupca FSFE, ktorý príde 26.3. cenu osobne odovzdať do Bratislavy.

Ocenenie však neznamená bezvýhradné schválenie všetkej činnosti a výsledkov Komisie. Má za cieľ aj naďalej povzbudiť jej činnosť smerom k otvoreným štandardom a uznať aj niektoré dosiahnuté výsledky.

Zdroj článku: 

Facebook Comments Box