Ministerstvo vnútra podporuje charitatívnu kampaň Máte slinu?

Pavol a Peter Hochschornerovci, obrázok: Vladimír Benko, MV SRPolicajti, hasiči a záchranári opäť raz ukázali, že majú veľké srdce a sú pripravení pomáhať druhým v núdzi a zachraňovať životy aj v bežnom živote. Zástupcovia zložiek Ministerstva vnútra SR prišli 17. marca 2016 do Nemocnice sv. Michala v Bratislave, aby sa tu zaregistrovali za potenciálnych darcov kostnej drene a v budúcnosti tak mohli pomôcť pacientom s hematologickými a onkologickými ochoreniami.

Príslušníci rezortu vnútra vrátane športovcov Športového centra polície, ako aj civilní zamestnanci sa týmto hromadne zapojili do celoslovenskej charitatívnej kampane Máte slinu?, ktorú realizuje v týchto dňoch Nadácia Kvapka nádeje. Jej cieľom je získať potenciálnych dobrovoľných darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene, nakoľko na Slovensku je ich stále nedostatok.

Mladé policajtky zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok, obrázok: Vladimír Benko, MV SR

Ministerstvo vnútra SR sa rozhodlo podporiť túto kampaň pre jej vysoko humánny a charitatívny rozmer. Štatistiky totiž ukazujú, že každý rok stúpa počet pacientov s vážnymi hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek. Spolupráca bola prirodzená aj z ďalšieho dôvodu.

Hasiči, obrázok: Vladimír Benko, MV SR

V rezorte vnútra pôsobia tisícky policajtov, hasičov a záchranárov, ktorí povinne prechádzajú dôkladnými zdravotnými prehliadkami. Je teda aj vyššia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi nájdu potenciálni darcovia spĺňajúci zdravotné kritériá. Budeme zároveň radi, keď takýmto spôsobom pomôžeme vzbudiť záujem o túto tému aj medzi širokou verejnosťou.

Horskí záchranári, obrázok: Vladimír Benko, MV SR

Ak by sa aj ďalší príslušníci rezortu vnútra rovnako ako iní záujemcovia chceli prihlásiť do registra darcov, nemusia kvôli tomu navštevovať žiadne zdravotnícke zariadenie. Základom registrácie je vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave a jednoduchý samoodber vzorky slín. Kampaň Máte slinu? umožňuje, aby sa záujemcovia zaregistrovali a vykonali odber aj v pohodlí domova a prostredníctvom Slovenskej pošty bezplatne zaslali vzorku slín Národnému registru darcov kostnej drene.

Gábor Jakubík, Marek Krajčovič a Matej Michálek z K4 rýchlostnej kanoistiky, obrázok: Vladimír Benko, MV SR

Z analýzy sliny dokážu lekári vyhodnotiť transplantačné znaky a zaradiť tak záujemcu do databázy potenciálnych darcov kostnej drene. V prípade potreby bude darca oslovený s konkrétnou ponukou pomoci pacientom. V súčasnosti sa v registri nachádza 6500 darcov, čo je vzhľadom na počet obyvateľov Slovenska alarmujúco nedostatočný počet. Na efektívne fungovanie register potrebuje 20 až 25 000 registrovaných darcov.

Zdroj obrázkov: