Neváhajte a nahlasujte nelegálne skládky prostredníctvom mobilnej aplikácie TrashOut

Logo projektu TrashOut, zdroj: trashout.meProjekt TrashOut oslavuje prvé výročie svojej existencie. Za toto obdobie si mobilnú aplikáciu stiahlo viac ako 10 000 ľudí, tí nahlásili 2000 nelegálnych skládok v 22 krajinách celého sveta. Z nich bolo približne 10% vyčistených a tieto čísla stále rastú.

Tvorcovia aplikácie sa po dôkladnom otestovaní beta verzie rozhodli prejsť do ostrej prevádzky. Stavajú na kvalitnej, overenej a stabilnej beta verzii. Aj naďalej však plánujú dopĺňať nové funkcie. Už teraz majú zoznam vyše 50 plánovaných funkcií. Toto slávnostne oznámili počas finále súťaže European AppCup, ktorá je súčasťou výročného summitu IAMCP v Bruseli. Do súťaže sa zapojilo 107 aplikácii z celej Európy, z ktorých bolo do finále vybraných najlepších 6 v kategórii biznis.

TrashOut tím konzultoval svoje zámery s odborníkmi svetovej úrovne, ako sú Lars Sudmann (viacnásobný rečník na podujatiach TEDx na tému rozprávania na verejných podujatiach) a Ben Piquard (riaditeľ inovačného centra Microsoftu v Bruseli). V Bruseli sa stretli s europoslancami Sergejom Kozlíkom a Petrom Šťastným na pôde europarlamentu a predstavili im myšlienku projektu, s ktorou sa obidvaja stotožnili a prisľúbili podporu v rámci možností.

TrashOut sa nakoniec nedostal medzi ocenených. Vyjadrilo mu však podporu množstvo prítomných riaditeľov spoločností. Lionel Sacon, riaditeľ verejného sektora Microsoftu prejavil o projekt eminentný záujem a vyžiadal si stretnutie s jeho zakladateľom Jozefom Vodičkom. O všetkých novinkách vás budeme priebežne informovať.

Zatiaľ neváhajte a nahlasujte nelegálne skládky prostredníctvom aplikácie TrashOut.

Zdroj článku: