Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v mestách a obciach na Slovensku

Ukážka verejného osvetlenia, zdroj: inled.skMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ukončilo proces vybavovania žiadostí v rámci výzvy KaHR-22VS-1001, zameranej na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia. Výsledkom je 201 úspešných projektov za 36,4 mil. Eur. Nové verejné osvetlenie tak bude v 201 mestách a obciach na Slovensku.

Výzva zameraná na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia v mestách a obciach bola vypísaná v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR-22VS-1001). Pôvodná alokácia finančných zdrojov na výzvu bola vo výške 17,7 mil. Eur. Pre vysoký dopyt a množstvo žiadostí bolo rozhodnuté o navýšení disponibilných prostriedkov pre verejné osvetlenie z iných zdrojov operačného programu. Po zdĺhavých a náročných diskusiách s Európskou komisiou, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas s navýšením zdrojov pre oblasť verejného osvetlenia, sa MH SR podarilo dosiahnuť v tejto veci konsenzus, ktorého výsledkom bude 201 podporených projektov za 36,4 mil. Eur. To znamená zdvojnásobenie počtu vybavených žiadostí pre mestá a obce.

"Cieľom efektívneho využitia týchto zdrojov bolo v prvom rade zabezpečiť úsporu verejných financií z rozpočtov miest a obcí. Verejné osvetlenia sú v katastrofálnom stave a pýtajú zdroje na údržbu a nehovoriac o cene za spotrebovanú energiu. Druhým veľmi vážnym dôvodom je bezpečnosť obyvateľov, ich majetku a komfort života v regiónoch. Som presvedčený, že popri úspore verejných financií sa zároveň zvýši bezpečnosť a zníži kriminalita“, povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR

Zdroj článku: