Osud petície o mestskom parku a cyklotrasách v Petržalke je v rukách bratislavských poslancov

Oddychová zóna pri Chorvátskom ramene, foto: Miloslav OfúkanýVo štvrtok 26. septembra 2013 sa o 16:00 koná v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Poslanci budú rozhodovať o osude petície pod názvom "Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy – nie štvorprúdovú cestu."

Ďakujeme sympatizantom za doterajšiu podporu a veríme, že prídete svojou účasťou podporiť cieľ petície. Na rokovaní sa bude hlasovať o nasledovnom materiáli.

Petíciu predložil petičný výbor v zložení:

 • Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá – OZ Nádej pre Sad J.Kráľa, občan Petržalky
 • Mgr. Iva Brezinská – OZ Petržalské ihriská, občan Petržalky
 • JUDr. Alena Chudíková – právnička, občan Petržalky
 • Ing. Pavel Šesták – OZ Za zeleň Petržalky, občan Petržalky
 • Ing. Katarína Šimončičová – Mestský výbor SZOPK Bratislava, občan Bratislavy
 • Mgr. art. Dominika Belanská – architektka, obyvateľka Petržalky
 • Mgr. Dana Vitálošová – sociálna pracovníčka, občan Petržalky
 • RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – profesionálny ochranca prírody a ekológ, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, občan Bratislavy
 • Ing. Vladimír Dulla – stavbár a ekonóm, občan Bratislavy
 • Daniel Hevier – spisovateľ, občan Petržalky
 • Peter Hochschorner – tréner kanoistov, občan Petržalky

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: 
Sekcia: