Oznámenie o vzniku Slovenskej asociácie organizácií a pracovníkov klinického výskumu

Logo Slovenskej asociácie organizácií a pracovníkov klinického výskumu, zdroj: sacrop.skDňa 15. novembra 2012 oficiálne vznikla Slovenská asociácia organizácií a pracovníkov klinického výskumu SACROP (Slovak Association of Clinical Research Organizations and Professionals). Jej základným cieľom je na základe spoločných odborných a etických záujmov zjednocovať subjekty, ktoré sa zaoberajú klinickým výskumom a vývojom v oblasti humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, a tým prispievať k zvýšeniu kvality práce v tejto oblasti.

Členská základňa je tvorená medzinárodnými i lokálnymi CRO (Clinical Research Organizations), profesionálmi v klinickom výskume a ich zámerom je konať podľa Etického kódexu združenia.

SACROP, ako občianske združenie (štatistický register organizácií) skupiny profesionálov významne ovplyvňujúcich vykonávanie klinických skúšaní na Slovensku, uvíta možnosť účasti na riešení otázok týkajúcich sa legislatívy (medzirezortné pripomienkové konanie), etiky, vzdelávania a medzinárodných vzťahov v oblasti klinického výskumu.

Zdroj článku: