Piaty ročník fotosúťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím

Piaty ročník fotosúťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím, zdroj: nrozp-bariery.skNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej NROZP v SR) organizuje v poradí už 5. ročník on-line fotografickej súťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012. Súťaž prebieha od 20.júla 2012 do 20.novembra 2012.

Cieľom fotografickej súťaže je zviditeľniť problémy, bariéry, prekážky, s ktorými sa stretávajú ľudia s postihnutím. Prekážky, ktoré títo ľudia v bežnom živote prekonávajú, sú rôzne, v závislosti od druhu zdravotného postihnutia. Súťaž je príležitosťou pre ľudí s telesným, mentálnym, sluchovým, zrakovým, chronickým, duševným alebo iným ochorením poukázať na úskalia, ktoré musia prekonávať v každodennom živote. Často ide o situácie, ktoré ľudia bez postihnutia nevnímajú ako problematické.

Do súťaže sa môžu zapojiť samotní ľudia s postihnutím, ich rodinní príslušníci, priatelia, známi, ale aj široká verejnosť. Súťažiaci môžu zasielať fotografie prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webstránke súťaže alebo e-mailom. Súťaží fotografia, nie človek, preto jeden súťažiaci môže zaslať viacero fotografií. O výherných fotografiách rozhodne široká verejnosť svojim hlasovaním. Autori fotografií, ktoré získajú najviac hlasov, budú ocenení.

Pre spoločnosť súťaž prináša možnosť pozrieť sa na svet očami ľudí so zdravotným postihnutím. NROZP v SR tak vytvára možnosť pre verejnosť zamyslieť sa nad vecami, ktoré ľudia bez postihnutia často nechávajú bez povšimnutia.

NROZP v SR je občianskym združením tvoreným organizáciami ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia a fotografická súťaž Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012 je jeden zo spôsobov, ktorým sa snaží poukázať na kvalitu života ľudí s postihnutím a prinášať podnety na diskusiu o tejto téme.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a druhým partnerom je spoločnosť CeWe Color a.s.

Anna Reháková, riaditeľka NROZP v SR
Katarína Šelestiaková, projektová koordinátorka
Kontakt

Zdroj článku: