Portál Našeobce.sk prináša trendy zániku organizácií, nové údaje, funkcionalitu a spoluprácu so samosprávami

Logo portálu naseobce.skPortál poskytujúci prehľadné štatistické informácie o obciach a mestách na Slovensku prináša nové možnosti, funkcionalitu a údaje. Používatelia si nájdu na stránke ďalšie informácie o samosprávach. Pribudli aj podrobnejšie texty o mestách a obciach, ktoré privítajú hlavne študenti pri tvorbe referátov a školských projektov.

Novinkou je aj spolupráca so samosprávami. "Od nového roku ponúkame obciam, aby sa zviditeľnili a spolupracovali s nami. Obec si na svojej internetovej stránke zverejní naše logo a automaticky sa stáva partnerskou obcou. Zaradíme ju do zoznamu partnerských obcí a od tej chvíle môže pravidelne uverejňovať články v oblasti cestovného ruchu na internetovom portáli PromoSprávy.sk.". vysvetľuje zakladateľ projektu NašeObce.sk. Od nového roku sa do spolupráce zapojili obce z Nitrianskeho kraja: Nové Sady, Malé Zálužie, Ľudovítová, Šurianky, Hruboňovo a Čab. "Táto spolupráca je veľmi jednoduchá, ale veľmi účinná a hlavne zadarmo, čo je väčšinou rozhodujúci faktor. Je výhodná hlavne pre malé obce, ktoré tak dostávajú šancu, aby sa prezentovali. Obce, ktoré majú záujem nás môžu kontaktovať na adrese: spolupraca@naseobce.sk" dodáva Ondrej Proksa.

Nová verzia Našeobce.sk obsahuje aj dáta zo Sčítania obyvateľov domov a bytov z roku 2011, ktoré boli zverejnené Štatistickým úradom minulý rok. Portál zobrazuje trendy vývoja obyvateľstva počas posledných 15 rokov. "Na stránke pribudli trendy zániku organizácií a počas posledných rokov môžeme vidieť istý rast počtu organizácií, ktoré ukončili svoju činnosť" analyzuje Ondrej Proksa.

Na stránke pribudol aj vyhľadávač PSČ, ktorý dokáže hľadať podľa poštového čísla ale aj podľa mesta, obce alebo ulice. Nájdené výsledky je možné lokalizovať na mape.

NašeObce.sk prinášajú aj ďalšiu službu – dáta. "Rozhodli sme sa ponúkať verejné dáta, ktoré sme zozbierali zo Štatistického úradu, v prehľadnom a štruktúrovanom formáte. Kto by mal záujem o analýzy, dáta, tabuľky alebo podrobnejšie reporty môže nás kontaktovať" prezrádza Ondrej Proksa.

Projekt vznikol v máji v roku 2011 a postupne si získava návštevníkov, ktorí hľadajú štatistické informácie, zaujímavosti, grafy a majú radi Slovensko. "NašeObce.sk je portál, ktorý je o Slovensku pre Slovákov. Veríme, že aj vďaka projektu a spolupráci so samosprávami bude môcť cestovných ruch na Slovensku rásť. Pripravili sme pre vás aj propagačné video," dodáva Ondrej Proksa.

Portál nájdete na stránke www.naseobce.sk.

Kontakt: Ondrej Proksa, ondrej.proksa@naseobce.sk, 0904 945 576

Zdroj článku: