POS – Podnety, odkazy a sťažnosti pre samosprávu

Logo spoločnosti Softplan Slovakia s.r.o.So znalosťami vašich občanov prineste do vášho mesta alebo obce viac poriadku. Nezáleží na tom, či je vypálená žiarovka na verejnom osvetlení, alebo neprejazdný cyklistický chodník – niekoľkými kliknutiami myšou môžete vždy jednoducho ohlasovať sťažnosti, podnety alebo návrhy na zlepšenie zodpovedným inštitúciám vo vašom meste alebo obci. Týmto spôsobom sa zo sťažnosti stáva užitočné upozornenie. Takisto interné podnety vašich pracovníkov môžu slúžiť pre efektívnejší chod samosprávy.

POS - Podnety, odkazy a sťažnosti pre samosprávu je grafický systém pre podávanie sťažností a podnetov pre samosprávy a vyššie územné celky. Softplan Slovakia s.r.o. vyvinula tento softvér na základe ohlasov od zákazníkov a je určený na presadzovanie väčšej transparentnosti eGovermentu a zvýšenie participácií verejnosti na veciach verejných.

Občan sa tu môže aktívne podieľať na zlepšovaní verejnej infraštruktúry tým, že bude upozorňovať na nedostatky, ako napríklad poškodené komunikácie alebo nelegálnu skládku odpadov, ale môže sa aj podeliť s jeho návrhmi a nápadmi. Ďalšie príklady nájdete na stránke www.pos-info.sk.

zdroj: Softplan Slovakia s.r.o.

Bez nutnosti registrácie si občan môže vybrať v intuitívnom používateľskom rozhraní svoju požiadavku z preddefinovaného zoznamu kategórií (napríklad „Verejné osvetlenie“) a doplniť ju o stručný popis (napríklad „Vypálená žiarovka“). Lokalizáciu podnetu je možné uskutočniť pomocou mobilného zariadenia s GPS modulom alebo zadaním adresy, prípadne voľným umiestnením symbolu na mape. K podnetom je možné priložiť i fotografiu pre lepšiu výpovednú hodnotu. Občania, ale i používatelia služby POS vybavia sťažnosti rýchlo a efektívne. Podnety sú smerované zodpovedným osobám, čo predurčuje ich rýchle vyriešenie. Služba ponúka mnoho užitočných funkcií a možno ju prispôsobiť požiadavkám používateľa.

POS Demo
Navštívte našu internetovú stránku www.pos-info.sk. Tu nájdete prístup k Demo projektu. Pre zaslanie ďalších informačných materiálov, alebo nadviazanie osobného kontaktu sme tu vždy pre vás plne k dispozícii! Napíšte nám e-mail alebo nás kontaktujte telefonicky.

Softplan Slovakia s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 59306810
Fax: +421 2 59306820
E-mail: softplan@softplan-slovakia.sk
Internet: www.ingrada.sk

Zdroj článku: