Posielanie abstraktov a príspevkov na konferenciu OSSConf 2016

logo konferencie OSSConf 2016, autor: Peter ŠtrbaTento týždeň bola spustená výzva k posielaniu abstraktov a príspevkov na 8. ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach (OSSConf) pre ich zaradenie do nasledovných tematických blokov: Open hardware, OSS vo vede a vzdelávaní, LaTeX a jeho priatelia, Vývoj OSS, OpenGIS. Do 12.6. prijímame na posúdenie recenzované príspevky.

Od 29. júna do 1. júla 2016 sa v Žiline uskutoční konferencia OSSConf 2016, ktorú organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Spoluorganizátormi sú Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Česko-slovenské združenie užívateľov TeXu (garant sekcie LaTeX a jeho priatelia) a AMAVET klub č. 962 (garant sekcie OpenGIS).

Predbežný časový harmonogram OSSConf 2016:

Streda 29. júna

 • 10:00 – 13:00 Registrácia účastníkov, ubytovanie, obed
 • 13:30 Latex a jeho priatelia (moderátor: Pavel Stříž)

Štvrtok 30. júna

 • 09:00 Oficiálne otvorenie konferencie
 • Open Hardware (moderátor: Michal Kaukič)
 • Vývoj a novinky zo sveta OSS
 • OSS vo vede a vzdelávaní (moderátor: Štefan Peško)

Piatok 1. júla

 • 09:00 OpenGIS (moderátor: Miloslav Ofúkaný), témy: webové mapové služby postavené nad open-source technológiami a otvorené geografické dáta, prečítajte si detaily

Odborné podujatie je bez vložného a môžete sa ho zúčastniť aktívne ako autor alebo pasívne ako divák. Od autorov sa prijímajú príspevky v dvojakom režime: nerecenzované príspevky (uverejnený len abstrakt) a recenzované príspevky (budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi). Príspevky môžu byť spracované v slovenskom (šablóna), českom (šablóna) alebo anglickom jazyku (šablóna). Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prijímajú sa len príspevky spracované v systéme LaTeX podľa predpísaných šablón. Prijaté recenzované príspevky budú uverejnené v plnom znení. Z oboch typov príspevkov bude vydaný konferenčný zborník na CD s prideleným ISBN spolu s tlačeným zborníkov abstraktov.

Termíny pre recenzované príspevky:

 • otvorenie posielania abstraktov a príspevkov: Streda 11. mája 2016
 • ukončenie prijímania abstraktov a príspevkov na posúdenie: Pondelok 6. júna 2016 predĺžené do nedele 12. júna 2016
 • poslanie finálnej verzie príspevku do CD zborníka: Streda 22. júna 2016

Termíny pre nerecenzované príspevky:

 • otvorenie posielania abstraktov: Streda 11. mája 2016
 • ukončenie prijímania abstraktov na posúdenie: Streda 22. júna 2016
 • poslanie príspevku (prezentácie) do CD zborníka: Streda 22. júna 2016

Ak máte záujem zúčastniť sa (aktívne alebo pasívne), vyplňte prosím prihlášku na konferenciu. Pre vloženie abstraktu použite nasledujúci odkaz. Pre odosielanie príspevkov do CD zborníka použite recenzný systém.

Zdroj obrázkov: 
Sekcia: 
Lokalizácia: