Pošlite článok alebo abstrakt na konferenciu OSSConf 2018

logo konferencie OSSConf 2018, autori: Rudolf Blaško, Peter ŠtrbaOd 2. do 4. júla 2018 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutoční už 10. ročník konferencie OSSConf – Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. Do 18. júna beží výzva na prijímanie recenzovaných príspevkov. Pokiaľ nemáte záujem publikovať článok v CD zborníku s ISBN, potom stačí poslať abstrakt najneskôr 28.6.2018.

OSSConf 2018 organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v spolupráci s Česko-slovenským združením užívateľov TeXu (garant sekcie LaTeX a jeho priatelia) a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku – klubom č. 962 (garant sekcie OpenGIS & OpenData).

Pre 10. ročník konferencie organizátor hľadá prednášky do 6 tematických blokov (LaTeX a jeho priatelia, Wikimédia, Vývoj OSS, OpenGIS & OpenData, OSS vo vede a vzdelávani, Open Hardware) a od troch 2 špecialistov si vyžiadal prednášky s nasledovnými abstraktami.

Miloš Korenčiak: Git a GitHub – ako vyvíjať Open Source
Prakticky si ukážeme, ako používať Git pri vývoji. Demonštrovať to budeme na Open Source projekte hostovanom na GitHub-e. Prineste si notebooky s Linuxom, Win alebo Mac. Na začiatok si nainštalujeme Git a založíme GitHub account. Stručne si ukážeme teóriu vnútorného fungovania Git. Prakticky si prejdeme všetky najdôležitejšie operácie a budeme ich demonštrovať na lokálnom Git repozitári ako aj na GitHub-e. Nakoniec pošleme autorovi Open Source projektu žiadosť o začlenenie nášho kódu.

Michal Matúšov: Wikimédia teraz a v 2030 – vízia vzdelávania pre ďalšie desaťročie
Keď bola v roku 2001 založená Wikipédia, mala slúžiť len ako pomocný projekt pre internetovú encyklopédiu písanú akademikmi. Postupne sa rozvinula v najpoužívanejší vzdelávací projekt ľudstva s približne pol miliardou čitateľov za mesiac. Napriek tomuto veľkému úspechu, stále máme pred sebou dlhú cestu k rozšíreniu vedomostí všetkým ľuďom. Nové oblasti Zeme, nezápadné paradigmy vzdelávania či nepísomné informačné zdroje sú len niektorými z prekážok na tejto ceste. Príspevok predstaví novo-vytvorenú víziu hnutia Wikimédia pre rok 2030 a načrtne možné cesty k nej.

Jan Šustek: Output rutina TeXu a její použití
V přednášce projdeme vnitřnosti programu TeX a ukážeme si, jak se jednotlivé znaky vstupního souboru *.tex postupně dostanou až do výstupního souboru *.pdf. Cestou se zdržíme u algoritmu řádkového zlomu, který bez debat výrazně předběhl svou dobu. Vhodnou kombinací jeho parametrů lze nastavit nejen zarovnání textu do bloku, na střed nebo na praporek, ale ukážeme si i mnoho dalších možných způsobů zarovnání textu. Na konci naší cesty se nachází output rutina, která má za úkol umístit vysázený text na stránku. Ukážeme si, jak lze nastavit různá záhlaví a zápatí a jak lze jednoduše udělat hlavičkový papír. Také si ukážeme různé praktické aplikace output rutiny. Přijde řeč i na problematiku zjišťování pozice konkrétního bodu sazby, což s output rutinou úzce souvisí. Bývá zvykem domácí úkoly dávat až během přednášky. Posluchači však dostanou domácí úkol již nyní. Vaším úkolem je najít nějaký zajímavý způsob zarovnání odstavce. Na přednášce zkusíme, zdali je možné tento způsob zarovnání nastavit v TeXu. Nejzajímavější neumělý způsob zarovnání bude oceněn.

Odborné podujatie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach je bez vložného a môžete sa ho zúčastniť aktívne ako autor alebo pasívne ako divák. Od autorov sa prijímajú príspevky na adrese ossconf@frcatel.fri.uniza.sk v dvojakom režime: nerecenzované príspevky (uverejnené len abstrakty prednášok) a recenzované príspevky (budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi a uverejnené v CD zborníku). Príspevky môžu byť spracované v českom/slovenskom (šablóna) alebo anglickom jazyku (šablóna). Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prijímajú sa len príspevky spracované v systéme LaTeX podľa predpísaných šablón. Prijaté recenzované príspevky budú uverejnené v plnom znení. Konferenčný zborník bude vydaný na CD s prideleným ISBN spolu s tlačeným zborníkov abstraktov.

Termíny a formáty:

  • recenzované príspevky v LaTeX a PDF: Pondelok 18. júna 2018
  • nerecenzované príspevky (abstrakt prednášky) v TXT a kódovaní UTF-8: Štvrtok 28. júna 2018

V stredu 4. 7. 2018 bude prebiehať sekcia OpenGIS & OpenData. Sprievodným podujatím konferencie bude aj Prvý Missing Maps mapathon v Žiline.

Ak máte záujem zúčastniť sa (aktívne alebo pasívne), prosím vyplňte prihlášku na konferenciu.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Sekcia: 
Lokalizácia: